Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ogólnopolskie
2012-10-31 |

FFI poleca: wydarzenia kulturalne w najbliższe dni

Polecamy wydarzenia kulturalne odbywające się w najbliższe, listopadowe dni w Lublinie.

Wydarzenia kulturalne w Lublinie 31.10 - 04.11.2012


świętokrzyskie
2012-10-30 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej

 W dniach 18-19 października na Politechnice Świętokrzyskiej odbyła się Krajowa Giełda Wynalazczości Studenckiej, inicjatywa wspomagająca młodych twórców i stwarzająca warunki do popularyzacji i promocji wyników ich pracy.

W ramach KGWS zaprezentowane zostały prace biorące udział w konkursie „Student-wynalazca”. Konkurs adresowany był do studentów studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia oraz absolwentów, którzy w trakcie studiów dokonali samodzielnie lub wspólnie wynalazku lub wzoru użytkowego i zgłosili go do ochrony w Urzędzie Patentowym RP lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą.

W pierwszym dniu Giełdy odbyła się konferencja, podczas której autorzy, w trakcie kilkuminutowych prezentacji mieli możliwość przedstawienia  swoich wynalazków przed Komisją Konkursową w składzie: dr hab. inż. Michał Szota, prof. PCz  – Prezes Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, prof. Zbigniew Kowal -  Przedstawiciel Politechniki Świętokrzyskiej, Grzegorz Robak – Przedstawiciel Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Marek Truszczyński – Ekspert Departamentu Badań Patentowych, Urząd Patentowy

Swoje wynalazki zaprezentowali studenci wielu krajowych uniwersytetów i uczelni technicznych, m.in.. Uniwersytetu Gdańskiego, AGH w Krakowie czy Politechniki Poznańskiej.  Wśród nich także przedstawiciele Politechniki Świętokrzyskiej. Mariola Starzomska opracowała urządzenie do przetwarzania energii słupa wody, które może być zastosowane na niewielkich ciekach wodnych, zastępując duże turbiny; Wojciech Sadkowski, również z PŚk zaprezentował silnik cieplny Stirlinga, a Paweł Zagniński układ sterowania elektromechanizmem.

Efektem pracy Komisji Konkursowej było wyłonienie laureatów i przyznanie wyróżnień.  Nagrody w postaci aparatów fotograficznych i oceny potencjału wdrożeniowego wynalazku otrzymali zdobywcy złotego, srebrnego i brązowego medalu: 

  • Natalia Kujawska i Szymon Talbierz z Uniwersytetu Gdańskiego (medal złoty) za  „Płaski fotobioreaktor z systemem solar-tracker do produkcji biopaliw III generacji na bazie mikroalg oraz ścieków”; 
  • Sebastian Łaźniak, Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (medal srebrny) za „Pojemnik do wyznaczania zawartości węglowodanów w produktach spożywczych”;
  • Franciszka Kornecka z  Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (medal brązowy) za  „Siedzisko porodowe”.

Ponadto przyznano trzy wyróżnienia, których zdobywcy otrzymali pamięć USB.

W drugim dniu KGWS zostały zaaranżowane spotkania brokerskie „wynalazca – partner biznesowy”. Zgromadzenie w jednym miejscu i czasie młodych wynalazców zaowocowało nawiązaniem bezpośrednich kontaktów „wynalazca-wynalazca”, „wynalazca-partner biznesowy”, „wynalazca-naukowiec”, przyczyniając się tym samym do inicjowania wspólnych przedsięwzięć wdrożeniowych i badawczych.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/39-aktualnosci-strefy-studenta/581-krajowa-gielda-wynalazczosci-studenckiej


podkarpackie
2012-10-30 | Aktywne obywatelstwo

W dniu 30 października 2012 BPPiO w Stalowej Woli nieczynne

Informujemy, iż w dniu 30 października 2012 r. BPPiO Fundacji „Fundusz Inicjatyw” w Stalowej Woli będzie nieczynne.

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług doradców w inne dni, kiedy odbywają się dyżury. Harmonogramy dyżurów są umieszczone w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2012-10-30 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie I edycji kursu „Kadry z zaawansowanym Excelem"

Informujemy, że dnia 27 października 2012 r. uczestniczki I edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Kadr z zaawansowanym Excelem” przystąpiły do egzaminu podsumowującego kurs.

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy!

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


mazowieckie
2012-10-30 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Klastry w Polsce

Jedną z charakterystycznych cech współczesnych przemian gospodarczych jest powstawanie klastrów. Michael Porter w pracy „The Competitive Advantage of Nations” określa je następująco: "Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm w powiązanych sektorach, związanych ze sobą gospodarczo, dzielących te same umiejętności, technologię i infrastrukturę. W klastrze, wielkie i małe przedsiębiorstwa osiągają znacznie więcej niż gdyby miały pracować same, dzięki sieci związanych przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów skoncentrowanych na tym samym obszarze.

Pomiędzy kwietniem 2011 r. a majem 2012 r. miało miejsce sześć paneli dotyczących funkcjonowania rodzimych klastrów, jakim patronowała Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Spotkaniom, które miały miejsce w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Łodzi oraz Rzeszowie, poświęcono specjalny raport, który rekomendujemy.

Autorzy publikacji piszą we wstępie:
„W ostatnich latach powstało w Polsce wiele inicjatyw klastrowych. Są one bardzo zróżnicowane pod względem potencjału gospodarczego przedsiębiorstw, które reprezentują.
Duża część inicjatyw klastrowych w Polsce jest stosunkowo młoda, a ich koordynatorzy dysponują zazwyczaj niewielkimi zasobami – finansowymi, infrastrukturalnymi czy ludzkimi. Organizacje znajdują się najczęściej w początkowej fazie rozwoju i bardzo wrażliwie reagują na ograniczenie wsparcia publicznego. Działalność części z nich zapewne nie przetrwa najbliższych trzech lat.
Istnieje kilka doskonale zorganizowanych inicjatyw klastrowych o ugruntowanej pozycji, najczęściej działających już kilka lat. Dobrymi przykładami są Dolina Lotnicza i Klaster Kotlarski z Pleszewa. Tego typu inicjatywy najczęściej znają swoje potrzeby, mają rozpoznany potencjał i zasoby oraz zdefiniowane cele i kierunki działania.
Powstaje pytanie, co było faktyczną siłą napędową polskich inicjatyw klastrowych w ubiegłych latach. Motywacje do ich zawiązywania tego typu organizacji były bardzo różne. Można przypuszczać, że główną przyczyną obserwowanego ożywienia było wsparcie publiczne w postaci kilku instrumentów finansowych oraz działania prowadzone przez niektóre samorządy regionalne. Wśród uczestników dyskusji pojawiały się głosy, że mniej istotna była perspektywa tworzenia nowoczesnych łańcuchów wartości i modeli biznesu, a dominowały motywacje związane z modą na zakładanie inicjatyw klastrowych w regionie (władze regionalne), nadzieją na finansowanie bądź ochronę zmagającej się z trudnościami branży (firmy), prestiżem (instytucje naukowe) oraz wizerunkiem instytucji dbających o przedsiębiorczość i rynek pracy (władze lokalne).”

Po więcej informacji zapraszamy na strony PARP:

http://www.parp.gov.pl/index/more/29268

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


mazowieckie
2012-10-29 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym są badania fokusowe?

Badania fokusowe są rodzajem badania pogłębionego (jakościowego), wykorzystywanym w socjologii, psychologii, badaniach społecznych oraz marketingowych.
Wywiady te mają rozmaite zastosowania. Jednym z nich jest wykorzystywanie ich jako narzędzia pomagającego uzyskać podstawowe dane potrzebne do formułowania problemów badawczych i stworzenia narzędzi badawczych, wykorzystywanych w badaniach ilościowych (kwestionariusza). Oprócz tego – dyskusje grupowe prowadzi się po zakończeniu badań ilościowych dla zgłębienia interpretacji uzyskanych wyników. Trzecim zastosowaniem są badania, w których głównym celem jest poznanie ustalonych społecznie znaczeń oraz wzorów myślenia, postrzegania, zachowań, zwyczajów, społecznych stereotypów. W ten sposób można także – w ramach badań rynkowych – określić reakcje konsumentów na nowe zjawiska, produkty.
Grupy dyskusyjne cechuje dynamika oraz interakcja pomiędzy członkami. Zachodzą procesy twórcze, wyrażane są emocje. Niekiedy wykorzystywane są techniki ułatwiające poznanie treści trudno poddających się wyrażeniu poprzez słowa (techniki werbalizacji).

Przykładowe badanie fokusowe:

Badania wizerunkowe Polski i polskiej gospodarki w krajach głównych partnerów gospodarczych - raport z badań fokusowych.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-29 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Biuro Innowacji z wizytą u wynalazcy

Pracownicy Biura Innowacji odwiedzili Jana Gulaka, kieleckiego wynalazcę, który opatentował sposób na efektywne spalanie paliw przy udziale pary wodnej. Metodą tą, spalając parę z innymi materiałami palnymi, można ogrzewać mieszkania, hale fabryczne, sportowe oraz napędzać silniki samochodowe, odrzutowe jak i turbiny elektrowni, wytwarzając niezwykle tanią energię elektryczną.

Jak wykazał analizator spalin w czasie prób w Fabryce Kotłów w Zębcu, metoda ta radykalnie zmniejsza wydzielanie CO2 do atmosfery.

Sam wynalazca od kilku lat jeździ samochodem napędzanym w kilkudziesięciu procentach deszczówką, resztę stanowi paliwo petrochemiczne.

Całość rozmowy z Janem Gulakiem dostępna będzie już wkrótce na kanale Świętokrzyskiego Portalu Innowacji na You Tube.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/582-biuro-innowacji-z-wizyta-u-wynalazcy


ponadregionalne
2012-10-29 | Kompetentni 2.1.1

Szkolenia w Warszawie zrealizowane

Informujemy, iż w dniach 26-28 października 2012 r. w Warszawie odbywały się równolegle dwa szkolenia: „Asertywność/argumentowanie i obrona własnego zdania" i „Doskonalenie umiejętności menadżerskich” Wszyscy uczestnicy i uczestniczki zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dziękujemy za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.

Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.

Na następne szkolenie "Komunikacja i negocjacje" zapraszamy w listopadzie do Radomia.
Wszystkie osoby chętne prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line.

Gwarantowane miejsca na szkoleniach mają wyłącznie osoby 45+.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


świętokrzyskie
2012-10-26 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Rekrutacja na Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej rozpoczęta

Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej na stałe wpisały się w krajobraz wydarzeń skierowanych do studentów, absolwentów i pracowników naukowych. Podobnie, jak podczas poprzednich edycji Kielecki Park Technologiczny przygotował serię interesujących zajęć, wykładów i szkoleń. Nowością będzie możliwość sprawdzenia predyspozycji do prowadzenia działalności gospodarczej.

- Myślę, że młodzi ludzie, przeglądając naszą ofertę będą mieli w czym wybierać . Będzie można m.in. wziąć udział w warsztatach, które pokażą, jak współpracować w grupie oraz jak zaprojektować strategię sukcesu w sprzedaży. Nasi eksperci podpowiedzą, jak pracować nad rozwojem osobistym i zawodowym - opisuje dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz.

Pierwszego dnia zaplanowano siedem paneli szkoleniowych. Wśród nich są warsztaty poświęcone m.in. tworzeniu biznesplanu. KPT zależy, żeby podczas dwóch dni intensywnych zajęć studenci mogli dowiedzieć się, jak najwięcej na temat warunków, które trzeba spełnić, żeby założyć i poprowadzić firmę.

W tej edycji, wśród trenerów i prowadzących zajęcia znaleźli się doświadczeni menadżerowie oraz specjaliści zajmujący się m.in. efektywnym wykorzystaniem czasu oraz komunikacją interpersonalną. Kieleckie Dni Przedsiębiorczości Akademickiej, to także konferencja "Inspiracja biznesem" podczas której studenci będą mogli spotkać się i porozmawiać z kieleckim przedsiębiorcami.

- Przygotowaliśmy także giełdę kooperacyjną. Tutaj zaprezentują się organizacje, instytucje i stowarzyszenia, które mają ciekawa ofertę skierowaną do studentów. Chodzi m.in. o naukę za granicą - dodaje Justyna Lichosik.

W tym roku KDPA zostały wpisane w cykl imprez wchodzących w skład Europejskiego Tygodnia Małych i Średnich Przedsiębiorstw koordynowanego przez Komisję Europejską oraz Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości. Szósta edycja Kieleckich Dni Przedsiębiorczości Akademickiej będzie miała wyjątkowy charakter. W tym samym czasie I  urodziny będzie obchodził Inkubator Technologiczny. Tym razem, zapraszamy do siedziby KPT, 15 i 16 listopada. Żeby wziąć udział w spotkaniu, trzeba się wcześniej zarejestrować. Czekamy na zgłoszenia. Więcej informacji na www.technopark.kielce.pl

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=5EB947DD874B4D169274F69F080F57D0


ogólnopolskie
2012-10-26 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w nadchodzący weekend.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w Lublinie w weekend 26-28.10.2012

strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +