Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-06-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan ciągle słaby

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan, który jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej, w maju w notowaniu kwartalnym utrzymał poziom z poprzedniego miesiąca i wyniósł 24 pkt., natomiast stracił jeden punkt w notowaniu półrocznym i aż dwa punkty w notowaniu rocznym schodząc do 31 pkt. Wskaźnik powstaje na podstawie prognoz czołowych polskich ekonomistów, oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.
Zdaniem ekspertów Lewiatana kolejne kwartały do końca roku nie powinny przynieść istotnej poprawy. Dane z gospodarki nie wskazują na istotne odwrócenie stagnacji głównego czynnika wzrostu, jakim jest popyt wewnętrzny: produkcja przemysłowa spada, podobnie jak sprzedaż detaliczna, a w budownictwie trwa całkowite załamanie. Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw za pierwszy kwartał tego roku wyraźnie się pogorszyły, co idzie w parze z całkowitym zamrożeniem akcji kredytowej wobec sektora korporacyjnego, mimo obniżek stóp procentowych. Jedynym czynnikiem podtrzymującym dynamikę gospodarki pozostaje dodatni eksport netto, którego udział w popycie jest jednak znacznie mniejszy niż konsumpcji, a jego wkład do wzrostu PKB wyraźnie spada.

Po więcej szczegółów odsyłamy do pełnego raportu:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/_files/2013_06/Indeks_Biznesu_Konfederacji_Lewiatan.doc
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Równość płci w trzecim sektorze

„Mężczyźni się do organizacji zapisują, a kobiety w nich pracują” – wynika z analiz Małgorzaty Borowskiej przygotowanych na zlecenie Instytut Spraw Publicznych. Kobiety stanowią większość, ale wśród pracowników i wolontariuszy. Mniej jest ich wśród członków i władz.

W sektorze istnieje podział na branże sfeminizowane i zmaskulinizowane. Odzwierciedlają one podział branż na męskie i kobiece na „ogólnym” rynku pracy. Organizacje, w których przeważają albo dominują kobiety, zajmują się: ochroną zdrowia, pomocą społeczną i edukacją. W tych organizacjach pracownice i wolontariuszki stanowią zdecydowaną większość (ok. 70%).

W przypadku sektora pozarządowego nie można mówić o branżach zmaskulinizowanych, występujących na tradycyjnym rynku pracy (jak budownictwo czy zawody inżynierskie), jednak można wyróżnić organizacje zajmujące się turystyką, sportem i hobby, jako liczebnie zdominowane przez mężczyzn. Mężczyźni dominują tam nie tylko wśród władz i członków, ale także wśród pracowników, którzy stanowią tam 64%.

Źródło: http://www.rownoscplci.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2013-06-21 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc lipiec 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc lipiec 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-06-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie programy wsparcia B+R daleko od biznesu

Jak pokazuje badanie „Corporate R&D Report”, przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte 87,8 proc. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową (B+R), prowadzącą do polepszenia standardu usług, jakości wytwarzanych produktów. Wyniki badania są zaprzeczeniem danych GUS, wg których w Polsce jedynie 700 firm z ok. 4 mln istniejących przedsiębiorstw prowadzi działalność B+R. Jak wyjaśnia współautor raportu Michał Turczyk taka sytuacja może być wynikiem tego, że „w Polsce nie ma w przeciwieństwie do np. Czech czy Chorwacji znaczących przywilejów podatkowych związanych z prowadzeniem badań. Dlatego firmy nie wydzielają tej działalności z bieżącej, by na bieżąco móc korzystać z odliczeń. Niejako ukrywają tę działalność. Jeśli jako przedsiębiorca nie wydzielam B+R, to nakłady na ludzi, materiały, wytworzenie produktu lub usługi, wrzucam w koszty bieżące i od razu mam korzyść podatkową. Wyodrębniając B+R, koszty mogę odliczyć dopiero po otrzymaniu konkretnego produktu, często po wielu miesiącach, ale urząd skarbowy może sprawdzić, jaka ich część faktycznie kwalifikuje się do ulgi. To raczej odstrasza od wydzielania tej działalności”.
Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców - 88 proc. (wynik zbliżony do średniej w regionie) zadeklarowała, że finansuje B+R ze swoich budżetów. Spośród nich niespełna jedna trzecia przeznacza na ten cel od 1 do 3 proc. obrotów. Najwięcej (ponad 10 proc.) wydaje się w branżach technologie, media, telekomunikacja oraz energetycznej. Polska była jedynym krajem spośród pięciu przebadanych (inne to Chorwacja, Czechy, Węgry i Słowacja), w którym żaden z respondentów nie zaznaczył, że jego firma na pewno nie przeznacza na B+R żadnych funduszy. Przedstawiciele firm mieli raczej wątpliwości, czy ich firma w ogóle zajmuje się taką działalnością.
Aż 75 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych pięciu lat podniesie poziom wydatków na badania i rozwój (B+R), lub co najmniej pozostawi je na obecnym poziomie. Aby jednak ich aktywność mogła się rozwijać, firmy potrzebują nie tylko większej liczby zachęt ze strony państwa, ale także zachęt o wyższej wartości.
Polskie firmy mają ograniczoną wiedzę na temat dotacji i zachęt podatkowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej. W Polsce jedynie 41 proc. przedsiębiorców deklaruje posiadanie wiedzy o tych udogodnieniach, a zaledwie 16 proc. kiedykolwiek z nich korzystało. W badaniu wymieniono 15 istniejących w Polsce preferencji i ulg przysługujących firmom prowadzącym działalność naukowo-badawczą. W przypadku 12 z nich mniej niż połowa respondentów przyznała, że kiedykolwiek o nich słyszała. Jeszcze mniej optymistycznie wypadają proporcje dotyczące korzystania ze wspomnianych ulg. Aż w 13 przypadkach skorzystało z nich jedynie 20 proc. ankietowanych przedsiębiorstw. Największą rozpoznawalnością i popularnością cieszą się zachęty finansowane z funduszy unijnych. Znacznie mniej przedsiębiorców wspomaga się zachętami wynikającymi z systemu podatkowego. Tutaj główną barierą są przyczyny formalne (42 proc. badanych firm) i obawy przed biurokracją (25 proc.).

Źródło:
https://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/f30396a3b373f310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Percepcja sytuacji kobiet na rynku pracy

Dane GUS wskazują, że przeciętne zarobki kobiet i mężczyzn wykonujących ten sam zawód i zatrudnionych na takim samym stanowisku ciągle dość znacząco się różnią. Jak dalece rozpowszechnione jest wśród Polaków przekonanie o dysproporcji zarobków ze względu na płeć?

Obecnie ponad dwie trzecie ankietowanych (69%) dostrzega dyskryminację kobiet pod względem zarobków. Co więcej, od 1995 roku odsetek ten wzrósł o 21 punktów. Dość stabilna i raczej znikoma pozostaje liczba respondentów przekonanych o wyższych dochodach kobiet niż mężczyzn wykonujących tę samą pracę (obecnie 5% ogółu), maleje natomiast odsetek sądzących, że kobiety i mężczyźni za pracę na tym samym stanowisku uzyskują takie same zarobki (spadek z 37% w 1995 roku do 18% obecnie).

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1995 – 2013.

Źródło: http://www.cbos.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Bezrobocie jest, a pracowników nie ma

Największy paradoks na światowym rynku pracy polega na tym, że im wyżej skaczą słupki bezrobocia, tym częściej pracodawcy deklarują w badaniach, że mają trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

Wyniki najnowszego "Globalnego Barometru HR 2013" przeprowadzonego przez firmę doradztwa personalnego Michael Page nie przynoszą dobrych wiadomości. Wciąż wiele firm nie jest w stanie obsadzić wszystkich stanowisk. Brakuje im odpowiednich kandydatów, a połowa dyrektorów działów personalnych na świecie uważa, że pozyskanie idealnego pracownika jest "trudne", bądź "bardzo trudne". Pocieszać może jedynie fakt, że Polska na tle pozostałych uczestników badania osiągnęła jeden z najniższych wyników - odsetek szefów HR uważających proces znajdowania najlepszych kandydatów za "trudny" wynosi u nas 27 proc. Wg Pawła Wierzbickiego, dyrektora wykonawczego Michael Page, w większości firm niezadowalający efekt przeprowadzanych rekrutacji nie jest spowodowany brakiem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Winne jest nieumiejętność oceny przydatności i efektywności pracy kandydatów. W efekcie rekrutacje w Polsce ocenia się przede wszystkim przez sam fakt zatrudnienia pracownika, a nie wyniki osiągnięte przez niego po określonym czasie pracy - zauważa ekspert Michael Page.

- Bolączką polskiego rynku pracy jest także to, że pracodawcy na ogół nie są przygotowani do skutecznego pozyskiwania utalentowanych kandydatów. Takie osoby należy zachęcić do zmiany pracy, pokazując, co zyskają w nowej firmie, jak się rozwiną, jakie umiejętności nabędą, a nie wymagać od nich motywacji do zmiany pracodawcy od pierwszej minuty spotkania - tłumaczy Wierzbicki.

Kolejny minus pracodawców to według niego fakt, że nie mają zwyczaju ciągłego poszukiwania talentów, tylko robią to dopiero, gdy jest taka konieczność. - W wielu firmach działy kadrowe nadal są pochodną funkcji kadr i płac i nie są oceniane przez zarządy, jako partnerzy biznesowi. A to skutkuje brakiem idei ciągłego poszukiwania najlepszych pracowników - mówi Wierzbicki.

Źródło: http://praca.money.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

„Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali w minioną środę umowę na wdrożenie programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie". Celem programu jest pomoc w formie preferencyjnych pożyczek w tworzeniu nowych firm i nowych miejsc pracy.
Z pożyczek będą mogli skorzystać poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, bezrobotni oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych. Maksymalna kwota pożyczki wynosić będzie do 60 tys. zł. Wypłata pieniędzy nastąpi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Pierwsze pożyczki będą wypłacane w trzecim kwartale tego roku.
Uczestnicy programu będą mogli również skorzystać z dodatkowej pożyczki przeznaczonej na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy. Pożyczka ta będzie udzielana nie wcześniej niż po pierwszym roku działalności podjętej przez pożyczkobiorcę i wynosić będzie maksymalnie do 20 tys. zł.
Program będzie finansowany ze środków przekazywanych przez MPiPS do Banku Gospodarstwa Krajowego, uzyskiwanych ze sprzedaży akcji i udziałów, należących do Skarbu Państwa. Na realizację I etapu programu ministerstwo przeznaczy kwotę 21,5 mln zł.
Wsparcie w ramach programu będzie ogólnopolskie, ale realizowane etapowo. Obecnie uruchamiany jest pilotaż programu w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim. W drugim etapie, realizowanym od 2014 roku, program obejmie cały kraj.

Więcej informacji:
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/kasa-na-firme-dla-bezrobotnych-i-absolwentow,49276.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euroopejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nastroje przedsiębiorców w Polsce i Europie

Zgodnie z wynikami badania SME Capex Barometer, zrealizowanego przez GE Capital EMEA wraz z Bankiem BPH, europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa rozważają zwiększenie wydatków kapitałowych i zatrudnienia w ciągu najbliższych 12 miesięcy.
Polskie małe i średnie firmy są umiarkowanie optymistycznie nastawione do przyszłości i możliwości rozwoju. 24 proc. ankietowanych przedsiębiorstw w Polsce pozytywnie ocenia perspektywy rozwoju branży, w której działają. Najbardziej optymistyczne co do rozwoju własnej branży są największe firmy (zatrudniające od 50 do 249 pracowników), z których 55 proc. pozytywnie i 30 proc. neutralnie ocenia możliwości rozwoju w przyszłości. Z kolei małe firmy (będące miejscem pracy dla 2 – 9 osób) są zdecydowanie bardziej ostrożne w swoich ocenach.
Zgodnie z opiniami wyrażonymi przez przedstawicieli małych i średnich firm jednym z preferowanych przez nich źródłem finansowania inwestycji są fundusze unijne i programy rządowe – chęć skorzystania z nich wyraziło 27 proc. przedsiębiorstw, a wśród nich 33 proc. firm małych, 25 proc. firm średnich oraz 22 proc. większych firm.
29 proc. polskich firm chce ubiegać się o finansowanie w bankach, natomiast 25 proc. liczy, że koszty inwestycji pokryją dzięki wyspecjalizowanym leasingodawcom. Z kolei na finansowanie od producenta – jako preferowaną formę pozyskania kapitału – wskazało 13 proc. ankietowanych przedsiębiorstw. Tylko 1 proc. firm zamierza starać się o finansowanie z funduszy venture capital, a 4 proc. nie potrzebuje zewnętrznego finansowania inwestycji kapitałowych.
Większość (51 proc.) respondentów z siedmiu krajów jako główny powód inwestowania wskazała na chęć ulepszenia istniejącego sprzętu, celem zwiększenia efektywności i wydajności. Podobnie odpowiadali polscy ankietowani, z których 49 proc. chce inwestować, aby zwiększyć produktywność. Właśnie na ten cel swoje wydatki kapitałowe chciałaby przeznaczyć ponad połowa (51 proc.) mniejszych firm, 44 proc. średnich i 52 proc. większych firm. 42 proc. polskich respondentów, poprzez inwestowanie, chce stworzyć zaplecze, które pozwoli im obsługiwać nowe zamówienia. W ten sposób odpowiedziało 39 proc. mniejszych, 43 proc. średnich i 45 proc. największych firm.
45 proc. polskich przedsiębiorców biorących udział w badaniu podało jako istotną barierę w zakresie inwestowania niepewną sytuację gospodarczą. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 56 proc. najmniejszych firm, 38 proc. średnich i 40 proc. większych przedsiębiorstw. Kolejnym czynnikiem – wskazanym jako bariera dla inwestycji przez 28 proc. ankietowanych – jest dla polskich firm spadek zamówień. Największe obawy w tym zakresie mają ponownie najmniejsze firmy (37 proc.), ale dla 30 proc. średnich i 24 proc. większych firm jest to również istotny czynnik, który może ograniczać ich plany związane z inwestowaniem.
Polskie firmy w ciągu najbliższych 12 miesięcy rozważają utworzenie prawie 197 tys. nowych miejsc pracy. Chęć zwiększenia zatrudnienia wyraziło 40 proc. ankietowanych przedsiębiorstw, z kolei 9 proc. firm zapowiedziało redukcje. Przedsiębiorstwo polskie rozpatruje zatrudnienie przeciętnie 2 pracowników. Najbardziej aktywne w tym zakresie, zgodnie z deklaracjami, będą największe spośród badanych firm, które w ciągu najbliższego roku chcą zwiększyć zatrudnienie o 5 osób, firmy średnie z kolei rozważają zatrudnienie 2 osób.

Źródło:
http://biznes.pl/magazyny/finanse/ostroznie-choc-optymistycznie,5536919,magazyn-detal.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: urlop tacierzyński

Urlop tacierzyński to inaczej część urlopu macierzyńskiego niewykorzystanego przez matkę. Wymiar urlopu macierzyńskiego dla matki, która urodziła jedno dziecko podczas jednego porodu wynosi 20 tygodni.

Pracownica, matka po wykorzystaniu co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego może zrezygnować z pozostałej części przysługującego jej urlopu. Część urlopu, która nie została przez nią wykorzystana, może wykorzystać ojciec. Musi on złożyć pisemny wniosek do swojego pracodawcy o udzielenie mu urlopu tacierzyńskiego. Niewykorzystany urlop przez matkę zmienia się w urlop tacierzyński, przysługujący ojcu dziecka.

Pracownica zgłasza pracodawcy pisemny wniosek w sprawie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego, najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku dołącza się zaświadczenie pracodawcy zatrudniającego pracownika–ojca wychowującego dziecko, potwierdzające termin rozpoczęcia urlopu macierzyńskiego przez pracownika, wskazany w jego wniosku o udzielenie urlopu, przypadający bezpośrednio po terminie rezygnacji z części urlopu macierzyńskiego przez pracownicę.

Wymiar urlopu tacierzyńskiego uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci oraz od części urlopu jaka została wykorzystana przez matkę. Jeżeli matka zrezygnuje z dalszego urlopu po 14 tygodniach, wówczas ojciec będzie mógł wnioskować o 6 tygodniowy urlop tacierzyński w sytuacji narodzin jednego dziecka przy jednym porodzie. Wraz z większą liczbą urodzonych dzieci zwiększa się wymiar urlopu macierzyńskiego oraz tacierzyńskiego.

Zarówno matka jak i ojciec mają prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego/tacierzyńskiego. W roku 2013 ojciec może wykorzystać od 4 do 6 tygodni dodatkowego urlopu.

Źródło: http://rodzina-i-kariera.infor.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2013-06-18 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie I edycji szkolenia „Rachunkowość”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w sobotę 15 czerwca rozpoczęła się I edycja szkolenia „Rachunkowość”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +