Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-08-30 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Studenckie Forum Business Centre Club

Studenckie Forum BCC to organizacja przedsiębiorczych Polaków.

Studenckie Forum Business Centre Club powstało w 2001 roku z inicjatywy Instytutu Lobbingu BCC. Początkowo w skład fundacji wchodziło 12 przedstawicielstw z całego kraju, na których czele stali liderzy regionalni. Wraz z rozwojem Studenckiego Forum rosło zainteresowanie działalnością i realizowaną misją. Aby dotrzeć do coraz większego grona młodych i przedsiębiorczych osób stopniowo powoływano nowe oddziały. Stworzono takie projekty jak, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, czy fundację Polska Przedsiębiorcza.

O organizacji

Studenckie Forum BCC działa przy największej organizacji prywatnych przedsiębiorców w kraju - Business Centre Club. Dzięki współpracy z BCC członkowie mają możliwość uczenia się i zdobywania doświadczenia od najlepszych przedsiębiorców w kraju, które starają się wykorzystywać w codziennych wysiłkach. Jest to niepowtarzalna okazja do przełamywania barier w świadomości młodych ludzi, kształcenia przedsiębiorczych postaw czy też praktycznych umiejętności niezbędnych w karierze każdego przedsiębiorcy.

Organizację tworzą ludzie młodzi, ambitni, przedsiębiorczy, nieustannie rozwijający się. Wszystko, co osiągnęli, zawdzięczają swojej ciężkiej pracy, determinacji, ciągłemu ulepszaniu projektów oraz owocnej współpracy.

Studenckie Forum BCC to nie tylko projekty, to również dbałość o swoich członków. Starają się, aby każda osoba działająca w organizacji uzyskała niezbędne umiejętności i doświadczenie potrzebne do prowadzenia własnego biznesu w przyszłości. Każdego dnia, przez praktykę, oraz szkolenia odpowiedzialnie kształtują swoje postawy przedsiębiorcze jak i studentów, z miast, gdzie działają. Pracują z pasją i odpowiedzialnie, dbając o swoich członków, swój zespół i siebie, darząc siebie szacunkiem i zaufaniem. Dążą do tego, aby Polacy byli kojarzeni jako przedsiębiorczy Europejczycy.

Na dzień dzisiejszy Studenckie Forum BCC działa we wszystkich województwach kraju, przy najlepszych i największych polskich ośrodkach akademickich. Obecnie w Studenckim Forum BCC działa około 450 osób, w 21 miastach Polski. Ta liczba, regularnie wzrasta. Ich ambicją jest tworzenie projektów europejskich, dlatego rozpoczynają współpracę z oddziałami zagranicznymi w Londynie, czy na Ukrainie.

Źródło: http://sfbcc.org.pl/swietokrzyski/aktualnosci/


lubelskie
2012-08-30 |

Oferta stażu w Fundacji

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" poszukuje osób zainteresowanych odbyciem stażu finansowanego z Urzędu Pracy.

Do zakresu obowiązków stażysty/stażystki będzie należeć m. in. pomoc w realizacji projektu PO KL oraz działań międzynarodowych. Więcej informacji w zakładce Praca.

Dokumenty aplikacyjne można przesyłać do 03.09.2012 r. (poniedziałek).

Zapraszamy!


ogólnopolskie
2012-08-30 |

Intercultural news of this week/Noticias interculturales de esta semana: Help children in India / Ayude a los niños de la India

Help children in India

Trainees of the Foundation within Leonardo da Vinci Programme – Monica and Iago from Spain – would like to introduce you two very interesting persons: Adrian (from Vigo in Spain) and Gosia (from Lublin) who are involved in charity project helping children in India.

Adrian and Gosia are a couple who made a fantastic travel around the world and are dedicated to travelling and helping people around the world.
Currently they are involved in a project with the NGO ASSOCIATION RIKREAY KOMAR from Battambang town dealing with providing aid for street and trafficked children.
For more information how to help children in India, visit website of NGO Rikreay Komar or contact the father Joaquin tachito_india@yahoo.co.in
You can also get more information about travels of Adrian and Gosia on their website www.molaviajar.com/1caminosolidario_vueltaalmundo.php (soon in Polish) and also on their Facebook page molaviajar.
 
 
Ayude a los niños de la India

A los becarios de la Fundación, que participan en la beca Leonardo da Vinci - Monica y Iago de Galicia, España - les gustaría presentarles a dos personas muy interesantes: Adrian (de Vigo en España) y Gosia (de Lublin) que están involucrados en varios proyectos de caridad ayudando a los niños en la India.

Adrian y Gosia son una pareja que hizo un viaje fantástico por todo el mundo y se dedican a viajar y ayudar a la gente de todo el mundo.
Actualmente están involucrados en un proyecto con la ONG Asociación RIKREAY KOMAR de la ciudad de Battambang, que
acogen a niños de la calle, huérfanos, de trafico de menores y de las familias donde son maltratados .

Para obtener más información acerca de cómo ayudar a los niños en la India, visite el sitio web de la ONG Rikreay Komar o póngase en contacto con el padre Joaquín tachito_india@yahoo.co.in

También pueden obtener más información acerca de los viajes de Adrian y Gosia en su  sitio web www.molaviajar.com/1caminosolidario_vueltaalmundo.php(pronto en polaco) y también en su página de Facebook molaviajar.

świętokrzyskie
2012-08-29 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu: Co jest co? – Klaster

KLASTER (ang. industrial cluster) to specyficzna forma organizacji produkcji, polegająca na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te równocześnie współpracują i konkurują między sobą, posiadają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy powstawania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne.

Klaster jest strukturą ułatwiającą przepływ informacji, sprzyjającą procesom uczenia się i pobudzającą innowacyjność. Funkcjonowanie klastra prowadzi do poprawy zdolności konkurencyjnych podmiotów gospodarczych w nim uczestniczących.

Różnorodne typologie klastrów:

 • klaster pokrewny włoskim dystryktom przemysłowym, którego najbardziej znanym przykładem jest słynna amerykańska Dolina Krzemowa. Ten typ klastra charakteryzuje się m.in.: dominacją małych i średnich przedsiębiorstw, silną specjalizacją, jak również silną wzajemną rywalizacją. Fundamentem tego typu klastra jest system powiązań sieciowych opartych przede wszystkim na zaufaniu. Występowanie tych czynników umożliwia m.in. elastyczną specjalizację, wysoką produktywność oraz budowanie potencjału innowacyjnego;
 • klaster typu hub-and-spoke charakteryzujący się koegzystencją dużych lokalnych przedsiębiorstw, powiązanych hierarchicznie z rozległa grupą firm sektora MSP (np. Seattle - Boeing czy Toyota City). Klaster tego typu bazuje w dużym stopniu na sile wielkich lokalnych korporacji, charakteryzując się jednocześnie elastycznością działania oraz wykorzystaniem przewag kosztowych;
 • klaster satelitarny z dominującym udziałem przedsiębiorstw sektora MSP, uzależnionych od przedsiębiorstw zewnętrznych, którego przewaga lokalizacyjna opiera się z reguły na niższych kosztach (np. Research Triangle Park w Północnej Karolinie, region Manaus w Brazylii).

Najczęściej klastry powstają spontanicznie, w wyniku lokalnej, oddolnej inicjatywy, nie zaś działań władz publicznych. Coraz częściej jednak władze publiczne stosują instrumenty mające stymulować współpracę między lokalnymi aktorami w celu uruchomienia mechanizmów budowy klastrów.

Powstanie klastrów może też być inspirowane przez uniwersytet czy inny ośrodek badawczo-rozwojowy, który realizuje politykę tworzenia sieci z lokalnymi przedsiębiorstwami. W ten sposób powstał np. mikroelektroniczny klaster Aix-Rousset we Francji.

W Polsce zidentyfikowano szereg inicjatyw, które posiadają wiele cech typowych dla klastra. Przykładami klastrów w Polsce i województwie świętokrzyskim są:

 • Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA, lokalizacja płd.-wsch. Polska, branża lotnicza - www.dolinalotnicza.pl
 • Innowacyjny KOCIOŁ Pleszewski, powiat Pleszewski - www.forumgospodarcze.org.pl
 • KLASTER ŁÓDZKI, rozwój miasta Łodzi i okolic –  www.klasterlodzki.pl  
 • Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych -  www.spcm.org.pl 
 • Klaster Technologiczny PIAST Plus  -  www.piast-plus.pl
 • Biomasa Świętokrzyska
 • Klaster ogrodniczo-sadowniczy „Ekologiczna żywność"
 • Grono Targowe Kielce
 • Pomidor z Ziemi Sandomierskiej
 • Portal innowacji PARP
 • Inwestycje w Polsce

Zobacz również publikację PARP na temat tworzenia wartość w klastrze dostępną pod adresem: http://www.parp.gov.pl/index/more/28427

Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf , http://www.wrota-swietokrzyskie.pl/klastry

 


świętokrzyskie
2012-08-28 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Unia Europejska chwali nas za zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym

Rada UE i Komisja Europejska pochwaliły Polskę za zmiany w nauce i szkolnictwie wyższym. Doceniono przede wszystkim łączenie nauki z gospodarką i coraz lepsze przygotowanie studentów do poruszania się na współczesnym rynku pracy.

Rada i Komisja doceniły najważniejsze zmiany w polskiej nauce i szkolnictwie wyższym, takie jak projakościowe finansowanie i lepsze dopasowanie oferty uczelni do zmieniających się potrzeb gospodarki. „W drugiej połowie 2011 r. Polska rozpoczęła realizację ambitnej reformy szkolnictwa wyższego, która ma na celu wzmocnienie powiązań między uczelniami a przedsiębiorstwami, a także reagowanie na przypadki niedopasowania umiejętności do wymogów stanowiska pracy. Celem reformy jest zwiększenie elastyczności oferowanych kursów i ich lepsze dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy” – czytamy w opracowaniu Komisji.

Komisja pozytywnie oceniła przyjęcie Krajowego Programu Badań, który, jej zdaniem, stanowi ważny krok w rozwiązaniu problemu braku koordynacji w dziedzinie badań i rozwoju. Jednocześnie obie instytucje stwierdziły, że kluczowym wyzwaniem dla Polski jest zachowanie wzrostu gospodarczego poprzez zwiększanie skuteczności wydatków sprzyjających wzrostowi gospodarczemu, w szczególności w dziedzinie edukacji, badań i innowacji.

Źródło: http://www.nauka.gov.pl


ponadregionalne
2012-08-28 | Kompetentni 2.1.1

Szkolenie "Współpraca i porozumienie w grupie" odbyło się w Lublinie

Informujemy, iż w dniach 24-26 sierpnia 2012 r. w Lublinie odbywało się szkolenie "Współpraca i porozumienie w grupie". Wszyscy uczestnicy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym i otrzymali zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie i aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz życzymy wielu sukcesów i satysfakcji z pracy zawodowej.


Na następne szkolenia zapraszamy do Kielc . Wszystkie osoby chętne prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line.


Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć z tego wydarzenia.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


ogólnopolskie
2012-08-28 |

FFI otwiera bibliotekę

Z przyjemnością informujemy, iż Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w ramach swej działalności statutowej uruchamia „Bibliotekę FFI”. Z zasobów biblioteki mogą korzystać organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne. Biblioteka będzie otwarta w każdą środę w godzinach 15:00 – 18:00. W zakładce Oferta w podzakładce Biblioteka FFI zamieściliśmy Regulamin korzystania z Biblioteki oraz wykaz dostępnych książek, który będzie na bieżąco aktualizowany. Serdecznie zapraszamy do korzystania z Biblioteki Fundacji „Fundusz Inicjatyw”.


świętokrzyskie
2012-08-27 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

US-Poland Innovation Hub – szansą dla polskich innowacyjnych przedsiębiorstw!

W Palo Alto, sercu Doliny Krzemowej, US-Polish Trade Council (USPTC, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy, www.usptc.org) uruchomia program US-Poland Innovation Hub. Inicjatywa ta ma być akceleratorem dla młodych polskich firm w zdobywaniu światowych rynków. Najbliższym zadaniem Innovation Hub jest wybór innowacyjnych polskich firm i przygotowanie ich do wejścia na rynek globalny (Go Global Poland). Kadra zarządzająca wybranych przedsiębiorstw zostanie przygotowana podczas sześciu sesji treningowych do prezentacji i negocjacji dla pozyskania partnerów i inwestorów z Doliny Krzemowej. Następnym krokiem będzie wyjazd do Doliny Krzemowej (pobyt w USA: od 2 do 4 tygodni), gdzie USPTC w ramach Innovation Hub przygotuje dla nich spotkania i wizyty biznesowe z potencjalnymi partnerami i inwestorami.

Innovation Hub ma także umożliwić przedsiębiorcom skorzystanie z szerokiej sieci kontaktów biznesowych oraz wesprzeć ich w uruchomieniu przedstawicielstwa i rozpoczęcia działalności w USA. Innovation Hub pozwala ograniczyć ryzyko próby zdobycia amerykańskiego rynku na własną rękę. Przedsiębiorstwo już na etapie przygotowań do rozmów z inwestorami będzie mogło zweryfikować swoją dojrzałość do wejścia na rynek globalny i podjąć decyzję o wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Jak stać się uczestnikiem US-Poland Innovation Hub?

Program skierowany jest do kadry zarządzającej i menagerów przedsiębiorstw, które planują wejść ze swoją ofertą na rynek amerykański oraz znaleźć partnerów i pozyskać inwestorów. Uczestnicy Innovation Hub wezmą udział w sesjach treningowych, które odbędą się we wrześniu i październiku 2012 roku. Pierwsze wizyty w USA zaplanowane są na listopad i grudzień 2012 br. Koszty uczestnictwa w warsztatach (sesje treningowe w Polsce, warsztaty i spotkania w USA to koszt 5000$) oraz przelot i pobyt w USA pokrywane są samodzielnie przez uczestników Innovation Hub. Aby wziąć udział w US-Poland Innovation Hub należy przesłać wypełniony formularz aplikacyjny w terminie do 30 sierpnia 2012 r. na adres: hubinfo@usptc.org

Dodatkowe informacje, regulamin uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie: innovationhub.usptc.org. W kwestii wszelkich pytań prosimy o kontakt mailowy: hubinfo@usptc.org

Źródło: http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=1B7C36AAE925412BB7C564A45678BB86


lubelskie
2012-08-27 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Ostatnie wolne miejsca na drugą edycję kursu „Sprzedaż z zaawansowanym Excelem”

Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie:

Sprzedaż z zaawansowanym Excelem

 

II edycja - Puławy

88 godzin

w trybie popołudniowo-weekendowym

 

rozpoczęcie już 26 września

 

Zajęcia będą się odbywać w wybrane dni tygodnia w godz. 16:20 - 19:50

oraz w wybrane weekendy w godz. 9:00 – 14:15, 9:00 – 16:00

 

Zapraszamy do wypełnienia wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line: http://www.ffi.org.pl/zdobadzkwalifikacjezawodowe/dokumentyzgloszeniowe

 

Zapewniamy:

- materiały szkoleniowe, podręczniki

- zwrot kosztów przejazdu

- wyżywienie w trakcie zajęć

 

Ostatnie wolne miejsca

 

Projekt „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek – najlepsza inwestycja

 


ponadregionalne
2012-08-27 | Kompetentni 2.1.1

Patronat instytucjonalny Krajowej Izby Gospodarczej

Informujemy, iż patronat instytucjonalny nad projektem „Kompetentni” objęła Krajowa Izba Gospodarcza.

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje przedsiębiorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu.

Bardzo cieszymy się, że nasz projekt został wyróżniony w ten sposób.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +