Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:podkarpackie
2012-10-05 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Stalowej Woli

Informujemy, że w okresie 8 - 12 października 2012 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Stalowej Woli będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich.

Harmonogramy dyżurów są dostępne w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

international
2012-10-05 | Woman in the modern world

Podsumowując projekt WMW… / Summing up WMW project…

W ramach realizowanego przez Fundację projektu partnerskiego Grundtviga „Woman in the modern world”, oprócz lokalnych spotkań Grupy wsparcia będących istotą projektu, organizacje partnerskie przygotowały dwa produkty podsumowujące ich działania:

Historie kobiet sukcesu to broszura składająca się z 18 historii (dobrych praktyk) opisujących kobiety, które osiągnęły sukces i spełniają się w sferze prywatnej i/lub zawodowej. Broszura została przygotowana przez wszystkie organizacje partnerskie - każda z nich opracowała trzy historie z wykorzystaniem zasobów Internetu, publikacji, programów i wywiadów.
 
Gender z perspektywy WMW - problemy, możliwości, rozwiązania to zestaw wskazówek/rekomendacji przygotowanych przez wszystkich partnerów w oparciu o ich 2-letnią współpracę, wiedzę i zasoby internetowe. Jest to podsumowanie działań prowadzonych przez partnerów i może stanowić przewodnik dla organizacji lub osób, które chciałyby dowiedzieć się więcej na temat gender lub realizować podobne działania w przyszłości.
 
Zachęcamy do lektury publikacji!
 
Dziękujemy serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w działania projektowe!
Zespół projektu „Woman in the modern world”
 
----
 
Within Grundtvig partnership project “Woman in the modern world” implemented by our Foundation, in addition to local Support group meetings which were the essence of the project, all partner organizations prepared two products summarizing their activities:
 
Success stories booklet is a booklet of 18 best practice and success stories describing women who achieved success in private life and/or vocational life. The booklet was prepared by all partners - each of them created three stories using Internet resources, publications, programmes and interviews.
 
Gender from WMW perspective – problems, opportunities, solutions - it's a set of guidelines/recommendations prepared by all partners basing on their 2-year cooperation, knowledge and Internet resources. It's a second key product of the whole partnership. It summarizes the activities carried out by partners and may constitute a guide for organisations or individuals willing to get to know more on the subject of gender or willing to implement similar activities.
 
We encourage you to browse through these publications!
 
Many thanks to all people involved in project activities!
WMW project team

świętokrzyskie
2012-10-04 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co?? – Etapy finansowania firmy innowacyjnej

Rozwój firm powstających na bazie projektowych innowacyjnych podzielony jest na etapy. Poszczególne etapy posiadają odmienną charakterystykę w zakresie: celów firmy, jej pozycji rynkowej, etapu rozwoju projektu innowacyjnego, jak również zapotrzebowania kapitałowego oraz możliwości pozyskania finansowania zewnętrznego. Ta klasyfikacja jest wykorzystywana głównie dla celów analiz dotyczących finansowania, a w szczególności przez inwestorów venture capital. 

Poniżej przedstawiona została jedna z najczęściej spotykanych klasyfikacji:

Etap zasiewu (etap koncepcji przedsięwzięcia,  seed-up, seedcorn) obejmuje finansowanie działań poprzedzających założenie firmy. Ich celem jest wykazanie, czy i jaki potencjał posiada firma na skomercjalizowanie pomysłu i osiągnięcie zadowalających zysków. Na etapie zasiewu precyzowana jest koncepcja przedsiębiorstwa, dokonuje się rozpoznania potencjału rynku, rozpoznania konkurencji i uwarunkowań prawnych.

Etap startu (start-up) obejmuje finansowanie działań związanych z zaistnieniem firmy na rynku. Na etapie startu zostaje zainicjowana działalność operacyjna firmy i na rynek trafia próbna partia produktów w celu konfrontacji oferty firmy z wymaganiami rynku. Jej pozytywne przyjęcie umożliwia firmie rozruch działalności i rozpoczęcie produkcji seryjnej. Na tym etapie finansowane jest głównie stworzenie bazy produkcyjnej firmy, jej struktury organizacyjnej (w tym rekrutacja pracowników) oraz pierwsze działania marketingowe. Głównym źródłem ryzyka jest obszar akceptacji rynkowej oferowanego produktu.

Etap wczesnego rozwoju (early growth, initial growth, development stage, roll-out) obejmuje finansowanie działań związanych z budowaniem silnej pozycji rynkowej firmy. Etap ten jest dla nowej firmy okresem intensywnych działań rynkowych, rozbudowy zdolności produkcyjnych, dalszej rekrutacji pracowników, budowania i rozszerzania sieci sprzedaży. Ryzyko finansowania tego etapu jest znacznie niższe, niż w przypadku etapów wcześniejszych.

Etap ekspansji (expansion stage) obejmuje finansowanie działań, które mają doprowadzić do rozszerzenia zakresu działalności poprzez wprowadzenie nowych produktów, ekspansję na nowe rynki (w tym zagraniczne), wprowadzenie nowych technologii. Etap ten dotyczy firm, które osiągnęły już w miarę stabilną pozycję finansową (operacyjny próg rentowności) oraz rynkową, natomiast zdecydowane są rozszerzać skalę swojej działalności. Na tym etapie największe nakłady są zazwyczaj skierowane na działania rynkowe – promocja, budowa marki, budowanie kanałów dystrybucji. Etap ekspansji jest postrzegany przez inwestorów jako najmniej ryzykowna faza finansowania rozwoju firm innowacyjnych.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf


lubelskie
2012-10-04 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w nadchodzący weekend.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w weekend 05-07.10.2012


świętokrzyskie
2012-10-03 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Nowe fundusze na współpracę nauki z biznesem

To już pewne, że w nowym okresie programowania szczególny nacisk zostanie położony na współpracę nauki z sektorem przedsiębiorstw. Co najmniej połowa środków unijnych, jakie otrzyma Polska będzie przeznaczona właśnie na ten cel. Ze wstępnych ustaleń wynika także, że budżet, jaki będzie można wykorzystać w latach 2014-2020 w naszym kraju może przekroczyć 70 mld euro.

W Unii Europejskiej nadal trwają dyskusje nad ostatecznym kształtem budżetu, jaki zostanie przeznaczony na politykę spójności w nowym okresie programowania. Podczas inauguracji II Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach minister rozwoju regionalnego, Elżbieta Bieńkowska zdradziła, że jest szansa na większą pulę środków, niż 68 mld euro, którymi Polska dysponowała w latach 2007-2013.

Według najnowszych prognoz mamy szansę na ponad 70 mld euro, a połowa tej kwoty z pewnością popłynie bezpośrednio do przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, którzy nawiążą współpracę ze środowiskiem naukowym i będą wdrażać innowacje. To właśnie ten cel będzie bardzo uwypuklony w nowym rozdaniu.

W przeciwieństwie do trwającego okresu programowania, nowe fundusze będą wspierać nie projekty infrastrukturalne, ale przede wszystkim konkretną współpracę międzysektorową, komercjalizację wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacyjne projekty firm. Finansowanie tych działań będzie się odbywać w ramach programu „Inteligentny rozwój” i z włączeniem lokalnych samorządów.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86198.asp?soid=611EEE2F336F4F788A89E63CB236618D


podkarpackie
2012-10-03 | Aktywne obywatelstwo

Inne godziny funkcjonowania BPPiO w Nisku

Informujemy, iż w dniach 4 i 5 października 2012 r. Biuro Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku będzie czynne wyłącznie w godzinach dyżurów doradców prawnych i obywatelskich.

Harmonogram dyżurów jest dostępny w zakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2012-10-03 |

Cykl pokazów filmowych w Warsztatach Kultury MIASTO MOVIE

Warsztaty Kultury rozpoczynają cykl pokazów filmowych, których tłem a zarazem bohaterem są miasta. W prezentowanych filmach miasta mówią w wielu językach i mają wiele twarzy, bywają piękne, groźne, radosne, melancholijne, ale zawsze ciekawe i mające swoją opowieść.

Filmy będą wyświetlane w Warsztatach Kultury, w środy o godz. 19:00 przy ul. Popiełuszki 5 (sala -8)  zgodnie z programem:

3 X - Lisbon Story – reż. Wim Wenders, czas 100’
10 X – Hawana, miasto utracone – reż. Andy Garcia, czas 143’
17 X - Mapa dźwięków Tokio – reż. Isabel Coixet, czas 109’
31 X - Noc na ziemi – reż. Jim Jarmush, czas 129’

Wstęp wolny na wszystkie projekcje 

Szczegóły na stronie internetowej Warsztatów Kultury www.warsztatykultury.pl

 


świętokrzyskie
2012-10-02 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Polska goni Europę

Najbliższe cztery lata mają być kluczowe dla pozycji Polski w rankingach innowacyjności. Dzięki wykorzystaniu funduszy unijnych mamy sukcesywnie się piąć w górę. O ogromnym pędzie do innowacyjności polskich firm świadczą m.in. konkursy organizowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, w których przedsiębiorcy starający się o dotacje na wdrożenie wynalazków zgłaszają dużo większe zapotrzebowanie, niż wynosi pula dostępnych środków.

Według statystyk Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dotacje na innowacje starają się przede wszystkim mikro i małe przedsiębiorstwa z branż wytwórczych. Ich wnioski dotyczą głównie nowych technologii. Chętnie wdrażają innowacje produktowe oraz procesowe, są zainteresowani także innowacjami organizacyjnymi. W najbliższym czasie będą oni mogli także wziąć udział w nowym przedsięwzięciu pt. HeRosi, w ramach którego będą doskonalić dobre zarządzanie.

Zainteresowanie środkami na innowacje wśród przedsiębiorców wciąż nie maleje. W ogłoszonym niedawno konkursie na pierwsze wdrożenie wynalazków do PARP wpłynęły 272 wnioski, których wartość czterokrotnie przewyższyła dostępną w programie alokację. Już widać pozytywne aspekty realizacji tego pilotażu. Konkurs wygenerował około dwustu nowych patentów. Ponadto, mamy efekt w postaci obudzenia kilkudziesięciu patentów dotychczas uśpionych.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86198.asp?soid=5D304AAFB65E43AF8CF66CF3496788CA


ogólnopolskie
2012-10-02 |

„Kreatywne Święta Bożego Narodzenia” -międzynarodowy warsztat w Lublinie!

Już 4 grudnia 2012 r. w Lublinie rozpocznie się międzynarodowy warsztat Grundtviga „Kreatywne Święta Bożego Narodzenia”, realizowany przy wsparciu Komisji Europejskiej.

W wydarzeniu weźmie udział 15 osób z różnych państw Unii Europejskiej, chętnych pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności z zakresu kreatywnego myślenia, rękodzieła oraz tradycji świątecznych. Dodatkowe miejsca zarezerwowaliśmy dla uczestników z Polski!
Więcej informacji można znaleźć w Zaproszeniu w wersji polskiej oraz w wersji angielskiej a także na stronie naszego Warsztatu.
Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego pod numerami telefonu 81 532 10 30, 81 532 10 32 oraz  e-mailowego:

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.


świętokrzyskie
2012-10-01 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Superekologiczny sok z sandomierskich sadów podbije rynek?

Zmieniają się preferencje konsumentów i trendy żywieniowe na rynku spożywczym. Furorę robią towary zdrowe i świeże, czyli takie z najwyższej półki. Sandomierscy sadownicy wyszli naprzeciw tym oczekiwaniom i wzięli sprawy w swoje ręce. Kupili linię produkcyjną do produkcji naturalnego soku jabłkowego i od listopada ruszają z produkcją.

- Cała inwestycja to koszt 12 milionów złotych. Te koszty jesteśmy w stanie udźwignąć jako grupa producencka, bo w 75-procentach wsparła nas Unia Europejska - mówi Wojciech Borzęcki, szef Grupy Producentów Rolnych Sad Sandomierski z Sandomierza. – Mieliśmy pomysł, napisaliśmy projekt i wystąpiliśmy o dofinansowanie z unijnej kasy. Dzięki temu możemy zacząć produkcję – wyjaśnia. – W końcu jesteśmy jabłkowym zagłębiem, więc to jest niejako naturalny krok w rozwoju przedsiębiorstwa.

- Sama produkcja soku nie jest zbyt skomplikowana. Jabłka trzeba umyć w specjalnej myjce, oddzielić zdrowe od uszkodzonych, potem trafiają one do młynka, który je rozdrabnia, a następnie do prasy taśmowej, która wyciska z nich naturalny i zdrowy sok. Po wyciśnięciu sok w specjalnym urządzeniu trzeba podgrzać go do temperatury około 82-85 stopni Celsjusza, czyli spasteryzować, aby nadać mu większą trwałość, ale jednocześnie zachować niemal wszystkie witaminy i składniki odżywcze świeżego jabłka – wyjaśnia Wojciech Borzęcki. – W efekcie powstaje stuprocentowo czysty, czyli bez domieszek cukru, konserwantów i wody, naturalny sok jabłkowy. Specjalne urządzenie pakujące najpierw wysysa z worka zalegające powietrze, potem do opakowania wtłacza się sok, a następnie wysysa z worka resztki powietrza, zachowując wewnątrz próżnię. Tak uzyskany stuprocentowo naturalny i zdrowy sok zachowuje świeżość przez co najmniej sześć miesięcy, co w przypadku ekstraktu bez chemii jest nie lada osiągnięciem. A to wszystko jedynie dzięki pasteryzacji i zastosowaniu specjalnej, bardzo dobrej jakości folii spożywczej, z której zrobiony jest worek na sok, znajdujący się wewnątrz kartonu. Po jego otwarciu można bezpiecznie przechowywać go przynajmniej przez dwa tygodnie – dokładnie wyjaśnia.

- Na wyprodukowanie 3 litrów, bo do opakowań o takiej pojemności wlewa się porcję soku, potrzeba 5 kilogramów jabłek. Przy produkcji pracować będą po cztery osoby na dwie zmiany. Cena za karton wynosić będzie około 18 złotych. Jestem pewny że z produktem trafiliśmy idealnie w gust konsumentów, bo chociaż produkcja naturalnych soków jest w naszym kraju działalnością pionierską, dzięki niezwykłym walorom smakowym i wartościom odżywczym bez wątpienia w krótkim czasie stanie się towarem bardzo poszukiwanym - mówi Wojciech Borzęcki.

Źródło: http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/superekologiczny-sok-z-sandomierskich-sadow-podbije-rynek
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +