Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2017-07-17 | Aktywni na rynku pracy

Przyjmowanie zgłoszeń na listę rezerwową

Uprzejmie informujemy, że do 19 lipca (środa) przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową do gr. obejmującej szkolenie „Sprzedaż internetowa”.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu (ul. Narutowicza 5/4, 20-016 Lublin) oraz pod numerem telefonu: 81 532 10 30.

 


lubelskie
2017-07-14 | Szansa na aktywizację

Szkolenie „Administracja biurowa z obsługą komputera” - nabór kobiet długotrwale bezrobotnych oraz rolniczek/domowniczek rolników.

 Uprzejmie informujemy, że trwa nabór kobiet zainteresowanych udziałem w projekcie „Szansa na aktywizację”. Projekt obejmuje poradnictwo zawodowo, pośrednictwo pracy szkolenie („Administracja biurowa z obsługą komputera” lub „Usługi gastronomiczne z obsługa klienta w gastronomii”) oraz 3-miesięczne staże. 

Zapraszamy kobiety po 30 r.ż. które są długotrwale bezrobotne (powyżej 12-tu m-cy) i/lub są rolniczkami/domowniczkami rolników z gospodarstwem do 2-óch ha przeliczeniowych.

Zgłoszenia można składać w biurze  projektu (20-016 Lublin, ul. Narutowicza 57/4) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin.

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,  pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.lubelskie
2017-07-13 | Aktywni na rynku pracy

Do 24 lipca wydłużony termin zgłoszeń na szkolenie "Opiekun osoby starszej"

 Uprzejmie informujemy, że do 24 lipca  2017 r. zostaje wydłużone przyjmowane zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. obejmującej szkolenie „Opiekun osoby starszej” oraz poradnictwo i 3-miesięczne staże.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 26 lipca.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu, kandydaci/tki zgłaszają się na preferowane szkolenia, ale w wyniku diagnozy potrzeb i potencjału może być im zaproponowany udział w innym szkoleniu.

Zgłoszenia mogą składać osoby z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia i posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 


lubelskie
2017-06-30 | Nowy start

Zakończenie realizacji projektu

 Uprzejmie informujemy, że 30 czerwca zakończył się projekt „Nowy start”. Z przyjemnością informujemy, że aż 83% uczestników/czek podjęło zatrudnienie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom i podmiotom zaangażowanym w realizację projektu. 


lubelskie
2017-06-29 | Aktywni na rynku pracy

Do 13 lipca zgłoszenia na szkolenie "Opiekun osoby starszej"

 Uprzejmie informujemy, że do 13 lipca  2017 r. zostaje wydłużone przyjmowane zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. obejmującej szkolenie „Opiekun osoby starszej” oraz poradnictwo i 3-miesięczne staże.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć: 24 lipca.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu, kandydaci/tki zgłaszają się na preferowane szkolenia, ale w wyniku diagnozy potrzeb i potencjału może być im zaproponowany udział w innym szkoleniu.

Zgłoszenia mogą składać osoby z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia i posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 


lubelskie
2017-06-29 | Aktywni na rynku pracy

Do 6 lipca 2017 r. zgłoszenia na szkolenie „Kadry i płace” .

 Uprzejmie informujemy, że do 6 lipca  2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy IV. obejmującej szkolenie „Kadry i płace” oraz poradnictwo i 3-miesięczne staże.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla gr. IV: 10 lipca (pierwszą usługą będzie usługa o charakterze społecznym: trening umiejętności i kompetencji społecznych lub poradnictwo psychologiczne).

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu, kandydaci/tki zgłaszają się na preferowane szkolenia, ale w wyniku diagnozy potrzeb i potencjału może być im zaproponowany udział w innym szkoleniu.

Zgłoszenia mogą składać osoby z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia i posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 


lubelskie
2017-06-29 | Szansa na aktywizację

Przyjmujemy zgłoszenia rolniczek/domowniczek na szkolenie z Gastronomii.

 Przypominamy, że przyjmujemy zgłoszenia do ostatniej grupy projektu „Szansa na aktywizację”

Projekt skierowany jest do kobiet z terenu woj. lubelskiego spełniających poniższe warunki:

- będących w wieku 30 lat i więcej;

- będących rolniczkami lub domowniczkami rolników z gospodarstwem do 2 ha przeliczeniowych zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (posiadające I lub II profil pomocy ustalony przez właściwy urząd pracy) lub będącymi osobami długotrwale bezrobotnymi (powyżej 12-tu  m-cy).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

§  Doradztwo zawodowe (grupowe - 24 godziny/grupę i indywidualne - 4 godziny/osobę)

§  Pośrednictwo pracy (6 godzin/osobę)

§  Szkolenia zawodowe (170 godz.):

  • Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii

§  3- miesięczne płatne staże zawodowe.

                                                             UCZESTNICZKOM ZAPEWNIAMY:

 

                    stypendium szkoleniowe w wysokości 8 zł/godzinę szkolenia*;

                    stypendium stażowe w wysokości 1750 zł/miesiąc*;

                    zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)

                    materiały szkoleniowe (skrypty);

                    materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);

                    catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

                    certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje;

                    ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

          *koszt całkowity uwzględniający składki ZUS

 

Zgłoszenia można składać w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,  pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

 

 


lubelskie
2017-06-14 | Aktywni na rynku pracy

Przyjmowanie zgłoszeń do gr. 5.

 Uprzejmie przypominamy, że od 12 czerwca do 14 lipca 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia do grupy V obejmującej szkolenie „Sprzedaż internetowa” oraz poradnictwo i 3-miesięczne staże w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy”.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu, kandydaci/tki zgłaszają się na preferowane szkolenia, ale w wyniku diagnozy potrzeb i potencjału może być im zaproponowany udział w innym szkoleniu.

Zgłoszenia mogą składać osoby z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia i posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów 81 532 10 30 oraz w biurze projektu (ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin).


lubelskie
2017-06-09 | Aktywni na rynku pracy

Przyjmowanie zgłoszeń do gr. 2 wydłużone do 23 czerwca

 Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń do gr. 2 (z preferowanym szkoleniem: "Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej") trwa do 23 czerwca 2017.

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu (ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin) oraz pod numerem telefonu 81 532 10 30.


lubelskie
2017-06-06 | Aktywni na rynku pracy

Gr. 1 - przyjmowanie zgłoszeń na listę rezerwową

Uprzejmie informujemy, że do 9 czerwca przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową do gr. 1.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu (ul. Narutowicza 5/4, 20-016 Lublin) oraz pod numerem telefonu: 81 532 10 30.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +