Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2013-01-16 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Zmiany w podatkach dla przedsiębiorstw w 2013 r.

Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan na swojej stronie internetowej przedstawiła podsumowanie zmian podatkowych, które czekają przedsiębiorców w 2013 r. Najważniejsze zmiany dotyczą ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce oraz nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług. W większości zmiany mają na celu poprawę płynności finansowej przedsiębiorstw i ograniczenie obowiązków informacyjnych.
Zgodnie z nowymi regulacjami w podatku dochodowym niezapłacona w terminie faktura nie będzie stanowiła kosztu uzyskania przychodu. W założeniu ma to spowodować, że przedsiębiorcy nie będą zawierali umów z terminami płatności dłuższymi niż 90 dni. W rezultacie przekroczenia wymienionego terminu przedsiębiorstwo pozbawi się poniesionych kosztów uzyskania przychodów i będzie musiało realizować czasochłonną procedurę monitorowania terminów zaliczenia do kosztów poszczególnych faktur.
Kolejna zmiana dotyczy już bezpośrednio podatku VAT i polega na skróceniu terminu uprawniającego do korzystania z ulgi za złe długi - ze 180 do 150 dni. Po upływie 150 dni wierzyciel będzie miał prawo do skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług w przypadku nieściągniętych wierzytelności. Ponadto został zniesiony obowiązek zawiadomienia dłużnika o skorygowaniu podatku należnego przez wierzyciela. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami dłużnik będzie zobowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku VAT, wynikającej z niezapłaconej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze, przy czym obowiązek korekty podatku naliczonego będzie powstawał niezależnie od tego, czy wierzyciel skorygował podatek należny.
Według nowych regulacji tzw. mali podatnicy zyskają możliwość stosowania metody kasowej rozliczania podatku VAT. Do tej grypy zalicza się podatników, których obroty nie przekraczają rocznie 1 mln 200 tys. euro. W przypadku gdy nie otrzymają oni zapłaty od kontrahenta rozliczającego podatek VAT, nie będą zobowiązani do zapłaty podatku. Inaczej będzie w sytuacji niezapłacenia należności przez kontrahenta, który nie jest podatnikiem VAT – tu obowiązek podatkowy powstanie po upływie 180 dni.
Nie wszystkie zmiany wejdą w życie do stycznia 2013 r. Od kwietnia przedsiębiorcy będą mieć możliwość wystawiania faktur uproszczonych, jeżeli sprzedaż (z podatkiem) nie przekracza kwoty 450 zł (albo 100 euro - jeżeli kwota ta określona jest w euro), oraz faktur zbiorczych dokumentujących kilka odrębnych dostaw towarów lub usług dokonanych w trakcie miesiąca, jeżeli zostanie wystawiona nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym wydano towar lub wykonano usługę.
Dodatkowo wprowadzono możliwość żądania zwrotu VAT bezpośrednio na rachunek banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej jako zabezpieczenia udzielanego przez bank lub kasę kredytu. Zmiana ułatwia uzyskanie finansowania m.in. projektów UE, w których VAT może być odliczony i nie jest kwalifikowany.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat zmian podatkowych odsyłamy na stronę PKPP Lewiatan:
http://pkpplewiatan.pl/opinie/gospodarka/1/ekspert_lewiatana_o_zmianach_w_podatkach_w_213_roku

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-16 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie II edycji kursu „Kadry z zaawansowanym Excelem”

Informujemy, że w dniu 15 stycznia 2013 r. w Lublinie rozpoczął się kurs „Kadry z zaawansowanym Excelem”. W zajęciach bierze udział dziesięć uczestniczek z przedsiębiorstw z naszego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2013-01-15 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie II edycji kursu „Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem"

Informujemy, że dnia 12 stycznia 2013 r. uczestnicy i uczestniczki II edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Rekrutacji i selekcji pracowników z zaawansowanym Wordem” przystąpili do egzaminu podsumowującego kurs.

 

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.

 

Gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2013-01-15 |

FFI poleca: obchody 150. rocznicy Powstania Styczniowego w Lublinie

W 2013 roku przypada 150. rocznica wybuchu powstania styczniowego. Z tej okazji w Lublinie zaplanowano szereg uroczystości, które odbywają się pod honorowym patronatem  Prezydenta RP.

Odbędą się m. in.:

Wystawa "Gloria Victis. 150. rocznica Powstania Styczniowego”
Muzeum Lubelskie w Lublinie, ul. Zamkowa 9
8 stycznia – 14 lutego

Wystawa „Dokumenty Powstania Styczniowego – walka i pamięć”
Otwarcie wystawy: 17 stycznia, godz. 11.00, Archiwum Państwowe w Lublinie, ul. Jezuicka 13

Wystawa „Powstanie Styczniowe na Lubelszczyźnie. Wystawa ze zbiorów Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie”
22 stycznia, godz. 17.00, Galeria Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego, Lublin, ul. Narutowicza 4


mazowieckie
2013-01-15 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Krajowy System Usług wsparciem dla polskich przedsiębiorstw

Przedsiębiorcy oraz osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą korzystać z fachowego wsparcia Krajowego Systemu Usług (KSU). Oferta KSU obejmuje m.in. usługi informacyjne związane z różnorodnymi aspektami działalności gospodarczej, usługi doradcze, np. w formie asysty w rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej, usługi proinnowacyjne i finansowe związane np. z udzielaniem pożyczek i poręczeń kredytowych.
KSU realizując działania na rzecz promocji przedsiębiorczości współpracuje z Urzędami Marszałkowskimi wszystkich województw. Ułatwia to przedsiębiorcom dostęp do oferowanego wsparcia i jednocześnie zwiększa zaangażowanie samorządu terytorialnego w rozwój gospodarczy regionów. Warto dodać, że usługi świadczone w ramach systemu są całkowicie wolne od opłat (informacyjne) lub nawet w 90% dofinansowane (usługi doradcze) ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.
Krajowy System Usług działa od 1996 r. Został utworzony przez Polską Fundację Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw, czyli obecną Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. PARP odpowiada za wsparcie organizacyjnie i merytorycznie systemu, czuwa nad jakością usług świadczonych przez ośrodki KSU i ich konsultantów.
Ośrodki KSU to Punkty Konsultacyjne i ośrodki Krajowej Sieci Innowacji. W ramach systemu działa również kilkadziesiąt funduszy pożyczkowych i poręczeniowych zrzeszonych w Polskim Związku Funduszy Pożyczkowych i Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy Poręczeniowych oraz wiele innych organizacji współpracujących także z innymi sieciami wsparcia przedsiębiorczości i innowacji.
Łącznie sieć KSU obejmuje ponad 200 zarejestrowanych w całej Polsce podmiotów. W województwie mazowieckim działa 5 Punktów Konsultacyjnych.
Po więcej informacji na temat Krajowego Systemu Usług odsyłamy na strony PARP:

http://ksu.parp.gov.pl/pl

oraz na stroną internetową Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, poświęconą regionalnej ofercie ośrodków KSU:

http://www.mazovia.pl/dla-przedsiebiorcow/krajowy-system-uslug---informacje-dla-firm/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-01-15 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc styczeń 2013 r. w BPPiO w Nisku.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc styczeń 2013 r. w BPPiO w Nisku. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

małopolskie
2013-01-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Upadłości polskich przedsiębiorstw w 2012 r.

W 2012 r. odnotowano rekordową liczbę upadłości firm w Polsce. Jak wynika z danych opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, upadłość ogłosiło 941 przedsiębiorstw, o 28% więcej niż w 2011 r. i jednocześnie najwięcej od 2004 r.
Jako główną przyczynę upadłości eksperci na ogół wymieniają problemy z płynnością. Zaburzenia w płynności przedsiębiorstw są spowodowane trudnościami w terminowym odzyskaniu należności oraz pozyskaniu tzw. zewnętrznych środków na prowadzenie działalności - banki ograniczają kredytowanie już nie tylko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, ale również działalności bieżącej. W rezultacie opisanych kłopotów upadłości dotyczą w takim samym stopniu firm małych, jak i dużych, m.in. upadłość ogłosiło 90 spółek akcyjnych, w tym 20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Obok problemów z płynnością, w przypadku niektórych firm, źródłem kłopotów prowadzących do upadłości jest brak popytu. Tak jest w przypadku branż meblarskiej i samochodowej. Z problemami borykają się również firmy dystrybucyjne i to zarówno operujące na rynku detalicznym, jak i hurtowym. Brak popytu i opóźnienia płatnicze w innych branżach odbijają się również na firmach transportowych, które świadczą na ich rzecz usługi.
Najwięcej upadłości odnotowano na Mazowszu – 186. Mimo to na razie nie odczuwa się tu skutków ekonomicznych i społecznych tego zjawiska w takim stopniu jak w innych województwach. Niekorzystne tendencje są szczególnie widoczne w Wielkopolsce (101 upadłości) – procesy upadłościowe dotknęły tu przede wszystkim dużych firmy budowlanych i powiązanych z nimi kooperantów, podczas gdy na Mazowszu duża część firm, które upadały to firmy handlowe czy usługowe. Łączny obrót bankrutów na Mazowszu wyniósł ok. 2,3 mld złotych, podczas gdy w Wielkopolsce – ponad 3 mld; zatrudnienie w tych zakładach wg. ostatnich dostępnych danych miała podobna liczba osób – ok. 7,8 tys. osób w każdym z tych województw. Po Mazowszu najwięcej upadłości zanotowano w województwie dolnośląskim – 118 i śląskim – 104.
Więcej danych na temat upadłości przedsiębiorstw w 2012 r. w Informacji Prasowej Euler Hermes:

http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/130108_eh_upadlosci_2012.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-01-14 | Aktywne obywatelstwo

W dniach 14 - 16 stycznia 2013 r. BPPiO w Stalowej Woli będzie nieczynne

Informujemy, iż w dniach 14 - 16 stycznia 2013 r. BPPiO w Stalowej Woli  będzie nieczynne. Harmonogramy dyżurów są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-01-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 2011 r. Ministerstwo Gospodarki uruchomiło system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis jest prowadzony w systemie teleinformatycznym na podstawie Ustaw o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku i o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 13 maja 2011 r.
Podstawowym założeniem przyświecającym twórcom systemu było ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, połączone z uproszczeniem związanego z tym prawa i usprawnienie w tym zakresie funkcjonowania administracji publicznej. CEIDG ma służyć także zwiększaniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez centralne udostępnianie informacji m.in. o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej.
W rezultacie wprowadzenia CEIDG nastąpiła migracja danych z 2749 gminnych ewidencji do jednego, ogólnopolskiego centralnego rejestru. CEIDG pozwala na elektroniczne ewidencjonowanie i dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Umożliwia również elektroniczną wymianę danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej – CEIDG jest bezpośrednio połączona z 10 rożnymi instytucjami uczestniczącymi w procesie rejestracji działalności gospodarczej. Stało się to możliwe dzięki zintegrowanemu formularzowi CEIDG-1, w którym zawarto wszystkie informacje niezbędne dla instytucji zaangażowanych w proces związany z podejmowaniem działalności gospodarczej. Formularz ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Elektroniczny obieg danych z wniosków oraz możliwość wyboru dowolnego urzędu gminy, w którym można złożyć wniosek, skraca czas rejestracji i umożliwia ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców, jednocześnie zapewniając większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego poprzez powszechną dostępność informacji publikowanych na ogólnopolskiej stronie CEIDG.

Więcej na temat systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na stronie Ministerstwa Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/node/13275

oraz bezpośrednio na stronie CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-11 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zachęcamy do zapoznania się oraz aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się weekend.

Przewodnik kulturalny 11-13.01.2013
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +