Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-10-15 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Kapitał na start-up i co dalej?

Jesienią rusza kolejny cykl konferencji naukowo-informacyjnych w ramach Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja. Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 października br. o godz. 10.45 w Katowicach w Park Hotel Diament.

Konferencja pn. Kapitał na start-up i co dalej? dedykowana jest wszystkim osobom, które prowadzą działalność w obszarze startupów lub zamierzają założyć własną firmę.

Podczas spotkania uczestnicy podejmą dyskusję na temat innowacyjności, tego jak należy ją rozumieć w kontekście startupów i jakie są prognozy dla rozwoju tych przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto spotkaniu towarzyszyć będzie kojarzenie ofert gospodarczych, organizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Biznesu.

Więcej informacji oraz agenda na stronie: http://psab.pl/konferencja---kapital-na-start-up-i-co-dalej---.html.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja, której można dokonać poprzez stronę www.psab.pl.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=79A211892830481EA87FDFD9124C0FE1


lubelskie
2012-10-15 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie II edycji kursu "Rachunkowość z zaawansowanym Excelem"

Informujemy, że w dniu 15 października 2012 r. w Lublinie rozpoczęła się II edycja kursu „Rachunkowość z zaawansowanym Excelem”. W zajęciach bierze udział dziewięć uczestniczek oraz jeden uczestnik z przedsiębiorstw z naszego regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-12 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Konkurs Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

PARP ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Budżet Działania wynosi 400 817 882,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie projektów wynosi 364 636 800,00 PLN.

Szczegóły dotyczące warunków konkursu, przygotowania i składania wniosku można znaleźć na stronie http://poig.parp.gov.pl/index/more/28804#_ftn1

Źródło: www.parp.gov.pl

 


lubelskie
2012-10-12 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się dziś weekend.  

Program wydarzeń kulturalnych w weekend 12-14 października 2012


świętokrzyskie
2012-10-11 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Andrzej Mochoń Wizjonerem 2012 w prestiżowym konkursie Dziennika Gazety Prawnej

Za wizję i realizację projektu rozbudowy i modernizacji kieleckiego ośrodka wystawienniczego tytuł Wizjonera 2012 w pierwszej edycji konkursu otrzymał prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń. Nagroda przyznawana jest dla osób, które wpływają na dynamiczny rozwój swoich firm, a poprzez to na rozwój polskiej gospodarki, które nie boją się nowych wyzwań lecz same sobie je stawiają. Wręczenie nagród odbyło się 28 września podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Do konkursu zgłoszono aż sześćdziesięciu kandydatów. Do ostatecznych eliminacji przeszło piętnastu biznesmenów i menedżerów z największych polskich firm i instytucji, którzy pokazali wizję, wykazali się determinacją i odwagą, by wdrożyć z sukcesem śmiałe pomysły biznesowe, często wbrew niesprzyjającemu otoczeniu rynkowemu. Wśród piętnastki znalazł się prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń.

Spośród grupy nominowanych w III etapie kapituła wybrała pięciu laureatów. To ludzie biznesu, którzy z sukcesem zrealizowali ryzykowne projekty, korzystnie wpływające na sytuację finansową i rynkową firmy. Przede wszystkim przyczynili się do wzrostu wartości spółki o co najmniej 5 proc, podnieśli przychody o co najmniej 15 proc lub zapewnili firmie 10 proc. dynamikę zysków. Kapituła wzięła pod uwagę najlepsze projekty uruchomione od 1 czerwca 2010 r. do stycznia 2012 r.

- Wizja ma szansę powodzenia, jeśli znajdą się ludzie, którzy widzą to samo. Mam szczęście pracować z zespołem, który chce i realizuje wspólnie ze mną nierzadko trudne zadania. Najważniejsze jest by osiągnąć zamierzony cel , a że Targi Kielce stawiają sobie wysoko poprzeczkę droga nie jest łatwa, tym bardziej mam satysfakcję z otrzymanej nagrody – powiedział prezes zarządu Targów Kielce Andrzej Mochoń.

W obradach kapituły konkursu wzięli udział: Ryszard Petru partner w PricewaterhausCooper oraz Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Mariusz Grendowicz prezes Rady Nadzorczej Money Makers SA, Aleksander Lesz prezes Zarządu GNA SA, Łukasz Korycki z-ca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej oraz Marcin Piasecki wydawca w DGP.

Źródło: http://www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=news&news=978


ogólnopolskie
2012-10-11 |

Podziękowania

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” składa wyrazy podziękowania Polskiemu Związkowi Głuchych - Oddział Łódzki, za możliwość zakupienia w promocyjnej cenie książek pt. „Polski Język Migowy – Konwersacje”, dla uczestników szkoleń „Kurs języka migowego”, realizowanych na zlecenie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie.


mazowieckie
2012-10-11 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Ruszyła strona internetowa projektu "Badania dla Rozwoju Mazowsza"

Z przyjemnością informujemy, że została uruchomiona strona internetowa projektu badawczego „Badania dla Rozwoju Mazowsza”. Głównym celem projektu jest dostarczenie do końca września 2013 r. regionowi mazowieckiemu wiedzy nt. kondycji mazowieckich branż, szczególnie branż przechodzących lub wymagających procesów modernizacyjnych i adaptacyjnych, co umożliwi właściwe formułowanie polityki rozwoju i programów zaradczych dla polepszenia sytuacji na mazowieckim rynku pracy.

Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej projektu, gdzie będziemy zamieszczać wszystkie informacje na temat działań projektowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


świętokrzyskie
2012-10-10 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Inkubator Przedsiębiorczości. Hala i biura już prawie gotowe

Największą tegoroczną inwestycją gminy Skarżysko jest budowa inkubatora przedsiębiorczości. Hala i biura, już stojące na terenach przejętych od Mesko, mają być wynajmowane na preferencyjnych warunkach nowym przedsiębiorstwom, które będą zakładać młodzi skarżyszczanie.

Pomysły zgłaszających się będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli inwestora i naukowców z politechnik radomskiej i świętokrzyskiej. To przedsięwzięcie, do którego gmina będzie dopłacać, ma przyspieszyć rozwój Skarżyska. Koszt to aż 11 milionów złotych, z czego połowę dała Unia Europejska. Jak informuje prezydent Roman Wojcieszek, inkubator ma ruszyć od stycznia. Otwarcie poprzedzi kampania reklamowa.

Źródło: http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/inkubator-przedsiebiorczosci-hala-i-biura-juz-prawie-gotowe


świętokrzyskie
2012-10-09 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Polskie uczelnie kształcą innowatorów

Na polskich uczelniach przybywa kierunków i studiów podyplomowych kształcących specjalistów w różnych obszarach innowacyjności. W nowym roku akademickim, oprócz menedżerów innowacji, będą nimi zarządzający designem w przemyśle kreatywnym oraz brokerzy technologii.

Jako jedna z pierwszych edukację w zakresie innowacji, ukierunkowaną na kształcenie pośredników między sektorem gospodarki i nauki, rozpoczęła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, gdzie od 2010 roku prowadzone są „Podyplomowe Studia Menedżer Innowacji”. Projekt, którego realizacja zakończy się w 2013 r. uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest adresowany wyłącznie do pracowników uczelni, jednostek badawczych oraz placówek naukowych PAN. W grudniu ruszy jego kolejna IV edycja. Bezpłatne zajęcia odbywają się w 5 blokach tematycznych dotyczących m.in. technik zarządzania projektem, regulacji prawnych i podatkowych oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych. Zamyka je sesja wyjazdowa, w ramach której uczestnicy odwiedzają firmy komercjalizujące wyniki swoich badań.

Na jesieni rozpocznie się kolejna edycji studiów podyplomowych w zakresie komercjalizacji nauki i technologii na Uniwersytecie Łódzkim. Są one realizowane w oparciu o wyłączną licencję przyznaną UŁ przez amerykański University of Texas w ramach zobowiązania offsetowego. Zajęcia, prowadzone w wersji stacjonarnej oraz on-line są dofinansowane z EFS i adresowane – podobnie jak w przypadku SGH – do pracowników z jednostek naukowych oraz podmiotów pracujących na rzecz nauki. Program nauki trwa 1 rok i obejmuje 316 godzin zajęć, a warunkiem ukończenia edukacji jest przygotowanie planu wdrożenia innowacji lub komercjalizacji produktu, usługi i technologii.

Nowatorskie studia menedżerskie z zakresu zarządzania designem uruchamia zamiejscowy oddział Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Partnerem kierunku jest Concordia Design – coraz bardziej znane poznańskie centrum innowacji, designu i kreatywności - będące interdyscyplinarną platformą współpracy wielkopolskich firm reprezentujących przemysł kreatywny. Oferta kierowana jest do praktyków m.in. do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, kierowników działów rozwoju, marketingu, badań i analiz, dyrektorów i kierowników produkcji, ale także do absolwentów studiów projektowych i technicznych.

W październiku studia podyplomowe rozpoczną również kandydaci na menedżerów innowacji oraz brokerów technologii w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Oba kierunki są elementem projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Uczelnia kształci krajowych innowatorów już od lat, a jednym z nich jest Michał Mikulski – twórca jednoosiowego egzoszkieletu ramienia - nagrodzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości tytułem Akademickiego Mistrza Innowacyjności 2011 roku oraz wyróżnieniem w tegorocznym XV Konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym w ramach kampanii promocji postaw proinnowacyjnych „Świat potrzebuje Twoich Pomysłów”.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=8AE773AAC92E40AB9E0E958BB14D72CE


lubelskie
2012-10-09 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla I edycji kursu „Masaż z językiem angielskim”

 Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące I edycji kursu „Masaż z językiem angielskim”


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +