Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-03-21 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc kwiecień 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc kwiecień 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-03-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wsparcie przedsiębiorców przez urzędy pracy

Na początku marca w Warszawie odbyła się konferencja „Wsparcie dla przedsiębiorców w okresie spowolnienia gospodarczego. Najnowsze zmiany w prawie. Oferta Urzędu Pracy”. Podczas spotkania mówiono m.in. o zmianach w prawie pracy, ofercie urzędów pracy skierowanej do przedsiębiorstw. Wzięli w niej udział przedstawiciele rządu, urzędów pracy, przedsiębiorcy oraz organizacje pracodawców i pracobiorców.
Podczas konferencji zaprezentowano ofertę wsparcia przedsiębiorców przygotowaną przez Urząd Pracy m.st. Warszawy. Przedstawiono rozwiązania umożliwiające tworzenie miejsc pracy przy mniejszych kosztach - refundacja części kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, zwrot części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne, przeszkolenie kandydatów do pracy zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców, instrumenty rynku pracy wspierające proces rekrutacji i zatrudniania pracowników, np. staże umożliwiające pracodawcy przygotowanie kandydata do wykonywania zadań w firmie bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów.
Dr hab. Jacek Męcina, wiceminister pracy i polityki społecznej, zapoznał uczestników konferencji z najnowszymi inicjatywami rządu wspomagającymi przedsiębiorców w tworzeniu nowych miejsc pracy w okresie spowolnienia gospodarczego oraz z możliwościami ochrony zatrudnienia poprzez zmiany w prawie. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (MPiPS) przygotowało zmiany w ustawie o promocji zatrudnienia dotyczące m.in. funkcjonowania urzędów pracy. W założeniu urzędy pracy mają działać na wzór agencji zatrudnienia, czyli pracownicy tych jednostek mają stać się doradcami klienta – osób bezrobotnych i przedsiębiorców. Celem MPiPS jest również wdrożenie metod profilowania, co pozwoliłoby na skuteczniejsze adresowanie usług i instrumentów od odbiorców wsparcia. Kolejnym krokiem ma być rozdzielenie składki na ubezpieczenie zdrowotne od statusu bezrobotnego oraz zwiększenie współpracy publicznych służb zatrudnienia, urzędów pracy z ośrodkami pomocy społecznej, instytucjami sektora pozarządowego, co ma przyczynić się do aktywizacji najtrudniejszych grup bezrobotnych. Uruchomiono już pilotaż współpracy urzędów pracy z prywatnymi agencjami zatrudnienia w trzech regionach kraju: na Podkarpaciu, Mazowszu i Dolnym Śląsku.
Kolejną inicjatywą wspomagającą przedsiębiorców ma stać się ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu. W jej myśl w przypadku firm, których obroty spadną poniżej 15 proc. w ciągu 6 miesięcy, na podstawie porozumień zawieranych albo z przedstawicielami związków zawodowych, albo z przedstawicielstwem pracowników wyłonionych w trybie przyjętym u danego pracodawcy, można będzie wprowadzić dwa instrumenty: ograniczenie wymiaru czasu pracy do połowy lub zastosować tzw. przestój techniczny; tutaj istnieje możliwość połączenia przestoju ze szkoleniami.
W obu przypadkach pracodawca będzie mógł otrzymać dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń korygujące pracownikom to, co stracili z tytułu redukcji wymiaru czasu pracy lub przestoju. Z takiej pomocy mogą także skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają problemy z niektórymi zobowiązaniami publicznymi, wystarczy, że wskażą sposób rozłożenia zobowiązań lub zdecydują się na zawarcie porozumienia z instytucją, wobec której mają zadłużenie (np. z ZUS-em).
Ustawa o łagodzeniu skutków kryzysu nastawiona na ochronę miejsc pracy, jak stwierdził wiceminister, dedykowana jest dla średnich i małych przedsiębiorstw, bo są w niej limity pomocy publicznej. Dla dużych firm, takim rozwiązaniem systemowym, będącym odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców, są zmiany w dziale 6 Kodeksu pracy, przede wszystkim możliwość wydłużenia okresu rozliczeniowego do 12 miesięcy. Proponowane zmiany w prawie, zdaniem wiceministra, mają wejść w życie najpóźniej w drugim kwartale 2013 r.

Źródło:
http://www.bcc.org.pl/Wydarzenie.1121.0.html?&no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=5518&tx_ttnews[backPid]=1023
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-20 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Sytuacja na rynku pracy w lutym 2013r.

Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w lutym 2013 roku 14,4 proc. i w porównaniu do stycznia 2013 roku  wzrosła o  0,2 punktu  procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku odnotowano identyczny wzrost natężenia bezrobocia (z poziomu  13,2  proc.  do poziomu  13,4 proc.).

W lutym 2013 roku wzrost stopy bezrobocia (w granicach od 0,1 do 0,3 punktu) odnotowano we  wszystkich województwach.
 
Liczba bezrobotnych w końcu lutego 2013 roku wyniosła 2 337,4 tys. osób i w porównaniu do końca stycznia 2013 roku wzrosła o  41,6 tys. osób (o 1,8  proc.). Dla porównania w analogicznym okresie ubiegłego roku (luty 2012 - styczeń 2012) odnotowano wzrost liczby bezrobotnych o 46,4 tys. (o 2,2 proc.). Zatem notowana w lutym br. dynamika wzrostu liczby bezrobotnych była słabsza, niż przed rokiem.
 Wzrost liczby bezrobotnych w lutym 2013 roku miał miejsce we wszystkich województwach.
 
Warto zauważyć, że zarówno w 2012 r., jak i w pierwszych miesiącach bieżącego roku, ok. trzykrotnie wyższy wzrost bezrobocia częściej dotyczył mężczyzn, niż kobiet. Z jednej strony może być to efekt zwolnień w sekcjach zatrudniających głównie mężczyzn, np. budownictwie, ale też może być wynikiem przewagi kobiet wśród aktywizowanych bezrobotnych.
 
Ponadto należy podkreślić, że z porównania ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców do urzędów pracy w lutym w latach 2011-2013 w bieżącym roku było ich najwięcej. Z pewnością fakt ten wiązać należy z przeznaczeniem wyższych środków na aktywizację bezrobotnych, w tym również z uruchomieniem rezerwy Ministra Pracy.
 
Źródło: www.mpips.gov.pl
 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


ogólnopolskie
2013-03-20 |

Wizyta studyjna grupy gimnazjalistów w Fundacji „Fundusz Inicjatyw”

W dniu 19 marca 2013 r. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” gościła grupę około 15 uczniów i uczennic gimnazjum w wieku 14-15 lat. Podczas spotkania zostały zaprezentowane działania realizowane przez fundację, projekty, w szczególności projekt „Aktywne obywatelstwo”, inicjatywy ukierunkowanych na rozwój społeczeństwa obywatelskiego a także specyfika pracy w organizacji pozarządowej i cele społeczne III sektora.

Wizyta studyjna została zorganizowana w ramach projektu "Bądź Aktywny - Aktywizuj Innych" współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Wspólnie ze Stowarzyszeniem Dąb w Ciosmach (Liderem projektu) Fundacja Aktywności Obywatelskiej (Partner) podejmuje kroki w celu zwiększenie aktywności obywatelskiej wśród młodzieży gimnazjalnej ze szkół spod Biłgoraja, poprzez m.in. warsztaty obywatelskie, organizację inicjatyw włączających w działania okolicznych mieszkańców oraz przekazanie dobrych praktyk zaangażowania obywateli w trakcie organizowanych dla młodzieży wizyt studyjnych. Podczas takich wizyt młodzież spotka się z przedstawicielami lubelskich organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz firm, które w ramach swojej działalności stosują zasady społecznej odpowiedzialności biznesu.

Zapraszamy do galerii, gdzie zostało umieszczonych kilka zdjęć ze spotkania.


ogólnopolskie
2013-03-20 |

Intercultural news/ Noticias intercultural: 17th Student Film Confrontations/ 17 Muestra de cine estudiantil

17th Student Film Confrontations
Student Film Confrontations is the annual review of the most interesting achievements of the world cinema. The event takes place in “Chatka Żaka” and aims at presenting the winners of the most important film awards such as Golden Globes, Golden Palms or the Academy Awards. The films screened during the festival are oftentimes shown for the first time in Lublin, and sometimes for the first time in Poland. The event is extremely popular among film buffs and is regarded as one of the most important cultural events in Lublin. The brains behind the Confrontations and the author of the programme is Piotr Kotowski – the indefatigable animator of film culture in Lublin.
Program of last days of confrontations:

20th March18:00 „Everybody in our family”
25th March18:00 "SPAIN"
26th March19:00 "The Big Heart of the Girls"
27th March18:00 "JACKPOT"

 

Web page: www.ack.lublin.pl

 

17 Muestra de cine estudiantil

La Muestra de cine estudiantil es la proyección anual de los logros más interesantes del cine mundial que tiene lugar en el Centro Académico de Cultura “Chatka Żaka”. Su idea es la presentación de películas galardonadas en los festivales más importantes del mundo: ganadores del Globo de Oro, la Palma de Oro o los Oscars. Todos los títulos de la muestra se proyectan en Lublin por primera vez, y la mayoría de ellos, por primera vez en Polonia. Este acontecimiento cultural, que atrae a multitud de amantes del cine, pasó muy rápidamente a formar parte de los más importantes de Lublin. El autor y gestor del programa de la Muestra de cine estudiantil, Piotr Kotowski, continúa su infatigable labor cinematográfica en Lublin como agente cultural.
A continuación os mostramos las películas que se mostrarán y en qué fechas:

20 Marzo18:00 „Everybody in our family”
25 Marzo 18:00 "SPAIN"
26 Marzo 19:00 "The Big Heart of the Girls"
27 Marzo 18:00 "JACKPOT"

 

Página web: www.ack.lublin.pl

 


mazowieckie
2013-03-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Konkurs Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości

15 lutego 2013 r. Komisja Europejska ogłosiła kolejną edycję Konkursu „Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości” – „European Enterprise Promotion Awards”. Dotychczas, w sześciu edycjach konkursu, Polska zgłosiła łącznie 154 projekty. W minionych latach zostały one wysoko ocenione i znalazły się w ścisłym finale.
Konkurs jest adresowany do władz lokalnych, regionalnych i krajowych, do miast, regionów, wspólnot, organizacji biznesowych, instytucji realizujących programy edukacyjne, jak również do jednostek samorządu terytorialnego, które wspólnie z przedsiębiorcami realizują projekty w formule partnerstwa publiczno–prywatnego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni najlepsi promotorzy przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie oraz zostaną przedstawione najlepsze zasady i praktyki w tej dziedzinie. Celem konkursu jest również zwiększenie świadomości społecznej na temat roli odgrywanej przez przedsiębiorców oraz zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.
Nagrody przyznawane są w sześciu kategoriach:
• promowanie ducha przedsiębiorczości;
• inwestowanie w umiejętności;
• rozwój środowiska biznesowego;
• wspieranie internacjonalizacji biznesu;
• przedsiębiorczość odpowiedzialna i wspierająca włączenie społeczne;
• wspieranie rozwoju zielonych rynków i poprawy efektywności gospodarowania zasobami.
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie przyjmuje formularze zgłoszeniowe do konkursu do 26 kwietnia 2013 r. Podmiot, który zamierza wziąć udział w Konkursie, powinien, opisując swój projekt na formularzu zgłoszeniowym, wykazać, w jaki sposób zrealizowane przedsięwzięcia przyczyniły się do ułatwienia rozwoju biznesu oraz jak stymulowały gospodarkę regionu podczas dwuletniego okresu poprzedzającego zgłoszenie do konkursu.
Z przekazanych projektów jury powołane przez Ministra Gospodarki wybierze maksymalnie dwa projekty w dwóch różnych kategoriach, które zostaną nominowane do etapu europejskiego. Ostateczne wyłonienie zwycięzców fazy krajowej jest zaplanowane na czerwiec 2013 r. Wyniki fazy europejskiej zostaną ogłoszone podczas uroczystej ceremonii, na którą zaproszeni zostaną wszyscy laureaci nominowani przez poszczególne kraje. W 2013 roku ceremonia wręczenia nagród odbędzie się w listopadzie, a jej współgospodarzem będzie sprawująca w tym czasie prezydencję Rady UE -Litwa.

Źródło:
http://www.mazovia.pl/dla-przedsiebiorcow/aktualnosci/art,101,europejska-nagroda-promocji-przedsiebiorczosci.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-19 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Dysproporcje w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn

16,2% to różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w 2012 r. w całej UE - wg najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Europejską. Informacja ta pojawiła się przed przypadającym 28 lutego 2013 r. Europejskim Dniem Równości Wynagrodzeń. Dzień ten, obchodzony w całej Unii, wyznacza liczbę dodatkowych dni, które muszą przepracować kobiety, aby ich zarobki zrównały się z zarobkami mężczyzn − obecnie jest to 59 dni, co oznacza, że w tym roku dzień ten wypadł 28 lutego.

 
Powyższe dane potwierdzają nieznaczną tendencję spadkową w stosunku do poprzednich lat, gdy odsetek ten wynosił około 17% lub więcej. Tendencję spadkową w tym zakresie można wytłumaczyć wpływem spowolnienia gospodarczego na różne sektory, w których zatrudnia się głównie mężczyzn (takich jak budownictwo lub sektor inżynieryjny), i które odnotowały ogółem większy spadek zysków. Równocześnie w ciągu ostatnich lat wzrósł odsetek mężczyzn pracujących w niepełnym wymiarze godzin lub zatrudnionych na mniej korzystnych warunkach finansowych. Zmiana nie wynika więc z podwyższenia poziomu wynagrodzeń kobiet i polepszenia warunków ich pracy.
 

Źródło: www.europa.eu

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO
I RODZINNEGO” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Fundusze unijne wsparciem przedsiębiorczości kobiet

Obchodzony niedawno Międzynarodowy Dzień Kobiet stał się okazją do dyskusji na temat udziału kobiet w życiu publicznym, społecznym i gospodarczym kraju. W Polsce 47 % zdolnych do pracy kobiet jest aktywnych zawodowo, z czego 35% prowadzi własną firmę – ponad milion kobiet pracuje na własny rachunek będąc właścicielami mikro- i małych przedsiębiorstw. Pod tym względem zajmujemy szóstą pozycję wśród krajów członkowskich UE. Nadal jednak na najwyższych stanowiskach znajdują się w dominującej większości mężczyźni. W Polsce w zarządach spółek jest tylko 12 proc. kobiet i odsetek ten nie zmienia się od lat.
Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) z okazji Dnia Kobiet zorganizowała spotkanie z Przedsiębiorczymi Kobietami, które rozpoczęły własną działalność gospodarczą wykorzystując unijne dotacje. Celem spotkania, oprócz przedstawienia sylwetek mazowieckich businesswoman, było również podsumowanie realizacji dotychczasowych działań skierowanych na wsparcie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach dotychczas ogłaszanych przez MJWPU konkursów 1488 kobiet otrzymało bezzwrotną dotację, realizując projekty w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia PO KL.
Podczas spotkania przedstawiono również plany na lata 2013-2015. W tym okresie przewidziano realizację projektów zakładających wsparcie dla osób rozpoczynających działalność za pomocą instrumentów inżynierii finansowej. Ta forma wsparcia będzie polegała na udzielaniu preferencyjnych pożyczek (zaplanowano 340 pożyczek). Również w 2013 r. zostanie przyjętych do realizacji kolejnych sześć projektów systemowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, w ramach których 204 osoby otrzymają bezzwrotną dotację.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową poświęconą wydarzeniu:
http://mazowia.eu/informacje-prasowe/przedsiebiorczosc-jest-kobieta-fundusze-unijne-efektywnym-wsparciem-kobiecych-biznesow.html

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramch Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-18 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn - konkurs

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

Priorytetowym działaniem jest wsparcie aktywizacji zawodowej kobiet powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich/ wychowawczych lub po okresie opieki nad osobami zależnymi. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w 2013 r. wynosi 300 000 zł.
Oferty należy składać do 22 marca 2013 r.
 
Szczegółowe informacje znajdują się na stronie resortu pracy. //http://www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/organizacje-pozarzadowe/art,6082,konkurs-inicjatyw-organizacji-pozarzadowych.html
 
 
 
Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-03-18 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia „Zarządzanie zasobami ludzkimi z językiem angielskim”

 Informujemy, że w sobotę 16 marca br. rozpoczęło się szkolenie „Zarządzanie zasobami ludzkimi z językiem angielskim”.

 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +