Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-05-02 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

I Regionalne Forum Gospodarcze w Wyszkowie

29 maja 2013 roku (środa) w Szkole Wyższej im. P. Włodkowica przy ul. Geodetów 45A w Wyszkowie odbędzie się I Regionalne Forum Gospodarcze. Głównym organizatorem przedsięwzięcia jest Gmina Wyszków, współorganizatorami Wojewoda Mazowsza Jacek Kozłowski i Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Inicjatywę wspiera również Agencja Rozwoju Mazowsza.
Idea Regionalnego Forum Gospodarczego narodziła się w wyniku doświadczeń samorządowej współpracy Wyszkowa z dwoma ukraińskimi miastami: Winnicą i Wyszogrodem. Współpracę kulturalną, edukacyjną, promocyjną samorządy postanowiły rozszerzyć także o obszar gospodarczy.
Regionalne Forum Gospodarcze w Wyszkowie ma w założeniu stać się platformą umożliwiającą nawiązanie kontaktów między przedsiębiorcami z Mazowsza i Winnicy, ma służyć promocji ich działalności oraz wypracowaniu form współpracy. Forum pozwoli również na zacieśnienie współpracy pomiędzy samymi samorządami oraz zgromadzenie wiedzy o przepisach regulujących kwestie gospodarcze, co w konsekwencji umożliwi sprawne wspieranie lokalnych przedsiębiorców inwestujących w nowych obszarach. Do udziału w Forum organizatorzy zapraszają szczególnie firmy reprezentujące branże związane z rolnictwem, przemysłem spożywczym, przemysłem metalowym, odzieżowym, chemicznym, turystyką, transportem, budownictwem i handlem. Udział w Forum jest bezpłatny, nieodpłatnie będzie można również korzystać z powierzchni wystawienniczej.

Więcej informacji:
http://www.forumgospodarcze.wyszkow.pl/
http://www.mazovia.pl/komunikaty/art,1747,i-regionalne-forum-gospodarcze-w-wyszkowie.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-30 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Badanie różnorodności w firmach i instytucjach

Klub Dyrektora Personalnego przy wsparciu THINKTANK rozpoczął projekt badawczy pt. „Różnorodność w firmach i instytucjach”.

Celem badania jest zidentyfikowanie opinii na temat różnorodności w organizacjach, godzenia ról prywatnych i zawodowych, a także stworzenie listy dobrych praktyk różnorodności. Badanie dostępne jest pod adresem http://moje-ankiety.pl/respond-39623/sec-6CyhKQk2.html

źródło: http://kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/polecamy_badanie_roznorodnosci_w_firmach_i_instytucjach


Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Preferencyjne pożyczki na własny biznes

W ostatnim kwartale ubiegłego roku Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozpoczęła nabór wniosków na wybór instytucji, przyznających preferencyjne pożyczki do wysokości 50 tys. zł dla osób chcących założyć własną działalność gospodarczą, mających zastąpić dotychczasowe bezzwrotne dotacje. Pierwszą umowę w tym zakresie podpisało stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości. Przyznana kwota wsparcia ponad 9,3 mln zł pozwoli uzyskać 340 osobom z Mazowsza pożyczki na rozpoczęcie własnej działalności.
24 kwietnia br. w Warszawskim Centrum Przedsiębiorczości Smolna zawarto drugą umowę, pozwalającą na uruchomienie preferencyjnych mikropożyczek dla kolejnych 141 osób z 22 mazowieckich powiatów. Tym razem za rozdysponowanie środków będzie odpowiadać Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości.
„Gotówka na start” to projekt zatwierdzony do dofinansowania przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych. Środki z projektu zostaną przeznaczone na bezpośrednią pomoc przyszłym przedsiębiorcom w formie preferencyjnych mikropożyczek i doradztwa. Inicjatywa rusza w maju i potrwa dwa lata. Z projektu mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo, jak i zatrudnione. Grupa docelowa to łącznie 141 osób fizycznych, zamieszkujących na terenie podregionu radomskiego, warszawskiego wschodniego, warszawskiego zachodniego i miasta stołecznego Warszawy, zamierzających dopiero rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Z uczestnictwa w projekcie wyłączono osoby zarejestrowane w EDG, KRS, CEIDG lub prowadzące działalność na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 m-cy przed przystąpieniem do projektu.
Zgłoszenia do udziału w projekcie za pośrednictwem formularza będą przyjmowane osobiście w biurze projektu w Szydłowcu oraz w punktach w Radomiu, w Warszawie oraz listownie. Formularze, oprócz danych kandydatów, będą zawierać także opis pomysłu na biznes, który zamierza zrealizować przyszły przedsiębiorca. Najpierw oceniane będą pod względem formalnym, po weryfikacji trafią do kolejnego etapu.
Każdy kandydat do projektu spotka się z doradcą zawodowym (śr. 2 h dla jednej osoby), który przy pomocy testu kompetencji (max. 10 pkt) oceni predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej. Oceni także pomysł na biznes głównie pod kątem realności, trwałości i innowacyjności (max. 60 pkt) oraz wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie zawodowe związane z profilem przyszłej firmy (max. 30 pkt.).
Osoba zakwalifikowana do projektu (uzyskanie pow. 60 pkt) podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie, co pozwoli jej skorzystać z doradztwa indywidualnego i pomocy w przygotowaniu wniosku pożyczkowego, który oceniany będzie przez Komisję Pożyczkową.

Więcej informacji:
http://mazowia.eu/media-wydarzenia/preferencyjna-pozyczka-na-wlasny-biznes.html
http://srcp.radom.pl/aktualnosci,51,ruszyl-nabor-wnioskow-o-preferencyjne-pozyczki,155,159
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-04-30 | Aktywne obywatelstwo

Kampania społeczna Język urzędowy przyjazny obywatelom

Trwa kampania społeczna „Język urzędowy przyjazny obywatelom”, którego inicjatorami są Rzecznik Praw Obywatelskich, Wojewoda Mazowiecki i Rada Języka Polskiego. Propozycję współpracy przyjęły: Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Szef Służby Cywilnej, Narodowe Centrum Kultury i Fundacja Języka Polskiego.
Celem inicjatywy jest:
• stworzenie ruchu społecznego na rzecz podnoszenia poziomu kultury języka urzędowego;
• doskonalenie kompetencji językowych urzędników i ich odpowiedzialności za skuteczną komunikację;
• tworzenie standardów poprawnej polszczyzny w języku urzędowym;
• zwiększenie komunikatywności języka prawniczego w pismach i wypowiedziach o charakterze urzędowym.

Język urzędowy często sprawia problemy zarówno nadawcom i odbiorcom, urzędnikom i interesantom. Wszyscy mamy problemy z językiem urzędowym. W różnego rodzaju instytucjach spotykamy się z dokumentami, których nie potrafimy do końca zrozumieć. Kłopoty z komunikowaniem się występują po obu stronach biurka, umowy, ekranu i stanowią ważną barierę w społeczeństwa obywatelskiego, którą organizatorzy kampanii pragną zminimalizować.

Zachęcamy do odwiedzenia strony internetowej kampanii, na której można śledzić bieżące działania kampanii. Na stronie internetowej www.logis.pl zamieszczona została pierwsza polska aplikacja oceniającą przystępność napisanego tekstu. Aplikacja FOG-PL adresowana jest do autorów tekstów publicznych oraz do wszystkich osób zainteresowanych pracą nad własnym stylem. W celach niekomercyjnych można z niej korzystać bez ograniczeń. Jest to akcja społeczna Pracowni Prostej Polszczyzny Uniwersytetu Wrocławskiego.

Organizację kampanii dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Promocja języka polskiego", który towarzyszy kampanii społeczno-edukacyjnej "Ojczysty - dodaj do ulubionych". Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej kampanii. Język polski jest jednym z 25 największych języków na świecie – posługuje się nią ponad 40 milionów ludzi w Polsce i poza jej granicami. W dzisiejszych czasach niezwykle szybkiego rozwoju oraz jakże ważnej nauki języków obcych, bardzo ważne jest również dbanie o poprawność własnego języka ojczystego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-04-29 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Innowacyjność elementem budowania przewagi konkurencyjnej firmy

W ostatnich czasach nieustannie pojawiają się nowe techniki i technologie, a konkurencja stale się nasila. W takiej sytuacji przedsiębiorstwo, które nie wprowadza zmian lub zbyt wolno reaguje na zdarzenia zachodzące w otoczeniu, może upaść. Zarówno wśród teoretyków, jak i praktyków biznesu panuje zgoda, że obecnie jednym z kluczowych czynników konkurencyjności przedsiębiorstw są innowacje.
Innowacje to wszelkie zmiany jakościowe w sferze technologicznej, organizacji pracy, zarządzania i marketingu, charakteryzujące się nowością i oryginalnością w danym przedsiębiorstwie, na danym rynku, w regionie lub nawet w skali świata. Zmiany te prowadzą do powstania nowego produktu, zasadniczej modernizacji produktu już istniejącego lub wpływają na proces wytwarzania. Ich ekonomicznym rezultatem jest poprawa efektywności działania gospodarczego.
Przedsiębiorstwo innowacyjne łączy w działaniu trzy zasadnicze elementy: kreuje nowy pomysł, realizuje go w praktyce, finansuje realizację. Szerzej przedsiębiorstwo innowacyjne można określić jako zdolne i skłonne do ustawicznego poszukiwania i wykorzystywania w praktyce wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów, wynalazków. Innowacyjne przedsiębiorstwo tworzy, absorbuje i wykorzystuje nowe produkty czy usługi, a także jest przygotowane do ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu.
Powszechnie w praktyce gospodarczej wyróżnia się cztery typy innowacji:
• produktowe - uważane za najważniejsze, gdyż przynoszą największą wartość dodaną oraz najwyższe dochody przedsiębiorcy, będące jednak także najbardziej kosztowne. Bazują na wynikach prac naukowych i działalności badawczej. Przyczyniają się one do rozwoju produktów i usług. Tego typu innowacje obejmują wszelkie zmiany polegające na udoskonaleniu wyrobu już wytwarzanego przez przedsiębiorstwo - jednak innowacją nie można nazwać zwykłego ulepszenia. Innowacja musi objąć znaczące ulepszenia parametrów technicznych, komponentów i materiałów oraz funkcjonalności. Innowacja produktowa może polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt. Produkt nowy pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Innowacja produktowa została wdrożona, jeśli została wprowadzona na rynek.
• procesowe (technologiczne) - to zmiany w stosowanych przez organizację metodach wytwarzania, a także w sposobach docierania z produktem do odbiorców. Metody te mogą polegać na dokonywaniu zmian w urządzeniach lub w organizacji produkcji, mogą też stanowić połączenie tych dwóch rodzajów zmian lub być wynikiem wykorzystania nowej wiedzy. Mogą mieć one na celu produkcje lub dostarczenie nowych lub udoskonalonych produktów, które nie mogłyby być wytworzone czy też dostarczone przy pomocy metod konwencjonalnych. Celem tych metod może być także zwiększenie efektywności produkcji lub dostarczenie istniejących produktów;
• organizacyjne – wprowadzenie nowej metody organizacji w biznesowych praktykach firmy, organizacji miejsca pracy lub też w relacjach zewnętrznych. Za innowację organizacyjną nie można uznać: zmiany w praktykach biznesu, organizacji miejsca pracy albo zewnętrznych relacjach, które są oparte na metodach już stosowanych przez firmę, zmian w strategii zarządzania, połączenia i nabywania innych firm. Innowacje tego typu mają często charakter bezkosztowy i związane są z racjonalizacją organizacji lub dostosowaniem jej do zmieniających się przepisów prawa czy wymogów ze strony klientów;
• marketingowe - wprowadzanie nowej metody marketingu, włączając w to znaczące zmiany w projektowaniu produktu i opakowania, zmian w promocji produktu i strategii cenowej tak długo, dopóki jest to pierwsze zastosowanie dla przedsiębiorstwa. Innowacja marketingowa nie obejmuje zmian w projektowaniu produktu i opakowania, promocji produktu czy strategii cenowej dokonywanych w oparciu o metody, które wcześniej były stosowane przez firmę, stosowania rutynowych instrumentów marketingowych w celu zdobycia nowych rynków.
Jak dowodzą badania (przeprowadzone m.in. przez Główny Urząd Statystyczny), w ocenie przedsiębiorców wszystkie rodzaje innowacji są skutecznym sposobem poprawy konkurencyjności firm. Jednak największą wagę przypisuje się innowacjom produktowym i technologicznym (procesowym), których wdrożenie w większości przypadków pozwala najszybciej osiągnąć pozytywne efekty, jednocześnie są to jednak działania najbardziej kosztowne.

Źródła:
http://www.pi.gov.pl/Firma/chapter_86450.asp
http://www.wsz-pou.edu.pl/biuletyn/?strona=biul_innowac&nr=7&p=
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rośnie powoli zaangażowanie mężczyzn w prace domowe ale nadal w większości wykonują je kobiety

Powoli wyrównuje się dysproporcja w podziale obowiązków w polskim domu, jednak nadal codzienne prace domowe w większym stopniu obarczają Polki niż Polaków. Czynności takie jak pranie, sprzątanie, czy gotowanie, wykonuje obecnie 85 proc. kobiet i 44 proc. mężczyzn - wynika z badania GfK Polonia.

W skali jednego dnia Polki poświęcają na prace domowe średnio 3 godziny i 41 minut, natomiast Polacy - 2 godziny i 19 minut. W skali roku wszystkie kobiety w Polsce poświęcają na prace domowe ponad 19 miliardów godzin, a mężczyźni - niecałe 6 miliardów godzin. W woj. mazowieckim kobiety zadeklarowały poświęcanie niecałych 3,5 godziny dziennie na prace domowe. Wśród mężczyzn, czas ten okazał się być krótszy o 1 godzinę i 15 minut.

Jednocześnie z analizy porównawczej i zestawienia obecnych danych GfK Polonia z danymi GUS z 1984 r. wynika, że niemal trzy dekady temu podział obowiązków w domu był jeszcze bardziej zachwiany. Wówczas stosunek czasu poświęcanego na prace domowe przez kobiety i mężczyzn wynosił 5 godzin i 9 minut do 2 godzin i 10 minut.

Badanie "Time Budget Survey 2013" zostało zrealizowane przez instytut GfK Polonia w grudniu 2012 r. na reprezentatywnej próbie 3000 Polaków w wieku 15 lat i więcej.

źródło: http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/prace-domowe-wciaz-w-wiekszosci-wykonuja-kobiety

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


podkarpackie
2013-04-29 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w dniu 2 maja 2013 r.

Informujemy, iż w dniu 2 maja 2013 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu oraz Nisku będą nieczynne. 

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług doradców w inne dni, kiedy odbywają się dyżury. Harmonogramy dyżurów są umieszczone w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-04-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Kondycja sektora przedsiębiorstw wg NBP

Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego opublikował 17 kwietnia „Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2013 roku”. Podstawą opracowania jest ankieta wśród 1305 przedsiębiorstw, wypełniona w marcu.
Jak piszą analitycy NBP, w I kw. br. odnotowano słabe oznaki poprawy niektórych wskaźników cząstkowych, w tym popytu i płynności, jednak na razie nie przełożyły się one na ogólną ocenę kondycji przedsiębiorstw, która uległa nieznacznemu pogorszeniu. Przedsiębiorstwa oczekują poprawy sytuacji dopiero w II półroczu br. Coraz więcej menedżerów zakłada taki scenariusz, choć jednocześnie zwiększa się ich poczucie niepewności. To zaś powstrzymuje przed rozpoczynaniem inwestycji i skłania do nadmiernego cięcia wydatków, co dodatkowo może hamować ożywienie gospodarcze.
W I kw. br. ankietowane przedsiębiorstwa lepiej niż w poprzednim oceniły rynek zbytu dla swoich produktów i usług. Widoczne było to zarówno w postaci osłabienia bariery popytowej, jak i wzrostu stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. Dalszej poprawy pespektyw sprzedaży oczekują przede wszystkim eksporterzy, w tym szczególnie firmy z wysokim udziałem eksportu w przychodach, gdzie również prognozy na II kw. br. sugerują wzrost popytu oraz produkcji. Natomiast prognozy sprzedaży na rynku krajowym pogorszyły się. Firmy coraz częściej informują o rosnących zapasach produktów gotowych. Ostatecznie zanotowano dalszy spadek prognoz popytu ogółem na II kw. br., podobnie obniżyły się też prognozy nowych zamówień oraz w konsekwencji tego również prognozy produkcji ogółem.
Pesymizm prognoz popytu przełożył się na plany zatrudnienia i płac - odnotowano kolejny już spadek odsetka firm zwiększających liczbę etatów. Udział przedsiębiorstw planujących podwyżki wynagrodzeń zmniejszył się, a w przedsiębiorstwach zwiększających płace średnia zakładana podwyżka wyniesie niespełna 4 %, co jest nominalnie jednym z najniższych historycznie wzrostów. Jednocześnie redukcje płac pozostały zjawiskami incydentalnymi (2,6% firm obniży wynagrodzenia w II kw.br.), a cięcia kosztów pracy należą obecnie do działań wyraźnie rzadziej podejmowanych przez przedsiębiorstwa w reakcji na spowolnienie gospodarcze niż to miało miejsce m.in. w 2009 roku.
Niskiej ogólnie aktywności inwestycyjnej towarzyszy wzrost liczby planowanych inwestycji w grupie największych podmiotów. Odsetek firm finansujących inwestycje ze środków własnych wzrósł do niemal 55 proc., tj. do najwyższego poziomu od 1999 roku Jest tak mimo zauważonego przez przedsiębiorstwa obniżenia się ceny finansowania bankowego. Przedsiębiorstwa, które nadal odkładają w czasie inwestycje najczęściej kierują się zbyt dużą niepewnością odnośnie do przyszłych zmian koniunktury, a dopiero na drugim miejscu za najważniejszy powód uznają niski bądź malejący popyt. Tym samym brak środków na działalność rozwojową czy trudności w pozyskaniu finansowania nie stanowią obecnie poważnej bariery dla inwestowania. Zmiana decyzji firm wstrzymujących się z wdrożeniem działań rozwojowych jest zatem uzależniona od pojawienia się sygnałów wzrostu popytu i ożywienia koniunktury.

Więcej szczegółów w informacji NBP:
http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_2_kw_2013.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-04-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Analiza ogłoszeń o pracę w mazowieckim

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy opracowało „Raport z analizy ogłoszeń o pracę w województwie mazowieckim”. Na potrzeby raportu przeanalizowanych zostało 10,5tyś ofert pracy opublikowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz z wybranych publikatorach w lipcu 2012 roku.

Ze względu na płeć, dużo większą przewagę poszukiwanych kobiet można zauważyć wśród ofert publikowanych dla Warszawy, gdzie na 86 ofert ze wskazaniem wymaganej płci przez kandydata aż 77 (prawie 90%) ofert pracy dotyczyło kobiet. W skali województwa, ogłoszenia takie stanowiły 73,3%.

Źródło: http://www.barometr.mazowsze.pl     

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczn
ego


lubelskie
2013-04-26 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem wybranych propozycji wydarzeń kulturalnych na najbliższy weekend w Lublinie.

Przewodnik kulturalny FFI - weekend 26-28 kwietnia 2013
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +