Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Projekt: Badania dla Rozwoju Mazowsza

woj.: mazowieckie

Menu:

 

Z ostatniej chwili

aktualnosci2013-09-30 | Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 września 2013 dobiega końca realizacja projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”. W ramach projektu zrealizowano trzy ...

więcej +

aktualnosci2013-09-30 | 10 lat działalności na rzecz MSP

W 2003 r. z inicjatywy marszałka Adama Struzika została powołana samorządowa spółka Mazowiecki Fundusz Poręczeń Kredytowych (MFPK). Wówczas udziałowcem było ...

więcej +

aktualnosci2013-09-27 | Wolność gospodarcza w Polsce stabilna

W najnowszym Światowym Indeksie Wolności Gospodarczej Polska uzyskała 7 na 10 punktów możliwych do zdobycia. Zajęliśmy 59 miejsce wśród 152 ...

więcej +

aktualnosci2013-09-26 | Kondycja branży transportowej

Europejski Fundusz Leasingowy SA (EFL) 17 września br. zaprezentował raport pt. „Transport pod lupą”. W ramach raportu przedstawiono wyniki badań ...

więcej +

aktualnosci2013-09-25 | Relacja z konferencji upowszechniającej badania przeprowadzone w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”

W dniu 24 września 2013 r. w hotelu JM Apart w Warszawie została zorganizowana konferencja upowszechniająca wyniki badań przeprowadzonych ...

więcej +

aktualnosci2013-09-25 | Przedsiębiorczość w Polsce

Ministerstwo Gospodarki po raz dziesiąty opublikowało raport „Przedsiębiorczość w Polsce. Celem publikacji jest ukazanie aktualnej sytuacji ekonomiczno–finansowej przedsiębiorstw. Raport opisuje ...

więcej +

archiwum aktualności projektu +

 

Zespół badawczy

dr Paweł Grygiel – socjolog, adiunkt w Zakładzie Socjologii Miasta i Regionu Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego, konsultant Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie w zakresie badań ewaluacyjnych, członek zespołów badawczych, w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE (ZPORR, EQUAL, PO KL). Główne kierunki działalności naukowo-badawczej to socjologiczne (empiryczne) analizy rynku pracy, metodologia i metody badań socjologicznych, socjologia edukacji (związki między edukacją a rynkiem pracy). Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu oraz realizacji ilościowych badań empirycznych, zarówno w wymiarze regionalnym, jak i ogólnopolskim, interpretacji wyników badań ankietowych, budowaniu narzędzi badawczych, komputerowo wspomaganej analizie danych. Autor i współautor ponad 70 publikacji naukowych z dziedziny socjologii (w tym trzy pozycje książkowe) oraz kilkudziesięciu raportów z badań dotyczących m.in. problematyki rynku pracy.

mgr Grzegorz Humenny – socjolog, doktorant w Zakładzie Socjologii Gospodarki i Edukacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, niezależny ekspert, członek zespołów badawczych (w tym w ramach projektów współfinansowanych ze środków UE) z bogatym doświadczeniem w przygotowaniu narzędzi badawczych i realizacji badań jakościowych (IDI, FGI, e-FGI), przygotowaniu i realizacji ilościowych badań empirycznych na dużych próbach oraz interpretacji wyników badań ankietowych. Autor i współautor ponad 20 publikacji naukowych z dziedziny socjologii (w tym siedmiu pozycji książkowych) oraz kilkudziesięciu raportów z badań. W działalności naukowo-badawczej zajmuje się m.in. socjologicznymi (empirycznymi) analizami rynku pracy, metodami i technikami badań socjologicznych, wykorzystaniem statystyk wielowymiarowych w badaniach społecznych.

dr Wiesław Kąkol – ekonomista, adiunkt w Zakładzie Finansów i Bankowości Politechniki Rzeszowskiej. Zainteresowania naukowo-badawcze to metody wyceny przedsiębiorstw, finanse przedsiębiorstw, analizy finansowe i strategiczne. Przygotowuje i kieruje projektami (w tym współfinansowanymi ze środków UE), prowadzi doradztwo biznesowe oraz konsultacje dla MSP i samorządów. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych, w tym m.in. w obszarze funkcjonowania przedsiębiorstw, oraz w przygotowaniu ekspertyz i raportów, prowadzeniu doradztwa dla MSP (wykonywaniu biznes planów, studiów wykonalności, analiz finansowych). Autor ponad 20 artykułów naukowych i 4 monografii przede wszystkim z zakresu szacowania wartości przedsiębiorstw.

mgr Piotr Klimczak – wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (asystent w Katedrze Ekonomii oraz ekspert ds. badań i analiz ekonomicznych i przestrzennych Instytutu Gospodarki), ekspert w dziedzinie administracji publicznej z doświadczeniem w zarządzaniu jednostkami samorządu. Koordynator i ekspert w projektach badawczych, w tym współfinansowanych ze środków UE. Wykonawca ekspertyz i analiz zlecanych przez instytucje państwowe i samorządowe z obszaru całego kraju, m.in. z zakresu gospodarki przestrzennej, strategii rozwoju województw. Autor wielu publikacji z dziedziny prognozowania społeczno-gospodarczego i analiz dotyczących sytuacji przedsiębiorstw, w przygotowaniu rozprawa doktorska dotycząca problematyki przestrzennych przemian struktury bezrobocia w województwie podkarpackim w okresie transformacji.

 

Kapitał Ludzki   Unia Europejska - Europejski Funusz Społeczny
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +