Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-03-29 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Systemy wczesnego ostrzegania w działalności przedsiębiorstwa

Rynkowe powodzenie przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od umiejętności szybkiej reakcji na informacje płynące z jego wnętrza oraz z jego otoczenia. Aby przedsiębiorstwo mogło przetrwać, osoby nim zarządzające muszą bacznie analizować otoczenie w poszukiwaniu sygnałów ostrzegawczych, będących impulsem do podjęcia odpowiednich działań dostosowujących przedsiębiorstwo do nadchodzących zmian. Dotyczy to w takim samym stopniu firm małych, jak i dużych korporacji. Istotną rolę w ograniczaniu wpływu zagrożeń pojawiających się w otoczeniu odgrywa wdrażanie w zarządzaniu przedsiębiorstwem systemu wczesnego ostrzegania (SWO).
Koncepcja systemu wczesnego ostrzegania po raz pierwszy pojawiła się w dobie wielkiego kryzysu gospodarczego, kiedy to menedżerowie nie dysponując odpowiednio wczesnymi informacjami o zagrożeniach, nie byli w stanie przewidzieć grożącego niebezpieczeństwa. Zadaniem SWO jest odpowiednio wczesne wykrycie pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu gospodarczego poprzez dostarczenie danych ekonomicznych, np. w postaci wskaźników umożliwiających podjęcie dalszych decyzji dotyczących polepszenia kondycji przedsiębiorstwa. SWO należy także traktować jako narzędzie wspomagające budowę przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
W konstruowaniu systemów wczesnego ostrzegania wykorzystuje się różne modele, metody i teorie naukowe, m.in.:
• modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw;
• teorię analizy symptomów kryzysu przedsiębiorstwa;
• zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa;
• metody wyceny wartości przedsiębiorstwa;
• benchmarking;
• metody audytorskie.
Najstarszą i najczęściej stosowaną formułą konstrukcyjną systemów wczesnego ostrzegania są modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw. Wśród nich najbardziej znanymi modelami prognozowania są modele opracowane przez Edwarda Altmana (z-score i ZETA).
Badania potwierdzają, że jeżeli upadłość nie jest reżyserowana, to przeważnie znacznie wcześniej poprzedzają ją rozmaite negatywne zjawiska, co znajduje odzwierciedlenie w pogarszających się wskaźnikach ekonomicznych firmy. Sytuację kryzysową w działalności przedsiębiorstwa charakteryzują zwykle stagnacja pasywna, nieskuteczna strategia rynkowa, niewykorzystane w pełni zasoby, nieefektywne zarządzanie.
Praktyka wielu krajów i badania naukowe wskazują na celowość i konieczność stosowania systemów umożliwiających wczesne wykrywanie zagrożeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstw. Również w Polsce zwiększa się zainteresowanie i świadomość przedsiębiorstw w zakresie stosowania systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami (m.in. badania PAN z 2006 roku).
SWO są użyteczne nie tylko dla osób zarządzających podmiotami gospodarczymi, ale również dla instytucji kształtujących i realizujących politykę gospodarczą. Dlatego, oprócz konstruowania systemów wczesnego ostrzegania wewnątrz podmiotów gospodarczych, niezbędne staje tworzenie w otoczeniu biznesu wyspecjalizowanych jednostek organizacyjnych ukierunkowanych na gromadzenie informacji i wiedzy sprzyjającej rozwojowi przedsiębiorstw.

Źródła:
http://mfiles.pl/pl/index.php/System_wczesnego_ostrzegania
http://www.swo.ae.katowice.pl/_pdf/199.pdf
http://br.wszia.edu.pl/zeszyty/pdfs/br08_01andreasik.pdf
http://www.pte.pl/pliki/2/12/Elzbieta%20Maczynska%20-%20Lodz.pdf
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-29 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Płace rosną, zatrudnienie spada!

W lutym płace w relacji rocznej wzrosły o 4 proc., po styczniowym symbolicznym wzroście o 0,4 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny. Statystyczny Polak w lutym zarabiał 3 tys. 710 złotych. Spadło za to zatrudnienie, w ciągu roku zmniejszyło się o 0,8 proc.


W lutym zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zatrudniających co najmniej 10 osób spadło o 8 tys. osób, a jego roczna dynamika okazała się ujemna i wyniosła -0,8 proc. Wprawdzie największe spadki zatrudnienia mamy już prawdopodobnie za sobą, a poziom bezrobocia 
powoli się stabilizuje, jednak sytuacja na rynku pracy raczej w najbliższym czasie się nie odwróci. Do wygenerowania wzrostu zatrudnienia niezbędne jest znaczące przyspieszenie tempa wzrostu PKB, a na to w pierwszym półroczu 2013 roku szanse są niewielkie. Roczna dynamika zatrudnienia będzie więc - zdaniem analityków - w najbliższym czasie oscylować wokół -1 proc.


Źródło: www.firma.egospodarka.pl 

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-03-29 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł promujący bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie oraz świadomość obywatelską

W ramach działań promocyjno-informacyjnych, służących upowszechnianiu informacji o świadczonych bezpłatnych poradach prawnych i obywatelskich oraz idei aktywnego obywatelstwa, w dniu 29 marca 2013 r. ukazał się artykuł w Podkarpackiej Gazecie Anonse.

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest również dostępny na stronie internetowej projektu „Aktywne obywatelstwo” w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-03-29 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny pracy BPPiO w Tarnobrzegu

Informujemy, iż w dniu 29 marca 2013 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Tarnobrzegu będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. od 14:00 do 18:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-03-28 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Konferencja "Join us! Czyli o współczesnej rekrutacji"

W dniach 9 - 11 kwietnia odbędzie się I Konferencja „Konferencja "Join us! Czyli o współczesnej rekrutacji" organizowana przez Koło Naukowe STRATEG we współpracy z Komisją Informacji i Promocji Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ.

1 Dzień poświęcony jest Targom Pracy oraz wystąpieniom zaproszonych prelegentów. Wystąpienia dotyczyć będą zagadnień: sposoby poszukiwania praca i wykorzystania Social Media, metody przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej i stawiania pierwszych kroków na rynku pracy.
2 Dzień Konferencji to Dni Otwarte w firmach, podczas których będzie można dowiedzieć się: czym się zajmują, co trzeba zrobić, aby otrzymać w nich pracę, a także stworzona zostanie możliwość rozmowy z aktualnymi pracownikami firmy.
3 Dzień to możliwość wzięcia udziału w warsztatach oraz grach biznesowych, podczas których będzie można dowiedzieć się:
-jak tworzyć profesjonalne dokumenty aplikacyjne,
-co zrobić aby zwiększyć swoją atrakcyjność jako kandydata do pracy w oczach pracodawcy,
-jak stworzyć profesjonalny profil na LinkedIn oraz GoldenLine.
 
Na warsztaty oraz Dni Otwarte obowiązuje rejestracja.
Za udział w Konferencji jest możliwość otrzymania certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo.
Udział w Konferencji jest bezpłatny.
 

Źródło: http://www.facebook.com/events/255378447930795/

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Otoczenie biznesu

Otoczenie biznesu stanowi istotny czynnik rozwoju regionalnego w nowoczesnej gospodarce. W literaturze przedmiotu istnieje szereg definicji otoczenia przedsiębiorstwa lub też otoczenia biznesu. Można je definiować jako wszystko to, co znajduje się na zewnątrz firmy, poza jej granicami i oddziałuje na nią. Jest to środowisko, w jakim działa firma. Otoczenie przedsiębiorstwa to całokształt zjawisk, procesów i instytucji kształtujących jego stosunki wymienne, możliwość sprzedaży, zakresy działania i perspektywy rozwojowe. Na ogół stanowi ono siłę zewnętrzną wobec przedsiębiorstwa, które nie ma na część czynników wpływu. Otoczenie może generować zarówno szanse, jak i zagrożenia, dlatego też musi być brane pod uwagę przy budowaniu strategii firmy oraz wyznaczaniu jej celów. Z reguły czynniki składające się na otoczenie przedsiębiorstwa podlegają nieustannym zmianom, konieczne jest więc ich ciągłe monitorowanie.
Otoczenie przedsiębiorstwa możemy podzielić na bliższe (inaczej mikrootoczenie - konkurencyjne, branżowe, sektorowe) oraz dalsze (makrootoczenie). W pierwszym przypadku obejmuje ono czynniki, które bezpośrednio oddziałują na przedsiębiorstwo. Do pewnego stopnia przedsiębiorstwo może wywierać wpływ na te czynniki, ale zależy to od posiadanej przez nie siły związanej z osiągniętą pozycją konkurencyjną. Im lepsza pozycja firmy, tym większy możliwy wpływ. Elementy mikrootoczenia to różnego rodzaju podmioty gospodarcze i grupy wpływu, m.in.:
• dostawcy surowców, materiałów i innych niezbędnych dla funkcjonowania danego przedsiębiorstwa składników;
• pośrednicy, czyli podmioty, które pośredniczą w przepływie towarów między różnymi podmiotami, np. firmy transportowe, hurtownicy;
• konkurenci, a więc inne firmy należące do danego sektora, danej branży;
• klienci korzystający z usług lub zakupujący produkty przedsiębiorstwa;
• lokalne samorządy i lokalni mieszkańcy, którzy mogą mieć bezpośredni wpływ na działalność przedsiębiorstwa (dotyczy przede wszystkim przedsiębiorstw wywierających wpływ na lokalne otoczenie - np. poprzez wpływ na środowisko);
Z kolei otoczenie dalsze to zbiór czynników o szerszym zasięgu, które w podobny sposób wpływają na działania wszystkich podmiotów gospodarczych obecnych na danym rynku. Są z reguły niezależne od przedsiębiorstwa i dlatego musi się ono do tych czynników dostosować.
Najważniejsze wymiary (czynniki) makrootoczenia to:
• demograficzny - wielkość i struktura wg płci czy wieku danego kraju, tempo przyrostu naturalnego, gęstość zaludnienia czy struktura gospodarstw domowych;
• ekonomiczny - tempo przyrostu dochodu narodowego oraz jego podział, poziom rozwoju gospodarczego, polityka gospodarcza realizowana w danym kraju, rozkład dochodów ludności, stopień oszczędności i zadłużenia społeczeństwa oraz dostępność kredytów zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla gospodarstw domowych;
• polityczno-prawny - stałość przepisów prawnych oraz obszar i jednoznaczność obowiązujących uregulowań, a także stopień ingerencji władzy w gospodarkę lub pełen liberalizm w tym zakresie;
• społeczno-kulturowy - poziom wykształcenia społeczeństwa, tradycje danego kraju, zróżnicowanie kulturowe na obszarze państwa oraz przestrzegane przez ludność normy etyczne i moralne;
• techniczne - nowe technologie, tempo zmian zachodzących w technice i technologii przemysłu, częstość pojawiania się nowych produktów, stosunek do wprowadzanych innowacji, czyli przede wszystkim łatwość ich wprowadzenia do użytkowania.
• przyrodnicze - panujące w danym kraju warunki ekologiczne, dostępne na jego obszarze surowce naturalne, koszty pozyskania energii oraz tempo ich wzrostu, wymagania środowiska naturalnego i jego ochrona, a także czynniki klimatyczne.

Źródło:
http://opc.com.pl/assets/files/ANALIZA_OTOCZENIA_PRZEDSIEBIORSTWA.pdf
http://www.findict.pl/slownik/otoczenie-przedsiebiorstwa

 

Projekt „Badania dla Rozowju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2013-03-28 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty kursu "Fizjoterapia z językiem angielskim" - II edycja

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące II edycji kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim".

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


lubelskie
2013-03-28 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Podziękowania

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31 marca 2013r. dobiega końca realizacja projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe”.
Łącznie w jego ramach zrealizowano 18 kursów z następujących zakresów tematycznych:

1.      Fizjoterapia z jęz. angielskim.
2.      Masaż z jęz. angielskim.
3.      Gimnastyka korekcyjna z jęz. angielskim.
4.      Fitness z językiem angielskim.
5.      Płace z zaawansowanym Excelem.
6.      Kadry z zaawansowanym Excelem.
7.      Rachunkowość z zaawansowanym Excelem.
8.      Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem.
9.      Sprzedaż z zaawansowanym Excelem.
 
Byłym uczestnikom i uczestniczkom projektu, pracownikom i przedsiębiorcom życzymy wielu sukcesów oraz zadowolenia z pracy.
Fundacja „Fundusz Inicjatyw” pragnie złożyć serdeczne podziękowania wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do sukcesu projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa mazowieckiego w styczniu 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dane na temat sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego w styczniu 2013 roku. W komunikacie zawarto informacje m.in. o wielkości produkcji przemysłowej, zatrudnieniu, wynagrodzeniach, sprzedaży detalicznej i hurtowej.
Produkcja sprzedana przemysłu w styczniu br. osiągnęła wartość (w cenach bieżących) 19769,0 mln zł i była (w cenach stałych) o 6,4% wyższa niż przed rokiem (wobec spadku o 5,5% przed miesiącem i wzrostu o 3,1% w styczniu ub. roku); w stosunku do poprzedniego miesiąca zwiększyła się o 1,7%. Wyższy niż w styczniu ubiegłego roku poziom produkcji sprzedanej odnotowano w 17 (spośród 32 występujących w województwie) działach przemysłu, a niższy – w 15. W przetwórstwie przemysłowym produkcja sprzedana (stanowiąca ponad 75% produkcji sprzedanej przemysłu) w porównaniu ze styczniem 2011 roku zwiększyła się o 4,9%. Zwiększyła się również (o 11,0%) produkcja sprzedana w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (udział tej sekcji stanowi prawie 23% produkcji przemysłowej).
Największe spadki w analizowanym okresie zanotowano we wszystkich sekcjach związanych z budownictwem. Produkcja sprzedana budownictwa (w cenach bieżących) w styczniu br. ukształtowała się na poziomie 2246,7 mln zł, tj. o 24,4% niższym niż przed rokiem (wobec spadku o 20,9% przed miesiącem i o 31,5% w styczniu ub. roku). W skali roku obniżyła się również produkcja budowlano-montażowa (o 21,7%, w cenach bieżących). Spadek sprzedaży odnotowano w podmiotach zajmujących się budową budynków (o 51,6%) oraz w jednostkach wykonujących roboty budowlane specjalistyczne (o 13,7%), natomiast wzrost w jednostkach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 8,7%, po spadku przed miesiącem).
W styczniu br. odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w skali roku (o 1,9%) realizowanej przez przedsiębiorstwa handlowe i niehandlowe. Po spadku przed miesiącem, wzrosła w skali roku sprzedaż w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem paliwami stałymi, ciekłymi i gazowymi (o 4,2%). Niewielki wzrost sprzedaży utrzymał się w grupie „żywność, napoje i wyroby tytoniowe” (w styczniu br. o 1,5%). W drugim miesiącu z kolei obserwowano spadek sprzedaży w grupie „pozostałe” (o 8,4%). Zmniejszyła się również sprzedaż w grupie „meble, RTV, AGD” (o 5,5%, po wielu miesiącach wzrostu).

Pełny komunikat GUS o sytuacji społeczno-gospodarczej Mazowsza jest dostępny pod adresem:
http://www.stat.gov.pl/warsz/69_1442_PLK_HTML.htm
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-27 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Badania CBOS - więcej kobiet na kierowniczych stanowiskach?

Zgodnie z badaniami CBOS I kwartału 2013r. znaczna część Polaków przychylna jest zwiększeniu liczby kobiet na kierowniczych stanowiskach w rządzie (47 proc.), w fundacjach i organizacjach społecznych (47 proc.) oraz w partiach politycznych (46 proc.). Wśród badanych przeważają opinie, że więcej kobiet niż obecnie powinno zajmować odpowiedzialne stanowiska także w administracji państwowej (42 proc.) oraz w firmach i przedsiębiorstwach (45 proc.).

Fakt mniejszego udziału kobiet w życiu publicznym najczęściej uzasadniany jest ich większym zaangażowaniem w obowiązki domowe (59 proc.). Ponad dwie piąte ankietowanych (43 proc.) uważa, że w sferze publicznej dominują mężczyźni, dlatego kobiety mają mniejsze szanse.

Co piąty respondent przyczynę tego stanu rzeczy upatruje w braku wiary kobiet we własne siły i możliwości (21 proc.) oraz w tym, że są one mniej zainteresowane życiem publicznym i robieniem kariery zawodowej (19 proc.). Co siódmy badany (15 proc.) uważa, że brakuje prawnych działań zapewniających kobietom większy udział w pełnieniu odpowiedzialnych funkcji publicznych.

Jeżeli chodzi o udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek, to co czwarty badany (24 proc.) uważa za słuszne, aby prawo określało ten zakres, a dwie trzecie respondentów (63 proc.) sprzeciwia się takiej propozycji. Ankietowani popierający to rozwiązanie uważają, że gwarantowany udział kobiet w zarządach i radach nadzorczych spółek publicznych powinien wynosić średnio 39 proc.

CBOS zapytał również ankietowanych, czy słyszeli o Kongresie Kobiet - ruchu społecznym niezwiązanym z żadną instytucją ani partią polityczną, z którego inicjatywy w 2009 r. powstał obywatelski projekt ustawy zwiększającej udział kobiet na listach wyborczych. Niemal co drugi badany (45 proc.) słyszał o Kongresie Kobiet, a 54 proc. - odpowiedziało negatywnie. Rozpoznawalność większa jest wśród absolwentów wyższych uczelni, osób o wyższych dochodach, mieszkańców największych miast, kadry kierowniczej.

Kobiety, które słyszały o Kongresie CBOS zapytał, czy ich zdaniem, reprezentuje on ich interesy. Zdania badanych są podzielone; ponad dwie piąte (44 proc.) - odpowiedziała twierdząco, zaś 28 proc. ankietowanych - jest przeciwnego zdania.

 

Źródło: http://www.wirtualnemedia.pl

 
Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +