Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2017-06-29 | Aktywni na rynku pracy

Do 6 lipca 2017 r. zgłoszenia na szkolenie „Kadry i płace” .

 Uprzejmie informujemy, że do 6 lipca  2017 r. trwa przyjmowanie zgłoszeń do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy IV. obejmującej szkolenie „Kadry i płace” oraz poradnictwo i 3-miesięczne staże.

Planowany termin rozpoczęcia zajęć dla gr. IV: 10 lipca (pierwszą usługą będzie usługa o charakterze społecznym: trening umiejętności i kompetencji społecznych lub poradnictwo psychologiczne).

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu, kandydaci/tki zgłaszają się na preferowane szkolenia, ale w wyniku diagnozy potrzeb i potencjału może być im zaproponowany udział w innym szkoleniu.

Zgłoszenia mogą składać osoby z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia i posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 


lubelskie
2017-06-29 | Szansa na aktywizację

Przyjmujemy zgłoszenia rolniczek/domowniczek na szkolenie z Gastronomii.

 Przypominamy, że przyjmujemy zgłoszenia do ostatniej grupy projektu „Szansa na aktywizację”

Projekt skierowany jest do kobiet z terenu woj. lubelskiego spełniających poniższe warunki:

- będących w wieku 30 lat i więcej;

- będących rolniczkami lub domowniczkami rolników z gospodarstwem do 2 ha przeliczeniowych zarejestrowanych w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne (posiadające I lub II profil pomocy ustalony przez właściwy urząd pracy) lub będącymi osobami długotrwale bezrobotnymi (powyżej 12-tu  m-cy).

W RAMACH PROJEKTU OFERUJEMY:

§  Doradztwo zawodowe (grupowe - 24 godziny/grupę i indywidualne - 4 godziny/osobę)

§  Pośrednictwo pracy (6 godzin/osobę)

§  Szkolenia zawodowe (170 godz.):

  • Usługi gastronomiczne i obsługa klienta w gastronomii

§  3- miesięczne płatne staże zawodowe.

                                                             UCZESTNICZKOM ZAPEWNIAMY:

 

                    stypendium szkoleniowe w wysokości 8 zł/godzinę szkolenia*;

                    stypendium stażowe w wysokości 1750 zł/miesiąc*;

                    zwrot kosztów przejazdu (dla osób dojeżdżających spoza miejscowości, w której są świadczone usługi)

                    materiały szkoleniowe (skrypty);

                    materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);

                    catering w postaci ciepłych posiłków oraz przerw kawowych w czasie zajęć grupowych;

                    certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje;

                    ubezpieczenie NNW na czas szkolenia i stażu.

          *koszt całkowity uwzględniający składki ZUS

 

Zgłoszenia można składać w biurze  projektu (Lublin, ul. Narutowicza 57/4) codziennie w godz. 8-16. Zgłoszenia można również przesyłać pocztą na adres biura: Fundacja „Fundusz Inicjatyw”, ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin.

 

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl,  pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560.

 

 


lubelskie
2017-06-14 | Aktywni na rynku pracy

Przyjmowanie zgłoszeń do gr. 5.

 Uprzejmie przypominamy, że od 12 czerwca do 14 lipca 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia do grupy V obejmującej szkolenie „Sprzedaż internetowa” oraz poradnictwo i 3-miesięczne staże w ramach projektu „Aktywni na rynku pracy”.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu, kandydaci/tki zgłaszają się na preferowane szkolenia, ale w wyniku diagnozy potrzeb i potencjału może być im zaproponowany udział w innym szkoleniu.

Zgłoszenia mogą składać osoby z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia i posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 

 

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerami telefonów 81 532 10 30 oraz w biurze projektu (ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin).


lubelskie
2017-06-09 | Aktywni na rynku pracy

Przyjmowanie zgłoszeń do gr. 2 wydłużone do 23 czerwca

 Uprzejmie informujemy, że przyjmowanie zgłoszeń do gr. 2 (z preferowanym szkoleniem: "Organizacja usług gastronomicznych z obsługą kasy fiskalnej") trwa do 23 czerwca 2017.

Serdecznie zapraszamy do składania formularzy zgłoszeniowych. Szczegółowe informacje dostępne są w biurze projektu (ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin) oraz pod numerem telefonu 81 532 10 30.


lubelskie
2017-06-06 | Aktywni na rynku pracy

Gr. 1 - przyjmowanie zgłoszeń na listę rezerwową

Uprzejmie informujemy, że do 9 czerwca przyjmujemy zgłoszenia na listę rezerwową do gr. 1.

Szczegółowe informacje dostępne w biurze projektu (ul. Narutowicza 5/4, 20-016 Lublin) oraz pod numerem telefonu: 81 532 10 30.


lubelskie
2017-06-01 | Aktywni na rynku pracy

Od 1 czerwca przyjmowanie zgłoszeń do gr. 3 i 4.

Uprzejmie informujemy, że od 1 do 30 czerwca 2017 r. przyjmowane są zgłoszenia do projektu „Aktywni na rynku pracy” do grupy III. obejmującej szkolenie „Opiekun osoby starszej” oraz poradnictwo i 3-miesięczne staże.

Od 1 czerwca 2017 do 6 lipca 2017 przyjmowane są zgłoszenia do grupy IV. obejmującej m.in. szkolenie „Kadry i płace”.

Przypominamy, że zgodnie z zapisami Regulaminu, kandydaci/tki zgłaszają się na preferowane szkolenia, ale w wyniku diagnozy potrzeb i potencjału może być im zaproponowany udział w innym szkoleniu.

Zgłoszenia mogą składać osoby z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia i posiadające orzeczenie o lekkim lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. 


lubelskie
2017-05-30 | Aktywni na rynku pracy

Do 5 czerwca przyjmowanie zgłoszeń do gr. 1

Przypominamy, że do 5 czerwca osoby niepełnosprawne, pozostające bez zatrudnienia, mogą składać zgłoszenia do gr. 1 objemującej m.in. szkolenie "Projektowanie stron www" oraz 3-miesięczne staże w ramach projektu "Aktywni na rynku pracy".

Szczegółowe informacje pod numerem tel. 81 532 10 30 oraz 519 310 560.

Serdecznie zapraszamy.

 


ogólnopolskie
2017-05-24 |

Oferta pracy dla specjalisty/tki ds. projektów

 Fundacja „Fundusz Inicjatyw” wpisana do Rejestru Agencji Zatrudnienia pod numerem 10677, poszukuje osoby na stanowisko: Specjalista/tka ds.  projektów

Miejsce pracy: Lublin

Forma zatrudnienia: umowa o pracę (1 etat lub ½ etatu na zastępstwo lub um. zlecenia – w zależności od  możliwości i preferencji kandydata/tki)

Zakres obowiązków:

Rekrutacja uczestników szkoleń,

Przygotowywanie harmonogramów  szkoleń/doradztwa,

Przygotowywanie umów dla trenerów/doradców,

Przygotowywanie dokumentacji szkoleniowej (dzienniki zajęć, dokumentacja egzaminacyjna, ankiety monitoringowe),

Przygotowywanie materiałów szkoleniowych, zamawianie obiadów/przerw kawowych

Utrzymywanie bieżącego kontaktu z wykładowcami/doradcami/uczestnikami

Rozliczanie szkoleń (kompletowanie FV/rachunków/list zwrotów kosztów przejazdu, itp.)

 

 

Wymagania:

Wykształcenie wyższe.

Min 1 rok doświadczenia na podobnym stanowisku (organizacja szkoleń/doradztwa/pokrewnych usług).

Sprawna obsługa komputera.

Umiejętność organizacji własnej pracy, odporność na stres, chęć uczenia się.

Mile widziane doświadczenie w realizacji projektów EFS.

 

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV na adres ffi@ffi.org.pl wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych ((tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135)” W tytule widomości prosimy wpisać nazwę stanowiska.

W treści maila prosimy wskazać oczekiwane wynagrodzenie.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy. 

 


lubelskie
2017-05-16 | Szansa na aktywizację

Rekrutacja rolniczek/domowniczek rolników

Uprzejmie informujemy, że do odwołania przyjmujemy zgłoszenia rolniczek/domowniczek rolników zarejestrowanych w urzędach pracy jako osoby bezrobotne, do udziału w szkoleniu z zakresu gastronomii, doradztwie zawodowym i 3-miesięcznych stażach. Serdecznie zapraszamy Panie po 30 roku życia spełniające ten wymóg. Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu 81 532 10 30 oraz z biurze projektu w Lublinie, ul. Narutowicza 57/4.
lubelskie
2017-05-09 | Aktywni na rynku pracy

Rozeznanie rynku na doradztwo indywidualne – diagnoza oraz stworzenie indywidualnej ścieżki reintegracji/indywidualnego planu działania.

 W związku z realizacją projektu „Aktywni na rynku pracy” Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadząca Agencję Zatrudnienia wpisaną do Rejestru pod numerem 10677, zaprasza do przesyłania ofert cenowych dotyczących przygotowania i przeprowadzenia na terenie m. Lublin dla uczestniczek/ków projektu.

Indywidualnego doradztwa (3 godziny zegarowe/osobę) - 2 spotkania * 1,5 godz. zegarowej * 50 osób.

Cel:

Diagnoza potrzeb uczestników (osób niepełnosprawnych) przez doradcę zawodowego przy wykorzystaniu ustandaryzowanych narzędzi diagnostycznych (testów) oraz stworzenie dla każdego/ej uczestnika/czki projektu indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/indywidualnego planu działania (IPD), tj. zakwalifikowania na poszczególne formy wsparcia w projekcie.

Proces wsparcia w projekcie odbywa się w oparciu o ścieżkę reintegracji (Indywidualny Plan Działania), stworzoną indywidualnie dla każdej osoby, z uwzględnieniem (a) diagnozy sytuacji problemowej, (b) zasobów, (c) potencjału,  (d) predyspozycji, (e) potrzeb.

Co do zasady pierwsze spotkanie (1,5 godz. zegarowej) obejmować będzie diagnozę sytuacji problemowej, zasobów, potencjału, predyspozycji i potrzeb (w oparciu o ustandaryzowane testy/wywiady), natomiast drugie spotkanie (1,5 godz. zegarowej) obejmować będzie opracowanie indywidualnej ścieżki reintegracyjnej/indywidualnego planu działania (IPD).

 

Uprzejmie informujemy, że niniejsze rozeznanie cenowe nie jest procedurą wyboru wykonawcy. Celem rozeznania jest pozyskanie informacji nt. cen rynkowych doradztwa – tworzenia indywidualnych ścieżek reintegracji/IPD w Lublinie w roku 2017. Wybór wykonawców nastąpi w okresie późniejszym, a proponowana stawka godzinowa będzie wynikiem niniejszego rozeznania cenowego.

Szczegółowe informacje:

Uczestnikami projektu są osoby niepełnosprawne z terenu woj. lubelskiego, pozostające bez zatrudnienia. zagrożone wykluczeniem społecznym.

W ramach realizacji usługi doradca będzie zobowiązany m.in. do: opracowania dla każdej/go uczestnika/czki indywidualnej ścieżki reintegracji/Indywidualnego Planu Działania zgodnie z wytycznymi i/lub wzorami przekazanymi przez Wykonawcę. Prowadzenia list obecności, kart usług doradczych oraz innych dokumentów potwierdzających rzetelne wykonanie usługi w tym dokumentów wymaganych w projekcie (np. ewidencji godzin i zadań, protokołu odbioru usługi).

Wymagania dla doradców (należy je spełniać łącznie):

- wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego lub wykształcenie wyższe z innego zakresu oraz uprawnienia doradcy zawodowego;

- minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe lub min. 2-letni staż pracy w Agencji Zatrudnienia;

- w okresie VI-XII 2017 nie przekroczą 276 godzin miesięcznie, łącznego zaangażowania w realizację projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym środków własnych beneficjenta i innych podmiotów

- wykluczają wystąpienie podwójnego finansowania i konfliktu interesów.

Płatności na rzecz Wykonawcy będą dokonywane po realizacji usługi lub części usługi zgodnie z terminem określonym w umowie, tj. do 60 dni (pod warunkiem dostępności środków na koncie projektu). Wykonawca zostanie zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

 

Należy pamiętać, że Zamawiający nie zwraca kosztów przejazdu Wykonawcom ani nie zapewnia innych udogodnień (typu noclegi, wyżywienie, etc.). Zatem przedstawiona cena obejmuje całkowity koszt usługi, obejmujący dojazdy. W ramach przedstawionej kalkulacji należy wskazać cenę jednostkową brutto za godzinę zegarową stanowiącą KOSZT CAŁKOWITY, tj.

       w przypadku osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w przedmiocie zamówienia cena jednostkowa obejmuje wszystkie obciążenia z tytułu składek ZUS i podatku dochodowego płacone od wynagrodzenia przez Wykonawcę (Zleceniobiorcę) i Zamawiającego (Zleceniodawcę) – czyli jest tzw. duże brutto (brutto + pochodne płacone przez Zamawiającego, jeśli w przypadku danego Wykonawcy pochodne będą wymagane).

       w przypadku osób/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą cena jednostkowa musi obejmować podatek od towarów i usług (usługi doradztwa co do zasady nie podlegają zwolnieniom VAT, chyba, ze Wykonawca dysponuje indywidualną interpretacją w tym zakresie). Przy czym należy mieć na uwadze, że powyższe zamówienie nie jest zleceniem usługi z zakresu poradnictwa zawodowego podmiotowi zewnętrznemu. Wybrany Wykonawca podczas świadczenia usług, będzie stanowił personel Agencji Zatrudnienia prowadzonej przez Zamawiającego, gdyż usługi świadczone w projekcie realizowane są przez Agencję Zatrudnienia prowadzoną przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” (nr 10677). Zatem świadczenie usług przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą/delegowaną przez podmiot gospodarczy oznacza osobiste wykonywanie przez tę osobę usług w ramach AZ Fundacji „Fundusz Inicjatyw” (tj. jeśli doradca zawodowy prowadzący działalność gospodarczą lub podmiot, który go deleguje posiada wpis do Rejestru Agencji Zatrudnienia to w rocznych sprawozdaniach nie może wykazywać uczestników/czek projektu "Aktywni na rynku pracy" jako osób, którym udzielał poradnictwa w ramach prowadzonej przez siebie Agencji Zatrudnienia).

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, prosimy o przesyłanie informacji nt. ceny za godzinę zegarową doradztwa do dn. 18.05.2017 na adres ffi@ffi.org.pl.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +