Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-09-10 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Czwarty artykuł promujący przedsiębiorczość akademicką

 Informujemy, że na stronie internetowej projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” w zakładce Kampania medialna zamieściliśmy czwarty artykuł dotyczący przedsiębiorczości akademickiej i korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami. Artykuł ukazał się w piątkowym wydaniu gazety Anonse, region kielecki. Zachęcamy do lektury.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2012-09-10 |

Nowa oferta pracy - trener z zakresu rękodzieła

W związku z realizacją międzynarodowego Warsztatu w ramach programu Lifelong Learning/Grundtvig, Fundacja „Fundusz Inicjatyw” poszukuje trenera/wykładowcy z zakresu rękodzieła.

Więcej informacji w zakładce Praca.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać do 20.09.2012 r.

Serdecznie zapraszamy!

 


świętokrzyskie
2012-09-07 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

„Bioinnovation International Summit 2012”

W dniach 22-23 października 2012 r. Polska Filharmonia Bałtycka w Gdańsku będzie miejscem konferencji "International Conference on Molecular Biotechnology and Innovation for Healthy Life".

To międzynarodowe wydarzenie, skupiające praktyków transferu technologii z całego świata.  Celem konferencji jest szkolenie i wspieranie wszystkich, którzy pragną w przyszłości oprzeć swoją karierę o komercjalizację pracy badawczej oraz chcących tworzyć inicjatywy związane z biotechnologią, chemią, farmacją lub medycyną.

Podczas konferencji prezentowane będą osiągnięcia naukowe o aplikacyjnym charakterze, a także aspekt komercjalizacji projektów badawczych - goście z całego świata przedstawią uczestnikom konferencji proces transferu technologii poza granicami Polski oraz problem ochrony własności intelektualnej.

W ramach dwudniowego programu konferencji Bioinnovation International Summit 2012 odbędzie się sesja posterowa oraz sesje tematyczne poświęcone: polskim i zagranicznym prezentacjom osiągnięć naukowych, mających szczególny potencjał aplikacyjny, kwestiom dotyczącym komercjalizacji projektów badawczych i transferowi technologii, a także ochronie własności intelektualnej.

W weekend poprzedzający konferencję odbędą się warsztaty "How to write successful publications” przeznaczone dla naukowców, studentów i redaktorów czasopism naukowych. W trakcie szkolenia zostanie wyjaśnionych wiele zagadnień, które są szczególnie pomocne przy pisaniu publikacji naukowych, a także przy analizie przedłożonego do redakcji manuskryptu (wykrywanie i korekta błędów w pisowni, interpunkcji, gramatyce, składni stylu, formie i wiele innych aspektów). Warsztaty prowadzone będą w całości w języku angielskim.

Źródło: www.bioinnovation.pl


ponadregionalne
2012-09-07 | Kompetentni 2.1.1

Zapraszamy do Kielc na bezpłatne szkolenia

Zapraszamy na kolejne bezpłatne szkolenia organizowane w Hotelu Dal w Kielcach w terminie 19-21 września lub 21-23 września br. 

Dostępne są szkolenia: „Autoprezentacja i wystąpienia publiczne”

Ramowy program szkolenia
Czas trwania zajęć: 24 godz. dydaktyczne
1. Autoprezentacja i wystąpienia publiczne, czyli jak zrobić dobre wrażenie – wprowadzenie.
2. Taktyki autoprezentacyjne: najważniejsze elementy autoprezentacji - efekt pierwszego wrażenia, zasady kształtowania wrażenia.
3. Kształtowanie pożądanego wizerunku: cztery wymiary - wiarygodność, umiejętność wzbudzania sympatii, atrakcyjność interpersonalna i dominacja.
4. Konstruowanie efektywnych i efektownych prezentacji oraz wystąpień publicznych: kluczowe etapy i struktura (rozpoczęcie, rozwinięcie, zakończenie).
5. Zasady prezentowania siebie i tematu: dopasowywanie przekazu do odbiorców, skuteczne przekonywanie i perswazja, wpływanie na stany emocjonalne odbiorców, reguły wywierania wpływu.
6. Kontakt z odbiorcą – strategie pomocne w wystąpieniach publicznych: nawiązywanie kontaktu i uzyskanie przychylnego nastawienia u rozmówcy i publiki, skupianie i utrzymanie uwagi słuchaczy, pozawerbalne sposoby wzbudzania sympatii i pozyskiwania uwagi publiczności (mowa ciała, spójność przekazu).
7. Dress code: zasady właściwego doboru ubioru podczas wystąpień publicznych.
8. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem, tremą i zdenerwowaniem.
9. Techniki budowania pewności siebie.

oraz „Zarządzanie personelem”


Ramowy program szkolenia
Czas trwania zajęć: 24 godz. dydaktyczne
1. Proces zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL): główne założenia oraz zasady ZZL, cykl zarządzania personelem, kierowanie zespołem.
2. Style kierowania i zarządzania: asertywność, umiejętności przywódcze, skuteczny proces kierowania, podejmowanie decyzji kierowniczych, delegowanie obowiązków.
3. Rekrutacja, selekcja i adaptacja pracowników: przygotowanie i przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, metody selekcji i rodzaje wywiadu selekcyjnego, okres adaptacyjny nowego pracownika.
4. Ocena pracowników: konstruowanie arkusza oceny, zasady obiektywnego oceniania, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
5. Koordynowanie i monitorowanie pracy zespołu.
6. Motywowanie pracowników: podstawy psychologiczne, metody motywowania, identyfikacja potrzeb, rozwój i szkolenia pracowników.
7. Rozwiązywanie konfliktów: przyczyny, konsekwencje, sposoby eliminowana i rozwiązywania.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line. Skontaktuje się wtedy z Państwem pracownik projektu udzielając wszelkich informacji i pomoże wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do projektu.

Uczestnikami projektu są: przedsiębiorcy oraz ich wydelegowani pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, posiadający wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne. Miejsca na szkoleniach gwarantowane są tylko dla osób 45+.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 


lubelskie
2012-09-07 |

Intercultural news of this week: Painting exhibition in Lublin! Exposición de pintura en Lublin!

Painting exhibition in Lublin!

From 6th to 26th September, there will be a painting exhibition in Lublin called “Specula”. The author is Alice Stankiewicz and the exhibition will take place in Galeria Gardzienice, Lublin.

Paintings are about human being and his spiritual and emotional structure. If you like art and paintings, this is your chance to enjoy this art exhibition. The entrance will be free.

For more information about the author, visit the webpage: www.alicjastankiewicz.com.

 

Exposición de pintura en Lublin!

Del 6 al 26 de Septiembre, habrá una exposición de pintura en Lublin llamada “Specula”. La autora es Alice Stankiewicz y el lugar de la exposición será la Galería Gardzienice, en Lublin.

Las pinturas son sobre el hombre y su estructura espiritual y emocional. Si te gusta el arte y la pintura, ésta es tu oportunidad de disfrutar de esta exposición de arte, que además, será gratuita.

Para más información sobre el autor, visita la página web: www.alicjastankiewicz.com


świętokrzyskie
2012-09-06 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Laboratorium Szybkiego Prototypowania 3D powstanie w KPT

W Kieleckim Partu Technologicznym zostanie otwarte nowoczesne laboratorium, które wykorzystując m.in. projektowanie techniką 3D będzie tworzyć wizualizację produktów. Laboratorium zaprojektowano z myślą o świętokrzyskich przedsiębiorcach i opierać się będzie na współpracy z wieloma środowiskami. Wystarczy, że właściciel firmy przedstawi pomysł na produkt, a nowa komórka przygotuje mu projekt, model 3d, prototyp, a nawet krótką serię opracowywanego artykułu.

W laboratorium będzie można także sprawdzić z jakich materiałów należy wykonać produkt. Działalność będzie prowadzona z zastosowaniem wielu nowoczesnych technologii. Dotyczy to nie tylko projektowania, ale przede wszystkim przygotowania prototypów.

Dyrektor KPT Szymon Mazurkiewicz: „Do tej pory, przedsiębiorcy z naszego regionu nie mieli możliwości skorzystania z tak kompleksowej usługi. Dziś ogłaszamy przetarg, dzięki któremu przygotowane zostaną pomieszczenia laboratorium. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji Regionalnej Strategii Innowacji uda się nam zdobyć pieniądze na zakup odpowiednich maszyn”.

Otwarcie pracowni nastąpi w ciągu kilku miesięcy, a pierwsi klienci będą mogli z niego skorzystać w 2013 roku. Będzie się mieściło w Inkubatorze Technologicznym przy ulicy Olszewskiego 6 w Kielcach.

Źródło: http://www.technopark.kielce.pl/pl/aktualnosci/pokaz/242,laboratorium_szybkiego_prototypowania_3d_powstanie_w_kpt


lubelskie
2012-09-06 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Jak co tydzień zapraszamy do zapoznania się oraz do aktywnego udziału w wydarzeniach kulturalnych w nadchodzący weekend. Szczególnie polecamy rozpoczynający się w piątek Europejski Festiwal Smaku 2012. W czasie festiwalu obok doznań kulinarnych będzie wiele ciekawych imprez kulturalnych.

Przegląd wydarzeń kulturalnych w weekend 07-09.09.2012


świętokrzyskie
2012-09-05 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Dotacje na ochronę patentową z OPI

Ośrodek Przetwarzania Informacji ogłosił nabór wniosków w ramach poddziałania 1.3.2. „Wsparcie ochrony własności przemysłowej tworzonej w jednostkach naukowych”. Wnioski będzie można składać od 3 września do 31 października 2012 r. Jednostki naukowe, uczelnie wyższe oraz spółki wyżej przywołanych podmiotów będą miały szansę pozyskać dofinansowanie na działania z zakresu ochrony prawnej swoich osiągnięć naukowych.

Polscy naukowcy opracowują w swoich laboratoriach oraz w murach uczelni ciekawe i innowacyjne rozwiązania. Często spotykają się jednak z problemem sfinansowania ich ochrony patentowej. Naprzeciw temu wychodzi poddziałanie PO IG, w ramach którego przeznaczono środki na ten cel. Jak podkreśla organizator konkursu, czyli Ośrodek Przetwarzania Informacji, celem konkursu jest wyłonienie projektów, które w największej mierze przyczynią się do osiągnięcia celów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w tym przede wszystkim zdobywania oraz zwiększenia skali wykorzystywania nowych rozwiązań niezbędnych dla rozwoju gospodarki i poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorców oraz rozwoju polskiego społeczeństwa. W ramach Poddziałania 1.3.2 przewidziano dofinansowanie kosztów związanych z uzyskaniem w Polsce i za granicą ochrony patentowej własności przemysłowej powstałej w jednostkach naukowych mających siedzibę w Polsce w wyniku prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie mogą ubiegać się jednostki naukowe, w tym wchodzące w skład konsorcjów naukowych i konsorcjów naukowo-przemysłowych (z wyłączeniem centrów badawczo-rozwojowych), uczelnie oraz spółki powołane z udziałem ww. podmiotów nie działające dla zysku. W ramach zbliżającego się naboru przewidziano do rozdysponowania kwotę 6 mln euro. Co ważne, dofinansowaniu podlega aż 100 proc. kosztów kwalifikowanych projektu.

Więcej informacji na temat naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej Ośrodka Przetwarzania Informacji.

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=2077B85A3E444F8F8AF0F872521CD8DC


podkarpackie
2012-09-05 | Aktywne obywatelstwo

Efekty działalności BPPiO w sierpniu

Za nami kolejny już miesiąc działalności BPPiO. Zapraszamy do zapoznania się z Zestawieniem prezentującym ilość udzielonych porad oraz ocenę świadczonych usług w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw”. W miesiącu sierpniu doradcy prawni i obywatelscy udzielili w sumie 348 porad 246 osobom. Ogółem od początku funkcjonowania BPPiO udzielono 5566 porad 3725 osobom.

Do Biur Porad Prawnych i Obywatelskich Fundacji „Fundusz Inicjatyw” zapraszamy w szczególności osoby niezamożne, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej w wyniku nieznajomości prawa.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

świętokrzyskie
2012-09-04 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Trwa unijny konkurs dotyczący międzynarodowego szkolenia doktorantów

Trwa unijny konkurs, skierowany do instytucji zainteresowanych szkoleniem doktorantów we współpracy z międzynarodowymi partnerami. Konkurs o budżecie ponad 470 mln euro zostanie zamknięty 22 listopada - poinformował KPK Programów Badawczych UE. Chodzi o konkurs na Sieci Szkolenia Początkowego (Marie Curie Initial Training Networks) w Programie Szczegółowym LUDZIE 7. Programu Ramowego UE. Można do niego zgłaszać projekty opracowane przez konsorcja skupiające przedstawicieli nauki i przemysłu z różnych krajów członkowskich UE lub z krajów stowarzyszonych.

Projekty mogą dotyczyć różnych dyscyplin naukowych - tematy badawcze określają sami partnerzy. Najważniejszym warunkiem jest uczestnictwo instytucji z sektora komercyjnego, która musi wystąpić przynajmniej w roli partnera stowarzyszonego (np. oferującego kursy czy szkolenia). Potrwają cztery lata. W tym czasie partnerzy z konsorcjum będą mogli zatrudniać i szkolić początkujących naukowców, organizować wspólne szkolenia, wymieniać pracowników, przygotowywać konferencje, szkoły letnie oraz otwarte warsztaty. Mogą też zatrudnić (na krótki okres) wybitnych uczonych w roli tzw. visiting researchers. Ponieważ projekty mają poprawić perspektywy zawodowe naukowców, ich program musi obejmować szkolenia dodatkowe - np. w dziedzinie przedsiębiorczości, zarządzania projektami badawczymi, etyki, praw własności intelektualnej, pisania artykułów naukowych czy umiejętności prezentowania wyników badań.

Środki przyznane przez Komisję Europejską przeznaczone będą głównie na wynagrodzenia dla zatrudnionych naukowców, a także na szkolenia, spotkania naukowe i koordynacyjne, uczestnictwo młodych naukowców w międzynarodowych konferencjach oraz warsztatach i na zarządzanie.

Wnioski zostaną ocenione pod kątem jakości naukowej i technologicznej, planów szkoleniowych, realizacji i planowanych efektów.

Dzień informacyjny w sprawie konkursu zaplanowano na 5 września w Krajowym Punkcie Kontaktowym. KPK oferuje też konsultacje i możliwość przeglądania wniosków projektowych. Szczegółowe informacje nt. konkursu można znaleźć na stronie http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/people albo http://www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa/instytucja/index.html

Źródło: http://www.naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news,391422,trwa-unijny-konkurs-dotyczacy-miedzynarodowego-szkolenia-doktorantow.html
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +