Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-10-26 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Piąty artykuł promujący przedsiębiorczość akademicką

Informujemy, że na stronie internetowej projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” w zakładce Kampania medialna zamieściliśmy piąty artykuł dotyczący przedsiębiorczości akademickiej oraz transferu wiedzy i technologii. Artykuł ukazał się w piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej, region kielecki. Zachęcamy do lektury.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


mazowieckie
2012-10-26 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011

Na stronach Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową ukazał się ciekawy raport dotyczący atrakcyjności poszczególnych województw i podregionów pod kątem inwestycji dokonywanych na ich terenie. Jak wyjaśniają twórcy we Wstępie, jest to już siódmy raport dotyczący tej tematyki. Atrakcyjność definiują oni jako "(.) zdolność skłonienia do inwestycji, poprzez oferowanie kombinacji korzyści lokalizacji możliwych do osiągnięcia w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej. Obszary oferujące optymalną kombinację czynników lokalizacji stwarzają zarazem najlepsze warunki dla funkcjonowania przedsiębiorstw, czym przyciągają inwestorów."

Na tle innych województw ciekawie wypada Mazowsze, zajmując w ogólnym rankingu miejsce drugie (za Śląskiem, a przed Dolnym Śląskiem). Pod względem atrakcyjności inwestycyjnej dla działalności usługowej jest to już jednak zdecydowanie pierwsza lokata. Inne zestawienia nie wypadają dla mazowieckiego już tak pomyślnie: o ile region warszawski osiąga wysokie wskaźniki dla atrakcyjności inwestycyjnej pod działalność przemysłową, o tle reszta województwa radzi sobie z tym zdecydowanie gorzej, będąc ocenianą jako "niska" i "najniższa". Podobnie jest z działalnością zaawansowaną technologicznie (Warszawa przed Poznaniem, Krakowem i Łodzią), dystansując resztę województwa.

Pod względem zasobów i kosztów pracy - ich wysokość oraz deficyt wykwalifikowanych pracowników są przyczyną niskich notowań tego obszaru, a do poprawy "(.) nie wystarcza posiadanie ponadprzeciętnej liczby pracujących i absolwentów oraz korzystnych cech jakościowych tych zasobów - np. wysokiego poziomu przedsiębiorczości." Mazowsze zajmuje wysokie lokaty pod względem atrakcyjności ze względu na infrastrukturę drogową oraz chłonność rynku.

Osoby zainteresowane pogłębieniem wiedzy na temat atrakcyjności inwestycyjnej zapraszamy do odwiedzenia witryny IBnGR i zapoznania się z raportem: 

Atrakcyjność inwestycyjna województw i podregionów Polski 2011

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-10-26 | Kompetentni 2.1.1

„Komunikacja i negocjacje” szkolenie już tylko w Radomiu

Informujemy, iż rekrutacja na szkolenie „Komunikacja i negocjacje”, które odbędzie się w dniach 14-16 lub 16-18 listopada w Radomiu w hotelu Gromada jest otwarta, prosimy wypełnić formularz wstępny on-line, a skontaktujemy się z Państwem i pomożemy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dla firmy. Poniżej znajdą Państwo ramowy program szkolenia.

Program:
1. Proces komunikacji i jego specyfika: natura komunikacji, typy i style komunikacji.
2. Komunikacja interpersonalna: modele komunikacji, trudności i bariery komunikacyjne, zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej, znaczenie informacji zwrotnej.
3. Narzędzia usprawniające efektywną komunikację: zastosowanie pytań, aktywne słuchanie, asertywne zachowania w komunikacji, umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji, emocje w komunikacji i ich rola.
4. Przekaz bez słów, czyli komunikacja niewerbalna: komunikaty niewerbalne i zasady ich interpretacji, mowa ciała, kontakt wzrokowy, komunikacja jawna i ukryta.
5. Konflikt, jako efekt trudności komunikacyjnych: radzenie sobie w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
6. Negocjacje: charakterystyka sytuacji negocjacyjnej, modele i style negocjacji, umiejętności negocjacyjne.
7. Proces negocjacyjny: etapy negocjacji (techniki otwarcia, podtrzymywania i zamykania), przygotowanie i prowadzenie negocjacji, dynamika negocjacji.
8. Strategie i techniki skutecznego negocjatora: metody planowania, budowanie strategii negocjacyjnych, psychologiczne uwarunkowania negocjacji, typy zachowań w negocjacjach: manipulacja, agresja, uległość, asertywność.
9. Komunikacja podczas negocjacji.
10. Trening negocjacji.

Uczestnikami projektu są: przedsiębiorcy oraz ich wydelegowani pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, posiadający wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne.


Miejsca na szkoleniach tylko dla osób 45+.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


podkarpackie
2012-10-25 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł promujący bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Tygodniku „Sztafeta”

Informujemy, iż w ramach działań promocyjno-informacyjnych służących upowszechnianiu informacji o bezpłatnych poradach w dniu dzisiejszym – 25 października 2012 r. ukazał się artykuł w Tygodniku „Sztafeta”.
Zapraszamy do lektury artykułu – jest on również dostępny na stronie internetowej projektu „Aktywne obywatelstwo” w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-25 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Trzeci polsko - izraelski konkurs na projekty badawczo - rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają trzeci wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami analogicznymi jak dla Inicjatywy EUREKA.

Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel środków narodowych, będących w dyspozycji NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Israel). NCBR i MATIMOP/ISERD pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI dla wyłonionych w konkursie projektów.

Szczegóły dotyczące harmonogramu, etapów konkursu, kryteriów kwalifikowalności wnioskodawców oraz wyboru wniosków dostępne są na stronie http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/iii-konkursu-pl-il/art,1597,trzeci-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html

Źródło: http://www.ncbir.pl


mazowieckie
2012-10-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym są wskaźniki rozwoju gospodarczego?

Jest to zbiór przygotowanych i przetworzonych danych statystycznych, obrazujących konkretne fragmenty gospodarki danego kraju. Posiadają one swoją dynamikę i kierunek zmian; obserwując je, możemy ocenić ich jakość, a także porównać z analogicznymi wskaźnikami innych krajów. Niektóre z nich pozwalają ocenić stopień gospodarczego rozwoju danego państwa.
Do najważniejszych wskaźników o charakterze ilościowym należą: produkt krajowy brutto (zsumowana wartość dóbr i usług, wytworzonych na terenie danego kraju w kreślonym czasie), produkt narodowy brutto (zsumowana wartość dóbr i usług wytworzonych przez obywateli danego kraju niezależnie od tego, czy działają oni na terenie danego państwa, czy poza jego granicami), parytet siły nabywczej, wysokość podstawowej stopy procentowej (cena, po jakiej bank centralny udziela kredytu bankom komercyjnym), stopa inflacji, wysokość deficytu budżetowego, delator oraz wolumen importu i eksportu przeliczony na mieszkańca.
Wskaźnikami syntetycznymi oraz jakościowymi są natomiast: wskaźnik zatrudnienia, poziom zadłużenia w relacji do PKB, efektywna stawka opodatkowania, kapitalizacja giełdy w stosunku do PKB, rozmiary sektora bankowego w stosunku do PKB, wskaźnik aktywności gospodarczej, rozmiary inwestycji w stosunku do produktu krajowego brutto, liczba przyznawanych patentów, wskaźniki struktury importu oraz eksportu, poziom analfabetyzmu i inne.
Znaczna część tych wskaźników zawarta jest w rocznikach statystycznych.

Więcej informacji na:
http://www.newtrader.pl/wskazniki-gospodarcze,706,ekonomia.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2012-10-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Koniunktura gospodarcza w województwach – wrzesień 2012

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową upublicznił nowy miesięczny raport dotyczący stanu koniunktury gospodarczej. Jak czytamy na stronie Instytutu, od roku 2001 prowadzone są badania okoliczności wywierających znaczny, głównie pozytywny, wpływ na warunki ekonomiczne. Prowadzone są one każdego miesiąca, a polegają na wywiadach ankietowych, adresowanych do określonej grupy podmiotów gospodarczych. Pytania oscylują wokół odczuć dotyczących sytuacji gospodarczej danego województwa, firm, poziomu produkcji, zatrudnienia, oczekiwań w bliskiej przyszłości. Dysponując zebranymi w ten sposób danymi, Instytut określa wskaźniki koniunktury tak dla kraju, jak i każdego z województw.

Zapraszamy do lektury raportu:

Koniunktura gospodarcza w województwach wg IBnGR

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-24 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Targi innowacyjności i wynalazczości Brussels Innova, 15-17 listopada 2012 r

Wydział Promocji  Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają do udziału w Targach Innowacyjności i Wynalazczości Brussels Innova, które odbędą się w dniach 15-17 listopada 2012 r. w Brukseli.

Targi innowacyjności i wynalazczości Brussels Innova, których organizatorem jest firma Conceptum, to doroczne targi gromadzące wynalazców z kilkunastu krajów, przy czym polska delegacja zawsze odgrywa znaczącą rolę wśród wystawców. W roku 2011 delegacja polska, ze swoimi 95 wynalazkami, była najliczniejszą spośród prezentujących się krajów. Polska ekspozycja jest zazwyczaj objęta patronatem Ministra Gospodarki, który funduje dwie nagrody dla wyróżniających się polskich wynalazców. Przeglądu i oceny wynalazków dokonuje międzynarodowe jury, które następnie przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach. Należy podkreślić, że najbardziej prestiżowa nagroda - Grand Prix Innova - od kilku lat przyznawana jest polskim wynalazkom. W czasie trwania salonu polskie jednostki naukowo-badawcze oraz wynalazcy nawiązują nowe kontakty oraz przeprowadzonych jest szereg rozmów handlowych.

Polskie innowacyjne firmy zainteresowane zaprezentowaniem swoich materiałów informacyjno-promocyjnych na targach Brussels Innova, proszone są o kontakt z WPHI w Brukseli: tel.: +32 2 771 67 54, brussels@trade.gov.pl.

Źródło: http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/targi-innowacyjnosci-i-wynalazczosci-brussels-innova-15-17-listopada-2012-r-bruksela.html


podkarpackie
2012-10-23 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc październik 2012 w BPPiO w Stalowej Woli.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc październik 2012 w BPPiO w Stalowej Woli. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

podkarpackie
2012-10-23 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc listopad 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc listopad 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +