Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.




Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualności



wybierz projekt:



mazowieckie
2013-05-31 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wyższy poziom wykształcenia sprzyja dzieleniu obowiązków domowych

W większości polskich domów to głównie kobiety zajmują się typowo domowymi czynnościami jak prasowanie (82%), pranie (81%), przygotowanie posiłków (67%), zmywanie i sprzątanie (po 58%). Deklarowany poziom zaangażowania kobiet w niemal każdą z wymienionych aktywności jest tym niższy, im wyższe wykształcenie respondenta, większa miejscowość zamieszkania i lepsza sytuacja materialna gospodarstwa domowego. Zarówno wyższy poziom wykształcenia, życie w większej aglomeracji, jak i wysokie dochody per capita sprzyjają dzieleniu obowiązków.

Równouprawnienie występuje w przydziale obowiązku wyrzucania śmieci, robieniu codziennych zakupów oraz załatwianiu spraw urzędowych. W głównej mierze na mężczyznach spoczywa natomiast przeprowadzanie drobnych napraw (88%) oraz zlecanie usług do wykonania (68%) – jedynie w przypadku tych dwóch czynności i wyrzucania śmieci wyłączne zaangażowanie w nie kobiet jest rzadsze od wyłącznego zaangażowania mężczyzn.

Badanie ostało wykonane w styczniu 2013r. na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski (N=1227).

Źródło: http://www.cbos.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-05-31 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny pracy BPPiO w Stalowej Woli w dniu 3 czerwca 2013 r.

Informujemy, iż w dniu 3 czerwca 2013 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji "Fundusz Inicjatyw" w Stalowej Woli będzie czynne w godzinach dyżuru doradcy obywatelskiego tj. od 10:00 do 18:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-29 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Więcej pieniędzy dla innowacyjnych firm

Jednym z zaleceń, pozwalającym na zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw, jest wprowadzenie do biznesu innowacyjnych pomysłów. Istotność tego działania potwierdzają ostatnie plany Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które zapowiadają większe wsparcie innowacyjnych firm, poprzez przeznaczenie na ten cel jednej dziesiątej pieniędzy z unijnej puli na lata 2014-2020. Środki te mają służyć wsparciu badań naukowych, rozwoju technologicznego, a także innowacji, mających w jeszcze większym stopniu przyczynić się do wzrostu konkurencyjności polskich firm na rynku globalnym. Obecnie, przedsiębiorcy prowadzący badania przemysłowe lub prace rozwojowe, korzystają z programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Jego następcą będzie program o roboczej nazwie Inteligentny Rozwój (PO IR).
Nowe wsparcie skupiać się będzie na innych priorytetach. Obszary realizowane do tej pory, czyli wzrost konkurencyjności, w dużej mierze zostały wypełnione. Program Inteligentny Rozwój będzie koncentrował się głównie na rozwoju innowacyjności firm oraz wzmacnianiu i budowie nowych powiązań między nauką a biznesem. Prostsze wsparcie, które do tej pory było do wzięcia w ramach Innowacyjnej Gospodarki, zostanie przeniesione do regionalnych programów operacyjnych realizowanych w województwach. Dotacje na konkurencyjność wciąż będą dostępne, ale w znacznie mniejszym stopniu niż dotychczas.
Bardzo ważnym elementem nowego programu będą tzw. inteligentne specjalizacje — mocne strony państw członkowskich i dziedziny, w których mogą być innowacyjne. Zostaną one wybrane na poziomie krajowym i regionalnym. Określając je, regiony powinny wziąć pod uwagę obecny potencjał gospodarczy, kadrowy i badawczy.

Źródło:
http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/Konsultacje_nastepcy_Programu_Innowacyjna_Gospodarka_230513.aspx
 

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Happening „Rodzice, podzielcie się urlopem”

Instytut Spraw Publicznych, Kongres Kobiet i „Gazeta Wyborca” zorganizowali pod sejmem akcję „Weź urlop, ojcze!”, której celem jest upowszechnienie urlopów ojcowskich w Polsce oraz lobbing na rzecz zagwarantowania w ramach rocznych urlopach rodzicielskich miesiąca tylko dla ojców. Przed spotkaniem odbył się happening dla rodzin. Dla dzieci organizatorzy przygotowali m.in. ogromne bańki mydlane i malowanie buzi, rodzice mogli uczestniczyć w warsztatach noszenia dzieci w chustach oraz indywidualnych konsultacjach prowadzone przez Marię Ryll z Klubu Kangura.

Happening zakończyła konferencja prasowa w której uczestniczył m.in. prezes ISP Jacek Kucharczyk oraz ambasador Szwecji Staffan Herrström.

Źródło: http://fundacjamama.pl/index.php?mnu=5&id=562

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Branże poza kryzysem

W ramach projektu Instrument Szybkiego Reagowania (ISR), eksperci z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej (UEK), cyklicznie przygotowują raporty prognozujące sytuację w poszczególnych branżach.
Wielu branż dekoniunktura nie dotyka, ale są też sektory będące w bardzo złej kondycji. Mimo spowolnienia gospodarczego branża spożywcza notuje imponującą dynamikę sprzedaży. Stale rośnie także produkcja wyrobów tekstylnych. Zdaniem ekspertów tempo wzrostu w tej branży może wynieść nawet 9 proc. Co ciekawe, dla powiązanego sektora artykułów odzieżowych przewiduje się nawet 15 proc. spadku produkcji w czwartym kwartale 2013 r. Optymistyczne są także prognozy dla chemikaliów, artykułów gumowych i z tworzyw sztucznych. Branże te przechodzą przez spowolnienie bez większych strat, notując niemal cały czas dodatnią dynamikę produkcji. Również przemysł papierniczy oparł się recesji i jego produkcja rośnie. W tym roku, jak przewidują eksperci, nawet o ok. 10 proc. Według ekspertów przemysł papierniczy utrzymuje konkurencyjność, bo dysponuje krajowym surowcem dobrej jakości, jest od lat sprywatyzowany i zasilany kapitałem zagranicznym.
Najbardziej zagrożone upadłościami są obecnie usługi — znacznie bardziej niż przedsiębiorstwa produkcyjne czy handlowe. W znacznej mierze jest to skutek sytuacji w budownictwie. Ale jest też inna przyczyna: konsumenci oszczędnie wydają pieniądze i chcą jak najwięcej prac wykonywać samodzielnie. Chodzi też o usługi w takich branżach, jak turystyka, gastronomia czy telekomunikacja, w których możliwość cięcia wydatków jest relatywnie prosta i pozwala konsumentom na oszczędności

Źródło:
http://www.isr.parp.gov.pl/55-branze-ktorych-nie-dotyka-kryzys
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek – Sieci Tematyczne PO KL

Sieci Tematyczne PO KL (ST) to ciało stanowiące forum dialogu i komunikacji pomiędzy beneficjentami realizującymi projekty innowacyjne, a ekspertami i praktykami w dziedzinie, której dotyczą projekty. W skład ST wchodzą także przedstawiciele Instytucji Pośredniczących i Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL oraz decydenci na różnych szczeblach władzy.

System funkcjonowania Sieci Tematycznych w ramach PO KL obejmuje 4 Krajowe Sieci Tematyczne (KST) oraz 16 Regionalnych Sieci Tematycznych (RST). KST odpowiadają za projekty wdrażane w komponencie centralnym, RST zaś w komponencie regionalnym PO KL.

Wsparcie administracyjne Sieci Tematycznych zapewniają: 

  • Sekretariat Ogólny ST (mieszczący się w KIW),
  • 4 Sekretariaty KST (mieszczące się w KIW),
  • 16 Sekretariatów RST (działających w ramach Instytucji Pośredniczących właściwych dla danego regionu).

 Źródło: http://www.kiw-pokl.org.pl/ 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2013-05-28 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia „International Trade with Business English”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że wczoraj rozpoczęło się szkolenie  „International Trade with Business English”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

mazowieckie
2013-05-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Biznes w kobiecych rękach

Coraz więcej kobiet zajmuje dziś w firmach stanowiska kierownicze i menedżerskie. Nie wynika to z poprawności politycznej, ale z rosnącego znaczenia kompetencji miękkich w zarządzaniu.

Globalne Centrum Biznesowe Hewlett-Packard zatrudnia w Polsce aż 60% kobiet na stanowiskach menedżerskich. Kobiety w biznesie pełnią dziś coraz ważniejszą rolę, pewnym krokiem wkraczając do świata, który do niedawna był zarezerwowany głównie dla mężczyzn.

Liczba kobiet na stanowiskach zarządczych powoli rośnie, co potwierdza badanie przedstawione w raporcie PKPP Lewiatan pt. „Przedsiębiorcy na Dolnym Śląsku”. Wynika z niego, że założycielką lub szefową co trzeciej firmy jest kobieta. Co więcej, Polki wyprzedzają w tym względzie inne Europejki. Badanie wykazało, że w 43 dolnośląskich spółkach giełdowych w zarządzie zasiada łącznie 20 kobiet, zaś w ich radach nadzorczych 30 pań. Jeśli chodzi o sektor usług dla biznesu, raport opracowany przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) potwierdza, że w centrach usług większość pracowników stanowią kobiety.

Zajmowanie stanowisk decyzyjnych przez kobiety jest dziś coraz bardziej widoczne, ponieważ częściej doceniane są nie tylko kompetencje merytoryczne w danej dziedzinie, ale również umiejętności miękkie, tak ważne w zarządzaniu. Zdolność doboru odpowiednich narzędzi do kierowania zespołem, właściwego sposobu komunikacji czy mechanizmów do rozwiązywania konfliktów to domena kobiet, która odgrywa obecnie równie ważną rolę jak wysokie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, których kobietom też nie brakuje. Szefowie firm coraz częściej zdają sobie również sprawę, że różnorodność personelu pod względem płci powoduje „efekt synergii”, który jest kluczem do sukcesu na konkurencyjnym rynku.

Źródło: http://www.kobietapracujaca.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sytuacja społeczno-gospodarcza w województwie mazowieckim w 2012 roku

Główny Urząd Statystyczny przygotował Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w 2012 roku. Jak wynika z opublikowanych analiz, systematycznie zwiększa się liczba mieszkańców województwa. Biorąc pod uwagę dwie składowe rzeczywistego przy¬rostu ludności, tj. przyrost naturalny i ogólne saldo migracji na pobyt stały, spośród 42 powiatów 18 było aktywnych demograficznie: w 14 nastąpił wzrost zaludnienia w wyniku zarówno dodatniego przyrostu naturalnego, jak i dodatniego salda migra¬cji. W pozostałych 24 powiatach zmiany miały charakter regresywny, przy czym w 16 z nich przyrost naturalny i saldo migracji były ujemne. Największy przyrost ludności występował w powiatach kon¬centrujących się wokół Warszawy, a największy ubytek w powiatach usytuowanych na krańcach woje¬wództwa.
Analizie poddano rynek pracy w regionie. W latach 2005–2012 w województwie mazowieckim pozytywne tendencje na rynku pracy utrzy¬mywały się do końca 2008 roku. W tym czasie systematycznie rosło przeciętne zatrudnienie, a zmniej¬szała się liczba zarejestrowanych bezrobotnych oraz stopa bezrobocia. W 2009 roku sytuacja na rynku pracy wyraźnie pogorszyła się, natomiast w kolejnych dwóch latach obserwowano jej stopniową po¬prawę. W 2012 roku trudności na rynku pracy ponownie nasiliły się.
Sytuacja na rynku pracy pozostawała w ścisłym związku z sytuacją gospodarczą regionu. W latach 2006–2012 produkcja sprzedana przemysłu w województwie mazowieckim wykazywa¬ła tendencję wzrostową (w ujęciu rocznym), przy czym najwyższą dynamikę notowano w latach 2006, 2007 i 2010, a najmniejszą – w latach 2009 i 2012. Produkcja sprzedana w minionym roku w województwie stanowiła 21,0% ogólnej pro¬dukcji przemysłowej w kraju (tj. najwięcej w Polsce).
W latach 2006–2012 notowano wzrost produkcji sprzedanej budownictwa w ujęciu rocznym, najwyższy w latach 2006 i 2007. Również produkcja budowlano-montażowa w omawianym okresie (oprócz 2010 roku) wykazywała tendencję wzrostową. Produkcja budowlano-montażowa w ubiegłym roku uległa zwiększeniu, ale tempo wzrostu było znacznie wolniejsze od obserwowanego w 2011 roku. Produkcja sprzedana w województwie mazowieckim stanowiła 33,1% produkcji sprzedanej budownictwa w kra¬ju (tj. najwięcej w Polsce).
Sytuacja finansowa przedsiębiorstw niefinansowych badanych w 2012 roku była trudniejsza niż przed rokiem. Niższe były wyniki osiągnięte we wszystkich obszarach działalności gospodarczej, tj. wynik na sprzedaży produktów, towarów i materiałów, wynik na pozostałej działalności operacyjnej, wynik na operacjach finansowych, a w konsekwencji – wyniki finansowe brutto i netto. Gorsze wyniki przedsiębiorstw przekładają się na wysokość nakładów inwestycyjnych. W minionym roku odnotowano spadek (w cenach bieżących) nakła¬dów inwestycyjnych badanych przedsiębiorstw (o 4,2% w skali roku). Znacznie zmniejszyły się na¬kłady na zakupy oraz (w mniejszym stopniu) na budynki i budowle.
Produkt krajowy brutto wytworzony w województwie mazowieckim w 2010 roku był realnie wyższy o 5,2% w porównaniu z rokiem poprzednim, a w odniesieniu do poziomu z 2005 roku – o 34,7%. W latach 2005–2010 średnie roczne tempo wzrostu PKB kształtowało się na poziomie 6,1%, przy średnim kra¬jowym 4,7%. W porównaniu z innymi województwami był to największy wzrost z roku na rok wolu¬menu PKB (drugą lokatę zajęło województwo śląskie ze średniorocznym tempem wzrostu na poziomie 5,9%).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_raport_mazowieckie_2012.pdf
 

 

Projekt „Badania dla Rozowoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) przygotowała kolejne wydanie przewodnika „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”.
We wstępie do informatora czytamy m.in.: „Każdy początkujący przedsiębiorca ma szansę na odniesienie sukcesu. Potrzebna jest determinacja, ciężka praca i wiedza. Ten ostatni czynnik jest równie niezbędny na starcie, jak kapitał na rozruch biznesu”. Jak pokazuje statystyka, w ciągu pierwszego roku działalności upada około 1/4 nowo założonych przedsiębiorstw, a w kolejnych latach ich istnienia nie jest lepiej. Najmniejsze firmy mają na rynku najtrudniej – muszą od zera zbierać biznesowy know-how, którym już dysponują ich konkurenci, poświęcają wiele czasu na załatwianie nie zawsze zrozumiałych na początku formalności, a wreszcie – mają utrudniony dostęp do finansowania, bowiem banki niechętnie udzielają kredytów początkującym przedsiębiorstwom.
W odpowiedzi na potrzebę zgromadzenia podstawowych informacji, niezbędnych początkującym przedsiębiorcom oraz takim, którzy szukają sposobów na rozwój firmy, powstał omawiany przewodnik. Gromadzi on wiedzę o dostępnych na rynku programach i narzędziach pomocy dla przedsiębiorców.
Publikacja została podzielona na rozdziały poświęcone zakładaniu działalności gospodarczej i finansowaniu tego etapu; finansowaniu dalszego rozwoju działalności, kwestii prawno-podatkowych związanych z rozpoczęciem i prowadzeniem działalności, oraz opisowi miejsc, w których przedsiębiorca może uzyskać różnego rodzaju wsparcie.

Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem „Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą”:
http://www.parp.gov.pl/files/74/81/626/16610.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego




strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +