Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-04-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nieliczne kobiety w zarządach największych spółek w Polsce

 Według danych Komisji Europejskiej w zarządach największych polskich spółek giełdowych zasiada jedynie 12% kobiet, przy średniej dla całej UE wynoszącej 13,7%. Tymczasem, jak wskazuje najnowszy raport firmy doradczej Deloitte „Women in the boardroom: A global perspective”, większa liczba kobiet na stanowiskach zarządczych i kierowniczych ma dobry wpływ na funkcjonowanie firm. Inicjatywa uregulowania kwestii równości płci w biznesie leży w interesie udziałowców danej organizacji i powinna pochodzić właśnie od nich, a nie od rządów poszczególnych krajów – czytamy w raporcie.

Z wynikiem 12% Polska plasuje się w środku stawki 27 państw unijnych. Najgorzej w rankingu wypadają kraje południowej części Europy (Włochy 7%, Grecja 6%), najlepiej kraje z północy kontynentu (Finlandia 27%, Łotwa 26%).

Niedościgniona w Europie jest pozostająca poza Unią Norwegia, gdzie odsetek kobiet w zarządach wynosi aż 47%. W związku z tym Unia Europejska, wzorem Norwegii, zaproponowała wprowadzenie regulacji dotyczących kwestii większej reprezentacji kobiet na stanowiskach zarządczych. Według opublikowanych założeń do 2015 roku we wszystkich unijnych państwach odsetek kobiet w zarządach firm notowanych na giełdach ma wynosić 30 proc., a pięć lat później ma się zwiększyć do 40 proc.

Źródło: http://praca-kobiet.wieszjak.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczn
ego

 


mazowieckie
2013-04-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Lepka podłoga

Termin ten bywa czasami stosowany zamiennie z określeniem szklany sufit. Błędnie, ponieważ o ile oba dotyczą podobnego zjawiska – niemożności awansu, o tyle zupełnie innych jego kontekstów. „Szklany sufit” to bariera przed dostępem do stanowisk prestiżowych, znajdujących się na szczycie hierarchii, natomiast „lepka podłoga”, to pojęcie, które odnosi się do zawodów o niskim statusie, w których nie ma większych możliwości awansu – osoby je wykonujące tkwią „przylepione” na najniższym poziomie. Są to zawody sfeminizowane – sekretarka, kosmetyczka, krawcowa, pielęgniarka, czy pomoc domowa.

źródło: http://www.mamypracujacemamy.pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczn
ego

 


mazowieckie
2013-04-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości

17 kwietnia br. swoją działalność zainaugurowało Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4. Założeniem przyświecającym twórcom inwestycji było stworzenie inkubatora start-upów i nowych możliwości biznesowych, ośrodka spotkań i wydarzeń oraz nowoczesnej warszawskiej przestrzeni technologicznej. Uroczystego otwarcia Centrum dokonała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. W inauguracji uczestniczyli także m.in. marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Mariusz Frankowski.
Zlokalizowane na warszawskim Powiślu przy ul. Smolnej 4 Centrum Przedsiębiorczości Smolna to pierwsza tego typu inicjatywa stworzona w stolicy przez instytucję publiczną. W budynku o powierzchni 1200 m2 znajduje się 16 pokoi, 40 miejsc w formule open-space, dwie sale konferencyjne oraz przestrzeń pracy twórczej: kawiarnia i gabinet przeznaczony do mniejszych spotkań. W jednym miejscu będzie można załatwić najważniejsze dla powstania i rozwoju firmy sprawy: zorganizowanie biura z nowoczesnym wyposażeniem, prowadzenie rozmów z klientami i kontrahentami, prowadzenie lub udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, otrzymanie pomocy merytorycznej dotyczącej prowadzenia biznesu. W tym ostatnim przypadku Centrum będzie zapewniać pomoc szkoleniowo-doradczą, informacyjną, finansową, prawną oraz księgową. Pierwszy etap działalności placówki będzie polegał na udostępnieniu przedsiębiorcom usług partnerskich instytucji publicznych, drugi na uruchomieniu inkubatora przedsiębiorczości.
Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 stanowi narzędzie realizacji strategii Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy „Innowacyjna Warszawa 2020”. Razem z Centrum Kreatywności na Targowej i Centrum Innowacji przy Politechnice Warszawskiej współtworzy ono Warszawską Przestrzeń Technologiczną.

Źródło:
http://mazowia.eu/media-wydarzenia/rusza-centrum-przedsiebiorczosci-smolna-warszawska-przestrzen-wymiany-idei-i-konkretnych-rozwiazan.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-04-24 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc maj 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc maj 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-04-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Europejskie Targi Pracy i Informacji

 

Europejskie Targi Pracy i Informacji odbędą się  w Radomiu 24 kwietnia 213 roku, w godz. 10 – 15 w budynku Radomskiej Orkiestry Kameralnej, przy ul. Żeromskiego 53.

Podczas Targów osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z:

- zagranicznymi i krajowymi ofertami pracy;

- warunkami życia i pracy w krajach UE/EOG, a w szczególności w Finlandii, Holandii, Niemczech i Szwecji;

- informacjami na temat działalności Europejskich Służb Zatrudnienia EURES;

- informacjami na temat działalności instytucji wspierającymi mobilność zawodową w krajach UE/EOG.

Szczegółowe informacje na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

 

źródło: www.wup.mazowsze.pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


mazowieckie
2013-04-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Artykuł zawierający streszczenie wyników pierwszego etapu badań

W dniu 23 kwietnia w wydaniu stołecznym Gazety Wyborczej ukazał się artykuł zawierający streszczenie wyników analizy zmiennych mezoekonomicznych oraz wpływu zmian sytuacji makroekonomicznej na rozwój sytuacji na obszarze woj. mazowieckiego.
Przeprowadzone analizy oparte na dostępnych danych statystycznych pozwoliły dokonać analizy gospodarki Mazowsza zarówno w kontekście sektorów gospodarki, jak i podregionów. Artykuł dostępny jest również w zakładce Upowszechnianie wyników.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-04-22 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Sejm przyjazny kobietom

Wicemarszałkini Sejmu Wanda Nowicka oraz profesorka Magdalena Środa, Kazimiera Szczuka i Manuela Gretkowska zapraszają na debatę polityczną pt. "Kobiety w polityce - dziś i jutro".

 Dyskusja na temat udziału kobiet w życiu politycznym naszego kraju trwa i staje się coraz bardziej gorąca. Celem spotkania "ponad podziałami" przedstawicielek różnych środowisk, grup i stowarzyszeń kobiecych jest ocena przyczyn niedostatecznej partycypacji kobiet w życiu politycznym DZIŚ, a także wypracowanie wspólnej strategii prowadzącej do tego, aby była ona zdecydowanie większa JUTRO. Jakie możliwości mają kobiety i jakie wspólne inicjatywy mogą podjąć, żeby polityka była im przyjazna, by w pełni korzystały z czynnego i biernego prawa wyborczego.

Debata odbędzie się 11 maja br. w gmachu Sejmu (Budynek C - D, sala 118), ul. Wiejska 4/6/8. Początek godz. 11.00.

Źródło: www.kongreskobiet.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 


mazowieckie
2013-04-22 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Trendy rozwojowe sektora MSP w Polsce

Ministerstwo Gospodarki przedstawiło raport pt.: „Trendy rozwojowe sektora MSP w ocenie przedsiębiorców w drugiej połowie 2012 roku”. Dokument prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego przez resort na przełomie stycznia i lutego br. Co trzecia badana firma zajmowała się działalnością usługową, 29% handlową, a 12% produkcyjną. Ankietę rozesłano do 12 tys. przedsiębiorstw. Odpowiedzi udzieliło 8% z nich.
Wśród barier rozwojowych ankietowani wskazywali najczęściej wysokość podatków i opłat przewidzianych prawem, na drugim miejscu znalazły się niskie obroty. Ponad 60% badanych ocenia politykę gospodarczą rządu jako złą lub bardzo złą.
Ponad połowa ankietowanych, którzy uznali, że w pierwszej połowie 2013 roku rozwój sektora MSP będzie zahamowany, za przyczynę takiego stanu rzeczy uznała zmianę sytuacji gospodarczej w kraju, blisko co piąty badany wskazał na możliwe obniżenie sprzedaży.
Połowa właścicieli mikroprzedsiębiorstw wskazała, że przychody w ich firmie były w badanym okresie podobne do tych, jakie osiągali w poprzednim półroczu. Dla co czwartej firmy przychody okazały się wyższe (bądź też znacznie wyższe), podobny odsetek wskazał na spadek przychodów. W grupie małych firm nieco więcej badanych wskazało na wzrost niż na ich spadek. Taki sam wynik zanotowano pośród średnich przedsiębiorstw.
Udział najmniejszych przedsiębiorstw, które oczekiwały spadku przychodów w pierwszej połowie 2013 roku wyniósł 45%. W przypadku małych firm wskaźnik ten przekracza 50%, wśród średnich przedsiębiorstw pesymistami w tym zakresie jest połowa ankietowanych.
W drugiej połowie 2012 roku, ponad połowa badanych osiągnęła zysk. Raport pokazuje, że bardziej rentowne są małe i średnie podmioty w stosunku do mikroprzedsiębiorstw. Najbardziej zyskowne okazały się firmy z branży handlowej i budowlanej. Ponad połowa badanych prognozuje, że w pierwszych 6 miesiącach br. wypracuje dodatni wynik finansowy.
W drugiej połowie 2012 roku udział firm, które poczyniły nakłady inwestycyjne wyniósł 72%. Co czwarte ankietowane przedsiębiorstwo poniosło wydatki związane z pojazdami, połowa na wyposażenie, meble i sprzęt. Udział firm ponoszących nakłady na budynki wyniósł 18%. Przeważająca większość wydatków inwestycyjnych miała one charakter odtworzeniowy. Głównym źródłem finansowania inwestycji były środki własne przedsiębiorstw (dwie trzecie przypadków). 18% ankietowanych finansowało je kredytem bankowym, 8% zaś wskazało na leasing.

Źródło:
http://www.mg.gov.pl/files/upload/8438/MSP.1.2013.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfnansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-04-19 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem kilku ciekawych wydarzeń kulturalnych na najbliższy weekend w Lublinie.
 

Przewodnik kulturalny FFI - weekend 19-21 kwietnia 2013

 


mazowieckie
2013-04-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Trzynastka dla mamy

Rząd uznał, że matka po urlopie macierzyńskim ma prawo do tzw. trzynastej pensji, nawet jeśli nie przepracowała u jednego pracodawcy 6 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego.

Trzynastkę powinna dostać w wysokości proporcjonalnej do czasu przepracowanego. Ta zasada ma także dotyczyć osób korzystających z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Regulacje takie zawarto w przyjętym przez rząd projekcie nowelizacji ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Jest to odpowiedź na wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który w lipcu 2012 roku uznał, że opieka nad dzieckiem nie może pozbawić matki prawa do wypłaty „13".

Matka, zgodnie z konstytucją, ma prawo do szczególnej pomocy państwa przed i po urodzeniu dziecka. Dlatego przepisy, które wykluczają matkę z grona uprawnionych do dodatkowej pensji w roku, muszą być zmienione.

źródło: http://wartowiedziec.org

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +