Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-09-28 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Konkurs - Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju

Rusza 5. edycja ogólnopolskiego konkursu „Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju”. Do 15 października firmy, gminy i organizacje pozarządowe z regionu świętokrzyskiego mogą zgłaszać się do konkursu za pośrednictwem strony internetowej organizatora. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne. Mecenasem konkursu jest firma Orange.

Zgłoszenia można nadsyłać w następujących kategoriach:

Grupa 1 - przedsiębiorcy (firmy mikro, małe, średnie, duże):

 • innowacyjna firma,
 • innowacyjny produkt,
 • innowacyjna usługa,
 • innowacyjny projekt unijny - przedsiębiorca,
 • dynamicznie rozwijająca się firma,
 • inspirująca firma.

Grupa 2 - gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie):

 • innowacyjna gmina,
 • innowacyjny projekt unijny – gminy.

Grupa 3 - organizacje oraz inne podmioty (fundacje, stowarzyszenia, inne podmioty):

 • innowacyjna organizacja,
 • innowacyjny projekt unijny – organizacja oraz inne podmioty.

Konkurs organizowany jest przez Fundację Innowacji i Rozwoju nieprzerwanie od 2008 roku. W pierwszym etapie konkursu wyłonieni zostaną zwycięzcy edycji regionalnych – autorzy najbardziej innowacyjnych i rozwojowych projektów realizowanych w danym województwie. Spośród nich w drugim etapie, planowanym na styczeń 2013 roku, jury wybierze laureatów ogólnopolskich.

Źródło: http://www.liderzyinnowacji.pl/


świętokrzyskie
2012-09-27 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Regionalne Forum Innowacji

W dniach 19-20 września na terenie Targów Kielce odbyło się Regionalne Forum Innowacji, poświęcone promowaniu roli innowacyjności w rozwoju gospodarczym województwa świętokrzyskiego oraz integracji środowisk biznesowych, naukowych i samorządowych.

Forum miało charakter konferencji a jego przedmiotem była wymiana informacji oraz doświadczeń z zakresu:

 1. Kryzysu i jego wpływu na innowacyjność,
 2. Roli innowacyjności w zapisach Strategii Województwa Świętokrzyskiego,
 3. ICT w nowoczesnej gospodarce,
 4. Potęgi innowacji organizacyjnych i marketingowych.

Sesje prowadzone były przez zaproszonych gości, wśród których warto wymienić prof. dr hab. Alojzego Nowaka, dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, znajdującego się na liście najlepszych ekonomistów w Polsce wg rankingu Dziennika Bankowego za rok 2011.

Organizatorem Forum było Biuro Innowacji Urzędu Marszałkowskiego.

Źródło: http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/o-nowoczesnym-biznesie-w-targach-kielce

http://www.targikielce.pl/index.html?k=ck_rfi&s=index


podkarpackie
2012-09-27 | Aktywne obywatelstwo

Aktualizacja harmonogramu dyżurów na miesiąc październik 2012 w BPPiO w Nisku.

informujemy, iż zmianie uległ harmonogram dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc październik 2012 w BPPiO w Nisku. Aktualny harmonogram dyżurów jest dostępny w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

lubelskie
2012-09-27 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych w nadchodzący weekend.

Przewodnik kulturalny na weekend 28-30.09.2012

 

 


ogólnopolskie
2012-09-26 |

26 września Europejski Dzień Języków

Od 2001 roku 26 września obchodzimy Europejski Dzień Języków. 

Dzień ten, ustanowiony przez Komisję Europejską, ma na celu zwrócenie uwagi na niezwykłe bogactwo językowe Europy, która posiada 23 języki urzędowe, a na jej terytorium istnieje ponad 60 lokalnych wspólnot posługujących się językami regionalnymi lub językami mniejszości.

Celem tej inicjatywy jest uświadomienie ogółowi społeczeństwa znaczenia wielojęzyczności w Europie, pielęgnowanie różnorodności kulturowej i językowej oraz wspieranie nauki języków obcych również poza formalnym cyklem kształcenia.

Zapraszamy na Europejski Dzień Jezyków w Lublinie współorganizowany przez centra języków obcych oraz restauracje, na patio restauracji Dolce Vita przy ul. Krakowskie Przedmieście 36, w godz. 12:00 - 20:00

Organizatorzy zapowiadają:

 • kiermasz książek francuskich i włoskich 
 • stoiska ekspozycyjne z winami
 • prezentację oferty szkół językowych
 • gry i zabawy językowe z nagrodami
 • muzykę na żywo

Szczegóły wydarzenia oraz program dostępne są na na plakacie oraz na  facebooku 

 


ogólnopolskie
2012-09-26 |

Ostatnie wolne miejsca na kurs języka migowego

Zostały jeszcze wolne miejsca na kurs języka migowego, który rozpoczyna się w poniedziałek 1.10.2012 r. zajęcia będą odbywały się w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 10:00 - 15:15. Szczegóły w zakładce Oferta dla Instytucji Rynku Pracy. Serdecznie zapraszamy.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


świętokrzyskie
2012-09-26 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Medycyna XXI wieku w Targach Kielce

 19 września na terenie Targów Kielce rozpoczęła się wystawa Medycyna XXI wieku, na której zaprezentowane zostaną rozwiązania techniczne stosowane w lecznictwie, wykorzystujące najnowsze osiągnięcia medycyny nuklearnej.

Podczas wystawy pacjenci i lekarze mogli zapoznać się z najnowocześniejszymi urządzeniami stosowanymi i diagnostyce i terapii, spotkać się z naukowcami, praktykami i menadżerami lecznictwa.

Wystawa możliwa była dzięki współpracy Świętokrzyskiego Centrum Onkologii, przy którym działa Zakład Medycyny Nuklearnej z Euromedic International Polska – pierwszym w Polsce prywatnym przedsiębiorstwem, które prowadzi ośrodki diagnostyczne PET-CT.

Przedsiębiorstwo Euromedic International przeprowadziło darmowe szkolenie dla lekarzy specjalistów z zakresu pulmonologii, neurologii, laryngologii i ortopedii.

Źródło: http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/medycyna-xxi-wieku-w-targach-kielce


ogólnopolskie
2012-09-25 |

Konkurs na Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne

To ostatni dzwonek na zgłoszenie się do drugiej edycji Konkursu o Nagrodę Programu Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju i Krajowego Ośrodka EFS na „Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 roku”.

Już tylko do 1 października 2012 r. przyjmowane są zgłoszenia kandydatur do konkursu. W przypadku nadsyłania prac pocztą, decyduje data stempla pocztowego.
Konkurs jest doskonałą okazją by promować partnerstwa społeczno-prywatne oraz by pochwalić się prowadzonymi działaniami i wspólnie osiąganymi efektami.
Do konkursu można zgłaszać wszystkie te inicjatywy, które budują stabilne przedsięwzięcia społeczne, służące aktywizacji społeczno-zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz tworzące trwałe relacje gospodarcze między partnerami i przyczyniające się do rozwoju przedsiębiorczości społecznej.

Nagrody przyznane zostaną w dwóch kategoriach:
Kategoria I: Najlepsze Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 Roku. W Kategorii mogą wziąć udział partnerstwa, których działalność ma charakter ogólnopolski.
Kategoria II: Najlepsze Lokalne Partnerstwo Społeczno-Prywatne 2012 Roku. W Kategorii mogą wziąć udział partnerstwa, których działalność ma charakter lokalny (obejmujące działaniem nie więcej niż 1 województwo).

Dodatkowo organizatorzy przewidzieli nagrodę publiczności. Partnerstwa, które spełnią kryteria formalne, zostaną upublicznione na stronie konkursu i wśród niech będzie można wybrać najciekawsze działania.

W zeszłorocznej, pierwszej edycji Konkursu zwycięzcą została Grupa partnerska "Zielone Bieszczady". Wyróżnienie specjalne w konkursie otrzymał Klaster społeczny realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej "Być Razem" z Cieszyna. Uwagę jury zwróciły także m.in.: Warszawskie Partnerstwo na rzecz wychodzenia z bezdomności realizujące program "Anioł w Warszawie", Partnerstwo na rzecz Promocji Budownictwa Naturalnego oraz Projekt "W stronę Centrum Designu”.

Dodatkowe informacje oraz regulamin Konkursu dostępne są na stronie www.partnerstwo.roefs.pl

Konkurs jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


świętokrzyskie
2012-09-25 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co? – Konsorcjum, Konsorcjum naukowe

Konsorcjum to porozumienie co najmniej dwóch samodzielnych podmiotów, którego celem jest ich wzajemne zobowiązanie się do wspólnej realizacji określonego zadania. Konsorcjum powstaje na podstawie umowy zawartej pomiędzy partnerami. Jedynym dokumentem potwierdzającym istnienie konsorcjum jest umowa konsorcjum podpisana przez jego uczestników.

Konsorcjum nie musi posiadać oznaczonej struktury organizacyjnej oraz nie musi być wyposażone w majątek własny, wyodrębniony z majątków członków konsorcjum. Konsorcjum tym samym nie stanowi trwałego związku gospodarczego. Członkowie konsorcjum łączą swoje siły wyłącznie na potrzeby zrealizowania jednorazowego przedsięwzięcia gospodarczego, a nie dla stałego prowadzenia działalności gospodarczej. Konsorcjum nie posiada ani osobowości prawnej, ani nie jest nawet samodzielnym podmiotem praw i obowiązków odrębnym od osób konsorcjantów.

Konsorcjum naukowe to grupa jednostek organizacyjnych, w której skład wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa oraz co najmniej jeden przedsiębiorca, albo co najmniej dwie jednostki naukowe, podejmującą na podstawie umowy wspólne przedsięwzięcie obejmujące badania naukowe, prace rozwojowe lub inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf


świętokrzyskie
2012-09-24 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Konkurs na projekty polsko-norweskie otwarty

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Operator Programu Polsko-Norweska Współpraca  Badawcza w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 ogłasza konkurs główny tzw. ‘core call’ na projekty polsko-norweskie

Celem Polsko-Norweskiego Programu Badań jest zmniejszenie różnic społecznych i gospodarczych oraz wspieranie współpracy dwustronnej przez popularyzację i wspieranie badań naukowych. Program będzie priorytet funduszy na badania i rozwój w następujących obszarach:

 • Ochrona środowiska
 • Zmiany klimatyczne, w tym badania polarne
 • Zdrowie
 • Nauki społeczne i współpraca dwustronna, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej migracji, spójności społecznej, roli mniejszości oraz społecznego aspektu zrównoważonego rozwoju
 • Równość płci oraz równowaga między życiem zawodowym a prywatnym.

Całkowity budżet programu wynosi 43 329 412, z czego 38 818 851 EUR dla projektów badawczych, wybranych na podstawie zaproszenia do składania wniosków. Ta ostatnia kwota obejmuje 3 529 412 EUR dla projektów badawczych w dziedzinie uwzględniania równości płci i promowanie równowagi między życiem zawodowym. Ponadto środki w wysokości 2 352 941 są dedykowane do małych grantów. Głównym kryterium oceny dla wszystkich obszarów objętych programem będzie naukowa jakość projektu, a dla projektów badawczych stosowanych - dodatkowo - innowacyjną podejście . Celem Programu jest także wzmocnienie współpracy dwustronnej pomiędzy Polską i Norwegią. Mechanizmy stosowane w celu intensyfikacji tej współpracy będzie obejmować element mobilności, umożliwiając polskim i norweskim badawczo partnerzy projektu wykorzystać nawzajem wiedzy naukowej.

Termin zamknięcia konkursu upływa 30 listopada 2012 r. System on-line, umożliwiający składanie wniosków aplikacyjnych, będzie dostępny dla wnioskodawców od 29 września 2012 r.

Wnioski składane są w wersji angielskiej za pośrednictwem systemu on-line znajdującego się na stronie https://osf.opi.org.pl. Wnioski muszą być przesłane nie później niż do godziny 16.00 (CET) w dniu 30 listopada 2012 r.

Źródło: www.ncbir.pl 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +