Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-06-11 | Aktywne obywatelstwo

Ostatnia odsłona kampanii internetowej w ramach projektu „Aktywne obywatelstwo”

W dniach 10-16 czerwca w portalu internetowym rzeszow.gazeta.pl trwa 1-tygodniowa kampania internetowa z geotargetowaniem na teren 4-ech powiatów województwa podkarpackiego: niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg, gdzie działają trzy Biura Bezpłatnych Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw”
W zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego znajduje się wyświetlana w portalu reklama.
Kampania poświęcona jest promocji oraz upowszechnianiu dotychczasowych działań świadczonych w BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw”:

Przypomnijmy najważniejsze fakty dotyczące trzech BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw”:
- biura działają ponad 2 lata (od marca 2011)
- w tym czasie - do końca maja 2013 r. udzielonych zostało ponad 8,5 tys. bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich ponad 5,5 tys. osobom
- porady udzielane są zgodnie z zasadami: bezpłatności, poufności , bezstronności, aktualności i rzetelności informacji
- porady prawne i obywatelskie w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich są w szczególności adresowane do osób niezamożnych, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Niewielu szuka lepiej płatnej pracy

Spowolnienie i strach przed utratą posady powodują, że cieszymy się z tego, co mamy. Wyłamuje się 1,3 proc. odważnych. W I kw. tego roku zaledwie 197 tys. osób rozglądało się za firmami, w których mogłyby lepiej zarabiać niż dotychczas – wynika z badań aktywności ekonomicznej ludności prowadzonych przez GUS.

– W tej sytuacji zdecydowana większość pracowników nie czuje się na siłach, aby szukać pracodawców, którzy mogliby zaoferować im lepsze zarobki – ocenia Sędzimir. Boją się ryzykować, bo nawet samo ujawnienie ewentualnych planów związanych z poszukiwaniem lepszych zarobków mogłoby spowodować kłopoty w dotychczasowym miejscu pracy.

Poszukiwania nowej pracy utrudnia mniejsza liczba nowych ofert pojawiających się na rynku. Eksperci wiążą ten fakt z hamującą w I kwartale gospodarką. Dalsze zahamowania mogą spowodować zwolnienia w przedsiębiorstwach, a tym najbardziej zagrożeni są nowi pracownicy.

 

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/708671,dzis-juz-prawie-nikt-nie-szuka-lepiej-platnej-pracy.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-06-11 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie I edycji szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim”

 Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w niedzielę 9 czerwca br. zakończyła się I edycja szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim”.
 
Do egzaminu podsumowującego szkolenie przystąpiło 5 uczestników/czek szkolenia. Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. 
Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-06-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

13 tysięcy nowych etatów w Polsce

W 2012 roku w Polsce powstało 13,1 tys. nowych miejsc pracy. Wszystko dzięki zagranicznym projektom, których liczba, w porównanie do roku 2011, wzrosła o 22,3%.

W porównaniu do innych państw europejskich, Polskę wyprzedziła Wielka Brytania, gdzie przybyło 30,3 tys. Nowych miejsc pracy oraz Rosja ze wskaźnikiem 13,4 tys.

Źródło: http://www.pb.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


mazowieckie
2013-06-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wpływ podatków na konkurencyjność polskich przedsiębiorstw

Polska wyraźnie odstaje w swoich regulacjach i procedurach od krajów uznawanych za przyjazne biznesowi. Analiza danych z rankingów prezentowanych w corocznych raportach Banku Światowego - Doing Business wyraźnie wskazuje na niższą pozycję Polski od pozostałych państw byłego bloku wschodniego. Polska wypada słabiej niż Węgry i Słowacja, na lepszej pozycji plasuje się także Bułgaria.
Mimo że w ostatnich latach wprowadzono pewne reformy systemu podatkowego w Polsce, nie wpłynęły one pozytywnie na klimat prowadzenia działalności gospodarczej. W dalszym ciągu polski system podatkowy należy uznać za bardzo skomplikowany i mało wydajny. Wyznacznikiem, wskazującym na poziom jego komplikacji może być czas, który poświęcają polscy przedsiębiorcy w ciągu roku na dokonanie płatności podatków. Wpływa to na nieefektywne przesunięcie energii ludzkiej z prowadzenia biznesu na wypełnianie szeregu biurokratycznych wymogów.
Jak wynika z danych zebranych w raportach Doing Business za lata 2006 – 2013, Polska ma silnie rozbudowany system biurokracji podatkowej. Pod tym względem nasz kraj zajmuje 114 pozycję na 185 analizowanych gospodarek. Według raportu przedsiębiorcy w Polsce muszą w ciągu roku dokonać 18 płatności związanych z podatkowymi obciążeniami i poświęcić na to średnio 286 godzin rocznie. Utrudnienia będące skutkiem skomplikowanego systemu podatkowego są przeszkodą, która hamuje przedsiębiorczość. Ciężary podatkowe w postaci: liczby płaconych podatków, czasu poświęconego na ich rozliczenie oraz sumarycznej wysokości wszystkich płaconych podatków nadal stanowią w opinii przedsiębiorców dużą barierę w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Również zakładanie firm w Polsce zostało przeanalizowane przez zagraniczne ośrodki badawcze. Znowu powołując się na raport Banku Światowego Doing Business 2013, założenie nowej działalności gospodarczej w Polsce wymaga dopełnienia sześciu procedur, trwa 32 dni, kosztuje 14,4 proc. dochodu per capita oraz wymaga wkładu własnego w wysokości co najmniej 13 proc. dochodu per capita. Na tle 185 krajów ocenianych w rankingu pod względem łatwości założenia nowej firmy, Polska zajmuje dalekie 124 miejsce. Przykładowo w Słowenii przyszły przedsiębiorca musi dopełnić jedynie dwóch procedur, a cała rejestracja firmy nie zajmuje więcej niż sześć dni. Kraj ten zajmuje 30 miejsce pod względem łatwości założenia biznesu. Na Węgrzech założenie spółki wymaga przejścia czterech procedur, a wszystko zajmuje nie więcej niż pięć dni, co w efekcie plasuje ten kraj na 52 miejscu pod względem łatwości założenia firmy. Znacznie lepiej plasuje się również Słowacja, gdzie na zarejestrowanie działalności potrzeba 16 dni i dopełnienia, podobnie jak w Polsce, sześciu procedur. W konsekwencji Słowacja zajmuje 83 miejsce w rankingu.

Źródło:
http://biznes.pl/firma/podatki/firma/wplyw-podatkow-na-konkurencyjnosc-polskich-przedsi,5532698,news-detal.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-07 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rodzicu uważaj na terminy!

Wprowadzenie aż 52 tygodni płatnego wolnego na opiekę nad dzieckiem wiąże się z modyfikacją dotychczasowych zasad wykorzystywania uprawnień rodzicielskich przez pracownika. Takie zmiany wprowadziła uchwalona na ostatnim posiedzeniu Sejmu nowelizacja kodeksu pracy.
W związku z wydłużeniem wymiaru dodatkowego urlopu macierzyńskiego, rodzice powinni złożyć odpowiedni wniosek najpóźniej do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu. Pracodawca będzie musiał udzielić tej zwiększonej jego części bezpośrednio po wykorzystaniu wolnego udzielonego w pierwotnym wymiarze.
Z kolei pracownikowi, którego urlop macierzyński lub urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego kończy się w okresie od 24 czerwca 2013 r. do 30 czerwca 2013 r., dodatkowej jego części (już w przedłużonym wymiarze) należy udzielać na pisemny wniosek składany w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu, chyba że pracownik złożył wniosek o niego przed 17 czerwca 2013 r.
Nowym rozwiązaniem jest też możliwość wykorzystania aż 6 tygodni urlopu macierzyńskiego bezpośrednio przed planowaną data porodu. Obecnie pracownica spodziewająca się dziecka może wykorzystać co najmniej dwa tygodnie urlopu, zanim dziecko przyjdzie na świat.

Źródło: http://serwisy.gazetaprawna.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poligrafia jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce

Firma KPMG we współpracy z Polskim Bractwem Kawalerów Gutenberga opublikowała trzecią edycję raportu pt. „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”.
Polska poligrafia w ostatnich latach przeżywała dynamiczny wzrost, osiągając w 2012 roku wartość produkcji sprzedanej rzędu 12,2 mld zł. Realnie (tj. z uwzględnieniem zmian cen) wzrost produkcji sprzedanej polskiej poligrafii w latach 2009-2012 wynosił przynajmniej 7,6% rocznie. Wzrost na takim poziomie czyni branżę poligraficzną jedną z najszybciej rozwijających się branż przemysłu przetwórczego.
Jednym z kluczowych czynników napędzających wzrost polskiego sektora poligraficznego jest sprzedaż na rynkach zagranicznych. Lata 2009-2012 przyniosły 50% wzrost nominalny eksportu takich towarów, jak opakowania kartonowe i etykiety oraz ponad 20% wzrost eksportu książek, gazet i innych wytworów przemysłu poligraficznego. Spośród badanych firm równo połowa sprzedaje produkty i usługi na rynkach zagranicznych. W znakomitej większości są to firmy średnie i duże, wśród których odsetek eksporterów sięga blisko 80%. Najczęstszym kierunkiem eksportu towarów i usług poligraficznych są Niemcy – na ten kraj wskazało aż 64% badanych eksporterów. Innymi ważnymi rynkami są m.in. Francja, Wielka Brytania, Holandia, Czechy, Szwecja i Rosja.
Mocną stroną polskiej branży poligraficznej jest dostępność różnorodnych materiałów, wykorzystanie najnowocześniejszych technologii oraz wysokie kwalifikacje kadr. Słabością branży jest niski poziom marż, wysokie koszty materiałów oraz urządzeń. Firmy poligraficzne największe szanse na dalszy rozwój branży dostrzegają przede wszystkim we wzroście popytu na usługi poligraficzne za granicą oraz, w nieco mniejszym stopniu, w kraju. Prawie wszyscy przedstawiciele firm, a dokładnie 94% z nich, przyznało, że boryka się z różnego typu problemami, które tworzą straty na poziomie ok. 4% przychodów firmy. Przedsiębiorcy najczęściej ponoszą straty z powodu wadliwego towaru dostarczanego przez kontrahentów oraz błędów pracowników, w wyniku których powstają wadliwe produkty.
Sektor poligraficzny jest cennym pracodawcą, którego rola ciągle rośnie. W 2011 roku firmy poligraficzne zatrudniały 48,4 tys. osób. Autorzy raportu szacują, że w 2012 roku było to już ponad 49 tys. pracujących. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze należy do jednych z najwyższych w przemyśle przetwórczym i wynosi blisko 4 tys. zł brutto.

Więcej informacji w raporcie „Rynek poligraficzny i opakowań z nadrukiem w Polsce”:
http://www.bractwogutenberga.pl/download/3/13380/RPwPL2013_web_new.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-06-07 |

FFI poleca: Noc Kultury Poczuje energie miasta

W nocy z 8 na 9 czerwca po raz  siódmy w Lublinie odbędzie się Noc Kultury. Lublin po raz kolejny stanie się sceną dla nietuzinkowych projektów kulturalnych, magicznym miejscem wspólnego świętowania artystów i mieszkańców oraz okazją, by POCZUĆ ENERGIE MIASTA.
Organizowany w ramach 7. czas, w ten weekend Noc Kultury odbędzie się w Lublinie, w nocy z 8 do 9 czerwca. Tym razem pod hasłem "Poczuj energię miasta."
Od 5 po południu do rana, Lublin stanie się sceną setki działań artystycznych: filmy na zewnątrz, koncerty wszystkich rodzajów muzyki, teatru, fotografii, pokaz oświetlenia, design i moda, taniec, maraton, medytacja, malarstwo i wiele innych.

Również podczas tej nocy wszystkie instytucje kulturalne oferują darmowy wstęp oraz występy wewnątrz rozrywki. Wszystko może się zdarzyć: koncerty na dachach budynków, sztuki w głównej arterii miasta, spektakle w fontannach miejskich, pokazy mody na schodach budynków komunalnych, drive-in teatrów w salach Ratusza, gospel w zamku ...

Wszystkie te spektakle, których liczba zwiększa się co roku, przyciągają tysiące ludzi do Lublina. Więc w sobotę należy wyjść z domu, aby cieszyć się tym wydarzeniem, które jest bezprecedensowe w Polsce i Europie.
 

Więcej informacji: www.nockultury.pl
Program

Night of culture

Organized for the 7th time, this weekend the Night of Culture will take place in Lublin, specifically the night of 8 to 9 June. This time under the title "Feel the energies of the city."
From 5 pm to the early morning, Lublin will become the scene of hundreds of artistic activities: outdoor movies, concerts of all kinds of music, theater, photography, lighting, design and fashion show, dancing , marathon, meditation, painting and more.
Also, during this night all cultural institutions offer free admission and live entertainment inside. Anything can happen: concerts on the roofs of buildings, art in the main artery of the city, spectacles in city fountains , fashion shows on the stairs of municipal buildings, drive-in theatres in rooms of City Hall, gospel in the castle…
All these performances, the number of which increases every year, attract thousands of people to Lublin. So this Saturday please go outside to enjoy this event without precedent in both Poland and Europe.
You can find more information on the website: www.kultura.lublin.eu
Programme

La noche de la cultura

Por séptimo año consecutivo se celebra este fin de semana la noche de la cultura en Lublin, concretamente la noche del 8 al 9 de junio. Esta vez bajo el título “Siente la energía de la ciudad”.
Desde las 5 pm hasta mas allá de la medianoche, Lublin se convertirá en el escenario de cientos de actividades artísticas: cine al aire libre, conciertos de todo tipo de música, teatro, fotografía, juegos de luces, feria de moda y diseño, baile, maratón, meditación, pintura y mucho más.
Además, durante esta noche todas las instituciones culturales ofrecen entrada gratuita y espectáculos en su interior. Cualquier cosa puede pasar: conciertos en los techos de los edificios, arte en la arteria principal de la ciudad, espectáculos en fuentes públicas, shows de moda en las escaleras de los edificios municipales, teatros improvisados en el interior del ayuntamiento, góspel en el castillo…
Todos estos eventos, cuyo número se incrementa cada año, atraen a miles de personas a Lublin. Así que este sábado no dudes en salir a la calle a disfrutar de un evento sin precedentes en Polonia, ni en Europa.
 

La Nuit de la Culture

Pour septième année consécutive ce week-end aura lieu la Nuit de la Culture à Lublin, en particulier la nuit du 8 au 9 Juin. Cette fois-ci sous le titre «sentir l'énergie de la ville."
De 17 heures à bien passé minuit, Lublin deviendra le scène de centaines d'activités artistiques: cinéma en plein air, des concerts de tous les genres de musique, le théâtre, la photographie, jeux de lumières, une foire de mode, danse , marathon, la méditation, la peinture et plus encore.
Aussi, durant cette nuit toutes les institutions culturelles offrent l'entrée gratuite et des spectacles à l'intérieur. Tout peut arriver: concerts sur les toits des bâtiments, de l'art dans l'artère principale de la ville, des spectacles dans fontaines publiques, des défilés de mode sur les escaliers des bâtiments municipaux, des théâtres improvises à l'intérieur de la mairie, du gospel a l’intérieur du château…
Tous ces événements, dont nombre augmente chaque année, attirant des milliers de personnes à Lublin. Donc, ce samedi on doit sortir à la rue pour profiter d'un événement sans précédent en Pologne, et même en Europe.

 


mazowieckie
2013-06-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polska atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestycji

W lutym i w marcu 2013 r. 16 bilateralnych niemieckich izb handlowo-przemysłowych przeprowadziło Badania Koniunkturalne wśród przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, które zainwestowały w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). Większość przebadanych firm (83 proc.), potwierdza słuszność dokonanej w przeszłości decyzji lokalizacyjnej. Największy odsetek odpowiedzi pozytywnych na pytanie: „Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy?” odnotowano wśród inwestorów zagranicznych w Polsce i Estonii (94 proc.).
Wyniki badania wskazuję na Polskę jako najatrakcyjniejszy dla inwestorów kraj w regionie. Po raz pierwszy Polska zajęła pierwsze miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej wśród 16 krajów EŚW. Od 2006 roku to Czechy nieprzerwanie zajmowały najwyższą pozycję w rankingu. W bieżącym roku na 6 możliwych do uzyskania punktów Polska uzyskała wynik 3,99 pkt. Czechy z dorobkiem 3,96 pkt. uplasowały się na pozycji drugiej, a miejsce trzecie przypadło w tym roku Estonii, która otrzymała 3,81 pkt. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Słowacja (3,77), Słowenia (3,67), Chorwacja (3,63) i Łotwa (3,55).
Inwestorzy oceniali atrakcyjność inwestycyjną krajów regionu EŚW poprzez pryzmat 21 czynników. Najwyżej ocenione czynniki, skłaniające przedsiębiorców do inwestowania w krajach EŚW, to członkostwo danego kraju w UE oraz tzw. „czynniki kadrowe”, w tym: kwalifikacje pracowników, ich zmotywowanie i produktywność oraz jakość kształcenia akademickiego. Inwestorzy ankietowani w Polsce wskazali dodatkowo na dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, jako ważną zachętę do inwestowania wyróżniającą Polskę na tle konkurentów. Najgorsze oceny dla regionu EŚW dotyczyły: złych warunków dla badań i rozwoju, brak stabilności społecznej i politycznej regionu, nieefektywną walkę z przestępczością i korupcją, brak przejrzystości w zakresie przetargów publicznych oraz nieprzewidywalność polityki gospodarczej rządów krajów z regionu EŚW. Wyniki badania regionalnego tylko częściowo pokryły się z wynikami dla Polski. W ocenie inwestorów zagranicznych w Polsce w 2012 r. największe zastrzeżenia wzbudziły: system i instytucje podatkowe oraz administracja publiczna.
W badaniu udział wzięły łącznie 1623 firmy z kapitałem zagranicznym w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym najwięcej: na Węgrzech (365), na Słowacji (187), w Czechach (177), w Rumunii (153) oraz w Polsce (151).

Źródło:
http://ahk.pl/pl/media/newsy-ekonomiczne/informacje-prasowe/artikel/polska-liderem-w-rankingu-atrakcyjnosci-inwestycyjnej/?cHash=3784953a069881b40812e91c4ea4a9c2
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-06 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Słowniczek: Mainstreaming

Mainstreaming to włączanie produktów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki lub praktyki. Ze względu na dwie podstawowe drogi transferu innowacji wyróżnia się dwa rodzaje mainstreamingu.

  • Mainstreaming horyzontalny – jest skoncentrowany na działaniach praktycznych, najczęściej bywa ograniczony do poziomu lokalnego i regionalnego, na którym wygenerowano dobre rozwiązanie, praktykę. Dokonujące się w jego ramach powielanie w całości lub w części przez inny podmiot produktów finalnych to inaczej mainstreaming praktyk.
  • Mainstreaming wertykalny – angażujący otoczenie polityczne i decydentów różnych szczebli w celu przekonania ich do włączenia produktów projektu do systemu wpływającego lub współtworzącego główny nurt polityki. Dokonujący się w jego ramach wpływ doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w projekcie na główny nurt polityk i decyzji politycznych to inaczej mainstreaming polityk.

Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +