Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-03-14 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie II edycji kursu "Fizjoterapia z językiem angielskim"

Informujemy, że dnia 12 marca 2013 r. uczestniczki i uczestnik zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Fizjoterapii z językiem angielskim” przystąpili do egzaminu podsumowującego kurs. Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.

Gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2013-03-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej na Mazowszu

Według najnowszej informacji Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotyczącej koniunktury gospodarczej w województwie mazowieckim największy odsetek przedsiębiorców, którzy nie dostrzegają żadnych barier w prowadzeniu działalności, zajmuje się handlem detalicznym (7,9%). W dalszej kolejności na brak barier wskazują jednostki prowadzące działalność w zakresie handlu hurtowego (7,4%), usług (6,9%) i budownictwa (2,7%).
Wśród przedsiębiorstw zgłaszających występowanie barier w działalności gospodarczej największe trudności napotykają firmy budowlano-montażowe. W tym przypadku główną barierę stanowi konkurencja na rynku (59% w lutym br., 53% w analogicznym miesiącu ub. r.); w skali roku w największym stopniu wzrosło znaczenie bariery związanej z niepewnością ogólnej sytuacji finansowej (z 37% do 50%), natomiast spadło – bariery związanej z kosztami zatrudnienia (z 49% do 40%).
Również podmioty prowadzące handel hurtowy za największą barierę uznały konkurencję na rynku (barierę tę sygnalizowało w lutym br. 52% przedsiębiorstw, 53% w analogicznym miesiącu ub. r.). W dalszej kolejności przedsiębiorstwa z tej grupy jako barierę wymieniają niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej (51% w lutym br., 49% przed rokiem). Barierą, której znaczenie najbardziej wzrosło w skali roku są koszty zatrudnienia (odpowiednio z 37% do 44%).
Największe trudności napotykane przez przedsiębiorców z zakresu handlu detalicznego, zgłaszających bariery, są związane z niedostatecznym popytem (barierę tę sygnalizowało w lutym br. 57% przedsiębiorstw, 51% w analogicznym miesiącu ub. r.), konkurencją na rynku (56% w lutym br., 49% przed rokiem) oraz kosztami zatrudnienia (52% w lutym br., 49% w analogicznym miesiącu ub. r.). Barierami, których znaczenie najbardziej wzrosło w skali roku są konkurencja na rynku oraz niedostateczny popyt.
Firmy usługowe jako największe trudności wskazały bariery związane są z konkurencją firm krajowych (51% w lutym br., 53% w analogicznym okresie ubiegłego roku) i kosztami zatrudnienia (49% w lutym br., 43% przed rokiem). W największym stopniu w skali roku wzrosło znaczenie bariery związanej z niedostatecznym popytem (z 31% do 39%) i kosztami zatrudnienia (z 43% do 49%), a spadło – z wysokimi obciążeniami na rzecz budżetu (z 40% do 35%) i niejasnymi i niespójnymi przepisami prawnymi (z 39% do 35%).

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_koniunktura_gospodarcza_201302.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Rynek pracy z punktu widzenia przedsiębiorców

W miniony wtorek Instytut Badawczy Randstad we współpracy z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych (PAIIZ) przedstawił wyniki 17. edycji sondażu przeprowadzanego wśród pracodawców – „Plany Pracodawców”.
Według wyników sondażu w ciągu ostatnich miesięcy więcej firm zmniejszyło niż zwiększyło poziom zatrudnienia. Zwolnienia dotykały głównie pojedynczych pracowników lub ich małych grup. Najczęściej obejmowały działy produkcji, sprzedaży oraz administracji i obsługi klienta. Redukcja etatów nastąpiła w prawie co trzeciej firmie (30%), podczas gdy co czwarta firma je zwiększyła (25%). Zwiększanie zatrudnienia miało miejsce przede wszystkim w przypadku firm zatrudniających ponad 250 pracowników (36%). Pod względem regionów najtrudniejsza sytuacja miała miejsce na wschodzie i w centralnej Polsce – w tych obszarach zmniejszenie liczby pracowników dotyczyło co trzeciej firmy (odpowiednio 35% i 36%).
Przedsiębiorcy oceniają, że w ciągu pierwszego półrocza 2013 roku Polska oddali się od recesji, jednak na rynku będzie panowała stagnacja. Prawie 3 na 4 przedsiębiorców już odczuwa wpływ spowolnienia gospodarczego w bieżącej działalności. Możliwości obrony przed negatywnymi zjawiskami, które zapanowały na rynku, przedsiębiorcy upatrują w zwiększaniu efektywności i uelastycznianiu zatrudnienia. Rozważane w tym obszarze działania obejmują podniesienie wymaganej efektywności na danych stanowiskach (36%), bądź też powierzenie pracownikom dodatkowych obowiązków (28%). Brane pod uwagę są również szkolenia pracowników (31%) oraz zatrudnienie w miejsce dotychczasowych nowych, lepiej przygotowanych specjalistów (11%).
Obok podniesienia efektywności, pracodawcy, dla przeciwdziałania wpływom stagnacji, chcieliby również uelastycznić zatrudnienie (35%). W tej grupie narzędzi wskazują wprowadzenie dłuższych okresów rozliczeniowych (15%), wykorzystanie umów na czas określony (15%) lub nawiązanie współpracy z agencjami pracy tymczasowej (11%). Dla połowy badanych przedsiębiorców istotne również jest dokonanie optymalizacji kosztów innych niż pracownicze (34%).
W ciągu najbliższego półrocza zwiększenia zatrudnienia można się spodziewać w niespełna co piątej badanej firmie (19%). Niewiele mniej przedsiębiorstw planuje zmniejszyć zatrudnienie (15%). Podobnie jak w ubiegłych miesiącach działania takie głównie dotyczyć będą firm mniejszych, zatrudniających od 10 do 49 pracowników (22%).

Źródło:
http://www.paiz.gov.pl/20130305/wyniki_randstad_i_tns_polska

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-12 | PI - Innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego

Ruszyła strona internetowa projektu „PI - innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zawodowego i rodziennego”

 Z przyjemnością informujemy, iż dnia 1 marca 2013 r. Fundacja „Fundusz Inicjatyw” rozpoczęła realizację projektu innowacyjnego „PI - innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zwodowego i rodzinnego”. Celem ogólnym projektu jest dostarczenie grupom użytkowników z woj. mazowieckiego produktu - modelu godzenia przez kobiety życia zawodowego z rodzinnym poprzez elastyczne form zatrudnienia do końca czerwca 2015 r.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze stroną internetową projektuPI - innowacyjny model godzenie przez kobiety życia zwodowego i rodzinnego.

 

Projekt „PI – innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO 
I RODZINNEGO” 
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nowoczesne technologie informacyjne szansą rozwoju dla mikro i małych przedsiębiorstw

Na początku marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego odbyła się konferencja, podczas której dyskutowano o barierach rozwoju przedsiębiorczości oraz biznesowym potencjale Internetu. Punktem wyjścia do dyskusji był Raport o sytuacji mikro i małych firm w 2012 roku przygotowany po raz trzeci przez Bank Pekao SA we współpracy z PBS Sp. z o.o. W konferencji udział wzięli przedstawiciele banku, mazowieccy przedsiębiorcy oraz samorządowcy.
Uczestnikom konferencji przedstawiono ogólnopolskie i wojewódzkie wyniki raportu. W województwie mazowieckim w roku 2012 najlepiej ocenili swoją sytuację przedsiębiorcy z podregionu radomskiego, perspektywy na kolejny rok są najlepsze wg firm z podregionu ostrołęcko–siedleckiego. Najniższe oceny występują w podregionie warszawskim zachodnim. W tegorocznym wydaniu raportu po raz pierwszy zapytano właścicieli mikro i małych firm o bariery rozwoju. Najistotniejszymi – zdaniem respondentów – są: koszty pracy, wysokość podatków oraz skomplikowane procedury związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.
Istotną część raportu poświecono analizie wykorzystania nowoczesnych technologii informacyjnych przez mikro i małe przedsiębiorstwa. Z przeprowadzonych badań wynika, że 87% firm korzysta z komputera, ale tylko 57% z nich używa Internetu do kontaktu z administracją, a 56% ma własną stronę internetową. Mniej niż połowa prowadzi działania reklamowe z wykorzystaniem Internetu. Pomimo wysokich wskaźników dotyczących korzystania z komputera i dostępu do sieci, Internet nadal w ogromnym stopniu jest niewykorzystanym potencjałem rozwoju mikro i małych firm, biorąc pod uwagę zarówno podstawowe funkcje informacyjne o działalności przedsiębiorstwa, jak również bardziej zaawansowane rozwiązania marketingowe, reklamowe czy sprzedażowe, np. związane ze sprzedażą przez sklepy internetowe.
Podczas spotkania zaprezentowano również założenia projektu „Wrota Mazowsza – Mazowiecka Platforma Usług Społeczeństwa Informacyjnego”. Cele tego przedsięwzięcia są realizowane poprzez projekt pilotażowy: „Mazowiecki System Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa” i dwa projekty kluczowe: E-administracja („Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”) oraz Bazy Wiedzy („Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”).

Źródło:
http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3940,e-gospodarka-wykorzystanie-nowoczesnych-technologii-informacyjnych-przez-mikro-i-male-przedsiebiorstwa-szansa-ich-rozwoju.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-03-11 | Aktywne obywatelstwo

Ostatnie szkolenie kadry doradczej Biur Porad Prawnych i Obywatelskich

W dniach 8-9 marca 2013 r. w Lublinie odbyło się szkolenie „Najważniejsze zmiany prawne w latach 2012 – 2013”, w którym wzięło udział 3 doradców prawnych oraz 6 doradców obywatelskich Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw”.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć ze szkolenia, które znajdują się w galerii.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-03-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Polska liderem europejskiego outsourcingu

Z informacji opublikowanej przez Associated Press wynika, że Polska w ciągu kilku ostatnich lat wyrosła w Europie na największy ośrodek nowoczesnych usług biznesowych. W swoim materiale Agencja powołuje się na najnowszy raport firmy Jones Lang LaSalle, według którego Polska stała się wiodącym europejskim kierunkiem inwestycyjnym dla firm z branży outsourcingu.
Przed blisko 10 laty międzynarodowe firmy zaczęły delegować realizację prostych procesów biznesowych pierwszym otwieranym w Polsce centrom. W latach 2008-2011 firmy świadczące usługi biznesowe stworzyły ponad 28 tys. miejsc pracy. Jak wynika z badań Związku Liderów Sektora Usług Biznesowych w Polsce (ABSL), w 2011 roku najwięcej osób w centrach usług pracowało w Krakowie (19,4 tys.), Warszawie (14,2 tys.), Wrocławiu (12,6 tys.), Trójmieście (8 tys.) i Łodzi (7,7 tys.). W naszym kraju rozwijają się zarówno centra nastawione na obsługę macierzystej korporacji, jak i świadczące usługi na zewnątrz.
W wyniku dynamicznego rozwoju branży usług biznesowych, centra realizują coraz bardziej zaawansowane usługi, m.in. z zakresu IT, księgowości, finansów czy obsługi prawnej. Branża outsourcingowa zapewnia m.in. wsparcie księgowości dla europejskich rządów, obsługę klientów w językach włoskim czy hebrajskim, a także realizuje procesy z obszaru prac rozwojowo-badawczych. Rozwój centrów outsourcingu spowodował, że również polscy przedsiębiorcy coraz częściej sięgają po usługi realizowane w tym systemie.

Źródło:
http://www.mcig.pl/index.php/aktualnosci/390-polska-centrum-europejskiego-outsourcingu

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2013-03-08 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Polecamy kilka wybranych wydarzeń w najblizszy weekend w Lublinie.

Weekend 8-10 marca 2013


mazowieckie
2013-03-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego dla firm

Mimo że środki unijne z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i z Regionalnych Programów Operacyjnych powoli się kończą, przedsiębiorcy mogą nadal korzystać z innych form wsparcia. Jedną z nich są instrumenty programu na rzecz konkurencyjności i innowacji CIP (Competiviness and Innovation Program). W ramach CIP można skorzystać z poręczenia Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), dzięki któremu firmy z sektora MSP mają ułatwiony dostęp do kapitału.
System poręczeń w ramach CPI zapewnia gwarancje bezpośrednie dla pośredników finansowych oraz dodatkowe gwarancje dla krajowych systemów gwarancyjnych. Skupia się on na czterech obszarach:
• dostępie małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania, w drodze pożyczek, leasingu, inwestycji związanych z wiedzą (innowacje, transfer technologii);
• finansowaniu firm przy pomocy mikrokredytów - oprócz gwarancji instytucje finansowe mogą tu także uzyskać dotacje kompensujące część kosztów administracyjnych poniesionych na obsługę mikrokredytów dla firm;
• dostępie firm do kapitału zalążkowego, kapitału w fazie startu, finansowania mezaninowego;
• dodatkowym finansowaniu zadłużenia przedsiębiorstw - instytucja finansowa zobowiązuje się do przeznaczenia części uzyskanego kapitału na pożyczki dla kolejnych firm.
Informacje o programie CIP w Polsce zapewniają Krajowe Punkty Kontaktowe (KPK), finansowane przez Ministerstwo Gospodarki i koordynowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W przypadku systemu poręczeń takim punktem jest Związek Banków Polskich.
Bezpośrednie wsparcie w formie poręczeń EFI udzielane jest przez różne instytucje finansowe - m.in. spółki leasingowe i banki. Model współpracy EFI z instytucjami finansowanymi w Polsce zakłada dwa warianty. W pierwszym z nich, instytucja finansowa udziela kredytów bezpośrednio przedsiębiorcom. W drugim wariancie, instytucja finansowa współpracująca z EFI udziela gwarancji kredytowych we współpracy z inną instytucją finansową, zajmującą się kredytowaniem firm z sektora MSP. Dzięki temu, że bank może podzielić się ryzykiem kredytowania mikro, małych i średnich firm, jest on bardziej skłonny do udzielania kredytów firmom z tego sektora. Jest to szczególnie ważne w czasach kryzysu, kiedy kryteria uzyskiwania wsparcia kredytowego ulegają na ogół zaostrzeniu.
Zakres udzielania preferencyjnych kredytów jest szeroki. Kredyt można uzyskać na stworzenie nowego majątku lub modernizację już istniejącego, zakup środka transportu, zakup nieruchomości, finansowanie kontraktu czy w ramach kredytu obrotowego. Szczególnie ten ostatni rodzaj kredytu to w polskich warunkach swoista rewolucja na rynku finansowym. Najmniejsze firmy były bowiem przez długi czas pozbawione dostępu do kredytu pozwalającego sfinansować bieżącą działalność.

Więcej informacji:
http://www.cip.gov.pl/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-03-07 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 8 marca 2013 r. BPPiO będą nieczynne

W związku ze szkoleniem doradców prawnych i obywatelskich w dniu 8 marca 2013 r. (piątek) Biura Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu będą nieczynne.

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług doradców w inne dni, kiedy odbywają się dyżury. Harmonogramy dyżurów są umieszczone w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +