Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2012-11-09 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się weekend.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w weekend 09-11.11.2012


świętokrzyskie
2012-11-09 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Szósty artykuł promujący przedsiębiorczość akademicką

Informujemy, że na stronie internetowej projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” w zakładce Kampania medialna zamieściliśmy szósty i zarazem ostatni, artykuł dotyczący przedsiębiorczości akademickiej oraz finansowania sfery badawczo-rozwojowej. Artykuł ukazał się w piątkowym wydaniu gazety Anonse, region kielecki. Zachęcamy do lektury.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


świętokrzyskie
2012-11-08 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Nowe laboratoria za 5 mln zł w Politechnice Świętokrzyskiej

Dwa laboratoria: niekonwencjonalnych technologii wytwarzania i inżynierii odwrotnej, wyposażone w sprzęt za 5 mln zł, zostały otwarte we wtorek 30 października  na Politechnice Świętokrzyskiej. Będą one wykorzystywane m.in. w projekcie realizowanym z miejscowymi firmami.

Jak podkreślił rektor politechniki prof. Stanisław Adamczak, stworzenie i wyposażenie laboratoriów było możliwe dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej – z programów operacyjnych Rozwój Polski Wschodniej oraz Innowacyjna Gospodarka – na łączną kwotę ponad 5 mln zł.

Laboratoria znajdujące się na Wydziale Mechatroniki i Budowy Maszyn będą wykorzystane w pracach badawczych, a także w realizacji projektów wspierających gospodarkę.

30 października we wtorek podpisane zostały umowy między Politechniką Świętokrzyską i krakowską Akademią Górniczo–Hutniczą oraz Zakładami Precyzyjnymi „Iskra” Kielcach i sędziszowską Fabryką Kotłów „Sefako”. Powstało w ten sposób konsorcjum, które przez trzy lata będzie realizować wspólny projekt „Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska”. Rezultatem prac konsorcjum mają być wytrzymalsze kotły grzewcze oraz świece zapłonowe do silników na biogaz.

„Politechnika Świętokrzyska jest uczelnią, która realizuje ponad 20 projektów dofinansowanych przez UE, wartych łącznie blisko pół miliarda złotych. Te inwestycje są ważne nie tylko dla rozwoju dydaktycznego uczelni. Cieszy to, że kielecka politechnika podejmuje działania, dzięki którym korzyści z takich inwestycji ma też nasza gospodarka” - powiedziała goszcząca na politechnice we wtorek wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel.

Laboratorium niekonwencjonalnych technologii wytwarzania umożliwi tworzenie prototypów nowych urządzeń na podstawie wprowadzonych do systemu danych cyfrowych. Laboratorium zostało wyposażone w sprzęt o wartości prawie 3,4 mln zł, niezbędny do wytwarzania i precyzyjnych pomiarów prototypów.

W laboratorium inżynierii odwrotnej można zmierzyć i zanalizować każdy wynalazek już na etapie jego dokumentacji technicznej. Trójwymiarowy skaner optyczny, system wirtualnego projektowania oraz maszyna współrzędnościowa kosztowały około 1,6 mln zł.

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,392651,nowe-laboratoria-za-5-mln-zl-w-politechnice-swietokrzyskiej.html


mazowieckie
2012-11-08 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym jest Główny Urząd Statystyczny?

Główny Urząd Statystyczny (GUS) jest centralnym organem administracji państwowej, powstałym w 1918 roku. Podlega Prezesowi Rady Ministrów, zajmując się gromadzeniem oraz udostępnianiem informacji statystycznych. Zbierane informacje dotyczą wielu dziedzin życia publicznego oraz niektórych związanych z życiem prywatnym. Dane te przekazywane są do GUS na podstawie przepisów prawnych – ustawy o statystyce publicznej bądź Programu Badań Statystycznych. Zgromadzone dane są ogłaszane tylko w takiej formie, która nie daje możliwości identyfikacji respondentów.
Prezes GUS sprawuje swe funkcje w trakcie pięcioletniej kadencji. Jest to urzędnik w randze ministra, podlegający Prezesowi Rady Ministrów i będący przez niego powoływanym oraz odwoływanym (spośród osób kandydujących na drodze otwartego i konkurencyjnego naboru). Prowadzi centralne rejestry, min. Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) oraz Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju (TERYT).
GUS w swojej strukturze terytorialnej ma szesnaście wojewódzkich urzędów statystycznych. Nie prowadzi badań opinii publicznej, ogłasza jedynie komunikaty i informacje o najważniejszych wskaźnikach charakteryzujących sytuację społeczno-ekonomiczną kraju.
Ważnym polem działań Urzędu jest udostępnianie zgormadzonych danych, które mogą być wykorzystywane w badaniach.

Szerzej na temat działalności GUS:

www.stat.gov.pl

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-11-07 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Rusza II edycja US-Poland Innovation HUB!

W Palo Alto, sercu Doliny Krzemowej, już po raz drugi uruchomiono program Innovation Hub. Inicjatywa ta to akcelerator dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw w zdobywaniu światowych rynków. Pomysłodawcą i twórcą przedsięwzięcia jest US-Polish Trade Council (USPTC, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy, www.usptc.org), a współorganizatorem stypendyści prestiżowego programu Top 500 Innovators (http://www.top500innovators.org/).

Celem US-Poland Innovation Hub jest przygotowanie polskich innowacyjnych przedsiębiorstw do wejścia na rynek globalny (Go Global Poland!). Kadra zarządzająca tych przedsiębiorstw podczas sesji treningowych zostanie przygotowana do rozmów i pozyskania partnerów i inwestorów z Doliny Krzemowej. Najlepsi przedstawią swoje innowacyjne projekty potencjalnym inwestorom podczas spotkań biznesowych w Stanach Zjednoczonych.

Aby wziąć udział w inicjatywie należy wypełnić wymagany Formularz Zgłoszeniowy oraz przesłać go w terminie od 29 października do 5 grudnia 2012 r. na adres: hubinfo@usptc.org. Szczegółowe informacje związane z wymaganiami aplikacyjnymi, harmonogram konkursu oraz niezbędne dokumenty dostępne są na stronie: innovationhub.usptc.org

Przedstawiciele przedsiębiorstw, które pomyślnie przejdą pierwszy etap rekrutacji, zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, które odbędą się w grudniu 2012 i styczniu 2013 roku.

Dzięki ogłoszonemu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w dniu 22 października 2012 r. programowi GO_GLOBAL.PL mają Państwo możliwość sfinansowania swojego uczestnictwa w inicjatywie US-Poland Innovation Hub. Szczegółowe informacje dostępne są na oficjalnej stronie NCBiR.

Żródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=1E82607B67AD4819886829B7521A667A

 


mazowieckie
2012-11-07 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Współpraca nauki i biznesu ważna dla Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako jeden z najważniejszych celów określiło otwarcie dostępu do wyniku badań finansowanych ze środków publicznych. Jest to zamierzenie idące w parze z dyrektywami Komisji Europejskiej, działającymi dla poprawy dostępu do informacji naukowych tak, by sektor gospodarczy mógł efektywniej z nich korzystać.
Oprócz dostępu do badań, Ministerstwo planuje także rozwój infrastruktury naukowej i badawczej krajowych uczelni; z założonych dziesięciu miliardów, kwota aż siedmiu miliardów złotych ma pochodzić z funduszy strukturalnych, a część z sektora prywatnego.
Zwiększeniu nakładów na naukę oraz jej innowacyjności mają także służyć prace nad wprowadzeniem zmian podatkowych, stymulujących rozwój – zapowiadana jest możliwość przekazywania przez firmy jednego procenta podatku na wybraną instytucję naukową. Zmiany szykują się także w prawach autorskich – naukowcy będą mogli zapłacić podatek od praw autorskich dopiero po osiągnieciu dochodów z komercjalizacji ich innowacyjnego rozwiązania.
MNiSW zamierza również utworzyć spółkę mającą za cel pomoc w zwiększaniu innowacyjności polskiej nauki oraz współpracy tego środowiska z przedsiębiorcami. Miałaby ona pomagać biznesowi w komercjalizacji efektów badań krajowych uczelni.
 

Źródło:

http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=CBC0D1A817FB45828FF1E01A12617BD2

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


lubelskie
2012-11-07 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie I edycji kursu "Fizjoterapia z językiem angielskim"

Informujemy, że w dniu 6 listopada 2012 r. w Zamościu rozpoczęła się I edycja kursu „Fizjoterapia z językiem angielskim”.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


podkarpackie
2012-11-07 | Aktywne obywatelstwo

Już ponad 4000 osób skorzystało z bezpłatnych porad

Podsumowując kolejny miesiąc działalności BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy do zapoznania się z Zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług. W październiku doradcy prawni i obywatelscy udzielili w sumie 367 porad 274 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 6233 porady 4128 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

świętokrzyskie
2012-11-06 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja zaprasza na bezpłatne listopadowe konferencje dot. finansowania zewnętrznego!

Ponadregionalna Sieć Aniołów Biznesu – Innowacja rozpoczyna cykl Konferencji dotyczących źródeł zewnętrznego finansowania prowadzonej działalności gospodarczej lub przedsięwzięć będących w początkowej fazie rozwoju. Spotkania mają na celu przybliżenie kwestii najnowszych trendów inwestycyjnych Aniołów Biznesu, systemu transferu technologii i jej komercjalizacji, czy wyceny innowacyjnych pomysłów. Ważnym punktem każdego z planowanych przedsięwzięć będzie możliwość dyskusji z prelegentami i inwestorami odnośnie specyfiki i wyboru danego źródła finansowania.

Konferencje adresowane są do osób chcących założyć własny biznes, pomysłodawców, właścicieli start – upów oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw, przedstawicieli Uczelni Wyższych i Instytucji Otoczenia Biznesu. Ponadto ich uczestnikami będą inwestorzy działający jako Aniołowie Biznesu, którzy oferują wsparcie  finansowe i merytoryczne młodym przedsiębiorstwom. Spotkania będą  unikalną szansą, by osobiście poznać ludzi, którzy chcą wspierać przedsięwzięcia o wysokim potencjale wzrostu.

Organizatorem konferencji jest Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych (www.ines.org.pl), który koordynuje działania Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o dokonanie rejestracji na stronie www.psab.pl, gdzie również znajdują się szczegóły listopadowych spotkań. Liczba miejsc jest ograniczona.

Harmonogram Konferencji:

PSAB-I Warszawa - 8 LISTOPADA 2012 r. HOTEL GROMADA "Dom Chłopa" (Pl. Powstańców Warszawy 2, Śródmieście, 00-030 Warszawa).

PSAB-I Wrocław - 13 LISTOPADA 2012 r. RADISSON BLU HOTEL (ul. Purkyniego 10, Stare Miasto, 50-156 Wrocław).

PSAB-I Gliwice - 14 LISTOPADA 2012 r. PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY TECHNOPARK GLIWICE (ul. Konarskiego 18C, 44-100 Gliwice).

PSAB-I Białystok – 14-15 LISTOPADA 2012 r. UNIWERSYTET W BIAŁYM STOKU, WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZADZANIA (ul. Warszawska 63, 15-062 Białystok).

PSAB-I Zielona Góra – 20-21 LISTOPADA 2012 r.PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO (ul. Syrkiewicza 6, Nowy Kisielin k/Zielonej Góry).

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=12D8A93E0330404487B2B601F858407D


mazowieckie
2012-11-06 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Szane na rozwój dzięki lotnisku

Od lipca bieżącego roku port lotniczy w Modlinie obsługuje pasażerów korzystających z transportu powietrznego. Dokonano na nim ponad cztery tysiące operacji lotniczych i odprawiono więcej niż 570 tysięcy podróżnych.
Pomysł uruchomienia lotniska jest przykładem szans na stymulację regionu. Korzystają z niego nie tylko podróżni, społeczność lokalna, ale profity może odnieść także sektor innowacyjnych technologii; marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik wspomniał bowiem o perspektywach stworzenia w tej części regionu parku przemysłowo-technologicznego.
Ale lotnisko to nie tylko szanse na park. Istnienie tego typu ośrodka przewozowego pociąga za sobą potrzebę wzbogacenia go o dalsze udogodnienia. Region mógłby zyskać nowe zespoły biurowo-konferencyjne, placówki handlowe, obszary wystawowe, obiekty hotelowe i podobne im ośrodki. Na istnieniu i funkcjonowaniu lotniska mogą zyskać sąsiednie gminy (inwestycje, nowe miejsca pracy).
Jego funkcjonowanie połączono z Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną, w ramach której zainwestowano w północnej części województwa mazowieckiego ponad miliard sześćset milionów złotych, obiecując utworzenie ponad 2800 miejsc pracy. Są także szanse na stworzenie kolejnych podstref w województwie – związanych z informatyką, rozwojem i badaniami, rachunkowością , branżą spożywczą i innymi.
Jak podaje wspomniany portal - „Powstanie podstrefy Modlin W-MSSE oraz wprowadzenie „cargo” w Porcie Lotniczym Warszawa/Modlin to perspektywa rozwoju branży logistyczno-magazynowej oraz szansa dla całego regionu – podkreślił Jerzy Siwkiewicz, wiceprezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.”.

Źródło:

http://www.mazovia.pl/aktualnosci/art,3709,czy-lotnisko-warszawamodlin-ozywi-polnocne-mazowsze.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +