Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-11-15 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Będzie wielka inwestycja za 100 milionów! Zobacz gdzie

Są dwa miejsca brane pod uwagę lokalizacji elektrowni słonecznej na terenie gminy Krasocin. Pierwsze z nich to góra i część jej zbocza przy wjeździe od strony Kielc do Olszyna. Drugie zaś to obszar przy stacji transformatorowej za Kozią Wsią.

Gmina Krasocin będzie mieć elektrownię słoneczną. To drugi taki obiekt w województwie, ale rekordowy jeśli chodzi o wielkość i moc.

- Firma, która chce ją wybudować na naszym terenie, już złożyła wniosek do Urzędu Gminy w Krasocinie – zdradza jej wójt Ireneusz Gliściński. – Jesteśmy na etapie przygotowań do inwestycji – potwierdza Piotr Kuzioła z firmy MAR-TOM, która wybuduje obiekt.

Elektrownia słoneczna, inaczej fotowoltaiczna, która powstanie na terenie gminy Krasocin, będzie drugą tego typu w województwie świętokrzyskim. Pierwsza zostanie wybudowana w miejscowości Łubno, w gminie Piekoszów.

- Ta krasocińska będzie znacznie większa – informuje Piotr Kuzioła dodając, że okaże się to alternatywą dla energii wiatrowej, bo wyprodukuje prąd elektryczny z energii słonecznej. – Będziemy zajmować się produkcją energii elektrycznej, którą pozyskamy z promieniowania słonecznego i UV. W ten sposób wytworzymy prąd stały, który odprowadzimy do sieci – opowiada.

Firma MAR-TOM już wystosowała odpowiedni wniosek do Urzędu Gminy w Krasocinie. – Około półtora miesiąca temu wpłynęło do nas zawiadomienie w tej sprawie. Zajął już się nią nasz urbanista, bo są dwa miejsca przewidujące ulokowanie elektrowni – informuje wójt Gliściński.

- W tej chwili jesteśmy na etapie przygotowań, czyli znalezienia odpowiedniej lokalizacji, gdzie obiekt powstanie. Czekamy również na uzyskanie pozwolenia na budowę. Trudno więc teraz mówić, kiedy się ona rozpocznie, ale myślę, że ze sprawami administracyjnymi uporamy się do końca roku – twierdzi Piotr Kuzioła.

Wspomniana lokalizacja obiektu, który zajmie dużą połać ziemi, bo nieco ponad 40 hektarów, może okazać się niemałym problemem. Potwierdza to wójt, który podaje plusy i minusy proponowanych miejsc.

- Pierwsze z nich, to góra i część jej zbocza znajdująca się przy wjeździe do Oleszna od strony Krasocina. Zrobiliśmy wstępne badania i okazuje się, że gdyby na tym terenie została zbudowana elektrownia słoneczna, to odbijające się od ekranów słonecznych promienie mogłyby oślepiać ludzi mieszkających w niżej pobudowanych domach. To byłby kłopot, bo od strony wjazdu do Oleszna jest dużo działek budowlanych, na których już budują się mieszkańcy – zauważa wójt Gliściński i stwierdza, że nieco lepszym rozwiązaniem byłaby druga lokali-zacja.

- To teren przy stacji transformatorowej za Kozią Wsią. Dobre miejsce, ponieważ łatwo podpiąć się do zasilania, a poza tym nieopodal znajduje się oczyszczalnia ścieków. Kolejnym plusem jest fakt, że odbijające się promienie słoneczne nie przeszkadzałyby mieszkańcom – wymienia zalety wójt gminy Krasocin, który uważa, że budowa na jej obszarze elektrowni słonecznej, to super rozwiązanie.

- Jestem za, bo to energia ze źródeł odnawialnych, ale podchodzimy do tej inwestycji spokojnie. Jej powstanie nie może się odbyć kosztem ludzi. Najpierw mieszkańcy, a dopiero później zyski – podkreśla.

A skoro już o zyskach mowa, te byłyby duże. Inwestor przecież wpłacałby gminie wysokie podatki. – Przewidujemy, że moc elektrowni wyniesie od 25 do 27 megawatów. Oznacza to, że koszt jej budowy wyniesie mniej więcej tyle samo milionów euro, ponieważ według naszych obliczeń 1 megawat kosztować będzie milion euro – kończy Piotr Kuzioła z pomorskiej firmy MAR-TOM.

Źródło: http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/bedzie-wielka-inwestycja-za-100-milionow-zobacz-gdzie


ponadregionalne
2012-11-15 | Kompetentni 2.1.1

Rekrutacja na szkolenia w Lublinie – wolne miejsca

Informujemy, iż rekrutacja na szkolenia „Motywowanie pracowników” oraz „Organizacja pracy własnej, projektowanie działań i przyjmowanie odpowiedzialności za wyniki” jest nadal otwarta, prosimy wypełnić formularz wstępny on-line, a skontaktujemy się z Państwem i pomożemy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dla firmy.

UWAGA!! Są to dwa ostatnie szkolenia  i ostatnia szansa na udział w projekcie oraz podwyższenie swoich kompetencji.

Szkolenia odbędą się w dniach 30 listopada - 2 grudnia 2012r. w Hotelu Campanile w Lublinie.

Uczestnikami projektu są: przedsiębiorcy oraz ich wydelegowani pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, posiadający wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne.

Miejsca na szkoleniach tylko dla osób 45+.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2012-11-15 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym jest Program Operacyjny Kapitał Ludzki?

Program Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) został przyjęty do realizacji decyzją Komisji Europejskiej w dniu 28 października 2007 roku. Stanowi odpowiedź na wyzwania Strategii Lizbońskiej, dążącej do uczynienia z Europy atrakcyjniejszego miejsca dla inwestycji, podejmowania pracy czy rozkwitu wiedzy i innowacji.
Zmierzając do rozwoju zasobów ludzkich, Program koncentruje się na następujących obszarach: zatrudnienie, edukacja, integracja społeczna, rozwój potencjału adaptacyjnego, budowa sprawnej i skutecznej administracji publicznej, wdrażanie zasady dobrego rządzenia. Najważniejszym celem jest wzrost zatrudnienia oraz spójności społecznej.
W skład Programu wchodzi dziesięć Priorytetów, realizowanych na poziomie centralnym oraz regionalnym. Jego finansowanie pochodzi w osiemdziesięciu pięciu procentach ze środków Unii Europejskiej, zaś w piętnastu – ze środków krajowych.
Projekty realizowane w ramach PO KL są wykonywane w trybie systemowym (przez beneficjentów wskazanych imiennie w Programie lub dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie) bądź konkursowym (przez wszystkie podmioty – np. instytucje szkoleniowe, przedsiębiorców, organizacje pozarządowe).

Źródło:

http://www.efs.gov.pl/WstepDoFunduszyEuropejskich/Strony/Oprogramie.aspx

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 


świętokrzyskie
2012-11-14 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

MRR zapowiada nowy program unijny finansujący badania i innowacje

Badania i rozwój oraz innowacje będą współfinansowane w latach 2014-2020 z nowego unijnego programu Inteligentny rozwój - poinformowała dziennikarzy wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel. Zastąpi on realizowany obecnie program Innowacyjna Gospodarka.

Jak wyjaśniła w środę, 7 listopada dziennikarzom wiceminister, Inteligentny Rozwój to na razie robocza nazwa. Nie wiadomo również, ile pieniędzy będzie do podziału w ramach programu, ponieważ nadal nie wiadomo, ile pieniędzy przypadnie Polsce w wieloletnim budżecie Unii na lata 2014-2020. Wendel powiedziała jedynie, że wspieranie innowacyjności jest jednym z najważniejszych celów, jakie mają być realizowane w państwach UE, więc tych pieniędzy może być dużo.

Zgodnie ze wstępnymi założeniami, program ma pobudzać innowacyjność polskiej gospodarki. Jak wyjaśniła wiceminister, chodzi głównie o budowanie powiązań między nauką a biznesem, a także o wprowadzanie do produkcji i sprzedaży nowych technologii czy wynalazków. O pieniądze z nowego programu najprawdopodobniej będą się mogły ubiegać firmy, jednostki naukowe oraz instytucje otoczenia biznesu.

"Do tej pory naukowcy często nie byli zainteresowani komercjalizacją swoich badań, a i biznes nie szukał takich nowych rozwiązań. Chodzi nam o to, żeby nauczyć te dwa środowiska współpracy. Myślę, że to się udaje i to w znacznej mierze zasługa programu Innowacyjna Gospodarka. Wydawało się, że ten styk nauki z biznesem jest obszarem nie do uporządkowania, ale okazało się, że można współpracować i z tej współpracy powstają bardzo ciekawe projekty i rozwiązania" - powiedziała Iwona Wendel.

Wśród takich projektów Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wskazuje m.in. opracowanie bioczujnika do wykrywania wirusa grypy - dzięki niemu wirus może być wykryty np. w wymazie z gardła człowieka lub ptaka albo w żywności zaledwie w 10-15 minut. Wartość tego projektu to ponad 219 tys. zł, z czego UE wyłoży ponad 186 tys. zł. Innym jest zaprojektowanie i przygotowywanie do produkcji seryjnej małego, przeznaczonego dla kilku pasażerów samolotu odrzutowego. Jeden kilometr lotu tym samolotem będzie kosztował ok. 20 gr na jednego pasażera. Zastosowane w nim technologie są używane także m.in. w takich maszynach jak Airbus A380 czy Boeing Dreamliner. Wartość projektu to 48,4 mln zł, z czego Unia zrefinansuje 19,6 mln zł.

UE dołożyła także 970 tys. zł do prac nad technologią umożliwiającą automatyczne odczytywanie numerów tablic rejestracyjnych bezpośrednio z kamery, a nie jak dotychczas ze zdjęć. Przy jej opracowaniu uczestniczyli programiści z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Cały projekt jest wart 1,9 mln zł. 4,6 mln zł (w tym 1,8 mln zł wkładu unijnego) kosztowało opracowanie innowacyjnego testera do wczesnego wykrywania raka piersi. To pierwszy tego typu tester na świecie. Pracowali przy nim m.in. specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej i Wojskowego Instytutu Medycznego. Tester ma być dostępny na rynku w drugiej połowie przyszłego roku. W Polsce powstała także gazowa płyta ceramiczne w technologii gaz-pod-szkłem. Jest to jedyny na rynku sprzęt do gotowania na gazie, w którym palniki gazowe zostały ukryte pod szklaną powierzchnią. Wartość projektu to 1,2 mln zł, a dofinansowanie z UE wyniesie 414,6 tys. zł.

Jak wyjaśniła wiceminister, większość innowacyjnych projektów, które teraz trafiają do masowej produkcji, to głównie efekt inwestycji współfinansowanych z poprzedniego wieloletniego budżetu UE. Dodała, że w latach 2007-2013 badania i innowacje były wspieranie z funduszy UE w sporej skali, a realnych efektów możemy się spodziewać w 2015 r. i późniejszych latach.

Według danych MRR od 2008 r. podpisano 10,5 tys. umów na dofinansowanie inwestycji z programu Innowacyjna Gospodarka o łącznej wartości 32,7 mld zł. Pieniądze trafiły do ponad 7 tys. przedsiębiorstw, a w inwestycje zaangażowanych jest 870 jednostek naukowych. Przy tych projektach pracuje 11 tys. naukowców.

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392764,mrr-zapowiada-nowy-program-unijny-finansujacy-badania-i-innowacje.html


lubelskie
2012-11-14 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla II edycji kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem”

 Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące II edycji kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem”

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2012-11-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Program pożyczkowy dla terenów wiejskich

Od siódmego listopada br. samorządy lokalne z terenów wiejskich mogą starać się o dofinansowanie inwestycji komunalnych i drogowych. Trwa bowiem siódma edycja programu pożyczkowego, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Wsparcie ma charakter atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki (do miliona złotych) i jest adresowane do gmin i powiatów obejmujących wsie i małe miasta. Pożyczki udzielane są bez prowizji i dodatkowych opłat, mogą być zaciągane bez przeprowadzenia przetargu, a ich wartość może sięgać stu procent wartości inwestycji brutto.

Do tej pory udzielono ponad czterdziestu takich pożyczek na kwotę przekraczającą 35,5 mln złotych. Pozyskane w ten sposób środki finansowe są przeznaczone przede wszystkim na wsparcie równomiernego rozwoju gmin, podniesienie bezpieczeństwa ich mieszkańców czy usprawnienie lokalnego ruchu drogowego.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspiera nie tylko rozwój infrastruktury technicznej, lecz także przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Źródło:

http://www.fundusze-europejskie.pl/administracja-publiczna/0,0,a,4012,tanie-pozyczki-dla-samorzadow.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-13 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Najzdolniejsi studenci znów mogą się ubiegać o Diamentowy Grant

Nawet 200 tys. zł mogą dostać na swoje badania młodzi naukowcy w ramach drugiej edycji konkursu Diamentowy Grant, organizowanego przez resort nauki. W poniedziałek z laureatami pierwszej edycji spotkała się w stolicy minister nauki Barbara Kurdycka.

Diamentowy Grant to istniejący od 2011 r. program, w ramach którego finansowane są badania najzdolniejszych studentów. Osoby po licencjacie i studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, które chcą przeprowadzić własne badania naukowe mogą dostać na ten cel nawet 200 tys. zł. Wnioski o finansowanie w ramach drugiej edycji konkursu można składać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) do 15 grudnia.

Na pierwszą edycję konkursu, rozstrzygniętą w tym roku, przeznaczono 17,5 mln zł. Wyróżniono 100 studentów ze wszystkich dziedzin naukowych reprezentujących uczelnie z całej Polski.

Jak wyjaśniła w poniedziałek dziennikarzom minister Barbara Kudrycka, laureaci mają szansę, by bez obrony pracy magisterskiej przystąpić do przygotowania rozprawy doktorskiej. "Poziom ich projektu naukowego musi bowiem odpowiadać poziomom wymaganym przy otwarciu przewodu doktorskiego" - zaznaczyła.

Minister przyznała jednak, że dotychczas laureaci Diamentowych Grantów nie mieli gwarancji, że bez problemów dostaną się na studia doktoranckie. Dodała, że ministerstwo przeprowadza już zmiany, które ułatwią im ten proces. "Niedługo te wszystkie problemy się rozwiążą" - zapowiedziała w rozmowie z PAP.

Obecny na uroczystości rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Pałys przypomniał, że aż jedna czwarta laureatów Diamentowego Grantu studiuje na jego uczelni. Obiecał, że osoby te na czas trwania ich grantu otrzymają propozycję pracy na uczelni. "Mam nadzieję, że ją przyjmą" - dodał.

Kudrycka pochwaliła Pałysa za tę decyzję, ale przypomniała, że uczelnie nie są zobowiązane do zatrudnienia laureatów Diamentowych Grantów. "Nie nakazujemy rektorom zatrudniania was, nawet po doktoracie" - zwróciła się do młodych badaczy. Wyraziła jednak przekonanie, że laureaci po zakończeniu grantu znajdą zatrudnienie w instytucjach badawczych czy firmach, gdzie będą mogli kontynuować swoje badania.

W czasie spotkania minister apelowała do laureatów, by założyli elitarną grupę - nazwała ją roboczo "Diamentowym Stowarzyszeniem" - która swoją postawą będzie promować najbardziej pozytywne wzorce wśród studentów. "Stowarzyszenie to powinno promieniować na innych nie tylko swoją elitarnością zachowań, ale przede wszystkim elitarnością poziomu naukowego" - wyjaśniła minister dziennikarzom. Zaznaczyła, że grupa ta powinna wybrać swoich reprezentantów, którzy będą kontaktowali się w ich imieniu z ministerstwem czy władzami uczelni.

Wśród laureatów pierwszej edycji konkursu znalazła się m.in. Anna Andrykiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która bada produkty technologii satelitarnych, w tym m.in. ich oddziaływanie na środowisko. Z kolei Natalia Banasik z UW bada rozumienie ironii wśród dzieci. Inny z laureatów, Michał Wąsik z Politechniki Warszawskiej prowadzi zaś badania nad własnościami optycznymi nanostruktur węglowych, m.in. nanorurek czy grafenu.

W ramach Diamentowego Grantu pieniądze na badania może otrzymać osoba z dyplomem licencjata lub student po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich. Pieniądze te można przeznaczyć m.in. na pomoce naukowe czy na wyjazdy na konferencje naukowe. W kwocie tej przewidziano też wynagrodzenie dla autora badań, wynoszące minimum 2,5 tys. zł miesięcznie. Badania w ramach grantu mogą trwać maksymalnie cztery lata.

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392716,najzdolniejsi-studenci-znow-moga-sie-ubiegac-o-diamentowy-grant.html


lubelskie
2012-11-13 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie II edycji kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"

 Informujemy, że dnia 12 listopada 2012 r. uczestniczki i uczestnicy II edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Sprzedaży z zaawansowanym Excelem” przystąpili do egzaminu podsumowującego kurs.

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2012-11-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Zmiany w dostępie do unijnego finansowania

Z początkiem przyszłego roku przedsiębiorcy, badacze, organizacje pozarządowe, studenci oraz inni beneficjenci uzyskają łatwiejszy i szybszy dostęp do unijnych środków finansowych. Stanie się to możliwe w rezultacie rozporządzenia, które Komisja Europejska przyjęła w dniu 31.10.2012 r., a które w założeniu ma zwiększyć przejrzystość i usprawnić rozliczenia podmiotów, korzystających z unijnego wsparcia.
Co się zmieni? Wprowadzono szersze możliwości korzystania z płatności ryczałtowych oraz stawek zryczałtowanych w odniesieniu do mniejszych kwot; zniesiono konieczność podawania tych samych danych przy kolejnym ubieganiu się o finansowanie z Unii Europejskiej; umożliwiono składanie wniosków drogą elektroniczną.
Wśród szeregu usprawnień, ułatwiających życie beneficjentom środków unijnych, znajdują się między innymi:

  • skrócenie okresu między zaproszeniem do składania wniosków a zawarciem umowy o udzielenie dotacji i terminami płatności;
  • w systemie dotacji główny nacisk przesunięto ze zwracania poniesionych kosztów na płatności za osiągnięte wyniki poprzez szersze wykorzystanie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i kosztów jednostkowych;
  • częstsze stosowanie systemu nagród, przyznawanych zwycięzcom konkursów na opracowanie rozwiązania dla ściśle określonego problemu („nagrody motywacyjne”);
  • jeżeli środki te spowodują przyrost odsetek, nie będzie obowiązku zwrócenia ich do budżetu UE; nie zostaną one również uznane za dochody z projektu.

Uproszczenie zasad i procedur nie zakończy się z chwilą przyjęcia nowego rozporządzenia finansowego. Komisja będzie kontynuować wdrażanie projektów upraszczających, aby były one obecne w programach nowej generacji (na lata 2014-2020).

Źródło:

http://www.fundusze-europejskie.pl/przedsiebiorcy/1,0,a,4022,ke-o-dostepie-do-unijnego-finansowania.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-12 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Biznes w zasięgu ręki - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - to przede wszystkim uczniowie, studenci, absolwenci, osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej lub wzbogaceniem swojej wiedzy, nabyciem umiejętności, które później mogą być wykorzystane na rynku pracy. W programie przedsięwzięcia znajdą się również wydarzenia dla przedsiębiorców, którzy chcą np. dowiedzieć się w jaki sposób zdobyć kapitał na rozwój firmy oraz poszerzyć wiedzę pomocną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wydarzenie ma miejsce w ponad 120 krajach świata na sześciu kontynentach przez jeden tydzień: 12-18 listopada 2012 roku. Realizowane są równocześnie działania mające inspirować młodzież do rozwoju innowacji, wyobraźni i kreatywności, skłaniające do urzeczywistniania swoich pomysłów.

Więcej informacji ...

Źródło: http://pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=64ABDBA414464CD3AD12519FA3E4F320
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +