Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-04-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Alternatywne sposoby pozyskiwania środków na prowadzenie działalności gospodarczej

Przedsiębiorstwa napotykają na wiele barier ograniczających możliwości ich rozwoju. Są to m.in.: niski popyt, zatory płatnicze, kłopoty ze zdobyciem kredytu czy rosnące opłaty i prowizje stosowane przez banki. Szczególnie istotne dla rozwoju firmy są bariery finansowe – mogą one ograniczać skalę działalności i uniemożliwiać wdrażanie kosztownych badań nad nowymi produktami i technologiami. Na rynku funkcjonuje wiele dobrze zapowiadających się firm, którym do rozwoju brakuje często niewielkiego zastrzyku kapitału. Odpowiedzią na te problemy może być skorzystanie z pomocy „zewnętrznego” inwestora.
Jednym z takich rozwiązań są sieci „aniołów biznesu”. Współpraca z aniołami biznesu polega na przeznaczeniu przez osobę prywatną kapitału na finansowanie przedsięwzięć będących we wczesnych fazach rozwoju, w zamian za mniejszościowy pakiet udziałów
w firmie. W tym celu tworzy się platformy umożliwiające kojarzenie przedsiębiorcy szukającego finansowania dla swojego projektu z potencjalnym inwestorem. W Polsce istnieje już kilkanaście takich sieci.
Innym rozwiązaniem są środki z funduszy venture capital (VC) lub private equity. Fundusze private equity inwestują pieniądze w akcje lub udziały spółek nie notowanych na giełdzie. Z reguły chodzi o spółki stabilne, o ugruntowanej pozycji, z dużym potencjałem wzrostu. Venture capital to jedna z form private equity, ale jest między nimi kilka różnic. Fundusze VC inwestują głównie w firmy we wczesnym stadium rozwoju, które działają w branżach nowych technologii. Rozwój takich firm trwa dłużej, dlatego okres inwestycyjny jest dłuższy.
Kluczowa różnica pomiędzy inwestycjami VC a inwestycjami aniołów polega na oczekiwaniu przejęcia kontroli nad przedsięwzięciem przez VC. Nie musi to oznaczać przejęcia większości kapitału spółki, jednak odpowiednie zapisy towarzyszących inwestycjom umów dodatkowych dają zwykle VC prawo co najmniej do akceptowania decyzji strategicznych. Oczekiwanie wpływu na działalność operacyjną również nie należy do rzadkości.
Zarówno fundusze venture capital, jak i pomoc aniołów biznesu często wykorzystywana jest jako finansowanie projektów tzw. start-up. Start-upy można zakładać m.in. w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości. Swoje siedziby mają w większych miastach Polski, np. w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie czy Krakowie. Inkubatory gwarantują możliwość testowania swojego pomysłu na biznes w warunkach rynkowych.

Więcej na temat venture capital:
http://mfiles.pl/pl/index.php/Venture_capital
Więcej na temat aniołów biznesu:
http://mfiles.pl/pl/index.php/Anioł_biznesu

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfiansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-04-09 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Z cyklu słowniczek: Toolkit - Transnational Partner Search

Toolkit - Transnational Partner Search to Internetowa baza danych instytucji zainteresowanych podjęciem współpracy ponadnarodowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Baza powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej w ramach projektu mającego na celu stworzenie narzędzia internetowego do wymiany informacji na temat współpracy ponadnarodowej w ramach EFS. Moduł umożliwiający poszukiwanie partnerów stał się priorytetową częścią tego projektu i tak powstała obecnie funkcjonująca baza poszukiwania partnerów. Z danych zawartych w Toolkit w pełni mogą korzystać jedynie zarejestrowani użytkownicy. Rejestracji może dokonać każdy, kto wypełni podstawowy formularz rejestracyjny na stronie Toolkit (www.transnational-toolkit.eu) dostępnej również na portalu KIW. Niemniej jednak na stronie startowej Toolkit dostępne są informacje ogólne, niewymagające rejestracji. 

 

Źródło: http://www.kiv-pokl.org.pl/

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego   

 


mazowieckie
2013-04-09 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spadek indeksu PMI polskiego przemysłu w marcu 2013 roku

W marcu br. indeks PMI dla polskiego przemysłu, które wspólnie publikuje Markit Economics oraz bank HSBC (wskaźnik HSBC PMI Polskiego Sektora Przemysłowego), spadł do 48 pkt., wynika z danych opublikowanych 2 kwietnia. Miesiąc wcześniej indeks ten osiągnął wartość 48,9 pkt. Wskaźnik PMI jest obliczany na podstawie pięciu indeksów: nowych zamówień, produkcji, zatrudnienia, czasu dostaw i zapasów pozycji zakupionych. Każda wartość głównego wskaźnika powyżej 50,0 oznacza ogólną poprawę warunków w sektorze.
"W marcu czternasty miesiąc z rzędu spadła liczba nowych zamówień otrzymanych przez polskich producentów. Mimo że liczba nowych zamówień eksportowych odnotowała większy spadek, ogólne tempo spadku całkowitej liczby nowych zamówień nie uległo większym zmianom w porównaniu do lutego. Tempo spadku liczby nowych zamówień z rynków eksportowych było najszybsze od listopada" - napisano w komentarzu do opublikowanych danych.
Jak wynika z badania, w marcu wielkość produkcji spadła jedenasty miesiąc z rzędu i to w najszybszym tempie od listopada, co uzasadniano malejącą liczbą nowych zamówień. "Zaległości produkcyjne również wyraźnie zmalały w ciągu minionego miesiąca. W marcu polscy producenci obniżyli ceny wyrobów gotowych po raz ósmy w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Ponadto tempo redukcji cen przyspieszyło i osiągnęło rekord badań (dane dotyczące cen wyrobów gotowych po raz pierwszy zebrano w styczniu 2003 roku). Firmy informowały o konieczności oferowania zniżek w celu utrzymania konkurencyjnej pozycji" - napisano w komentarzu. Odbije się to na rentowności, a przede wszystkim płynności finansowej przedsiębiorstw.
Autorzy komentarza podkreślają, że w marcu koszty produkcji spadły siódmy raz w ciągu ostatnich dziewięciu miesięcy. Ponadto tempo tego spadku było najszybsze od czerwca 2009 roku, jednak nie na tyle, żeby zrównoważyć spadek cen wyrobów.
"W marcu poziom zatrudnienia w sektorze produkcyjnym zmalał siódmy miesiąc z rzędu. Jest to najdłuższy okres spadków od ponad trzech lat”. Spadek zatrudnienia w przemyśle wpływa negatywnie także na inne sektory gospodarki, w tym na poziom zatrudnienia w nich. A taka sytuacja na rynku pracy osłabia skłonność do konsumpcji. „W marcu producenci obniżyli również ilość zakupionych środków produkcji, w tempie najszybszym od września ubiegłego roku" – podali autorzy komentarza.
Obniżenie wskaźnika PMI pokazuje, że przemysł, który wytwarza ok. 25 proc. PKB, szybko nie wróci na drogę wzrostu. Potwierdza również, że w I kwartale br. szanse na dodatnią wartość PKB są niewielkie.

Źródło:
http://www.markiteconomics.com/MarkitFiles/Pages/ViewPressRelease.aspx?ID=10901
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-04-08 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie działań na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministra Skarbu Państwa w sprawie działań podejmowanych na rzecz wyrównywania szans kobiet na rynku pracy. W ocenie RPO, wprowadzenie ustawowych regulacji dotyczących składu zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych jest środkiem prawnym, który polski parlament powinien rozważyć. Uzasadniając zwrócił uwagę, iż: „Brak równowagi w obsadzaniu wyższych stanowisk w przedsiębiorstwach ze względu na płeć jest obecnie wielkim wyzwaniem we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej. W polskim biznesie kobiety mające wpływ na najpoważniejsze decyzje gospodarcze i finansowe są obecne. Na pewno jednak ich liczba jest znacznie niższa niż mężczyzn. Zaledwie sześciu na stu prezesów polskich firm to kobiety, zaś tylko 12 procent członków zarządów spółek giełdowych to kobiety. W 400 dużych polskich firmach jest zaledwie 6,8 procent kobiet prezesów. Promowanie równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy jest jednym z elementów polityki Komisji Europejskiej, która w obliczu niekorzystnej sytuacji w tym obszarze zachęca do zwiększenia obecności kobiet m.in. w zarządach europejskich spółek giełdowych. W 2015 r. w całej Unii ma to być 30 procent, a w 2020 r. już 40 procent. Wzrost zatrudnienia kobiet jest ponadto jednym z celów strategii "Europa 2020". Poprawę sytuacji utrudnia niekorzystny wzorzec społeczny nakazujący akceptację drugoplanowej pozycji kobiet w firmie. Istotne jest wprowadzanie i utrzymywanie przez państwo ułatwień dla pracujących matek i sprzyjanie dzieleniu obowiązków rodzicielskich. Zmiany zmierzające do zapewnienia faktycznej równości płci powinny być stopniowe, poprzez promowanie dobrych praktyk. Tam, gdzie miękkie rozwiązania nie zdają rezultatu konieczne jest wprowadzanie także zmian legislacyjnych. Wprowadzenie ustawowych regulacji dotyczących składu zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych jest środkiem prawnym, który polski parlament powinien rozważyć. Z pewnością w pierwszej kolejności rozwiązania takie powinny dotyczyć spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz spółek komunalnych.”

źródło: http://www.sprawy-generalne.brpo.gov.pl/szczegoly.php?pismo=1710327

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego        


mazowieckie
2013-04-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Instrument Szybkiego Reagowania wsparciem w okresie spowolnienia gospodarczego

Projekt „Instrument Szybkiego Reagowania” (ISR) został opracowany w celu wspierania przedsiębiorców i ich pracowników w procesie łagodzenia negatywnych skutków przemian zachodzących w gospodarce. Projekt ISR jest przeznaczony dla właścicieli, kadry zarządzającej oraz pracowników mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, które potrzebują pomocy w łagodzeniu skutków spowolnienia gospodarczego.
Program wsparcia w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania cieszy się rekordowym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w gorszej sytuacji rynkowej. Od października 2011 roku do udziału w programie zgłosiło się łącznie 750 firm.
Z końcem lutego br. zakończył się czwarty nabór i wyłoniono wstępną listę podmiotów zakwalifikowanych do wsparcia. Tym razem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wybierze spośród zgłoszonych firm 67 przedsiębiorstw borykających się ze skutkami spowolnienia gospodarczego. Każda z firm musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Wybrane firmy otrzymają fachową pomoc: kompleksową analizę sytuacji firmy, krótkookresowy Plan Rozwoju o charakterze naprawczym i/lub rozwojowym wraz z pakietem usług doradczo-szkoleniowych, wdrożonych następnie w przedsiębiorstwie.
Obecnie ze wsparcia w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania korzystają 143 firmy, które zgłosiły się do usługi w trakcie trzech naborów, prowadzonych od października 2011 roku. W 17-tu firmach zakończono zaplanowane wdrożenia, w kolejnych 40 opracowane przez ekspertów plany rozwoju zostały zaakceptowane i trwają prace wdrożeniowe. Dotychczas ze szkoleń w ramach wdrożenia planu rozwoju skorzystało 495 pracowników. Przeważająca część tematów przeprowadzonych szkoleń dotyczy zagadnień związanych ze strategią firmy oraz marketingu i sprzedaży. Ponadto doradztwem objęto kadrę zarządzającą i pracowników. Programy doradztwa dotyczą najczęściej strategii rozwoju, marketingu, sprzedaży, zasobów ludzkich, finansów, rachunkowości i controlingu.
Firmy biorące udział w programie zlokalizowane są na terenie całej Polski. Najwięcej podmiotów posiada swoje siedziby w regionach o największej liczbie mieszkańców – województwie mazowieckim, wielkopolskim, śląskim oraz łódzkim. Są wśród nich 54 przedsiębiorstwa duże, 63 przedsiębiorstwa średnie, 18 małych oraz 8 mikroprzedsiębiorstw. Połowa firm to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co czwarta jest spółką akcyjną, w dalszej kolejności są spółki jawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.
Spośród 143 firm, które korzystają obecnie ze wsparcia Instrumentu Szybkiego Reagowania, najwięcej zajmuje się handlem hurtowym lub detalicznym, następny obszar to usługi budowlane oraz produkcja wyrobów dla budownictwa, produkcja wyrobów mięsnych, artykułów spożywczych, mebli. Kolejne powtarzające się obszary działalności uczestników usługi ISR to energetyka cieplna, hotele, usługi podatkowe lub finansowe, a także praktyka lekarska. Wykaz tych obszarów potwierdza efekty spowolnienia gospodarczego, odczuwane np. w branży budowlanej oraz zmiany w modelu konsumpcji społeczeństwa, które ogranicza codziennie potrzeby - zakupy zarówno artykułów codziennego użytku, jak i przemysłowych, a także korzystanie z usług.

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej:
www.isr.parp.gov.pl
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-04-05 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

KONGRES KOBIET REGIONU PŁOCKIEGO

13 kwietnia 2013 roku Fundacja Kobiet Regionu Płockiego zaprasza na I Kongres Kobiet Regionu Płockiego. Główną ideą Kongresu ma być zainicjowanie działań mających na celu poprawę sytuacji kobiet.

Spotkanie   to   jest   rodzajem   forum   diagnozowania   sytuacji   Kobiet w mieście i regionie. Jego celem jest  popularyzacja  działań,  inicjatyw oraz  wiedzy z zakresu dobrych praktyk kobiecej aktywności społecznej.   Organizatorki chcą stworzyć    płaszczyznę      wymiany      informacji  i  doświadczeń  osób  i instytucji zainteresowanych współpracą na rzecz  kobiet.

Plan Kongresu oraz Rejestracja uczestnika dostępna jest na: http://www.kongreskobiet.pl/pl-PL/news/show/kongres_kobiet_regionu_plockiego_-_ruszyla_rejestracja

 Źródło: http://www.kongreskobiet.pl/                                            

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego          


lubelskie
2013-04-05 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie "Aranżacja wnętrz z jęz. angielskim"

Szanowni Państwo,

informujemy, że kończą się wolne miejsca do udziału w szkoleniu "Aranżacja wnętrz z jęz. angielskim".

 
Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do niezwłocznego składania komplentych dokumentów zgłoszeniowych.
 
Rozpoczęcie szkolenia już 16 kwietnia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

mazowieckie
2013-04-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej

25 marca w siedzibie Sejmu RP odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Związek Pracodawców Warszawy i Mazowsza – Mazowieckie Centrum Informacji Gospodarczej (MCIG). W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele świata nauki, biznesu, polityki i administracji, w tym także marszałek województwa Adam Struzik, oraz dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych - Mariusz Frankowski.
Przedsiębiorcy na co dzień stykają się z coraz większą liczbą informacji. W obszarze gospodarki jest ona czynnikiem decydującym o sukcesie w biznesie. Brak wiedzy lub nieaktualne dane mogą być przyczyną podjęcia błędnej decyzji, co w konsekwencji może prowadzić do osiągania słabszych wyników finansowych przez firmy. Informacja, by odegrać znaczącą rolę w zarządzaniu firmą, musi być odpowiednio wyselekcjonowana i umiejętnie zinterpretowana.
Odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców w tym zakresie było utworzenie MCIG. To unikatowy w skali kraju ośrodek gromadzenia i przetwarzania danych dla biznesu i o biznesie, którego celem jest zapewnienie przyjaznego dla przedsiębiorców i efektywnego systemu pozyskiwania, prezentowania i zarządzania informacją, pokazującego aktualne i przyszłe trendy rozwojowe na Mazowszu. Inicjatywa skierowana jest do wszystkich podmiotów, które odczuwają deficyt danych i analiz w obszarze zmian gospodarczych na Mazowszu. W ramach projektu powołano radę konsultacyjną z udziałem ekspertów w dziedzinach: przedsiębiorczość, rynek pracy, edukacja, rozwój regionalny, finanse, innowacyjność. Jej głównym zadaniem jest m.in. opracowanie strategii funkcjonowania MCIG, opiniowanie cząstkowych rezultatów, opracowanie rekomendacji dla władz Mazowsza, płynących z wyników badań i zaprezentowanie scenariuszy rozwojowych.
Realizacja projektu była możliwa dzięki interdyscyplinarnej współpracy przedstawicieli różnych sektorów: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji edukacyjnych, instytucji rynku pracy, sfery nauki i biznesu. Oprócz praktyków i utytułowanych doradców biznesowych zespół projektu tworzyli eksperci z Państwowej Akademii Nauk, Szkoły Głównej Handlowej, Akademii Leona Koźmińskiego, Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Białostockiej, Instytutu Technologii Eksploatacji, Politechniki Warszawskiej.

Źródło:
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3963,informacja-szyta-na-miare.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-04-05 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc kwiecień 2013 r. w BPPiO w Nisku.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc kwiecień 2013 r. w BPPiO w Nisku. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-04-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Prognozowanie w działalności przedsiębiorstwa

Nieodłącznym elementem pracy osób zarządzających przedsiębiorstwami są dane i informacje. Dane to nieobrobione (surowe) liczby i fakty, które odzwierciedlają jakiś aspekt działalności przedsiębiorstwa, natomiast informacje to dane przedstawione w sposób nadający im znaczenie. Dane zmieniają się w informacje w momencie ich interpretacji przez człowieka.
Dane i informacje można podzielić na retrospektywne i prospektywne. Dane i informacje retrospektywne dotyczą przeszłości określonego zjawiska, natomiast prospektywne – jego przyszłości. W zarządzaniu przedsiębiorstwem korzysta się zarówno z danych i informacji retrospektywnych, jak i prospektywnych, tj. prognoz.
Prognozowanie jest przewidywaniem przyszłych zdarzeń, na przykład wielkości sprzedaży w przedsiębiorstwie. Wynik tego procesu nazywa się prognozą. Jest ona sądem dotyczącym przyszłości prognozowanego zjawiska – precyzyjnym i niepewnym.
Prognozy nie muszą być trafne, dlatego też ich wykorzystanie w procesie decyzyjnym powinno być oparte na założeniu, że okażą się trafne, ale jednocześnie należy uwzględnić możliwy zakres błędu prognozy - stopień jej niepewności. Prognozę, której stopień niepewności jest akceptowany przez jej odbiorcę, nazywa się prognozą dopuszczalną.
W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele różnych klasyfikacji prognozowania. Jedną z najczęściej występujących jest podział metod na ilościowe i jakościowe. Metody ilościowe opierają się na podstawowych danych o kształtowaniu się wartości prognozowanej zmiennej (opisującej przyszłe zdarzenia w badanym obiekcie) i zmiennych objaśniających w przeszłości. Zalicza się do nich m.in. modele szeregów czasowych i ekonometryczne. Metody jakościowe oparte są na sądach pojedynczych ekspertów lub grup ekspertów. W przeciwieństwie do metod ilościowych nie mają charakteru formalnego, lecz myślowy i dlatego mogą, ale nie muszą być formułowane na podstawie danych o kształtowaniu się wartości zmiennej prognozowanej i zmiennych objaśniających w przeszłości. Do metod jakościowych zaliczamy, np. metody oparte na opiniach kierownictwa przedsiębiorstwa czy opiniach osób zajmujących się w firmie określonym zakresem działalności. Do prognozowania w przedsiębiorstwach używa się najczęściej metod opartych na modelach szeregu czasowego i ekonometrycznych oraz metod jakościowych.
Konstrukcja prognozy i jej zastosowanie w przedsiębiorstwie jest procesem sekwencyjnym i może przebiegać w następujących etapach:
• sformułowanie zadania prognostycznego (zmiennej prognozowanej);
• określenie przesłanek prognostycznych, polegające na wskazaniu czynników bliższego i dalszego otoczenia przedsiębiorstwa oraz elementów strategii przedsiębiorstwa, które wywierają wpływ na prognozowane zjawisko;
• zebranie danych prognostycznych, statystyczna obróbka danych prognostycznych;
• wybór metody prognozowania, którego podstawę powinny stanowić przyjęte przesłanki prognostyczne;
• konstrukcja prognozy w oparciu o zbudowany model prognostyczny;
• ocena dopuszczalności prognozy;
• ocena trafności prognozy na podstawie błędów ex post.
W zależności od potrzeb przedsiębiorstwa system prognostyczny powinien dostarczać m.in. prognoz krótko-, średnio- i długookresowych. Prognozy krótkoterminowe mogą służyć planowaniu wykorzystania zasobów ludzkich, planowaniu produkcji i dostaw. Najczęściej stosowanymi są prognozy popytu. Średnioterminowe są niezbędne do określenia przyszłych potrzeb materiałowych w celu zakupu materiałów, maszyn i wyposażenia czy zatrudnienia pracowników. Prognozy długoterminowe są używane do planowania strategicznego, muszą uwzględniać szanse rynkowe, czynniki otoczenia i zasoby wewnętrzne przedsiębiorstwa.

Więcej na temat prognozowania w przedsiębiorstwie:
http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/111/prognozowanie_w_przedsiebiorstwie.html?strona=1

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +