Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-05-14 |

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" poleca bezpłatne szkolenia

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach realizowanych przez Deinde Sp. z o. o. na obszarze województwa lubelskiego:

 • "Promocja i sprzedaż produktów turystycznych z językiem angielskim"- VI-X. 2013r.
 • "Projektowanie ogrodów z obsługą programu Garden Composer" - VI-X. 2013r.
 • "Aranżacja wnętrz z obsługą programu Cad Design" - VII-X. 2013r.
 • "Ocena oddziaływania na środowisko i technologie produkcyjne przyjazne środowisku" - VIII-X. 2013r.
 • "Zamówienia publiczne od strony wykonawcy" - VIII-X. 2013r.

W szkoleniach mogą wziąć udział:

Mikroprzedsiębiorstwa posiadające jednostkę organizacyjną na obszarze woj. lubelskiego, prowadzące działalność w co najmniej jednej z następujących dziedzin, uznanych za kluczowe w województwie lubelskim, tj.: ochrona środowiska, informatyka, logistyka, budownictwo i turystyka.  

Szczegółowe informacje dostępne są pod numerem telefonu: 81 533 63 32, na stronie internetowej: www.deinde.pl - w zakładce projekt EFS.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


mazowieckie
2013-05-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nieznaczny wzrost wskaźnika koniunktury IRG SGH

Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (SGH) opublikował wyniki barometru koniunktury dla drugiego kwartału 2013 roku. W analizowanym okresie odnotowano sezonowy wzrost aktywności gospodarczej w Polsce. Opinie przedsiębiorców i gospodarstw domowych o ogólnej kondycji gospodarki polskiej są jednak pesymistyczne.
Jak czytamy w komunikacie Instytutu, wartość barometru IRG SGH jest nadal ujemna i wynosi -15,5 pkt. Odnotowany w drugim kwartale wzrost wartości barometru o 8 pkt. ma charakter sezonowy.
Poprawa koniunktury miała miejsce we wszystkich objętych badaniami sektorach: przemysł, budownictwo, bankowość, handel, transport, rolnictwo i gospodarstwa domowe. Największy wpływ na wzrost wartości barometru w ciągu kwartału miała poprawa koniunktury w budownictwie. Wskaźnik koniunktury w tym sektorze zwiększył swoją wartość aż o 45 pkt. Wzrost zamówień oraz optymistyczne przewidywania przedsiębiorców budowlanych na najbliższy kwartał wskazują na utrzymanie się tej tendencji także w trzecim kwartale.
Trudna sytuacja ma miejsce w przemyśle przetwórczym. W ciągu kwartału wskaźnik koniunktury w tym sektorze zwiększył swoją wartość zaledwie o 0,3 pkt., co jest znacznie poniżej wartości średniej. Utrzymująca się ujemna wartość wskaźnika także odbiega od obserwowanych o tej porze roku prawidłowości.
W ciągu roku wartość barometru zmniejszyła się o 2 pkt. W tym okresie poprawę aktywności gospodarczej odnotowano tylko dla gospodarstw domowych i w rolnictwie. W pozostałych sektorach nastąpiło pogorszenie koniunktury. Roczny spadek wartości barometru IRG SGH jest jednak znacznie mniejszy zarówno od średniej jak i ubiegłorocznego spadku. Zdaniem ekspertów Instytutu, może to wskazywać na słabnącą siłę czynników cyklicznych.

Źródło:
http://www.sgh.waw.pl/instytuty/irg/aktualnosci/barometr
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-14 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Szklane ruchome schody

Pojęcie to funkcjonuje w terminologii socjologicznej i opisuje bariery w osiąganiu awansu przez kobiety nawet w branżach sfeminizowanych, w których dominują panie. Zajmują one niższe stanowiska, a kadra zarządzająca najczęściej składa się z mężczyzn. Wynika to z przekonania, że mężczyźni nie powinni pracować w zawodach kobiecych, a jeśli już zdecydują się na taką ścieżkę kariery, to jest ona do zaakceptowania wyłącznie, jeśli mężczyzna zajmuje kierownicze stanowisko. Pojęcie “szklane ruchome schody” oznacza niewidzialną siłę wynoszącą mężczyzn na wyższe szczeble kariery i stanowiącą przeciwieństwo “szklanego sufitu”, czyli niewidzialnej bariery na drodze kobiet na szczyt kariery zawodowej. To zjawisko jest dobrze w Polsce widoczne np. w edukacji, gdzie stanowiska dyrektorów szkół i kuratorów oświaty mężczyźni zajmują w stopniu nieproporcjonalnym do swojej liczebności w zawodzie – tj. na poziomie 50% (przy tych samych, co kobiety kompetencjach i doświadczeniu na starcie kariery). Dla zobrazowania tej dysproporcji warto podkreślić, że kobiety stanowią 97% pedagogów szkolnych, 90% nauczycieli w szkołach podstawowych, 70% w szkołach średnich, 35,6% wykładowców uniwersyteckich i 26,81% profesorów akademickich. Szklane ruchome schody działają w oparciu o upraszczające przekonanie, że mężczyźni jako grupa łatwiej podejmują decyzje i stanowiska wymagające takiej decyzyjności są dla nich bardziej odpowiednie niż dla kobiet. Te mechanizmy nie działają w prostym przełożeniu w wypadku kobiet pracujących w zawodach zdominowanych przez mężczyzn.

Źródło: www.mamypracujacemamy.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-05-14 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 16 maja 2013 r. BPPiO w Tarnobrzegu będzie nieczynne.

Informujemy, że w dniu 16 maja 2013 r. (czwartek) BPPiO Fundacji "Fundusz Inicjatyw" w Tarnobrzegu będzie nieczynne, w związku z czym dyżur doradcy obywatelskiego zostaje przeniesiony na dzień 15 maja 2013 r. (środa) i odbędzie się w godzinach 9:00 – 15:00.

Aktualny harmonogram dyżurów znajduje się w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2013-05-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Pierwsza Lista 50 Kobiet Polskiego CRS-u

50 kobiet, które mają w Polsce największy wpływ na zaangażowanie firm w społeczne działania takie np. jak ochrona środowiska, znalazło się na Liście Kobiet Polskiego CSR-u.

CSR to skrót od angielskiej nazwy corporate social responsibility, która oznacza zaangażowanie firm w takie m.in. dziedziny jak: ochrona środowiska naturalnego, dbałość o dobre relacje ze społecznością lokalną, w której firma funkcjonuje czy też spełnianie oczekiwań pracowników. Jednym z takich oczekiwań jest właściwe zarządzanie czasem pracy kobiet, które wychowują małe dzieci.

- Na liście znalazły się ekspertki, menedżerki i prezeski na co dzień związane z tematem z CSR. Oceniając ostatnie lata rozwoju społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, widać ogromną rolę kobiet. Są obecne we wszystkich sektorach i branżach i w sposób widoczny przyczyniają się do rozwoju odpowiedzialności biznesu w naszym kraju – mówi Mirella Panek-Owsiańska, prezeska Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które ogłosiło listę. Wyróżnione panie zajmują się również edukacją na temat CSR, prowadząc konferencje, zajęcia dla studentów czy też szkolenia dla firm.

Na pierwszej Liście Kobiet Polskiego CSR-u 24 panie reprezentuje biznes, 10 organizacje pozarządowe, 6 środowisko akademickie. Jest także 5 przedstawicielek instytucji publicznych i administracji publicznej, 2 dziennikarki, 2 przedstawicielki związków pracodawców oraz reprezentantka związków zawodowych.

 Źródło: http://www.rp.pl/artykul/495345,988093-To-kobiety-angazuja-firmy-w-spoleczne-dzialania.html

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wołomińskie spotkania z przedsiębiorczością

Władze gminy Wołomin zapraszają do udziału w Wołomińskich spotkaniach z przedsiębiorczością. Celem wydarzenia jest podkreślenie znaczenia przedsiębiorczości dla rozwoju gminy Wołomin oraz zachęcenie przedsiębiorców i mieszkańców gminy do korzystania z możliwości rozwoju, jakie oferują organizacje i instytucje działające w zakresie wspierania przedsiębiorczości.
Spotkanie odbędzie 21 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wołominie, ul. Wileńska 32, w godz. 9:00-16:00.
W ramach przedsięwzięcia odbędą się :

 • konferencja „Rozwój przedsiębiorczości podstawą przyszłości gospodarczej gminy Wołomin”;
 • seminarium dla młodzieży szkolnej; „Moja gmina i ja za 10 lat – budowanie strategii rozwoju”;
 • warsztaty dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą;
 • prezentacja oferty organizacji i instytucji z terenu gminy, wspierających rozwój przedsiębiorczości.

Wołomińskie spotkania z przedsiębiorczością będą połączone z inauguracją działalności Centrum Informacji i Doradztwa Gospodarczego przy Urzędzie Miejskim w Wołominie.

Źródło:
http://www.mazovia.pl/dla-przedsiebiorcow/aktualnosci/art,106,wolominskie-spotkania-z-przedsiebiorczoscia.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-05-13 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wolimy pracować w biurze niż w domu

Wynikiem internetowej sondy przeprowadzonej na potrzeby projektu „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”, 46% użytkowników naszej strony przyznało, iż wydatniej pracuje im się poza domem lub w zakładzie pracy. Do efektywniejszej pracy w domu przyznało się 29%, a dla 29% miejsce pracy nie przekłada się na ich efektywność.

W sondzie wzięło udział 87 osób w okresie od 8 kwietnia do 13 maja br.

  

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-05-13 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie szkolenia „Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w niedzielę 12 maja br. w Nałęczowie, zakończyło się szkolenie „Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem”.
 
Do egzaminu podsumowującego szkolenie przystąpiło 8 osób. Wszystkie osoby zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. 
Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-05-11 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Zakończenie I edycji szkolenia „Kadry i Płace z Symfonią”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w czwartek 9 maja br. zakończyła się I edycja szkolenia „Kadry i Płace z Symfonią”.
 
Do egzaminu podsumowującego szkolenie przystąpiło 8 uczestniczek. Wszystkie uczestniczki zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. 
Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-05-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Zawody najchętniej wybierane przez kobiety

Zawody najchętniej wybierane przez kobiety to te, w których istotne są relacje międzyludzkie, zdolności komunikacyjne i znakomita organizacja pracy.

Według danych GUS z 2012 r. do najbardziej sfeminizowanych obszarów gospodarki należą: opieka zdrowotna i pomoc społeczna (477 kobiet na 100 mężczyzn), edukacja (358 kobiet na 100 mężczyzn), działalność finansowa i ubezpieczeniowa (181 kobiet na 100 mężczyzn) oraz zakwaterowanie i gastronomia (178 kobiet na 100 mężczyzn).

źródło: http://www.wieszjak.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +