Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-03-01 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Rozpoczęcie pierwszych szkoleń już w marcu

Szanowni Państwo,

informujemy że już w marcu rozpoczną się pierwsze szkolenia w ramach projektu "Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości".
 
Będą to kolejno:
 
- Kadry i Płace z Symfonią - Edycja I - rozpoczęcie 12 marca
 
- Zarządzanie zasobami ludzkimi z jęz. angielskim - Edycja I -  rozpoczęcie 16 marca
 
- Certyfikacja Project Managera w Systemie IPMA -  rozpoczęcie 23 marca
 
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do jak najszybszego dostarczania kompletnych dokumentów zgłoszeniowych.
 
Przypominamy również, że rekrutacja na wszystkie szkolenia w ramach projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania limitu miejsc.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2013-03-01 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Polecamy kilka wybranych wydarzeń w najbliższy weekend w Lublinie

Przewodnik kulturalny weekend 1-3 marca 2013


mazowieckie
2013-02-28 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Firmy z Mazowsza liderami w pozyskiwaniu środków unijnych

Do końca 2012 roku polscy przedsiębiorcy otrzymali ze środków Unii Europejskiej ponad 234 mld zł. Według raportu przygotowanego przez firmę Bisnode Polska najbardziej zyskało Mazowsze: trafiło tam 41 proc. całej kwoty, tj. 98 mld zł. Na drugim miejscu znaleźli się przedsiębiorcy ze Śląska z kwotą 16 mln zł, co stanowiło 7 proc. całego dofinansowania. Trzecią lokatę zajęły firmy z Małopolski.
Z powyższego wynika, że najwięcej środków pozyskują regiony o dużym potencjale rozwoju i uprzemysłowione, choć skuteczni są również przedsiębiorcy z województw o słabej kondycji finansowej, m.in. z Lubelszczyzny i Podkarpacia – podkreślają autorzy raportu.
Największymi beneficjentami środków z UE stały się podmioty działające w sektorze publicznym. Uzyskały łącznie 105 mld zł. Blisko 16 mld zł dostały szkoły wyższe, zarówno publiczne, jak i niepubliczne. Natomiast pierwszą trójkę najbardziej dofinansowanych sektorów zamykają przedsiębiorcy z sektora usługowego wspierającego transport lądowy. W tym ostatnim przypadku największe nakłady skierowano na budowę lub modernizację portów, stacji, dworców kolejowych, autobusowych, terminali w zakresie kontroli ruchu, obsługi pasażerów, bagażu i ładunków. Ogółem na ten cel przeznaczono ponad 10,5 mld zł. Dodatkowo w pierwszej dziesiątce najbardziej dofinansowanych sektorów z UE znalazły się takie sektory jak oczyszczalnie ścieków, szpitale, badania naukowe.
Najwięcej unijnych pieniędzy trafiło do dużych spółek, zatrudniających powyżej 250 osób. Jak szacuje Bisnode, pozyskały one przeszło 113 mld zł. Około 70 mld zł trafiło na konta małych firm zatrudniających nie więcej niż 50 osób. W przypadku spółek średnich dofinansowanie sięgnęło 40,1 mld zł.

Źródło:
http://www.ekonomia24.pl/artykul/706205,980947--Mazowsze-zgarnia-unijne-pieniadze.html
 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2013-02-28 |

FFI poszukuje wolontariusza/ki do prowadzenia zajęć j. polskiego dla obcokrajowców

 Fundacja "Fundusz Inicjatyw" poszukuje chętnej osoby do prowadzenia zajęć j. polskiego dla praktykantów z Hiszpanii w ramach wolontariatu.

Szczegóły znajdują się w zakładce Praca 


lubelskie
2013-02-28 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty kursu "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem" - III edycja

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące III edycji kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-02-27 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrost złych nastrojów wśród przedsiębiorców

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Dom Badawczy Maison przeprowadziły badanie na reprezentatywnej próbie przedsiębiorców z sektora MSP dotyczące barier i przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej. Poprzednio badanie to zostało przeprowadzone w pierwszym kwartale 2011 i 2012 roku.
W tegorocznym badaniu przedsiębiorcy nie widzą poprawy w żadnym z badanych obszarów. Co więcej, nastąpił gwałtowny wzrost postrzegania przeszkód w prowadzeniu działalności gospodarczej w porównaniu do poprzednich lat. W ocenie przedsiębiorców najbardziej uciążliwe są pozapłacowe koszty pracy. Z roku na rok ta przeszkoda jest coraz większa - w styczniu 2011 roku wskazywało ją 44% badanych, a w styczniu 2013 roku jest już 77% badanych. W dalszej kolejności wśród barier przedsiębiorcy wskazują na „nadmiar obowiązków biurokratycznych” (60 %), „niestabilność prawa” (57 %) oraz „wysokie podatki” (54 %), które w poprzednich latach były wiceliderem tego rankingu.
„Jeśli porównamy wyniki badania z trzech ostatnich lat, to wyraźnie widać, że w odczuciu przedsiębiorców jest coraz gorzej – powiedział Cezary Kaźmierczak, Prezes ZPP. – Po części jest to na pewno skutek stagnacji, po części zawiedzionych nadziei, ale też dość trafnie opisuje rzeczywistość. „Wysokie podatki” jako przeszkoda w prowadzeniu działalności gospodarczej jest poza podium tego rankingu, a awansowały „nadmiar obowiązków biurokratycznych” i „niestabilność prawa”. I rzeczywiście od przedsiębiorców wciąż wymagane są nowe obowiązki biurokratyczne, co większość doprowadza do wściekłości”
Daria Affeltowicz z Domu Badawczego Maison skomentowała wzrost niezadowolenia przedsiębiorców, tłumacząc, że w czasie kryzysu czy też stagnacji, to co nie przeszkadzało tak bardzo w okresie prosperity, teraz wydaje się „przeszkadzać bardziej”.” – Trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej z przyczyn rynkowych wynikające ze spowolnienia, automatycznie powodują w percepcji przedsiębiorców przywiązywanie większej wagi do czynników zewnętrznych. W okresie wzrostu przedsiębiorcy bardziej koncentrują się na rozwijaniu firm i mają mniej czasu i chęci do obserwacji otoczenia prawno-instytucjonalnego”.

Źródło:
http://zpp.net.pl/pl/Aktualnosci/GWALTOWNY-WZROST-NIEZADOWOLENIA-PRZEDSIEBIORCOW


Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-02-27 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie kursu "Sprzedaż z zaawansowanym Excelem" - III edycja

W dniu 26.02.2013 r. zakończył się kurs „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem” realizowany w ramach projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe”. Wszystkie uczestniczki i uczestnicy zostali dopuszczeni do egzaminu i zdali go pozytywnie. Gratulujemy i dziękujemy za systematyczny udział w zajęciach. Fotorelacja z tego wydarzenia dostępna jest na podstronie projektu w galerii.

 
Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2013-02-27 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty kursu "Kadry z zaawansowanym Excelem" - II edycja

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące II edycji kursu „Kadry z zaawansowanym Excelem".

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-02-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Przedsiębiorcy na Mazowszu

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan oprócz raportu dotyczącego ogółu przedsiębiorców w Polsce, przygotowała również raporty dla każdego województwa, w tym dla Mazowsza. Celem tych opracowań jest budowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorców poprzez ukazywanie ich znaczenia oraz roli w kształtowaniu regionalnych i ogólnopolskich stosunków społeczno-gospodarczych .
Województwo mazowieckie jest obecnie najsilniejszym gospodarczo regionem Polski. Zdaniem autorów raportu mocne strony województwa to:
• dodatni przyrost naturalny i saldo migracji;
• wysoki produkt krajowy i najwyższy popyt konsumpcyjny;
• najważniejszy ośrodek akademicki w Polsce;
• wysokie nakłady na B+R i zatrudnienie w tym sektorze.
Wśród słabych stron wymienia się np. trudności komunikacyjne w obrębie samej Warszawy, wysokie koszty pracy i prowadzenia działalności gospodarczej, głębokie zróżnicowanie między stolicą a peryferiami regionu.
W Warszawie swoje centrale ma wiele firm działających w całym kraju i takich, które główne siły produkcyjne ulokowane są w innych województwach. Spośród 500 największych firm ponad 200 jest zlokalizowanych na Mazowszu. Większość ma centrale w Warszawie, ale kilka dużych jest umiejscowionych w innych miastach regionu, tworząc często lokalne zaplecze gospodarcze, wokół którego wyrasta sieć kooperantów i firm usługowych.
Mazowieckie może pochwalić się największą liczbą firm zarejestrowanych w przeliczeniu na 10 tys. mieszkańców. Istnieje tu 95 tys. spółek prawa handlowego i 53 tys. cywilnych, a ponad 472 tys. osób fizycznych zarejestrowało działalność gospodarczą. Co tydzień jest rejestrowanych 1105 firm. W 2011 roku ok. 57 tys. osób rozpoczęło swoją przygodę z biznesem. Nie zawsze odnoszą sukces. Działalność gospodarcza z natury związana jest z ryzykiem. Błędy w zarządzaniu, nietrafiony produkt, zbyt silna konkurencja, która nie wpuści na rynek debiutanta – wszystko to sprawia, że co druga nowa firma zamyka działalność w ciągu pierwszych trzech lat istnienia – czytamy w raporcie.
W ciągu ostatnich ośmiu lat majątek mazowieckich firm wzrósł o 55 proc. i wynosi ponad 67 tys. zł w przeliczeniu na jednego mieszkańca województwa. Również o 55 proc. w ciągu siedmiu ostatnich lat wzrosły przychody firm. Blisko 80 proc. przedsiębiorstw przynosi zyski.
Większość mieszkańców Mazowsza pracuje w przedsiębiorstwach oraz gospodarstwach rolnych. W sektorze prywatnym takich osób w regionie jest 1704 tys. Do tego należy doliczyć ponad 84 tys. pracujących w przedsiębiorstwach publicznych, głównie w przemyśle i transporcie.
Autorzy raportu szans rozwoju regionu upatrują w przemyśle spożywczym, budownictwie, usługach finansowych i informatycznych, w sferze badań i rozwoju, przyjazdowej turystyce zagranicznej. Szansą jest dalszy rozwój warszawskiej giełdy i licznych firm finansowych związanych z rynkiem kapitałowym. W rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową Mazowsze jest na wysokim, drugim miejscu. Na pierwszym zaś, jeśli chodzi o wielkość rynku zbytu. „Ale zasoby pracy są ograniczone, zwłaszcza w Warszawie, jej koszty wysokie, niski wskaźnik bezpieczeństwa powszechnego. Nawet infrastruktura gospodarcza i społeczna jest tu nieco słabsza niż w Małopolsce czy na Górnym i Dolnym Śląsku” – podkreślają twórcy raportu.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem:
http://www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl/images/sampledata/raport%20przedsiebiorcy%20na%20mazowszu.pdf

oraz stroną projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców”, w ramach którego powstał przedstawiony raport:
http://www.wizerunekprzedsiebiorcow.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=102

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-02-26 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie kursu "Kadry z zaawansowanym Excelem" - II edycja

 

Informujemy, że w dniu wczorajszym, tj. 25.02.2013r. zakończyły się zajęcia „Kadry z zaawansowanym Excelem” – II edycja. Wszystkie uczestniczki zdały egzamin z wynikiem pozytywnym. Zapraszamy do zapoznania się ze zdjęciami z tego wydarzenia. Znajdują się one w zakładce galeria.
 
Projekt "Zdobądź kwalifikacje zawodowe" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +