Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-06-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla I edycji szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące I edycji szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim"

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-06-24 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia "Marketing"

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w piątek 21 czerwca br. w Nałęczowie rozpoczęło się szkolenie "Marketing".
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-06-22 |

Intercultural news: Noc Świętojańska/ La noche de San Juan/ St John's Eve/Fête de la Saint-Jean

Noc z 23 na 24 czerwca to Wigilia św. Jana, Noc Świętojańska święto będące próbą zasymilowania przez katolicyzm pogańskich obrzędów związanych z letnim przesileniem słońca.

W Muzeum Wsi Lubelskiej odbędą się tradycyjne obchody Nocy Świętojańskiej. W programie m.in.  opowieści o wierzeniach związanych z obchodami Nocy św. Jana, rzucanie wianków na wodę, poszukiwanie kwiatu paproci, zapalanie sobótki, śpiewy i tańce przy ogniu świętojańskim przy akompaniamencie zespołu folklorystycznego Rokiczanka.

Szczegóły: www.skansen.com.pl

LA NOCHE ESTÁ QUE ARDE

Los orígenes de la celebración de la noche de San Juan son tan remotos que resulta imposible fijarlos con exactitud en el tiempo. Nuestros ancestros creían que el Sol estaba enamorado de la Tierra y se resistía a abandonarla; de ahí que comenzase a celebrarse la noche más corta del año, es decir, la noche del solsticio de verano. El rito fundamental de esta festividad consistía y consiste en encender una hoguera con la finalidad de dar más fuerza al sol (ya que a partir de la noche de San Juan los días comienzan a decrecer).
Esta noche se celebra en distintos lugares de Europa, aunque esta tradición goza de especial arraigo en España, Portugal, Noruega, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Estonia y Reino Unido. También disfrutan de esta fiesta en Iberoamérica, siguiendo las prácticas llevadas a cabo por los inmigrantes españoles y portugueses.
En Galicia, la noche de San Juan es una fecha señalada en el calendario. La noche del 24 de julio esta comunidad autónoma está que arde, literalmente.
En la celebración gallega se pueden identificar fácilmente los rituales que revelan las creencias paganas extendidas a lo largo de Europa durante el periodo Neolítico. Estas creencias pivotan sobre tres ideas básicas: el carácter protector del fuego (protege a los hombres de espíritus y meigas), la importancia de las plantas medicinales y los efectos purificantes del agua.
Según cuentan las leyendas, saltar una hoguera un número impar de veces esa noche (varía según el municipio, pero por lo general son tres o nueve) te proporciona protección y buena suerte. Es la noche en la que se espantan los malos espíritus: “en San Xoán meigas e bruxas fuxirán” (en San Juan meigas y brujas huirán). Pero además de saltar hogueras, la tradición ordena poner a macerar en agua toda la noche un ramo de flores silvestres (artemisa, malvarrosa, hierba de Santa María, rosas silvestres, etc.) para que en la mañana del 24 efectuar las correspondientes abluciones que nos protegerán de cualquier mal, tanto del cuerpo como del alma. Finalmente, el ramo se deja secar colgado al aire con el fin de espantar del hogar a meigas y demás seres maléficos.
Concretamente, en la ciudad de A Coruña esta celebración ha sido calificada como Fiesta de Interés Turístico Nacional. Cada año cientos de miles de coruñeses y turistas invaden las calles, plazas y playas herculinas para celebrar la llegada del verano comiendo sardinas y cachelos, bebiendo queimada, disfrutando del espectáculo pirotécnico y de la grandiosidad de las llamas.
Existe una canción popular gallega que dice “si tuviese que escoger, yo no sé qué escogería: si entrar en Coruña de noche o entrar en el Cielo de día” ¡Así que no lo dudes y ven a disfrutar del sueño de una noche de verano!
 

THE NIGHT IS ON FIRE 

Midsummer celebration’s beginning is so faraway that it is impossible to determine it with accuracy. Our ancestors though that the Sun was in love with the Earth and it didn’t want to leave. Thus people started to celebrate the shortest night of the year, that is, the summer solstice night.

Around whole Europe we can find places where this party takes place, although it is especially important in Spain, Portugal, Norway, Denmark, Finland, Estonia and United Kingdom. This party exists also in South America, because of the influence of the Spaniards and Portuguese immigrants.

In Galicia, region located in the North-West of Spain, the summer solstice celebration is a date marked in the calendar. The 24th July night Galicia is on fire (literally).

In the Galician celebration one can easily identify the rituals that reveal the pagan beliefs widespread throughout Europe in Neolithic times. These beliefs pivot on three basic ideas: the importance of medicinal plants; the protective character of fire to ward men off evil spirits and witches and, finally, the purifying, miraculous effects of water.

According to legends, to jump over a bonfire provides protection and good luck. But it is not the only think you should do to shoo away bad spirits and witches… Tradition orders to collect several species of plants on St. John's eve (fennel, different species of fern, mallows, dog roses, lemon verbena, St John's wort, etc.)  and to dip them in a vessel with water and left outside exposed to the dew of night until the following morning, when people use the resulting flower water to wash their faces.

Concretely, in the city of A Coruña this celebration has been described as a “National Touristic Interest Celebration”. Each year, hundreds of thousands people invades the streets, squares and beaches to celebrate the Summer arrival.  Young and old gather around bonfires and feast mostly on pilchards, potatoes boiled in their skins and maize bread. When it is relatively safe to jump over the bonfire, it is done three times (although it could also be nine or any odd number) for good luck at the cry of “meigas fora” (witches off!).It is also common to drink Queimada, a beverage resulting from setting alight Galician grappa mixed with sugar, coffee beans and pieces of fruit, which is prepared while chanting an incantation against evil spirits.

As a popular Galician song says “if I should choose between going in Coruña at night or going into Heaven at morning, I don’t know what I will choose”.

 

Don’t hesitate and come to enjoy the midsummer night’s dream!  

LA NUIT S'ENFLAMME! 

Les origines de la fête de la Saint-Jean remontent si loin qu’il est impossible de connaître la date exacte à laquelle elles ont été établies. Nos ancêtres croyaient que le soleil était amoureux de la Terre et qu’il se refusait à l’abandonner. C’est de cette façon que nos aïeux ont commencé à célébrer la nuit la plus courte de toute l’année, c'est-à-dire, la nuit du solstice d’été.

Cette fête se célèbre partout en Europe, elle est cependant beaucoup plus importante en Espagne, au Portugal, en Norvège, au Danemark, en Finlande, en Estonie et aux Royaume-Uni. A cause de l'influence des immigrants Espagnols et Portugais, leurs descendants célèbrent aussi cette fête en Amérique du Sud.

En Galice, région située dans le nord-ouest de l'Espagne, la célébration du solstice d'été est une date marquée dans le calendrier. Le 24 Juillet, la nuit en Galice brule, stricto sensu.

Dans la célébration en Galice, on peut facilement identifier les rituels et traditions qui proviennent des croyances païennes répandues dans toute l'Europe à l'époque néolithique. Ces croyances se reposent sur trois idées fondamentales: l'importance des plantes médicinales, le caractère protecteur du feu pour éloigner les hommes des spiritueux et des sorcières maléfiques et, enfin, la purification et les effets miraculeux de l'eau.

Selon les légendes, sauter par-dessus un feu de joie offre protection et bonne chance. Mais ce n'est pas la seule chose que vous pouvez faire pour chasser les mauvais esprits et les sorcières ... Il existe une tradition qui exige de recueillir plusieurs espèces de plantes à la veille de la Saint-Jean (fenouil, différentes espèces de fougères, mauves, roses sauvages, verveine, l'herbe de Saint-Jean , etc) et de les tremper dans un récipient avec de l'eau. Il faut ensuite les laisser à l'extérieur exposées à la rosée de la nuit et jusqu'au lendemain matin (jour de San Xoan-St. Jean), les gens utilisent alors l'eau de fleur résultant de la concoction pour se laver le visage.

Concrètement, cette célébration a été décrite comme une "fête d'intérêt touristique national » dans la ville de La Corogne. Chaque année, des centaines de milliers de personnes envahissent les rues, les places et les plages pour célébrer l'arrivée de l'été. Jeunes et plus âgés se rassemblent autour des feux de joie et ils mangent des sardines, des pommes de terre cuites dans leur peau et du pain de maïs. Quand il est relativement sécurisé de sauter par-dessus le feu, certaines personnes se risquent à sauter par-dessus trois fois (bien qu'il soit possible de sauter neuf fois ou un nombre impair)  en criant "Meigas instances" (sorcières dehors!) pour la bonne chance. Il est également fréquent de boire de la Queimada, qui est une boisson résultant de la mise en feu de grappa galicienne mélangé avec le sucre, les grains de café et des morceaux de fruits, qui est préparé en chantant une incantation contre les mauvais esprits.

 

En Galice, une chanson populaire dit "si je devais choisir entre aller à la Corogne dans la nuit ou d'aller au ciel au matin, je ne sais pas ce que je choisirais".

 

 


mazowieckie
2013-06-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan ciągle słaby

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan, który jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej, w maju w notowaniu kwartalnym utrzymał poziom z poprzedniego miesiąca i wyniósł 24 pkt., natomiast stracił jeden punkt w notowaniu półrocznym i aż dwa punkty w notowaniu rocznym schodząc do 31 pkt. Wskaźnik powstaje na podstawie prognoz czołowych polskich ekonomistów, oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.
Zdaniem ekspertów Lewiatana kolejne kwartały do końca roku nie powinny przynieść istotnej poprawy. Dane z gospodarki nie wskazują na istotne odwrócenie stagnacji głównego czynnika wzrostu, jakim jest popyt wewnętrzny: produkcja przemysłowa spada, podobnie jak sprzedaż detaliczna, a w budownictwie trwa całkowite załamanie. Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw za pierwszy kwartał tego roku wyraźnie się pogorszyły, co idzie w parze z całkowitym zamrożeniem akcji kredytowej wobec sektora korporacyjnego, mimo obniżek stóp procentowych. Jedynym czynnikiem podtrzymującym dynamikę gospodarki pozostaje dodatni eksport netto, którego udział w popycie jest jednak znacznie mniejszy niż konsumpcji, a jego wkład do wzrostu PKB wyraźnie spada.

Po więcej szczegółów odsyłamy do pełnego raportu:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/_files/2013_06/Indeks_Biznesu_Konfederacji_Lewiatan.doc
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-21 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Równość płci w trzecim sektorze

„Mężczyźni się do organizacji zapisują, a kobiety w nich pracują” – wynika z analiz Małgorzaty Borowskiej przygotowanych na zlecenie Instytut Spraw Publicznych. Kobiety stanowią większość, ale wśród pracowników i wolontariuszy. Mniej jest ich wśród członków i władz.

W sektorze istnieje podział na branże sfeminizowane i zmaskulinizowane. Odzwierciedlają one podział branż na męskie i kobiece na „ogólnym” rynku pracy. Organizacje, w których przeważają albo dominują kobiety, zajmują się: ochroną zdrowia, pomocą społeczną i edukacją. W tych organizacjach pracownice i wolontariuszki stanowią zdecydowaną większość (ok. 70%).

W przypadku sektora pozarządowego nie można mówić o branżach zmaskulinizowanych, występujących na tradycyjnym rynku pracy (jak budownictwo czy zawody inżynierskie), jednak można wyróżnić organizacje zajmujące się turystyką, sportem i hobby, jako liczebnie zdominowane przez mężczyzn. Mężczyźni dominują tam nie tylko wśród władz i członków, ale także wśród pracowników, którzy stanowią tam 64%.

Źródło: http://www.rownoscplci.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2013-06-21 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc lipiec 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc lipiec 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-06-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polskie programy wsparcia B+R daleko od biznesu

Jak pokazuje badanie „Corporate R&D Report”, przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte 87,8 proc. polskich przedsiębiorstw deklaruje, że prowadzi działalność badawczo-rozwojową (B+R), prowadzącą do polepszenia standardu usług, jakości wytwarzanych produktów. Wyniki badania są zaprzeczeniem danych GUS, wg których w Polsce jedynie 700 firm z ok. 4 mln istniejących przedsiębiorstw prowadzi działalność B+R. Jak wyjaśnia współautor raportu Michał Turczyk taka sytuacja może być wynikiem tego, że „w Polsce nie ma w przeciwieństwie do np. Czech czy Chorwacji znaczących przywilejów podatkowych związanych z prowadzeniem badań. Dlatego firmy nie wydzielają tej działalności z bieżącej, by na bieżąco móc korzystać z odliczeń. Niejako ukrywają tę działalność. Jeśli jako przedsiębiorca nie wydzielam B+R, to nakłady na ludzi, materiały, wytworzenie produktu lub usługi, wrzucam w koszty bieżące i od razu mam korzyść podatkową. Wyodrębniając B+R, koszty mogę odliczyć dopiero po otrzymaniu konkretnego produktu, często po wielu miesiącach, ale urząd skarbowy może sprawdzić, jaka ich część faktycznie kwalifikuje się do ulgi. To raczej odstrasza od wydzielania tej działalności”.
Zdecydowana większość polskich przedsiębiorców - 88 proc. (wynik zbliżony do średniej w regionie) zadeklarowała, że finansuje B+R ze swoich budżetów. Spośród nich niespełna jedna trzecia przeznacza na ten cel od 1 do 3 proc. obrotów. Najwięcej (ponad 10 proc.) wydaje się w branżach technologie, media, telekomunikacja oraz energetycznej. Polska była jedynym krajem spośród pięciu przebadanych (inne to Chorwacja, Czechy, Węgry i Słowacja), w którym żaden z respondentów nie zaznaczył, że jego firma na pewno nie przeznacza na B+R żadnych funduszy. Przedstawiciele firm mieli raczej wątpliwości, czy ich firma w ogóle zajmuje się taką działalnością.
Aż 75 proc. polskich przedsiębiorców deklaruje, że w ciągu najbliższych pięciu lat podniesie poziom wydatków na badania i rozwój (B+R), lub co najmniej pozostawi je na obecnym poziomie. Aby jednak ich aktywność mogła się rozwijać, firmy potrzebują nie tylko większej liczby zachęt ze strony państwa, ale także zachęt o wyższej wartości.
Polskie firmy mają ograniczoną wiedzę na temat dotacji i zachęt podatkowych dotyczących działalności badawczo-rozwojowej. W Polsce jedynie 41 proc. przedsiębiorców deklaruje posiadanie wiedzy o tych udogodnieniach, a zaledwie 16 proc. kiedykolwiek z nich korzystało. W badaniu wymieniono 15 istniejących w Polsce preferencji i ulg przysługujących firmom prowadzącym działalność naukowo-badawczą. W przypadku 12 z nich mniej niż połowa respondentów przyznała, że kiedykolwiek o nich słyszała. Jeszcze mniej optymistycznie wypadają proporcje dotyczące korzystania ze wspomnianych ulg. Aż w 13 przypadkach skorzystało z nich jedynie 20 proc. ankietowanych przedsiębiorstw. Największą rozpoznawalnością i popularnością cieszą się zachęty finansowane z funduszy unijnych. Znacznie mniej przedsiębiorców wspomaga się zachętami wynikającymi z systemu podatkowego. Tutaj główną barierą są przyczyny formalne (42 proc. badanych firm) i obawy przed biurokracją (25 proc.).

Źródło:
https://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/f30396a3b373f310VgnVCM1000003256f70aRCRD.htm
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Percepcja sytuacji kobiet na rynku pracy

Dane GUS wskazują, że przeciętne zarobki kobiet i mężczyzn wykonujących ten sam zawód i zatrudnionych na takim samym stanowisku ciągle dość znacząco się różnią. Jak dalece rozpowszechnione jest wśród Polaków przekonanie o dysproporcji zarobków ze względu na płeć?

Obecnie ponad dwie trzecie ankietowanych (69%) dostrzega dyskryminację kobiet pod względem zarobków. Co więcej, od 1995 roku odsetek ten wzrósł o 21 punktów. Dość stabilna i raczej znikoma pozostaje liczba respondentów przekonanych o wyższych dochodach kobiet niż mężczyzn wykonujących tę samą pracę (obecnie 5% ogółu), maleje natomiast odsetek sądzących, że kobiety i mężczyźni za pracę na tym samym stanowisku uzyskują takie same zarobki (spadek z 37% w 1995 roku do 18% obecnie).

Prezentowane dane pochodzą z badań „Aktualne problemy i wydarzenia” zrealizowanych w latach 1995 – 2013.

Źródło: http://www.cbos.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Bezrobocie jest, a pracowników nie ma

Największy paradoks na światowym rynku pracy polega na tym, że im wyżej skaczą słupki bezrobocia, tym częściej pracodawcy deklarują w badaniach, że mają trudności ze znalezieniem odpowiednich pracowników.

Wyniki najnowszego "Globalnego Barometru HR 2013" przeprowadzonego przez firmę doradztwa personalnego Michael Page nie przynoszą dobrych wiadomości. Wciąż wiele firm nie jest w stanie obsadzić wszystkich stanowisk. Brakuje im odpowiednich kandydatów, a połowa dyrektorów działów personalnych na świecie uważa, że pozyskanie idealnego pracownika jest "trudne", bądź "bardzo trudne". Pocieszać może jedynie fakt, że Polska na tle pozostałych uczestników badania osiągnęła jeden z najniższych wyników - odsetek szefów HR uważających proces znajdowania najlepszych kandydatów za "trudny" wynosi u nas 27 proc. Wg Pawła Wierzbickiego, dyrektora wykonawczego Michael Page, w większości firm niezadowalający efekt przeprowadzanych rekrutacji nie jest spowodowany brakiem pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami.

Winne jest nieumiejętność oceny przydatności i efektywności pracy kandydatów. W efekcie rekrutacje w Polsce ocenia się przede wszystkim przez sam fakt zatrudnienia pracownika, a nie wyniki osiągnięte przez niego po określonym czasie pracy - zauważa ekspert Michael Page.

- Bolączką polskiego rynku pracy jest także to, że pracodawcy na ogół nie są przygotowani do skutecznego pozyskiwania utalentowanych kandydatów. Takie osoby należy zachęcić do zmiany pracy, pokazując, co zyskają w nowej firmie, jak się rozwiną, jakie umiejętności nabędą, a nie wymagać od nich motywacji do zmiany pracodawcy od pierwszej minuty spotkania - tłumaczy Wierzbicki.

Kolejny minus pracodawców to według niego fakt, że nie mają zwyczaju ciągłego poszukiwania talentów, tylko robią to dopiero, gdy jest taka konieczność. - W wielu firmach działy kadrowe nadal są pochodną funkcji kadr i płac i nie są oceniane przez zarządy, jako partnerzy biznesowi. A to skutkuje brakiem idei ciągłego poszukiwania najlepszych pracowników - mówi Wierzbicki.

Źródło: http://praca.money.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

„Pierwszy biznes – Wsparcie na starcie”

Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz i Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego podpisali w minioną środę umowę na wdrożenie programu "Pierwszy biznes - wsparcie w starcie". Celem programu jest pomoc w formie preferencyjnych pożyczek w tworzeniu nowych firm i nowych miejsc pracy.
Z pożyczek będą mogli skorzystać poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia otrzymania dyplomu, bezrobotni oraz studenci ostatniego roku studiów wyższych. Maksymalna kwota pożyczki wynosić będzie do 60 tys. zł. Wypłata pieniędzy nastąpi po zarejestrowaniu działalności gospodarczej. Pierwsze pożyczki będą wypłacane w trzecim kwartale tego roku.
Uczestnicy programu będą mogli również skorzystać z dodatkowej pożyczki przeznaczonej na utworzenie stanowiska pracy dla bezrobotnego, w tym dla bezrobotnego skierowanego przez powiatowy urząd pracy. Pożyczka ta będzie udzielana nie wcześniej niż po pierwszym roku działalności podjętej przez pożyczkobiorcę i wynosić będzie maksymalnie do 20 tys. zł.
Program będzie finansowany ze środków przekazywanych przez MPiPS do Banku Gospodarstwa Krajowego, uzyskiwanych ze sprzedaży akcji i udziałów, należących do Skarbu Państwa. Na realizację I etapu programu ministerstwo przeznaczy kwotę 21,5 mln zł.
Wsparcie w ramach programu będzie ogólnopolskie, ale realizowane etapowo. Obecnie uruchamiany jest pilotaż programu w trzech województwach: mazowieckim, małopolskim i świętokrzyskim. W drugim etapie, realizowanym od 2014 roku, program obejmie cały kraj.

Więcej informacji:
http://www.portalsamorzadowy.pl/praca/kasa-na-firme-dla-bezrobotnych-i-absolwentow,49276.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Euroopejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +