Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2012-10-25 | Aktywne obywatelstwo

Artykuł promujący bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie w Tygodniku „Sztafeta”

Informujemy, iż w ramach działań promocyjno-informacyjnych służących upowszechnianiu informacji o bezpłatnych poradach w dniu dzisiejszym – 25 października 2012 r. ukazał się artykuł w Tygodniku „Sztafeta”.
Zapraszamy do lektury artykułu – jest on również dostępny na stronie internetowej projektu „Aktywne obywatelstwo” w zakładce Upowszechnianie poradnictwa prawnego i obywatelskiego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-25 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Trzeci polsko - izraelski konkurs na projekty badawczo - rozwojowe

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju wspólnie z Izraelskim Centrum Badań i Rozwoju dla Przemysłu MATIMOP/ISERD ogłaszają trzeci wspólny konkurs na projekty badawczo-rozwojowe, ukierunkowane na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych.

Wynikiem prac realizowanych w ramach dofinansowanych projektów powinny być rozwiązania gotowe do praktycznego zastosowania, mające potencjał rynkowy dla Polski, Izraela i Europy.

Wnioski o dofinansowanie projektów mogą dotyczyć dowolnych obszarów tematycznych. Projekty powinny spełniać kryteria komercjalizacji. Niniejszy konkurs jest realizowany zgodnie z warunkami analogicznymi jak dla Inicjatywy EUREKA.

Projekty wyłonione w konkursie otrzymają dofinansowanie w ramach przeznaczonych na ten cel środków narodowych, będących w dyspozycji NCBR (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i OCS (Office of the Chief Scientist of the Ministry of Industry & Trade and Labor, Israel). NCBR i MATIMOP/ISERD pomogą w uzyskaniu statusu EUREKI dla wyłonionych w konkursie projektów.

Szczegóły dotyczące harmonogramu, etapów konkursu, kryteriów kwalifikowalności wnioskodawców oraz wyboru wniosków dostępne są na stronie http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/wspolpraca-dwustronna/izrael/iii-konkursu-pl-il/art,1597,trzeci-polsko-izraelski-konkurs-na-projekty-badawczo-rozwojowe.html

Źródło: http://www.ncbir.pl


mazowieckie
2012-10-25 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym są wskaźniki rozwoju gospodarczego?

Jest to zbiór przygotowanych i przetworzonych danych statystycznych, obrazujących konkretne fragmenty gospodarki danego kraju. Posiadają one swoją dynamikę i kierunek zmian; obserwując je, możemy ocenić ich jakość, a także porównać z analogicznymi wskaźnikami innych krajów. Niektóre z nich pozwalają ocenić stopień gospodarczego rozwoju danego państwa.
Do najważniejszych wskaźników o charakterze ilościowym należą: produkt krajowy brutto (zsumowana wartość dóbr i usług, wytworzonych na terenie danego kraju w kreślonym czasie), produkt narodowy brutto (zsumowana wartość dóbr i usług wytworzonych przez obywateli danego kraju niezależnie od tego, czy działają oni na terenie danego państwa, czy poza jego granicami), parytet siły nabywczej, wysokość podstawowej stopy procentowej (cena, po jakiej bank centralny udziela kredytu bankom komercyjnym), stopa inflacji, wysokość deficytu budżetowego, delator oraz wolumen importu i eksportu przeliczony na mieszkańca.
Wskaźnikami syntetycznymi oraz jakościowymi są natomiast: wskaźnik zatrudnienia, poziom zadłużenia w relacji do PKB, efektywna stawka opodatkowania, kapitalizacja giełdy w stosunku do PKB, rozmiary sektora bankowego w stosunku do PKB, wskaźnik aktywności gospodarczej, rozmiary inwestycji w stosunku do produktu krajowego brutto, liczba przyznawanych patentów, wskaźniki struktury importu oraz eksportu, poziom analfabetyzmu i inne.
Znaczna część tych wskaźników zawarta jest w rocznikach statystycznych.

Więcej informacji na:
http://www.newtrader.pl/wskazniki-gospodarcze,706,ekonomia.html

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2012-10-24 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Koniunktura gospodarcza w województwach – wrzesień 2012

Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową upublicznił nowy miesięczny raport dotyczący stanu koniunktury gospodarczej. Jak czytamy na stronie Instytutu, od roku 2001 prowadzone są badania okoliczności wywierających znaczny, głównie pozytywny, wpływ na warunki ekonomiczne. Prowadzone są one każdego miesiąca, a polegają na wywiadach ankietowych, adresowanych do określonej grupy podmiotów gospodarczych. Pytania oscylują wokół odczuć dotyczących sytuacji gospodarczej danego województwa, firm, poziomu produkcji, zatrudnienia, oczekiwań w bliskiej przyszłości. Dysponując zebranymi w ten sposób danymi, Instytut określa wskaźniki koniunktury tak dla kraju, jak i każdego z województw.

Zapraszamy do lektury raportu:

Koniunktura gospodarcza w województwach wg IBnGR

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-24 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Targi innowacyjności i wynalazczości Brussels Innova, 15-17 listopada 2012 r

Wydział Promocji  Handlu i Inwestycji Ambasady RP w Brukseli i Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zapraszają do udziału w Targach Innowacyjności i Wynalazczości Brussels Innova, które odbędą się w dniach 15-17 listopada 2012 r. w Brukseli.

Targi innowacyjności i wynalazczości Brussels Innova, których organizatorem jest firma Conceptum, to doroczne targi gromadzące wynalazców z kilkunastu krajów, przy czym polska delegacja zawsze odgrywa znaczącą rolę wśród wystawców. W roku 2011 delegacja polska, ze swoimi 95 wynalazkami, była najliczniejszą spośród prezentujących się krajów. Polska ekspozycja jest zazwyczaj objęta patronatem Ministra Gospodarki, który funduje dwie nagrody dla wyróżniających się polskich wynalazców. Przeglądu i oceny wynalazków dokonuje międzynarodowe jury, które następnie przyznaje nagrody w poszczególnych kategoriach. Należy podkreślić, że najbardziej prestiżowa nagroda - Grand Prix Innova - od kilku lat przyznawana jest polskim wynalazkom. W czasie trwania salonu polskie jednostki naukowo-badawcze oraz wynalazcy nawiązują nowe kontakty oraz przeprowadzonych jest szereg rozmów handlowych.

Polskie innowacyjne firmy zainteresowane zaprezentowaniem swoich materiałów informacyjno-promocyjnych na targach Brussels Innova, proszone są o kontakt z WPHI w Brukseli: tel.: +32 2 771 67 54, brussels@trade.gov.pl.

Źródło: http://www.een.org.pl/index.php/targi-misje-i-gieldy-kooperacyjne/articles/targi-innowacyjnosci-i-wynalazczosci-brussels-innova-15-17-listopada-2012-r-bruksela.html


podkarpackie
2012-10-23 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc październik 2012 w BPPiO w Stalowej Woli.

Informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc październik 2012 w BPPiO w Stalowej Woli. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

podkarpackie
2012-10-23 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc listopad 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc listopad 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogólnopolskie
2012-10-23 |

"Lubelskie. Smakuj życie" - Konkurs fotograficzny

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zaprasza do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym na najlepszą fotografię z Regionu Lubelskiego „Lubelskie. Smakuj życie".
Zdjęcia można przesyłać do końca października.

W konkursie nie ma ograniczeń w postaci wieku uczestników, stopnia profesjonalizmu czy konieczności ponoszenia opłat. Jest otwarty dla wszystkich fotografujących - profesjonalistów i amatorów, a zgłoszenie udziału jest bezpłatne. Do zdjęć trzeba dołączyć tylko wypełnioną kartę zgłoszenia i oświadczenie.

Autorzy najlepszych prac, wybrani przez jury złożone z artystów fotografików oraz specjalistów promocji, zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi w postaci sprzętu i akcesoriów foto o wartości: 3000 zł (I miejsce), 2000 zł (II) i 1000 zł (III) oraz pięcioma wyróżnieniami o wartości 400 zł (dla każdego wyróżnienia). Najlepsze prace będą pokazane na wystawie pokonkursowej w Centrum Promocji Województwa Lubelskiego, a później będą też służyły promocji regionu.

Więcej informacji na temat konkursu, regulamin oraz karta zgłoszeniowa są dostępne na stronie internetowej www.lubelskie.pl  

 


mazowieckie
2012-10-23 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Nowy biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

Ukazał się nowy numer Biuletynu MORP Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie. Szesnastostronicowe wydawnictwo zawiera wiele ciekawych informacji z regionu. Poświęcono go w zasadniczej części przybliżeniu działań prowadzonych w ramach projektu „Mazowiecki barometr – skuteczne narzędzie prognostyczne”. Jak czytamy we wstępie: „Nasi eksperci w interesujący sposób opisali korzyści, jakie mogą odnieść przedsiębiorcy, którzy sięgną do wyników naszych badań. W tym wydaniu możemy ponadto przeczytać m.in. o przyszłości flexicurity oraz nietypowym spojrzeniu na zjawisko bezrobocia – z perspektywy badania metodą autobiograficzną”. Oprócz tego znajdziemy artykuły dotyczące spowolnienia polskiej gospodarki i zaproszenie do konkursu dla uczniów szkół zawodowych.
Autorzy polecają przedsiębiorcom platformę internetową, gdzie zawarto przydatne materiały (m.in. na temat prognoz rozwoju gospodarki na Mazowszu, nastrojów wśród konsumentów). Jak zaznaczono, będzie można również porównać tam wyniki uzyskiwane wśród firm, działających w tej samej branży na Mazowszu.

Zapraszamy do lektury:

Biuletyn Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


świętokrzyskie
2012-10-23 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Konferencja inaugurująca Projekt "Przedsiębiorczy pracownik naukowy"

Firma EPRD Biuro Polityki Gospodarczej i Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji inaugurującej Projekt Przedsiębiorczy pracownik naukowy, która odbędzie się w Warszawie dnia 26 października 2012r w Centrum Bankowo-Finansowym „Nowy Świat” S.A., ul. Nowy Świat 6/12, SALA A.

Celem Projektu jest podniesienie umiejętności pracowników systemu B+R w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi oraz komercjalizacji rezultatów prac B+R; przedstawienie możliwości wypracowania ścieżki wdrożeniowej dla wybranych pomysłów naukowych.

W konferencji wezmą udział przedstawiciele administracji, nauki oraz biznesu.

Formuła konferencji uwzględnia przeprowadzenie debaty z osobami aktywnie angażującymi się w rozwój polskiej nauki i znającymi problematykę zwiększenia rynkowego charakteru badań naukowych.

Konferencja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

Zapraszam do rejestracji przez stronę internetową www.komercjalizacja.eprd.pl.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=823E90442E004A8AA8E8AB2E8C1ED71C
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +