Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Badania dla Rozwoju Mazowsza

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2013-09-30 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2013 dobiega końca realizacja projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”. W ramach projektu zrealizowano trzy ...

więcej +

aktualnosci2013-09-30 | 10 lat działalności na rzecz MSP

W 2003 r. z inicjatywy marszałka Adama Struzika została powołana samorządowa spółka Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych (MFPK). Wówczas udziałowcem było ...

więcej +

aktualnosci2013-09-27 | Wolność gospodarcza w Polsce stabilna

W najnowszym Światowym Indeksie Wolności Gospodarczej Polska uzyskała 7 na 10 punktów możliwych do zdobycia. Zajęliśmy 59 miejsce wśród 152 ...

więcej +

aktualnosci2013-09-26 | Kondycja branży transportowej

Europejski Fundusz Leasingowy SA (EFL) 17 września br. zaprezentował raport pt. „Transport pod lupą”. W ramach raportu przedstawiono wyniki badań ...

więcej +

aktualnosci2013-09-25 | Relacja z konferencji upowszechniającej badania przeprowadzone w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”

W dniu 24 września 2013 r. w hotelu JM Apart w Warszawie została zorganizowana konferencja upowszechniająca wyniki badań przeprowadzonych ...

więcej +

aktualnosci2013-09-25 | Przedsiębiorczość w Polsce

Ministerstwo Gospodarki po raz dziesiąty opublikowało raport „Przedsiębiorczość w Polsce. Celem publikacji jest ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw. Raport opisuje ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Procesy modernizacyjne i adaptacyjne

Procesy modernizacyjne i adaptacyjne należy rozpatrywać w kontekście zmiany. Adaptacja, czyli dążenie do zmian dostosowawczych oraz modernizacja, rozumiana jako rozwój, udoskonalenie wcześniejszych form, są naturalnymi skłonnościami systemów działających w zmiennym otoczeniu. Dotyczy to także systemów gospodarczych - tworzenie mechanizmów dostosowawczych i udoskonalających na poziomie gospodarki to często długotrwały proces, na który składa się katalog różnorodnych zmian, warunkowanych przede wszystkim cyklicznością koniunktury. Wszelkie wahania koniunktury definiują warunki gospodarowania i bezpośrednio wpływają na sprawność działania uczestników życia gospodarczego.

Współczesna koniunktura, którą charakteryzuje globalna konkurencja, turbulentne zmiany, szybszy przepływ informacji i większy zakres komunikacji, postęp technologiczny i rosnąca złożoność biznesu, oddziałuje nie tylko w wymiarze globalnym, ale również regionalnym i lokalnym. Na poziomie regionalnym dynamika i kierunek zmian gospodarczych wyznaczane są przez postawy i zachowania podmiotów reprezentujących różne sektory. Najważniejszą rolę w tym zakresie przypisuje się przedsiębiorstwom, ale również sektor publiczny - instytucje rynku pracy i otoczenia biznesu, edukacja, nauka i kultura mają znaczenie w kształtowaniu zmian gospodarczych. Obecne warunki koniunktury, kreowane w dużej mierze przez międzynarodowy kryzys, powiększają jeszcze skalę koniecznych procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych. Przetrwają i będą się rozwijać tylko te podmioty, które potrafią aktywnie reagować i dostosowywać się do nowych okoliczności (adaptacja), udoskonalając swoją strukturę (modernizacja).

Z punktu widzenia przedsiębiorstw procesy adaptacyjne oznaczają przystosowanie zasobów, technologii i produktów do zmieniających się warunków ekonomiczno-społecznych. Tak rozumiane przedsięwzięcia adaptacyjne mają zapewnić przedsiębiorstwom przetrwanie na rynku, przy jednoczesnym zachowaniu dotychczasowego profilu działalności. Z kolei procesy modernizacyjne to wszelkie działania mające na celu unowocześnienie oraz udoskonalenie zasobów, technologii i produktów przedsiębiorstw, podejmowane w odpowiedzi na trendy rozwojowe (w wymiarze globalnym, regionalnym i lokalnym), zmierzające do zapewnienia ekspansji rynkowej. Przedsięwzięcia modernizacyjne ukierunkowane są na rozwój przedsiębiorstw, przede wszystkim w wymiarze jakościowym, co oznacza wdrażanie nowych rozwiązań, pozyskiwanie nowych odbiorców, wchodzenie na nowe rynki. W tym zakresie działania modernizacyjne są ściśle związane z zachowaniami innowacyjnymi: poszukiwanie wzorców dla kreowania własnych rozwiązań, przystosowanie cudzych rozwiązań do uwarunkowań własnych (lokalnych, miejscowych), wdrażanie nowych rozwiązań, a następnie upowszechnianie wprowadzonych innowacji. Istotną rolę w doborze odpowiednich działań modernizacyjnych i adaptacyjnych odgrywa zdolność podmiotów życia gospodarczego do przewidywania zmian gospodarczych (prognozowanie). Bez wczesnego wykrywania niekorzystnych zjawisk, nowych trendów i uwarunkowań zewnętrznych nie jest możliwe zaplanowanie skutecznych środków dostosowawczych i prorozwojowych.

Opracowano na podstawie:

 • A. Burlita, G. Maniak, A. Zelek (red.), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, Wyd. Naukowe Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2011;
 • A. Klasik, K. Wrana, M. Budzyński, Procesy modernizacyjne i adaptacyjne w chorzowskich firmach, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Chorzów 2010;
 • Teresa Bal-Woźniak, Innowacyjność w roli fundamentalnego czynnika modernizacji przedsiębiorstwa, [w:] M. Woźniak (red.), Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki, Katedra Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2010.
   
Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +