Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2013-01-15 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc styczeń 2013 r. w BPPiO w Nisku.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc styczeń 2013 r. w BPPiO w Nisku. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

małopolskie
2013-01-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Upadłości polskich przedsiębiorstw w 2012 r.

W 2012 r. odnotowano rekordową liczbę upadłości firm w Polsce. Jak wynika z danych opublikowanych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, upadłość ogłosiło 941 przedsiębiorstw, o 28% więcej niż w 2011 r. i jednocześnie najwięcej od 2004 r.
Jako główną przyczynę upadłości eksperci na ogół wymieniają problemy z płynnością. Zaburzenia w płynności przedsiębiorstw są spowodowane trudnościami w terminowym odzyskaniu należności oraz pozyskaniu tzw. zewnętrznych środków na prowadzenie działalności - banki ograniczają kredytowanie już nie tylko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, ale również działalności bieżącej. W rezultacie opisanych kłopotów upadłości dotyczą w takim samym stopniu firm małych, jak i dużych, m.in. upadłość ogłosiło 90 spółek akcyjnych, w tym 20 notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Obok problemów z płynnością, w przypadku niektórych firm, źródłem kłopotów prowadzących do upadłości jest brak popytu. Tak jest w przypadku branż meblarskiej i samochodowej. Z problemami borykają się również firmy dystrybucyjne i to zarówno operujące na rynku detalicznym, jak i hurtowym. Brak popytu i opóźnienia płatnicze w innych branżach odbijają się również na firmach transportowych, które świadczą na ich rzecz usługi.
Najwięcej upadłości odnotowano na Mazowszu – 186. Mimo to na razie nie odczuwa się tu skutków ekonomicznych i społecznych tego zjawiska w takim stopniu jak w innych województwach. Niekorzystne tendencje są szczególnie widoczne w Wielkopolsce (101 upadłości) – procesy upadłościowe dotknęły tu przede wszystkim dużych firmy budowlanych i powiązanych z nimi kooperantów, podczas gdy na Mazowszu duża część firm, które upadały to firmy handlowe czy usługowe. Łączny obrót bankrutów na Mazowszu wyniósł ok. 2,3 mld złotych, podczas gdy w Wielkopolsce – ponad 3 mld; zatrudnienie w tych zakładach wg. ostatnich dostępnych danych miała podobna liczba osób – ok. 7,8 tys. osób w każdym z tych województw. Po Mazowszu najwięcej upadłości zanotowano w województwie dolnośląskim – 118 i śląskim – 104.
Więcej danych na temat upadłości przedsiębiorstw w 2012 r. w Informacji Prasowej Euler Hermes:

http://www.eulerhermes.pl/pl/dokumenty/130108_eh_upadlosci_2012.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2013-01-14 | Aktywne obywatelstwo

W dniach 14 - 16 stycznia 2013 r. BPPiO w Stalowej Woli będzie nieczynne

Informujemy, iż w dniach 14 - 16 stycznia 2013 r. BPPiO w Stalowej Woli  będzie nieczynne. Harmonogramy dyżurów są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

mazowieckie
2013-01-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Od 1 lipca 2011 r. Ministerstwo Gospodarki uruchomiło system Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który jest spisem przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, działających na terenie Polski. Spis jest prowadzony w systemie teleinformatycznym na podstawie Ustaw o swobodzie działalności gospodarczej z 2 lipca 2004 roku i o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 13 maja 2011 r.
Podstawowym założeniem przyświecającym twórcom systemu było ułatwienie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, połączone z uproszczeniem związanego z tym prawa i usprawnienie w tym zakresie funkcjonowania administracji publicznej. CEIDG ma służyć także zwiększaniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego poprzez centralne udostępnianie informacji m.in. o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej.
W rezultacie wprowadzenia CEIDG nastąpiła migracja danych z 2749 gminnych ewidencji do jednego, ogólnopolskiego centralnego rejestru. CEIDG pozwala na elektroniczne ewidencjonowanie i dokonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Umożliwia również elektroniczną wymianę danych pomiędzy organami zaangażowanymi w proces rejestracji działalności gospodarczej – CEIDG jest bezpośrednio połączona z 10 rożnymi instytucjami uczestniczącymi w procesie rejestracji działalności gospodarczej. Stało się to możliwe dzięki zintegrowanemu formularzowi CEIDG-1, w którym zawarto wszystkie informacje niezbędne dla instytucji zaangażowanych w proces związany z podejmowaniem działalności gospodarczej. Formularz ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Elektroniczny obieg danych z wniosków oraz możliwość wyboru dowolnego urzędu gminy, w którym można złożyć wniosek, skraca czas rejestracji i umożliwia ujednolicenie zasad obsługi przedsiębiorców, jednocześnie zapewniając większe bezpieczeństwo obrotu gospodarczego poprzez powszechną dostępność informacji publikowanych na ogólnopolskiej stronie CEIDG.

Więcej na temat systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej na stronie Ministerstwa Gospodarki:

http://www.mg.gov.pl/node/13275

oraz bezpośrednio na stronie CEIDG:

https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-11 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zachęcamy do zapoznania się oraz aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się weekend.

Przewodnik kulturalny 11-13.01.2013


mazowieckie
2013-01-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Prognozowanie upadłości przedsiębiorstw

Wśród wielu publikacji Narodowego Banku Polskiego, które ukazały się w 2012 r., znalazł się ważny, z punktu widzenia funkcjonowania przedsiębiorstw, artykuł pt. „Konstrukcja miernika szans na bankructwo firmy”. Autorzy artykułu za cel obrali sobie skonstruowanie wskaźnika pozwalającego przypisać przedsiębiorstwu prawdopodobieństwo bankructwa. Do oszacowania istotności poszczególnych wskaźników finansowych w tym zakresie wykorzystano dane z bilansu oraz rachunku zysków i strat dla polskich przedsiębiorstw z okresu 2001-2010 (dane pochodziły ze sprawozdań GUS).
Wskaźniki finansowe są istotnymi determinantami prawdopodobieństwa bankructwa. Pogarszająca się sytuacja firm znajduje odzwierciedlenie w wynikach finansowych, co z kolei wpływa na obniżenie rentowności, efektywności czy sprawności działania. Proces ten niezwykle szybko może spowodować problemy w prowadzeniu działalności gospodarczej oraz zachowaniu równowagi w otoczeniu makroekonomicznym i w konsekwencji doprowadzić do upadłości. Dlatego niezwykle ważne jest wprowadzenie systemów wczesnego ostrzegania opartych na rzetelnej analizie ekonometrycznej.
Wśród składowych oceny prawdopodobieństwa upadku przedsiębiorstwa w horyzoncie rocznym największe znaczenie przypisano wskaźnikowi pokrycia kosztów finansowych, który pozwala określić zdolność firmy do obsługi oprocentowania i spłaty rat kapitałowych. Ponadto w tym modelu należy uwzględnić informacje o płynności, zadłużeniu, udziale środków pieniężnych w aktywach oraz przychodach ze sprzedaży. W modelu prognozowania bankructwa z trzyletnim wyprzedzeniem nie uzyskano dominującego składnika tworzącego wskaźnik. Jednakowe wartości przypisano wskaźnikowi płynności, obrotom aktywów bieżących oraz zwrotowi ze sprzedaży.
Jak pokazują badania, dla 40% małych i średnich firm priorytet stanowi utrzymanie się na rynku, kolejne miejsca w tej hierarchii wartości zajmują wzrost sprzedaży i wzrost zysku. W przypadku firm dużych przetrwanie jest najważniejsze dla 19% podmiotów, główny cel strategiczny w tej grupie przedsiębiorstw to wzrost udziału w rynku. Co więcej, firmy słabo radzą sobie z wczesnym identyfikowaniem zagrożeń oraz budowaniem długookresowych scenariuszy strategicznych. Odpowiednio wczesne prognozowanie problemów staje się jedną z kluczowych kwestii; pozwala uruchomić mechanizm kryzysowy, który może uchronić firmę przed procesem upadłościowym.
Od 2008 roku w polskiej gospodarce obserwuje się wzrost bankructw. Przyczyn tego zjawiska trzeba upatrywać w powiększającej się liczbie i wartości przeterminowanych płatności, malejącym popycie, ograniczonych możliwościach inwestowania, ograniczonej dostępności kredytów. Zagrożone są szczególnie branże mające problemy z terminowym spłacaniem zobowiązań: budowlana, spożywcza, transportowa, kosmetyczna. Najdłużej utrzymują się na rynku przedsiębiorstwa zajmujące się rolnictwem, łowiectwem i leśnictwem oraz przemysłowe.

Więcej na temat przewidywania upadłości przedsiębiorstw można znaleźć w artykule:

http://www.nbp.pl/publikacje/materialy_i_studia/ms280.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2013-01-10 |

Nowa oferta pracy dla trenerów/trenerek

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nową ofertą pracy dla trenerów/trenerek do prowadzenia zajęć szkoleniowych na terenie woj. lubelskiego.


Więcej informacji w zakładce Praca oraz w Ogłoszeniu o naborze trenerów/trenerek.

Zapraszamy!


mazowieckie
2013-01-09 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Klastry w województwie mazowieckim

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości pod koniec 2012 r. wydała katalog pt. „Klastry w województwie mazowieckim”. Celem publikacji jest promocja klastrów działających w województwie mazowieckim, ich dotychczasowych osiągnięć oraz zaprezentowanie oferowanych przez nie produktów w postaci usług i technologii ze szczególnym uwzględnieniem ich innowacyjnego charakteru. By przedstawić różnorodność inicjatyw klastrowych działających w regionie, w publikacji przedstawiono dziewięć klastrów, reprezentujących różne branże.
Klaster to grupa przedsiębiorstw o określonym profilu działalności i instytucji (naukowych, usługowych, administracyjnych), skoncentrowanych na określonym obszarze, konkurujących ze sobą, ale zarazem tworzących sieć powiązań umożliwiających podjęcie współpracy na wielu płaszczyznach. Klastry wpływają na rozwój nie tylko przedsiębiorstw bezpośrednio w nie zaangażowanych, ale również oddziałują na otoczenie, czyli region, kraj, a często również na gospodarkę światową. Działanie w klastrach sprawia, że firmom łatwiej jest rozpocząć działalność czy też wprowadzać na rynek nowe produkty. Firmy rozwijają się w oparciu o sieć powiązań, która umożliwia korzystanie z zasobów wiedzy.
W województwie mazowieckim do końca 2011 powstało łącznie 25 klastrów. Najczęściej ich działalność inicjowały przedsiębiorstwa (np. Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy „Kolorowa Kotlina”, Klaster „Green Cars”), choć zdarzało się, że powstawały również z inicjatywy instytucji naukowych, jak w przypadku Mazowieckiego Klastra Peptydowego (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN) oraz samorządów, czego przykładem jest Mazowiecki Klaster Owocowy (Urząd Gminy Pniewy). Większość z nich jest zlokalizowana w Warszawie. Tylko nieliczne znajdują się w innych miastach regionu (Radom, Pniewy).
Najwięcej inicjatyw klastrowych (24%) działa w sektorze IT. Nieco mniej klastrów (16%) funkcjonuje w przemyśle samochodowym, który na Mazowszu jest reprezentowany m.in. przez Fabrykę Samochodów Osobowych, produkującą i montującą samochody marek Daewoo i Chevrolet. W województwie mazowieckim duży potencjał inwestycyjny posiada również branża spożywcza i budowlana – wśród nich także powstały inicjatywy klastrowe (Mazowiecki Klaster Owocowy i Klaster Budownictwo – Polska Centralna).
Klastry powstały również w takich branżach jak: optoelektronika (Optoklaster – Mazowiecki Klaster Innowacyjnych Technologii Fotonicznych), lotnictwo (Mazowiecki Klaster Lotniczy Aviation Mazovia), technologie kosmiczne i techniki satelitarne (Klaster Kosmiczny Mazovia), a także prze mysł meblarski (Klaster Polskich Producentów Mebli) oraz usługi transportowe (Klaster SpediGo Polish Group). Część inicjatyw klastrowych powołały do życia podmioty związane z branżą tzw. „zielonych” technologii: Fabryka Samochodów Elektrycznych Klaster oraz Klaster „Green Cars” - zajmujące się produkcją samochodów elektrycznych, oraz Mazowiecki Sojusz Energetyczny, Mazowiecki Klaster Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii oraz Mazowiecki Klaster Energetyczny - działające w sektorze źródeł odnawialnych. Inicjatywy klastrowe obecne są także w branżach kreatywnych: Creative Communication Cluster (komunikacja marketingowa, reklama, działalność promocyjna oraz media i wydawnictwa) oraz Mazowiecki Klaster Druku i Reklamy „Kolorowa Kotlina” (poligrafia, druk i reklama).

Po więcej informacji na temat klastrów odsyłamy do katalogu PARP:

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/545/13958.pdf

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2013-01-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Społecznie odpowiedzialny biznes

Przedsiębiorstwa, niezależnie od swojej wielkości, dysponują ogromną siłą oddziaływania na różne grupy interesariuszy: począwszy do własnych pracowników, skończywszy na społecznościach lokalnych czy też całych społeczeństwach. Działania przedsiębiorstw, oprócz oczywistych skutków ekonomicznych i społecznych, wpływają również na środowisko naturalne.
W miarę rozwoju społeczeństw wzrastają oczekiwania wobec biznesu odnośnie zwiększania zakresu odpowiedzialności za wpływ, jaki wywiera. Oczekuje się, że biznes będzie uwzględniał w swojej działalności gospodarczej, oprócz wymiaru ekonomicznego, również czynniki społeczne i środowiskowe, w celu zaspokojenia potrzeb nie tylko obecnego, ale i przyszłych pokoleń (koncepcja zrównoważonego rozwoju).
Również po stronie przedsiębiorstw coraz mocniej zarysowuje się tendencja do włączania w swoje cele potrzeb różnych grup. Duże, międzynarodowe korporacje od lat podejmują działania w kierunku zmiany swojego wizerunku na społecznie odpowiedzialny – dodatkowo motywuje je do tego fakt, że są przedmiotem wnikliwej obserwacji i oceny zarówno ze strony konsumentów, jak i organizacji pozarządowych.
W coraz większym stopniu w nurt bardziej odpowiedzialnego biznesu włączają się małe i średnie przedsiębiorstwa. W Polsce przyczynia się do tego stosunkowo wysoki wzrost gospodarczy ostatnich lat, chociaż nadal jeszcze pojawiają się argumenty z początku transformacji, że gospodarka ciągle nie dojrzała do uwzględniania kwestii społecznych
i środowiskowych, a firmy muszą walczyć o przetrwanie na rynku. Ten ostatni argument jest szczególnie podnoszony obecnie, w dobie globalnego kryzysu. Choć, jak uważa wielu ekonomistów, kryzys gospodarczy może mieć także odwrotny efekt – może doprowadzić do przewartościowania obecnego modelu gospodarczego, a remedium na jego skutki dla wielu firm mogą stać się rozwiązania społecznie odpowiedzialne, które pozwolą na znalezienie nowych przewag konkurencyjnych, płynących z lepszego wykorzystania zasobów, w tym personelu, oraz budowania trwałych relacji z różnymi grupami interesariuszy w celu umocnienia pozycji na rynku i dalszego rozwoju.
Zjawisko dobrowolnego uwzględniania tematyki społecznej czy środowiskowej w działalności komercyjnej przedsiębiorstw określane jest mianem społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw/biznesu (ang. Corporate Social Responsibility – CSR).
Podstawowym założeniem CSR jest odpowiedzialne i etyczne postępowanie biznesu względem grup społecznych, na które oddziałuje, z możliwie największym poszanowaniem środowiska przyrodniczego. Społeczna odpowiedzialność biznesu ma cztery wymiary. Dwa są powiązane z przedsiębiorstwem w aspekcie ekonomicznym: rynek (otoczenie zewnętrzne) i miejsce pracy (otoczenie wewnętrzne), dwa pozostałe dotyczą aspektu społecznego: środowisko (otoczenie naturalne) i społeczeństwo (otoczenie lokalne).
Podejmowanie przez przedsiębiorstwa dobrowolnych zobowiązań co do zasad postępowania w wielu przypadkach może umożliwić rezygnację z odgórnych regulacji prawnych, tym samym prowadząc do redukcji obciążeń administracyjnych dla biznesu. Działania prowadzone na rzecz CSR prowadzą także pośrednio do osiągania szeregu celów politycznych, takich jak: bardziej zintegrowane rynki pracy, zwiększanie spójności społecznej, wzrost innowacyjności, a także zrównoważone wykorzystanie zasobów środowiska.

Po bardziej szczegółowe informacje na temat społecznej odpowiedzialności biznesu odsyłamy na stronę Ministerstwa Gospodarki, poświęconej tej tematyce:

http://www.mg.gov.pl/Wspieranie+przedsiebiorczosci/Zrownowazony+rozwoj/Spoleczna+Odpowiedzialnosc+Przedsiebiorstw+CSR

Dodatkowo zapraszamy również do zapoznania się z publikacją Forum Odpowiedzialnego Biznesu pt. „15 polskich przykładów społecznej odpowiedzialności biznesu”:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/praktyka-csr/aktualnosci.html?id=6235

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2013-01-08 | Kompetentni 2.1.1

Bezpłatne szkolenie menedżerskie „Komunikacja i negocjacje"

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne szkolenie menedżerskie: „Komunikacja i negocjacje”, które odbędzie się w Lublinie w weekend 18-20 stycznia 2013. Zajęcia prowadzone będą przez wykwalifikowaną trenerkę doświadczoną w prowadzeniu szkoleń z umiejętności interpersonalnych. Zachęcamy do podniesienia swoich kwalifikacji oraz do zwiększenia swojej pozycji na rynku pracy!
 
Do udziału w projekcie zapraszamy:
mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców lub pracowników u nich zatrudnionych na umowę o pracę,
osoby z wykształceniem technicznym,
osoby pracujące na terenie jednego z województw: lubelskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego, mazowieckiego lubłódzkiego,
osoby w wieku 45+.
 
Ramowy program szkolenia „Komunikacja i negacjacje”:
1.   Proces komunikacji i jego specyfika
2.   Komunikacja interpersonalna
3.   Narzędzia usprawniające efektywną komunikację
4.   Przekaz bez słów, czyli komunikacja niewerbalna
5.   Konflikt jako efekt trudności komunikacyjnych
6.   Negocjacje
7.   Proces negocjacyjny
8.   Strategie i techniki skutecznego negocjatora
9.   Komunikacja podczas negocjacji.
10. Trening negocjacji
 
Czas trwania zajęć: 24 godz. dydakt.
18 stycznia - piątek
13:00-20:00 (8 godz. dyd.)
19 stycznia - sobota
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
20 stycznia - niedziela
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
 
Uczestnikom zapewniamy bezpłatne materiały szkoleniowe, pomocnicze oraz ksiązki, przerwy kawowe i obiady oraz zakwaterowanie i zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza Lublina.
 
Harmonogram zajęć dostępny jest na stronie: http://www.ffi.org.pl/kompetentni211/szkolenia
 
Jeśli są Państwo zainteresowani prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego:
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +