Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-03-15 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Upadłości firm w Polsce

Jak wynika z najnowszych danych pochodzących z Monitora Sądowego i Gospodarczego, w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy (marzec 2012 r. – luty 2013 r.) upadłość ogłosiło 900 przedsiębiorstw. W tym okresie najmniejszą liczbę upadłości w pojedynczym miesiącu ogłoszono we wrześniu (52 firmy), a z kolei największą ich liczbę w październiku (91 firm). Przed rokiem (w lutym 2012 r.) roczna krocząca suma upadłości wyniosła 751 firm. Wynik bieżący jest więc o 19,8% gorszy.
W lutym br. opublikowano 74 orzeczeń o upadłości firm. Było to o 14 % mniej firm niż w styczniu, w którym zanotowano 86 upadłości oraz o 4,2% więcej niż w lutym 2012 r., w którym to zanotowano 71 takich zdarzeń. Upadłość dotyka przede wszystkim przedsiębiorstw z branży budowlanej, meblarskiej, produkcji wyrobów metalowych oraz kultury, rozrywki i rekreacji.
Natężenie upadłości firm branży budowlanej uległo dalszemu zwiększeniu w ciągu miesiąca o 0,16 pkt. proc. do poziomu 3,54%. Dla porównania w analogicznym okresie 2012 r. wyniosło ono 2,45%. Przewiduje się, że zarówno budownictwo drogowe, jak i mieszkaniowe w dalszym ciągu będzie przeżywało kryzys, który może zostać przełamany najwcześniej w 2014 r.
Również w branży meblarskiej zanotowano dalsze podwyższanie poziomu upadłości (z 2,73% do 3,05%). W zeszłym roku w analogicznym okresie natężenie upadłości w branży związanej z produkcją mebli wyniosło 1,08%. W branży przedsiębiorstw produkujących wyroby metalowe (bez maszyn) natężenie upadłości w ciągu miesiąca wzrosło z poziomu 1,27% na 1,46%. Pierwsze miejsce wśród branż o wysokim natężeniu upadłości zajęła branża, której podmioty zajmują się działalnością związaną z kulturą, rozrywką i rekreacją. Za wzrost upadłości w tej grupie można obarczyć głównie podmioty związane z działalnością rekreacyjną. Popyt na takie usługi jest szczególnie wrażliwy na wahania kondycji finansowej gospodarstw domowych.
W lutym 2013 r. zerowe natężenie upadłości wystąpiło wśród firm zajmujących się produkcją pojazdów samochodowych i części, branży farmaceutycznej oraz branży związanej z wytwarzaniem i przetwarzaniem koksu oraz rafinacją ropy naftowej.
W ogólnej liczbie firm, które ogłosiły upadłość w lutym, 14 % stanowiły prowadzone w formie indywidulanej działalności gospodarczej. Średni poziom udziału tych firm w ogóle upadłości w ciągu ostatniego roku plasował się na poziomie około 21%. W ostatnim miesiącu 10 osób zakończyło prowadzenie indywidualnej działalności gospodarczej ze względu na niewypłacalność. Było to o 52% mniej niż w styczniu, w którym upadło 21 takich firm, jak również o 52% mniej niż w lutym 2012 r. kiedy również upadło ich 21.
W styczniu ogłoszono upadłość 64 przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek prawa handlowego, co oznacza stabilizację liczby bankructw w stosunku do ubiegłego miesiąca, kiedy to upadło ich 65 (tj. spadek o 1,5%). W stosunku do lutego ub. r., w którym upadło 50 firm, wynik jest większy o 28,0%.

Więcej informacji na temat upadłości firm w Polsce:
http://www.kuke.com.pl/aktualnosci.php?news_id=564

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-03-15 | Aktywne obywatelstwo

Kampania radiowa promująca poradnictwo prawne i obywatelskie w 2013 r.

Z przyjemnością informujemy, iż 11 marca 2013 r. rozpoczęła się kampania radiowa promująca bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie na antenie Radia Leliwa 93,5 i 104,7 FM. Kampania będzie trwała do 24 marca 2013 r. włącznie. W Radiu Leliwa można usłyszeć 2 rodzaje spotów.

Spoty mają za zadanie zwrócenie uwagi na poradnictwo prawne i obywatelskie oraz tematykę związaną z aktywną postawą obywatelską.

Zapraszamy do podzakładki Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, gdzie również można odsłuchać spotów a mieszkańców powiatów niżańskiego, stalowowolskiego, tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzeg zapraszamy do korzystania z usług Biur Porad Prawnych i Obywatelskich.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-03-15 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Wszystkim, którzy pomimo śnieżycy planują wyjście w ten weekend z domu polecamy krótki przewodnik Kulturalny weekend w Lublinie.


lubelskie
2013-03-15 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie szkolenia „Kadry i płace z Symfonią”

We wtorek 12 marca br. rozpoczęło się szkolenie „Kadry i płace z Symfonią” - pierwsze szkolenie realizowane w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – markomożliwości”.

W szkoleniu bierze udział 8 uczestniczek z mikroprzedsiębiorstw z regionu lubelskiego. Na zajęciach będą poruszane takie tematy jak np.: stosunek pracy; rodzaje umów oraz zasady ich zawierania i rozwiązywania; zasady i konsekwencje odpowiedzialności pracowników; czas pracy i jego ewidencjonowanie; zasady udzielania urlopów; wynagrodzenia; obowiązki zakładów pracy wobec ZUS i Urzędu Skarbowego; prowadzenie i obsługa programu Płatnik oraz programu Symfonia Kadry i Płace.
 
Zachęcamy do obejrzenia fotogalerii zdjęć ze szkolenia.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-03-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Kredytowe gwarancje de minimis dla przedsiębiorców

4 marca br. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), w obecności Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Ministra Finansów Jacka Rostowskiego, podpisał z przedstawicielami banków komercyjnych i spółdzielczych umowy w ramach instrumentu Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis.
Program gwarancji de minimis jest odpowiedzią rządu na spowolnienie gospodarcze. W ramach tego programu mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli uzyskać gwarancje na zabezpieczenie spłaty kredytu przeznaczonego na finansowanie działalności bieżącej. Ryzyko związane z udzielonymi gwarancjami przejmuje na siebie Skarb Państwa.
Bank Gospodarstwa Krajowego będzie udzielał gwarancji na zabezpieczenie spłaty kredytów oferowanych przez banki komercyjne oraz banki spółdzielcze. Poziom funduszy własnych BGK umożliwi udzielenie gwarancji do kwoty 30 mld zł, co z kolei pozwoli na udzielenie kredytów obrotowych w kwocie 50 mld zł.
Gwarancje będą udzielane na wniosek mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, składany do banku udzielającego kredytu. Wysokość gwarancji może wynieść do 60% kwoty kredytu obrotowego - maksymalnie do 3,5 mln złotych. Warunkiem koniecznym ich uzyskania est posiadanie przez przedsiębiorcę zdolności kredytowej.
Przez pierwszy okres roczny dla gwarancji udzielonych do 31 grudnia 2013 roku przedsiębiorca nie będzie ponosił żadnych opłat prowizyjnych związanych z uzyskaną gwarancją. Za kolejny okres roczny wysokość prowizji będzie wynosić 0,5% w skali roku. Opłata będzie naliczana od kwoty gwarancji de minimis.
„Program gwarancji de minimis dla małych i średnich przedsiębiorstw, który właśnie rozpoczynamy, jest bezprecedensowy w historii transformacji gospodarczej w Polsce. Jestem przekonany, że stanie się on ważnym elementem wsparcia polskiej gospodarki, a w szczególności małych i średnich przedsiębiorstw będących jej filarem” - powiedział Dariusz Daniluk, Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Więcej informacji na temat gwarancji de minimis:
http://www.bgk.com.pl/aktualnosci/4-03-2013-ruszaja-gwarancje-de-minimis-dzis-bgk-podpisal-umowy-z-piecioma-bankami
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-03-14 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie II edycji kursu "Fizjoterapia z językiem angielskim"

Informujemy, że dnia 12 marca 2013 r. uczestniczki i uczestnik zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Fizjoterapii z językiem angielskim” przystąpili do egzaminu podsumowującego kurs. Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.

Gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2013-03-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej na Mazowszu

Według najnowszej informacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącej koniunktury gospodarczej w województwie mazowieckim największy odsetek przedsiębiorców, którzy nie dostrzegają żadnych barier w prowadzeniu działalności, zajmuje się handlem detalicznym (7,9%). W dalszej kolejności na brak barier wskazują jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego (7,4%), usług (6,9%) i budownictwa (2,7%).
Wśród przedsiębiorstw zgłaszających występowanie barier w działalności gospodarczej największe trudności napotykają firmy budowlano-montażowe. W tym przypadku główną barierę stanowi konkurencja na rynku (59% w lutym br., 53% w analogicznym miesiącu ub. r.); w skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji finansowej (z 37% do 50%), natomiast spadło – bariery związanej z kosztami zatrudnienia (z 49% do 40%).
Również podmioty prowadzące handel hurtowy za największą barierę uznały konkurencję na rynku (barierę tę sygnalizowało w lutym br. 52% przedsiębiorstw, 53% w analogicznym miesiącu ub. r.). W dalszej kolejności przedsiębiorstwa z tej grupy jako barierę wymieniają niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (51% w lutym br., 49% przed rokiem). Barierą, której znaczenie najbardziej wzrosło w skali roku są koszty zatrudnienia (odpowiednio z 37% do 44%).
Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców z zakresu handlu detalicznego, zgłaszających bariery, są związane z niedostatecznym popytem (barierę tę sygnalizowało w lutym br. 57% przedsiębiorstw, 51% w analogicznym miesiącu ub. r.), konkurencją na rynku (56% w lutym br., 49% przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (52% w lutym br., 49% w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w skali roku są konkurencja na rynku oraz niedostateczny popyt.
Firmy usługowe jako największe trudności wskazały bariery związane są z konkurencją firm krajowych (51% w lutym br., 53% w analogicznym okresie ubiegłego roku) i kosztami zatrudnienia (49% w lutym br., 43% przed rokiem). W największym stopniu w skali roku wzrosło znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 31% do 39%) i kosztami zatrudnienia (z 43% do 49%), a spadło – z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 40% do 35%) i niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 39% do 35%).

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_koniunktura_gospodarcza_201302.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Rynek pracy z punktu widzenia przedsiębiorców

W miniony wtorek Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) przedstawił wyniki 17. edycji sondażu przeprowadzanego wśród pracodawców – „Plany Pracodawców”.
Według wyników sondażu w ciągu ostatnich miesięcy więcej firm zmniejszyło niż zwiększyło poziom zatrudnienia. Zwolnienia dotykały głównie pojedynczych pracowników lub ich małych grup. Najczęściej obejmowały działy produkcji, sprzedaży oraz administracji i obsługi klienta. Redukcja etatów nastąpiła w prawie co trzeciej firmie (30%), podczas gdy co czwarta firma je zwiększyła (25%). Zwiększanie zatrudnienia miało miejsce przede wszystkim w przypadku firm zatrudniających ponad 250 pracowników (36%). Pod względem regionów najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na wschodzie i w centralnej Polsce – w tych obszarach zmniejszenie liczby pracowników dotyczyło co trzeciej firmy (odpowiednio 35% i 36%).
Przedsiębiorcy oceniają, że w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku Polska oddali się od recesji, jednak na rynku będzie panowała stagnacja. Prawie 3 na 4 przedsiębiorców już odczuwa wpływ spowolnienia gospodarczego w bieżącej działalności. Możliwości obrony przed negatywnymi zjawiskami, które zapanowały na rynku, przedsiębiorcy upatrują w zwiększaniu efektywności i uelastycznianiu zatrudnienia. Rozważane w tym obszarze działania obejmują podniesienie wymaganej efektywności na danych stanowiskach (36%), bądź też powierzenie pracownikom dodatkowych obowiązków (28%). Brane pod uwagę są również szkolenia pracowników (31%) oraz zatrudnienie w miejsce dotychczasowych nowych, lepiej przygotowanych specjalistów (11%).
Obok podniesienia efektywności, pracodawcy, dla przeciwdziałania wpływom stagnacji, chcieliby również uelastycznić zatrudnienie (35%). W tej grupie narzędzi wskazują wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych (15%), wykorzystanie umów na czas określony (15%) lub nawiązanie współpracy z agencjami pracy tymczasowej (11%). Dla połowy badanych przedsiębiorców istotne również jest dokonanie optymalizacji kosztów innych niż pracownicze (34%).
W ciągu najbliższego półrocza zwiększenia zatrudnienia można się spodziewać w niespełna co piątej badanej firmie (19%). Niewiele mniej przedsiębiorstw planuje zmniejszyć zatrudnienie (15%). Podobnie jak w ubiegłych miesiącach działania takie głównie dotyczyć będą firm mniejszych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników (22%).

Źródło:
http://www.paiz.gov.pl/20130305/wyniki_randstad_i_tns_polska

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ruszyła strona internetowa projektu „PI - innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodziennego”

 Z przyjemnością informujemy, iż dnia 1 marca 2013 r. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu innowacyjnego „PI - innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zwodowego i rodzinnego”. Celem ogólnym projektu jest dostarczenie grupom użytkowników z woj. mazowieckiego produktu - modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne form zatrudnienia do końca czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektuPI - innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zwodowego i rodzinnego.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nowoczesne technologie informacyjne szansą rozwoju dla mikro i małych przedsiębiorstw

Na początku marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyła się konferencja, podczas której dyskutowano o barierach rozwoju przedsiębiorczości oraz biznesowym potencjale Internetu. Punktem wyjścia do dyskusji był Raport o sytuacji mikro i małych firm w 2012 roku przygotowany po raz trzeci przez Bank Pekao SA we współpracy z PBS Sp. z o.o. W konferencji udział wzięli przedstawiciele banku, mazowieccy przedsiębiorcy oraz samorządowcy.
Uczestnikom konferencji przedstawiono ogólnopolskie i wojewódzkie wyniki raportu. W województwie mazowieckim w roku 2012 najlepiej ocenili swoją sytuację przedsiębiorcy z podregionu radomskiego, perspektywy na kolejny rok są najlepsze wg firm z podregionu ostrołęcko–siedleckiego. Najniższe oceny występują w podregionie warszawskim zachodnim. W tegorocznym wydaniu raportu po raz pierwszy zapytano właścicieli mikro i małych firm o bariery rozwoju. Najistotniejszymi – zdaniem respondentów – są: koszty pracy, wysokość podatków oraz skomplikowane procedury związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Istotną część raportu poświecono analizie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że 87% firm korzysta z komputera, ale tylko 57% z nich używa Internetu do kontaktu z administracją, a 56% ma własną stronę internetową. Mniej niż połowa prowadzi działania reklamowe z wykorzystaniem Internetu. Pomimo wysokich wskaźników dotyczących korzystania z komputera i dostępu do sieci, Internet nadal w ogromnym stopniu jest niewykorzystanym potencjałem rozwoju mikro i małych firm, biorąc pod uwagę zarówno podstawowe funkcje informacyjne o działalności przedsiębiorstwa, jak również bardziej zaawansowane rozwiązania marketingowe, reklamowe czy sprzedażowe, np. związane ze sprzedażą przez sklepy internetowe.
Podczas spotkania zaprezentowano również założenia projektu „Wrota Mazowsza – Mazowiecka Platforma Usług Społeczeństwa Informacyjnego”. Cele tego przedsięwzięcia są realizowane poprzez projekt pilotażowy: „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa” i dwa projekty kluczowe: E-administracja („Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”) oraz Bazy Wiedzy („Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”).

Źródło:
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3940,e-gospodarka-wykorzystanie-nowoczesnych-technologii-informacyjnych-przez-mikro-i-male-przedsiebiorstwa-szansa-ich-rozwoju.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +