Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-06-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

5 powodów, dla których warto badać efektywność zespołu

Suma produktywności poszczególnych pracowników nie zawsze przekłada się na efektywność pracy tworzącego przez nich zespołu. Możemy mieć świetnych pracowników, ale kiedy pracują razem, osiągają przeciętne wyniki. I odwrotnie – średni poziom kompetencji poszczególnych osób może przy pracy zespołowej, dać wysokie wyniki pracy.

Mamy przynajmniej 5 powodów, dla których warto badać efektywność pracy zespołów. Oto one:

 1. Świadomość mocnych i słabych stron = możliwość poprawy efektywności zespołu
 2. Bardziej wydajna praca = wyższe zyski firmy
 3. Lepsza współpraca w zespole = większe zadowolenie pracowników
 4. Wyższa motywacja = zmniejszenie rotacji
 5. Dopasowanie ról w zespole = wskazówki dla rekrutacji przyszłych pracowników

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Mikroprzedsiębiorcy odporni na spowolnienie gospodarcze

Podczas wręczania nagród „Mikroprzedsiębiorca Roku 2013” zaprezentowano wyniki badania: „Sposoby radzenia sobie z kryzysem w mikrofirmach", przygotowanego przez Fundację Kronenberga przy współudziale Microfinance Centre oraz TNS Polska.
Z badania wynika, że polski mikroprzedsiębiorca to osoba zorientowana w trendach ekonomicznych, doskonale znająca rynek i otoczenie własnego przedsiębiorstwa, a także świadoma niebezpieczeństw, jakie mogą mu grozić.
W przypadku badanych firm ponad połowa wskazywała się, że występujące spowolnienie gospodarcze odbiło się spadkiem obrotów i liczby klientów. Trzy czwarte badanych przedsiębiorców podjęło jednak od początku 2012 r. zdecydowane działania antykryzysowe, a co drugi planuje przeprowadzić je do końca br.
Przeprowadzone badania pokazały, że im większa firma, tym bardziej skłonna jest do podejmowania środków zaradczych: co druga planuje działania jeszcze przed pojawieniem się kryzysu lub też reaguje natychmiastowo w momencie jego wystąpienia. Firmy, aby przeciwdziałać skupiają się przede wszystkim na ograniczeniu kosztów ogólnych (61 proc. wskazań), w tym m.in. usług telekomunikacyjnych lub zmianie warunków lokalowych. 26 proc. firm stawia na działania związane z pracownikami, jednak, jak podkreślono, tylko 13 proc. z nich dotyczy zwolnień. Prawie połowa firm podejmujących działania antykryzysowe wdraża je głównie w obszarze zmian produktowych, co przejawia się we wprowadzaniu nowych usług bądź produktów, a także obniżce cen.
Jak wynika z opublikowanych danych, 27 proc. badanych firm nastawiona jest na szanse rynkowe i częściej niż inni poszukuje ich w ekspansji. Niemal równie liczną grupą (26 proc.) stanowią firmy nastawione wyłącznie na przetrwanie, których celem jest utrzymanie się na rynku; 22 proc. chce utrzymać obecną pozycję na rynku; 17 proc. kładzie nacisk na utrzymywanie dobrych stosunków z różnymi grupami interesariuszy; 8 proc. jest obojętnych na kryzys. Ankietowani przedsiębiorcy są zdania, że obecna faza kryzysu znacznie bardziej daje się we znaki przedsiębiorcom, niż poprzednia, czyli z lat 2009–2010. Najmniej obawiają się jej firmy produkcyjne, a najbardziej handlowe.

Źródło:
http://www.forbes.pl/mikrofirmy-uodpornily-sie-na-kryzys,artykuly,156990,1,1.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-06-27 |

“Creative reading? Why not!” - kolejny warsztat Grundtviga w FFI! / „Creative reading? Why not!” - next Grundtvig Workshop in FFI!

 Z przyjemnością informujemy, iż złożony w lutym 2013r. przez Fundację “Fundusz Inicjatyw” wniosek aplikacyjny na realizację Warsztatu Grundtviga został zaakceptowany przez Narodową Agencję Programu „Uczenie się przez całe życie”.

Warsztat „Creative reading? Why not?” jest poświęcony tematyce alfabetyzacji osób dorosłych z naciskiem na umiejętność czytania, krytycznego analizowania i rozumienia tekstu czytanego. Weźmie w nim udział 15 osób z różnych krajów Unii Europejskiej oraz 2 osoby z Polski (przedstawiciele kadry edukacji dorosłych zajmujący się tematyką alfabetyzacji osób dorosłych), które będą miały możliwość zwiększenia wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki nauczania osób dorosłych oraz wymiany doświadczeń z przedstawicielami innych krajów w kreatywny sposób - z użyciem technik kreatywnego myślenia i treningu umysłowego.

Warsztat odbędzie się w marcu 2014r. w Lublinie. Już teraz trwają przygotowania do zawarcia umowy z Narodową Agencją, a działania projektowe rozpoczną się w kolejnych miesiącach.

Tymczasem przedstawiamy Państwu krótkie podsumowanie naszego pierwszego Warsztatu Gruntdviga „Creative Christmas”, który odbył się w grudniu 2012r. W warsztacie łączącym tradycje Świąt Bożego Narodzenia z treningiem kreatywnego myślenia wzięło udział 15 seniorów z siedmiu krajów Unii Europejskiej: Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Słowenii i Portugalii oraz dwie uczestniczki z Polski.

Zachęcamy do odwiedzania naszej strony internetowej!

---

We are pleased to announce that Grundtvig Workshop application form submitted by “Initiative Fund” Foundation in February 2013 has been accepted by the LLP National Agency.

Workshop entitled “Creative reading? Why not!” is devoted to adult literacy with the focus on reading skill. We will host 15 participants from different EU countries as well as 2 participants from Poland (adult education teachers and staff active in adult literacy) who will have a chance not only to develop their knowledge and skills as for adult teaching methods, but also share experience with each other in a creative way - with the use of creative thinking and ‘train your brain’ techniques.

It will take place in March 2014 in Lublin. Currently, we’re preparing to conclude the agreement with the National Agency; workshop activities will start next months.

In the meantime, we present you a short summary of our first Grundtvig Workshop “Creative Christmas” which took place in December in 2012. We hosted 15 seniors from seven countries: Spain, the Netherlands, Norway, Great Britain, Ireland, Slovenia and Portugal, as well as two participants from Poland.

We invite you to visit our website!


mazowieckie
2013-06-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Siedmiogodzinny czas pracy zaszkodzi niepełnosprawnym

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował uzależnianie stosowania skróconej normy czasu pracy osoby niepełnosprawnej od zaświadczenia lekarskiego wskazującego na celowość jej stosowania. Sędziowie zbadali zgodność z Konstytucją przepisu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, który dopuszcza możliwość pracy w wymiarze 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo tylko po uzyskaniu przez niepełnosprawnego zaświadczenia lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne lub sprawującego nad nim opiekę.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepis uzależniający korzystanie ze skróconego czasu pracy od uzyskania zaświadczenia lekarskiego o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy, jest niezgodny z Konstytucją. Trybunał wskazał, że osoby niepełnosprawne nie mogą być traktowane jednakowo z pracownikami sprawnymi a tak się stało poprzez ustanowienie 8 i 40-godzinnej normy czasu ich pracy.

- Powrót do skróconej normy czasu pracy utrudni aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych i ułatwianie im wejścia na rynek pracy. W Polsce aktywnych zawodowo jest ok. 17 proc. wszystkich osób niepełnosprawnych. To niewiele, porównując średnią europejską, która wynosi ponad 50 proc. - mówi Ewelina Pietrzak, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Ponadto w orzeczeniu, wskazano na naruszenie zasady zaufania obywatela do państwa i prawa w kontekście osób niepełnosprawnych z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności, które były zatrudnione w dniu wejścia w życie przepisów o 8 i 40-godzinnej normie czasu pracy i wobec których ta norma miała natychmiastowe zastosowanie.

Źródło: http://konfederacjalewiatan.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

„Plany Pracodawców” w zakresie zatrudnienia i wynagrodzeń

Instytut Badawczy Randstad przedstawił kolejne wyniki badania Plany Pracodawców, w którym respondentami są pracodawcy wyrażający opinie w najważniejszych obszarach działalności ich firm, m.in.: planowanych zmianach w poziomie zatrudnienia i wynagrodzeń czy przewidywanych zmian kondycji firm i gospodarki.
Według najnowszego badania w ciągu najbliższych 6 miesięcy wzrost zatrudnienia planuje 20 proc. firm, zaś jego redukcję 13 proc. W badaniu z lutego, zwiększenie zatrudnienia w ciągu pół roku planowało 19 proc. przedsiębiorstw, zaś redukcję 15 proc.
Zdecydowana większość przedsiębiorstw nie planuje żadnych zmian w poziomie wynagrodzeń w ciągu najbliższych sześciu miesięcy (77 proc.). Wzrost wynagrodzeń w nadchodzącym półroczu jest brany pod uwagę w co dziesiątej firmie (10 proc.), 4 proc. przedsiębiorstw przewiduje spadek wynagrodzeń w ciągu najbliższego półrocza – napisano w komentarzu do badania. W poprzednim badaniu wzrost płac rozważało 11 proc. firm, zaś ich spadek 5 proc.
Ponad połowa badanych spodziewa się stagnacji gospodarczej w ciągu najbliższych 6 miesięcy (53%). W co piątej firmie przewiduje się recesję (20%). 14% przedstawicieli badanych firm zapowiada wzrost gospodarczy.
Z badania wynika także, że 73 proc. firm opowiada się za wzrostem wynagrodzenia minimalnego, zaś 23 proc. jest przeciwnego zdania. Co trzecia badana firma uważa, że dolny próg płacy powinien od 2014 r. wzrosnąć o 6,7 proc., podobnie jak rok wcześniej. 25 proc. przedsiębiorstw opowiada się za wzrostem płacy w przedziale 7-10 proc., zaś 27 proc. za wzrostem wyższym niż 10 proc.

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania:
http://www.randstad.pl/media/235802/Plany%20Pracodawc%C3%B3w%20_prezentacja_18fala_18_06_2013.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Raport BIG: nastroje przedsiębiorstw coraz lepsze

Biuro Informacji Gospodarczej (BIG) InfoMonitor S.A. wydało kolejną edycję raportu poświęconego bezpieczeństwu prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość Wskaźnika BIG, który pozwala określić poziom tego bezpieczeństwa, w czerwcu 2013 wyniósł 9,05 pkt. To o ponad 3 pkt. wyższy indeks niż w marcu bieżącego roku. Mimo to obecny poziom indeksu jest nieznacznie gorszy niż wynik prezentowany 12 miesięcy temu. Z Raportu BIG wynika, że w większości branż nastroje wśród przedsiębiorców poprawiły się.
Po trudnym początku 2013 roku, nastąpiła istotna poprawa nastrojów wśród zdecydowanej większości badanych firm. Główny indeks BIG wzrósł o 3,63 pkt. Na obecny poziom wartości wskaźnika, wpływ mają bardziej pozytywne oceny sytuacji w prawie wszystkich badanych branżach. Wyjątkiem są przedstawiciele dostawców usług masowych, w tej grupie wskaźnik spadł o blisko 7 pkt.
Z najnowszego Raportu BIG wynika, że w ciągu ostatnich trzech miesięcy o 2 pkt. proc. zwiększyła się grupa respondentów, która uważa nieterminowe regulowanie należności w ich branży za zjawisko występujące rzadko. Obecnie jest ich 41%. W tym samym czasie o 1 pkt. proc. spadła liczba ankietowanych, którzy oceniają zjawisko nieterminowego regulowania zobowiązań jako częste, tego zdania jest obecnie 58% badanych firm. W czerwcu wzrosła liczba przedsiębiorstw, które otrzymują więcej niż 75% płatności w terminie - grupa ta zwiększyła się o 4 pkt. proc. i wynosi 44%. Z raportu wynika również, że już od ponad roku powiększa się grono firm, które otrzymały w terminie ponad 90% należności.
Autorzy raportu sporo miejsca poświęcili opiniom firm na temat wcześniejszych przewidywań przedsiębiorców dotyczących 2013 roku. Z 22. edycji Raportu BIG wynika, że obecnie blisko czwarte ankietowanych (72%) jest zdania, że spowolnienie gospodarcze ma zdecydowany i negatywny wpływ na wyniki finansowe ich firmy. Najgorzej sytuacja przedstawia się wśród respondentów z branży finansowej, gdzie 84% badanych odczuło skutki pogarszającej się koniunktury gospodarczej. Jeszcze pół roku temu (wyniki z 20. edycji Raportu BIG) zaledwie 16% badanych z tej branży spodziewało się zmiany sytuacji finansowej na gorszą. W ocenie zaledwie jednej czwartej ankietowanych, spowolnienie gospodarcze nie wpłynęło w żaden sposób na wyniki finansowe ich firm, a tylko 2% badanych uważa, że pogarszająca się sytuacja gospodarcza wpłynęła pozytywnie na ich budżet.
Zdaniem ekspertów BIG widać pierwsze optymistyczne sygnały dotyczące sytuacji gospodarczej. Należy jednak pamiętać, że nawet firmy są bardzo ostrożne w inwestowaniu środków i rozwijaniu produkcji oraz oferowanych usług. Sytuacja gospodarcza w ciągu ostatnich lat już kilka razy wydawała się stabilizować a nawet poprawiać, jednak kolejne miesiące wykazywały się ponownym spowolnieniem.

Więcej informacji:
http://www.big.pl/download/raporty/raport_big_czerwiec_2013.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: WID

WID – strategia Women In Development (Kobiety w polityce rozwojowej, Kobiety w rozwoju). Zagadnienie z obszaru polityk rozwojowych. Podejście Women In Development (WID) jest obok koncepcji Gender And Development (GAD) jedną z perspektyw uwzględniania kwestii płci w działaniach na rzecz społecznego rozwoju. Została ono zaproponowana i rozwijana przez badaczki feministyczne i praktyczki ruchu kobiecego w latach 70. XX wieku. W odróżnieniu do zaproponowanego w latach 90 podejścia Gender And Development (GAD), która odnosi się do relacji między kobietami a mężczyznami, strategia WID w centrum zainteresowania stawia same kobiety i ich sytuację, uznając je za grupę wykluczoną i marginalizowaną, przede wszystkim w kontekście aktywności w obrębie rynku pracy.

Źródło: http://rownosc.info/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2013-06-25 | Aktywne obywatelstwo

Mapa bezpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego

Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z czterema organizacjami pozarządowymi: Fundacją Instytut Spraw Publicznych (ISP), Fundacją Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS), Związek Biur Porad Obywatelskich (ZBPO) oraz Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych (FUPP) realizują projekt, którego głównym celem jest wypracowanie kierunków i zasad polityki państwa w zakresie wzmacniania i rozwoju poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce. 

W ramach projektu powstał portal internetowy Mapaporadnictwa.org, w którym znajduje się ponad 5,2 tys. instytucji świadczących bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie. Punkty, w których udzielane są porady, można wyszukiwać według konkretnego problemu i miejscowości, w których się znajdują.

Mapa poradnictwa:

http://www.mapaporadnictwa.org/

Więcej informacji o projekcie:

http://www.ppio.eu/pl/o-projekcie

https://www.facebook.com/ppio.eu


mazowieckie
2013-06-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Jak zarządzają kobiety?

Badanie „Kobiety i władza w biznesie” zostało przeprowadzone przez firmę Deloitte na grupie 242 menedżerów (131 kobiet, 111 mężczyzn), spośród największych polskich przedsiębiorstw z różnych branż. Celem badania było poznanie mechanizmów budowania wpływu w organizacji oraz pokazanie korzyści i ewentualnego ryzyka wiążącego się z wyborem określonych taktyk wpływu. Na podstawie analizy konkretnych zachowań menedżerów, kobiet i mężczyzn, wyodrębniono trzy grupy taktyk wpływu i ich sposób zastosowania w relacji z szefem, współpracownikiem, podwładnym i osobami niezależnymi służbowo.

- Jak pokazuje badanie kobiety najczęściej wykorzystują taktyki perswazyjne, takie jak racjonalne uzasadnianie, odwoływanie się do faktów i logicznych argumentów oraz konsultację, należącą do grupy taktyk wymiany – mówi dr Dorota Wiśniewska-Juszczak ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. - Skutkuje to wytworzeniem trwałych przekonań i postaw u osoby, wobec której stosuje się daną taktykę. Daje to w efekcie wewnętrzną gotowość do określonych działań, bez konieczności ich stałego nadzorowania - dodaje. Mężczyźni z kolei częściej stosują taktyki wymiany i wymuszania, zwłaszcza wobec podwładnych. Są one skuteczne w pewnych sytuacjach np. o charakterze kryzysowym wymagających szybkiej interwencji i działania. Taktyki takie łamią opór i wywołują zmianę natychmiast, ale ich oddziaływanie jest krótkotrwałe, a dodatkowo wymaga stałej obecności osoby wywierającej presję.

- Kobiety budują swoją pozycję w firmie, raczej angażując i zjednując ludzi, niż przełamując sprzeciw. Działając w ten sposób, bazują na powszechnych, trwałych regułach życia społecznego – tłumaczy dr hab. Beata Krzywosz – Rynkiewicz, profesor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. – Z kolei stosowane przez mężczyzn menedżerów taktyki wymiany i wymuszenia wymagają bezpośredniej konfrontacji i konsekwentnego działania. Mają wartość w trudnych sytuacjach. Największe różnice między taktykami wpływu najczęściej stosowanymi przez kobiety i mężczyzn, zostały zauważone na niższych i najwyższych stanowiskach menedżerskich. Można zatem wnioskować, że środowisko biznesowe menedżerów plasujących się między tymi dwiema kategoriami, unifikuje zachowania w doborze technik zarządzania i wywierania wpływu. Jednocześnie pokazuje, że taktyki najbardziej specyficzne dla płci ujawniają się wówczas, kiedy menedżerowie zdobędą już „szczyt władzy”.

Źródło: www.wieszjak.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Grow Up Start Up – międzynarodowe spotkanie przedsiębiorców

W dniach w dniach 19 - 20 czerwca 2013 r. na warszawskim Torwarze odbyło się Międzynarodowe Forum Przedsiębiorców - Grow Up Start Up. Podczas spotkania można było poszerzyć swoją wiedzę z dziedziny szeroko pojętego marketingu i technologicznych innowacji biznesowych oraz nawiązać nowe kontakty. Oprócz prelekcji gości forum, w tym wielu znanych praktyków biznesu spoza Polski, program spotkania zawierał liczne panele dyskusyjne poświęcone problematyce budowania start up-ów nad Wisłą.
Pierwszy dzień Grow Up Start Up został poświęcony informacji i nowym technologiom jako źródłom budowania przewagi konkurencyjnej. Drugiego dnia uczestnicy dowiedzieli się, jak przygotować spółkę do pozyskania finansowania, poznali zagadnienia związane z ekspansją zagraniczną, tworzeniem modelu biznesowego, a także stosowaniem technik marketingowych i najlepszych strategii sprzedażowych.
W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, którzy na czas forum stworzyli strefę UE. W towarzystwie beneficjentów RPO WM i PO KL - przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu: Mazowieckiego Regionalnego Funduszu Pożyczkowego, Mazowieckiego Funduszu Poręczeń Kredytowych, Centrum Przedsiębiorczości Smolna, Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy, wskazywano konkretne instrumenty wspierające młode firmy, a także osoby poszukujące środków finansowych na założenie działalności gospodarczej.

Źródło:
http://mazowia.eu/media-wydarzenia/grow-up-start-up-rewolucyjne-spotkanie-dla-przedsiebiorcow.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +