Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2013-01-23 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie III edycji kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”

Informujemy, że dnia 21 stycznia 2013 r. uczestniczki III edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Płac z zaawansowanym Excelem” przystąpiły do egzaminu podsumowującego kurs.

 

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.

 

Gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2013-01-23 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie I edycji kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim”

Informujemy, że dnia 21 stycznia 2013 r. uczestniczki I edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Fizjoterapii z językiem angielskim” przystąpiły do egzaminu podsumowującego kurs.

 

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.

 

Gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2013-01-23 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie II edycji kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim”

Informujemy, że w dniu 22 stycznia 2013 r. w Lublinie rozpoczął się kurs „Fizjoterapia z językiem angielskim”. W zajęciach biorą udział cztery uczestniczki oraz dwóch uczestników z przedsiębiorstw z naszego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


lubelskie
2013-01-23 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości” są już dostępne

 Informujemy, że na stronie projektu „Mikroprzedsiębiorstwo – makromożliwości” dostępne są już dokumenty zgłoszeniowe.

 
Znajdą je Państwo w zakładkach Rekrutacja oraz Wstępny formularz zgłoszeniowy on-line
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

mazowieckie
2013-01-22 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spadek produkcji przemysłowej w grudniu 2012 r.

18 stycznia br. Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat dotyczący dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2012 r.
Jak czytamy w komunikacie, produkcja sprzedana przemysłu w grudniu 2012 r. była mniejsza o 10,6 % niż przed rokiem i o 14,2 % niższa niż w listopadzie 2012 r.
W stosunku do grudnia 2011 r. spadek produkcji sprzedanej wystąpił aż w 30 spośród 34 klasyfikowanych przez GUS działach przemysłu. Znacząco spadła produkcja mebli, samochodów, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, maszyn. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z grudniem 2011 r. wystąpił jedynie w 4 działach. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 5,1% niższym niż w grudniu 2011 r. i o 1,9% niższym w porównaniu z listopadem 2012 r.
Duże spadki dotknęły budownictwo, w którym roczny spadek produkcji osiągnął poziom 24,8%. produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie niższym o 21,5% niż w grudniu 2011 r. Jest to jeden z najgłębszych rocznych spadków tej kategorii w historii, załamanie o podobnej skali odnotowano w lutym i marcu 2003 r. oraz w lutym 2010 r.
Również realne wynagrodzenia nie zmieniły swojego poziomu – co prawda wynagrodzenie wzrosło o 2,4 %, jednak o dokładnie taki sam wskaźnik wzrosły w grudniu ceny. Tak więc wzrost wynagrodzeń został więc w całości skonsumowany przez inflację. Grudzień okazał się piętnastym z kolei miesiącem, w którym dynamika realnych wynagrodzeń oscylowała wokół zera – jest to najdłuższa taka seria w historii.

Komunikat GUS na temat dynamiki produkcji przemysłowej i budowlano-montażowej w grudniu 2012 r.:
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_1099_PLK_HTML.htm

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-22 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla II edycji kursu „Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem”

 Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące II edycji kursu „Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem”

 

 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

podkarpackie
2013-01-22 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc luty 2013 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc luty 2013 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-01-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Diagnoza jako element reformowania przedsiębiorstwa

Reformowanie organizacji, w tym przedsiębiorstw jest zadaniem trudnym i nieuniknionym. Konieczność zmian organizacyjnych, wymuszona przez ciągłe zmiany w otoczeniu biznesowym, jest niejako wpisana w naturę podmiotów gospodarczych. Aby przeprowadzić przedsiębiorstwo przez trudny okres zmian, należy się do tego odpowiednio przygotować. Podstawową rolę odgrywa tu diagnoza organizacji.
Diagnoza to wszechstronne rozpoznanie badanego przedsiębiorstwa: rejestracja faktycznego sposobu jego zorganizowania, analiza i ocena struktury organizacyjnej, znalezienie elementów i rozwiązań nieprawidłowych lub mogących ulec udoskonaleniu. Możemy wyróżnić co najmniej trzy fazy diagnozowania przedsiębiorstwa:
• rozpoznawczą (wstępną, orientacyjną, ogólną) polegającą na sprecyzowaniu głównych obszarów niesprawności (obszarów krytycznych, newralgicznych) przedsiębiorstwa jako całości i ukierunkowania dalszych badań;

 • rozwiniętą (szczegółową, właściwą, podstawową) złożoną z pełnego opisu stanu istniejącego, identyfikacji podstawowych niesprawności i zakłóceń (dysfunkcji), wyjaśnienia, genezy, źródeł i przyczyn rozpoznanych dysfunkcji (diagnoza przyczynowa), porównania (określenia odchyleń i dystansu) z innymi podobnymi przedsiębiorstwami lub stanem pożądanym (diagnoza różnicowa), określenia fazy rozwoju badanych zjawisk i całego systemu (diagnoza rozwoju);
 • strategiczną - przeprowadzoną przy zastosowaniu np. analizy SWOT. W tym przypadku można mówić o diagnozie zewnętrznej (identyfikacja szans i zagrożeń ze strony otoczenia) oraz wewnętrznej (identyfikacji sił i słabości badanego przedsiębiorstwa).

Na podstawie powyższego wnioskuje się na temat środków, sposobów i przesłanek dalszego rozwoju przedsiębiorstwa poprzez lepsze wykorzystanie szans i atutów oraz zniwelowanie zagrożeń i słabości (prognozowanie).
Trafność diagnozy w dużej mierze jest uzależniona od wiedzy posiadanej przez badacza na temat analizowanego obiektu. W diagnozowaniu wykorzystywane są różne metody pozyskiwania tej wiedzy. Jedną z nich jest obserwacja, która jednak jest metodą kosztowną i długotrwałą - jej stosowanie wymaga zaangażowania znacznie większych środków niż w przypadku innych sposobów pozyskiwania danych, ale jednocześnie zapewnia najwyższą jakość uzyskiwanych informacji. Innym sposobem gromadzenia danych jest wywiad lub ankieta, które jednak uniemożliwić rozpoznanie sytuacji trudnych do przewidzenia, które mogą stanowić o wadliwym działaniu aktualnego systemu. Źródłem wiedzy może być również istniejąca dokumentacja przedsiębiorstwa.
Obiektem diagnozy może być każda dziedzina działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. Na ogół jednak diagnozie poddaje się następujące obszary (ze względu na zachodzące między nimi powiązania informacyjno-decyzyjne stanowiące o istocie systemu zarządzania danym przedsiębiorstwem):

 • głównych funkcji zarządzania,

- planowanie,
- organizowanie,
- motywowanie,
- kontrolowanie.

 • zasobów przedsiębiorstwa,

- ludzkich (personel),
- rzeczowych (fizycznych),
- finansowych,
- technologicznych,
- informacyjno-organizacyjnych (bazy danych, itp.).

 • faz kreowania produktów.

- B + R,
- zaopatrzenie,
- produkcja
- marketing i sprzedaż.

Więcej informacji na temat stosowania analizy diagnostycznej w planowaniu zmian
w przedsiębiorstwie można znaleźć w Encyklopedii Zarządzania:

http://mfiles.pl/pl/index.php/Analiza_diagnostyczna

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2013-01-21 | Mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości

Ruszyła strona internetowa projektu „Miroprzedsiębiorstwo - makromożliwości”

Z przyjemnością informujemy, iż właśnie została uruchomiona strona internetowa projektu „mikroprzedsiębiorstwo - makromożliwości”.

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową w zakładce Szkolenia

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych 140 pracowników z co najmniej 50 mikroprzedsiębiorstw posiadających jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubelskiego.

Dokumenty zgłoszeniowe do projektu a także programy i harmonogramy szkoleń już wkrótce zostaną zamieszczone w zakładkach: Rekrutacja oraz Wstępny formularz zgłoszeniowy on-line

Zachęcamy do śledzenia strony internetowej projektu, gdzie będziemy zamieszczać wszystkie informacje.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2013-01-18 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawymi wydarzeniami kulturalnymi rozpoczynającego się dziś weekendu.

Przed zimowym chłodem można się schować na wystawie, pokazie rosyjskich filmów lub ... Tygodniu Kultury Iberyjskiej organizowanym przez Fundację Teatrikon i Księgarnio- Kawiarnię "Między Słowami"

Przegląd Kulturalny weekend 18-20 stycznia 2013
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +