Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-06-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Warszawa wysoko w rankingu konkurencyjności miast

W rankingu konkurencyjności miast „Hot spots 2025. Benchmarking the future competitiveness of cities”, przygotowanym przez Economist Intelligence Unit (EIU), Warszawa awansowała o 6 pozycji na 43. miejsce. Stolica Polski uzyskała 55,8 pkt na 100 pkt możliwych (tj. o 5,0 pkt więcej niż w 2012 roku).
Miasta oceniane są według 33 parametrów, ujętych w osiem podstawowych kategorii o różnej wadze. Najwięcej waży siła ekonomiczna – 30 proc., infrastruktura i dojrzałość finansowa mogą maksymalnie dodać po 10 proc. do indeksu, kapitał ludzki i jakość instytucji po 15 proc., atrybuty społeczne i kulturalne oraz środowisko – 5 proc. każdy.
Na 30 najbardziej konkurencyjnych miast świata 21 znajduje się w USA, Kanadzie i Europie Zachodniej. Pierwsze miejsce w rankingu zajął Nowy Jork (awans z 2., 75,7 pkt), zaś ubiegłoroczny zwycięzca - Singapur spadł na 3. miejsce (72,2 pkt). Na drugim miejscu (awans z 6.) uplasował się Londyn (73,1 pkt). Warszawa znalazła się najwyżej spośród miast naszego regionu - Budapeszt zajął 53. miejsce, a Praga - 54. Kraków znalazł się na 87 pozycji razem z Rijadem, choć w porównaniu do poprzedniej edycji indeksu zaliczył spadek o 14 miejsc. Gorszy wynik miasta nie wynika ze jego słabszych ocen, bo 45,3 pkt to o 0,3 pkt więcej niż w 2012 r., ale z tego, że Kraków rozwija się za wolno i został wyprzedzony przez inne miasta.
"Miasta z Ameryki Północnej i Europy należą dziś do najbardziej konkurencyjnych na świecie i prawdopodobnie utrzymają swoje przewagi do 2025 r., pomimo stałych obaw co do starzejących się populacji i infrastruktury, zadłużenia i powolnego wzrostu" - czytamy w raporcie "Hot spots 2025. Benchmarking the future competitiveness of cities".

Więcej informacji:
http://www.pb.pl/3164129,25911,warszawa-wysoko-na-hot-spots-2025

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Elastyczność pracy nadal niepopularna

Aż 70% polskich pracodawców deklaruje, że nie zamierza zatrudniać pracowników w oparciu o umowy cywilnoprawne. Zdaniem ekspertów taka forma zatrudnienia może być dla wielu firm lekarstwem w czasach niesprzyjającej koniunktury i sposobem na utrzymanie zatrudnienia w kryzysie.

Ponad 26% firm ma w swojej kadrze pracowników elastycznych, jednak zazwyczaj nie przekraczają oni 20% zatrudnionych. Okazuje się, że przeciętny polski pracodawca woli nie ryzykować i zatrudnić pracownika na sprawdzonej umowie o pracę. Często ta decyzja wynika również z niewystarczającej wiedzy dotyczącej oszczędności i korzyści finansowych dla obu stron wynikających z elastycznych form pracy. Niestety bywa, że niesie to ze sobą negatywne skutki dla pracowników, co z kolei uderza w jakość życia całej rodziny.

Źródło: http://hrstandard.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2013-06-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poprawa nastrojów w polskich przedsiębiorstwach

Jak wynika z najnowszego badania Instytutu Keralla Research, w drugim kwartale przyszło długo oczekiwane ocieplenie w nastrojach i planach zakupowych mikro, małych i średnich firm w Polsce.
Z analiz Keralla Research wynika, że wskaźnik KERNA, monitorujący nastroje w mikro, małych i średnich firmach, wzrósł do minus 58,31 pkt i jest wyższy o prawie 20 pkt w stosunku do ubiegłego kwartału. Na wzrost wskaźnika wpłynęły głównie oczekiwania przedsiębiorców dotyczące kondycji ich własnej firmy. Ten kwartał ma być zdecydowanie lepszy dla biznesu niż poprzedni. W sumie 44 proc. przebadanych przedsiębiorców spodziewa się poprawy kondycji własnej firmy. Rok temu było to 39,7 proc., kwartał temu zaledwie 16,7 proc. Na wskaźnik KERNA wpływają opinie przedsiębiorców dotyczące kondycji ekonomicznej kraju oraz kondycji własnej firmy. W tym kwartale wzrost KERNA to efekt głównie lepszej oceny przyszłej kondycji własnej firmy. Wskaźnik cząstkowy tego obszaru wzrósł niemal o całe 55 pkt. Również prognozowana lepsza sytuacja gospodarcza kraju miała wpływ na wyższe wskazania wskaźnika – w tym obszarze odnotowano wzrost o 34 pkt.
Jednocześnie Index ZAIR (ilustrujący decyzje zakupowe) zanotował progresję do minus 64,1 pkt, co także jest pozytywnym odczytem, tym bardziej, że obecnie Index ZAIR jest nawet wyższy niż w analogicznym okresie roku ubiegłego.
Inwestycje w tym kwartale będą więc na znacznie wyższym poziomie, niż w poprzednich trzech miesiącach, co wynika m.in. z tego, że tradycyjnie już w drugim kwartale roku przedsiębiorcy chętniej wdrażają swoje plany zakupowe. Przedsiębiorstwa informują o większych niż kwartał wcześniej wydatkach prawie we wszystkich badanych obszarach. Najwięcej przedsiębiorców chce prowadzić remonty hal, pomieszczeń, modernizacje maszyn, urządzeń. MSP będzie również ponosić wydatki na zakup maszyn, technologii, samochodów do firm.

Więcej informacji:
http://inwestycje.pl/firma/Poprawa-nastrojow-w-firmach-;203146;0.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfiansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-06-11 | Aktywne obywatelstwo

Ostatnia odsłona kampanii internetowej w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo”

W dniach 10-16 czerwca w portalu internetowym rzeszow.gazeta.pl trwa 1-tygodniowa kampania internetowa z geotargetowaniem na teren 4-ech powiatów województwa podkarpackiego: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, gdzie działają trzy Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw”
W zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego znajduje się wyświetlana w portalu reklama.
Kampania poświęcona jest promocji oraz upowszechnianiu dotychczasowych działań świadczonych w BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw”:

Przypomnijmy najważniejsze fakty dotyczące trzech BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw”:
- biura działają ponad 2 lata (od marca 2011)
- w tym czasie - do końca maja 2013 r. udzielonych zostało ponad 8,5 tys. bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich ponad 5,5 tys. osobom
- porady udzielane są zgodnie z zasadami: bezpłatności, poufności , bezstronności, aktualności i rzetelności informacji
- porady prawne i obywatelskie w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich są w szczególności adresowane do osób niezamożnych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Niewielu szuka lepiej płatnej pracy

Spowolnienie i strach przed utratą posady powodują, że cieszymy się z tego, co mamy. Wyłamuje się 1,3 proc. odważnych. W I kw. tego roku zaledwie 197 tys. osób rozglądało się za firmami, w których mogłyby lepiej zarabiać niż dotychczas – wynika z badań aktywności ekonomicznej ludności prowadzonych przez GUS.

– W tej sytuacji zdecydowana większość pracowników nie czuje się na siłach, aby szukać pracodawców, którzy mogliby zaoferować im lepsze zarobki – ocenia Sędzimir. Boją się ryzykować, bo nawet samo ujawnienie ewentualnych planów związanych z poszukiwaniem lepszych zarobków mogłoby spowodować kłopoty w dotychczasowym miejscu pracy.

Poszukiwania nowej pracy utrudnia mniejsza liczba nowych ofert pojawiających się na rynku. Eksperci wiążą ten fakt z hamującą w I kwartale gospodarką. Dalsze zahamowania mogą spowodować zwolnienia w przedsiębiorstwach, a tym najbardziej zagrożeni są nowi pracownicy.

 

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/708671,dzis-juz-prawie-nikt-nie-szuka-lepiej-platnej-pracy.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-06-11 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie I edycji szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim”

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w niedzielę 9 czerwca br. zakończyła się I edycja szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim”.
 
Do egzaminu podsumowującego szkolenie przystąpiło 5 uczestników/czek szkolenia. Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. 
Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-06-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

13 tysięcy nowych etatów w Polsce

W 2012 roku w Polsce powstało 13,1 tys. nowych miejsc pracy. Wszystko dzięki zagranicznym projektom, których liczba, w porównanie do roku 2011, wzrosła o 22,3%.

W porównaniu do innych państw europejskich, Polskę wyprzedziła Wielka Brytania, gdzie przybyło 30,3 tys. Nowych miejsc pracy oraz Rosja ze wskaźnikiem 13,4 tys.

Źródło: http://www.pb.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


mazowieckie
2013-06-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wpływ podatków na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Polska wyraźnie odstaje w swoich regulacjach i procedurach od krajów uznawanych za przyjazne biznesowi. Analiza danych z rankingów prezentowanych w corocznych raportach Banku Światowego - Doing Business wyraźnie wskazuje na niższą pozycję Polski od pozostałych państw byłego bloku wschodniego. Polska wypada słabiej niż Węgry i Słowacja, na lepszej pozycji plasuje się także Bułgaria.
Mimo że w ostatnich latach wprowadzono pewne reformy systemu podatkowego w Polsce, nie wpłynęły one pozytywnie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej. W dalszym ciągu polski system podatkowy należy uznać za bardzo skomplikowany i mało wydajny. Wyznacznikiem, wskazującym na poziom jego komplikacji może być czas, który poświęcają polscy przedsiębiorcy w ciągu roku na dokonanie płatności podatków. Wpływa to na nieefektywne przesunięcie energii ludzkiej z prowadzenia biznesu na wypełnianie szeregu biurokratycznych wymogów.
Jak wynika z danych zebranych w raportach Doing Business za lata 2006 – 2013, Polska ma silnie rozbudowany system biurokracji podatkowej. Pod tym względem nasz kraj zajmuje 114 pozycję na 185 analizowanych gospodarek. Według raportu przedsiębiorcy w Polsce muszą w ciągu roku dokonać 18 płatności związanych z podatkowymi obciążeniami i poświęcić na to średnio 286 godzin rocznie. Utrudnienia będące skutkiem skomplikowanego systemu podatkowego są przeszkodą, która hamuje przedsiębiorczość. Ciężary podatkowe w postaci: liczby płaconych podatków, czasu poświęconego na ich rozliczenie oraz sumarycznej wysokości wszystkich płaconych podatków nadal stanowią w opinii przedsiębiorców dużą barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Również zakładanie firm w Polsce zostało przeanalizowane przez zagraniczne ośrodki badawcze. Znowu powołując się na raport Banku Światowego Doing Business 2013, założenie nowej działalności gospodarczej w Polsce wymaga dopełnienia sześciu procedur, trwa 32 dni, kosztuje 14,4 proc. dochodu per capita oraz wymaga wkładu własnego w wysokości co najmniej 13 proc. dochodu per capita. Na tle 185 krajów ocenianych w rankingu pod względem łatwości założenia nowej firmy, Polska zajmuje dalekie 124 miejsce. Przykładowo w Słowenii przyszły przedsiębiorca musi dopełnić jedynie dwóch procedur, a cała rejestracja firmy nie zajmuje więcej niż sześć dni. Kraj ten zajmuje 30 miejsce pod względem łatwości założenia biznesu. Na Węgrzech założenie spółki wymaga przejścia czterech procedur, a wszystko zajmuje nie więcej niż pięć dni, co w efekcie plasuje ten kraj na 52 miejscu pod względem łatwości założenia firmy. Znacznie lepiej plasuje się również Słowacja, gdzie na zarejestrowanie działalności potrzeba 16 dni i dopełnienia, podobnie jak w Polsce, sześciu procedur. W konsekwencji Słowacja zajmuje 83 miejsce w rankingu.

Źródło:
http://biznes.pl/firma/podatki/firma/wplyw-podatkow-na-konkurencyjnosc-polskich-przedsi,5532698,news-detal.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rodzicu uważaj na terminy!

Wprowadzenie aż 52 tygodni płatnego wolnego na opiekę nad dzieckiem wiąże się z modyfikacją dotychczasowych zasad wykorzystywania uprawnień rodzicielskich przez pracownika. Takie zmiany wprowadziła uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja kodeksu pracy.
W związku z wydłużeniem wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzice powinni złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu. Pracodawca będzie musiał udzielić tej zwiększonej jego części bezpośrednio po wykorzystaniu wolnego udzielonego w pierwotnym wymiarze.
Z kolei pracownikowi, którego urlop macierzyński lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego kończy się w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., dodatkowej jego części (już w przedłużonym wymiarze) należy udzielać na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, chyba że pracownik złożył wniosek o niego przed 17 czerwca 2013 r.
Nowym rozwiązaniem jest też możliwość wykorzystania aż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego bezpośrednio przed planowaną data porodu. Obecnie pracownica spodziewająca się dziecka może wykorzystać co najmniej dwa tygodnie urlopu, zanim dziecko przyjdzie na świat.

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poligrafia jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce

Firma KPMG we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga opublikowała trzecią edycję raportu pt. „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”.
Polska poligrafia w ostatnich latach przeżywała dynamiczny wzrost, osiągając w 2012 roku wartość produkcji sprzedanej rzędu 12,2 mld zł. Realnie (tj. z uwzględnieniem zmian cen) wzrost produkcji sprzedanej polskiej poligrafii w latach 2009-2012 wynosił przynajmniej 7,6% rocznie. Wzrost na takim poziomie czyni branżę poligraficzną jedną z najszybciej rozwijających się branż przemysłu przetwórczego.
Jednym z kluczowych czynników napędzających wzrost polskiego sektora poligraficznego jest sprzedaż na rynkach zagranicznych. Lata 2009-2012 przyniosły 50% wzrost nominalny eksportu takich towarów, jak opakowania kartonowe i etykiety oraz ponad 20% wzrost eksportu książek, gazet i innych wytworów przemysłu poligraficznego. Spośród badanych firm równo połowa sprzedaje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. W znakomitej większości są to firmy średnie i duże, wśród których odsetek eksporterów sięga blisko 80%. Najczęstszym kierunkiem eksportu towarów i usług poligraficznych są Niemcy – na ten kraj wskazało aż 64% badanych eksporterów. Innymi ważnymi rynkami są m.in. Francja, Wielka Brytania, Holandia, Czechy, Szwecja i Rosja.
Mocną stroną polskiej branży poligraficznej jest dostępność różnorodnych materiałów, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz wysokie kwalifikacje kadr. Słabością branży jest niski poziom marż, wysokie koszty materiałów oraz urządzeń. Firmy poligraficzne największe szanse na dalszy rozwój branży dostrzegają przede wszystkim we wzroście popytu na usługi poligraficzne za granicą oraz, w nieco mniejszym stopniu, w kraju. Prawie wszyscy przedstawiciele firm, a dokładnie 94% z nich, przyznało, że boryka się z różnego typu problemami, które tworzą straty na poziomie ok. 4% przychodów firmy. Przedsiębiorcy najczęściej ponoszą straty z powodu wadliwego towaru dostarczanego przez kontrahentów oraz błędów pracowników, w wyniku których powstają wadliwe produkty.
Sektor poligraficzny jest cennym pracodawcą, którego rola ciągle rośnie. W 2011 roku firmy poligraficzne zatrudniały 48,4 tys. osób. Autorzy raportu szacują, że w 2012 roku było to już ponad 49 tys. pracujących. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze należy do jednych z najwyższych w przemyśle przetwórczym i wynosi blisko 4 tys. zł brutto.

Więcej informacji w raporcie „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”:
http://www.bractwogutenberga.pl/download/3/13380/RPwPL2013_web_new.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +