Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Aktywni na rynku pracy

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2017-08-21 | Zakończenie rekrutacji do projektu

 Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja do projektu „Aktywni na rynku pracy”. Udział w projekcie rozpoczęły wszystkie grupy. Aktualnie uczestnicy/czki grupy ...

więcej +

aktualnosci2017-07-17 | Przyjmowanie zgłoszeń na listę rezerwową

Uprzejmie informujemy, że do 19 lipca (środa) przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową do gr. obejmującej szkolenie „Sprzedaż internetowa”. Szczegółowe informacje dostępne ...

więcej +

aktualnosci2017-07-13 | Do 24 lipca wydłużony termin zgłoszeń na szkolenie "Opiekun osoby starszej"

 Uprzejmie informujemy, że do 24 lipca  2017 r. zostaje wydłużone przyjmowane zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. ...

więcej +

aktualnosci2017-06-29 | Do 6 lipca 2017 r. zgłoszenia na szkolenie „Kadry i płace” .

 Uprzejmie informujemy, że do 6 lipca  2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy IV. obejmującej ...

więcej +

aktualnosci2017-06-29 | Do 13 lipca zgłoszenia na szkolenie "Opiekun osoby starszej"

 Uprzejmie informujemy, że do 13 lipca  2017 r. zostaje wydłużone przyjmowane zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. ...

więcej +

aktualnosci2017-06-14 | Przyjmowanie zgłoszeń do gr. 5.

 Uprzejmie przypominamy, że od 12 czerwca do 14 lipca 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia do grupy V obejmującej szkolenie „Sprzedaż ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Uczestnictwo w projekcie

 

 

Uczestnikami/czkami projektu mogą zostać osoby, które łącznie spełniają poniższe warunki:

 

a)      osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujące się w:

- typ projektu: programy integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (tj. osoby niepełnosprawne), 

 

b)     z terenu woj. lubelskiego (tj. zamieszkują, w rozumieniu KC, na terenie woj. lubelskiego),

 

Ponadto kandydaci/kandydatki muszą spełniać poniższe warunki:

d)     pozostają bez zatrudnienia (w przypadku osób zarejestrowanych w urzędzie pracy jako bezrobotne posiadające III profil pomocy),

e)      są zdolni/e i gotowi/e do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy - 8 godz./dzień (osoby niepełnosprawne 7 godz./dzień) oraz są zdolni/e i gotowi/e do podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy.

Wśród uczestników projektu będą mieszkańcy co najmniej dwóch gmin, na terenie których  odsetek osób korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z powodu ubóstwa jest wyższy niż średnia dla województwa lubelskiego.

W celu przystąpienia do projektu należy złożyć podpisany Regulamin udziału w projekcie wraz z załącznikami. Zgłoszenia można składać osobiście w Biurze Projektu w Lublinie, podczas spotkań informacyjnych lub pocztą tradycyjną (decyduje data wpływu dokumentów do Biura Projektu).

Serdecznie zapraszamy do udziału w Projekcie!

DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE DO POBRANIA

Kontakt z Biurem Projektu mieszczącym się w Lublinie, ul. Narutowicza 57/4: tel. kom. 519 310 560,  tel./fax 81 532 10 30, e-mail: ffi@ffi.org.pl; www: ffi.org.pl

 

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY I

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY II

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY III

LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY IV

       LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO GRUPY V

 

Uprzejmie informujemy, że w procesie rekrutacji, osoby z niepełnosprawnościami ruchowymi mogą być obsługiwane na parterze budynku. Istnieje również możliwość skorzystania z tzw. windy schodowej znajdującej się w budynku. W przypadku potrzeb w tym zakresie prosimy o kontakt telefoniczny, mailowy lub pocztą tradycyjną (tel. 81 532 10 30, mail: ffi@ffi.org.pl, adres: Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin). Jeśli do projektu zostanie zakwalifikowana osoba z niepełnosprawnościami miejsca odbywania usług zostaną wybrane/dostosowane do jej potrzeb.

Kapitał Ludzki  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +