Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-11-27 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

V edycja konkursu Capital Express dla Firm z potencjałem

Małe i średnie firmy, które poszukują pieniędzy na rozwój biznesu, mają szansę na bezpłatne, profesjonalne przygotowanie do pozyskania inwestora. Teaser inwestycyjny, doradztwo kapitałowe oraz możliwość zaprezentowania się wybranemu gronu inwestorów są nagrodami w piątej edycji konkursu Capital Express dla Firm z potencjałem.

Konkurs Capital Express dla Firm z potencjałem skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw z całej Polski poszukujących finansowania na inwestycje i rozwój. Ma im pomóc w profesjonalnym przygotowaniu się do nawiązania relacji z inwestorem kapitałowego.

- Autorzy dobrych, a nawet bardzo dobrych, perspektywicznych pomysłów biznesowych często mają ogromny problem ze zdobyciem finansowania – zarówno w formie dłużnej, jak i o charakterze udziałowym – mówi Monika Batko, koordynator programu Capital Express. – Przedsiębiorcy wiedzą, jak prowadzić swoje firmy, jak budować ich wartość, ale nie zawsze potrafią swoje pomysły i plany inwestycyjne w sposób atrakcyjny przestawić inwestorom. Chcemy im to ułatwić.

Każdy uczestnik konkursu otrzyma Kartę oceny potencjału wzrostu przedsiębiorstwa. Dla 6 laureatów   firm o najwyższej atrakcyjności z punktu widzenia inwestorów   zostanie zrealizowana nieodpłatnie usługa przygotowania przedsiębiorstwa do pozyskania kapitału. Składa się na nią 10 godzin doradztwa obejmującego aspekty organizacyjne, prawne oraz biznesowe przygotowania kandydata do pozyskania środków finansowych w formie dłużnej lub udziałowej, a także przygotowanie teasera inwestycyjnego i jego prezentacja wybranemu gronu inwestorów. Zwycięzcy otrzymują również tytuł: Firma z potencjałem.

W konkursie mogą wziąć udział zarówno spółki prawa handlowego jak i przedsiębiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne. Jest on szansą dla firm w fazie dynamicznego rozwoju, ale również start-upów, które dopiero ruszają na podbój rynku. Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 stycznia 2013 r.

Źródło: www.capitalexpress.pl 


ponadregionalne
2012-11-27 | Kompetentni 2.1.1

Zmiana terminu szkolenia „Motywowanie pracowników” w Lublinie

Szanowni Państwo, informujemy że zmianie uległ termin szkolenia oraz miejsce.

Szkolenie odbędzie się w dniach 14-16 grudnia w Hotelu Victoria w Lublinie.

Jednocześnie informujemy że posiadamy jeszcze wolne miejsca dla osób
w wieku 45+.

Poniżej ramowy program szkolenia.  Zainteresowanych serdecznie zapraszamy!
1. Motywacja: podstawowe pojęcia, teorie i rodzaje motywacji, czynniki motywujące (motywatory) i demotywujące pracowników.
2. Indywidualna motywacja pracownika: identyfikacja potrzeb pracownika, osobowość pracownika a motywatory, motywacja wewnętrzna i zewnętrzna, motywacja finansowa i pozafinansowa, metody motywowania a poziom rozwoju zawodowego.
3. Motywowanie zespołu: rola lidera i jego stylu kierowania grupą, współzawodnictwo i duch zespołu, budowanie zaangażowania i współpracy między pracownikami, budowanie lojalności.
4. Automotywacja i jej wpływ na kierowanie ludźmi i ich motywację: analiza własnej motywacji, style kierowania a motywacja.
5. Komunikacja motywująca: rozwojowe i oceniające rozmowy z pracownikami, błędy komunikacyjne w formułowaniu i udzielaniu informacji zwrotnych, istota i rola pochwał i konstruktywnej krytyki, przekazywanie trudnych informacji w motywujący sposób.
6. Narzędzia motywacyjne: tworzenie wspólnych reguł współpracy, motywatory finansowe i pozafinansowe, konstruowanie efektywnych niematerialnych systemów motywacyjnych, podstawowe zasady przyznawania nagród i wymierzania kar.
7. Błędy w motywowaniu pracowników: przykłady demotywatorów, unikanie i eliminowanie błędów.

Czas trwania zajęć: 24 godz. dyd.
14 grudnia
13:00-20:00 (8 godz. dyd.)
15 grudnia
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)
16 grudnia
9:00-16:00 (8 godz. dyd.)

 

 

Wszystkie osoby chętne prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line

Pełne informacje o szkoleniu pod nr telefonu 81 532 10 32 lub 502 267 743

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 

 


świętokrzyskie
2012-11-26 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital - Konferencja MARR

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji „Perspektywy rozwoju rynku funduszy venture capital”, która odbędzie się 29 listopada 2012 roku w Hotelu Sympozjum w Krakowie.

O kierunkach i perspektywach rozwoju rynku venture capital będą dyskutować przedstawiciele funduszy venture i seed capital, aniołowie biznesu, inwestorzy prywatni oraz komentatorzy ekonomiczni.

Konferencja będzie okazją do szerokiej debaty zarówno na temat obecnej sytuacji, jak i przyszłych trendów na rynku venture capital w Polsce i w Europie. Bardzo ważnym elementem konferencji będzie również przedstawienie możliwości zwiększenia podaży kapitału funduszy venture capital.

 Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką funduszy podwyższonego ryzyka w tym również osoby planujące nawiązanie współpracy z ww. instytucjami.  

Program konferencji.

 

Źródło: http://www.marr.pl 


ogólnopolskie
2012-11-26 |

Dołącz do naszego zespołu - nowe oferty pracy w biurze FFI w Lublinie

W związku z zaplanowaną realizacją projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje osób do zespołów projektowych.

Szczegóły ofert znajdują się w zakładce Praca.

mazowieckie
2012-11-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Sytuacja społeczno-gospodarcza województwa mazowieckiego we wrześniu 2012 r.

Główny Urząd Statystyczny w Warszawie podał na swojej stronie internetowej komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego we wrześniu tego roku.

Raport zawiera dane dotyczące m.in. rynku pracy, wynagrodzeń, przemysłu i budownictwa.
W omawianym okresie zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw utrzymało się na poziomie niewielkiego wzrostu (w skali roku o 0,1%). Przeciętne wynagrodzenia brutto w tym sektorze wzrosło o 1,9% (co stanowi wartość mniejszą niż w poprzednich trzech miesiącach). Odsetek osób bezrobotnych (zarejestrowanych) zwiększył się do poziomu 10,2%.
Zanotowano wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w drugim kwartale – o 3,9% (wobec wzrostu wynoszącego 4% w pierwszym kwartale). Sprzedaż detaliczna w stosunku do września 2011 r. wzrosła o 4,6%, jednocześnie w skali roku obniżyła się sprzedaż hurtowa (o 1,7%).

Szczegółowy raport dostępny jest pod adresem:

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa mazowieckiego we wrześniu 2012 r.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-23 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Konwencja Badań i Innowacji 2012

 Konwencja Badań i Innowacji to konferencja poświęcona omówieniu zagadnień związanych z krajową polityką innowacyjności oraz możliwościami, jakie w zakresie wspierania badań i rozwoju niesie przyszła perspektywa finansowa UE. Przedstawiciele polskiego środowiska naukowego i biznesowego dyskutować będą o rezultatach dotychczasowego uczestniczenia w unijnych programach ramowych oraz propozycjach polskich inicjatyw technologicznych w kontekście programu Horyzont 2020. Wydarzenie odbędzie się 30 listopada 2012 r. w Warszawie.

Konwencja Badań i Innowacji 2012 odbędzie się pod hasłem „Czas na rozwój polskich technologii” – „Głównym przekazem konferencji jest konieczność rozwoju i wdrożeń polskich technologii. Musimy tutaj skierować znacząco większe środki prywatne i uruchomić fundusze inwestycyjne oraz inne instrumenty wsparcia ze strony publicznej. Naszym celem jest uczynienie z polskich wynalazków i technologii koła zamachowego dla konkurencyjnej gospodarki” – wyjaśniają organizatorzy wydarzenia. Uczestnicy konferencji będą dyskutować o tym, co dotychczas udało się osiągnąć w tym zakresie dzięki wsparciu finansowemu z unijnych programów ramowych oraz o możliwościach, jakie dla rozwoju polskiej myśli technologicznej niesie nowy program wspólnotowy Horyzont 2020. Szeroko zakrojona dyskusja ma także przygotować polskie uczelnie, instytuty badawcze oraz przedsiębiorców do uczestniczenia w programie Horyzont 2020 i optymalnego wykorzystania funduszy strukturalnych w latach 2014-2020. „Konferencja jest również okazją do dialogu między nauką a przemysłem - to apel do polskich partnerów naukowych i przedsiębiorstw, aby byli aktywni na europejskim rynku B + R oraz angażowali się w rozwój i końcowe wdrożenia nowych inicjatyw technologicznych” – czytamy na oficjalnej stronie poświęconej Konwencji – „Rezultaty debaty posłużą do przygotowywania polskiego stanowiska i propozycji rozwiązań szczegółowych nowego programu i jego poszczególnych obszarów w zakresie kształtowania i finansowania innowacyjności oraz technologii, a także zbliżenia polskiej i europejskiej polityki oraz narzędzi jej realizacji w tym zakresie”.

Spotkanie rozpocznie się od wystąpień Waldemara Pawlaka - Ministra Gospodarki, Jacka Gulińskiego – Wiceministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Jerzego Buzka – Posła do Parlamentu Europejskiego, którzy mówić będą o polskiej i europejskiej strategii w zakresie innowacyjności oraz badań i rozwoju. W sesji tematycznej przedstawione zostaną wybrane polskie inicjatywy technologiczne, tj. odmetanowanie węgla/podziemne zgazowanie węgla, energetyka prosumencka czy polski szybki pociąg. Podczas pierwszego panelu dyskusyjnego uczestnicy konferencji rozmawiać będą m.in. o finansowaniu programów sektorowych i wdrożeń technologii oraz finansowaniu badań i rozwoju technologii przez przemysł. Omówione zostaną także zagadnienia związane ze wspieraniem współpracy nauki z przemysłem czy partnerstwem dla zrównoważonego transportu. Drugi panel dyskusyjny odbędzie się pod hasłem „Blaski i cienie uczestnictwa w Programach Ramowych Unii Europejskiej” - wezmą w nim udział przedstawiciele świata nauki i biznesu: Andrzej Dziech - Koordynator projektu INDECT (7PR) z Akademii Górniczo-Hutniczej, Jarosław O. Horbańczuk - Dyrektor Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, Magdalena Mielniczek – Dyrektor Biura Innowacji Bumar SA, Krzysztof Piwek - Koordynator projektu Small Air Transport – Roadmap (7PR) z Instytutu Lotnictwa, Paweł Poneta - Kierownik Działu Analiz i Rozwoju, Mostostal Warszawa S.A. oraz Andrzej Stępniewski - Kierownik RPK Lublin z Instytutu Agrofizyki PAN.

W sesji podsumowującej uczestnicy konferencji rozmawiać będą o przyszłej perspektywie finansowej UE i nowym programie Horyzont 2020. Wśród prelegentów znajdą się m.in. Krzysztof Gulda z Komitetu ds. Europejskiej Przestrzeni Badawczej czy Mateusz Gaczyński – Dyrektor Departamentu Strategii Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Horyzont 2020 to pierwsza inicjatywa UE, która skupia w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań i innowacji – m.in. strategiczny plan innowacji dotyczący Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) czy nowy program uzupełniający, mający na celu  zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności europejskich MŚP. Jego realizacja, na którą UE przeznaczyła aż 80 mld euro, ma ułatwić przekładanie przełomowych odkryć naukowych na innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości przed firmami z sektora MŚP, zwiększą konkurencyjność europejskiej gospodarki i tym samym wpłyną na poprawę poziomu życia obywateli UE. Uczestnicy konferencji omawiać będą możliwości jak najlepszego wykorzystania przez polskie podmioty funduszy z programu Horyzont 2020.

Konwencja Badań i Innowacji 2012 organizowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Gospodarki. Partnerem wydarzenia jest Krajowa Rada Koordynatorów Projektów Badawczych UE, a patronat nad konferencją objęła Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkanie odbędzie się w Warszawie, w Ministerstwie Gospodarki w sali „Pod Kopułą”.

Szczegółowe informacje dostępne są pod linkiem: http://conferences.kpk.gov.pl/Default.aspx?id=24

Źródło: http://pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=459584E950604CA99125DDEBA733C53F


mazowieckie
2012-11-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Desk research

„Desk research” stanowi tanią i stosunkowo szybką metodę realizacji badań. Polega ona na wykorzystaniu dostępnych danych wtórnych (publikacji, raportów, baz danych, zawartości stron internetowych) aby ustalić, jaki jest aktualny stan wiedzy w interesującym badacza temacie. Dane te przed wykorzystaniem są weryfikowane – sprawdzana jest ich wiarygodność, aktualność oraz rzetelność. Niektóre z informacji mogą być kontrolowane empirycznie.
W ramach tej metody podejmuje się działania, jakie nie wymagają pracy w terenie. Jeśli występują tu respondenci, to w roli ekspertów udzielających informacji branżowych lub jako osoby udzielające się na forach dyskusyjnych, z wypowiedzi których korzysta badacz. Badania tego typu mogą być prowadzone bądź jako samodzielne, właściwe, bądź jako rekonesans poprzedzający np. badania z wykorzystaniem ankiet.
Źródłem danych zastanych są zwykle:
• dane statystyczne Głównego Urzędu Statystycznego lub Europejskiego Urzędu Statystycznego (EUROSTAT);
• możliwych do zdobycia raportów branżowych (za pośrednictwem porali internetowych lub czasopism;
• sprawozdania finansowe;
• dane ze stron firm konkurencyjnych;
• analiza ofert firm konkurencyjnych.
Metoda „desk research” najczęściej jest wykorzystywana w branżowych badaniach rynku (analizie struktury rynku, regulacji prawnych danej branży, konkurencji, dostawców i odbiorców, szans i zagrożeń). Nowym jej zastosowaniem są analizy blogów, zawartości forów czy społeczności internetowych.

Przykładowe raporty z badań metodą „desk research”:


Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2012-11-23 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Stalowej Woli w dniu 26 listopada 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 26 listopada 2012 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy obywatelskiego tj. w godzinach 10:00 - 18:00.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2012-11-23 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania z kilkoma propozycjami ciekawych wydarzeń kulturalnych w najbliższy weekend  w Lublinie oraz do wzięcia udziału w nich.

Kulturalny weekend 23-25 listopada 2012 w Lublinie


lubelskie
2012-11-23 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Ostatnie wolne miejsca na trzecią edycję kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”

 Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie:

Płace z zaawansowanym Excelem

 III edycja

88 godzin w trybie popołudniowo-weekendowym

 

rozpoczęcie już 3 grudnia

 

Zajęcia będą się odbywać w wybrane dni tygodnia w godz. 16:20 - 19:50

oraz w wybrane weekendy w godz. 9:00 – 14:15, 9:00 – 16:00

 

Zapraszamy do wypełnienia wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line:http://www.ffi.org.pl/zdobadzkwalifikacjezawodowe/dokumentyzgloszeniowe

 

Zapewniamy:

- materiały szkoleniowe, podręczniki

- zwrot kosztów przejazdu

- wyżywienie w trakcie zajęć

 

Ostatnie wolne miejsca

 

Projekt „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +