Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2016-09-22 | Nowy start

Zakres tematyczny szkoleń oferowanych w ramach projektu "Nowy start"

Informujemy, że w zakładce Do pobrania zamieszczony został zakres tematyczny szkoleń oferowanych w ramach projektu "Nowy start".

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z dokumentami.


lubelskie
2016-09-05 | Nowy start

FFI rozpoczyna nabór do projektu "Nowy start"

Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie „Nowy start”. Dnia dzisiejszego rozpoczynamy rekrutację. Dokumenty rekrutacyjne wraz z Regulaminem są dostępne w zakładce dotyczącej projektu „Nowy start” (podzakładka „Uczestnictwo w projekcie" http://ffi.org.pl/nowystart/uczestnicy).

Zgłoszenia przyjmujemy w biurze projektu przy ul. Narutowicza 57/4 codziennie w godzinach 8-16.

 


ogólnopolskie
2016-08-18 |

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczyna realizację projektu „Nowy Start”

 

Uprzejmie informujemy, że od 1 września Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczyna realizację projektu „Nowy Start”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014 -2020, Oś priorytetowa 10. Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników do zmian, Działanie: 10.2 Programy typu outplacement.

 Uczestnikami projektu mogą być osoby, które:

- zostały zwolnione z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu i na dzień przystąpienia do projektu pozostają bezrobotne lub bierne zawodowo;

- zamieszkują (w rozumieniu KC) na terenie woj. lubelskiego.

 Do udziału w projekcie szczególnie zachęcamy kobiety, osoby w wieku 50 lat i więcej oraz osoby posiadające co najwyżej średnie wykształcenie.

 W ramach projektu zrealizowane będą następujące działania:
1. Doradztwo zawodowe indywidualne -w wymiarze 6 godz. zegar./os.

2. Doradztwo zawodowe grupowe - w wymiarze 32 godz. dyd./gr.
3. Pośrednictwo pracy – w wymiarze 4 godz. zegar/os.
4. Do wyboru jedno z pięciu szkoleń:

- gr. I Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej  (180 godz. dyd.),

- gr II Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera  (180 godz. dyd.),

- gr. III Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.),

- gr. IV Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.),

gr. V Sekretariat i obsługa kadrowa z wykorzystaniem komputera (180 godz. dyd.).

 5. 3-miesięczne staże zawodowe.

 

Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma:

- stypendium szkoleniowe w wysokości 7,20 zł/godzinę szkolenia*;

- stypendium stażowe w wysokości 2 100 zł/miesiąc*;

- zwrot kosztów przejazdu na wszystkie usługi - dla osób zamieszkujących poza miejscem świadczenia usług;

- materiały szkoleniowe (skrypty, książki);

- materiały pomocnicze (teczka, notes, długopis);

- obiad w trakcie trwania szkoleń;

- poczęstunek kawowy

   *podane stawki oznaczają koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

 

Wartość projektu: 933 712,50 zł

 

Wkład Funduszy Europejskich: 793 655,62 zł

 


ogólnopolskie
2016-08-08 |

Fundacja przedstawia oferty współpracy dla trenerów w ramach projektu "Szansa na aktywizację"

  W związku z zaplanowanym rozpoczęciem realizacji projektu "Szansa na aktywizację", Fundacja przedstawia oferty współpracy dla trenerów z zakresu administracja biurowa; Sprzadaż i obsługa klienta z kasą fiskalną; Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; Kosmetyka, wizaż i stylizacja; Opieka nad osobami starszymi; Usługi gastronomiczne. Szczegóły ffi.org.pl/wspolpraca.php


ogólnopolskie
2016-08-08 |

Fundacja przedstawia oferty współpracy dla doradców zawodowych w ramach projektu "Szansa na aktywizację"

 W związku z zaplanowanym rozpoczęciem realizacji projektu "Szansa na aktywizację", Fundacja przedstawia oferty współpracy dla doradców zawodowych. Szczegóły ffi.org.pl/wspolpraca.php


lubelskie
2016-08-05 |

Fundacja poszukuje osoby na stanowisko Specjalista/tka ds. projektu.

W związku z zaplanowaną realizacją projektu fundacja poszukuje specjalisty ds. projektów EFS. Szczegóły http://ffi.org.pl/wspolpraca.php?id_praca=189&id=wsp%F3%B3praca&v=praca


ogólnopolskie
2016-08-05 |

Fundacja poszukuje osób na stanowiska pośredników pracy

 W związku z zaplanowaną realizacją projektów fundacja poszukuje pośredników pracy. Szczegóły http://ffi.org.pl/wspolpraca.php?id_praca=190&id=wsp%F3%B3praca&v=praca


ogólnopolskie
2016-08-05 |

Fundacja przedstawia oferty współpracy dla doradców zawodowych

W związku z zaplanowanym rozpoczęciem realizacji projektów Fundacja przedstawia oferty współpracy dla doradców zawodowych. Szczegóły http://ffi.org.pl/wspolpraca.php?id_praca=192&id=wsp%F3%B3praca&v=praca


ogólnopolskie
2016-08-05 |

Fundacja przedstawia oferty współpracy dla trenerów

 W związku z zaplanowanym rozpoczęciem realizacji projektów Fundacja przedstawia oferty współpracy dla trenerów z zakresu sprzedaży, obsługi komputera, logistyki, kadr, obsługi kasy fiskalnej oraz innych zakresów tematycznych. Szczegóły http://ffi.org.pl/wspolpraca.phpid_praca=191&id=wsp%F3%B3praca&v=praca


ogólnopolskie
2016-07-29 |

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” organizatorem stażu

Informujemy, że Fundacja „Fundusz Inicjatyw” jest organizatorem stażu w ramach projektu "Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie świdnickim (II)" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej PUP Świdnik (http://swidnik.praca.gov.pl).
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +