Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-06-06 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Słowniczek: Mainstreaming

Mainstreaming to włączanie produktów projektów innowacyjnych do głównego nurtu polityki lub praktyki. Ze względu na dwie podstawowe drogi transferu innowacji wyróżnia się dwa rodzaje mainstreamingu.

 • Mainstreaming horyzontalny – jest skoncentrowany na działaniach praktycznych, najczęściej bywa ograniczony do poziomu lokalnego i regionalnego, na którym wygenerowano dobre rozwiązanie, praktykę. Dokonujące się w jego ramach powielanie w całości lub w części przez inny podmiot produktów finalnych to inaczej mainstreaming praktyk.
 • Mainstreaming wertykalny – angażujący otoczenie polityczne i decydentów różnych szczebli w celu przekonania ich do włączenia produktów projektu do systemu wpływającego lub współtworzącego główny nurt polityki. Dokonujący się w jego ramach wpływ doświadczeń i rozwiązań wypracowanych w projekcie na główny nurt polityk i decyzji politycznych to inaczej mainstreaming polityk.

Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-06-06 | Aktywne obywatelstwo

Działalność BPPiO w maju

Przekazujemy Państwu comiesięczne Zestawienie prezentujące ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu i tym samym informujemy, że w maju 2013 r. udzielono 331 porad prawnych i obywatelskich 204 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 8611 porad 5656 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Więcej środków na opiekę nad dziećmi

Zmiany w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa to kolejna nowelizacja przyjęta podczas ostatniego posiedzenia Sejmu. Ustawa zakłada, że podmioty organizujące opiekę nad dziećmi do 3 roku życia będą mogły otrzymać z budżetu państwa do 80 proc. kosztów realizacji zadania (obecnie do 50 proc.).

O dotację będą mogły ubiegać się już nie tylko gminy, ale także osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Ustawa poszerza również katalog podmiotów, które będą mogły zatrudnić dziennego opiekuna. Obok gminy (tak jest obecnie), będą to osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jednocześnie podmioty te będą mogły otrzymać dotację z gminy na każde dziecko pozostające pod ich opieką. Aktualnie takie dofinansowanie mogą otrzymać żłobki lub kluby dziecięce.

Projekt wpłynął do Sejmu 25 stycznia 2013 r. Pierwsze czytanie odbyło się 19 lutego 2013 r. w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Drugie czytanie Sejm przeprowadził na posiedzeniu 8 maja br. Teraz ustawa przekazana zostanie do Senatu.

Źródło: http://wartowiedziec.org

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polski sektor usług finansowych liderem w regionie Europy Środkowo–Wschodniej

Według najnowszego raportu Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych (ang. Association of Business Service Leaders in Poland, ABSL) pt. „Usługi biznesowe dla sektora finansowego. Success story of Poland”, polski sektor usług finansowych zajmuje pozycję lidera w regionie Europy Środkowo–Wschodniej. W centrach usług z zagranicznym kapitałem prowadzących działalność na rzecz sektora finansowego pracuje już blisko 30 tys. osób. Jak szacują eksperci ABSL, w ciągu najbliższych 5 lat liczba ta może wzrosnąć o kolejnych kilkadziesiąt tysięcy zatrudnionych.
Zdecydowana większość centrów usług z kapitałem zagranicznym w Polsce, działających na rzecz branży finansowej, wykonuje usługi głównie dla podmiotów z Europy Zachodniej i USA. Większość tych usług trafiło do Polski dzięki offshoringowi, czyli delegowaniu procesów biznesowych do innych krajów.
Wysoka dynamika wzrostu sektora nowoczesnych usług dla biznesu i atrakcyjność inwestycyjna kraju przyciąga do Polski globalnych liderów bankowości. Swoje centra usług ulokowało u nas już 10 z 25 największych banków świata (m.in. Deutsche Bank, HSBC, BNP Paribas, Royal Bank of Scotland (RBS), Citigroup, ING, Santander, UBS, UniCredit oraz Credit Suisse). Źródłem wzrostów w tej branży jest również siła rynku wewnętrznego, skierowanego do lokalnych konsumentów. Zdaniem ekspertów ABSL ogólna wartość aktywów branży bankowej wynosi w Polsce ok. 1400 mld PLN. Jest to także jeden z najbardziej rentownych rynków na całym Starym Kontynencie.
Pozytywnie kształtuje się także kondycja rynku funduszy inwestycyjnych w Polsce. Według raportu ABSL jest to drugi pod względem wielkości rynek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, zaraz po Rosji. Polskie fundusze inwestycyjne zakończyły rok 2012 wzrostem wartości zarządzanych aktywów na poziomie 27 proc. i osiągnęły rekordowy poziom 145,8 mld PLN. Wzrost ten napędzany był zarówno napływem nowych inwestycji (średnia miesięczna wartość napływu środków do funduszy inwestycyjnych wynosiła 1,2 mld PLN), jak i stosunkowo dobrymi notowaniami na giełdach, szczególnie w drugiej połowie roku. Jak wynika z raportu ABSL, pod koniec września 2012 roku w Polsce działały już 52 towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Większość z nich było członkami grup bankowych lub ubezpieczeniowych. Prawie 50 proc. rynku zdominowane było przez sześć największych firm, a 75 proc. rynku należy do 11 największych podmiotów.
Jak wskazuje raport ABSL, wśród klientów firm z sektora usług finansowych, największą popularnością cieszą się procesy z obszaru outsourcingu IT (ITO). Światowe wydatki na usługi ITO (75-80 mld USD) stanowią około 70 proc. całego rynku usług dla banków inwestycyjnych, międzynarodowych domów maklerskich, banków powierniczych oraz innych instytucji finansowych, podczas gdy usługi outsourcingu procesów biznesowych (BPO) stanowią około 30 proc. tego rynku. Europa Środkowo-Wschodnia, ze wzrostem na poziomie 10 procent, jest jednym z liderów wzrostów wydatków IT w sektorze usług dla branży finansowej w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Z danych Gartnera z 2012 roku wynika, że w zestawieniu wielkości wzrostu wydatków firm sektora usług finansowych na IT, Polska osiągnęła w 2012 roku drugą pozycję w regionie - za Rosją.

Więcej informacji w raporcie „Usługi biznesowe dla sektora finansowego. Success story of Poland”:
http://www.outsourcingportal.pl/pl/userfiles/image/raporty/2013/05_maj/14/001_Success_Story_of_Poland1.pdf

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Brak wyraźnych oznak poprawy sytuacji gospodarczej w Polsce

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych podało wynik Wskaźnika Wyprzedającego Koniunktury (WWK) za miesiąc maj. Wskaźnik informuje o przyszłych tendencjach w gospodarce. Jego wartość w omawianym okresie wyniosła 142,2 pkt i była niższa w porównaniu do kwietnia br. o 1,1 pkt.
Według analityków BIEC perspektywy wyraźnego ożywienia gospodarki oddalają się. Pewne nadzieje stwarza fakt, że obecne wartości wskaźnika nie przekroczyły ostatniego lokalnego minimum z października ubiegłego roku, co świadczy o tym, że okres nasilającego się spowolnienia gospodarka ma już za sobą.
Do spadku wskaźnika przyczyniły się cztery jego składowe, dwie pozostały na niezmienionym poziomie, a dwie działały w kierunku jego wzrostu. Składową, która najsilniej działała w kierunku spadku wskaźnika był znaczny wzrost zapasów wyrobów gotowych w magazynach przedsiębiorstw. Zdaniem ekspertów BIEC, nie należy jednak traktować tego zjawiska jako sygnału spadającej sprzedaży. Dane dotyczą kwietnia br. a więc okresu, gdy przedsiębiorstwa najprawdopodobniej świadomie część produkcji lokowały w magazynach, licząc się ze znacznie mniejszą liczbą dni pracy w maju.
Obserwuje się również poprawę w napływie nowych zamówień, ale na rynku krajowym jest ona nadal niewielka, natomiast zdecydowanie poprawiła się sytuacja w przypadku zamówień realizowanych na eksport. Największy wzrost zamówień eksportowych odnotowują producenci farmaceutyków, samochodów i innych środków transportu, a także przemysł gumowy i tworzyw sztucznych. Natomiast najsilniejsze pogłębienie tendencji spadkowej w napływie nowych zamówień eksportowych można zaobserwować u producentów odzieży, którzy również na polskim rynku radzą sobie nie najlepiej. Na gorsze wyniki finansowe tej branży miało wpływ przede wszystkim ograniczanie przychodów ze sprzedaży. Nie bez znaczenia są także pozostałe czynniki, takie jak: silna konkurencja cenowa, powodująca pogorszenie relacji przychodów do kosztów, spadek cen akcji oraz wzrost zatorów płatniczych.
Przedsiębiorstwa podejmowały w ostatnim czasie szereg działań zmierzających do ograniczania kosztów prowadzonej działalności. Efekty tych działań dało się zauważyć w pierwszych miesiącach tego roku, gdy sytuacja finansowa przedsiębiorstw nieco się ustabilizowała. Ostatnie dane wskazują jednak, że liczba firm, w których sytuacja uległa pogorszeniu, ponownie wzrosła. Mniej jest natomiast przedsiębiorstw, które odnotowały poprawę sytuacji finansowej.
Przedsiębiorcy gorzej niż przed miesiącem oceniali własną sytuację finansową. Szczególnie niepokojące jest znaczne pogorszenie ocen menedżerów nt. sytuacji finansowej w zarządzanych przez nich firmach.

Źródło:
http://www.cbonds.pl/news/item/653607
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego  Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Dobry klimat dla rodziny

Prezydent RP przedstawił Program Polityki Rodzinnej „Dobry klimat dla rodziny”, którego celem jest kształtowanie warunków dla odnowy demograficznej kraju.

Program został przygotowany przez grupę ekspertów i ekspertek zajmujących się różnymi obszarami polityki rodzinnej. Program zawiera  analizę i diagnozę sytuacji polskich rodzin oraz problemów, z którymi się zmagają. Zidentyfikowano pięć podstawowych barier stojących na drodze realizacji aspiracji rodzicielskich Polaków, tj.:

 • Trudności w łączeniu pracy zawodowej rodziców z opieką nad dziećmi
 • Rosnące koszty wychowania dzieci
 • Niestabilność oraz niski poziom dochodów, jak również trudności osób młodych z wejściem na rynek pracy
 • Trudności w pozyskaniu samodzielnego mieszkania
 • Nierówny podział obowiązków w gospodarstwie domowym.

Zapraszamy do zapoznania się z całością Programu „Dobry klimat dla rodziny”. 

 Źródło: http://www.rownoscplci.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-04 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Matki powinny dzielić się urlopem z ojcami

73% osób biorących udział w internetowej sondzie uznało, iż matki powinny dzielić się urlopem macierzyńskim z ojcami swoich dzieci. Obecnie matkom przysługuje 14 tygodni urlopu wyłącznie dla siebie. Pozostałą częścią urlopu matka może podzielić się z ojcem dziecka. Za podziałem urlopu na matkę i ojca opowiedzieli się zarówno mężczyźni jak i kobiety. Aż 14-tu z 15-tu Panów biorących udział w sondzie opowiedziało się za podziałem urlopu. 17% z ogółu respondentów/ek uważa, że matki urlopem się dzielić nie powinny (co ciekawe w tej grupie nie było ani jednego mężczyzny). 10% odpowiadających nie miało jednoznacznej opinii w tej sprawie.

W sondzie wzięło udział 41 osób w okresie od 14 do 31 maja br. Sonda była prowadzona w ramach projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” .

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-06-04 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rezultaty projektu dla szkolenia „Certyfikacja Projekt Managera w systemie IPMA”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości” dotyczące szkolenia „Certyfikacja Projekt Managera w systemie IPMA”

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-06-03 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Dni Innowacji w Radomiu

W ramach projektu „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)”, w czerwcu zostaną zorganizowane Dni Innowacji w Radomiu.
Dni Innowacji to cykl bezpłatnych infoseminariów, których celem jest podniesienie świadomości na temat znaczenia innowacji w rozwoju gospodarczym, dostarczenie zainteresowanym podmiotom wiedzy na temat tego, w jaki sposób najbardziej efektywnie wdrażać innowacje w swojej organizacji oraz umożliwienie różnym grupom odbiorców nawiązania partnerskiej współpracy, wymiany doświadczeń, co w konsekwencji ma prowadzić do dynamicznego rozwoju regionu.
Każde infoseminarium trwa 3 godziny i jest prowadzone w formie zajęć praktyczno-warsztatowych przez trenerów mających bogate doświadczenie w obszarze innowacji.
Projekt jest adresowany głównie do pracowników urzędów lokalnych i administracji publicznej, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.
Seminaria odbywać się będą w siedzibie Naczelnej Organizacji Technicznej (NOT) w Radomiu, przy ul. Krukowskiego 1.

Więcej informacji:
http://www.msodi.mazovia.pl/wydarzenia
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-06-03 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Kobieca Sieć Aniołów Biznesu

Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości Kobiet (IRPK) we współpracy z Instytutem Nauk Ekonomicznych i Społecznych, który koordynuje Ponadregionalną Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja (PSAB-I), powołał nową, unikatową na rynku Aniołów Biznesu inicjatywę, jaką jest Kobieca Sieć Aniołów Biznesu (KSAB).

Dotychczasowe obserwacje i doświadczenia Instytutu w obszarze funkcjonowania rynku kapitału wysokiego ryzyka, relacji inwestorskich, projektów innowacyjnych, oraz aktywnie prowadzony dialog z otoczeniem biznesowym pozwoliły dostrzec obszar o wysokim potencjale rozwoju gospodarczego, jakim jest kobieca przedsiębiorczość. Coraz więcej kobiet zakłada własny biznes, co nie przekłada się niestety na ich aktywność zawodową.

Sieć skupia kobiety – zarówno inwestorki jak i pomysłodawczynie. Jej celem ma być wsparcie i promocja kobiecej aktywności w biznesie. Jest to nowa inicjatywa IRPK, która nie ma swojego odpowiednika na rynku polskim.

 Więcej o inicjatywie można przeczyta na oficjalnej stronie projektu www.ksab.pl

 Źródło: http://www.promocjakobiet.pl/index.php?d=533

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +