Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-03-11 | Aktywne obywatelstwo

Ostatnie szkolenie kadry doradczej Biur Porad Prawnych i Obywatelskich

W dniach 8-9 marca 2013 r. w Lublinie odbyło się szkolenie „Najważniejsze zmiany prawne w latach 2012 – 2013”, w którym wzięło udział 3 doradców prawnych oraz 6 doradców obywatelskich Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia, które znajdują się w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polska liderem europejskiego outsourcingu

Z informacji opublikowanej przez Associated Press wynika, że Polska w ciągu kilku ostatnich lat wyrosła w Europie na największy ośrodek nowoczesnych usług biznesowych. W swoim materiale Agencja powołuje się na najnowszy raport firmy Jones Lang LaSalle, według którego Polska stała się wiodącym europejskim kierunkiem inwestycyjnym dla firm z branży outsourcingu.
Przed blisko 10 laty międzynarodowe firmy zaczęły delegować realizację prostych procesów biznesowych pierwszym otwieranym w Polsce centrom. W latach 2008-2011 firmy świadczące usługi biznesowe stworzyły ponad 28 tys. miejsc pracy. Jak wynika z badań Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), w 2011 roku najwięcej osób w centrach usług pracowało w Krakowie (19,4 tys.), Warszawie (14,2 tys.), Wrocławiu (12,6 tys.), Trójmieście (8 tys.) i Łodzi (7,7 tys.). W naszym kraju rozwijają się zarówno centra nastawione na obsługę macierzystej korporacji, jak i świadczące usługi na zewnątrz.
W wyniku dynamicznego rozwoju branży usług biznesowych, centra realizują coraz bardziej zaawansowane usługi, m.in. z zakresu IT, księgowości, finansów czy obsługi prawnej. Branża outsourcingowa zapewnia m.in. wsparcie księgowości dla europejskich rządów, obsługę klientów w językach włoskim czy hebrajskim, a także realizuje procesy z obszaru prac rozwojowo-badawczych. Rozwój centrów outsourcingu spowodował, że również polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po usługi realizowane w tym systemie.

Źródło:
http://www.mcig.pl/index.php/aktualnosci/390-polska-centrum-europejskiego-outsourcingu

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2013-03-08 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Polecamy kilka wybranych wydarzeń w najblizszy weekend w Lublinie.

Weekend 8-10 marca 2013


mazowieckie
2013-03-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla firm

Mimo że środki unijne z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i z Regionalnych Programów Operacyjnych powoli się kończą, przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z innych form wsparcia. Jedną z nich są instrumenty programu na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP (Competiviness and Innovation Program). W ramach CIP można skorzystać z poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), dzięki któremu firmy z sektora MSP mają ułatwiony dostęp do kapitału.
System poręczeń w ramach CPI zapewnia gwarancje bezpośrednie dla pośredników finansowych oraz dodatkowe gwarancje dla krajowych systemów gwarancyjnych. Skupia się on na czterech obszarach:
• dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, w drodze pożyczek, leasingu, inwestycji związanych z wiedzą (innowacje, transfer technologii);
• finansowaniu firm przy pomocy mikrokredytów - oprócz gwarancji instytucje finansowe mogą tu także uzyskać dotacje kompensujące część kosztów administracyjnych poniesionych na obsługę mikrokredytów dla firm;
• dostępie firm do kapitału zalążkowego, kapitału w fazie startu, finansowania mezaninowego;
• dodatkowym finansowaniu zadłużenia przedsiębiorstw - instytucja finansowa zobowiązuje się do przeznaczenia części uzyskanego kapitału na pożyczki dla kolejnych firm.
Informacje o programie CIP w Polsce zapewniają Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), finansowane przez Ministerstwo Gospodarki i koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku systemu poręczeń takim punktem jest Związek Banków Polskich.
Bezpośrednie wsparcie w formie poręczeń EFI udzielane jest przez różne instytucje finansowe - m.in. spółki leasingowe i banki. Model współpracy EFI z instytucjami finansowanymi w Polsce zakłada dwa warianty. W pierwszym z nich, instytucja finansowa udziela kredytów bezpośrednio przedsiębiorcom. W drugim wariancie, instytucja finansowa współpracująca z EFI udziela gwarancji kredytowych we współpracy z inną instytucją finansową, zajmującą się kredytowaniem firm z sektora MSP. Dzięki temu, że bank może podzielić się ryzykiem kredytowania mikro, małych i średnich firm, jest on bardziej skłonny do udzielania kredytów firmom z tego sektora. Jest to szczególnie ważne w czasach kryzysu, kiedy kryteria uzyskiwania wsparcia kredytowego ulegają na ogół zaostrzeniu.
Zakres udzielania preferencyjnych kredytów jest szeroki. Kredyt można uzyskać na stworzenie nowego majątku lub modernizację już istniejącego, zakup środka transportu, zakup nieruchomości, finansowanie kontraktu czy w ramach kredytu obrotowego. Szczególnie ten ostatni rodzaj kredytu to w polskich warunkach swoista rewolucja na rynku finansowym. Najmniejsze firmy były bowiem przez długi czas pozbawione dostępu do kredytu pozwalającego sfinansować bieżącą działalność.

Więcej informacji:
http://www.cip.gov.pl/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-03-07 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 8 marca 2013 r. BPPiO będą nieczynne

W związku ze szkoleniem doradców prawnych i obywatelskich w dniu 8 marca 2013 r. (piątek) Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu będą nieczynne.

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług doradców w inne dni, kiedy odbywają się dyżury. Harmonogramy dyżurów są umieszczone w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2013-03-07 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Ostatnie wolne miejsca na szkolenie „Certyfikacja Project Managera w Systemie IPMA”

 Szanowni Państwo,

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu

Certyfikacja Project Managera w Systemie IPMA

Poziom A, B, C lub D

90 godzin w trybie popołudniowo-weekendowym

rozpoczęcie już 23 marca - Ostatnie wolne miejsca !

 

Jest to niezwykła okazja aby uzyskać certyfikację wartą nawet kilkanaście tysięcy złotych.

Koszty egzaminów certyfikujących przedstawiają się następująco:

poziom A -          12 300,00 zł

poziom B -          9 840,00 zł

poziom C -          7 380,00 zł

poziom D -          1 230,00 zł

W/w koszty są w całości pokrywane w ramach projektu.

 

Zajęcia będą odbywały się w trybie popołudniowo-weekendowym w wybrane poniedziałki i środy w godz. 16:20-19:50 oraz w wybrane weekendy w godz. 9:00-14:15 lub 9:00-16:00 - dokładne terminy dostępne są w harmonogramie na stronie internetowej projektu

Niewielkie grupy szkoleniowe (5-10 osób) zapewniają indywidualne podejście trenera do każdego z uczestników.

Zapewniamy:

  • materiały szkoleniowe i pomocnicze,
  • wyżywienie (przerwy kawowe oraz obiad)
  • zwrot kosztów dojazdu

 

Projekt „Mikroprzedsiębiorstwo-makromożliwości” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Ostatnie dotacje dla firm w regionach

W tym roku województwa dokonają podziału ostatnich środków na rozwój przedsiębiorczości z regionalnych programów operacyjnych. Niektóre regiony już zakończyły podział tych funduszy, nie dotyczy to jednak Mazowsza, gdzie na przedsiębiorców czeka w tym roku kwota 12 mln euro (48 mln zł). Pula ta zostanie podzielona w trzech konkursach skierowanych bezpośrednio do małych i średnich firm. W marcu rozpocznie się nabór aplikacji od przedsiębiorstw z sektora turystyki. Jedno przedsięwzięcie będzie miało szansę na co najmniej 300-400 tys. zł dotacji. Środki mają wesprzeć modernizację i unowocześnienie obecnie istniejącej bazy turystycznej. O dotacje będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy z całego kraju, natomiast planowane inwestycje muszą być realizowane na terenie województwa mazowieckiego. Od kwietnia o dotacje na rozwój będą mogli ubiegać się średni przedsiębiorcy, a od maja również mikro i małe przedsiębiorstwa. W obu przypadkach będą preferowane projekty mające na celu wsparcie innowacji, badań i rozwoju, co ma przygotować firmy do przyszłej perspektywy finansowej UE, w której będzie trudniej o środki na zwykłe działania inwestycyjne. „Cieszę się, że na finiszu tego okresu programowania ogłosimy kolejne konkursy dla przedsiębiorstw z Mazowsza. To już naprawdę ostatnie rozdanie unijnych dotacji z puli na lata 2007-2013” – powiedział w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” Mariusz Frankowski, dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. – „Budżet nie jest duży, więc tym bardziej liczymy na ciekawe, innowacyjne projekty”.

Źródło:
http://www.ekonomia24.pl/artykul/706205,983980-Dotacje---w-2013-r--regiony-dziela-ostatnie-dotacje-dla-firm.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spadek Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury w lutym 2013 r.

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podało wartość Wskaźnika Wyprzedzającego Koniunktury (WWK) w lutym 2013 r., informującego z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce. W ostatnim miesiącu wskaźnik wyniósł 143,5 pkt, co oznacza spadek o 0,3 pkt w porównaniu ze styczniem bieżącego roku.
W komentarzu do badania przeprowadzonego w celu wyznaczenia WWK napisano, że duża zmienność wskaźnika w ciągu ostatnich miesięcy wskazuje na zachodzące w gospodarce procesy dostosowawcze - przedsiębiorstwa korygują wielkość produkcji, poziom zapasów i poziom zatrudnienia stosownie do zmian zachodzących po stronie popytu. Jednocześnie przedsiębiorcy starają się zmniejszać koszty na tyle, aby być przygotowanymi na pierwsze oznaki poprawy koniunktury.
Z danych BIEC wynika, że pogorszyła się wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw produkcyjnych oraz ponownie pogorszyły się opinie przedstawicieli przedsiębiorstw na temat kondycji finansowej ich firm. Jak napisano w komentarzu - "To jeden z ważniejszych sygnałów świadczących o tym, że w najbliższej przyszłości należy liczyć się z dalszymi procesami zmierzającymi do ograniczania kosztów, co przejawiać się będzie redukcją zatrudnienia, zdecydowanie wolniejszym wzrostem wynagrodzeń, wyzbywaniem się zbędnych aktywów, dalszym zmniejszaniem zapasów oraz odchodzeniem od inwestycji".
Ponadto podano, że ponownie w firmach zmniejszyło się tempo napływu nowych zamówień, choć można zauważyć, że w ostatnich miesiącach portfel zamówień kurczy się nieco wolniej, niż miało to miejsce w pierwszej połowie ubiegłego roku. Poprawę sytuacji w tym zakresie obserwuje się w przypadku producentów żywności i leków.
Analitycy instytutu podkreślili, że do pozytywnych czynników zaliczyć należy poprawę nastrojów na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz poprawę ocen ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju niezależnie od sytuacji panującej w badanych przedsiębiorstwach.
"Co ważniejsze nie jest to pierwszy miesiąc, kiedy oceny te ulegają poprawie. Przełamanie negatywnych tendencji nastąpiło w listopadzie ubiegłego roku. Napływające coraz częściej informację o poprawie sytuacji w Niemczech i USA oraz zupełnie przyzwoite wyniki gospodarek Azji pozwalają wierzyć przedstawicielom firm, że okres słabej koniunktury czołowe gospodarki świata mają już za sobą, co powinny wkrótce również odczuć firmy polskie" - napisano w komentarzu instytutu BIEC.

Źródło:
http://www.biec.org/?display=show_me_news&id=504

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-03-04 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty kursu "Gimnastyka korekcyjna z językiem angielskim"

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące kursu „Gimnastyka korekcyjna z językiem angielskim”.

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiejw ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-03-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Targi CeBIT szansą na rozwój polskiej branży ICT

„Targi CeBIT to idealne miejsce do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i znalezienia inwestorów. Dzięki uczestnictwu w nich polskie firmy z branży ICT mogą stać się bardziej konkurencyjne na międzynarodowych rynkach” - powiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan podczas konferencji poświęconej partnerstwu strategicznemu Polski w targach CeBIT 2013. Spotkanie odbyło się 25 lutego 2013 r. we Frankfurcie nad Menem.
Podsekretarz stanu w MG podkreślił, że CeBIT to jedno z największych spotkań przedstawicieli sektora teleinformatycznego i gospodarki cyfrowej na świecie. – „Przyznanie Polsce statusu kraju partnerskiego to wyróżnienie i dowód uznania zarówno dla potencjału polskiej branży ICT, jak i stabilności naszej gospodarki” – stwierdził wiceminister.
Wiceminister Bogdan odniósł się do dobrych wyników polskiego sektora technologii informatycznych. – „Wartość polskiego rynku ICT szacujemy na 20 mld euro” - powiedział. Zaznaczył także, że wyniki tej branży wpływają na efektywność i innowacyjność pozostałych sektorów produkcyjnych i usługowych.
Obecność w Hanowerze potwierdziło blisko 200 polskich wystawców. Kolejne 100 firm będzie uczestniczyć w tzw. giełdzie kooperacyjnej. 50 delegatów wysyłają również branżowe izby teleinformatyczne. – „Polscy wystawcy przedstawią najnowocześniejsze rozwiązania dla przedsiębiorstw komercyjnych, a także sektora publicznego. Nie zabraknie także polskich gier elektronicznych i przełomowych innowacji” - powiedział wiceminister Bogdan.
CeBIT to jedno z najważniejszych wydarzeń wystawienniczych branży teleinformatycznej na świecie. Od 1986 r. targi co roku przyciągają tysiące wystawców i setki tysięcy zwiedzających z całego świata. W 2012 r. ekspozycje ponad 4200 wystawców z 70 krajów obejrzało około 312 tys. osób. Targi CeBIT rozpoczynają się 5 marca 2013 r. w Hanowerze.

Źródło:
http://www.mg.gov.pl/node/17770

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejeskiego Funduszu Społecznego
 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +