Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Aktywni na rynku pracy

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2018-02-08 | Rezultaty projektu „Aktywni na rynku pracy”

Z końcem 2017 roku zakończył się projekt „Aktywni na rynku pracy”. Z przyjemnością informujemy, że w wyniku działań projektowych 94% ...

więcej +

aktualnosci2017-08-21 | Zakończenie rekrutacji do projektu

 Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja do projektu „Aktywni na rynku pracy”. Udział w projekcie rozpoczęły wszystkie grupy. Aktualnie uczestnicy/czki grupy ...

więcej +

aktualnosci2017-07-17 | Przyjmowanie zgłoszeń na listę rezerwową

Uprzejmie informujemy, że do 19 lipca (środa) przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową do gr. obejmującej szkolenie „Sprzedaż internetowa”. Szczegółowe informacje dostępne ...

więcej +

aktualnosci2017-07-13 | Do 24 lipca wydłużony termin zgłoszeń na szkolenie "Opiekun osoby starszej"

 Uprzejmie informujemy, że do 24 lipca  2017 r. zostaje wydłużone przyjmowane zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. ...

więcej +

aktualnosci2017-06-29 | Do 6 lipca 2017 r. zgłoszenia na szkolenie „Kadry i płace” .

 Uprzejmie informujemy, że do 6 lipca  2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy IV. obejmującej ...

więcej +

aktualnosci2017-06-29 | Do 13 lipca zgłoszenia na szkolenie "Opiekun osoby starszej"

 Uprzejmie informujemy, że do 13 lipca  2017 r. zostaje wydłużone przyjmowane zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Oferta współpracy dla pracodawców poszukujących stażystów/ek

 Szanowny Pracodawco,

w związku z realizacją projektu „Aktywni na rynku pracy” zapraszamy do przyjęcia na 3-miesięczne staże zawodowe uczestników/czki naszego projektu.

Informacje o stażystach:

Każdy/a z uczestników/czek przed rozpoczęciem stażu ukończy jedno ze szkoleń w wymiarze 180 godz. dydaktycznych:

- Projektowanie stron www (kod zawodu: 351404) – szkolenie w całości realizowane z użycie komputerów

Program: Technologie tworzenia stron www; Utworzenie strony w bezpłatnym programie do tworzenia stron www; Zarządzanie witryną; Dodawanie i edycja wpisów, obrazków itp.; Aktualizacja stron www.

- Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej (kod zawodu: 343403)

Program: Przygotowanie stanowiska pracy w kuchni; Zaopatrzenie i magazynowanie; Przyjmowanie zleceń i dobieranie menu; Serwowanie posiłków i napojów; Sporządzanie zup i dodatków do zup, wybranych dań garmażeryjnych i barowych, sałatek, deserów, napojów; obsługa kasy fiskalnej.

- Opiekun osoby starszej (kod zawodu: 341202)

Program: Sylwetka zawodowa opiekuna; Anatomia i fizjologia wieku podeszłego; Pomoc w codziennych czynnościach życiowych; Pierwsza pomoc przedmedyczna; Techniki pomiaru podstawowych parametrów życiowych; Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą; Aktywizacja osób starszych; Jak radzić sobie ze stresem.

- Kadry i płace (kod zawodu: 242307, 431301) – szkolenie częściowo realizowane  zużyciem komputerów

Program: Zagadnienia prawa pracy; Dokumentacja pracownicza; Rodzaje i zasady zawierania umów o pracę; Czas pracy i jego ewidencjonowanie; Urlopy pracowników; Wynagrodzenia; Listy płac; Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; Obsługa programów Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik.

- Sprzedaż internetowa (kod zawodu: 524402) – szkolenie częściowo realizowane  zużyciem komputerów

Program: Podstawy i teoria sprzedaży, Handel hurtowy i detaliczny, Prawne aspekty sprzedaży,

Prowadzenie rejestrów i ewidencji, Sporządzanie dokumentów handlowych. Tworzenie regulaminu sprzedaży internetowej, Realizowanie zamówień, Obsługa posprzedażowa.

 

 

Informacje o stażu zawodowym:

Staże zawodowe uczestników projektu finansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Pracodawca nie ponosi kosztów związanych z przyjęciem osoby na staż zawodowy. Koszty ubezpieczenia NNW, badań lekarskich, w tym badań sanitarno-epidemiologicznych (jeśli dotyczy) zostaną pokryte w ramach projektu. W czasie odbywania stażu każdy stażysta otrzyma w ramach projektu miesięczne stypendium stażowe oraz zwrot kosztów dojazdu do miejsca odbywania stażu.

Dodatkowo opiekunowie stażystów po stronie pracodawcy otrzymają refundację dodatku do wynagrodzenia w wysokości 359 złotych/m-c. Refundacja kosztów dodatku do wynagrodzenia w kwocie ogólnej 1 077,00 zł/stażystę zostanie wypłacona pracodawcy po zakończeniu stażu i będzie pomniejszona o dni kiedy opieka nie była sprawowana (tj. ewentualne nieobecności uczestników/ek stażu).

Staże zawodowe powinny odbywać się w pełnym wymiarze czasu pracy, tj. 8 godzin/dzień, 40 godzin/tydzień (w przypadku osób niepełnosprawnych 7 godz./dzień, 35 godz./tydzień).

Staże będą realizowane w terminach: sierpień - grudzień 2017 (termin rozpoczęcia i zakończenia uzależniony od grupy szkoleniowej). Pracodawca może przyjąć dowolną liczbę stażystów, przy czym opiekun stażu może mieć nie więcej niż 3 osoby pod swoją opieką.

Staże zawodowe powinny prowadzić do zatrudnienia stażysty na okres minimum 3 miesięcy od ich zakończenia. Pracodawca będzie mógł odstąpić od zatrudnienia stażysty tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Aby pozyskać stażystę należy wypełnić i przesłać pocztą/dostarczyć osobiście formularz zgłoszeniowy na adres: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, ul. Narutowicza 57/4, 20 – 016 Lublin, lub pocztą elektroniczną (skan formularza) na adres email: ffi@ffi.org.pl lub faksem na nr tel.: 81 532 10 30.


Zapraszamy do współpracy oraz składania ofert stażowych!

Szczegółowe informacje uzyskają Państwo, kontaktując się z biurem projektu pod numerem tel.: 519 310 560.

Kapitał Ludzki  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +