Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ogólnopolskie
2013-02-11 |

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" poszukuje trenera/ki z zakresu Ekologiczny pracownik porządkowy

Szczegóły oferty dostępne w zakładce Praca.


lubelskie
2013-02-11 |

Intercultural news/ Noticias interculturales/ Interkulturelle Nachrichten

Art exhibition in Lublin!
From February 8th to March 10th, the art exhibition “Wiosenne roztopy" (“The spring thaw”) will take place at Galeria Wirydarz in the Old Town (ul. Grodzka 19, Lublin). This exhibition will commemorate the 20th anniversary of the creative work of Krzysztof Grajczak, a renowned Polish artist and graduate of the Faculty of Arts at UMCS Lublin, featuring several paintings from different periods of art.
More information on the artist and the exhibition can be found on the following websites: grajczakkrzysztof.wordpress.com and www.wirydarz.com.pl
 
 
¡Exposición de arte en Lublin!
 
Desde el 8 de febrero hasta el 10 de marzo, habrá una exposición de arte llamada “Wiosenne roztopy” (“El deshielo de la primavera”) en la galería de arte Galeria Wirydarz en el casco antiguo de Lublin (calle Grodzka 19, Lublin). Esta exposición conmemorará el vigésimo primer aniversario del trabajo artístico de Krzysztof Grajczak, un renombrado artista polaco y egresado de la Universidad Marie Curie-Skłodowska en Lublin. Se presentarán varias de sus obras pertenecientes a diferentes periodos artísticos.
Para más información sobre el artista y la exposición, visita las siguientes páginas web: grajczakkrzysztof.wordpress.com y www.wirydarz.com.pl
 
 
Kunstausstellung in Lublin!
 
Vom 8. Februar bis zum 10. März wird eine Kunstausstellung namens “Wiosenne roztopy” (“Tauwetter im Frühling”) in der Kunstgalerie Galeria Wirydarz in der Lubliner Altstadt (ul. Grodzka 19, Lublin) stattfinden. Die Ausstellung wird das 20. Jubiläum der künstlerischen Arbeit von Krzysztof Grajczak, ein renommierter polnischer Künstler und Absolvent der Universität Marii Curie-Skłodowska in Lublin, gedenken. Es werden mehrere Werke des Künstlers aus verschiedenen Zeitpunkten seiner Karriere vorgestellt.
Mehr Informationen über den Künstler und über die Ausstellung finden Sie unter: grajczakkrzysztof.wordpress.com und www.wirydarz.com.pl

podkarpackie
2013-02-09 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku

Informujemy, iż w okresie 11 - 15 lutego 2013 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-02-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Promocja polskich firm na rynkach perspektywicznych

Ministerstwo Gospodarki w ramach realizacji projektu systemowego „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” rozpoczęło realizację programów promocji o charakterze ogólnym na rynkach perspektywicznych, tj. w Kanadzie, Brazylii, Kazachstanie, Algierii oraz Turcji.
Programy promocji to zaplanowany zespół działań mających na celu promocję towarów i usług polskich przedsiębiorców - eksporterów oraz wybranych sektorów polskiej gospodarki na rynkach perspektywicznych.
Programy promocji składają się z dwóch części: A i B. W części A (Komponent A) określone są wydarzenia targowe w danym kraju oraz misje gospodarcze zaplanowane do realizacji na terenie danego kraju, w części B (Komponent B) określone są działania wspomagające promocję polskich eksporterów na rynku perspektywicznym. Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wzięcie udziału w działaniu promującym w ramach Komponentu A mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów z tym związanych (udziałem w targach jako wystawcy, bądź uczestnictwa w misji gospodarczej) do wysokości 75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wskazani przez Ministerstwo Gospodarki realizatorzy oferują bezpłatną usługę organizacji udziału przedsiębiorców w działaniach promujących w Komponencie A na warunkach określonych w programie promocji.

Więcej informacji na stronie internetowej:
http://www.mg.gov.pl/Fundusze+UE/POIG/Dzialania/Dzialanie+651/Programy+promocji+o+charakterze+ogolnym

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2013-02-08 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rekrutacja zakończona

Informujemy, że rekrutacja na Listy Podstawowe kursów realizowanych w ramach projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” została zakończona. W związku z powyższym zapraszamy do korzystania z innych usług realizowanych przez Fundację i zachęcamy do zapoznania się z nowymi projektami. Wszelkie informacje dostępne są w zakładce „Nasze projekty”.

 

Projekt  jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2013-02-08 |

Intercultural news of this week/Noticias interculturales de esta semana: Creative ideas to find a job/

Today we bring one ranking of creative initiatives to get a job from idioming & jobs webiste. Because you don't search for him, he finds you.

 
The values last, the formulas not
 
David Heredia who is a young, creative advertising specialist decided to look for a  job  through a video in which her ​​grandparents speak about  their grandson’s dedication and passion for his job.
Let's watch the video
 
100 days do find a job
1 challenge, 10 promises and 100 days. This is the initiative of Juan Pedro Galvez, a young scriptwriter who tries to get a job through this fanny video "The flying cat"
 
Save a journalist
A journalist who is “the milk” ( Spanish people use this expresion when somebody is amazing). Raul a journalist, invite us to know his BrickCV.
We invite you to watch the video 
 
·         
 
Ranking de ideas creativas para encontrar un empleo
Hoy, a través de la web de idiomking & jobs os traemos un ranking de ideas creativas para conseguir encontrar un empleo.
 
Los principios perduran las formulas no
David Heredia, un joven creativo publicitario, decidió buscar trabajo a través de un video donde sus abuelos hablan de la dedicación y passión que su nieto siente por su trabajo.
 
100 días para encontrar un trabajo
1 reto, 10 promesas y 100 días. Esta es la iniciativa de Juan Pedro Galvez, un joven escritor que intenta buscar trabajo a través de este gracioso video“El gato volador”
 
Salva un periodista
Un periodista que “es la leche”. Raul  nos invita a conocer su BrickCV.
Te invitamos a ver el video

 


mazowieckie
2013-02-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Koniunktura gospodarcza w województwie mazowieckim

29 stycznia Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki badania opinii podmiotów gospodarczych z województwa mazowieckiego na temat oceny koniunktury gospodarczej w regionie.
W styczniu pozytywne, zbliżone do sygnalizowanych w grudniu 2012 r., ale mniej korzystne niż w styczniu ubiegłego roku oceny koniunktury zgłaszają jednostki z sekcji informacja i komunikacja. Mniej pesymistycznie niż przed miesiącem, choć gorzej niż przed rokiem oceniają koniunkturę kierujący firmami z sekcji transport i gospodarka magazynowa. Zbliżone do sygnalizowanych w grudniu, ale gorsze niż w styczniu 2012 r. oceny koniunktury formułują podmioty z sekcji działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.
W przetwórstwie przemysłowym ogólny klimat koniunktury oceniany jest pozytywnie, mimo że bieżąca ocena portfela zamówień i produkcji jest nadal negatywna. Prognozy jednak wskazują na możliwość poprawy sytuacji w tym zakresie. Bieżąca i przewidywana sytuacja finansowa jest oceniana niekorzystnie, choć mniej pesymistycznie niż w grudniu. Przedsiębiorcy planują redukcje zatrudnienia zbliżone do zapowiadanych w ubiegłym miesiącu. Ceny wyrobów przemysłowych mogą rosnąć.
Ogólny klimat koniunktury w budownictwie oceniany jest w styczniu mniej pesymistycznie niż w grudniu. Wpływają na to mniej niekorzystne od formułowanych w ubiegłym miesiącu prognozy portfela zamówień, produkcji budowlano-montażowej oraz sytuacji finansowej, przy utrzymujący się nadal negatywnych ocenach bieżących. Przedsiębiorcy zapowiadają nieco mniejszy niż planowano przed miesiącem spadek zatrudnienia. Ceny robót budowlano-montażowych mogą spadać wolniej niż oczekiwano przed miesiącem.
Utrzymują się nieznacznie negatywne oceny ogólnego klimatu koniunktury w handlu hurtowym. Bieżąca sprzedaż oceniana jest gorzej niż w grudniu, natomiast odpowiednie prognozy są nieznacznie mniej niekorzystne od przewidywań z ubiegłego miesiąca. Bieżąca i przyszła sytuacja finansowa oceniana jest nieco bardziej pesymistycznie. Utrzymują się niekorzystne prognozy dotyczące zatrudnienia. Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie mazowieckim przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach ceny mogą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego miesiąc wcześniej.
W handlu detalicznym ogólny klimat koniunktury jest oceniany w styczniu gorzej niż w grudniu. Bieżąca i przyszła sprzedaż oceniane są bardziej pesymistycznie niż przed miesiącem. Utrzymują się negatywne diagnozy sytuacji finansowej, odpowiednie prognozy wskazują na możliwość dalszego pogorszenia w tym zakresie. Skala spadku zatrudnienia może być nieznacznie większa niż prognozowano miesiąc wcześniej. Przedsiębiorstwa przewidują, że w najbliższych trzech miesiącach ceny towarów mogą rosnąć w tempie zbliżonym do zapowiadanego w grudniu.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Informacji GUS na temat koniunktury gospodarczej w województwie mazowieckim:
http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/warsz/ASSETS_koniunktura_gospodarcza_201301.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-02-06 | Aktywne obywatelstwo

To już 7238 porad w BPPiO

Z przyjemnością przedstawiamy Państwu comiesięczne Zestawienie prezentujące ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług. W miesiącu styczniu 2013 r. w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 355 porad prawnych i obywatelskich 223 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 7238 porad 4766 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-02-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wsparcie dla firm społecznych

25 stycznia br. uruchomiono pilotaż pożyczkowy dla podmiotów ekonomii społecznej. Jest to konsekwencja zawartej w lipcu 2012 roku między Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowy o dofinansowanie projektu systemowego „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz rozwoju ekonomii społecznej”. W ramach projektu na preferencyjne pożyczki dla m.in. spółdzielni socjalnych, pracy, inwalidów i niewidomych oraz organizacji pozarządowych przeznaczono 25 mln zł. Zdaniem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, zarządzającego programem, powinno to przełożyć się na 250 pożyczek udzielonych do 30 czerwca 2015 r.
Oprócz pożyczek organizacje ekonomii społecznej mogą liczyć również na wsparcie w formie doradztwa biznesowego, co ma im pomóc w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej.
Resort pracy pełni funkcję instytucji pośredniczącej odpowiedzialnej za realizację projektu, natomiast Bank Gospodarstwa Krajowego rolę operatora środków finansowych.
Choć projekt ma zasięg ogólnokrajowy, dla celów pilotażu obszar Polski został podzielony na 5 makroregionów. W każdym z nich pośrednikiem finansowym jest ta sama instytucja, wyłoniona w postępowaniu przetargowym: Towarzystwo Inicjatyw Społeczno Ekonomicznych S.A., które od 1991 roku świadczy usługi finansowe, doradcze oraz inwestycyjne sprzyjające rozwojowi inicjatyw lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju, szczególnie w obszarze ekonomii społecznej.

Źródło:
http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie_2007_2013/Strony/Ruszapilotazowyprojektdlapodmiotowekonomiispolecznej25012013.aspx

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Przedsiębiorstwa” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-02-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Produkt krajowy brutto w 2012 r.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny, według wstępnych szacunków polski produkt krajowy brutto wzrósł w 2012 roku w stosunku do roku ubiegłego o 2 proc. W roku 2011 wzrost wynosił 4,3 proc. Do wzrostu PKB przyczynił się pozytywny wpływ eksportu netto i krajowego popytu konsumpcyjnego, przy bliskim neutralnemu wpływie popytu inwestycyjnego, choć te dwa ostatnie czynniki rosły wolniej niż oczekiwano.
Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w 2012 r. wzrosła o 1,9 proc. w porównaniu z 2011r., wobec wzrostu o 4,3 proc. w 2011 r. W ostatnim kwartale 2012 r. spadek wartości dodanej obserwowano w przemyśle i budownictwie, natomiast wzrost odnotowano w sektorze usług.
W 2012 r. popyt krajowy zwiększył się o 0,1 proc. Dla porównania w 2011 r. popyt krajowy wzrósł realnie o 3,4 proc.
Spożycie ogółem w 2012 r. przekroczyło poziom z 2011 r. o 0,4 proc., w tym spożycie indywidualne o 0,5 proc. (w 2011 r. odpowiednio: o 1,5 proc. oraz o 2,5 proc.).
Analitycy Ministerstwa Gospodarki oczekują wzrostu gospodarczego w 2013 r. na poziomie około 1,7 proc. Ich zdaniem wpływać na to powinna krajowa polityka monetarna oraz poprawa sytuacji w gospodarce światowej. W kolejnych miesiącach 2013 r. stopniowo powinna poprawiać się sytuacja w przemyśle, choć w pierwszym kwartale wartość dodana może kształtować się poniżej ubiegłorocznego poziomu. Stopniowemu ożywieniu w przemyśle będzie towarzyszyła wciąż pozytywna sytuacja w sektorach usług. Przewidywania niektórych ekonomistów są jednak mniej optymistyczne - w ich opinii w I kwartale 2013 r. wzrost gospodarczy może spaść nawet do zera.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją GUS na temat produktu krajowego brutto za rok 2012:
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_12449_PLK_HTML.htm

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +