Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-06-17 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Dobre praktyki z Niemiec

Wydział ds. Równości Kobiet i Mężczyzn na Rynku Pracy, funkcjonujący w ramach Departamentu Analiz Ekonomicznych i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, zorganizował polsko-niemieckie seminarium eksperckie na temat sposobów monitorowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Głównym celem spotkania była prezentacja narzędzia Logib-D, stosowanego w Niemczech w celu zredukowania średniej różnicy wynagrodzeń uwarunkowanych płcią. Logib-D stanowi połączenie zaadaptowanego z modelu szwajcarskiego kalkulatora płac (Logib), systemu audytowania firm z punktu widzenia różnic płac pomiędzy kobietami i mężczyznami, oraz warsztatów dla kadr zarządzających przedsiębiorstwami. Model logitowy identyfikuje czynniki odpowiedzialne za wspomniane różnice wynagrodzeń, poprzez kontrolowanie poszczególnych charakterystyk zatrudnienia pracowników i pracownic – np. stawek godzinowych brutto, wykształcenia, oraz stażu na danym stanowisku. Pozwala on na przeprowadzenie wewnątrz firm statystycznej analizy równości płac oraz określenie możliwych powodów zaistniałych nierówności.

Źródło: http://www.rownoscplci.pl/tematy,52.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Pierwsze na Mazowszu umowy w ramach zwrotnej inżynierii finansowej

W ubiegłym tygodniu podpisano pierwsze na Mazowszu umowy dotyczące unijnego wsparcia w formie pożyczek, a nie jak dotychczas dotacji. Umowy zostały podpisane przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w ramach dwóch inicjatyw: JEREMIE i JESSICA. Ich kapitał to 220 mln zł przekazanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego z RPO WM 2007-2013.
Zgodnie z zapowiedziami Komisji Europejskiej zwrotna inżynieria finansowa będzie odgrywała istotną rolę w unijnym programowaniu na lata 2014-2020. Niedługo pieniądze z UE będą głównie przekazywane odbiorcom jako kapitał do zarządzania, a następnie do zwrotu. Z punktu widzenia rozwoju regionu ma to duże znaczenie – środki będą mogły być wykorzystywane przez kolejnych beneficjentów na kolejne inwestycje. W ten sposób pieniądze będą pracowały wielokrotnie.
W ramach inicjatywy JEREMIE podpisano umowę z Towarzystwem Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych SA (TISE SA). Będzie to pierwszy pośrednik finansowy, który dzięki podpisanej umowie już wkrótce rozpocznie udzielanie pożyczek mazowieckim przedsiębiorcom. Otrzymane na ten cel pieniądze to 9 mln zł. Staną się one wsparciem dla 125 przedsiębiorców, w tym 85 start-upów, przy założeniu, że kwota jednej pożyczki nie przekroczy 250 tys. zł. Będą to pożyczki na zasadach korzystniejszych od rynkowych.
Pierwsze umowy w ramach inicjatywy JESSICA dotyczą rewitalizacji przestrzeni miejskich. Zrewitalizowane zostaną centrum Sochaczewa (inwestorem jest Miasto Sochaczew) i obiekt dawnej Fabryki Maszyn Żniwnych w Płocku (inwestor – firma Budmat), gdzie dodatkowo zostanie uruchomiona produkcja blachodachówki modułowej. Obecnie BGK jest w trakcie oceny 13 kolejnych wniosków o pożyczkę na finansowanie projektów miejskich zlokalizowanych na terenie województwa mazowieckiego.

Źródło:
http://biznesmazowiecki.pl/2013/06/15/pierwsze-na-mazowszu-umowy-w-ramach-zwrotnej-inzynierii-finansowej/
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Zapraszamy przedsiębiorców do udziału w zogniskowanym wywiadzie grupowym

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza przedstawicieli przedsiębiorstw z woj. mazowieckiego do udziału w zogniskowanym wywiadzie grupowym, który odbędzie się w dniu 27 czerwca 2013 r. w studiu fokusowym CBM Indicator w Warszawie przy ul. Tamka 38 o godz. 12:00.

Dla przedsiębiorstw delegujących osobę do udziału w wywiadzie grupowym przewidziane jest wynagrodzenie w wysokości 350 zł brutto, serwis kawowy oraz obiad.

Z przedsiębiorstwami zostaną podpisane umowy zlecenia. Wypłaty wynagrodzeń nastąpią na podstawie rachunku/FV (w zależności od statusu przedsiębiorstwa).

Najbardziej oczekiwanymi respondentami/respondentkami są osoby, posiadające wiedzę ogólną z zakresu działalności przedsiębiorstwa, reprezentujące kadrę menadżerską średniego lub wyższego szczebla oraz znające ogólną sytuację swojej branży.

Wywiad grupowy ma na celu głębsze poznanie postaw badanych przedsiębiorstw na temat kondycji mazowieckich branż. Wypowiedzi objęte są klauzulą anonimowości, co oznacza, że
w raporcie z wywiadu przedsiębiorstwa nie będą identyfikowalne z nazwy.

Zogniskowany wywiad grupowy będzie miał formę rozszerzoną, co oznacza, że będzie trwał około 4 godzin. Każde przedsiębiorstwo zgłaszając chęć udziału w wywiadzie deklaruje jednocześnie dyspozycyjność na udział w całym spotkaniu.

W spotkaniu weźmie udział 8 przedstawicieli z branż skupiających podmioty prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną. Liczba miejsc dla różnych kategorii wielkościowych przedsiębiorstw jest ograniczona. W dużej mierze o zakwalifikowaniu zdecyduje kolejność zgłoszeń, dlatego prosimy o pilne zgłaszanie chęci udziału.

Badanie realizowane jest przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” w ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza” na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim. Celem projektu jest diagnoza kondycji mazowieckich branż, co umożliwi formułowanie adekwatnych działań na rzecz wspierania regionu. Wyniki badań zrealizowanych w ramach projektu wraz
z wypracowanymi na ich podstawie rekomendacjami zostaną wydane w formie raportu.

Termin zgłoszeń upływa 25 czerwca 2013 r.


Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania swojego udziału telefonicznie lub mailowo.

Kontakt:
Ewelina Szafraniec e.szafraniec@ffi.org.pl
Robert Cybulak r.cybulak@ffi.org.pl
tel. 81 532 10 33, 502 267 743

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-14 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Pracownik sezonowy poszukiwany

 Wzrosła liczba rekrutacji dla firm oferujących prace sezonowe. Skala i dynamika pojawiających się ofert tego rodzaju zatrudnienia zależy przede wszystkim od poszczególnych regionów Polski. Należy jednak podkreślić, że najwięcej szans na zatrudnienie odnotowuje w okresie letnim branża gastronomiczna, usługowa, produkcyjna, ogrodnictwo i sadownictwo.

 Praca sezonowa to również dobra okazja do odbycia wakacyjnych praktyk zawodowych oraz zarobienia pieniędzy. Przykładem, w którym można połączyć obydwie korzyści jest zatrudnienie przy wprowadzaniu danych do systemów w firmach outsourcingowych i nie tylko. Osoby takie są przeważnie zatrudniane na tzw. projekty - to znaczy, że są z nimi podpisywane kontrakty na pewien okres (najczęściej od 1 - 2 miesięcy).

Źródło: http://praca.wp.pl/

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan ciągle słaby

Indeks Biznesu Konfederacji Lewiatan, który jest wskaźnikiem koniunktury gospodarczej, w maju w notowaniu kwartalnym utrzymał poziom z poprzedniego miesiąca i wyniósł 24 pkt., natomiast stracił jeden punkt w notowaniu półrocznym i aż dwa punkty w notowaniu rocznym schodząc do 31 pkt. Wskaźnik powstaje na podstawie prognoz czołowych polskich ekonomistów, oceniających koniunkturę na bieżący kwartał, półrocze i cały rok. Liczony jest w skali 100-punktowej, w której 50 odpowiada prognozie wzrostu gospodarczego w granicach 4 proc. PKB rocznie.
Zdaniem ekspertów Lewiatana kolejne kwartały do końca roku nie powinny przynieść istotnej poprawy. Dane z gospodarki nie wskazują na istotne odwrócenie stagnacji głównego czynnika wzrostu, jakim jest popyt wewnętrzny: produkcja przemysłowa spada, podobnie jak sprzedaż detaliczna, a w budownictwie trwa całkowite załamanie. Wyniki finansowe sektora przedsiębiorstw za pierwszy kwartał tego roku wyraźnie się pogorszyły, co idzie w parze z całkowitym zamrożeniem akcji kredytowej wobec sektora korporacyjnego, mimo obniżek stóp procentowych. Jedynym czynnikiem podtrzymującym dynamikę gospodarki pozostaje dodatni eksport netto, którego udział w popycie jest jednak znacznie mniejszy niż konsumpcji, a jego wkład do wzrostu PKB wyraźnie spada.

Po więcej szczegółów odsyłamy do pełnego raportu:
http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/_files/2013_06/Indeks_Biznesu_Konfederacji_Lewiatan.doc

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek - Urlop ojcowski

Pracownik, który został ojcem ma prawo do urlopu ojcowskiego. Jego wymiar to 2 tygodnie. Urlopu tego nie można dzielić. Musi być wykorzystany jednorazowo.
Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia albo
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika–ojca wychowującego dziecko, składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika. Pracownik zobowiązany jest złożyć wniosek na piśmie do swojego pracodawcy o udzielenie urlopu ojcowskiego. Urlop ojcowski przysługuje na podstawie art. 182³ Kodeksu pracy. Podstawę prawną można zawrzeć w składanym wniosku. Prawidłowo złożonego wniosku, czyli na 7 dni przed planowanym urlopem pracodawca nie może odrzucić. 7 dni to minimalny termin wyprzedzenia z jakim należy składać wnioski o urlop ojcowski.

Źródło: http://rodzina-i-kariera.infor.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

I Kongres Klastrów

W Polsce istnieje prawie 200 klastrów – w całej Europie jest ich niemal dziesięć razy więcej. Jednak nowa perspektywa finansowa dotycząca środków unijnych na lata 2014-2020, a przede wszystkim związane z nią formy i szanse finansowania klastrów w Polsce mogą sprawić, że podmiotów tych z czasem może być znacznie mniej. O sytuacji klastrów dyskutowano 3 czerwca w Warszawie podczas I Kongresu Klastrów.
Pojęcie klasteringu, oznaczające geograficzne skupisko firm działających w pokrewnych sektorach i współpracujących ze sobą, w Polsce jest stosunkowo młode, jednak już teraz pojawia się wiele głosów za tym, że kooperacja w tej formie potrafi przynieść wiele korzyści. Przykład dają bardziej „doświadczone” klastry, działające w innych krajach, takie jak Dolina Krzemowa w USA, zrzeszająca ponad 700 przedsiębiorstw i tworzącą ponad milion miejsc pracy, austriacki Eco World Styria związany z branżą energetyczną czy skandynawski Telecom City.
Kongres spotkał się z olbrzymim zainteresowaniem środowiska klastrowego, partnerami byli przedstawiciele kilkudziesięciu klastrów z 16 województw. Na spotkanie przyjechało około 400 osób - przedstawiciele nauki, administracji publicznej i samorządowej oraz przedsiębiorcy z całej Polski. Po raz pierwszy w historii młodej polityki klastrowej, ministrowie o kluczowym znaczeniu dla klastrów, usłyszeli otwarcie o problemach związanych z ich funkcjonowaniem, bezpośrednio od przedsiębiorców i przedstawicieli nauki.
W przyszłości mają być wspierane klastry, które będą wzmacniać wybrane krajowe specjalizacje. „Rozwiązania są różne, na tę chwilę najmocniej forsowanym jest selekcja kluczowych klastrów, wpisujących się w specyfikacje określone na poziomie centralnym. Specyfikacje te muszą jednak najpierw powstać, a dopiero wtedy będzie możliwym określenie sposobów finansowania klastrów” – tłumaczyła podczas spotkania Bożena Lublińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, instytucji odpowiedzialnej za wdrażanie polityki klastrowej.
Eksperci podkreślają, że obecna sytuacja polskich klastrów całkowicie różni się od tej, jaka panuje w Unii Europejskiej – gdzie dofinansowanie tych podmiotów jest na zdecydowanie wyższym poziomie. „Nam nie chodzi o pieniądze na działalność przedsiębiorstw. Wystarczy, abyśmy otrzymali finansowanie na prowadzenie biur: jedną osobę, która będzie odbierać telefony, e-maile i prowadzić w imieniu klastra najważniejsze kwestie” – przekonywał Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polski. „Dziś klaster nie ma szans na pieniądze, jeśli nie przedstawi projektu. Bez projektu nie otrzymuje żadnego dofinansowania. – Jeżeli nie będziemy mieli na początek działalności, nie będziemy mieli na nic. Mówimy tu o pieniądzach śmiesznych dla państwa, ale bardzo ważnych dla przedsiębiorców” – wyjaśniał Krzysztof Krystowski.

Więcej informacji na temat I Kongresu Klastrów:
http://www.klastrypolskie.pl/statut/aktualnosci/art,28,wielkim-sukcesem-zakonczyl-sie-i-kongres-klastrow-polskich-w-sejme-rp.html
 

 Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Warszawa wysoko w rankingu konkurencyjności miast

W rankingu konkurencyjności miast „Hot spots 2025. Benchmarking the future competitiveness of cities”, przygotowanym przez Economist Intelligence Unit (EIU), Warszawa awansowała o 6 pozycji na 43. miejsce. Stolica Polski uzyskała 55,8 pkt na 100 pkt możliwych (tj. o 5,0 pkt więcej niż w 2012 roku).
Miasta oceniane są według 33 parametrów, ujętych w osiem podstawowych kategorii o różnej wadze. Najwięcej waży siła ekonomiczna – 30 proc., infrastruktura i dojrzałość finansowa mogą maksymalnie dodać po 10 proc. do indeksu, kapitał ludzki i jakość instytucji po 15 proc., atrybuty społeczne i kulturalne oraz środowisko – 5 proc. każdy.
Na 30 najbardziej konkurencyjnych miast świata 21 znajduje się w USA, Kanadzie i Europie Zachodniej. Pierwsze miejsce w rankingu zajął Nowy Jork (awans z 2., 75,7 pkt), zaś ubiegłoroczny zwycięzca - Singapur spadł na 3. miejsce (72,2 pkt). Na drugim miejscu (awans z 6.) uplasował się Londyn (73,1 pkt). Warszawa znalazła się najwyżej spośród miast naszego regionu - Budapeszt zajął 53. miejsce, a Praga - 54. Kraków znalazł się na 87 pozycji razem z Rijadem, choć w porównaniu do poprzedniej edycji indeksu zaliczył spadek o 14 miejsc. Gorszy wynik miasta nie wynika ze jego słabszych ocen, bo 45,3 pkt to o 0,3 pkt więcej niż w 2012 r., ale z tego, że Kraków rozwija się za wolno i został wyprzedzony przez inne miasta.
"Miasta z Ameryki Północnej i Europy należą dziś do najbardziej konkurencyjnych na świecie i prawdopodobnie utrzymają swoje przewagi do 2025 r., pomimo stałych obaw co do starzejących się populacji i infrastruktury, zadłużenia i powolnego wzrostu" - czytamy w raporcie "Hot spots 2025. Benchmarking the future competitiveness of cities".

Więcej informacji:
http://www.pb.pl/3164129,25911,warszawa-wysoko-na-hot-spots-2025

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Elastyczność pracy nadal niepopularna

Aż 70% polskich pracodawców deklaruje, że nie zamierza zatrudniać pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne. Zdaniem ekspertów taka forma zatrudnienia może być dla wielu firm lekarstwem w czasach niesprzyjającej koniunktury i sposobem na utrzymanie zatrudnienia w kryzysie.

Ponad 26% firm ma w swojej kadrze pracowników elastycznych, jednak zazwyczaj nie przekraczają oni 20% zatrudnionych. Okazuje się, że przeciętny polski pracodawca woli nie ryzykować i zatrudnić pracownika na sprawdzonej umowie o pracę. Często ta decyzja wynika również z niewystarczającej wiedzy dotyczącej oszczędności i korzyści finansowych dla obu stron wynikających z elastycznych form pracy. Niestety bywa, że niesie to ze sobą negatywne skutki dla pracowników, co z kolei uderza w jakość życia całej rodziny.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poprawa nastrojów w polskich przedsiębiorstwach

Jak wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, w drugim kwartale przyszło długo oczekiwane ocieplenie w nastrojach i planach zakupowych mikro, małych i średnich firm w Polsce.
Z analiz Keralla Research wynika, że wskaźnik KERNA, monitorujący nastroje w mikro, małych i średnich firmach, wzrósł do minus 58,31 pkt i jest wyższy o prawie 20 pkt w stosunku do ubiegłego kwartału. Na wzrost wskaźnika wpłynęły głównie oczekiwania przedsiębiorców dotyczące kondycji ich własnej firmy. Ten kwartał ma być zdecydowanie lepszy dla biznesu niż poprzedni. W sumie 44 proc. przebadanych przedsiębiorców spodziewa się poprawy kondycji własnej firmy. Rok temu było to 39,7 proc., kwartał temu zaledwie 16,7 proc. Na wskaźnik KERNA wpływają opinie przedsiębiorców dotyczące kondycji ekonomicznej kraju oraz kondycji własnej firmy. W tym kwartale wzrost KERNA to efekt głównie lepszej oceny przyszłej kondycji własnej firmy. Wskaźnik cząstkowy tego obszaru wzrósł niemal o całe 55 pkt. Również prognozowana lepsza sytuacja gospodarcza kraju miała wpływ na wyższe wskazania wskaźnika – w tym obszarze odnotowano wzrost o 34 pkt.
Jednocześnie Index ZAIR (ilustrujący decyzje zakupowe) zanotował progresję do minus 64,1 pkt, co także jest pozytywnym odczytem, tym bardziej, że obecnie Index ZAIR jest nawet wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Inwestycje w tym kwartale będą więc na znacznie wyższym poziomie, niż w poprzednich trzech miesiącach, co wynika m.in. z tego, że tradycyjnie już w drugim kwartale roku przedsiębiorcy chętniej wdrażają swoje plany zakupowe. Przedsiębiorstwa informują o większych niż kwartał wcześniej wydatkach prawie we wszystkich badanych obszarach. Najwięcej przedsiębiorców chce prowadzić remonty hal, pomieszczeń, modernizacje maszyn, urządzeń. MSP będzie również ponosić wydatki na zakup maszyn, technologii, samochodów do firm.

Więcej informacji:
http://inwestycje.pl/firma/Poprawa-nastrojow-w-firmach-;203146;0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfiansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +