Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Aktywni na rynku pracy

woj.: lubelskie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2018-02-08 | Rezultaty projektu „Aktywni na rynku pracy”

Z końcem 2017 roku zakończył się projekt „Aktywni na rynku pracy”. Z przyjemnością informujemy, że w wyniku działań projektowych 94% ...

więcej +

aktualnosci2017-08-21 | Zakończenie rekrutacji do projektu

 Uprzejmie informujemy, że zakończona została rekrutacja do projektu „Aktywni na rynku pracy”. Udział w projekcie rozpoczęły wszystkie grupy. Aktualnie uczestnicy/czki grupy ...

więcej +

aktualnosci2017-07-17 | Przyjmowanie zgłoszeń na listę rezerwową

Uprzejmie informujemy, że do 19 lipca (środa) przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową do gr. obejmującej szkolenie „Sprzedaż internetowa”. Szczegółowe informacje dostępne ...

więcej +

aktualnosci2017-07-13 | Do 24 lipca wydłużony termin zgłoszeń na szkolenie "Opiekun osoby starszej"

 Uprzejmie informujemy, że do 24 lipca  2017 r. zostaje wydłużone przyjmowane zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. ...

więcej +

aktualnosci2017-06-29 | Do 6 lipca 2017 r. zgłoszenia na szkolenie „Kadry i płace” .

 Uprzejmie informujemy, że do 6 lipca  2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy IV. obejmującej ...

więcej +

aktualnosci2017-06-29 | Do 13 lipca zgłoszenia na szkolenie "Opiekun osoby starszej"

 Uprzejmie informujemy, że do 13 lipca  2017 r. zostaje wydłużone przyjmowane zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Usługi w projekcie

 

 

ZAPEWNIAMY:

                    stypendium szkoleniowe w wysokości 7 zł/godzinę szkolenia*;

                    stypendium stażowe w wysokości 1900 zł/miesiąc*;

                    zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)

                    materiały szkoleniowe (skrypty);

                    catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

                    ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

          *koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

 W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

I. Przeprowadzenie diagnozy - IPD (3 godz. zegarowe/osoba) - 2 spotkania * 1,5 godz. zegarowe/osobę

Cel: Diagnoza potrzeb przy wykorzystaniu ustandaryzowanych narzędzi diagnostycznych (testów) oraz stworzenie dla każdego uczestnika projektu indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/ indywidualnego planu działania (IPD).

 

 

II Wsparcie w postaci poniższych usług: (przy czym np. liczba godzin  poszczególnych usług, szczególnie indywidualnych może być różna dla poszczególnych osób – zgodnie z przeprowadzoną diagnozą):

 1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - 32 godz. dyd./gr = 4 dni po 8 godz. dyd. zajęć. Ramowy program: proces i rodzaje komunikacji, asertywność, emocje, sposoby radzenia sobie ze stresem, sposoby rozwiązywania konfliktów, budowanie poczucia własnej wartości, autoprezentacja.
 1. Poradnictwo psychologiczne (2 godz. zegarowe/osobę) - 1 spotkanie. Cel: wzmocnienie potencjału uczestnika, wzmocnienie motywacji do zmiany sytuacji życiowej, rozwiazywanie problemów wynikających z aktualnej sytuacji społecznej i zawodowej uczestnika.
 1. Indywidualne poradnictwo specjalistyczne (prawne/obywatelskie) - 2 godz. zegarowe/osobę - 1 spotkanie. Cel: udzielanie uczestnikom informacji o prawach i uprawnieniach służące przywróceniu samodzielności życiowej, rozwiązywaniu bieżących problemów (np. finansowych, mieszkaniowych, rodzinnych, związanych z rodzicielstwem), w tym powrotu na rynek pracy.
 1. Grupowe doradztwo zawodowe - 32 godz. dyd/gr - 4 dni po 8 godz. dyd. zajęć. Ramowy program: moduł z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy, w tym w internecie; - zasady sporządzania dokumentów aplikacyjnych; - przygotowanie przez każdego ucz. CV w formacie Europass na potrzeby przyszłych rozmów rekrutacyjnych/poszukiwania stażu/pracy; - przygotowanie do rozmowy rekrutacyjnej.
 1. Pośrednictwo pracy - min. 3 godz. zegarowe/osobę (śr. 2 spotkania * 1,5 godz. zeg.)/osobę Cel: pomoc w znalezieniu optymalnego miejsca stażu/zatrudnienia.
 1. Szkolenie zawodowe - 180 godz. dyd./grupę, średnio 6-8 godz./dzień, ok. 23 dni zajęć. Wszystkie szkolenia w ramach projektu: będą się kończyć się procesem walidacji i certyfikacji, tj. egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem dokumentu potwierdzającego umiejętności i/lub kompetencje i/lub kwalifikacje uczestników. Warunkiem zakończenia udziału w projekcie będzie udział w egzaminie mającym na celu weryfikację umiejętności i/lub kompetencji i/lub kwalifikacji zawodowych nabytych podczas projektu.  Każdy/a uczestnik/czka na etapie rekrutacji do projektu dokona wyboru jednego szkolenia. Powstanie 5 gr. 10 osobowych. Jeżeli podczas doradztwa określania ścieżki zawodowej okaże się że osoba nie ma predyspozycji do danego zawodu wówczas zostanie objęta innym szkoleniem (zgodnym z jej możliwościami/predyspozycjami-jeżeli nie minie 20% zajęć w danej grupie). Wówczas liczebność grup może się zmienić (np. 9 i 11 osób).

Typy szkoleń:

- Projektowanie stron www (kod zawodu: 351404) – szkolenie w całości realizowane z użycie komputerów

Program: Technologie tworzenia stron www; Utworzenie strony w bezpłatnym programie do tworzenia stron www; Zarządzanie witryną; Dodawanie i edycja wpisów, obrazków itp.; Aktualizacja stron www.

- Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej (kod zawodu: 343403)

Program: Przygotowanie stanowiska pracy w kuchni; Zaopatrzenie i magazynowanie; Przyjmowanie zleceń i dobieranie menu; Serwowanie posiłków i napojów; Sporządzanie zup i dodatków do zup, wybranych dań garmażeryjnych i barowych, sałatek, deserów, napojów; obsługa kasy fiskalnej.

- Opiekun osoby starszej (kod zawodu: 341202)

Program: Sylwetka zawodowa opiekuna; Anatomia i fizjologia wieku podeszłego; Pomoc w codziennych czynnościach życiowych; Pierwsza pomoc przedmedyczna; Techniki pomiaru podstawowych parametrów życiowych; Psychologiczne aspekty pracy z osobą starszą; Aktywizacja osób starszych; Jak radzić sobie ze stresem.

- Kadry i płace (kod zawodu: 242307, 431301) – szkolenie częściowo realizowane  zużyciem komputerów

Program: Zagadnienia prawa pracy; Dokumentacja pracownicza; Rodzaje i zasady zawierania umów o pracę; Czas pracy i jego ewidencjonowanie; Urlopy pracowników; Wynagrodzenia; Listy płac; Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne; Obsługa programów Symfonia Kadry i Płace oraz Płatnik.

- Sprzedaż internetowa (kod zawodu: 524402) – szkolenie częściowo realizowane  zużyciem komputerów

Program: Podstawy i teoria sprzedaży, Handel hurtowy i detaliczny, Prawne aspekty sprzedaży,

Prowadzenie rejestrów i ewidencji, Sporządzanie dokumentów handlowych. Tworzenie regulaminu sprzedaży internetowej, Realizowanie zamówień, Obsługa posprzedażowa.

7.     Staż zawodowy - 3 m-ce/osobę.

 

 

 

 

Kapitał Ludzki • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +