Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ponadregionalne
2012-11-06 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty projektu dla szkoleń realizowanych w Warszawie

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu "Kompetentni" dotyczące uczestników i uczestniczek dwóch szkoleń, które odbyły się w Warszawie: ”Asertywność/argumentowanie i obrona własnego zdania” oraz „Doskonalenie umiejętności menadżerskich”.

Informujemy, iż rekrutacja na ostatnie szkolenia realizowane w Radomiu i w Lublinie nadal trwa. Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem projektu w Lublinie pod nr telefonu 81 532 10 32 lub 502 267 743 lub wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


łódzkie
2012-11-06 |

XV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych w Łodzi

Dzisiaj rozpoczął się XV Międzynarodowy Festiwal Sztuk Wszelakich Osób Niepełnosprawnych i  potrwa do 23 listopada. Inauguracja odbyła  się w Akademickim Ośrodku Inicjatyw Artystycznych przy ul. Zachodniej 54 w Łodzi.

Festiwal jest corocznym świętem twórców niepełnosprawnych oraz ich opiekunów i sympatyków. Najważniejszym celem jest zapobieganie izolacji i marginalizacji osób niepełnosprawnych województwa łódzkiego i innych zaprzyjaźnionych regionów Polski i Świata. Festiwal promuje twórczość artystyczną tych osób, wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.

Na najbliższe dni tj. 7 oraz 8.11 zapraszamy do Widzewskiego Domu Kultury „Ariadna”, przy ul. Niciarnianej 1/3 w godz. 9:00 do 14:00 na I i II Dzień Przeglądu Teatralno-Estradowego.

W ramach festiwalu odbędą się wystawy prac plastycznych, pokazy filmowe, przegląd teatralno-estardowy, SENIORADIA oraz wiele inych.

W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy.

Szczegółowy program jest do pobrania tutaj

Więcej informacji oraz program są dostępne na stronie:

http://plasterlodzki.pl/dodanie-zdarzenia/details/40396-xv-festiwal-sztuk-wszelakich

 


świętokrzyskie
2012-11-05 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

„Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska"

W dniu 30 października na Politechnice Świętokrzyskiej,  w hali laboratoryjnej budynku "B" odbyło się uroczyste podpisanie umowy konsorcjum pomiędzy: Politechniką Świętokrzyską, Akademią Górniczo-Hutniczą, Fabryką Kotłów SEFAKO S.A. i Zakładami Precyzyjnymi Iskra sp. z o.o.

Umowa dotyczy realizacji wspólnego projektu w ramach Programu Badań Stosowanych pt. „Technologie laserowego spawania dla energetyki i ochrony środowiska" i zakłada między innymi wprowadzenie nowej, posiadającej znamiona innowacyjności laserowej technologii spawania.

Podczas spotkania, bezpośrednio po podpisaniu umowy, odbyło się również uroczyste otwarcie Laboratorium Niekonwencjonalnych Technologii Wytwarzania oraz Laboratorium Inżynierii Odwrotnej wyposażonych przy udziale środków z UE.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/46-aktualnosci-b-r/585-technologie-laserowego-spawania-dla-energetyki-i-ochrony-srodowiska


lubelskie
2012-11-05 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla I edycji kursu „Kadry z zaawansowanym Excelem”

 Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące I edycji kursu „Kadry z zaawansowanym Excelem”

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2012-11-05 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Spinacz.edu.pl - portal łączący naukę i biznes

Środowiska nauki oraz biznesu wzbogaciły się w ubiegłym roku o nowy portal: spinacz.edu.pl. Jak czytamy na stronie Portalu Innowacji (www.pi.gov.pl), środowiska te mogą efektywniej współpracować ze sobą dzięki owocniejszej wymianie informacji. Serwis ułatwia nawiązanie oraz potrzymanie współpracy pomiędzy młodymi naukowcami (studentami, doktorantami, pracownikami naukowymi) a instytucjami bądź firmami, które mogłyby wdrażać ich pomysły. Choć ramy czasowe projektu Spinacz zakreślono na lata 2011 – 2013, jest możliwe dalsze jego funkcjonowanie, a także rozbudowa działalności – o ile będzie cieszył się wymaganą popularnością.
Użytkownicy serwisu mogą nawiązać biznesowe bądź naukowe kontakty, promować prowadzone przez siebie projekty, dodawać ogłoszenia dotyczące zapotrzebowania członków zespołu projektowego, wreszcie – docierać do ciekawych wydarzeń i informacji o procesach rekrutacyjnych.
Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.

Źródło:

http://www.pi.gov.pl/parp/chapter_86000.asp

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-10-31 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Ryzyko inwestycyjne w branżach

„Ryzyko” w języku rynkowym oznacza prawdopodobieństwo niezrealizowania celów ekonomicznych, jakie przedsiębiorca postawił w związku z realizowaną aktywnością. Warto znać jego poziom, aby móc je ograniczać już na poziomie planowania. Nie wszystkie czynniki ryzyka można jednak przewidzieć, oszacować i wyeliminować. Choć dotyczy ono zawsze konkretnych działań, firm, przedsiębiorstw itd., przydatne jest wykonanie oceny ryzyka na poziomie branżowym, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje dane ułatwiające mu analizę szans i zagrożeń jego własnej planowanej lub istniejącej działalności.
Analizy ryzyka prowadzi od wielu lat Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, tworząc raporty obejmujące zarówno branże przemysłowe, jak i nieprzemysłowe. Najnowszy, trzydziesty szósty, zawiera szacunki dla drugiej połowy 2012 roku.
Jak podaje portal biznes.pl: „W ciągu ostatniego roku ryzyko inwestycyjne w polskiej gospodarce rosło z dwóch powodów. Po pierwsze, wyniki finansowe przedsiębiorstw pogarszały się, a po drugie, narastały obawy o rozwój sytuacji gospodarczej w Europie i wpływ wydarzeń w strefie euro na polską gospodarkę. Dzisiaj trudno co prawda mówić o zażegnaniu kryzysu zadłużeniowego w Europie, a losy strefy euro są nadal niepewne, ale wydaje się, że w drugim półroczu sytuacja makroekonomiczna w Polsce nie powinna niczym zaskoczyć.”
Warto zapoznać się z artykułem poświęconym temu zagadnieniu (link poniżej). Jak podaje portal, w kategorii „działalność przemysłowa”, na pierwszym miejscu wśród branż o najniższym ryzyku, znalazła się w ostatnim okresie dystrybucja paliw gazowych. Kolejne miejsce zajęły: handel energią elektryczną, produkcja cementu, czwarte – niszowa działalność: produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców.
Najbardziej ryzykowne są natomiast branże związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego.

 

Słownik pojęć związanych z ryzykiem:
http://www.knf.gov.pl/Images/firmy_inwestycyjne_mapa_ryzyk_tcm75-25315.pdf
Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową:
http://ibngr.pl/index.php/pl/wydarzenia/2012/nowa_mapa_ryzyka_inwestycyjnego

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2012-10-31 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w Tarnobrzegu i w Nisku w dniu 2 listopada 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2012 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu będzie nieczynne, a BPPiO w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. od 8:00 do 12:00. Harmonogramy dyżurów są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2012-10-31 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poszukujemy ekspertów

W ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza” ogłaszamy dwie oferty pracy dla osób pragnących dołączyć do zespołu badawczego:

1. Ekspert/ka z zakresu tworzenia metodologii badań
kwestionariuszowych i opracowywania kwestionariuszy;

2. Ekspert/ka z zakresu badań danych zastanych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi w zakładce "Praca".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


świętokrzyskie
2012-10-31 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

650 milionów na grafen i innowacyjne projekty przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkursy na dofinansowanie projektów B+R, które zakończą się wdrożeniem wyników w gospodarce, w tym innowacyjnych produktów opartych na wykorzystaniu grafenu. Do instytucji naukowych i przedsiębiorców trafi 650 mln zł.

Grafen – jedna z alotropowych form węgla, wyizolowana i przebadana po raz pierwszy w 2004 roku przez brytyjsko-rosyjską grupę fizyków. Grafen zbudowany jest z pojedynczej warstwy atomów węgla tworzących połączone pierścienie sześcioczłonowe i może być uważany za ostatni element szeregu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych[2]. Ponieważ grubość materiału wynosi jeden atom, tę formę określa się jako dwuwymiarową (dokładniej dwuwymiarową strukturę atomów węgla ułożonych w sieć heksagonalną). Długość wiązań węgiel-węgiel wynosi około 1,42 Å. Atomy węgla tworzą w grafenie płaską, praktycznie dwuwymiarową siatkę o sześciokątnych oczkach, której struktura przypomina plaster miodu.
Za badania grafenu Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow otrzymali w roku 2010 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Grafen to materiał wykazujący szereg unikatowych właściwości, takich jak niski ciężar właściwy, duża elastyczność i wytrzymałość, wysokie przewodnictwo elektryczne i cieplne, a także przezroczystość. Właściwości te, nie występują w takiej kombinacji w jakimkolwiek innym materiale. Dzięki polskim naukowcom jesteśmy dziś znacznie bliżej możliwości jego produkcji na skalę przemysłową.
- Obecnie na całym świecie, zarówno w ośrodkach badawczych jak i dużych międzynarodowych firmach, realizowane są projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wytwarzanie i zastosowanie grafenu. Stoimy przed ogromną szansą uzyskania wiodącej pozycji w tym zakresie przez polskich naukowców i przedsiębiorców – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu Graf-Tech oraz programu 1.4 POIG na łączną kwotę 650 mln zł. Beneficjentem większości rozdysponowanych środków w programie Graf-Tech jest ITME (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) z Warszawy, natomiast w konkursie 1.4 PO IG wsparcie na B+R otrzymali m. in. Samsung Electronics Polska, SPINKO, a także, pracująca nad nowymi technologiami otrzymywania monokryształów azotku galu, firma Ammono.

Pełne listy rankingowe projektów dostępna jest na stronach:
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/graf-tech/aktualnosci/art,1603,informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu-programu-graf-tech.html
oraz
http://ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,1604,informacja-o-zakonczeniu-procedury-oceny-merytorycznej-projektow-zlozonych-w-ramach-konkursu-12012-do-dzialania-1-4-poig-w-2012-.html

 Źródło: http://www.ncbir.plhttp://pl.wikipedia.org/


ogólnopolskie
2012-10-31 |

Bezpłatne doradztwo w ramach CES - harmonogram na listopad

W ramach działalności statutowej Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadzi działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL, projektów międzynarodowych oraz zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz do nowo powstałych podmiotów ES.

W zakładce Oferta w podzakładce Bezpłatne doradztwo w ramach CES znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zakresu doradztwa oraz harmonogram usług doradczych na listopad 2012.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką porad oraz korzystania z nich.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +