Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-01-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Pojedynczy Punkt Kontaktowy z informacjami dla przedsiębiorców

W celu ułatwienia przedsiębiorcom dostępu do informacji na temat zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz załatwiania przez Internet związanych z tym formalności w poszczególnych państwach członkowskich UE utworzono pojedyncze punkty kontaktowe. Są to portale internetowe administracji elektronicznej działające na mocy Dyrektywy Usługowej (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady z 12 grudnia 2006 r. dotycząca usług na rynku wewnętrznym) i wewnętrznych przepisów prawa poszczególnych państw. Wszystkie pojedyncze punkty kontaktowe wchodzą w skład sieci EUGO, pozwalającej na centralny i łatwy dostęp do wszystkich punktów kontaktowych działających w poszczególnych krajach UE. Pojedyncze punkty kontaktowe są w założeniu kompleksowymi podmiotami instytucjonalnymi, aby nie musieli oni zwracać się do kilku właściwych władz lub organów w celu zebrania wszelkich potrzebnych informacji i podjęcia wszystkich niezbędnych kroków związanych z ich działalnością usługową.
W Polsce Pojedynczy Punkt Kontaktowy (PPK) został utworzony przez Ministerstwo Gospodarki 28 grudnia 2009 r. Działa on na podstawie wspomnianej wyżej Dyrektywy oraz Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.
Korzystając ze strony internetowej Pojedynczego Punktu Kontaktowego przedsiębiorca może znaleźć szczegółowe informacje związane z interesującą go dziedziną działalności gospodarczej, m.in. na temat:
• procedur i formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce;
• danych kontaktowych i kompetencji instytucji publicznych oraz urzędów;
• sposobów i warunków dostępu do rejestrów publicznych i publicznych baz danych dotyczących działalności gospodarczej i przedsiębiorców;
• środków prawnych przysługujących w przypadku sporu między właściwym organem a przedsiębiorcą lub konsumentem, między przedsiębiorcą a konsumentem oraz między przedsiębiorcami.
W ramach PPK działa również Centrum Pomocy (Help Desk), które udziela informacji m.in. na temat interpretacji obowiązujących przepisów prawa. Na pytania przedsiębiorców odpowiadają konsultanci oraz eksperci z właściwych urzędów administracji publicznej oraz instytucji otoczenia biznesu.
Oprócz udostępniania informacji na temat działalności gospodarczej w Polsce, rolą PPK jest realizacja procedur administracyjnych drogą elektroniczną. Z tego względu portal PPK jest zintegrowany z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej ePUAP. PPK pozwala na wyszukiwanie konkretnych procedur wraz z obszernym ich opisem oraz śledzenie przebiegu procesu ich realizacji. Natomiast wykonanie danej procedury (wypełnienie i przesłanie wniosku oraz otrzymanie odpowiedzi) jest realizowane za pomocą skrzynki podawczej ePUAP.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ofertą Pojedynczego Punktu Kontaktowego:

http://www.eu-go.gov.pl/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2013-01-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Perspektywy firm w 2013 r. wg sondażu Business Centre Club

W grudniu 2012 r. Business Centre Club (BBC) przeprowadził wśród swoich członków (menedżerów i właścicieli firm) internetowy sondaż, którego celem była ocena minionego roku
i wskazanie perspektyw na rok 2013.
Zdaniem przedsiębiorców biorących udział w badaniu największe zagrożenie dla firm w 2013 r. będą stanowiły słabnący popy wewnętrzny (27,9%), spadek inwestycji publicznych (17,7%) oraz problemy z utrzymaniem płynności (16,2%). W opinii przedsiębiorców najmocniej skutki spowolnienia gospodarczego odczują branża budowlana (87,3%) i produkcja przemysłowa (59,2%). W dalszej kolejności wskazano transport i logistykę (36,6%) oraz handel (32,4%).
57,8% przebadanych firm ocenia, że ich sytuacja finansowa w 2013 r. nie zmieni się, 18,3% uważa, że w będzie ona lepsza, a 23,9% obawia się jej pogorszenia. 54,3% przedsiębiorstw biorących udział w sondażu przewiduje wzrost kosztów prowadzonej działalności, 27,1% spodziewa się, że pozostaną one tym samym poziomie, a 18,6% liczy, że zmaleją. Jednocześnie 57,8% firm twierdzi, że wzrost kosztów prowadzenia działalności nie będzie miał wpływu na politykę kadrową - 52,1% przedsiębiorstw zamierza utrzymać zatrudnienie, a 21,1% zwiększyć liczbę pracowników. W 60,6% firm wynagrodzenia pozostaną na dotychczasowym poziomie. Podwyżki deklaruje 26,7% badanych. Jedynie 12,7% zamierza zmniejszyć płace, a 26,8% ograniczać zatrudnienie.
38,5% przedsiębiorstw zamierza utrzymać nakłady inwestycyjne na tym samym poziomie co w 2012 r., 18,6% firm planuje, że ich wydatki inwestycyjne wzrosną, 32,9% ocenia, że będą mniejsze, a 10% nie planuje w 2013 r. żadnych inwestycji. Aż 85,9% firm zamierza finansować inwestycje poprzez środki własne. Drugim źródłem finansowania mają być kredyty, które wskazuje 54,9% przedsiębiorstw, a trzecim fundusze europejskie – 25,4%. Wiele przedsiębiorstw zamierza sięgnąć po kilka źródeł kapitału jednocześnie – najczęściej jest to połączenie środków własnych, kredytów oraz unijnych dotacji.
Ponad jedna trzecia badanych przedsiębiorców (35,7%) nie dostrzega ryzyka recesji w najbliższych latach. 48,6% uważa, że spowolnienie gospodarcze w Polsce może przejść w 2013 r. w recesję.

Zachęcamy do zapoznania się z wynikami sondażu Business Centre Club:

http://www.bcc.org.pl/uploads/media/2012.12.28_Sondaz_BCC_-_Przedsiebiorcy_podsumowuja_2012_r._i_prognozuja_2013_r..pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-01-17 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc styczeń 2013 r. w BPPiO w Tarnobrzegu.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc styczeń 2013 r. w BPPiO w Tarnobrzegu. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-01-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Postępy w badaniach kwestionariuszowych

W dniu dzisiejszym - 17 stycznia 2013 r. miało miejsce kolejne spotkanie szkoleniowe dla ankieterów/ankieterek, w którym wziął udział zespół projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza”.
W trakcie spotkania zostały szczegółowo omówione m.in. wytyczne realizacji projektu, instrukcja ankieterska oraz kwestionariusz ankiety.

W galerii zostało zamieszczonych kilka zdjęć ze spotkania.


podkarpackie
2013-01-16 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc styczeń 2013 r. w BPPiO w Stalowej Woli.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc styczeń 2013 r. w BPPiO w Stalowej Woli. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-01-16 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Zmiany w podatkach dla przedsiębiorstw w 2013 r.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan na swojej stronie internetowej przedstawiła podsumowanie zmian podatkowych, które czekają przedsiębiorców w 2013 r. Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce oraz nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W większości zmiany mają na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw i ograniczenie obowiązków informacyjnych.
Zgodnie z nowymi regulacjami w podatku dochodowym niezapłacona w terminie faktura nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu. W założeniu ma to spowodować, że przedsiębiorcy nie będą zawierali umów z terminami płatności dłuższymi niż 90 dni. W rezultacie przekroczenia wymienionego terminu przedsiębiorstwo pozbawi się poniesionych kosztów uzyskania przychodów i będzie musiało realizować czasochłonną procedurę monitorowania terminów zaliczenia do kosztów poszczególnych faktur.
Kolejna zmiana dotyczy już bezpośrednio podatku VAT i polega na skróceniu terminu uprawniającego do korzystania z ulgi za złe długi - ze 180 do 150 dni. Po upływie 150 dni wierzyciel będzie miał prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w przypadku nieściągniętych wierzytelności. Ponadto został zniesiony obowiązek zawiadomienia dłużnika o skorygowaniu podatku należnego przez wierzyciela. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dłużnik będzie zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku VAT, wynikającej z niezapłaconej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, przy czym obowiązek korekty podatku naliczonego będzie powstawał niezależnie od tego, czy wierzyciel skorygował podatek należny.
Według nowych regulacji tzw. mali podatnicy zyskają możliwość stosowania metody kasowej rozliczania podatku VAT. Do tej grypy zalicza się podatników, których obroty nie przekraczają rocznie 1 mln 200 tys. euro. W przypadku gdy nie otrzymają oni zapłaty od kontrahenta rozliczającego podatek VAT, nie będą zobowiązani do zapłaty podatku. Inaczej będzie w sytuacji niezapłacenia należności przez kontrahenta, który nie jest podatnikiem VAT – tu obowiązek podatkowy powstanie po upływie 180 dni.
Nie wszystkie zmiany wejdą w życie do stycznia 2013 r. Od kwietnia przedsiębiorcy będą mieć możliwość wystawiania faktur uproszczonych, jeżeli sprzedaż (z podatkiem) nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro - jeżeli kwota ta określona jest w euro), oraz faktur zbiorczych dokumentujących kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.
Dodatkowo wprowadzono możliwość żądania zwrotu VAT bezpośrednio na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej jako zabezpieczenia udzielanego przez bank lub kasę kredytu. Zmiana ułatwia uzyskanie finansowania m.in. projektów UE, w których VAT może być odliczony i nie jest kwalifikowany.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat zmian podatkowych odsyłamy na stronę PKPP Lewiatan:
http://pkpplewiatan.pl/opinie/gospodarka/1/ekspert_lewiatana_o_zmianach_w_podatkach_w_213_roku

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-16 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie II edycji kursu „Kadry z zaawansowanym Excelem”

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2013 r. w Lublinie rozpoczął się kurs „Kadry z zaawansowanym Excelem”. W zajęciach bierze udział dziesięć uczestniczek z przedsiębiorstw z naszego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2013-01-15 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie II edycji kursu „Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem"

Informujemy, że dnia 12 stycznia 2013 r. uczestnicy i uczestniczki II edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Rekrutacji i selekcji pracowników z zaawansowanym Wordem” przystąpili do egzaminu podsumowującego kurs.

 

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.

 

Gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2013-01-15 |

FFI poleca: obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Lublinie

W 2013 roku przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Z tej okazji w Lublinie zaplanowano szereg uroczystości, które odbywają się pod honorowym patronatem  Prezydenta RP.

Odbędą się m. in.:

Wystawa "Gloria Victis. 150. rocznica Powstania Styczniowego”
Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9
8 stycznia – 14 lutego

Wystawa „Dokumenty Powstania Styczniowego – walka i pamięć”
Otwarcie wystawy: 17 stycznia, godz. 11.00, Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13

Wystawa „Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie. Wystawa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”
22 stycznia, godz. 17.00, Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin, ul. Narutowicza 4


mazowieckie
2013-01-15 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Krajowy System Usług wsparciem dla polskich przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy oraz osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą korzystać z fachowego wsparcia Krajowego Systemu Usług (KSU). Oferta KSU obejmuje m.in. usługi informacyjne związane z różnorodnymi aspektami działalności gospodarczej, usługi doradcze, np. w formie asysty w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi proinnowacyjne i finansowe związane np. z udzielaniem pożyczek i poręczeń kredytowych.
KSU realizując działania na rzecz promocji przedsiębiorczości współpracuje z Urzędami Marszałkowskimi wszystkich województw. Ułatwia to przedsiębiorcom dostęp do oferowanego wsparcia i jednocześnie zwiększa zaangażowanie samorządu terytorialnego w rozwój gospodarczy regionów. Warto dodać, że usługi świadczone w ramach systemu są całkowicie wolne od opłat (informacyjne) lub nawet w 90% dofinansowane (usługi doradcze) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Krajowy System Usług działa od 1996 r. Został utworzony przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czyli obecną Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP odpowiada za wsparcie organizacyjnie i merytorycznie systemu, czuwa nad jakością usług świadczonych przez ośrodki KSU i ich konsultantów.
Ośrodki KSU to Punkty Konsultacyjne i ośrodki Krajowej Sieci Innowacji. W ramach systemu działa również kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych i poręczeniowych zrzeszonych w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych i Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych oraz wiele innych organizacji współpracujących także z innymi sieciami wsparcia przedsiębiorczości i innowacji.
Łącznie sieć KSU obejmuje ponad 200 zarejestrowanych w całej Polsce podmiotów. W województwie mazowieckim działa 5 Punktów Konsultacyjnych.
Po więcej informacji na temat Krajowego Systemu Usług odsyłamy na strony PARP:

http://ksu.parp.gov.pl/pl

oraz na stroną internetową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, poświęconą regionalnej ofercie ośrodków KSU:

http://www.mazovia.pl/dla-przedsiebiorcow/krajowy-system-uslug---informacje-dla-firm/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +