Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Aktywnie na rynku pracy

woj.: lubelskie
 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2011-10-31 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym - 31 października 2011 r. dobiega końca realizacja projektu „Aktywnie na rynku pracy”. Uczestnicy ...

więcej +

aktualnosci2011-10-28 | Efekty udziału w projekcie uczestników/czek grupy III i IV

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami wywiadów telefonicznych przeprowadzonych wśród byłych uczestników i uczestniczek projektu „Aktywnie na rynku pracy” po ...

więcej +

aktualnosci2011-10-21 | Ostatnie usługi w projekcie

Informujemy, iż w ubiegłym tygodniu zakończyły się dodatkowe moduły szkoleniowe oferowane naszym uczestnikom i uczestniczkom w ramach projektu „Aktywnie na ...

więcej +

aktualnosci2011-10-14 | Zakończenie dodatkowych modułów szkoleniowych dla gr. III i IV

Informujemy, że zakończyły się dodatkowe moduły szkoleniowe dla grupy III i IV zrealizowane dzięki oszczędnościom poczynionym w ramach projektu „Aktywnie ...

więcej +

aktualnosci2011-10-04 | „Organizacja usług kateringowych – poziom zaawansowany”

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym – 4 października rozpoczęły się zajęcia w ramach dodatkowego kursu „Organizacja usług kateringowych – poziom ...

więcej +

aktualnosci2011-10-03 | „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi – poziom zaawansowany”

 Informujemy, iż w dniu dzisiejszym – 3 października rozpoczęły się zajęcia w ramach dodatkowego kursu „Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Podsumowanie projektu

Opis projektu

 

Projekt "Aktywnie na rynku pracy" realizowany był przez Fundację "Fundusz Inicjatyw" (FFI) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie; Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, na podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Lubelskiego – Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie.

Cel projektu

 

Głównym celem projektu było przygotowanie 40 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym min. 20 kobiet, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego do wykonywania pracy.

Okres realizacji

 

01.10.2010-31.10.2011

Grupa docelowa projektu

 

Projekt skierowany był do osób:
 • w wieku produkcyjnym (tj. kobiety w wieku 18-59 lat, oraz mężczyźni w wieku 18-64 lata),
 • pozostających bez zatrudnienia, w tym osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy,
 • zdolnych i gotowych do podjęcia zatrudnienia w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy,
 • zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenach wiejskich woj. lubelskiego,
 • zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu/praktyki w wymiarze 8 godzin/dzień.
Wśród uczestników projektu znalazło się:
 • min. 20 kobiet,
 • min. 4 osoby, które utraciły zatrudnienie z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu

Działania zrealizowane

 

W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
 1. 3 godziny zegarowe indywidualnego poradnictwa zawodowego.
 2. 32 godziny warsztatów grupowego poradnictwa zawodowego.
 3. "Grafika komputerowa" – w wymiarze 160 godzin dydaktycznych,
 4. "Kadry i płace z obsługą Symfonii" – w wymiarze 180 godzin dydaktycznych (w tym 90 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć komputerowych – obsługa Programu Symfonia Kadry i Płace),
 5. "Organizacja usług kateringowych" – w wymiarze 180 godzin dydaktycznych (w tym 90 godzin zajęć teoretycznych i 90 godzin zajęć praktycznych).
 6. "Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi" – w wymiarze 160 godzin dydaktycznych (w tym 80 godzin teoretycznych i 80 godzin zajęć komputerowych).
 7. 3-miesięczne staże/praktyki zawodowe.
 8. "Grafika komputerowa – poziom zaawansowany" w wymiarze 72 godzin dydaktycznych.
 9. "Kadry i płace z obsługą Symfonii – poziom zaawansowany" w wymiarze 72 godzin dydaktycznych.
 10. "Organizacja usług cateringowych – poziom zaawansowany" w wymiarze 72 godzin dydaktycznych.
 11. "Przygotowywanie i zarządzanie projektami unijnymi – poziom zaawansowany" w wymiarze 72 godzin dydaktycznych.

Rezultaty projektu

 

Rezultaty projektu dla gr. IV
Rezultaty projektu dla gr. III
Rezultaty projektu dla gr. II
Rezultaty projektu dla gr. I

Kwota dofinansowania

 

937 394,00 zł

Galerie zdjęć

 

Uczestnicy projektu "Aktywnie na rynku pracy"

Archiwalna strona projektu

 

Aktywnie na rynku pracy
Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +