Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:mazowieckie
2012-10-18 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym są procesy adaptacyjne i modernizacyjne?

Procesy adaptacyjne – to przystosowanie się grupy, instytucji lub jednostki ludzkiej do zupełnie nowych warunków – kulturowych bądź społecznych.

W przypadku instytucji adaptacja będzie polegała na dostosowaniu formy organizacyjnej lub treści prowadzonych działań do zmieniającego się otoczenia gospodarczego. Minimalnym celem jest przetrwanie, optymalnym – przetrwanie oraz rozwój.

Procesy modernizacyjne
– służą unowocześnianiu działań jednostki, organizacji bądź grupy.

Przedsiębiorstwa poddające się temu procesowi stawiają sobie za cel unowocześnienie swoich metod zarządzania/funkcjonowania bądź/i prowadzonych działań. Docelowym skutkiem będzie próba sprostania zmieniającemu się otoczeniu, które często samo wymusza na organizacji zmianę (brak zmian może oznaczać stopniowe wypadnięcie z rynku), lub też zmianę samego przedsiębiorstwa, które chce wyjść z nowym towarem, usługą, działalnością i w tym celu wymienia np. park maszynowy czy podejmuje aktywność w nowym obszarze.

Więcej na ten temat:

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ponadregionalne
2012-10-18 | Kompetentni 2.1.1

Rekrutacja na szkolenie z asertywności nadal otwarta.

Informujemy, iż rekrutacja na szkolenie „Asertywność/argumentowanie i obrona własnego zdania” jest nadal otwarta, prosimy wypełnić formularz wstępny on-line, a skontaktujemy się z Państwem i pomożemy wypełnić dokumenty zgłoszeniowe dla firmy.

Szkolenie odbędzie się w dniach 26 -28 października 2012r. w Hotelu Gromada – Dom Chłopa w Warszawie.

Uczestnikami projektu są: przedsiębiorcy oraz ich wydelegowani pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, posiadający wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne.

Miejsca na szkoleniach tylko dla osób 45+.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


mazowieckie
2012-10-17 | Badania dla Rozwoju Mazowsza

Czym są badania socjologiczne?

Badania socjologiczne służą poznaniu otaczającej nas rzeczywistości. Badacz usiłuje dociec, dlaczego świat wokół nas wygląda tak a nie inaczej; posługuje się rozmaitymi narzędziami badawczymi (wywiady, obserwacje, desk research – praca nad literaturą, kontakt z innymi badaczami). Jego podstawową rolą jest opis, zrozumienie oraz – niekiedy – przewidywanie. 

W projekcie „Badania dla Rozwoju Mazowsza” będziemy mieć do czynienia z próbą opisu rzeczywistości gospodarczej, dotyczącej Mazowsza. Za pomocą nauk: ekonomii, socjologii i statystyki, będziemy diagnozować rzeczywistość rynkową. Zechcemy zdiagnozować, które z branż tego regionu wymagają adaptacji oraz modernizacji, aby wesprzeć region mazowiecki w podejmowaniu trafnych, służących rozwojowi decyzji ekonomicznych.

Na ten temat polecamy również: Rola metod ilościowych w badaniach społecznych.

 

Projekt „Badania dla Rozwoju Mazowsza” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


świętokrzyskie
2012-10-17 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Parki technologiczne – otoczenie innowacyjnego biznesu

- Parki technologiczne to nie tylko nowoczesne budynki czy atrakcyjne tereny. To przede wszystkim miejsca dynamicznego rozwoju innowacyjnych firm, które tworzą nowe miejsca pracy – powiedział wiceminister gospodarki Dariusz Bogdan podczas konferencji „Parki dziś i jutro. Co wynika z benchamarkingu parków technologicznych w Polsce?”. Dyskusja odbyła się 4 października 2012 r. w Warszawie.

- Dzięki lokalnym inicjatywom oraz znacznym funduszom europejskim parki technologiczne oferują przedsiębiorcom korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – powiedział wiceminister Bogdan.

Przypomniał, że w MG powstaje „Program Rozwoju Przedsiębiorstw”, który będzie podstawą do opracowywania programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności. – Chcemy wzmocnić instytucje otoczenia biznesu i stworzyć efektywną sieć ośrodków wspierających innowacyjne przedsiębiorstwa – wyjaśnił.

Inicjatywa „Benchmarking parków technologicznych - edycja 2012” jest elementem projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości „Rozwój zasobów ludzkich poprzez promowanie wiedzy, transfer i upowszechnianie innowacji”. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Źródło: http://www.mg.gov.pl/node/16924


świętokrzyskie
2012-10-16 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Warsztaty na temat venture capital

3 października 2012 roku, z inicjatywy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Krajowego Punktu Kontaktowego Competitiveness and Innovation framework Programme (CIP) dla polskiego rynku finansowego, pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego, odbył się drugi z serii warsztatów poświęconych perspektywom rozwoju funduszy venture capital w Polsce.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, Krajowego Funduszu Kapitałowego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych, US-Polish Trade Council oraz inwestorów, przedsiębiorców, a także doradców prawnych i podatkowych.

Spotkanie otworzył Pan Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta. Minister Dziekoński zaproponował zebranym dyskusję na temat tego na ile władza publiczna – poprzez alokację środków publicznych, a na ile kapitał prywatny powinien uczestniczyć w venture capital.

W programie tym uczestniczy już 19 państw, a większość MŚP wspartych przez pośredników CIP uzyskuje wstęp na rynki światowe. CIP może być również szansą dla naszego rynku venture capital w zakresie nabycia nowych kontaktów i kompetencji przed bardziej wymagającymi programami po 2013 roku.

Uczestnicy zidentyfikowali szereg barier prawno-regulacyjnych dla funkcjonowania i rozwoju rynku venture capital. Ich podstawowym zarzutem dla systemu prawno-podatkowego w Polsce jest jego awersja do ryzyka i nieelastyczność. Te dwie cechy, zdaniem biorących udział w warsztatach, generują koszty transakcyjne zwłaszcza po stronie przedsiębiorców i funduszy venture capital. Konsekwencje tych kosztów ponoszą wszyscy uczestnicy rynku – również państwo.

Warsztaty zakończy seminarium, które odbędzie się 26 listopada w centrum kongresowym na Stadionie Narodowym.

Źródło: http://www.inwestycjewinnowacje.pl/czytaj,901,warsztaty-na-temat-venture-capital.html

 


świętokrzyskie
2012-10-15 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Kapitał na start-up i co dalej?

Jesienią rusza kolejny cykl konferencji naukowo-informacyjnych w ramach Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu – Innowacja. Najbliższe spotkanie odbędzie się 16 października br. o godz. 10.45 w Katowicach w Park Hotel Diament.

Konferencja pn. Kapitał na start-up i co dalej? dedykowana jest wszystkim osobom, które prowadzą działalność w obszarze startupów lub zamierzają założyć własną firmę.

Podczas spotkania uczestnicy podejmą dyskusję na temat innowacyjności, tego jak należy ją rozumieć w kontekście startupów i jakie są prognozy dla rozwoju tych przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto spotkaniu towarzyszyć będzie kojarzenie ofert gospodarczych, organizowane we współpracy z Regionalnym Centrum Biznesu.

Więcej informacji oraz agenda na stronie: http://psab.pl/konferencja---kapital-na-start-up-i-co-dalej---.html.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, konieczna jest rejestracja, której można dokonać poprzez stronę www.psab.pl.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=79A211892830481EA87FDFD9124C0FE1


lubelskie
2012-10-15 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rozpoczęcie II edycji kursu "Rachunkowość z zaawansowanym Excelem"

Informujemy, że w dniu 15 października 2012 r. w Lublinie rozpoczęła się II edycja kursu „Rachunkowość z zaawansowanym Excelem”. W zajęciach bierze udział dziewięć uczestniczek oraz jeden uczestnik z przedsiębiorstw z naszego regionu.

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-12 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Konkurs Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”

PARP ogłosił konkurs projektów w ramach Działania 8.2 „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Przedmiotem wsparcia będą przedsięwzięcia o charakterze technicznym, informatycznym i organizacyjnym, obejmujące relacje usługowe między współpracującymi przedsiębiorcami realizowane z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych przeznaczonych do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań między tymi przedsiębiorcami. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

O dofinansowanie w ramach Działania 8.2 PO IG mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą i posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, współpracujący na zasadzie zawartych umów, z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorcami, planujący współpracę biznesową w oparciu o rozwiązania elektroniczne.

Budżet Działania wynosi 400 817 882,00 EUR.

Kwota środków przeznaczonych na wsparcie projektów wynosi 364 636 800,00 PLN.

Szczegóły dotyczące warunków konkursu, przygotowania i składania wniosku można znaleźć na stronie http://poig.parp.gov.pl/index/more/28804#_ftn1

Źródło: www.parp.gov.pl

 


lubelskie
2012-10-12 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się dziś weekend.  

Program wydarzeń kulturalnych w weekend 12-14 października 2012


świętokrzyskie
2012-10-11 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Andrzej Mochoń Wizjonerem 2012 w prestiżowym konkursie Dziennika Gazety Prawnej

Za wizję i realizację projektu rozbudowy i modernizacji kieleckiego ośrodka wystawienniczego tytuł Wizjonera 2012 w pierwszej edycji konkursu otrzymał prezes Targów Kielce Andrzej Mochoń. Nagroda przyznawana jest dla osób, które wpływają na dynamiczny rozwój swoich firm, a poprzez to na rozwój polskiej gospodarki, które nie boją się nowych wyzwań lecz same sobie je stawiają. Wręczenie nagród odbyło się 28 września podczas Europejskiego Forum Nowych Idei w Sopocie.

Do konkursu zgłoszono aż sześćdziesięciu kandydatów. Do ostatecznych eliminacji przeszło piętnastu biznesmenów i menedżerów z największych polskich firm i instytucji, którzy pokazali wizję, wykazali się determinacją i odwagą, by wdrożyć z sukcesem śmiałe pomysły biznesowe, często wbrew niesprzyjającemu otoczeniu rynkowemu. Wśród piętnastki znalazł się prezes Zarządu Targów Kielce dr Andrzej Mochoń.

Spośród grupy nominowanych w III etapie kapituła wybrała pięciu laureatów. To ludzie biznesu, którzy z sukcesem zrealizowali ryzykowne projekty, korzystnie wpływające na sytuację finansową i rynkową firmy. Przede wszystkim przyczynili się do wzrostu wartości spółki o co najmniej 5 proc, podnieśli przychody o co najmniej 15 proc lub zapewnili firmie 10 proc. dynamikę zysków. Kapituła wzięła pod uwagę najlepsze projekty uruchomione od 1 czerwca 2010 r. do stycznia 2012 r.

- Wizja ma szansę powodzenia, jeśli znajdą się ludzie, którzy widzą to samo. Mam szczęście pracować z zespołem, który chce i realizuje wspólnie ze mną nierzadko trudne zadania. Najważniejsze jest by osiągnąć zamierzony cel , a że Targi Kielce stawiają sobie wysoko poprzeczkę droga nie jest łatwa, tym bardziej mam satysfakcję z otrzymanej nagrody – powiedział prezes zarządu Targów Kielce Andrzej Mochoń.

W obradach kapituły konkursu wzięli udział: Ryszard Petru partner w PricewaterhausCooper oraz Przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Mariusz Grendowicz prezes Rady Nadzorczej Money Makers SA, Aleksander Lesz prezes Zarządu GNA SA, Łukasz Korycki z-ca redaktora naczelnego Dziennika Gazety Prawnej oraz Marcin Piasecki wydawca w DGP.

Źródło: http://www.targikielce.pl/index.html?k=main&s=news&news=978
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +