Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-11-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Współpraca nauki i biznesu ważna dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z najważniejszych celów określiło otwarcie dostępu do wyniku badań finansowanych ze środków publicznych. Jest to zamierzenie idące w parze z dyrektywami Komisji Europejskiej, działającymi dla poprawy dostępu do informacji naukowych tak, by sektor gospodarczy mógł efektywniej z nich korzystać.
Oprócz dostępu do badań, Ministerstwo planuje także rozwój infrastruktury naukowej i badawczej krajowych uczelni; z założonych dziesięciu miliardów, kwota aż siedmiu miliardów złotych ma pochodzić z funduszy strukturalnych, a część z sektora prywatnego.
Zwiększeniu nakładów na naukę oraz jej innowacyjności mają także służyć prace nad wprowadzeniem zmian podatkowych, stymulujących rozwój – zapowiadana jest możliwość przekazywania przez firmy jednego procenta podatku na wybraną instytucję naukową. Zmiany szykują się także w prawach autorskich – naukowcy będą mogli zapłacić podatek od praw autorskich dopiero po osiągnieciu dochodów z komercjalizacji ich innowacyjnego rozwiązania.
MNiSW zamierza również utworzyć spółkę mającą za cel pomoc w zwiększaniu innowacyjności polskiej nauki oraz współpracy tego środowiska z przedsiębiorcami. Miałaby ona pomagać biznesowi w komercjalizacji efektów badań krajowych uczelni.
 

Źródło:

http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=CBC0D1A817FB45828FF1E01A12617BD2

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-11-07 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie I edycji kursu "Fizjoterapia z językiem angielskim"

Informujemy, że w dniu 6 listopada 2012 r. w Zamościu rozpoczęła się I edycja kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim”.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


podkarpackie
2012-11-07 | Aktywne obywatelstwo

Już ponad 4000 osób skorzystało z bezpłatnych porad

Podsumowując kolejny miesiąc działalności BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy do zapoznania się z Zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług. W październiku doradcy prawni i obywatelscy udzielili w sumie 367 porad 274 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 6233 porady 4128 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

świętokrzyskie
2012-11-06 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja zaprasza na bezpłatne listopadowe konferencje dot. finansowania zewnętrznego!

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja rozpoczyna cykl Konferencji dotyczących źródeł zewnętrznego finansowania prowadzonej działalności gospodarczej lub przedsięwzięć będących w początkowej fazie rozwoju. Spotkania mają na celu przybliżenie kwestii najnowszych trendów inwestycyjnych Aniołów Biznesu, systemu transferu technologii i jej komercjalizacji, czy wyceny innowacyjnych pomysłów. Ważnym punktem każdego z planowanych przedsięwzięć będzie możliwość dyskusji z prelegentami i inwestorami odnośnie specyfiki i wyboru danego źródła finansowania.

Konferencje adresowane są do osób chcących założyć własny biznes, pomysłodawców, właścicieli start – upów oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przedstawicieli Uczelni Wyższych i Instytucji Otoczenia Biznesu. Ponadto ich uczestnikami będą inwestorzy działający jako Aniołowie Biznesu, którzy oferują wsparcie  finansowe i merytoryczne młodym przedsiębiorstwom. Spotkania będą  unikalną szansą, by osobiście poznać ludzi, którzy chcą wspierać przedsięwzięcia o wysokim potencjale wzrostu.

Organizatorem konferencji jest Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (www.ines.org.pl), który koordynuje działania Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie rejestracji na stronie www.psab.pl, gdzie również znajdują się szczegóły listopadowych spotkań. Liczba miejsc jest ograniczona.

Harmonogram Konferencji:

PSAB-I Warszawa - 8 LISTOPADA 2012 r. HOTEL GROMADA "Dom Chłopa" (Pl. Powstańców Warszawy 2, Śródmieście, 00-030 Warszawa).

PSAB-I Wrocław - 13 LISTOPADA 2012 r. RADISSON BLU HOTEL (ul. Purkyniego 10, Stare Miasto, 50-156 Wrocław).

PSAB-I Gliwice - 14 LISTOPADA 2012 r. PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY TECHNOPARK GLIWICE (ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice).

PSAB-I Białystok – 14-15 LISTOPADA 2012 r. UNIWERSYTET W BIAŁYM STOKU, WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZADZANIA (ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok).

PSAB-I Zielona Góra – 20-21 LISTOPADA 2012 r.PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO (ul. Syrkiewicza 6, Nowy Kisielin k/Zielonej Góry).

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=12D8A93E0330404487B2B601F858407D


mazowieckie
2012-11-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Szane na rozwój dzięki lotnisku

Od lipca bieżącego roku port lotniczy w Modlinie obsługuje pasażerów korzystających z transportu powietrznego. Dokonano na nim ponad cztery tysiące operacji lotniczych i odprawiono więcej niż 570 tysięcy podróżnych.
Pomysł uruchomienia lotniska jest przykładem szans na stymulację regionu. Korzystają z niego nie tylko podróżni, społeczność lokalna, ale profity może odnieść także sektor innowacyjnych technologii; marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wspomniał bowiem o perspektywach stworzenia w tej części regionu parku przemysłowo-technologicznego.
Ale lotnisko to nie tylko szanse na park. Istnienie tego typu ośrodka przewozowego pociąga za sobą potrzebę wzbogacenia go o dalsze udogodnienia. Region mógłby zyskać nowe zespoły biurowo-konferencyjne, placówki handlowe, obszary wystawowe, obiekty hotelowe i podobne im ośrodki. Na istnieniu i funkcjonowaniu lotniska mogą zyskać sąsiednie gminy (inwestycje, nowe miejsca pracy).
Jego funkcjonowanie połączono z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, w ramach której zainwestowano w północnej części województwa mazowieckiego ponad miliard sześćset milionów złotych, obiecując utworzenie ponad 2800 miejsc pracy. Są także szanse na stworzenie kolejnych podstref w województwie – związanych z informatyką, rozwojem i badaniami, rachunkowością , branżą spożywczą i innymi.
Jak podaje wspomniany portal - „Powstanie podstrefy Modlin W-MSSE oraz wprowadzenie „cargo” w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin to perspektywa rozwoju branży logistyczno-magazynowej oraz szansa dla całego regionu – podkreślił Jerzy Siwkiewicz, wiceprezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.”.

Źródło:

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3709,czy-lotnisko-warszawamodlin-ozywi-polnocne-mazowsze.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-11-06 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty projektu dla szkoleń realizowanych w Warszawie

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Kompetentni" dotyczące uczestników i uczestniczek dwóch szkoleń, które odbyły się w Warszawie: ”Asertywność/argumentowanie i obrona własnego zdania” oraz „Doskonalenie umiejętności menadżerskich”.

Informujemy, iż rekrutacja na ostatnie szkolenia realizowane w Radomiu i w Lublinie nadal trwa. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem projektu w Lublinie pod nr telefonu 81 532 10 32 lub 502 267 743 lub wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


łódzkie
2012-11-06 |

XV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

Dzisiaj rozpoczął się XV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych i  potrwa do 23 listopada. Inauguracja odbyła  się w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych przy ul. Zachodniej 54 w Łodzi.

Festiwal jest corocznym świętem twórców niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i sympatyków. Najważniejszym celem jest zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych województwa łódzkiego i innych zaprzyjaźnionych regionów Polski i Świata. Festiwal promuje twórczość artystyczną tych osób, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na najbliższe dni tj. 7 oraz 8.11 zapraszamy do Widzewskiego Domu Kultury „Ariadna”, przy ul. Niciarnianej 1/3 w godz. 9:00 do 14:00 na I i II Dzień Przeglądu Teatralno-Estradowego.

W ramach festiwalu odbędą się wystawy prac plastycznych, pokazy filmowe, przegląd teatralno-estardowy, SENIORADIA oraz wiele inych.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program jest do pobrania tutaj

Więcej informacji oraz program są dostępne na stronie:

http://plasterlodzki.pl/dodanie-zdarzenia/details/40396-xv-festiwal-sztuk-wszelakich

 


świętokrzyskie
2012-11-05 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

„Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska"

W dniu 30 października na Politechnice Świętokrzyskiej,  w hali laboratoryjnej budynku "B" odbyło się uroczyste podpisanie umowy konsorcjum pomiędzy: Politechniką Świętokrzyską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. i Zakładami Precyzyjnymi Iskra sp. z o.o.

Umowa dotyczy realizacji wspólnego projektu w ramach Programu Badań Stosowanych pt. „Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska" i zakłada między innymi wprowadzenie nowej, posiadającej znamiona innowacyjności laserowej technologii spawania.

Podczas spotkania, bezpośrednio po podpisaniu umowy, odbyło się również uroczyste otwarcie Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania oraz Laboratorium Inżynierii Odwrotnej wyposażonych przy udziale środków z UE.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/46-aktualnosci-b-r/585-technologie-laserowego-spawania-dla-energetyki-i-ochrony-srodowiska


lubelskie
2012-11-05 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla I edycji kursu „Kadry z zaawansowanym Excelem”

 Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące I edycji kursu „Kadry z zaawansowanym Excelem”

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2012-11-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spinacz.edu.pl - portal łączący naukę i biznes

Środowiska nauki oraz biznesu wzbogaciły się w ubiegłym roku o nowy portal: spinacz.edu.pl. Jak czytamy na stronie Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl), środowiska te mogą efektywniej współpracować ze sobą dzięki owocniejszej wymianie informacji. Serwis ułatwia nawiązanie oraz potrzymanie współpracy pomiędzy młodymi naukowcami (studentami, doktorantami, pracownikami naukowymi) a instytucjami bądź firmami, które mogłyby wdrażać ich pomysły. Choć ramy czasowe projektu Spinacz zakreślono na lata 2011 – 2013, jest możliwe dalsze jego funkcjonowanie, a także rozbudowa działalności – o ile będzie cieszył się wymaganą popularnością.
Użytkownicy serwisu mogą nawiązać biznesowe bądź naukowe kontakty, promować prowadzone przez siebie projekty, dodawać ogłoszenia dotyczące zapotrzebowania członków zespołu projektowego, wreszcie – docierać do ciekawych wydarzeń i informacji o procesach rekrutacyjnych.
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Źródło:

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +