Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-10-31 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Ryzyko inwestycyjne w branżach

„Ryzyko” w języku rynkowym oznacza prawdopodobieństwo niezrealizowania celów ekonomicznych, jakie przedsiębiorca postawił w związku z realizowaną aktywnością. Warto znać jego poziom, aby móc je ograniczać już na poziomie planowania. Nie wszystkie czynniki ryzyka można jednak przewidzieć, oszacować i wyeliminować. Choć dotyczy ono zawsze konkretnych działań, firm, przedsiębiorstw itd., przydatne jest wykonanie oceny ryzyka na poziomie branżowym, dzięki czemu przedsiębiorca otrzymuje dane ułatwiające mu analizę szans i zagrożeń jego własnej planowanej lub istniejącej działalności.
Analizy ryzyka prowadzi od wielu lat Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, tworząc raporty obejmujące zarówno branże przemysłowe, jak i nieprzemysłowe. Najnowszy, trzydziesty szósty, zawiera szacunki dla drugiej połowy 2012 roku.
Jak podaje portal biznes.pl: „W ciągu ostatniego roku ryzyko inwestycyjne w polskiej gospodarce rosło z dwóch powodów. Po pierwsze, wyniki finansowe przedsiębiorstw pogarszały się, a po drugie, narastały obawy o rozwój sytuacji gospodarczej w Europie i wpływ wydarzeń w strefie euro na polską gospodarkę. Dzisiaj trudno co prawda mówić o zażegnaniu kryzysu zadłużeniowego w Europie, a losy strefy euro są nadal niepewne, ale wydaje się, że w drugim półroczu sytuacja makroekonomiczna w Polsce nie powinna niczym zaskoczyć.”
Warto zapoznać się z artykułem poświęconym temu zagadnieniu (link poniżej). Jak podaje portal, w kategorii „działalność przemysłowa”, na pierwszym miejscu wśród branż o najniższym ryzyku, znalazła się w ostatnim okresie dystrybucja paliw gazowych. Kolejne miejsce zajęły: handel energią elektryczną, produkcja cementu, czwarte – niszowa działalność: produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców.
Najbardziej ryzykowne są natomiast branże związane z produkcją urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego.

 

Słownik pojęć związanych z ryzykiem:
http://www.knf.gov.pl/Images/firmy_inwestycyjne_mapa_ryzyk_tcm75-25315.pdf
Raport Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową:
http://ibngr.pl/index.php/pl/wydarzenia/2012/nowa_mapa_ryzyka_inwestycyjnego

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2012-10-31 | Aktywne obywatelstwo

Zmiana godzin pracy BPPiO w Tarnobrzegu i w Nisku w dniu 2 listopada 2012 r.

Informujemy, iż w dniu 2 listopada 2012 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Tarnobrzegu będzie nieczynne, a BPPiO w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżuru doradcy prawnego tj. od 8:00 do 12:00. Harmonogramy dyżurów są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2012-10-31 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Poszukujemy ekspertów

W ramach projektu „Badania dla Rozwoju Mazowsza” ogłaszamy dwie oferty pracy dla osób pragnących dołączyć do zespołu badawczego:

1. Ekspert/ka z zakresu tworzenia metodologii badań
kwestionariuszowych i opracowywania kwestionariuszy;

2. Ekspert/ka z zakresu badań danych zastanych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi w zakładce "Praca".

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 


świętokrzyskie
2012-10-31 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

650 milionów na grafen i innowacyjne projekty przedsiębiorców

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozstrzygnęło konkursy na dofinansowanie projektów B+R, które zakończą się wdrożeniem wyników w gospodarce, w tym innowacyjnych produktów opartych na wykorzystaniu grafenu. Do instytucji naukowych i przedsiębiorców trafi 650 mln zł.

Grafen – jedna z alotropowych form węgla, wyizolowana i przebadana po raz pierwszy w 2004 roku przez brytyjsko-rosyjską grupę fizyków. Grafen zbudowany jest z pojedynczej warstwy atomów węgla tworzących połączone pierścienie sześcioczłonowe i może być uważany za ostatni element szeregu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych[2]. Ponieważ grubość materiału wynosi jeden atom, tę formę określa się jako dwuwymiarową (dokładniej dwuwymiarową strukturę atomów węgla ułożonych w sieć heksagonalną). Długość wiązań węgiel-węgiel wynosi około 1,42 Å. Atomy węgla tworzą w grafenie płaską, praktycznie dwuwymiarową siatkę o sześciokątnych oczkach, której struktura przypomina plaster miodu.
Za badania grafenu Andriej Gejm i Konstantin Nowosiołow otrzymali w roku 2010 Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki.

Grafen to materiał wykazujący szereg unikatowych właściwości, takich jak niski ciężar właściwy, duża elastyczność i wytrzymałość, wysokie przewodnictwo elektryczne i cieplne, a także przezroczystość. Właściwości te, nie występują w takiej kombinacji w jakimkolwiek innym materiale. Dzięki polskim naukowcom jesteśmy dziś znacznie bliżej możliwości jego produkcji na skalę przemysłową.
- Obecnie na całym świecie, zarówno w ośrodkach badawczych jak i dużych międzynarodowych firmach, realizowane są projekty badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wytwarzanie i zastosowanie grafenu. Stoimy przed ogromną szansą uzyskania wiodącej pozycji w tym zakresie przez polskich naukowców i przedsiębiorców – podkreśla prof. Krzysztof Jan Kurzydłowski, dyrektor NCBR.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło wyniki konkursu Graf-Tech oraz programu 1.4 POIG na łączną kwotę 650 mln zł. Beneficjentem większości rozdysponowanych środków w programie Graf-Tech jest ITME (Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych) z Warszawy, natomiast w konkursie 1.4 PO IG wsparcie na B+R otrzymali m. in. Samsung Electronics Polska, SPINKO, a także, pracująca nad nowymi technologiami otrzymywania monokryształów azotku galu, firma Ammono.

Pełne listy rankingowe projektów dostępna jest na stronach:
http://ncbr.gov.pl/programy-krajowe/graf-tech/aktualnosci/art,1603,informacja-o-rozstrzygnieciu-konkursu-programu-graf-tech.html
oraz
http://ncbr.gov.pl/aktualnosci/art,1604,informacja-o-zakonczeniu-procedury-oceny-merytorycznej-projektow-zlozonych-w-ramach-konkursu-12012-do-dzialania-1-4-poig-w-2012-.html

 Źródło: http://www.ncbir.plhttp://pl.wikipedia.org/


ogólnopolskie
2012-10-31 |

Bezpłatne doradztwo w ramach CES - harmonogram na listopad

W ramach działalności statutowej Fundacja „Fundusz Inicjatyw” prowadzi działania na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Oferujemy bezpłatne doradztwo w zakresie projektów realizowanych w ramach POKL, projektów międzynarodowych oraz zakładania i prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Oferta skierowana jest do osób zainteresowanych założeniem i prowadzeniem działalności w zakresie ekonomii społecznej oraz do nowo powstałych podmiotów ES.

W zakładce Oferta w podzakładce Bezpłatne doradztwo w ramach CES znajdują się szczegółowe informacje dotyczące zakresu doradztwa oraz harmonogram usług doradczych na listopad 2012.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółową tematyką porad oraz korzystania z nich.


ogólnopolskie
2012-10-31 |

FFI poleca: wydarzenia kulturalne w najbliższe dni

Polecamy wydarzenia kulturalne odbywające się w najbliższe, listopadowe dni w Lublinie.

Wydarzenia kulturalne w Lublinie 31.10 - 04.11.2012


świętokrzyskie
2012-10-30 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej

 W dniach 18-19 października na Politechnice Świętokrzyskiej odbyła się Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej, inicjatywa wspomagająca młodych twórców i stwarzająca warunki do popularyzacji i promocji wyników ich pracy.

W ramach KGWS zaprezentowane zostały prace biorące udział w konkursie „Student-wynalazca”. Konkurs adresowany był do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali samodzielnie lub wspólnie wynalazku lub wzoru użytkowego i zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

W pierwszym dniu Giełdy odbyła się konferencja, podczas której autorzy, w trakcie kilkuminutowych prezentacji mieli możliwość przedstawienia  swoich wynalazków przed Komisją Konkursową w składzie: dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz  – Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, prof. Zbigniew Kowal -  Przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej, Grzegorz Robak – Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Marek Truszczyński – Ekspert Departamentu Badań Patentowych, Urząd Patentowy

Swoje wynalazki zaprezentowali studenci wielu krajowych uniwersytetów i uczelni technicznych, m.in.. Uniwersytetu Gdańskiego, AGH w Krakowie czy Politechniki Poznańskiej.  Wśród nich także przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej. Mariola Starzomska opracowała urządzenie do przetwarzania energii słupa wody, które może być zastosowane na niewielkich ciekach wodnych, zastępując duże turbiny; Wojciech Sadkowski, również z PŚk zaprezentował silnik cieplny Stirlinga, a Paweł Zagniński układ sterowania elektromechanizmem.

Efektem pracy Komisji Konkursowej było wyłonienie laureatów i przyznanie wyróżnień.  Nagrody w postaci aparatów fotograficznych i oceny potencjału wdrożeniowego wynalazku otrzymali zdobywcy złotego, srebrnego i brązowego medalu: 

  • Natalia Kujawska i Szymon Talbierz z Uniwersytetu Gdańskiego (medal złoty) za  „Płaski fotobioreaktor z systemem solar-tracker do produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg oraz ścieków”; 
  • Sebastian Łaźniak, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (medal srebrny) za „Pojemnik do wyznaczania zawartości węglowodanów w produktach spożywczych”;
  • Franciszka Kornecka z  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (medal brązowy) za  „Siedzisko porodowe”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia, których zdobywcy otrzymali pamięć USB.

W drugim dniu KGWS zostały zaaranżowane spotkania brokerskie „wynalazca – partner biznesowy”. Zgromadzenie w jednym miejscu i czasie młodych wynalazców zaowocowało nawiązaniem bezpośrednich kontaktów „wynalazca-wynalazca”, „wynalazca-partner biznesowy”, „wynalazca-naukowiec”, przyczyniając się tym samym do inicjowania wspólnych przedsięwzięć wdrożeniowych i badawczych.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/39-aktualnosci-strefy-studenta/581-krajowa-gielda-wynalazczosci-studenckiej


podkarpackie
2012-10-30 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 30 października 2012 BPPiO w Stalowej Woli nieczynne

Informujemy, iż w dniu 30 października 2012 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Stalowej Woli będzie nieczynne.

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług doradców w inne dni, kiedy odbywają się dyżury. Harmonogramy dyżurów są umieszczone w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2012-10-30 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie I edycji kursu „Kadry z zaawansowanym Excelem"

Informujemy, że dnia 27 października 2012 r. uczestniczki I edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Kadr z zaawansowanym Excelem” przystąpiły do egzaminu podsumowującego kurs.

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2012-10-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Klastry w Polsce

Jedną z charakterystycznych cech współczesnych przemian gospodarczych jest powstawanie klastrów. Michael Porter w pracy „The Competitive Advantage of Nations” określa je następująco: "Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze.

Pomiędzy kwietniem 2011 r. a majem 2012 r. miało miejsce sześć paneli dotyczących funkcjonowania rodzimych klastrów, jakim patronowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkaniom, które miały miejsce w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi oraz Rzeszowie, poświęcono specjalny raport, który rekomendujemy.

Autorzy publikacji piszą we wstępie:
„W ostatnich latach powstało w Polsce wiele inicjatyw klastrowych. Są one bardzo zróżnicowane pod względem potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, które reprezentują.
Duża część inicjatyw klastrowych w Polsce jest stosunkowo młoda, a ich koordynatorzy dysponują zazwyczaj niewielkimi zasobami – finansowymi, infrastrukturalnymi czy ludzkimi. Organizacje znajdują się najczęściej w początkowej fazie rozwoju i bardzo wrażliwie reagują na ograniczenie wsparcia publicznego. Działalność części z nich zapewne nie przetrwa najbliższych trzech lat.
Istnieje kilka doskonale zorganizowanych inicjatyw klastrowych o ugruntowanej pozycji, najczęściej działających już kilka lat. Dobrymi przykładami są Dolina Lotnicza i Klaster Kotlarski z Pleszewa. Tego typu inicjatywy najczęściej znają swoje potrzeby, mają rozpoznany potencjał i zasoby oraz zdefiniowane cele i kierunki działania.
Powstaje pytanie, co było faktyczną siłą napędową polskich inicjatyw klastrowych w ubiegłych latach. Motywacje do ich zawiązywania tego typu organizacji były bardzo różne. Można przypuszczać, że główną przyczyną obserwowanego ożywienia było wsparcie publiczne w postaci kilku instrumentów finansowych oraz działania prowadzone przez niektóre samorządy regionalne. Wśród uczestników dyskusji pojawiały się głosy, że mniej istotna była perspektywa tworzenia nowoczesnych łańcuchów wartości i modeli biznesu, a dominowały motywacje związane z modą na zakładanie inicjatyw klastrowych w regionie (władze regionalne), nadzieją na finansowanie bądź ochronę zmagającej się z trudnościami branży (firmy), prestiżem (instytucje naukowe) oraz wizerunkiem instytucji dbających o przedsiębiorczość i rynek pracy (władze lokalne).”

Po więcej informacji zapraszamy na strony PARP:

http://www.parp.gov.pl/index/more/29268

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +