Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ponadregionalne
2012-08-28 | Kompetentni 2.1.1

Szkolenie "Współpraca i porozumienie w grupie" odbyło się w Lublinie

Informujemy, iż w dniach 24-26 sierpnia 2012 r. w Lublinie odbywało się szkolenie "Współpraca i porozumienie w grupie". Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.


Na następne szkolenia zapraszamy do Kielc . Wszystkie osoby chętne prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line.


Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2012-08-28 |

FFI otwiera bibliotekę

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w ramach swej działalności statutowej uruchamia „Bibliotekę FFI”. Z zasobów biblioteki mogą korzystać organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Biblioteka będzie otwarta w każdą środę w godzinach 15:00 – 18:00. W zakładce Oferta w podzakładce Biblioteka FFI zamieściliśmy Regulamin korzystania z Biblioteki oraz wykaz dostępnych książek, który będzie na bieżąco aktualizowany. Serdecznie zapraszamy do korzystania z Biblioteki Fundacji „Fundusz Inicjatyw”.


świętokrzyskie
2012-08-27 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

US-Poland Innovation Hub – szansą dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw!

W Palo Alto, sercu Doliny Krzemowej, US-Polish Trade Council (USPTC, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy, www.usptc.org) uruchomia program US-Poland Innovation Hub. Inicjatywa ta ma być akceleratorem dla młodych polskich firm w zdobywaniu światowych rynków. Najbliższym zadaniem Innovation Hub jest wybór innowacyjnych polskich firm i przygotowanie ich do wejścia na rynek globalny (Go Global Poland). Kadra zarządzająca wybranych przedsiębiorstw zostanie przygotowana podczas sześciu sesji treningowych do prezentacji i negocjacji dla pozyskania partnerów i inwestorów z Doliny Krzemowej. Następnym krokiem będzie wyjazd do Doliny Krzemowej (pobyt w USA: od 2 do 4 tygodni), gdzie USPTC w ramach Innovation Hub przygotuje dla nich spotkania i wizyty biznesowe z potencjalnymi partnerami i inwestorami.

Innovation Hub ma także umożliwić przedsiębiorcom skorzystanie z szerokiej sieci kontaktów biznesowych oraz wesprzeć ich w uruchomieniu przedstawicielstwa i rozpoczęcia działalności w USA. Innovation Hub pozwala ograniczyć ryzyko próby zdobycia amerykańskiego rynku na własną rękę. Przedsiębiorstwo już na etapie przygotowań do rozmów z inwestorami będzie mogło zweryfikować swoją dojrzałość do wejścia na rynek globalny i podjąć decyzję o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Jak stać się uczestnikiem US-Poland Innovation Hub?

Program skierowany jest do kadry zarządzającej i menagerów przedsiębiorstw, które planują wejść ze swoją ofertą na rynek amerykański oraz znaleźć partnerów i pozyskać inwestorów. Uczestnicy Innovation Hub wezmą udział w sesjach treningowych, które odbędą się we wrześniu i październiku 2012 roku. Pierwsze wizyty w USA zaplanowane są na listopad i grudzień 2012 br. Koszty uczestnictwa w warsztatach (sesje treningowe w Polsce, warsztaty i spotkania w USA to koszt 5000$) oraz przelot i pobyt w USA pokrywane są samodzielnie przez uczestników Innovation Hub. Aby wziąć udział w US-Poland Innovation Hub należy przesłać wypełniony formularz aplikacyjny w terminie do 30 sierpnia 2012 r. na adres: hubinfo@usptc.org

Dodatkowe informacje, regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: innovationhub.usptc.org. W kwestii wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy: hubinfo@usptc.org

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=1B7C36AAE925412BB7C564A45678BB86


lubelskie
2012-08-27 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Ostatnie wolne miejsca na drugą edycję kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie:

Sprzedaż z zaawansowanym Excelem

 

II edycja - Puławy

88 godzin

w trybie popołudniowo-weekendowym

 

rozpoczęcie już 26 września

 

Zajęcia będą się odbywać w wybrane dni tygodnia w godz. 16:20 - 19:50

oraz w wybrane weekendy w godz. 9:00 – 14:15, 9:00 – 16:00

 

Zapraszamy do wypełnienia wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line: http://www.ffi.org.pl/zdobadzkwalifikacjezawodowe/dokumentyzgloszeniowe

 

Zapewniamy:

- materiały szkoleniowe, podręczniki

- zwrot kosztów przejazdu

- wyżywienie w trakcie zajęć

 

Ostatnie wolne miejsca

 

Projekt „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

 


ponadregionalne
2012-08-27 | Kompetentni 2.1.1

Patronat instytucjonalny Krajowej Izby Gospodarczej

Informujemy, iż patronat instytucjonalny nad projektem „Kompetentni” objęła Krajowa Izba Gospodarcza.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu.

Bardzo cieszymy się, że nasz projekt został wyróżniony w ten sposób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-08-24 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Obecne Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest historycznym i programowym kontynuatorem statutowych celów poprzednich dwóch stowarzyszeń wynalazców, obejmującym swą działalnością cały kraj. Skupia w swych szeregach około 1450 wynalazców oraz 65 Członków Wspierających SPWiR i posiada 10 terenowych oddziałów.

Głównymi statutowymi zadaniami Stowarzyszenia są:

  • inspirowanie rozwoju wynalazczości w kraju,
  • promocja polskich wynalazków w kraju i za granicą,
  • ochrona praw autorskich wynalazców i racjonalizatorów,
  • wyszukiwanie warunków do wdrożeń i upowszechniania innowacji.

Statutowe zadania SPWiR wypełnia w coraz większym stopniu przy wsparciu wielu centralnych instytucji Państwa, głównie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska.

Mając na uwadze zainteresowanie polskich przedsiębiorstw prezentowanymi za granicą innowacyjnymi rozwiązaniami, Stowarzyszenie od 5 lat organizuje Międzynarodową Warszawską Wystawę Innowacji IWIS (International Warsaw Invention Show).W zeszłorocznej wystawie IWIS 2011 uczestniczyli wystawcy z 23 krajów z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, którzy przedstawili około 600 innowacyjnych rozwiązań.

Źródło: http://polskiewynalazki.pl/


lubelskie
2012-08-24 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zachęca do udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się dziś weekend.

Zbiór najciekawszych wydarzeń w zamieszczonym poniżej przeglądzie:

Przegląd ciekawych wydarzeń kulturalnych w weekend 24-26 sierpnia 2012 w Lublinie


świętokrzyskie
2012-08-24 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Patronat medialny ITV Kielce

Informujemy, że Internetowa TV Kielce to kolejne ze świętokrzyskich mediów które zgodziło się objąć projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” swoim patronatem medialnym. Dzięki patronatowi Internetowej TV Kielce będziemy mieli dużo większą możliwość dotarcia do osób do których kierowany jest nasz projekt.

Informację na temat patronatów medialnych projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” dostępne są na stronie projektu i w zakładce Patronat medialny.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


podkarpackie
2012-08-24 | Aktywne obywatelstwo

Międzypokoleniowe Dni Aktywności

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniach 24 - 26 września 2012 na warszawskim Torwarze organizuje Konwencję: „Międzypokoleniowe Dni Aktywności". W programie zaplanowano wiele warsztatów, paneli oraz wystaw.
Międzypokoleniowe Dni Aktywności to wydarzenie realizowane w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Jednym z bardzo ważnych obszarów tematycznych konwencji jest edukacja osób w starszym wieku.

Konwencji towarzyszyć będą Targi Aktywni 50+, na których prezentować się będą firmy i instytucje kierujące swoją ofertę dla osób starszych.

Program wydarzenia dostępny jest tutaj

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.50plus.warszawa.mtp.pl

Źródło aktualności: 

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,5872,rejestracja-uczestnikow-na-konwencje-miedzypokoleniowe-dni-aktywnosci-warszawa-24-26-wrzesnia-2012-r-.html

www.grundtvig.org.pl/aktualnosci/targi-aktywni-50

 


świętokrzyskie
2012-08-23 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

140 mln zł na lepszą współpracę uczelni z gospodarką

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewidziało 140 mln zł na ogłoszenie 2 konkursów na polepszenie współpracy wyższych uczelni z gospodarką.

Wnioski, które składać można do 28 września przez uczelnie oraz instytuty PAN, dotyczyć mają dofinansowania programów kształcenia o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Konkursy mają pomóc w lepszej realizacji unijnej strategii Europa 2020.

W I konkursie 100 milionów złotych zadedykowano na uruchomienie nowych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci mogą przyczynić się do rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze w ramach konkursu mogą być też przeznaczone na przygotowanie absolwentów do zawodowego startu, kreowanie bogatszej oferty staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.

W II konkursie 40 milionów zostanie rozdysponowane  m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość, organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.

W obu konkursach premiowane będą projekty, uwzględniające kształcenie w języku angielskim i obejmujące wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, przekazywane przez ekspertów-praktyków.

Więcej: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1473,140-mln-zl-na-lepsza-wspolprace-uczelni-z-gospodarka.html
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +