Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-11-21 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Redukujemy emisje – zgłoś swój pomysł

Ministerstwo Gospodarki, w ramach prac nad Narodowym Programem Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN), zaprasza do udziału w konkursie na najlepszy pomysł na redukcję emisji w Polsce. Konkurs trwa od 13 do 31 listopada 2012 r. pod adresem: www.facebook.com/niskoemisyjna.

Na fan page'u akcji znajduje się interaktywna część edukacyjna, która pozwala obliczyć jaki mamy wpływ na środowisko i jak można to zmienić. Aby wziąć udział w konkursie trzeba wypełnić formularz i opisać swój pomysł rozwiązania zmniejszającego emisję CO2.

Prace zostaną ocenione w dwóch kategoriach. Najbardziej innowacyjne i ciekawie merytorycznie propozycje wyłoni jury złożone z grona ekspertów pracujących nad NPRGN. Z kolei internauci będą mogli wytypować swojego faworyta używając na Facebooku tzw. polubień.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody m.in. skuter elektryczny, rowery miejskie, aparaty i ładowarki solarne. Ponadto najciekawsze propozycje zostaną włączone do Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej i tym samym mogą być zrealizowane. Ogłoszenie wyników nastąpi 5 grudnia.

Źródło: http://pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=469CBFBD5AED4942A8BD3659C5092C42


mazowieckie
2012-11-21 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spotkanie z ekspertami

W dniu 16.11.2012 r. w biurze projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza” w Lublinie odbyło się spotkanie zespołu projektowego z ekspertami. Było to pierwsze spotkanie, stanowiło więc okazję do wzajemnego poznania się. Głównym celem spotkania było zapoznanie ekspertów z celami i założeniami projektu oraz określenie szczegółowych zasad współpracy w zakresie przygotowania i przeprowadzenia przewidzianych w projekcie badań. Podczas spotkania ustalono harmonogram prac na najbliższe miesiące ze wskazaniem oczekiwanych rezultatów w tym zakresie. Wstępnie przedyskutowano również kwestie samych badań i związanych z nimi wymagań technicznych i merytorycznych.

Zapraszamy do galerii zdjęć dokumentujących spotkanie oraz do zapoznania się z sylwetkami ekspertów.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-20 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

„Myśl innowacyjnie - zostań przedsiębiorcą” - X Warsztaty Przedsiębiorczości

Zapraszamy osoby chcące pobudzić w sobie ducha przedsiębiorczości do udziału w debacie oraz cyklu warsztatów pod hasłem „Myśl innowacyjnie - zostań przedsiębiorcą”. Wydarzenie, którego organizatorami są Studenckie Koło Naukowe KONCEPT oraz Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, odbędzie się w dniach 27 – 28 listopada 2012 r. na Wydziale Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

W pierwszym dniu, podczas konferencji otwierającej, odbędzie się debata z udziałem przedstawicieli biznesu oraz studentów. Gośćmi specjalnymi będą znani świętokrzyscy przedsiębiorcy: Tomasz Tworek (Dorbud SA), Andrzej Kamionka (KH – Kipper), Stanisław Rupniewski (Supon). Zdaniem organizatorów, spotkanie z doświadczonymi biznesmenami zachęci młodych ludzi do podejmowania kreatywnych, innowacyjnych wyzwań, które zaowocują realizacją ciekawych pomysłów biznesowych.

W drugim dniu odbędą się praktyczne warsztaty, których uczestnicy dowiedzą się m.in. w jaki sposób pozyskać środki finansowe na założenie i rozwój firmy, prowadzić negocjacje biznesowe, wybrać formę prawną i sposób opodatkowania działalności. Spotkania poprowadzą doświadczeni specjaliści, przedstawiciele firm i instytucji: Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy, Kielecki Park Technologiczny, EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego, Biuro Rachunkowe „Biurex”.

Warsztatom towarzyszyć będą Mini Targi Przedsiębiorczości, na których swoją ofertę przedstawią instytucje okołobiznesowe z regionu świętokrzyskiego.

Partnerzy:

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości

Biuro Rachunkowe BIUREX Sp. z o.o.

Drukarnia Cyfrowa COMPUS

EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego

Fundacja Agencja Rozwoju Regionalnego

Fundusz Pożyczkowy Województwa Świętokrzyskiego

Kielecki Park Technologiczny

Świętokrzyski Fundusz Poręczeniowy

Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Wojewódzki Urząd Pracy

 

Patronat honorowy:

Jacek Włosowicz - Poseł do Parlamentu Europejskiego,

Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,

Bożentyna Pałka - Koruba - Wojewoda Świętokrzyski,

Wojciech Lubawski - Prezydent Miasta Kielce.

Patronat medialny: Radio Kielce, TVP Kielce, Echo Dnia, portal studiuje.eu.

Zapisz się na Warsztaty Przedsiębiorczości – program.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/592-mysl-innowacyjnie-zostan-przedsiebiorca-x-warsztaty-przedsiebiorczosci


mazowieckie
2012-11-20 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Mazowiecki Barometr

Na stronie internetowej Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy opublikowano najnowszy raport dotyczący sytuacji gospodarczej kraju. Komunikat dotyczy sytuacji we wrześniu bieżącego roku.
Jak czytamy we wstępie, we wrześniu nastąpił spadek produkcji sprzedanej przemysłu – pierwszy od trzech lat (-5,2% w stosunku do analogicznego miesiąca ubiegłego roku). W województwie mazowieckim spadek ten był mniejszy: -1,8% (w stosunku do września 2011 r.), lecz wartość sprzedana produkcji przemysłu ma w tym obszarze tendencję malejącą od wielu miesięcy.
W skali kraju obserwuje się spowolnienie sprzedaży detalicznej (do 3,1% w porównaniu do ubiegłego roku, będąc wartością mniejszą o 0,4%). Pogorszenie wyników zanotowano we wszystkich grupach placówek handlowych, oprócz odzieżowych i obuwniczych.
Komunikat przedstawia także sytuację dotyczącą osób aktywnych zawodowo. Otóż w skali kraju zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw cechowała stagnacja. Średnie wynagrodzenie spadło w niej realnie o 2%. Nastąpiło zwiększenie liczby osób czynnych zawodowo oraz bezrobotnych (do 12,6% w porównaniu do ubiegłego roku). Tendencje te odnoszą się także do województwa mazowieckiego.
Spadki dotknęły również branży budowlano-montażowej, wskaźników ufności konsumenckiej; pogorszyły się także nastroje w ocenie sytuacji bieżącej.
 

Zapraszamy do zapoznania się z pełną treścią komunikatu:

http://obserwatorium.mazowsze.pl/idm,32,idn,465,mazowiecki-barometr.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2012-11-20 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc grudzień 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc grudzień 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

ponadregionalne
2012-11-20 | Kompetentni 2.1.1

Szkolenie z "Komunikacji i negocjacji" w Radomiu

Informujemy, iż w dniach 16 - 18 listopada 2012 r. w Radomiu odbywało się szkolenie: „Komunikacja i negocjacje". Wszyscy uczestnicy i uczestniczki zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dziękujemy za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Na następne szkolenia "Motywowanie pracowników" oraz „Organizacja pracy własnej, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki” zapraszamy do Lublina. Będą to już ostatnie szkolenia w ramach projektu.

Wszystkie osoby chętne prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line.

Gwarantowane miejsca na szkoleniach mają wyłącznie osoby 45+.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-11-19 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym jest polityka gospodarcza?

Z definicji, polityka gospodarcza (albo: ekonomiczna) jest całokształtem działań państwa, których celem jest oddziaływanie na gospodarkę (funkcjonowanie, strukturę, dynamikę), stosunki ekonomiczne oraz powiązania gospodarcze z zagranicą. Polityka powinna stosować w praktyce prawa poznane przez ekonomię, co oznacza, w zamierzeniach, podejmowanie działań racjonalnych i efektywnych.
Gospodarki funkcjonują w określonym otoczeniu, oddziałującym na ich możliwości i rozwój. Uwarunkowania polityki gospodarczej mogą być trojakiego rodzaju: zewnętrzne (położenie geograficzne, międzynarodowa sytuacja polityczna i gospodarcza), wewnętrzne (zasoby ludzkie, majątkowe i przyrodnicze, układ sił politycznych w państwie, stosunki narodowościowe i relacje społeczeństwo – państwo) oraz ustrojowo-systemowe (podział administracyjny, ustrój społeczno-polityczny, rozwiązania instytucjonalno-systemowe).
Cele, które stawiają główni aktorzy tworzący politykę gospodarczą, powinny być racjonalne. Dla polityki krótkoterminowej byłyby nimi: zapewnienie pełnego zatrudnienia, stabilizacja cen, równowaga bilansu płatniczego, zaś dla długoterminowej – wzrost gospodarczy i sprawiedliwy podział bogactw.
Przykładowymi instrumentami polityki gospodarczej są: stopy oprocentowania kredytów lub obligacji, zasady kształtowania podatków, taryfy celne, zasady kształtowania płac w sektorze publicznym bądź zamówienia rządowe.

Strony poświęcone polityce gospodarczej:

Ministerstwo Gospodarki
Portal Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki
Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-19 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Kongres Polski Wschodniej

W imieniu 9 Klastrów Polski Wschodniej zrzeszających ponad 400 przedsiębiorców serdecznie zapraszamy Państwa na ogólnopolski Kongres Polski Wschodniej, który odbędzie się w Białymstoku w dniach 20-21 listopada 2012.

Kongres Polski Wschodniej to dwa dni merytorycznych prelekcji, spotkań biznesowych i dyskusji z najwyższej klasy specjalistami i ekspertami świata polityki, biznesu, ekonomii oraz nauki. Wydarzenie i dyskusje podzielono na kilka sesji: transfer wiedzy do biznesu, gospodarka, finanse i inwestycje, sektor budowlany i turystyczny, klastry, relacje biznes i nauka. Do rozmów zaproszeni zostali ministrowie, marszałkowie, prezydenci miast Polski Wschodniej, burmistrzowie, starostowie, wójtowie oraz przedstawiciele polityki, biznesu, przedsiębiorcy, przedstawiciele klastrów oraz eksperci, naukowcy i dziennikarze.

Podczas Kongresu zostanie podpisany list intencyjny dotyczący powołania Związku Pracodawców Klastry Polski Wschodniej. Doświadczenia światowe wskazują, że firmy działające w klastrach, dzięki sieci wzajemnych powiązań, jak i ścisłej kooperacji z instytucjami ze sfery nauki, edukacji czy administracji, stają się bardziej konkurencyjne i osiągają większe sukcesy. Rozwój klastrów wpływa nie tylko na rozwój przedsiębiorstw, ale również stanowi najważniejszy potencjał rozwoju określonego regionu. Warto więc analizować możliwości wykorzystania idei klastrów do dynamizowania rozwoju województw Polski Wschodniej.

W celu zapewnienia możliwości zbudowania sieci kontaktów oraz wymiany doświadczeń w programie Kongresu przewidziano utworzenie punktu spotkań w ramach Polskiej Giełdy Kooperacyjnej. Giełda to nie tylko miejsce spotkań dla decydentów, ale przede wszystkim inicjatywa za pośrednictwem której uczestnicy Kongresu będą mieli możliwość znalezienia partnerów biznesowych, prezentacji swoich produktów i usług czy pozyskania nowych zleceń.

Uczestnicy Kongresu, na licznie zaplanowanych sesjach plenarnych oraz seminariach towarzyszących, poruszą istotne sprawy dotyczące m.in.: przyszłości polskiej gospodarki, barier w zakresie komercjalizacji wiedzy oraz ograniczeń w rozwoju przedsiębiorczości. Omówione zostaną również aktualne trendy w branży szkoleniowej, a także zaprezentowane najnowsze rozwiązania w dziedzinie marketingu, promocji oraz informatyce. Kongres to rozmowy o biznesie, dyskusje, analizy, prelekcje. To największe forum budowlane i turystyczne, gdzie zaprezentowane zostaną inicjatywy klastrowe, omówione zagadnienia dotyczące zatorów płatniczych, aspekty handlu zagranicznego oraz przedstawiona zostanie analiza procesów kształcenia kadr dla budownictwa i turystyki. 

Więcej informacji na stronie Kongresu.

Źródło: http://pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=9F0BF53009F543BB93EEC392ADF56E77


podkarpackie
2012-11-19 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w Stalowej Woli i w Nisku w dniu 20 listopada 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 20 listopada 2012 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Nisku będzie nieczynne, a BPPiO w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. od 8:00 do 12:00. Harmonogramy dyżurów są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


świętokrzyskie
2012-11-16 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

23. edycja Konkursu „Teraz Polska” - Promuj swoją markę z najbardziej rozpoznawalnym symbolem jakości

Od 8 listopada 2012 r.Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego„Teraz Polska” rozpoczyna przyjmowanie wniosków konkursowych do 23. edycji Konkursu „Teraz Polska”. Konkurs ma charakter niekomercyjny, a jego celem jest wyłonienie najlepszych produktów i usług, które dzięki swoim walorom jakościowym, technologicznym i użytkowym, wyróżniają się na rynku oraz mogą być wzorem dla innych.

Wszyscy zainteresowani udziałem w Konkursie proszeni są o wypełnienie i przesłanie ankiety rejestracyjnej, a do 15 stycznia 2013 wypełnionej ankiety weryfikacyjnej. Więcej informacji o Konkursie znajduje się na stronie: www.terazpolska.pl.

Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach: dla produktów i usług, gmin oraz przedsięwzięć innowacyjnych. Zwycięzcy zostaną wyłonieni podczas obrad 30-osobowej Kapituły Godła „Teraz Polska”. W jej skład wchodzą autorytety życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego i naukowego.

Coraz więcej zgłoszeń dotyczy produktów i usług budowlanych, medycznych, finansowych, chemii przemysłowej i kosmetyków. W ostatniej 22. edycji konkursu wśród laureatów znaleźli się m.in. BEFADO -lider obuwia dziecięcego, NOVITUS NANO E – nowoczesne kasy fiskalne firmy COMP SA, kompleksowa oferta bankowości mobilnej Banku Pekao oraz Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

Zdaniem Laureatów do najważniejszych korzyści jakie ich firmom przyniósł udział w Konkursie i używanie Godła „Teraz Polska” należą przede wszystkim: prestiż, umocnienie pozytywnego wizerunku, wzrost zaufania, lojalności i uznania klientów, wzrost rozpoznawalności firmy i jej oferty, ogólne korzyści wizerunkowe, wzrost konkurencyjności firmy i/lub jej oferty.

Godło „Teraz Polska” na przestrzeni 20 lat stało się marką samą w sobie, a jego stosowanie jest dobrą formą promocji firm. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Ośrodek Badania Opinii Publicznej i Rynku MARECO, ponad 90% badanych uważa, że stosowanie Godła „Teraz Polska” w działaniach promocyjnych służy budowaniu prestiżu firmy oraz poprawie wizerunku przedsiębiorstwa lub produktu/usługi wśród ich odbiorców, kontrahentów, partnerów biznesowych oraz w otoczeniu społecznym, a także w oczach pracowników firmy i konkurentów.

Prawie połowa ankietowanych uznała, że Godło „Teraz Polska” wpływa na wzrost sprzedaży nagrodzonych produktów/usług oraz innych produktów/usług pozostających w ofercie przedsiębiorstwa. Prestiż Godła „Teraz Polska” umacniają: przejrzyste procedury konkursowe, obiektywizm, kompetencja i niezależność ekspertów i członków Kapituły.

Patronami medialnymi Konkursu „Teraz Polska” są: Pap Samorządowy, Forum Samorządowe, Polish Market, Nowa Wieś Europejska, Portal Innowacji i Proto.pl.

Więcej informacji udzieli:

Anna Augustyniak

BC MFD Media Communications

tel. 507027035

mail: anna.a@bcmfd.pl

Źródło: http://pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=8C900EC4CA3F4481AF1DD37805625CEB
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +