Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2016-10-10 | Nowy start

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do składania ofert cenowych

W związku ze realizacją projektu „Nowy start" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie: 10.2 Programy typu outplacement, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z procedurą rozeznania rynku zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na usługi wynajmu sal wykładowych, pracowni komputerowych oraz sal wyposażonych w kasy fiskalne w LUBLINIE na potrzeby szkoleń w projekcie pn.: „Nowy start

 Zapytanie dostępne jest w zakładce Zapytania ofertowe.

 


lubelskie
2016-10-10 | Nowy start

FFI zaprasza do składania ofert cenowych

 

Zgodnie z procedurą rozeznania rynku zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na realizację usług: na osobiste przygotowanie i prowadzenie zajęć szkoleniowych w Lublinie dla grupy „Sekretariat i obsługa kadrowa z wykorzystaniem komputera” w projekcie „Nowy start”

Zapytanie dostępne jest na w zakładce Zapytania ofertowe.

Zapraszam do składania oferty.

 


lubelskie
2016-10-07 | Nowy start

FFI informuje, że uległ zmianie termin składania ofert

Informujemy, że w Zapytaniu ofertowym w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi wynajmu sal wykładowych w LUBLINIE na potrzeby poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) oraz na potrzeby indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie pn.: „Nowy start” uległ zmianie termin składania ofert aktualny termin upływa dnia 14 października do godz. 09:00 w związku z tym zmianie uległ zapis w części VII Ocena ofert, w pkt. 1. Aktualny zapis brzmi:

 Oferty należy składać do dnia 14.10.2016r. do godz. 09:00 na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania:

- drogą pocztową/osobiście na adres:

Fundacja „Fundusz Inicjatyw”

Biuro projektu „Nowy start” (biuro czynne w godz. 8-16)

ul. G. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin

lub

- drogą elektroniczną [skan podpisanych dokumentów], na adres e-mail: ffi@ffi.org.pl

 

 Zaktualizowana treść zapytania do pobrania w zakładce Zapytania ofertowe.

 


lubelskie
2016-10-06 | Nowy start

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do przyjęcia na staże zawodowe uczestników naszego projektu

Szanowny Pracodawco,

w związku z realizacją projektu „Nowy Start” zapraszamy do przyjęcia na 3-miesięczne staże zawodowe uczestników naszego projektu.

Więcej infformacji znajdą Państwo w zakładce Oferta współpracy dla pracodawców poszukujących stażystów/tek.


lubelskie
2016-10-06 | Nowy start

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" unieważnia zapytania ofertowe

Informujemy, że z dniem dzisiejszym unieważniamy Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usług indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego oraz Zapytanie ofertowe w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi wynajmu sal wykładowych w LUBLINIE na potrzeby poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) oraz na potrzeby indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie pn.: „Nowy start”.

Powodem unieważnienia jest uzyskanie szczegółowych wytycznych IZ RPO dotyczących interpretacji procedur przeprowadzenia rozeznania rynku w ramach RPO.

W najbliższym czasie zapytania w ramach procedury rozeznania rynku dotyczące wskazanych powyżej usług zostaną ogłoszone ponownie z uwzględnieniem wytycznych IZ RPO. Zapraszamy do śledzenia strony.

 

.

 


lubelskie
2016-10-06 | Nowy start

FFI zaprasza do składania ofert cenowych

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usług indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w projekcie „Nowy start” (Zapytania ofertowe).


lubelskie
2016-10-06 | Nowy start

FFI zaprasza do składania ofert cenowych

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza do składania ofert cenowych w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi wynajmu sal wykładowych w LUBLINIE na potrzeby poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) oraz na potrzeby indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie pn.: „Nowy start” (Zapytania ofertowe).


lubelskie
2016-10-03 | Nowy start

Zmiany w zapisie Zapytania ofertowego

Informujemy, że w Zapytaniu ofertowym w ramach procedury rozeznania rynku na realizację usługi wynajmu sal wykładowych w LUBLINIE na potrzeby poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) oraz na potrzeby indywidualnego pośrednictwa pracy w projekcie pn.: „Nowy start” uległ zmianie zapis w części VIII Ocena ofert, w pkt. 4.

 

Zaktualizowana treść zapytania znajduje się w zakładce Zapytania ofertowe.

 


lubelskie
2016-09-30 | Nowy start

FFI zaprasza do składania ofert cenowych

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usług indywidualnego i grupowego poradnictwa zawodowego w projekcie „Nowy start” (Zapytania ofertowe).

 


lubelskie
2016-09-30 | Nowy start

FFI zaprasza do składania ofert cenowych

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do składania ofert cenowych na realizację usługi wynajmu sal wykładowych w LUBLINIE na potrzeby poradnictwa zawodowego (indywidualnego i grupowego) oraz na potrzeby indywidualnego pośrednictwa pracy (Zapytania ofertowe).
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +