Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ponadregionalne
2012-12-10 | Kompetentni 2.1.1

Ostatnie wolne miejsca na menedżerskie szkolenie w Lublinie

Informujemy, iż trwa rekrutacja na ostatnie szkolenie "Motywowanie pracowników", które odbędzie się w dniach 14 - 16 grudnia w Lublinie. Można zgłaszać się wypełniając na naszej stronie internetowej Wstępny Formularz Zgłoszeniowy on-line.

Miejsca wyłącznie dla osób 45+.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2012-12-10 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Techniki stosowane w badaniach ilościowych

Badania ilościowe wywodzą się pierwotnie z nauk przyrodniczych, współcześnie są stosowane w naukach społecznych, m.in. w ekonomii oraz przede wszystkim w marketingu. Tego rodzaju badania ujmują analizowane zjawiska w kategoriach zmiennych ilościowych, pozwalają określić częstość ich występowania, zakres oraz poziom zależności pomiędzy różnymi danymi odnoszącymi się do analizowanych zjawisk. Prowadzi się je przeważnie na dużych próbach (najczęściej reprezentatywnych), w rezultacie możliwe jest wnioskowanie na temat całej populacji. Ze względu na sposób (metodę) gromadzenia danych – za pomocą kwestionariusza ankietowego, badania ilościowe nazywane są badaniami ankietowymi.
W ramach badań ilościowych mają zastosowanie różne techniki badawcze:
• Ankieta audytoryjna – kwestionariusze ankiet są wypełniane samodzielnie przez grupę respondentów zgromadzoną w określonym miejscu.
• Ankieta pocztowa – kwestionariusze są przesyłane do osób objętych badaniem za pośrednictwem poczty i tą samą drogą są odsyłane przez respondentów do podmiotu realizującego badanie.
• PAPI (ang. Paper and Pencil Interview) – wywiad bezpośredni przeprowadzony przez ankietera z respondentem przy wykorzystaniu papierowych kwestionariuszy.
• CAPI (ang. Computer Assigned Personal Interview) – wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera, podczas którego uzyskane od badanego odpowiedzi są wprowadzane wprost do komputera bądź innego urządzenia elektronicznego.
• CATI (ang. Computer Assisted Telephone Interview) – wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. Ankieter kontaktuje się z respondentem telefonicznie, odczytuje pytania wyświetlane na ekranie komputera i wprowadza odpowiedzi. Ta technika badawcza wymaga stosowania interaktywnego oprogramowania.
• CAWI (ang. Computer Assisted Web Interviews) – wywiad przeprowadzany przez Internet (online). Osoby badane samodzielnie wypełniają kwestionariusze, korzystając ze strony internetowej lub poczty elektronicznej.
Wybór odpowiedniej techniki badawczej zależy od wielu czynników, np. CATI pozwala zbierać dane szybko oraz stosunkowo tanio, podobnie jest w przypadku badań internetowych CAWI. PAPI oraz CAPI to techniki, w których ankieter pozostaje w bezpośredniej relacji z badanym, co pozwala na lepszą kontrolę jakości udzielanych informacji.

Więcej na temat badań ilościowych:
http://www.wiedzainfo.pl/wyklady/131/rola_metod_ilosciowych_w_badaniach_spolecznych.html

oraz technik badawczych stosowanych w badaniach ilościowych:
http://www.obop.com.pl/technika-badaniailosciowe

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2012-12-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym jest obserwatorium regionalnych rynków pracy?

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej stanowi instytucję badawczą, która zbiera, analizuje oraz przetwarza informacje statystyczne ze statystyk publicznych oraz własnych badań, dotyczących takich zagadnień jak popyt na pracę, kompetencje pracowników czy też dostosowanie podaży pracy do popytu na nią. Obserwatorium jest inicjatywą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej (organizacji pracodawców, istniejącej od 1989 r.).
Obserwatorium skupia naukowców Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Jego działanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Obserwatorium monitoruje krajowy rynek pracy pod kątem potrzeb i oczekiwań pracodawców. Diagnozuje czynniki wpływające na popyt i podaż pracy w poszczególnych regionach, bada trendy, tworzy prognozy.
Rolą obserwatorium jest również dostarczanie pracodawcom i pracownikom informacji, dających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w sposób bardziej efektywny. Informacje te dotyczą dostępności siły roboczej i jej kwalifikacji, możliwości współpracy bądź uzyskania pomocy w ramach polityk rynku pracy. Obserwatorium zapewnia dostęp do prognoz wskazujących, jakim przekształceniom ulegnie rynek pracy na określonym obszarze bądź w określonej branży.

Strony Obserwatorium:

Obserwatorium Regionalnych Rynków Pracy Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-12-07 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z propozycjami ciekawych wydarzeń kulturalnych w rozpoczynający się weekend w Lublinie oraz do wzięcia udziału w nich.

Kulturalny weekend 07-09 grudnia 2012 w Lublinie


podkarpackie
2012-12-07 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w listopadzie 2012 r.

Za nami kolejny miesiąc działalności BPPiO. Zapraszamy do zapoznania się z Zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw”. W miesiącu listopadzie doradcy prawni i obywatelscy udzielili w sumie 384 porady 241 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 6617 porad 4369 osobom.
Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2012-12-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Kim jest ankieter?

Ankieter jest osobą, która w sondażowych badaniach ilościowych prowadzi wywiad kwestionariuszowy z osobą badaną (respondent).
Do najważniejszych zadań tej osoby należy rzetelne zebranie informacji w ramach prowadzonego badania.
Przystępując do działania, ankieter powinien zapoznać się z używanym przez siebie narzędziem badawczym (kwestionariuszem i kartami do pytań) oraz sposobem doboru respondenta (zgodnie z założeniami doboru próby). Do jego zadań należy także odpowiednia aranżacja wywiadu - zadawanie pytań w sposób właściwy i notowanie odpowiedzi. W sytuacji gdy praca ankietera jest kontrolowana, powinien ją dokumentować, niekiedy prosząc respondentów o dane kontaktowe.
Wywiady kwestionariuszowe są realizowane z użyciem narzędzia badawczego – kwestionariusza. w postaci papierowej bądź elektronicznej (wywiady telefoniczne lub z wykorzystaniem przenośnego urządzenia gromadzącego dane – np. laptop). Miejscem ich realizacji są domy respondentów, zakłady pracy, biura, miejsca gromadzące wiele osób (centra handlowe, wystawy, targi) albo konkretne zbiorowości (pracownicy danego zakładu, uczniowie wybranej szkoły).
W niektórych badaniach respondenci są przydzielani ankieterom (otrzymują wówczas dane osobowe i adresowe), w innych rolą ankietera jest rekrutacja osób na badania (np. prowadzonych w miejscach publicznych czy na badania jakościowe typu zogniskowanych wywiadów grupowych) - taki ankieter nazywany jest rekruterem. Tajemniczy klient to jeszcze jedna z ról, jaką może spełniać ankieter. W tym przypadku określa się go często mianem audytora.
Ankieterów zatrudniają agencje badawcze i uczelnie wyższe, rzadziej firmy prowadzące badania na swój użytek.

Więcej na temat pracy ankieterów:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2012/index.htm

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Wpływ ankieterski oraz efekt respondencki

Od wywiadu kwestionariuszowego oczekuje się, że dostarczy informacji rzetelnych, będących dokładnym odzwierciedleniem poglądów, postaw oraz przekonań respondenta. W praktyce bywa jednak inaczej. Zakłócenia w trakcie badania mogą pochodzić zarówno od ankietera, jak i respondenta.
Wpływ ankieterski oznacza oddziaływanie osoby prowadzącej wywiad na respondenta. Nie musi on wynikać z celowych działań ankietera, częściej bierze się z nieświadomych sygnałów wysyłanych przez ankietera; za ich pomocą może dawać respondentowi do zrozumienia, która odpowiedź jest pożądana. Na przebieg wywiadu może również wpływać sposób, w jaki ankieter zostanie odebrany przez osobę badaną (cech społecznych takich jak płeć, status materialny itp.). Znaczenie ma także stosunek ankietera do tematyki wywiadu, jego światopogląd, poglądy polityczne; rzutuje to niekiedy na sposób zadawania pytań respondentowi, a w efekcie na udzielane odpowiedzi.
Kompensacja wpływu ankieterskiego dokonywana jest za pomocą porównania odpowiedzi udzielanych różnym ankieterom. Istnieją także ankiety dla ankieterów. Innym sposobem jest zatajenie przed ankieterem bezpośredniego celu badania bądź informacji, kto jest zleceniodawcą sondażu.
Efekt respondencki oznacza nieświadomy wpływ cech respondenta na przebieg wywiadu i jego wyniki. Jest on konsekwencją faktu, że wywiad stanowi interakcję pomiędzy ankieterem a respondentem. Osoba badana uzależnia swoje odpowiedzi od sposobu postrzegania ankietera i własnej roli w wywiadzie. Może stać się źródłem błędu pomiaru. Szczególny wpływ na definicję sytuacji wywiadu (także na sposób udzielania odpowiedzi) mają wartości i normy, jakimi kieruje się osoba badana. Znaczenie mogą mieć stereotypy podzielane przez respondenta; również uznanie jakiejś odpowiedzi za „poprawną”, oczekiwaną, moralnie słuszną, może spowodować podanie jej za własną.
Innym typem tego efektu jest zjawisko uczenia się odpowiedzi przez respondentów, co jest spostrzegane szczególnie w długotrwałych badaniach panelowych. Powtarzalność badania powoduje, że respondent wie o co będzie pytany i w związku z tym wyrabia sobie opinie, zmienia ją lub odpowiada w sposób rutynowy. Ma to zwykle charakter czynności nieświadomej.

Więcej informacji na stronie:

http://www.naukowy.pl/encyklo.php?title=Efekt_respondencki

http://www.naukowy.pl/encyklo.php?title=Wp%C5%82yw_ankieterski

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-12-04 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Błędy występujące w kwestionariuszu ankiety

Kwestionariusz jest narzędziem badawczym, który, jeśli zostanie niewłaściwie zbudowany, może utrudniać zebranie pożądanych danych. Tworząc kwestionariusz, łatwo popełnić błędy.
Pierwszym z nich jest fałszywe założenie znawstwa: osoba prowadząca badania zadaje respondentom pytanie o konkretny problem bez wcześniejszego sprawdzenia, czy problem jest w badanej populacji lub u konkretnej osoby uświadomiony, rozpoznany. W kwestionariuszu wywiadu pytania mogą przyjąć postać niezrozumiałą dla respondenta ze względu na wykorzystane pojęcia, które według osoby tworzącej kwestionariusz są powszechnie znane, natomiast niekonieczne muszą być znane osobie badanej.
Drugi rodzaj błędów to pytania sugerujące odpowiedź. Źródłem jest zamierzona (bądź nie) sugestia osoby budującej kwestionariusz. Pytania te zawierają często zwroty o zabarwieniu emocjonalnym, mogące narzucić odpowiedź respondentowi. Typowe pytanie tego rodzaju zawiera konkretną wskazówkę odnośnie odpowiedzi, np.: „Większość Polaków opowiada się przeciw brakowi wolności słowa w Polsce - czy Pan/Pani jest również przeciw brakowi wolności słowa?”
Oprócz błędów wyżej wymienionych, można spotkać się z pytaniami: wzajemnie sprzecznymi, niejednoznacznymi (niesprecyzowanymi znaczeniowo) oraz niedostosowanymi (np. w kwestionariuszach wykorzystywanych do porównawczych badań międzynarodowych, gdzie niektóre zjawiska pojawiające się w jednej kulturze, w innej mogą nie istnieć – nie ma wówczas racji bytu odnoszące się do nich pytanie).
Niekiedy wadą kwestionariusza jest zbyt duża liczba pytań, skomplikowana składnia bądź brak odniesienia czasowego w pytaniach o fakty.

Więcej o błędach popełnianych przy tworzeniu kwestionariusza:

http://lapa.uni.lodz.pl/wp_super_faq/jakie-sa-najczestsze-bledy-przy-formulowaniu-kwestionariusza-ankietowego

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-12-04 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie III edycji kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”

Informujemy, że w dniu 3 grudnia 2012 r. w Lublinie rozpoczęła się III edycja kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”. W zajęciach bierze udział osiem uczestniczek z przedsiębiorstw z naszego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2012-12-03 |

Nowy projekt

Z przyjemnością informujemy, iż 1 grudnia rozpoczęliśmy na terenie woj. mazowieckiego realizację projektu pn. „PI - Innowacyjny model godzenia przez kobiety życia zawodowego i rodzinnego”. Szczegółowe informacje dotyczące projektu, już niebawem na naszej stronie www. 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +