Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-02-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wzrost produkcji przemysłowej w styczniu 2013 r.

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne dane dotyczące produkcji przemysłowej w styczniu 2013 r. w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 pracowników. W ujęciu miesięcznym produkcja przemysłowa wzrosła o 5.4 proc. oraz o 0.3 proc. rok do roku, przy czym ceny produkcji pozostały na niezmienionym poziomie.
W stosunku do stycznia ub. roku wzrost produkcji sprzedanej odnotowano w 20 spośród 34 działów przemysłu. Najwyższą dynamikę odnotowano w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 9,5 proc, produkcji papieru i wyrobów papierniczych – o 7,2 proc. oraz w przemyśle spożywczym – o 7,1 proc.
Spadek produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu ze styczniem ub. roku wystąpił w 14 działach. Największy spadek dotknął sekcje związane z produkcją komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 18,3 proc.
W stosunku do stycznia ub. roku spadek produkcji odnotowano we wszystkich działach budownictwa, przy czym w jednostkach, których podstawowym rodzajem działalności jest wznoszenie budynków - o 20,7 proc., w zajmujących się głównie się robotami budowlanymi specjalistycznymi - o 16,2 proc., a w podmiotach specjalizujących się w budowie obiektów inżynierii lądowej i wodnej - o 9,9 proc.

Publikacja GUS o dynamice produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w styczniu 2013 r.:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/PBS_dynamika_prod_przem_i_budow_mont_1m_2013.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-02-25 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny pracy BPPiO w Stalowej Woli

Informujemy, iż w dniu 26 lutego 2013 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. od 8:00 do 12:00.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2013-02-22 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Więcej unijnych środków dla przedsiębiorców w latach 2014-2020

14 lutego br. odbyła się wspólna konferencja premiera Donalda Tuska i minister rozwoju regionalnego Małgorzaty Bieńkowskiej, poświęcona wydatkowaniu środków z unijnego budżetu na lata 2014-2020.
Polska na realizację polityki spójności w latach 2014-2020 ma otrzymać 73 mld euro. Minister poinformowała, że środki te będą wydawane w inny sposób niż te, które Bruksela przyznała na lata 2007-2013. Wyjaśniła, że do tej pory pieniądze europejskie były wykorzystywane głównie na inwestycje w infrastrukturę i bazę, np. na wyższych uczelniach: "Tę bazę już mamy. Ten przyszły budżet (...) będzie budżetem skierowanym po pierwsze, głównie do przedsiębiorców, skierowanym na połączenie tego, co się będzie rodzić na wyższych uczelniach, badań naukowych i przełożenie tego na rynek" - mówiła minister. Przykładowo, unijne wsparcie firm nie będzie się już koncentrować na prostym dofinansowywaniu ich rozwoju, ale raczej na pobudzaniu innowacyjności. W tym celu - mówiła minister Bieńkowska - trzeba zachęcić firmy i uczelnie do nawiązania bliższej współpracy: "Chodzi o posiadanie długofalowego planu w dwóch dziedzinach: po pierwsze przedsiębiorczości, a po drugie szkolnictwa wyższego." - wyjaśniła minister rozwoju regionalnego. "Możemy zdecydować się na taki krok, że właściwie uzależnimy dostanie pieniędzy przez wyższe uczelnie, a z drugiej strony uzależnimy sięganie po pieniądze przez przedsiębiorstwa od tego, czy po pierwsze będą współpracować, a po drugie, czy ta współpraca będzie oparta na innowacyjności" - dodała.
Zdaniem minister Bieńkowskiej takie myślenie przełoży się na szybszy rozwój gospodarki. "Tak jak teraz jesteśmy zupełnie innym krajem, jeśli chodzi o infrastrukturę, tak w 2020 r. będziemy innym krajem, jeśli chodzi o polskie wynalazki, polskie patentowanie i współpracę polskiej nauki z biznesem" – przekonywała minister.
Według szacunków ministerstwa rozwoju regionalnego wdrażanie przyznanych Polsce środków na lata 2007-2013 przełożyło się dotychczas na utworzenie 270 tys. nowych miejsc pracy i 150 tys. nowych przedsiębiorstw.

Źródło:
http://it.wnp.pl/bienkowska-wiecej-unijnych-pieniedzy-na-innowacje,190460_1_0_0.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


international
2013-02-22 |

Intercultural news: Big questions, big answers?

Big questions, big answers?
What is reality? What happens when we die? Is there a god? These big questions will be
asked from February 28th to March 2nd in the satirical comedy  “Bóg” (“God”), which will be performed at Teatr Juliusza Osterwy (ul. Gabriela Narutowicza 17, Lublin).  The play was written by world-renowned writer and director Woody Allen and will directed by Grzegorz Kempinsky. 
For more information visit  http://teatr.lublin.pl/
Ticket reservations:  Tel  81 532 44 36, e-mail: biuro@teatrosterwy.pl

¿Grandes preguntas, grandes respuestas?
¿Qué es la realidad? ¿Qué ocurre después de la muerte? ¿Existe un dios? La comedia satírica “Bóg” (“Dios”) se planteará estas grandes preguntas desde el 28 de febrero hasta el 2 de marzo en el teatro Juliusza Osterwy (calle Gabriela Narutowicza 17, Lublin). Esta obra fue escrita por el famoso escritor y director Woody Allen y será dirigida por Grzegorz Kempinsky.
Para más información visita http://teatr.lublin.pl/
Resevación de boletos: Tel 81 532 44 36, e-mail: biuro@teatrosterwy.pl
 
Große Fragen, große Antworten?
Was ist die Realität? Was passiert nach dem Tod? Gibt es einen Gott? Vom 28. Februar bis zum 2. März wird sich die satirische Komödie „Bóg“ („Gott“) mit diesen „großen Fragen“ auseinandersetzen. Das Stück wird  im Theater Juliusza Osterwy (ul. Gabriela Narutowicza 17, Lublin) vorgeführt und wurde vom weltberühmten Schriftsteller und Regisseur Woody Allen geschrieben und unter der Regie von Grzegorz Kempinsky sein.
Mehr Informationen finden Sie unter http://teatr.lublin.pl/
Kartenreservierung unter 81 532 44 36 oder biuro@teatrosterwy.pl

lubelskie
2013-02-22 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Oferty pracy dla trenerów/ek szkoleń w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości”

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż na bieżąco poszukujemy trenerów/trenerek do prowadzenia grupowych zajęć szkoleniowych w ramach projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości” z następujących zakresów:
· international trade
· turystyka
· logistyka, spedycja, transport
· zarządzanie zasobami ludzkimi
· zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem
· IPMA (poziomy certyfikacji A, B lub C)
· marketing
· sprzedaż
· aranżacja wnętrz
· wizaż i stylizacja
· język angielski, w tym Business English

· Photoshop
· zaawansowana obsługa Excela
· rachunkowość
· księgowość komputerowa
· finanse mikroprzedsiębiorstwa
· kadry i płace
 
Kryteria i zasady współpracy opisane są w ofercie pracy w zakładce Praca.
 
Osoby spełniające kryteria serdecznie zachęcamy do składania dokumentów aplikacyjnych.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

mazowieckie
2013-02-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Słabsza dynamika polskiego eksportu w 2012 r.

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w 2012 roku wyeksportowaliśmy towary za ponad 597 mld złotych, a sprowadziliśmy za prawie 638,2 mld. Ujemne saldo wyniosło więc ponad 41 miliardów złotych i było o blisko o jedną trzecią niższe niż w 2011 roku (64,7 mld zł).
Eksport w porównaniu do 2011 roku, liczony w euro, wzrósł o 4,1 proc., przykładowo w 2011 roku był to wzrost o ponad 12-proc. i o niemal 23-proc. w 2010 roku.
Według danych opublikowanych przez GUS kolejny miesiąc z rzędu spadł w polskim eksporcie udział naszego głównego partnera handlowego - Niemiec. W porównaniu z 2011 rokiem, zmniejszył się o 1 proc. - do 25,1 proc. Wynik polskiego eksportu uratował handel ze Wschodem. Eksport do Rosji zwiększył się o 25 proc. (jego wartość szacuje na się prawie 7,7 mld euro), a na Ukrainę o 21,5 proc. (4,1 mld euro). Dużą część tego eksportu stanowiła sprzedaż odzieży i obuwia, rósł również eksport żywności.
Branża odzieżowa ma za sobą trudny rok na rynku krajowym, stąd jej większa aktywność za granicą. Słabiej wypadły przemysł elektromaszynowy, motoryzacja i AGD. Zdaniem ekonomistów, to towary, na które popyt zawsze spada w czasie dekoniunktury. Polskim firmom w zwiększaniu sprzedaży nie pomagał złoty, który w ubiegłym roku trzymał się mocno: wobec euro zyskał prawie 7,5 proc., względem dolara ponad 9 proc. Obroty z pierwszą dziesiątką naszych partnerów handlowych stanowiły 66,8 proc. eksportu i 68,3 proc. importu ogółem.
Jeśli prognozy na 2013 rok, dotyczące poprawy koniunktury na głównych europejskich rynkach się potwierdzą, eksport z Polski może jeszcze wzrosnąć. Dodatkowym stymulatorem jego wzrostu może być również, zdaniem ekspertów, trudna sytuacja polskiej gospodarki - firmy będą musiały poszukiwać rynków zbytu poza granicami Polski.
W przeliczeniu na euro deficyt w handlu zagranicznym w okresie styczeń-grudzień 2012 roku wyniósł 9,8 mld euro wobec 15,9 mld euro rok wcześniej - wynika z danych GUS.

Źródło:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/CH_obr_handlu_zagranicznego_og_wg_krajow_12m_2012.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


podkarpackie
2013-02-21 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc marzec 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc marzec 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2013-02-21 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie trzech kursów

Informujemy, że w przyszłym tygodniu dobiegają końca trzy z czterech aktualnie realizowanych kursów, tj.: „Gimnastyka korekcyjna z językiem angielskim”, „Kadry z zaawansowanym Excelem – II edycja”, „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem” – III edycja”. W ostatnim dniu zajęć uczestnicy i uczestniczki podejdą do egzaminów. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w projekcie. Osoby zainteresowane kontynuowaniem podnoszenia swoich kwalifikacji zapraszamy do korzystania z oferty Fundacji oraz zapoznania się z możliwościami kształcenia dostępnymi na stronie www.inwestycjawkadry.pl.

 
Projekt „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 

mazowieckie
2013-02-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Przedsiębiorcy w Polsce

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan przygotowała w ramach projektu „Poprawa wizerunku przedsiębiorców" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raport „Przedsiębiorcy w Polsce”. Jak czytamy we wstępie do raportu, celem, który przyświecał jego twórcom było podkreślenie roli, jaką odgrywają przedsiębiorcy w kształtowaniu sytuacji gospodarczej i społecznej kraju.
Jak wynika z raportu, trzy czwarte produktu krajowego powstaje w działach stricte gospodarczych - usługach, przemyśle, budownictwie, transporcie, rolnictwie. Tylko jedna czwarta w sferze budżetowej. Ta proporcja pokazuje, jak ogromne znaczenie dla dobrobytu Polaków ma działalność przedsiębiorców, w tym rolników. Tworzą dwie trzecie miejsc pracy, a z wynagrodzeń wypłacanych w przedsiębiorstwach pochodzi ponad połowa dochodów polskich rodzin. Co więcej, w 2003 roku PKB na głowę mieszkańca liczony według siły nabywczej wynosił poniżej 50 proc. średniej UE, dziś jest to 66 proc. - wzrost o 10 proc. w ciągu ostatnich trzech lat.
W sektorze prywatnym pracuje 4 razy więcej osób niż w publicznym. Co godzinę w Polsce rejestrowanych jest 166 firm. Po trzech latach połowa z nich istnieje i nadal się rozwija. W Polsce jest 31 razy więcej podmiotów prywatnych niż publicznych.
Ponad 95 proc. polskich przedsiębiorstw stanowią małe, jedno- lub dwuosobowe firmy. Ponad 78 proc. z nich przynosi zyski. Stale powiększa się ich majątek - w latach 2003-2010 wzrósł o 49 proc.
Przychody przedsiębiorców są 20 razy większe niż dochody gmin. Z zysków, czyli nadwyżki przychodów nad kosztami tworzone są miejsca pracy, finansowane inwestycje i innowacje.
Inwestycje przedsiębiorców są 3 razy większe niż samorządów. 87 proc. inwestycji firmy finansują ze środków własnych. W 2010 roku firmy wydały na ten cel 123 mld złotych.
Zdaniem autorów raportu jesteśmy społeczeństwem przedsiębiorczych kobiet. Około 37 proc. przedsiębiorców to kobiety. Panie dominują w ochronie zdrowia, edukacji, gastronomii, niektórych usługach - np. rynku nieruchomości. Kobiet-szefów firm jest 3 razy więcej niż pielęgniarek.
Raport zawiera również wyniki badania opinii Polaków na temat przedsiębiorców. 73 proc. badanych uważa, że przedsiębiorcy są pożyteczni dla społeczeństwa. Spośród przebadanych Polaków 58 proc. darzy szacunkiem właścicieli dużych firm. Na społecznej drabinie prestiżu znacznie gorzej od szefów wielkich przedsiębiorstw wypadają właściciele warsztatów, małych firm (32 proc.) i sklepów (18 proc.).

Zapraszamy do zapoznania się z pełną wersją raportu PKPP Lewiatan:
http://pkpplewiatan.pl/opinie/aktualnosci/2013/1/_files/2013_02/polska.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-02-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Podmioty gospodarki narodowej województwa mazowieckiego – stan na koniec 2012 r.

Ukazała się kolejna publikacja Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) dotycząca podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON województwa mazowieckiego wg stanu na koniec 2012 r.
W końcu grudnia 2012 r. w rejestrze REGON województwa mazowieckiego zarejestrowanych było 699212 podmiotów gospodarki narodowej, tj. 17,6% ogółu podmiotów zarejestrowanych w kraju. W stosunku do 2011 roku liczba podmiotów w województwie mazowieckim wzrosła o 3,6%. Największy wzrost miał miejsce w powiatach ostrołęckim (o 6,1%), piaseczyńskim (o 5,3%) oraz warszawskim zachodnim (o 4,9%). Spadek odnotowano jedynie w powiecie gostynińskim (o 2,0%).
Ponad połowa podmiotów gospodarki narodowej miała swoją siedzibę na terenie podregionu m.st. Warszawy (355083), a ponad 27% jednostek zlokalizowanych było w podregionach z nim graniczących (warszawskim zachodnim – 105673 oraz warszawskim wschodnim – 84329). Najmniej podmiotów było zarejestrowanych w podregionie ciechanowsko-płockim (45732) stanowiąc 6,5% ogółu zbioru wojewódzkiego.
Najliczniejszą grupę podmiotów stanowiły jednostki zajmujące się: handlem, naprawą pojazdów samochodowych – 187125 (26,8%), działalnością profesjonalną, naukową i techniczną – 85312 (12,2%), budownictwem – 70725 (10,1%) oraz przemysłem – 61518 (8,8%).
Podobnie jak w 2011 r., zdecydowaną większość, czyli 686267, tj. 98,1% ogólnej liczby podmiotów, skupiał sektor prywatny, w którym 70,3% stanowiły osoby fizyczne (482381 osób fizycznych, tj. o 2,2% więcej niż w grudniu 2011 r.) prowadzące działalność gospodarczą – przede wszystkim w handlu, naprawach pojazdów samochodowych, działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej oraz budownictwie. Podmioty sektora publicznego w liczbie 12945 stanowiły 1,9% zarejestrowanych ogółem w rejestrze. Należały one głównie do sekcji edukacja oraz obsługa rynku nieruchomości. W rejestrze REGON zarejestrowanych było również 70 przedsiębiorstw państwowych. W skali roku ich liczba zmniejszyła się o 4, tj. o 5,4%.
Na terenie województwa mazowieckiego przeważały podmioty należące do grupy mikro-przedsiębiorstw (które przy wpisie do rejestru REGON przewidywały zatrudnienie do 9 osób), stanowiły one 95,6% ogółu zarejestrowanych jednostek. Udział podmiotów małych (o przewidywanej liczbie pracujących 10-49 osób) wynosił 3,5%, a podmiotów średnich (przewidywana liczba pracujących 50-249 osób) i dużych (przewidywana liczba pracujących 250 osób i więcej) wynosił odpowiednio 0,7% i 0,2%.
W 2012 r. w województwie mazowieckim na 1000 ludności przypadało 131,9 podmiotów gospodarki narodowej zarejestrowanych w rejestrze REGON. Najwyższą wartość wskaźnik osiągnął w m.st. Warszawie (207,1). Wskaźnik wyższy od średniej w województwie, oprócz stolicy, odnotowano w 4 powiatach: pruszkowskim (163,3), piaseczyńskim (158,0), warszawskim zachodnim (152,9) oraz legionowskim (138,8). Najniższym wskaźnikiem podmiotów na 1000 ludności charakteryzowały się powiaty: zwoleński (53,3), ostrołęcki (53,6), płocki (58,7), sierpecki (58,8).

Więcej informacji w publikacji GUS:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_podmioty_wojewodztwo_2012.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +