Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-11-14 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Program pożyczkowy dla terenów wiejskich

Od siódmego listopada br. samorządy lokalne z terenów wiejskich mogą starać się o dofinansowanie inwestycji komunalnych i drogowych. Trwa bowiem siódma edycja programu pożyczkowego, realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej. Wsparcie ma charakter atrakcyjnie oprocentowanej pożyczki (do miliona złotych) i jest adresowane do gmin i powiatów obejmujących wsie i małe miasta. Pożyczki udzielane są bez prowizji i dodatkowych opłat, mogą być zaciągane bez przeprowadzenia przetargu, a ich wartość może sięgać stu procent wartości inwestycji brutto.

Do tej pory udzielono ponad czterdziestu takich pożyczek na kwotę przekraczającą 35,5 mln złotych. Pozyskane w ten sposób środki finansowe są przeznaczone przede wszystkim na wsparcie równomiernego rozwoju gmin, podniesienie bezpieczeństwa ich mieszkańców czy usprawnienie lokalnego ruchu drogowego.

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej wspiera nie tylko rozwój infrastruktury technicznej, lecz także przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych.

Źródło:

http://www.fundusze-europejskie.pl/administracja-publiczna/0,0,a,4012,tanie-pozyczki-dla-samorzadow.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-13 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Najzdolniejsi studenci znów mogą się ubiegać o Diamentowy Grant

Nawet 200 tys. zł mogą dostać na swoje badania młodzi naukowcy w ramach drugiej edycji konkursu Diamentowy Grant, organizowanego przez resort nauki. W poniedziałek z laureatami pierwszej edycji spotkała się w stolicy minister nauki Barbara Kurdycka.

Diamentowy Grant to istniejący od 2011 r. program, w ramach którego finansowane są badania najzdolniejszych studentów. Osoby po licencjacie i studenci po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich, które chcą przeprowadzić własne badania naukowe mogą dostać na ten cel nawet 200 tys. zł. Wnioski o finansowanie w ramach drugiej edycji konkursu można składać w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) do 15 grudnia.

Na pierwszą edycję konkursu, rozstrzygniętą w tym roku, przeznaczono 17,5 mln zł. Wyróżniono 100 studentów ze wszystkich dziedzin naukowych reprezentujących uczelnie z całej Polski.

Jak wyjaśniła w poniedziałek dziennikarzom minister Barbara Kudrycka, laureaci mają szansę, by bez obrony pracy magisterskiej przystąpić do przygotowania rozprawy doktorskiej. "Poziom ich projektu naukowego musi bowiem odpowiadać poziomom wymaganym przy otwarciu przewodu doktorskiego" - zaznaczyła.

Minister przyznała jednak, że dotychczas laureaci Diamentowych Grantów nie mieli gwarancji, że bez problemów dostaną się na studia doktoranckie. Dodała, że ministerstwo przeprowadza już zmiany, które ułatwią im ten proces. "Niedługo te wszystkie problemy się rozwiążą" - zapowiedziała w rozmowie z PAP.

Obecny na uroczystości rektor Uniwersytetu Warszawskiego dr hab. Marcin Pałys przypomniał, że aż jedna czwarta laureatów Diamentowego Grantu studiuje na jego uczelni. Obiecał, że osoby te na czas trwania ich grantu otrzymają propozycję pracy na uczelni. "Mam nadzieję, że ją przyjmą" - dodał.

Kudrycka pochwaliła Pałysa za tę decyzję, ale przypomniała, że uczelnie nie są zobowiązane do zatrudnienia laureatów Diamentowych Grantów. "Nie nakazujemy rektorom zatrudniania was, nawet po doktoracie" - zwróciła się do młodych badaczy. Wyraziła jednak przekonanie, że laureaci po zakończeniu grantu znajdą zatrudnienie w instytucjach badawczych czy firmach, gdzie będą mogli kontynuować swoje badania.

W czasie spotkania minister apelowała do laureatów, by założyli elitarną grupę - nazwała ją roboczo "Diamentowym Stowarzyszeniem" - która swoją postawą będzie promować najbardziej pozytywne wzorce wśród studentów. "Stowarzyszenie to powinno promieniować na innych nie tylko swoją elitarnością zachowań, ale przede wszystkim elitarnością poziomu naukowego" - wyjaśniła minister dziennikarzom. Zaznaczyła, że grupa ta powinna wybrać swoich reprezentantów, którzy będą kontaktowali się w ich imieniu z ministerstwem czy władzami uczelni.

Wśród laureatów pierwszej edycji konkursu znalazła się m.in. Anna Andrykiewicz z Uniwersytetu Zielonogórskiego, która bada produkty technologii satelitarnych, w tym m.in. ich oddziaływanie na środowisko. Z kolei Natalia Banasik z UW bada rozumienie ironii wśród dzieci. Inny z laureatów, Michał Wąsik z Politechniki Warszawskiej prowadzi zaś badania nad własnościami optycznymi nanostruktur węglowych, m.in. nanorurek czy grafenu.

W ramach Diamentowego Grantu pieniądze na badania może otrzymać osoba z dyplomem licencjata lub student po trzecim roku jednolitych studiów magisterskich. Pieniądze te można przeznaczyć m.in. na pomoce naukowe czy na wyjazdy na konferencje naukowe. W kwocie tej przewidziano też wynagrodzenie dla autora badań, wynoszące minimum 2,5 tys. zł miesięcznie. Badania w ramach grantu mogą trwać maksymalnie cztery lata.

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392716,najzdolniejsi-studenci-znow-moga-sie-ubiegac-o-diamentowy-grant.html


lubelskie
2012-11-13 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie II edycji kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem"

 Informujemy, że dnia 12 listopada 2012 r. uczestniczki i uczestnicy II edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Sprzedaży z zaawansowanym Excelem” przystąpili do egzaminu podsumowującego kurs.

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


mazowieckie
2012-11-13 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Zmiany w dostępie do unijnego finansowania

Z początkiem przyszłego roku przedsiębiorcy, badacze, organizacje pozarządowe, studenci oraz inni beneficjenci uzyskają łatwiejszy i szybszy dostęp do unijnych środków finansowych. Stanie się to możliwe w rezultacie rozporządzenia, które Komisja Europejska przyjęła w dniu 31.10.2012 r., a które w założeniu ma zwiększyć przejrzystość i usprawnić rozliczenia podmiotów, korzystających z unijnego wsparcia.
Co się zmieni? Wprowadzono szersze możliwości korzystania z płatności ryczałtowych oraz stawek zryczałtowanych w odniesieniu do mniejszych kwot; zniesiono konieczność podawania tych samych danych przy kolejnym ubieganiu się o finansowanie z Unii Europejskiej; umożliwiono składanie wniosków drogą elektroniczną.
Wśród szeregu usprawnień, ułatwiających życie beneficjentom środków unijnych, znajdują się między innymi:

  • skrócenie okresu między zaproszeniem do składania wniosków a zawarciem umowy o udzielenie dotacji i terminami płatności;
  • w systemie dotacji główny nacisk przesunięto ze zwracania poniesionych kosztów na płatności za osiągnięte wyniki poprzez szersze wykorzystanie płatności ryczałtowych, stawek zryczałtowanych i kosztów jednostkowych;
  • częstsze stosowanie systemu nagród, przyznawanych zwycięzcom konkursów na opracowanie rozwiązania dla ściśle określonego problemu („nagrody motywacyjne”);
  • jeżeli środki te spowodują przyrost odsetek, nie będzie obowiązku zwrócenia ich do budżetu UE; nie zostaną one również uznane za dochody z projektu.

Uproszczenie zasad i procedur nie zakończy się z chwilą przyjęcia nowego rozporządzenia finansowego. Komisja będzie kontynuować wdrażanie projektów upraszczających, aby były one obecne w programach nowej generacji (na lata 2014-2020).

Źródło:

http://www.fundusze-europejskie.pl/przedsiebiorcy/1,0,a,4022,ke-o-dostepie-do-unijnego-finansowania.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-12 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Biznes w zasięgu ręki - Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2012

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości - to przede wszystkim uczniowie, studenci, absolwenci, osoby zainteresowane założeniem własnej działalności gospodarczej lub wzbogaceniem swojej wiedzy, nabyciem umiejętności, które później mogą być wykorzystane na rynku pracy. W programie przedsięwzięcia znajdą się również wydarzenia dla przedsiębiorców, którzy chcą np. dowiedzieć się w jaki sposób zdobyć kapitał na rozwój firmy oraz poszerzyć wiedzę pomocną w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wydarzenie ma miejsce w ponad 120 krajach świata na sześciu kontynentach przez jeden tydzień: 12-18 listopada 2012 roku. Realizowane są równocześnie działania mające inspirować młodzież do rozwoju innowacji, wyobraźni i kreatywności, skłaniające do urzeczywistniania swoich pomysłów.

Więcej informacji ...

Źródło: http://pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=64ABDBA414464CD3AD12519FA3E4F320


mazowieckie
2012-11-12 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Elektroniczna administracja

W dniu 5 listopada 2012 r. odbyła się w Warszawie konferencja zorganizowana w ramach projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (EA)”, podczas której przedstawiono wnioski odnośnie stanu wdrażania projektu.
Podstawowym celem projektu jest umożliwienie przedsiębiorcom oraz mieszkańcom Mazowsza załatwianie spraw drogą internetową, usprawnienie pracy poszczególnych urzędów, a także wymiana informacji pomiędzy poszczególnymi samorządami. Mieszkańcy i przedsiębiorcy uzyskają dostęp do elektronicznych skrzynek podawczych, elektronicznych formularzy oraz bazy gromadzącej opisy usług publicznych świadczonych przez samorządy. Powiaty i gminy będą mogły korzystać z modułów usprawniających pracę urzędów, jak chociażby z systemu obsługi prac rady, ewidencji zezwoleń na sprzedaż alkoholu czy zamówień publicznych.
Specjalistyczny sprzęt oraz narzędzia informatyczne, służące budowaniu elektronicznej administracji, otrzyma trzydzieści sześć powiatów oraz dwieście siedemdziesiąt osiem gmin Mazowsza. Projekt będzie realizowany do końca 2014 roku. Jego budżet to 60 mln zł, z czego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego wyasygnował 51 mln zł.

Źródło:

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3727,zalatw-sprawe-przez-internet.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-11-09 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym są badania statystyczne?

Urzędy publiczne w wyniku swojej działalności gromadzą rozmaite informacje na podstawie różnych przepisów, zobowiązujących je do tego. Na podstawie ustawy o statystyce publicznej informacje gromadzi m.in. Główny Urząd Statystyczny, wykorzystując istniejące w niej standardy klasyfikacyjne oraz udostępniając rezultaty służbom statystyki publicznej (jeśli zbiera je instytucja inna niż GUS) oraz organizacjom międzynarodowym.
Drugim typem informacji, uzyskiwanych w wyniku gromadzenia danych, są dane informacyjne systemów administracyjnych uzyskiwane na podstawie przepisów innych niż ustawa o statystyce publicznej – gromadzą je organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego, instytucje rządowe, organy prowadzące rejestry i Narodowy Bank Polski.
Informacje zgromadzone w ramach badań statystycznych statystyki publicznej podlegają szczególnej ochronie i są poufne. Dzielą się one na dane osobowe (o osobach fizycznych, ich życia i sytuacji) oraz indywidualne (na temat podmiotów gospodarczych, innych osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej i ich działalności). Jak czytamy na stronie GUS, dane te „(…) mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia przez służby statystyki publicznej operatu do badań statystycznych prowadzonych przez te służby.” Informacji tych nie można wykorzystywać do podejmowania decyzji dotyczących zainteresowanych podmiotów, porównywania z dokumentacją podatkową, w procesach sądowych, działaniach policji bądź prokuratury. Zakres i postać udostępnianych informacji statystycznych określa Program badań statystycznych, każdego roku zatwierdzany przez Radę Ministrów.
Dane zebrane w wyniku badań mogą być gromadzone w większe zespoły (tzw. agregowane) na specjalne zamówienie i za odpłatnością.

Źródło:

http://www.stat.gov.pl/gus/5548_PLK_HTML.htm

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


świętokrzyskie
2012-11-09 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

MNiSW będzie wspierać innowacyjność i współpracę nauki z biznesem

Otwarty dostęp do wyników badań naukowych finansowanych ze środków publicznych, ponad 10 mld zł na inwestycję w naukę w latach 2012-2015, 1% CIT dla instytucji naukowych, umiędzynarodowienie nauki czy utworzenie specjalnej spółki Innowacje Polskie S.A., wspierającej rozwój innowacyjności i współpracy nauki z gospodarką w Polsce – to priorytety, jakie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamierza realizować w najbliższym czasie.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawia przed sobą MNiSW, jest otwarcie dostępu do wyników badań finansowanych ze środków publicznych – „Zależy nam na tym, by na przełomie 2015/2016 r. 60% tych badań było już dostępnych” – mówiła prof. Kudrycka. Priorytet ten wiąże się z dyrektywami Komisji Europejskiej, która podejmuje działania na rzecz poprawy dostępu do europejskich informacji naukowych w celu ich lepszego wykorzystywania przez sektor gospodarczy. Wolny dostęp do publikacji naukowych ma stać się ogólną zasadą inicjatywy „Horyzont 2020”- począwszy od 2014 r. wszystkie artykuły opracowywane przy wykorzystaniu środków unijnych będą udostępniane albo on-line przez wydawcę, albo przez naukowców w otwartym archiwum nie później niż 6 miesięcy po publikacji. Komisja zamierza także ustanowić ramy pilotażowe dla programu „Horyzont 2020” z uwzględnieniem obaw dotyczących prywatności, interesów handlowych i kwestii związanych z dużymi ilościami danych, rozwijać e-infrastruktury, służące przechowywaniu i wymianie informacji naukowych (publikacji i danych) oraz ułatwiać naukowcom przestrzeganie zobowiązań związanych z otwartym dostępem. Celem podejmowanych przez KE działań jest zapewnienie do 2016 roku wolnego dostępu do 60% artykułów dotyczących europejskich badań naukowych finansowanych ze środków publicznych - obecnie tylko 20% literatury naukowej jest ogólnodostępne.

Resort nauki przeznaczy także kolejne środki finansowe na infrastrukturę naukową i badawczą polskich uczelni – w latach 2012-2015 kwota ta wyniesie ponad 10 mld zł, z czego 7 mld pochodzić będzie z funduszy strukturalnych, a 3 mld zł z budżetu państwa. Dotychczas na infrastrukturę przeznaczono już 12 mld zł, wydatki te nie pochodzą jedynie z MNiSW oraz agencji podległych ministerstwu, ale także z funduszy regionalnych oraz z sektora prywatnego.

Na tym jednak nie kończą się działania resortu zmierzające do stymulowania zwiększania nakładów na naukę – obecnie prowadzone są prace nad wprowadzeniem zmian podatkowych, sprzyjających rozwojowi innowacyjności. Od 2014 roku przedsiębiorcy będą mogli przekazać 1% podatku CIT na wybraną przez siebie instytucję naukową. Ponadto planowana jest także zmiana opodatkowania naukowców – nie będą oni musieli płacić podatku od praw autorskich do czasu, kiedy nie uzyskają zysków z komercjalizacji ich innowacyjnego rozwiązania. Kadra akademicka może się również spodziewać podniesienia wynagrodzeń – w przyszłorocznym budżecie zapisane zostało na ten cel 907 mln zł. Celem MNiSW jest podwyższenie w 2013 roku płac o ponad 9%.

Ministerstwo chce także powołać nową spółkę, której zadaniem będzie wspieranie rozwoju innowacyjności i współpracy środowiska naukowego z otoczeniem biznesowym. Innowacje Polskie S.A. miałaby być wzorowana na spółce Inwestycje Polskie, a do jej zadań należałoby kapitałowe wspieranie prywatnych inwestorów zainteresowanych komercjalizowaniem nowych technologii powstałych na uczelniach i finansowanych ze środków publicznych. Ma to zwiększyć dynamikę inwestowania w innowacje w Polsce poprzez ograniczanie ryzyka inwestorów związanego z wdrażaniem nowatorskich rozwiązań do praktyki gospodarczej.

W planach jest także powołanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, której działalność miałaby wspierać internacjonalizację polskiej nauki. Instytucja ma zajmować się międzynarodową wymianą studentów i pracowników naukowych oraz pomaganiem w zdobywaniu międzynarodowych grantów i promowaniem polskiej nauki w świecie. Agencja ma powstać przy wykorzystaniu doświadczeń Fundacji Rozwoju Systemów Edukacji oraz Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej. Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) jest największą na świecie organizacją wspierającą międzynarodową wymianę studentów i naukowców. To stowarzyszenie niemieckich szkół wyższych, które wspiera ich internacjonalizację oraz rozwój germanistyki i nauczanie języka niemieckiego za granicą. Jest także organizacją pośredniczącą w zagranicznej polityce kulturalnej i oświatowej Niemiec.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=CBC0D1A817FB45828FF1E01A12617BD2


lubelskie
2012-11-09 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie II edycji kursu „Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem”

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2012 r. w Lublinie rozpoczęła się II edycja kursu „Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem”. W zajęciach bierze udział pięć uczestniczek oraz dwóch uczestników z przedsiębiorstw z naszego regionu.

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


podkarpackie
2012-11-09 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Stalowej Woli w dniu 12 listopada 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 12 listopada 2012 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy obywatelskiego tj. w godzinach 10:00 - 18:00.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +