Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2012-09-19 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Aktualizacja harmonogramu kursów

Informujemy o następujących zmianach w harmonogramie kursów realizowanych w ramach projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe”:

·         przesunięcie terminu rozpoczęcia zajęć w ramach 2 edycji kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem”, realizowanego w Puławach;

·         przesunięcie terminu oraz zmiana miejsca organizacji 2 edycji kursu „Masaż z językiem angielskim”.

 

Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem i do udziału w kursach!

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 


podkarpackie
2012-09-19 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc październik 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc październik 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2012-09-18 |

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje wolontariusza/wolontariuszki

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje wolontariusza/wolontariuszki do prowadzenia nowo otwartej Biblioteki FFI.

Miejsce wolontariatu: Biuro FFI w Lublinie.

Zakres obowiązków:
- opracowanie ulotki/plakatu promującego bibliotekę,
- promocja biblioteki – wysyłka e-maili, zaniesienie materiałów promocyjnych do organizacji, instytucji potencjalnie zainteresowanych skorzystaniem z biblioteki,
- pełnienie funkcji „bibliotekarza”,
- ciągłe pozyskiwanie nowych publikacji.

Wymagania konieczne:
• Umiejętność pracy w zespole;
• Gotowość regularnego poświęcania swojego prywatnego czasu - przynajmniej 3 godziny 2 razy w tygodniu;
• Umiejętność organizacji własnej pracy;
• Odpowiedzialność.

Oferujemy:
• Potwierdzone umową wolontariacką i referencjami nabycie doświadczenia zawodowego,
• Pracę w młodym zespole, otwartym na nowe wyzwania,
• Możliwość realizacji własnych pomysłów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych na adres m.jonczyk@ffi.org.pl (wraz z klauzulą o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przesłanym CV dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji prowadzonym przez Fundację „Fundusz Inicjatyw”, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie danych Osobowych (Dz.U. Nr. 133 poz.883)”.
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi osobami.

świętokrzyskie
2012-09-18 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co ?? – Krajowa Sieć Innowacji KSI

Krajowa Sieć Innowacji (KSI) to grupa usługodawców świadczących usługi doradcze o charakterze proinnowacyjnym polegające między innymi na  przeprowadzeniu audytu technologicznego, ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy oraz przeprowadzeniu procesu transferu technologii.

Dzięki ofercie Krajowej Sieci Innowacji KSU, Twoja firma może uzyskać:

 • analizę potrzeb i możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań technologicznych (opracowanie diagnozy przedsiębiorstwa, analiza SWOT, analiza branży oraz rekomendacje nt. możliwości wdrożenia nowych technologii)
 • obsługę procesu wprowadzania nowych technologii (pozyskanie dostawców, negocjacje i podpisanie umowy, transfer technologii i jej wdrożenie w przedsiębiorstwie)

Usługi proinnowacyjne Krajowej Sieci Innowacji KSU są bezpłatne dla przedsiębiorców, ponieważ są współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – działanie 5.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, projekt systemowy PARP „Rozwój usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym świadczonych przez ośrodki Krajowej Sieci Innowacji (KSI).

Poza usługami audytu technologicznego i transferu technologii, ośrodki KSI KSU specjalizują się jeszcze w innych usługach proinnowacyjnych, tj. np.:

 • ochrona praw własności intelektualnej,
 • dentyfikacja najnowszych technologii,
 • ocena nowości i wycena technologii,
 • pomoc w wyborze technologii,
 • pomoc w pozyskaniu finansowania zakupu i wdrożenia nowej technologii,
 • ocena możliwości komercjalizacji technologii,
 • pomoc w tworzeniu firm typu spin-off,
 • doradztwo w zakresie strategii konkurowania przez innowacyjność.

W chwili obecnej do Krajowej Sieci Innowacji należy ponad 40 ośrodków KSU. Wyszukiwarka Ośrodków KSU znaleźć można na stronie: Lista Ośrodków KSU http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/porady_innowacyjne/lista_ksi?first=Y

Źródło:

http://ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/porady_innowacyjne/informacje_nt_uslug_ksi?first=Y

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf


świętokrzyskie
2012-09-17 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Powstaje pierwsza stacja elektryczna w Kielcach

Firma AMPS opracowała stację elektryczną służącą do ładowania akumulatorów w samochodach o napędzie elektrycznym i hybrydowym. Stacja zostanie uruchomiona w pobliżu Kieleckiego Parku Technologicznego, przy ulicy Olszewskiego – firma AMPS to jeden z lokatorów Inkubatora Technologicznego.

Aktualnie trwają prace przygotowujące prototyp urządzenia. Designerzy pomagają przedsiębiorcy przygotować taką obudowę stacji, która będzie ergonomiczna, odporna na warunki atmosferyczne, a przy tym estetyczna i pasująca do otoczenia Parku. Firma AMPS jest jedną z pierwszych w regionie, które korzystają z audytu wzorniczego oferowanego przez KPT.

- Przy okazji przeprowadzania audytu okazało się, że działająca w Inkubatorze firma dysponuje ciekawym projektem. Do tego, kilku lokatorów Parku dysponuje autami hybrydowymi, dlatego zdecydowaliśmy się na usytuowanie punktu do ładowania akumulatorów przy naszej siedzibie - mówi dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz.

- Osoby, które przyjadą do swoich biur samochodem elektrycznym, lub hybrydowym, w czasie pracy, będą mogły naładować akumulator w aucie. Będą z niego mogli korzystać także goście instytucji, wystarczy kupić specjalną kartę. Od razu opracowaliśmy prosty system rozliczania - informuje Leszek Piotrowski właściciel firmy AMPS.

Docelowo stacje mogą być wykorzystywane na kampingach, przystaniach żeglarskich, a nawet na budowach.

Źródło: http://www.technopark.kielce.pl/pl/aktualnosci/pokaz/250,stacja_elektryczna_powstanie_przy_kpt 


świętokrzyskie
2012-09-14 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Nowy konkurs NCBR receptą na rozwój badań w przemyśle

5 września br. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na badania w ramach poddziałania 1.3.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W ramach konkursu, którego budżet wynosi około ćwierć miliarda złotych, finansowane będą konsorcja tworzone przez jednostki naukowe i przedsiębiorców. Projekt ma na celu zwiększenie zaangażowania sektora biznesowego w finansowanie badań i pomoże w efektywnej komercjalizacji ich wyników. Podmioty gospodarcze otrzymają skuteczniejszą zachętę do inwestowania w badania i będą miały prawa do ich wyników.

Konkurs skierowany jest do publicznych organizacji badawczych (instytutów badawczych, instytutów PAN i uczelni), które chcą, realizować projekty wspólnie z przedsiębiorcami. Wsparcie przeznaczone jest na realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych. Warunkiem dofinansowania projektu jest zobowiązanie się konsorcjanta biznesowego do wdrożenia wyników projektu w działalności gospodarczej.

Wsparcie w ramach konkursu możliwe jest dzięki pierwszemu w Polsce wykorzystaniu mechanizmu tzw. pośredniej pomocy publicznej, który ma służyć w tym przypadku do zwielokrotnienia publicznych środków na B+R. Ogłoszenie takiego konkursu było możliwe dzięki niedawno znowelizowanemu rozporządzeniu MNiSW w sprawie warunków, trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wprowadza ono możliwość realizacji projektów przez jednostki naukowe, przez pozyskanie do współpracy przedsiębiorców, którzy wniosą wkład finansowy do projektu. Projekt będzie realizowany przez konsorcjum naukowe, złożone z jednostki naukowej i przedsiębiorcy. W tym schemacie przekazywane jednostce naukowej dofinansowanie na projekt będzie w całości dozwoloną pomocą publiczną dla przedsiębiorcy, w rozumieniu regulacji UE, wyliczaną według maksymalnej intensywności wsparcia właściwej dla jego statusu i kategorii prowadzonych badań.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu finansowanego w ramach Działania 1.3 „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”, Poddziałanie 1.3.1 „Projekty rozwojowe” znaleźć można na stronie http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1516,cwierc-miliarda-zlotych-i-przelomowy-system-finansowania-nowy-konkurs-ncbr-recepta-na-rozwoj-badan-w-przemysle-.html

Źródło: http://www.ncbir.pl 


ogólnopolskie
2012-09-14 |

Intercultural news of this week/ Warsaw Autumn/ Otoño de Varsovia

Warsaw Autumn is the largest international festival of contemporary music organized in Poland. For many years it was even considered the only festival of this type in Central and Eastern Europe. Founded in 1956 by two composers, Tadeusz Baird and Kazimierz Serocki, Warsaw Autumn was officially established by the Head Board of the Polish Composers' Union.

Festival has been an annual event since October 1956 (excerpt from 1957 and 1982). This year  it starts on 21st of September and will last for 8 days.

The first years of the festival, reaching back to the late 80's, were a period of particular magnificence. From the very beginning of its existence, the festival's program foundations were clear. The festival's leading aim was (and is) to present new music from Poland and from around the world.

The Polish Composers' Union still plays a large role in the organisation of the festival, and the director of the festival is currently Tadeusz Wielecki.

 

 

Otoño de Varsovia (Warsaw Autumn)

 

Es el mayor festival internacional de la música polaca contemporánea. De hecho, durante muchos años, fue el único festival de su tipo en Europa Central y del Este. Fue fundada en 1956 por dos compositores, Tadeusz Baird y Kazimierz Serocki y oficialmente establecidas por el Consejo Director de la Unión de Compositores Polacos. Es un evento anual, este empezara el 21 de septiembre y tendra una duración de 8 días. El primer festival se llevó a cabo en el 10-20 octubre de 1956. En 1957 y 1982 no hubo festival.

Los primeros años del festival, que se remonta a finales de los años 80, fue una época de esplendor especial. Desde el principio de su existencia, de Fundaciones del programa del festival eran claras. Objetivo principal del festival era (y es) para presentar la nueva música de Polonia y en todo el mundo.

La Unión de Compositores Polacos todavía juega un papel importante en la organización del festival, y el director del festival es actualmente Tadeusz Wielecki.

 


lubelskie
2012-09-13 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w nadchodzący weekend. Szczególnie polecamy rozpoczynający się w sobotę Festiwal Nauki w Lublinie. W programie Festiwalu znajdą się m.in.: eksperymenty fizyczne i chemiczne, ćwiczenia z emisji głosu, warsztaty edytorskie, koncerty muzyki tradycyjnej, wystawy minerałów oraz wiele innych prezentacji osiągnięć lubelskiej nauki!

Przegląd wydarzeń kulturalnych w weekend 14-16.09.2012 r.


świętokrzyskie
2012-09-13 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Kredyt technologiczny

 Od października w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka będzie można ubiegać się o kredyt technologiczny.

Kredyt technologiczny to instrument wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Można go uzyskać na zakup i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które są znane na świecie nie dłużej niż 5 lat. Dzięki niemu wytwarzane są nowe lub znacząco ulepszone towary, procesy lub usługi. Kredytu udzielają współpracujące z BGK banki komercyjne, natomiast wypłaty tzw. premii technologicznej dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego. Jest to wiec spłata części kapitału zaciągniętego kredytu.

29 sierpnia 2012 r. w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona ogłoszeniu kolejnego, prawdopodobnie ostatniego już naboru wniosków na kredyt technologiczny. Obecna na konferencji wiceminister rozwoju regionalnego Iwona Wendel wspomniała o dużym zainteresowaniu poprzednim naborem – Po zeszłorocznych zmianach w ustawie regulującej przyznawanie kredytu technologicznego wiemy już, że poszły one w dobrym kierunku. Świadczy o tym duże zainteresowanie przedsiębiorców kolejnymi naborami. Tą formą wsparcia objęte zostały już 472 inwestycje technologiczne .

Projekty, które uzyskały premię technologiczną realizowane są przez najbardziej innowacyjne polskie przedsiębiorstwa. Przykładem może być firma VIGO System, której pozyskane fundusze pozwolą na uruchomienie produkcji nowoczesnych detektorów i elementów optoelektronicznych. Detektory podczerwieni wyprodukowane przez tę firmę stanowią część wyposażenia łazika Curiosity, który niedawno wylądował na Marsie. Wykorzystywane są do badania budowy geologicznej czerwonej planety. Z kredytu skorzystały także m.in. spółka Solaris Laser zajmująca się produkcją urządzeń laserowych do znakowania, kodowania i cięcia oraz Laboratorium Badawcze ZENIT Paweł Karcz na projekt dotyczący monitorowania poziomu szkodliwego pola elektromagnetycznego (tzw. elektrosmog) podczas eksploatacji urządzeń promieniujących. Dzięki niemu poprawi się jakość powietrza.

Źródło: http://www.poig.gov.pl/wiadomosci/Strony/Kredyt_technologiczny_30082012.aspx


ogólnopolskie
2012-09-13 |

Dołącz do naszego zespołu - 3 nowe oferty pracy w lubelskim biurze FFI

W związku z zaplanowaną realizacją projektu badawczego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Fundacja "Fundusz Inicjatyw" poszukuje trzech osób do zespołu projektowego: Dyrektora projektu, Asystenta oraz Specjalisty ds. rozliczeń.

Zapraszamy do zapoznania się z wymaganiami oraz do aplikowania.
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +