Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-04-11 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konferencja: Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy: oczekiwania i rzeczywistość

 8 kwietnia w dawnym budynku Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja „Równość kobiet i mężczyzn na rynku pracy: oczekiwania i rzeczywistość”. Jej organizatorem był Interdyscyplinarnych Badań nad Płcią i Sytuacją Kobiet Instytutu Studiów Społecznych im. prof. R. B. Zajonca UW, Katedra UNESCO Kobiety – społeczeństwo – rozwój oraz Katedra Socjologii Zmiany Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Celem konferencji była prezentacja najnowszych badań dotyczących sytuacji kobiet i mężczyzn w miejscu pracy (przedsiębiorstwach, administracji centralnej) w kontekście ich oczekiwań i aspiracji. Badania zostały zrealizowane w ramach projektów „Światowe Badania nad Wartościami”,  „Gender Index” oraz „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”.

źródło: http://www.iss.uw.edu.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


lubelskie
2013-04-11 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami ciekawych wydarzeń kulturalnych w najbliższy weekend w Lublinie oraz do wzięcia udziału w nich.

W oczekiwaniu na zbliżającą sie wiosnę, szczególnie zachęcamy do wzięcia udziału w Spotkaniu Opowiadaczy Słowodaję 2013 - spotkaniu z baśniami, które prowadzą nas od zimy ku wiośnie.

Kulturalny weekend 12-14 kwietnia 2013 w Lublinie


mazowieckie
2013-04-10 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Projekty ustaw dotyczących wprowadzenia suwaka i parytetu na listach wyborczych zostały przekazane do dalszych prac w komisjach

22 marca 2013 r. Sejm głosował za przekazaniem do dalszych prac projektów zmieniających Kodeks Wyborczy. Projekt Ruchu Palikota zakłada wprowadzenie parytetu (50% kobiet i mężczyzn na listach wyborczych) oraz pełnej naprzemienności płci na kolejnych miejscach  listy wyborczej. Z kolei projekt Parlamentarnej Grupy Kobiet jest mniej rewolucyjny i wprowadza mechanizm suwakowy na początku listy, aż do momentu wyczerpania 35-procentowej kwoty. Oba projekty trafią do dalszych prac, co daje szanse na wzmocnienie efektywności mechanizmu kwotowego naprzemiennym umieszczaniem kobiet i mężczyzn na listach wyborczych.

Mechanizm potocznie nazywany „suwakiem” umożliwia płci niedoreprezentowanej na listach wyborczych równe szanse w zajmowaniu tzw. miejsc biorących czyli czołowych pozycji na listach konkretnej partii w danym okręgu, odpowiadających liczbie zdobytych przez tę partię mandatów w poprzednich wyborach do Sejmu. Są to najlepsze miejsca, gdyż wyborcy najczęściej głosują na osoby, znajdujące się na początku listy. Wiele osób twierdzi, że wprowadzenie kwot płci na listach wyborczych nie zadziałało w wyborach w 2011, gdyż kobiety stanowiły 44% wśród osób kandydujących, a jedynie 23% z nich dostało się do Sejmu. Warto jednak zastanowić się, czy słabsza niż oczekiwano efektywność mechanizmu kwotowego nie wynika z jego niedopracowania. Wiele partii umieszczało kobiety na końcu list, zapewniając sobie 35-procentową kwotę, jednak nie dając kobietom realnej szansy na elekcję. Mechanizm suwakowy ma na celu rzeczywiste wyrównanie szanse kobiet i mężczyzn w wyścigu wyborczym.

 

źródło: http://www.rownoscplci.pl

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

 


mazowieckie
2013-04-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Alternatywne sposoby pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwa napotykają na wiele barier ograniczających możliwości ich rozwoju. Są to m.in.: niski popyt, zatory płatnicze, kłopoty ze zdobyciem kredytu czy rosnące opłaty i prowizje stosowane przez banki. Szczególnie istotne dla rozwoju firmy są bariery finansowe – mogą one ograniczać skalę działalności i uniemożliwiać wdrażanie kosztownych badań nad nowymi produktami i technologiami. Na rynku funkcjonuje wiele dobrze zapowiadających się firm, którym do rozwoju brakuje często niewielkiego zastrzyku kapitału. Odpowiedzią na te problemy może być skorzystanie z pomocy „zewnętrznego” inwestora.
Jednym z takich rozwiązań są sieci „aniołów biznesu”. Współpraca z aniołami biznesu polega na przeznaczeniu przez osobę prywatną kapitału na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów
w firmie. W tym celu tworzy się platformy umożliwiające kojarzenie przedsiębiorcy szukającego finansowania dla swojego projektu z potencjalnym inwestorem. W Polsce istnieje już kilkanaście takich sieci.
Innym rozwiązaniem są środki z funduszy venture capital (VC) lub private equity. Fundusze private equity inwestują pieniądze w akcje lub udziały spółek nie notowanych na giełdzie. Z reguły chodzi o spółki stabilne, o ugruntowanej pozycji, z dużym potencjałem wzrostu. Venture capital to jedna z form private equity, ale jest między nimi kilka różnic. Fundusze VC inwestują głównie w firmy we wczesnym stadium rozwoju, które działają w branżach nowych technologii. Rozwój takich firm trwa dłużej, dlatego okres inwestycyjny jest dłuższy.
Kluczowa różnica pomiędzy inwestycjami VC a inwestycjami aniołów polega na oczekiwaniu przejęcia kontroli nad przedsięwzięciem przez VC. Nie musi to oznaczać przejęcia większości kapitału spółki, jednak odpowiednie zapisy towarzyszących inwestycjom umów dodatkowych dają zwykle VC prawo co najmniej do akceptowania decyzji strategicznych. Oczekiwanie wpływu na działalność operacyjną również nie należy do rzadkości.
Zarówno fundusze venture capital, jak i pomoc aniołów biznesu często wykorzystywana jest jako finansowanie projektów tzw. start-up. Start-upy można zakładać m.in. w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Swoje siedziby mają w większych miastach Polski, np. w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie czy Krakowie. Inkubatory gwarantują możliwość testowania swojego pomysłu na biznes w warunkach rynkowych.

Więcej na temat venture capital:
http://mfiles.pl/pl/index.php/Venture_capital
Więcej na temat aniołów biznesu:
http://mfiles.pl/pl/index.php/Anioł_biznesu

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfiansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-04-09 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Toolkit - Transnational Partner Search

Toolkit - Transnational Partner Search to Internetowa baza danych instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Baza powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach projektu mającego na celu stworzenie narzędzia internetowego do wymiany informacji na temat współpracy ponadnarodowej w ramach EFS. Moduł umożliwiający poszukiwanie partnerów stał się priorytetową częścią tego projektu i tak powstała obecnie funkcjonująca baza poszukiwania partnerów. Z danych zawartych w Toolkit w pełni mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy. Rejestracji może dokonać każdy, kto wypełni podstawowy formularz rejestracyjny na stronie Toolkit (www.transnational-toolkit.eu) dostępnej również na portalu KIW. Niemniej jednak na stronie startowej Toolkit dostępne są informacje ogólne, niewymagające rejestracji. 

 

Źródło: http://www.kiv-pokl.org.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 


mazowieckie
2013-04-09 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spadek indeksu PMI polskiego przemysłu w marcu 2013 roku

W marcu br. indeks PMI dla polskiego przemysłu, które wspólnie publikuje Markit Economics oraz bank HSBC (wskaźnik HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego), spadł do 48 pkt., wynika z danych opublikowanych 2 kwietnia. Miesiąc wcześniej indeks ten osiągnął wartość 48,9 pkt. Wskaźnik PMI jest obliczany na podstawie pięciu indeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.
"W marcu czternasty miesiąc z rzędu spadła liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów. Mimo że liczba nowych zamówień eksportowych odnotowała większy spadek, ogólne tempo spadku całkowitej liczby nowych zamówień nie uległo większym zmianom w porównaniu do lutego. Tempo spadku liczby nowych zamówień z rynków eksportowych było najszybsze od listopada" - napisano w komentarzu do opublikowanych danych.
Jak wynika z badania, w marcu wielkość produkcji spadła jedenasty miesiąc z rzędu i to w najszybszym tempie od listopada, co uzasadniano malejącą liczbą nowych zamówień. "Zaległości produkcyjne również wyraźnie zmalały w ciągu minionego miesiąca. W marcu polscy producenci obniżyli ceny wyrobów gotowych po raz ósmy w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Ponadto tempo redukcji cen przyspieszyło i osiągnęło rekord badań (dane dotyczące cen wyrobów gotowych po raz pierwszy zebrano w styczniu 2003 roku). Firmy informowały o konieczności oferowania zniżek w celu utrzymania konkurencyjnej pozycji" - napisano w komentarzu. Odbije się to na rentowności, a przede wszystkim płynności finansowej przedsiębiorstw.
Autorzy komentarza podkreślają, że w marcu koszty produkcji spadły siódmy raz w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Ponadto tempo tego spadku było najszybsze od czerwca 2009 roku, jednak nie na tyle, żeby zrównoważyć spadek cen wyrobów.
"W marcu poziom zatrudnienia w sektorze produkcyjnym zmalał siódmy miesiąc z rzędu. Jest to najdłuższy okres spadków od ponad trzech lat”. Spadek zatrudnienia w przemyśle wpływa negatywnie także na inne sektory gospodarki, w tym na poziom zatrudnienia w nich. A taka sytuacja na rynku pracy osłabia skłonność do konsumpcji. „W marcu producenci obniżyli również ilość zakupionych środków produkcji, w tempie najszybszym od września ubiegłego roku" – podali autorzy komentarza.
Obniżenie wskaźnika PMI pokazuje, że przemysł, który wytwarza ok. 25 proc. PKB, szybko nie wróci na drogę wzrostu. Potwierdza również, że w I kwartale br. szanse na dodatnią wartość PKB są niewielkie.

Źródło:
http://www.markiteconomics.com/MarkitFiles/Pages/ViewPressRelease.aspx?ID=10901
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie działań na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa w sprawie działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy. W ocenie RPO, wprowadzenie ustawowych regulacji dotyczących składu zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych jest środkiem prawnym, który polski parlament powinien rozważyć. Uzasadniając zwrócił uwagę, iż: „Brak równowagi w obsadzaniu wyższych stanowisk w przedsiębiorstwach ze względu na płeć jest obecnie wielkim wyzwaniem we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W polskim biznesie kobiety mające wpływ na najpoważniejsze decyzje gospodarcze i finansowe są obecne. Na pewno jednak ich liczba jest znacznie niższa niż mężczyzn. Zaledwie sześciu na stu prezesów polskich firm to kobiety, zaś tylko 12 procent członków zarządów spółek giełdowych to kobiety. W 400 dużych polskich firmach jest zaledwie 6,8 procent kobiet prezesów. Promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest jednym z elementów polityki Komisji Europejskiej, która w obliczu niekorzystnej sytuacji w tym obszarze zachęca do zwiększenia obecności kobiet m.in. w zarządach europejskich spółek giełdowych. W 2015 r. w całej Unii ma to być 30 procent, a w 2020 r. już 40 procent. Wzrost zatrudnienia kobiet jest ponadto jednym z celów strategii "Europa 2020". Poprawę sytuacji utrudnia niekorzystny wzorzec społeczny nakazujący akceptację drugoplanowej pozycji kobiet w firmie. Istotne jest wprowadzanie i utrzymywanie przez państwo ułatwień dla pracujących matek i sprzyjanie dzieleniu obowiązków rodzicielskich. Zmiany zmierzające do zapewnienia faktycznej równości płci powinny być stopniowe, poprzez promowanie dobrych praktyk. Tam, gdzie miękkie rozwiązania nie zdają rezultatu konieczne jest wprowadzanie także zmian legislacyjnych. Wprowadzenie ustawowych regulacji dotyczących składu zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych jest środkiem prawnym, który polski parlament powinien rozważyć. Z pewnością w pierwszej kolejności rozwiązania takie powinny dotyczyć spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych.”

źródło: http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1710327

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego        


mazowieckie
2013-04-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Instrument Szybkiego Reagowania wsparciem w okresie spowolnienia gospodarczego

Projekt „Instrument Szybkiego Reagowania” (ISR) został opracowany w celu wspierania przedsiębiorców i ich pracowników w procesie łagodzenia negatywnych skutków przemian zachodzących w gospodarce. Projekt ISR jest przeznaczony dla właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które potrzebują pomocy w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego.
Program wsparcia w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania cieszy się rekordowym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w gorszej sytuacji rynkowej. Od października 2011 roku do udziału w programie zgłosiło się łącznie 750 firm.
Z końcem lutego br. zakończył się czwarty nabór i wyłoniono wstępną listę podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia. Tym razem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze spośród zgłoszonych firm 67 przedsiębiorstw borykających się ze skutkami spowolnienia gospodarczego. Każda z firm musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Wybrane firmy otrzymają fachową pomoc: kompleksową analizę sytuacji firmy, krótkookresowy Plan Rozwoju o charakterze naprawczym i/lub rozwojowym wraz z pakietem usług doradczo-szkoleniowych, wdrożonych następnie w przedsiębiorstwie.
Obecnie ze wsparcia w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania korzystają 143 firmy, które zgłosiły się do usługi w trakcie trzech naborów, prowadzonych od października 2011 roku. W 17-tu firmach zakończono zaplanowane wdrożenia, w kolejnych 40 opracowane przez ekspertów plany rozwoju zostały zaakceptowane i trwają prace wdrożeniowe. Dotychczas ze szkoleń w ramach wdrożenia planu rozwoju skorzystało 495 pracowników. Przeważająca część tematów przeprowadzonych szkoleń dotyczy zagadnień związanych ze strategią firmy oraz marketingu i sprzedaży. Ponadto doradztwem objęto kadrę zarządzającą i pracowników. Programy doradztwa dotyczą najczęściej strategii rozwoju, marketingu, sprzedaży, zasobów ludzkich, finansów, rachunkowości i controlingu.
Firmy biorące udział w programie zlokalizowane są na terenie całej Polski. Najwięcej podmiotów posiada swoje siedziby w regionach o największej liczbie mieszkańców – województwie mazowieckim, wielkopolskim, śląskim oraz łódzkim. Są wśród nich 54 przedsiębiorstwa duże, 63 przedsiębiorstwa średnie, 18 małych oraz 8 mikroprzedsiębiorstw. Połowa firm to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co czwarta jest spółką akcyjną, w dalszej kolejności są spółki jawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Spośród 143 firm, które korzystają obecnie ze wsparcia Instrumentu Szybkiego Reagowania, najwięcej zajmuje się handlem hurtowym lub detalicznym, następny obszar to usługi budowlane oraz produkcja wyrobów dla budownictwa, produkcja wyrobów mięsnych, artykułów spożywczych, mebli. Kolejne powtarzające się obszary działalności uczestników usługi ISR to energetyka cieplna, hotele, usługi podatkowe lub finansowe, a także praktyka lekarska. Wykaz tych obszarów potwierdza efekty spowolnienia gospodarczego, odczuwane np. w branży budowlanej oraz zmiany w modelu konsumpcji społeczeństwa, które ogranicza codziennie potrzeby - zakupy zarówno artykułów codziennego użytku, jak i przemysłowych, a także korzystanie z usług.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej:
www.isr.parp.gov.pl
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-04-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

KONGRES KOBIET REGIONU PŁOCKIEGO

13 kwietnia 2013 roku Fundacja Kobiet Regionu Płockiego zaprasza na I Kongres Kobiet Regionu Płockiego. Główną ideą Kongresu ma być zainicjowanie działań mających na celu poprawę sytuacji kobiet.

Spotkanie   to   jest   rodzajem   forum   diagnozowania   sytuacji   Kobiet w mieście i regionie. Jego celem jest  popularyzacja  działań,  inicjatyw oraz  wiedzy z zakresu dobrych praktyk kobiecej aktywności społecznej.   Organizatorki chcą stworzyć    płaszczyznę      wymiany      informacji  i  doświadczeń  osób  i instytucji zainteresowanych współpracą na rzecz  kobiet.

Plan Kongresu oraz Rejestracja uczestnika dostępna jest na: http://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/kongres_kobiet_regionu_plockiego_-_ruszyla_rejestracja

 Źródło: http://www.kongreskobiet.pl/                                            

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego          


lubelskie
2013-04-05 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie "Aranżacja wnętrz z jęz. angielskim"

Szanowni Państwo,

informujemy, że kończą się wolne miejsca do udziału w szkoleniu "Aranżacja wnętrz z jęz. angielskim".

 
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do niezwłocznego składania komplentych dokumentów zgłoszeniowych.
 
Rozpoczęcie szkolenia już 16 kwietnia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +