Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-04-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Kondycja sektora przedsiębiorstw wg NBP

Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego opublikował 17 kwietnia „Informację o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2013 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2013 roku”. Podstawą opracowania jest ankieta wśród 1305 przedsiębiorstw, wypełniona w marcu.
Jak piszą analitycy NBP, w I kw. br. odnotowano słabe oznaki poprawy niektórych wskaźników cząstkowych, w tym popytu i płynności, jednak na razie nie przełożyły się one na ogólną ocenę kondycji przedsiębiorstw, która uległa nieznacznemu pogorszeniu. Przedsiębiorstwa oczekują poprawy sytuacji dopiero w II półroczu br. Coraz więcej menedżerów zakłada taki scenariusz, choć jednocześnie zwiększa się ich poczucie niepewności. To zaś powstrzymuje przed rozpoczynaniem inwestycji i skłania do nadmiernego cięcia wydatków, co dodatkowo może hamować ożywienie gospodarcze.
W I kw. br. ankietowane przedsiębiorstwa lepiej niż w poprzednim oceniły rynek zbytu dla swoich produktów i usług. Widoczne było to zarówno w postaci osłabienia bariery popytowej, jak i wzrostu stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych. Dalszej poprawy pespektyw sprzedaży oczekują przede wszystkim eksporterzy, w tym szczególnie firmy z wysokim udziałem eksportu w przychodach, gdzie również prognozy na II kw. br. sugerują wzrost popytu oraz produkcji. Natomiast prognozy sprzedaży na rynku krajowym pogorszyły się. Firmy coraz częściej informują o rosnących zapasach produktów gotowych. Ostatecznie zanotowano dalszy spadek prognoz popytu ogółem na II kw. br., podobnie obniżyły się też prognozy nowych zamówień oraz w konsekwencji tego również prognozy produkcji ogółem.
Pesymizm prognoz popytu przełożył się na plany zatrudnienia i płac - odnotowano kolejny już spadek odsetka firm zwiększających liczbę etatów. Udział przedsiębiorstw planujących podwyżki wynagrodzeń zmniejszył się, a w przedsiębiorstwach zwiększających płace średnia zakładana podwyżka wyniesie niespełna 4 %, co jest nominalnie jednym z najniższych historycznie wzrostów. Jednocześnie redukcje płac pozostały zjawiskami incydentalnymi (2,6% firm obniży wynagrodzenia w II kw.br.), a cięcia kosztów pracy należą obecnie do działań wyraźnie rzadziej podejmowanych przez przedsiębiorstwa w reakcji na spowolnienie gospodarcze niż to miało miejsce m.in. w 2009 roku.
Niskiej ogólnie aktywności inwestycyjnej towarzyszy wzrost liczby planowanych inwestycji w grupie największych podmiotów. Odsetek firm finansujących inwestycje ze środków własnych wzrósł do niemal 55 proc., tj. do najwyższego poziomu od 1999 roku Jest tak mimo zauważonego przez przedsiębiorstwa obniżenia się ceny finansowania bankowego. Przedsiębiorstwa, które nadal odkładają w czasie inwestycje najczęściej kierują się zbyt dużą niepewnością odnośnie do przyszłych zmian koniunktury, a dopiero na drugim miejscu za najważniejszy powód uznają niski bądź malejący popyt. Tym samym brak środków na działalność rozwojową czy trudności w pozyskaniu finansowania nie stanowią obecnie poważnej bariery dla inwestowania. Zmiana decyzji firm wstrzymujących się z wdrożeniem działań rozwojowych jest zatem uzależniona od pojawienia się sygnałów wzrostu popytu i ożywienia koniunktury.

Więcej szczegółów w informacji NBP:
http://www.nbp.pl/publikacje/koniunktura/raport_2_kw_2013.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-04-26 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Analiza ogłoszeń o pracę w mazowieckim

Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy opracowało „Raport z analizy ogłoszeń o pracę w województwie mazowieckim”. Na potrzeby raportu przeanalizowanych zostało 10,5tyś ofert pracy opublikowanych w Powiatowych Urzędach Pracy oraz z wybranych publikatorach w lipcu 2012 roku.

Ze względu na płeć, dużo większą przewagę poszukiwanych kobiet można zauważyć wśród ofert publikowanych dla Warszawy, gdzie na 86 ofert ze wskazaniem wymaganej płci przez kandydata aż 77 (prawie 90%) ofert pracy dotyczyło kobiet. W skali województwa, ogłoszenia takie stanowiły 73,3%.

Źródło: http://www.barometr.mazowsze.pl     

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczn
ego


lubelskie
2013-04-26 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem wybranych propozycji wydarzeń kulturalnych na najbliższy weekend w Lublinie.

Przewodnik kulturalny FFI - weekend 26-28 kwietnia 2013


lubelskie
2013-04-26 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia „Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem”

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że dziś w Nałęczowie rozpoczęło się szkolenie „Zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem”.
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-04-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sektor rolno-spożywczy jednym z filarów polskiego eksportu

Rok 2012 był rekordowy pod względem globalnej wartości polskiego eksportu rolno-spożywczego, osiągając poziom 17,5 mld euro, co stanowi wzrost o 14,8 proc. w stosunku do roku 2011. Polska jest także importerem produktów rolno-spożywczych w wysokości 13,3 mld euro, przy wzroście dostaw w ub. roku o 5,6 proc. W efekcie mamy jednak nadwyżkę eksportu nad importem w wysokości 4,2 mld euro, co oznacza, że dodatnie saldo obrotów w tej grupie towarowej wzrosło o 2,6 mld euro w porównaniu z rokiem 2011.
Dynamika eksportu rolno-spożywczego jest około 3,5-krotnie wyższa od dynamiki polskiego eksportu globalnego, który wzrósł o 3,8 proc. Eksport rolno-spożywczy stanowi 12,3 proc. wartości eksportu ogółem, ustępując miejsca jedynie eksportowi wyrobów elektromaszynowych (udział 39,1 proc.) i wyrobów przemysłu chemicznego (udział 14 proc.). Dynamika eksportu globalnego, w tym rolno-spożywczego tradycyjnie już przewyższa i to wielokrotnie dynamikę PKB. Taka sytuacja utrzyma się również w bieżącym roku.
Z informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z początku lutego br. wynika, że najwięcej eksportujemy: mięsa drobiowego – do Niemiec, Wielkiej Brytanii, Czech i Francji, produktów mleczarskich – do Niemiec, Czech, Włoch, Holandii i Rosji, mięsa wołowego – do Włoch, Holandii, Turcji i Niemiec, mięsa wieprzowego – na Białoruś i Ukrainę, do Japonii, Czech i Włoch, owoców mrożonych – do Niemiec, Holandii, Francji i Belgii, soków owocowych – głównie jabłkowego i soków warzywnych – do Niemiec, Austrii, Holandii i Wielkiej Brytanii. Z tego wynika, że nasz eksport koncentruje się głównie na rynkach europejskich, bo w około 76 proc. na rynkach unijnych, w tym w 25,1 proc. na rynku niemieckim i w 10 proc. na rynkach WNP, w tym w 1/3 na rynku rosyjskim. W roku ubiegłym dostawy na rynek rosyjski przekroczyły wartość 1,1 mld euro, obejmując głównie jabłka, sery, warzywa mrożone, pieczarki czy czekoladę i wyroby spożywcze zawierające kakao.
Polska jest aktywna nie tylko na arenie europejskiej, lecz także w Azji, na Bliskim i Dalekim Wschodzie. W ciągu ostatnich czterech lat uzgodnione zostały warunki dostępu polskich produktów żywnościowych do rynków m.in. Japonii, Chin, Wietnamu, Singapuru. Spośród „nowych” rynków największy wzrost eksportu odnotowano w handlu z Arabią Saudyjską (o 38,8%), co wynikało ze wzrostu eksportu serów, czekolady i wyrobów zawierających kakao oraz pszenicy. Również w obrotach ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi nastąpił ponad dwukrotny (o 38%) wzrost eksportu, głównie za sprawą wzrostu wywozu papierosów oraz czekolady i wyrobów zawierających kakao.

Źródło:
http://inwestycje.pl/rolnictwo/Anatomia-sukcesu-polskiego-eksportu-rolno-spozywczego;199338;0.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-25 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Nieliczne kobiety w zarządach największych spółek w Polsce

 Według danych Komisji Europejskiej w zarządach największych polskich spółek giełdowych zasiada jedynie 12% kobiet, przy średniej dla całej UE wynoszącej 13,7%. Tymczasem, jak wskazuje najnowszy raport firmy doradczej Deloitte „Women in the boardroom: A global perspective”, większa liczba kobiet na stanowiskach zarządczych i kierowniczych ma dobry wpływ na funkcjonowanie firm. Inicjatywa uregulowania kwestii równości płci w biznesie leży w interesie udziałowców danej organizacji i powinna pochodzić właśnie od nich, a nie od rządów poszczególnych krajów – czytamy w raporcie.

Z wynikiem 12% Polska plasuje się w środku stawki 27 państw unijnych. Najgorzej w rankingu wypadają kraje południowej części Europy (Włochy 7%, Grecja 6%), najlepiej kraje z północy kontynentu (Finlandia 27%, Łotwa 26%).

Niedościgniona w Europie jest pozostająca poza Unią Norwegia, gdzie odsetek kobiet w zarządach wynosi aż 47%. W związku z tym Unia Europejska, wzorem Norwegii, zaproponowała wprowadzenie regulacji dotyczących kwestii większej reprezentacji kobiet na stanowiskach zarządczych. Według opublikowanych założeń do 2015 roku we wszystkich unijnych państwach odsetek kobiet w zarządach firm notowanych na giełdach ma wynosić 30 proc., a pięć lat później ma się zwiększyć do 40 proc.

Źródło: http://praca-kobiet.wieszjak.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczn
ego

 


mazowieckie
2013-04-24 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Lepka podłoga

Termin ten bywa czasami stosowany zamiennie z określeniem szklany sufit. Błędnie, ponieważ o ile oba dotyczą podobnego zjawiska – niemożności awansu, o tyle zupełnie innych jego kontekstów. „Szklany sufit” to bariera przed dostępem do stanowisk prestiżowych, znajdujących się na szczycie hierarchii, natomiast „lepka podłoga”, to pojęcie, które odnosi się do zawodów o niskim statusie, w których nie ma większych możliwości awansu – osoby je wykonujące tkwią „przylepione” na najniższym poziomie. Są to zawody sfeminizowane – sekretarka, kosmetyczka, krawcowa, pielęgniarka, czy pomoc domowa.

źródło: http://www.mamypracujacemamy.pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczn
ego

 


mazowieckie
2013-04-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Warszawskie Centrum Przedsiębiorczości

17 kwietnia br. swoją działalność zainaugurowało Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4. Założeniem przyświecającym twórcom inwestycji było stworzenie inkubatora start-upów i nowych możliwości biznesowych, ośrodka spotkań i wydarzeń oraz nowoczesnej warszawskiej przestrzeni technologicznej. Uroczystego otwarcia Centrum dokonała Hanna Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m.st. Warszawy. W inauguracji uczestniczyli także m.in. marszałek Adam Struzik oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Mariusz Frankowski.
Zlokalizowane na warszawskim Powiślu przy ul. Smolnej 4 Centrum Przedsiębiorczości Smolna to pierwsza tego typu inicjatywa stworzona w stolicy przez instytucję publiczną. W budynku o powierzchni 1200 m2 znajduje się 16 pokoi, 40 miejsc w formule open-space, dwie sale konferencyjne oraz przestrzeń pracy twórczej: kawiarnia i gabinet przeznaczony do mniejszych spotkań. W jednym miejscu będzie można załatwić najważniejsze dla powstania i rozwoju firmy sprawy: zorganizowanie biura z nowoczesnym wyposażeniem, prowadzenie rozmów z klientami i kontrahentami, prowadzenie lub udział w szkoleniach, warsztatach i konferencjach, otrzymanie pomocy merytorycznej dotyczącej prowadzenia biznesu. W tym ostatnim przypadku Centrum będzie zapewniać pomoc szkoleniowo-doradczą, informacyjną, finansową, prawną oraz księgową. Pierwszy etap działalności placówki będzie polegał na udostępnieniu przedsiębiorcom usług partnerskich instytucji publicznych, drugi na uruchomieniu inkubatora przedsiębiorczości.
Centrum Przedsiębiorczości Smolna 4 stanowi narzędzie realizacji strategii Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy „Innowacyjna Warszawa 2020”. Razem z Centrum Kreatywności na Targowej i Centrum Innowacji przy Politechnice Warszawskiej współtworzy ono Warszawską Przestrzeń Technologiczną.

Źródło:
http://mazowia.eu/media-wydarzenia/rusza-centrum-przedsiebiorczosci-smolna-warszawska-przestrzen-wymiany-idei-i-konkretnych-rozwiazan.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-04-24 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc maj 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc maj 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-04-23 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Europejskie Targi Pracy i Informacji

 

Europejskie Targi Pracy i Informacji odbędą się  w Radomiu 24 kwietnia 213 roku, w godz. 10 – 15 w budynku Radomskiej Orkiestry Kameralnej, przy ul. Żeromskiego 53.

Podczas Targów osoby zainteresowane będą mogły zapoznać się z:

- zagranicznymi i krajowymi ofertami pracy;

- warunkami życia i pracy w krajach UE/EOG, a w szczególności w Finlandii, Holandii, Niemczech i Szwecji;

- informacjami na temat działalności Europejskich Służb Zatrudnienia EURES;

- informacjami na temat działalności instytucji wspierającymi mobilność zawodową w krajach UE/EOG.

Szczegółowe informacje na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

 

źródło: www.wup.mazowsze.pl

 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +