Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-06-07 |

FFI poleca: Noc Kultury Poczuje energie miasta

W nocy z 8 na 9 czerwca po raz  siódmy w Lublinie odbędzie się Noc Kultury. Lublin po raz kolejny stanie się sceną dla nietuzinkowych projektów kulturalnych, magicznym miejscem wspólnego świętowania artystów i mieszkańców oraz okazją, by POCZUĆ ENERGIE MIASTA.
Organizowany w ramach 7. czas, w ten weekend Noc Kultury odbędzie się w Lublinie, w nocy z 8 do 9 czerwca. Tym razem pod hasłem "Poczuj energię miasta."
Od 5 po południu do rana, Lublin stanie się sceną setki działań artystycznych: filmy na zewnątrz, koncerty wszystkich rodzajów muzyki, teatru, fotografii, pokaz oświetlenia, design i moda, taniec, maraton, medytacja, malarstwo i wiele innych.

Również podczas tej nocy wszystkie instytucje kulturalne oferują darmowy wstęp oraz występy wewnątrz rozrywki. Wszystko może się zdarzyć: koncerty na dachach budynków, sztuki w głównej arterii miasta, spektakle w fontannach miejskich, pokazy mody na schodach budynków komunalnych, drive-in teatrów w salach Ratusza, gospel w zamku ...

Wszystkie te spektakle, których liczba zwiększa się co roku, przyciągają tysiące ludzi do Lublina. Więc w sobotę należy wyjść z domu, aby cieszyć się tym wydarzeniem, które jest bezprecedensowe w Polsce i Europie.
 

Więcej informacji: www.nockultury.pl
Program

Night of culture

Organized for the 7th time, this weekend the Night of Culture will take place in Lublin, specifically the night of 8 to 9 June. This time under the title "Feel the energies of the city."
From 5 pm to the early morning, Lublin will become the scene of hundreds of artistic activities: outdoor movies, concerts of all kinds of music, theater, photography, lighting, design and fashion show, dancing , marathon, meditation, painting and more.
Also, during this night all cultural institutions offer free admission and live entertainment inside. Anything can happen: concerts on the roofs of buildings, art in the main artery of the city, spectacles in city fountains , fashion shows on the stairs of municipal buildings, drive-in theatres in rooms of City Hall, gospel in the castle…
All these performances, the number of which increases every year, attract thousands of people to Lublin. So this Saturday please go outside to enjoy this event without precedent in both Poland and Europe.
You can find more information on the website: www.kultura.lublin.eu
Programme

La noche de la cultura

Por séptimo año consecutivo se celebra este fin de semana la noche de la cultura en Lublin, concretamente la noche del 8 al 9 de junio. Esta vez bajo el título “Siente la energía de la ciudad”.
Desde las 5 pm hasta mas allá de la medianoche, Lublin se convertirá en el escenario de cientos de actividades artísticas: cine al aire libre, conciertos de todo tipo de música, teatro, fotografía, juegos de luces, feria de moda y diseño, baile, maratón, meditación, pintura y mucho más.
Además, durante esta noche todas las instituciones culturales ofrecen entrada gratuita y espectáculos en su interior. Cualquier cosa puede pasar: conciertos en los techos de los edificios, arte en la arteria principal de la ciudad, espectáculos en fuentes públicas, shows de moda en las escaleras de los edificios municipales, teatros improvisados en el interior del ayuntamiento, góspel en el castillo…
Todos estos eventos, cuyo número se incrementa cada año, atraen a miles de personas a Lublin. Así que este sábado no dudes en salir a la calle a disfrutar de un evento sin precedentes en Polonia, ni en Europa.
 

La Nuit de la Culture

Pour septième année consécutive ce week-end aura lieu la Nuit de la Culture à Lublin, en particulier la nuit du 8 au 9 Juin. Cette fois-ci sous le titre «sentir l'énergie de la ville."
De 17 heures à bien passé minuit, Lublin deviendra le scène de centaines d'activités artistiques: cinéma en plein air, des concerts de tous les genres de musique, le théâtre, la photographie, jeux de lumières, une foire de mode, danse , marathon, la méditation, la peinture et plus encore.
Aussi, durant cette nuit toutes les institutions culturelles offrent l'entrée gratuite et des spectacles à l'intérieur. Tout peut arriver: concerts sur les toits des bâtiments, de l'art dans l'artère principale de la ville, des spectacles dans fontaines publiques, des défilés de mode sur les escaliers des bâtiments municipaux, des théâtres improvises à l'intérieur de la mairie, du gospel a l’intérieur du château…
Tous ces événements, dont nombre augmente chaque année, attirant des milliers de personnes à Lublin. Donc, ce samedi on doit sortir à la rue pour profiter d'un événement sans précédent en Pologne, et même en Europe.

 


mazowieckie
2013-06-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polska atrakcyjnym miejscem dla zagranicznych inwestycji

W lutym i w marcu 2013 r. 16 bilateralnych niemieckich izb handlowo-przemysłowych przeprowadziło Badania Koniunkturalne wśród przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, które zainwestowały w Europie Środkowo-Wschodniej (EŚW). Większość przebadanych firm (83 proc.), potwierdza słuszność dokonanej w przeszłości decyzji lokalizacyjnej. Największy odsetek odpowiedzi pozytywnych na pytanie: „Czy zainwestowaliby Państwo ponownie w kraju lokalizacji firmy?” odnotowano wśród inwestorów zagranicznych w Polsce i Estonii (94 proc.).
Wyniki badania wskazuję na Polskę jako najatrakcyjniejszy dla inwestorów kraj w regionie. Po raz pierwszy Polska zajęła pierwsze miejsce w rankingu atrakcyjności inwestycyjnej wśród 16 krajów EŚW. Od 2006 roku to Czechy nieprzerwanie zajmowały najwyższą pozycję w rankingu. W bieżącym roku na 6 możliwych do uzyskania punktów Polska uzyskała wynik 3,99 pkt. Czechy z dorobkiem 3,96 pkt. uplasowały się na pozycji drugiej, a miejsce trzecie przypadło w tym roku Estonii, która otrzymała 3,81 pkt. Na kolejnych pozycjach znalazły się: Słowacja (3,77), Słowenia (3,67), Chorwacja (3,63) i Łotwa (3,55).
Inwestorzy oceniali atrakcyjność inwestycyjną krajów regionu EŚW poprzez pryzmat 21 czynników. Najwyżej ocenione czynniki, skłaniające przedsiębiorców do inwestowania w krajach EŚW, to członkostwo danego kraju w UE oraz tzw. „czynniki kadrowe”, w tym: kwalifikacje pracowników, ich zmotywowanie i produktywność oraz jakość kształcenia akademickiego. Inwestorzy ankietowani w Polsce wskazali dodatkowo na dostępność wykwalifikowanej siły roboczej, jako ważną zachętę do inwestowania wyróżniającą Polskę na tle konkurentów. Najgorsze oceny dla regionu EŚW dotyczyły: złych warunków dla badań i rozwoju, brak stabilności społecznej i politycznej regionu, nieefektywną walkę z przestępczością i korupcją, brak przejrzystości w zakresie przetargów publicznych oraz nieprzewidywalność polityki gospodarczej rządów krajów z regionu EŚW. Wyniki badania regionalnego tylko częściowo pokryły się z wynikami dla Polski. W ocenie inwestorów zagranicznych w Polsce w 2012 r. największe zastrzeżenia wzbudziły: system i instytucje podatkowe oraz administracja publiczna.
W badaniu udział wzięły łącznie 1623 firmy z kapitałem zagranicznym w 15 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w tym najwięcej: na Węgrzech (365), na Słowacji (187), w Czechach (177), w Rumunii (153) oraz w Polsce (151).

Źródło:
http://ahk.pl/pl/media/newsy-ekonomiczne/informacje-prasowe/artikel/polska-liderem-w-rankingu-atrakcyjnosci-inwestycyjnej/?cHash=3784953a069881b40812e91c4ea4a9c2
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-06 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Słowniczek: Mainstreaming

Mainstreaming to włączanie produktów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki lub praktyki. Ze względu na dwie podstawowe drogi transferu innowacji wyróżnia się dwa rodzaje mainstreamingu.

 • Mainstreaming horyzontalny – jest skoncentrowany na działaniach praktycznych, najczęściej bywa ograniczony do poziomu lokalnego i regionalnego, na którym wygenerowano dobre rozwiązanie, praktykę. Dokonujące się w jego ramach powielanie w całości lub w części przez inny podmiot produktów finalnych to inaczej mainstreaming praktyk.
 • Mainstreaming wertykalny – angażujący otoczenie polityczne i decydentów różnych szczebli w celu przekonania ich do włączenia produktów projektu do systemu wpływającego lub współtworzącego główny nurt polityki. Dokonujący się w jego ramach wpływ doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w projekcie na główny nurt polityk i decyzji politycznych to inaczej mainstreaming polityk.

Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-06-06 | Aktywne obywatelstwo

Działalność BPPiO w maju

Przekazujemy Państwu comiesięczne Zestawienie prezentujące ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu i tym samym informujemy, że w maju 2013 r. udzielono 331 porad prawnych i obywatelskich 204 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 8611 porad 5656 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Więcej środków na opiekę nad dziećmi

Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa to kolejna nowelizacja przyjęta podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Ustawa zakłada, że podmioty organizujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia będą mogły otrzymać z budżetu państwa do 80 proc. kosztów realizacji zadania (obecnie do 50 proc.).

O dotację będą mogły ubiegać się już nie tylko gminy, ale także osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ustawa poszerza również katalog podmiotów, które będą mogły zatrudnić dziennego opiekuna. Obok gminy (tak jest obecnie), będą to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jednocześnie podmioty te będą mogły otrzymać dotację z gminy na każde dziecko pozostające pod ich opieką. Aktualnie takie dofinansowanie mogą otrzymać żłobki lub kluby dziecięce.

Projekt wpłynął do Sejmu 25 stycznia 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 19 lutego 2013 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Drugie czytanie Sejm przeprowadził na posiedzeniu 8 maja br. Teraz ustawa przekazana zostanie do Senatu.

Źródło: http://wartowiedziec.org

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polski sektor usług finansowych liderem w regionie Europy Środkowo–Wschodniej

Według najnowszego raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ang. Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) pt. „Usługi biznesowe dla sektora finansowego. Success story of Poland”, polski sektor usług finansowych zajmuje pozycję lidera w regionie Europy Środkowo–Wschodniej. W centrach usług z zagranicznym kapitałem prowadzących działalność na rzecz sektora finansowego pracuje już blisko 30 tys. osób. Jak szacują eksperci ABSL, w ciągu najbliższych 5 lat liczba ta może wzrosnąć o kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zatrudnionych.
Zdecydowana większość centrów usług z kapitałem zagranicznym w Polsce, działających na rzecz branży finansowej, wykonuje usługi głównie dla podmiotów z Europy Zachodniej i USA. Większość tych usług trafiło do Polski dzięki offshoringowi, czyli delegowaniu procesów biznesowych do innych krajów.
Wysoka dynamika wzrostu sektora nowoczesnych usług dla biznesu i atrakcyjność inwestycyjna kraju przyciąga do Polski globalnych liderów bankowości. Swoje centra usług ulokowało u nas już 10 z 25 największych banków świata (m.in. Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, ING, Santander, UBS, UniCredit oraz Credit Suisse). Źródłem wzrostów w tej branży jest również siła rynku wewnętrznego, skierowanego do lokalnych konsumentów. Zdaniem ekspertów ABSL ogólna wartość aktywów branży bankowej wynosi w Polsce ok. 1400 mld PLN. Jest to także jeden z najbardziej rentownych rynków na całym Starym Kontynencie.
Pozytywnie kształtuje się także kondycja rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Według raportu ABSL jest to drugi pod względem wielkości rynek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zaraz po Rosji. Polskie fundusze inwestycyjne zakończyły rok 2012 wzrostem wartości zarządzanych aktywów na poziomie 27 proc. i osiągnęły rekordowy poziom 145,8 mld PLN. Wzrost ten napędzany był zarówno napływem nowych inwestycji (średnia miesięczna wartość napływu środków do funduszy inwestycyjnych wynosiła 1,2 mld PLN), jak i stosunkowo dobrymi notowaniami na giełdach, szczególnie w drugiej połowie roku. Jak wynika z raportu ABSL, pod koniec września 2012 roku w Polsce działały już 52 towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Większość z nich było członkami grup bankowych lub ubezpieczeniowych. Prawie 50 proc. rynku zdominowane było przez sześć największych firm, a 75 proc. rynku należy do 11 największych podmiotów.
Jak wskazuje raport ABSL, wśród klientów firm z sektora usług finansowych, największą popularnością cieszą się procesy z obszaru outsourcingu IT (ITO). Światowe wydatki na usługi ITO (75-80 mld USD) stanowią około 70 proc. całego rynku usług dla banków inwestycyjnych, międzynarodowych domów maklerskich, banków powierniczych oraz innych instytucji finansowych, podczas gdy usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO) stanowią około 30 proc. tego rynku. Europa Środkowo-Wschodnia, ze wzrostem na poziomie 10 procent, jest jednym z liderów wzrostów wydatków IT w sektorze usług dla branży finansowej w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Z danych Gartnera z 2012 roku wynika, że w zestawieniu wielkości wzrostu wydatków firm sektora usług finansowych na IT, Polska osiągnęła w 2012 roku drugą pozycję w regionie - za Rosją.

Więcej informacji w raporcie „Usługi biznesowe dla sektora finansowego. Success story of Poland”:
http://www.outsourcingportal.pl/pl/userfiles/image/raporty/2013/05_maj/14/001_Success_Story_of_Poland1.pdf

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Brak wyraźnych oznak poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podało wynik Wskaźnika Wyprzedającego Koniunktury (WWK) za miesiąc maj. Wskaźnik informuje o przyszłych tendencjach w gospodarce. Jego wartość w omawianym okresie wyniosła 142,2 pkt i była niższa w porównaniu do kwietnia br. o 1,1 pkt.
Według analityków BIEC perspektywy wyraźnego ożywienia gospodarki oddalają się. Pewne nadzieje stwarza fakt, że obecne wartości wskaźnika nie przekroczyły ostatniego lokalnego minimum z października ubiegłego roku, co świadczy o tym, że okres nasilającego się spowolnienia gospodarka ma już za sobą.
Do spadku wskaźnika przyczyniły się cztery jego składowe, dwie pozostały na niezmienionym poziomie, a dwie działały w kierunku jego wzrostu. Składową, która najsilniej działała w kierunku spadku wskaźnika był znaczny wzrost zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw. Zdaniem ekspertów BIEC, nie należy jednak traktować tego zjawiska jako sygnału spadającej sprzedaży. Dane dotyczą kwietnia br. a więc okresu, gdy przedsiębiorstwa najprawdopodobniej świadomie część produkcji lokowały w magazynach, licząc się ze znacznie mniejszą liczbą dni pracy w maju.
Obserwuje się również poprawę w napływie nowych zamówień, ale na rynku krajowym jest ona nadal niewielka, natomiast zdecydowanie poprawiła się sytuacja w przypadku zamówień realizowanych na eksport. Największy wzrost zamówień eksportowych odnotowują producenci farmaceutyków, samochodów i innych środków transportu, a także przemysł gumowy i tworzyw sztucznych. Natomiast najsilniejsze pogłębienie tendencji spadkowej w napływie nowych zamówień eksportowych można zaobserwować u producentów odzieży, którzy również na polskim rynku radzą sobie nie najlepiej. Na gorsze wyniki finansowe tej branży miało wpływ przede wszystkim ograniczanie przychodów ze sprzedaży. Nie bez znaczenia są także pozostałe czynniki, takie jak: silna konkurencja cenowa, powodująca pogorszenie relacji przychodów do kosztów, spadek cen akcji oraz wzrost zatorów płatniczych.
Przedsiębiorstwa podejmowały w ostatnim czasie szereg działań zmierzających do ograniczania kosztów prowadzonej działalności. Efekty tych działań dało się zauważyć w pierwszych miesiącach tego roku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstw nieco się ustabilizowała. Ostatnie dane wskazują jednak, że liczba firm, w których sytuacja uległa pogorszeniu, ponownie wzrosła. Mniej jest natomiast przedsiębiorstw, które odnotowały poprawę sytuacji finansowej.
Przedsiębiorcy gorzej niż przed miesiącem oceniali własną sytuację finansową. Szczególnie niepokojące jest znaczne pogorszenie ocen menedżerów nt. sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach.

Źródło:
http://www.cbonds.pl/news/item/653607
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Dobry klimat dla rodziny

Prezydent RP przedstawił Program Polityki Rodzinnej „Dobry klimat dla rodziny”, którego celem jest kształtowanie warunków dla odnowy demograficznej kraju.

Program został przygotowany przez grupę ekspertów i ekspertek zajmujących się różnymi obszarami polityki rodzinnej. Program zawiera  analizę i diagnozę sytuacji polskich rodzin oraz problemów, z którymi się zmagają. Zidentyfikowano pięć podstawowych barier stojących na drodze realizacji aspiracji rodzicielskich Polaków, tj.:

 • Trudności w łączeniu pracy zawodowej rodziców z opieką nad dziećmi
 • Rosnące koszty wychowania dzieci
 • Niestabilność oraz niski poziom dochodów, jak również trudności osób młodych z wejściem na rynek pracy
 • Trudności w pozyskaniu samodzielnego mieszkania
 • Nierówny podział obowiązków w gospodarstwie domowym.

Zapraszamy do zapoznania się z całością Programu „Dobry klimat dla rodziny”. 

 Źródło: http://www.rownoscplci.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Matki powinny dzielić się urlopem z ojcami

73% osób biorących udział w internetowej sondzie uznało, iż matki powinny dzielić się urlopem macierzyńskim z ojcami swoich dzieci. Obecnie matkom przysługuje 14 tygodni urlopu wyłącznie dla siebie. Pozostałą częścią urlopu matka może podzielić się z ojcem dziecka. Za podziałem urlopu na matkę i ojca opowiedzieli się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Aż 14-tu z 15-tu Panów biorących udział w sondzie opowiedziało się za podziałem urlopu. 17% z ogółu respondentów/ek uważa, że matki urlopem się dzielić nie powinny (co ciekawe w tej grupie nie było ani jednego mężczyzny). 10% odpowiadających nie miało jednoznacznej opinii w tej sprawie.

W sondzie wzięło udział 41 osób w okresie od 14 do 31 maja br. Sonda była prowadzona w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” .

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-06-04 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „Certyfikacja Projekt Managera w systemie IPMA”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „Certyfikacja Projekt Managera w systemie IPMA”

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +