Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ponadregionalne
2013-01-28 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty szkolenia „Komunikacja i negocjacje” w Lublinie

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Kompetentni" dotyczące uczestników szkolenia, które odbyło się w styczniu w Lublinie pt.: „Komunikacja i negocjacje”.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Styczeń kolejnym miesiącem obniżania się Wskaźnika Przyszłej Inflacji

Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) podało, że Wskaźnik Przyszłej Inflacji (WPI) w styczniu spadł do 79,4 pkt. Styczeń jest szóstym, kolejnym miesiącem obniżania się wartości tego wskaźnika.
Wskaźnik Przyszłej Inflacji informuje o przyszłych tendencjach inflacyjnych w gospodarce. Jego średni stopień wyprzedzenia w stosunku do publikowanego przez GUS wskaźnika cen towarów i usług (Consumer Price Index - CPI), opartego na ustalonej strukturze rzeczywistych wydatków gospodarstw domowych o charakterystyce konsumpcyjnej, wynosi 3 miesiące.
Zdaniem ekspertów Biura dominują tendencje ograniczające tempo wzrostu cen - spośród dziewięciu składowych WPI osiem działało w kierunku obniżania się inflacji. Jak czytamy w raporcie BIEC, najszybciej spadały składowe decydujące o kosztach wytwarzania, co świadczy o silnych procesach dostosowawczych dokonujących się w przedsiębiorstwach w odpowiedzi na zmniejszający się popyt. Choć z drugiej strony przedsiębiorcy coraz częściej sygnalizują konieczność podnoszenia cen na produkowane wyroby. Była to jedyna składowa, która działała styczniu w kierunku przyspieszonego niż dotychczas wzrostu cen.
Najsilniejszy wpływ na spadek wskaźnika miało obniżenie cen usług transportu i magazynowania. Spowolnienie gospodarcze zmniejsza popyt na takie usługi, a to z kolei sprzyja obniżce cen. Od ponad roku można również zaobserwować wolniejszy wzrost cen importu i spadek ogólnych kosztów wytwarzania oraz jednostkowych kosztów pracy w firmach sektora przetwórczego.
Tendencje ograniczające tempo wzrostu cen występują również po stronie popytowej, kształtującej ostateczny poziom inflacji. W tym przypadku istotną rolę odgrywają spadające realne wynagrodzenia i zmniejszające się zadłużenie gospodarstw domowych z tytułu kredytów konsumpcyjnych. W grudniu dynamika należności konsumentów wobec banków była ujemna zarówno w ujęciu miesięcznym, jak i rocznym.

Źródło:
http://forsal.pl/artykuly/673791,biec_wskaznik_przyszlej_inflacji_spada_szosty_miesiac_z_rzedu.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-25 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla I edycji kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące I edycji kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-25 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla III edycji kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące III edycji kursu „Płace  z zaawansowanym Excelem”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-01-25 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł promująco-upowszechniający bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie

W ramach działań promocyjno-informacyjnych, służących upowszechnianiu informacji o świadczonych bezpłatnych poradach w dniu dzisiejszym – 25 stycznia 2013 r. ukazał się artykuł w rzeszowskim wydaniu „Gazety Wyborczej".
Zapraszamy do lektury artykułu, który jest również dostępny na stronie internetowej projektu „Aktywne obywatelstwo” w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-25 |

FFI poszukuje wolontariusza/ki (studenta/tki lub absolwenta/tki socjologii), do pomocy przy realizacji projektów badawczych

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje wolontariusza/ki (studenta/tki lub absolwenta/tki socjologii), do pomocy przy realizacji projektów badawczych

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” to niezależna, apolityczna organizacja non for profit działająca w obszarze edukacji, badań i rynku pracy. Nasze działania skupiają się również na rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zasad demokratycznego państwa prawa. 

Miejsce wolontariatu: Biuro FFI w Lublinie przy ul. Narutowicza 57

Zakres obowiązków: pomoc przy realizacji projektu badawczego w okresie luty-marzec 2013, szczególnie w obszarze badań kwestionariuszowych, tj.:

- nawiązywanie kontaktu z respondentami, głównie typu instytucjonalnego,

- umawianie spotkań ankieterów/ek z respondentami typu instytucjonalnego,

- utrzymywanie kontaktów z ankieterami/kami, przekazywanie im informacji, wskazówek,

- prace administracyjne, w tym przygotowywanie korespondencji do respondentów i ankieterów/ek.

 

Wymagania konieczne:

 • Student/ka socjologii lub absolwent/ka socjologii;
 • Gotowość regularnego poświęcania swojego prywatnego czasu - przynajmniej 3 godziny 2 razy w tygodniu;
 • Łatwość nawiązywania kontaktów;
 •  Odpowiedzialność;
 • Otwarty umysł, tolerancja i szacunek dla odmiennych kultur, poglądów oraz innych cech determinujących różnorodność ludzką.

Oferujemy:

 •  Potwierdzone umową wolontariacką i referencjami nabycie doświadczenia zawodowego z zakresu organizacji badań i pracy przy realizacji projektu EFS,
 •  Możliwość angażowania się z inne inicjatywy fundacji, w tym w działania międzynarodowe,
 • Możliwość współpracy/komunikowania się z zagranicznymi stażystami/wolontariuszami fundacji (możliwe języki komunikowania się w lutym 2013: angielski, hiszpański, niemiecki),
 •  Możliwość udziału w bezpłatnych lekcjach języka hiszpańskiego prowadzonych przez hiszpańskojęzycznych stażystów fundacji,
 • Możliwość korzystania z biblioteki fundacji,
 • Możliwość realizacji własnych pomysłów w ramach działań statutowych,
   
 • UWAGA !!! Pozytywna ocena współpracy z wolontariuszem/ką umożliwia podjęcie płatnej współpracy przy wprowadzaniu danych z kwestionariuszy w okresie kwiecień/maj 2013 r.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres e.szafraniec@ffi.org.pl  (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz.883)” do dnia 1 lutego 2013 r.

Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami. Otrzymanych dokumentów nie zwracamy. 


mazowieckie
2013-01-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

„Monitorowanie Rozwoju Mazowsza”

Cennym źródłem informacji na temat zmian społecznych, gospodarczych i przestrzennych w województwie mazowieckim jest serwis internetowy „Monitorowanie Rozwoju Mazowsza”. Serwis pozwala na monitorowanie rozwoju Mazowsza w długich okresach czasowych na podstawie 60 wskaźników, z podziałem na podregiony, powiaty i gminy.
Potrzeba stworzenia narzędzia służącego monitorowaniu zmian w województwie mazowieckim wyrosła z koncepcji polityki rozwoju realizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. W myśl założeń tej polityki budowa systemu nadzoru i koordynowania prowadzonych działań w kontekście całego województwa umożliwi racjonalne zaplanowanie i uszczegółowienie przyszłych przedsięwzięć.
Serwis powstał w efekcie współpracy trzech instytucji: Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz zespołu projektowego „Trendy rozwojowe Mazowsza” z Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie. Główne cele funkcjonowania serwisu to:
• stała obserwacja i ocena zmian zachodzących w otoczeniu;
• identyfikacja zróżnicowania terytorialnego wartości wskaźników społeczno-gospodarczych i gradacja podregionów, powiatów i gmin Mazowsza pod tym względem;
• określenie mocnych i słabych stron poszczególnych jednostek terytorialnych w zakresie czynników rozwoju społeczno-gospodarczego;
• umożliwienie prowadzenia analiz zmian wskaźników i oceny atrakcyjności inwestycyjnej oraz jakości życia w powiatach i gminach Mazowsza;
• ocena skuteczności polityk publicznych, która służyłaby usprawnieniu i poprawie efektywności zarządzania;
• ocena realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego;
• źródło informacji dla nauczycieli, którzy mogą prowadzić wieloaspektowe zajęcia dydaktyczne obejmujące wiedzę o regionie, analizę społeczno-gospodarczą województwa, techniki GIS itp.;
• promowanie gmin i powiatów Mazowsza, które wyróżniają się na tle innych jednostek.
Treści, które prezentuje portal, mogą być przydatne jednostkom wykorzystującym dane ze wskaźników rozwoju społeczno-gospodarczego, zwłaszcza przedstawicielom samorządów lokalnych, sektora biznesu, oświaty i nauki (szkół wyższych, jednostek badawczo-rozwojowych, w tym jednostek PAN) oraz instytucji otoczenia biznesu i organizacji pozarządowych. W założeniu serwis ma również pełnić rolę miejsca wymiany informacji, nawiązywania kontaktów między zainteresowanymi podmiotami i tworzenia nowych rozwiązań w oparciu o prezentowane dane.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą portalu „Monitorowanie Rozwoju Mazowsza”:
http://mrm.wrotamazowsza.pl/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2013-01-23 | Kompetentni 2.1.1

Zakończenie szkolenia "Komunikacja i negocjacje" w Lublinie

Informujemy, iż w dniach 18 - 20 stycznia 2013 r. w Lublinie odbywało się szkolenie: „Komunikacja i negocjacje". Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dziękujemy za duże zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r.

Do 11 lutego 2013 r. można zgłaszać uwagi i komentarze do projektu Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. (PRP), przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki i przekazanego do uzgodnień międzyresortowych Rady Ministrów i konsultacji społecznych.
Zaproponowany Program stanowi, zgodnie z art. 15, ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712), program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki.
Celem głównym Programu jest wysoki i zrównoważony wzrost produktywności w sektorze przedsiębiorstw prowadzący do wzrostu ich konkurencyjności międzynarodowej. Wśród celów pośrednich, mających prowadzić do realizacji celu głównego, wymienia się:
• dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej
i efektywnej gospodarki;
• stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy;
• wzrost efektywności i wykorzystania zasobów naturalnych i surowców;
• wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki.
Zawarte w PRP cele wpisują się w szerszy kontekst polityki rozwoju, zarówno w odniesieniu do polskich dokumentów strategicznych, jak i celów strategii „Europa 2020” (w szczególności polskiego Krajowego Programu Reform). Program będzie tez realizował 4 z 11 celów tematycznych wskazanych w projektach rozporządzeń unijnych na perspektywę 2014- 2020, tj. wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji (Cel 1); podnoszenie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (Cel 3); wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich sektorach (Cel 4); inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie (Cel 10). Dzięki tego typu podejściu zapewniona będzie komplementarność i synergia prowadzonych działań, a także efektywne wykorzystanie środków finansowych.
PRP jest propozycją systemu wsparcia przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjności. Obejmuje on zarówno usuwanie barier i tworzenie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw, jak i aktywne działania na rzecz wzrostu ich innowacyjności i konkurencyjności. W centrum uwagi PRP znajdują się małe i średnie przedsiębiorstwa.
Wskazane w Programie instrumenty osiągania ww. celów koncentrują się na tworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia dla biznesu, wzmacnianiu różnorodnych form finansowania B+R i innowacji, podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego dla innowacyjności, wzmacnianiu współpracy przedsiębiorców ze światem nauki oraz samych przedsiębiorców, e-gospodarce, a także zrównoważonym rozwoju. Do poszczególnych faz rozwoju firm dopasowane są konkretne instrumenty wsparcia z poziomem intensywności odpowiadającym ryzyku przedsięwzięcia.
Realizacja Programu będzie finansowana zarówno z budżetu państwa, jak i ze środków funduszy europejskich.

Program Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 r. można pobrać ze strony Ministerstwa Gospodarki:

http://bip.mg.gov.pl/node/17490

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-23 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie III edycji kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem”

Informujemy, że w dniu 21 stycznia 2013 r. w Lublinie rozpoczął się kurs „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem”. W zajęciach bierze udział pięć uczestniczek oraz dwóch uczestników z przedsiębiorstw z naszego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +