Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-10-09 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Polskie uczelnie kształcą innowatorów

Na polskich uczelniach przybywa kierunków i studiów podyplomowych kształcących specjalistów w różnych obszarach innowacyjności. W nowym roku akademickim, oprócz menedżerów innowacji, będą nimi zarządzający designem w przemyśle kreatywnym oraz brokerzy technologii.

Jako jedna z pierwszych edukację w zakresie innowacji, ukierunkowaną na kształcenie pośredników między sektorem gospodarki i nauki, rozpoczęła Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, gdzie od 2010 roku prowadzone są „Podyplomowe Studia Menedżer Innowacji”. Projekt, którego realizacja zakończy się w 2013 r. uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i jest adresowany wyłącznie do pracowników uczelni, jednostek badawczych oraz placówek naukowych PAN. W grudniu ruszy jego kolejna IV edycja. Bezpłatne zajęcia odbywają się w 5 blokach tematycznych dotyczących m.in. technik zarządzania projektem, regulacji prawnych i podatkowych oraz przygotowywania wniosków o dofinansowanie ze środków publicznych. Zamyka je sesja wyjazdowa, w ramach której uczestnicy odwiedzają firmy komercjalizujące wyniki swoich badań.

Na jesieni rozpocznie się kolejna edycji studiów podyplomowych w zakresie komercjalizacji nauki i technologii na Uniwersytecie Łódzkim. Są one realizowane w oparciu o wyłączną licencję przyznaną UŁ przez amerykański University of Texas w ramach zobowiązania offsetowego. Zajęcia, prowadzone w wersji stacjonarnej oraz on-line są dofinansowane z EFS i adresowane – podobnie jak w przypadku SGH – do pracowników z jednostek naukowych oraz podmiotów pracujących na rzecz nauki. Program nauki trwa 1 rok i obejmuje 316 godzin zajęć, a warunkiem ukończenia edukacji jest przygotowanie planu wdrożenia innowacji lub komercjalizacji produktu, usługi i technologii.

Nowatorskie studia menedżerskie z zakresu zarządzania designem uruchamia zamiejscowy oddział Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Poznaniu. Partnerem kierunku jest Concordia Design – coraz bardziej znane poznańskie centrum innowacji, designu i kreatywności - będące interdyscyplinarną platformą współpracy wielkopolskich firm reprezentujących przemysł kreatywny. Oferta kierowana jest do praktyków m.in. do kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, kierowników działów rozwoju, marketingu, badań i analiz, dyrektorów i kierowników produkcji, ale także do absolwentów studiów projektowych i technicznych.

W październiku studia podyplomowe rozpoczną również kandydaci na menedżerów innowacji oraz brokerów technologii w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Oba kierunki są elementem projektu „Zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Uczelnia kształci krajowych innowatorów już od lat, a jednym z nich jest Michał Mikulski – twórca jednoosiowego egzoszkieletu ramienia - nagrodzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości tytułem Akademickiego Mistrza Innowacyjności 2011 roku oraz wyróżnieniem w tegorocznym XV Konkursie Polski Produkt Przyszłości, organizowanym w ramach kampanii promocji postaw proinnowacyjnych „Świat potrzebuje Twoich Pomysłów”.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=8AE773AAC92E40AB9E0E958BB14D72CE


lubelskie
2012-10-09 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla I edycji kursu „Masaż z językiem angielskim”

 Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące I edycji kursu „Masaż z językiem angielskim”


Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-10-08 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Innowacyjny student, innowacyjny pracownik - tak się tworzy kreatywne jutro!

Dnia 28 września 2012 roku w Pałacu Staszica w Warszawie odbyła się uroczystość pod hasłem „Innowacyjny student, innowacyjny pracownik – tak się tworzy kreatywne jutro!”. Podczas gali zostały wręczone nagrody laureatom Konkursu „Akademicki Mistrz Innowacyjności” oraz Konkursu „Kreowanie Jutra”.

Konkurs Akademicki Mistrz Innowacyjności (AMI) jest dedykowany absolwentom uczelni, a jego celem jest wyłonienie i promocja najlepszych prac magisterskich traktujących o nowych trendach w innowacjach, m.in. ekoinnowacjach, innowacjach w sektorze usług, nowym podejściu do zamówień publicznych, czy popytowym podejściu do tworzenia innowacji. Z kolei Konkurs Kreowanie Jutra (KJ) poświęcony jest pracownikom - autorom nowatorskich rozwiązań, które wpłynęły na poprawę funkcjonowania ich miejsc pracy, a także pracodawcom, tworzącym przyjazne otoczenie sprzyjające rozwojowi kreatywności swoich pracowników. Konkursy są elementem prowadzonej przez PARP ogólnopolskiej kampanii informacyjnej „Świat potrzebuje Twoich Pomysłów”, której głównym celem jest kreowanie postaw proinnowacyjnych oraz budowanie świadomości na temat roli innowacyjności w tworzeniu gospodarki opartej na wiedzy. Ideą kampanii jest także szeroko zakrojona akcja promowania innowacyjności wśród przedstawicieli środowisk naukowych, przedsiębiorców, administracji, instytucji otoczenia biznesu, a także mediów, dzięki którym temat ten będzie mógł trafić do szerszego grona odbiorców.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/index/more/28810


świętokrzyskie
2012-10-08 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Akcja plakatowania w Kielcach

Informujemy, że w dniach 8-21 października na terenie Kielc ruszyła akcja plakatowania. Plakaty informujące o projekcie można spotkać w następujących miejscach:

 • na ul. Czarnowskiej (przy dawnym kinie Romantica)
 • na ul. Żelaznej (przy dworcu PKP)
 • na ul. Żytniej (przy Hali widowiskowo-sportowej)
 • na ul. Leśnej (przy UJK Kielce)
 • na ul. Seminaryjskiej (obok kieleckich bazarów)
 • przy skrzyżowaniu ulic Seminaryjskiej i Jana Pawła II
 • przy skrzyżowaniu ulic Winnickiej i Zagórskiej

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 


lubelskie
2012-10-08 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie I edycji kursu „Masaż z językiem angielskim"

Informujemy, że dnia 6 października 2012 r. uczestniczki i uczestnicy I edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Masażu z językiem angielskim” przystąpili do egzaminu podsumowującego kurs.

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.

 

Gratulujemy!

 

Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


podkarpackie
2012-10-05 | Aktywne obywatelstwo

To już 5866 porad w BPPiO

Kolejny już raz prezentujemy Państwu efekty działalności Biur Porad Prawnych i Obywatelskich prowadzonych przez Fundację „Fundusz Inicjatyw” i tym samym informujemy, że we wrześniu 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu udzielono 300 porad prawnych i obywatelskich 182 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 5866 porad 3907 osobom.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

świętokrzyskie
2012-10-05 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Pierwszy konkurs w ramach programu Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy

24 września 2012 roku rozpoczął się nabór wniosków w programie Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy. Łączny budżet programy wynosi 1 miliard złotych.

Program Blue Gas – Polski Gaz Łupkowy jest wynikiem porozumienia podpisanego w lipcu 2012 r. przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. o wspólnym finansowaniu prac badawczo-rozwojowych, dotyczących oryginalnych technologii eksploatacji gazu łupkowego. Program jest ukierunkowany na wsparcie zintegrowanych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych, obejmujących również przetestowanie opracowanego rozwiązania w skali pilotażowej.

Konkurs skierowany jest do konsorcjów naukowych z udziałem przedsiębiorców.

O dofinansowanie z NCBR konsorcja mogą się starać w ramach dwóch ścieżek:

• ścieżka A: z udziałem co najmniej jednej jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą i co najmniej jednego dużego przedsiębiorcy,

• ścieżka B: z udziałem co najmniej jednej jednostki naukowej niebędącej przedsiębiorcą i co najmniej jednego mikro/małego lub średniego przedsiębiorcy.

Wnioski można składać w terminie 24 września – 22 listopada.

II konkurs ogłoszony zostanie w 2013 r.

Szczegółowe informacje w sprawie konkursu znajdują na stronie http://www.ncbir.pl


podkarpackie
2012-10-05 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Stalowej Woli

Informujemy, że w okresie 8 - 12 października 2012 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich.

Harmonogramy dyżurów są dostępne w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

international
2012-10-05 | Woman in the modern world

Podsumowując projekt WMW… / Summing up WMW project…

W ramach realizowanego przez Fundację projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world”, oprócz lokalnych spotkań Grupy wsparcia będących istotą projektu, organizacje partnerskie przygotowały dwa produkty podsumowujące ich działania:

Historie kobiet sukcesu to broszura składająca się z 18 historii (dobrych praktyk) opisujących kobiety, które osiągnęły sukces i spełniają się w sferze prywatnej i/lub zawodowej. Broszura została przygotowana przez wszystkie organizacje partnerskie - każda z nich opracowała trzy historie z wykorzystaniem zasobów Internetu, publikacji, programów i wywiadów.
 
Gender z perspektywy WMW - problemy, możliwości, rozwiązania to zestaw wskazówek/rekomendacji przygotowanych przez wszystkich partnerów w oparciu o ich 2-letnią współpracę, wiedzę i zasoby internetowe. Jest to podsumowanie działań prowadzonych przez partnerów i może stanowić przewodnik dla organizacji lub osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat gender lub realizować podobne działania w przyszłości.
 
Zachęcamy do lektury publikacji!
 
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w działania projektowe!
Zespół projektu „Woman in the modern world”
 
----
 
Within Grundtvig partnership project “Woman in the modern world” implemented by our Foundation, in addition to local Support group meetings which were the essence of the project, all partner organizations prepared two products summarizing their activities:
 
Success stories booklet is a booklet of 18 best practice and success stories describing women who achieved success in private life and/or vocational life. The booklet was prepared by all partners - each of them created three stories using Internet resources, publications, programmes and interviews.
 
Gender from WMW perspective – problems, opportunities, solutions - it's a set of guidelines/recommendations prepared by all partners basing on their 2-year cooperation, knowledge and Internet resources. It's a second key product of the whole partnership. It summarizes the activities carried out by partners and may constitute a guide for organisations or individuals willing to get to know more on the subject of gender or willing to implement similar activities.
 
We encourage you to browse through these publications!
 
Many thanks to all people involved in project activities!
WMW project team

świętokrzyskie
2012-10-04 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co?? – Etapy finansowania firmy innowacyjnej

Rozwój firm powstających na bazie projektowych innowacyjnych podzielony jest na etapy. Poszczególne etapy posiadają odmienną charakterystykę w zakresie: celów firmy, jej pozycji rynkowej, etapu rozwoju projektu innowacyjnego, jak również zapotrzebowania kapitałowego oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego. Ta klasyfikacja jest wykorzystywana głównie dla celów analiz dotyczących finansowania, a w szczególności przez inwestorów venture capital. 

Poniżej przedstawiona została jedna z najczęściej spotykanych klasyfikacji:

Etap zasiewu (etap koncepcji przedsięwzięcia,  seed-up, seedcorn) obejmuje finansowanie działań poprzedzających założenie firmy. Ich celem jest wykazanie, czy i jaki potencjał posiada firma na skomercjalizowanie pomysłu i osiągnięcie zadowalających zysków. Na etapie zasiewu precyzowana jest koncepcja przedsiębiorstwa, dokonuje się rozpoznania potencjału rynku, rozpoznania konkurencji i uwarunkowań prawnych.

Etap startu (start-up) obejmuje finansowanie działań związanych z zaistnieniem firmy na rynku. Na etapie startu zostaje zainicjowana działalność operacyjna firmy i na rynek trafia próbna partia produktów w celu konfrontacji oferty firmy z wymaganiami rynku. Jej pozytywne przyjęcie umożliwia firmie rozruch działalności i rozpoczęcie produkcji seryjnej. Na tym etapie finansowane jest głównie stworzenie bazy produkcyjnej firmy, jej struktury organizacyjnej (w tym rekrutacja pracowników) oraz pierwsze działania marketingowe. Głównym źródłem ryzyka jest obszar akceptacji rynkowej oferowanego produktu.

Etap wczesnego rozwoju (early growth, initial growth, development stage, roll-out) obejmuje finansowanie działań związanych z budowaniem silnej pozycji rynkowej firmy. Etap ten jest dla nowej firmy okresem intensywnych działań rynkowych, rozbudowy zdolności produkcyjnych, dalszej rekrutacji pracowników, budowania i rozszerzania sieci sprzedaży. Ryzyko finansowania tego etapu jest znacznie niższe, niż w przypadku etapów wcześniejszych.

Etap ekspansji (expansion stage) obejmuje finansowanie działań, które mają doprowadzić do rozszerzenia zakresu działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów, ekspansję na nowe rynki (w tym zagraniczne), wprowadzenie nowych technologii. Etap ten dotyczy firm, które osiągnęły już w miarę stabilną pozycję finansową (operacyjny próg rentowności) oraz rynkową, natomiast zdecydowane są rozszerzać skalę swojej działalności. Na tym etapie największe nakłady są zazwyczaj skierowane na działania rynkowe – promocja, budowa marki, budowanie kanałów dystrybucji. Etap ekspansji jest postrzegany przez inwestorów jako najmniej ryzykowna faza finansowania rozwoju firm innowacyjnych.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +