Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-08-24 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów

Obecne Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów jest historycznym i programowym kontynuatorem statutowych celów poprzednich dwóch stowarzyszeń wynalazców, obejmującym swą działalnością cały kraj. Skupia w swych szeregach około 1450 wynalazców oraz 65 Członków Wspierających SPWiR i posiada 10 terenowych oddziałów.

Głównymi statutowymi zadaniami Stowarzyszenia są:

 • inspirowanie rozwoju wynalazczości w kraju,
 • promocja polskich wynalazków w kraju i za granicą,
 • ochrona praw autorskich wynalazców i racjonalizatorów,
 • wyszukiwanie warunków do wdrożeń i upowszechniania innowacji.

Statutowe zadania SPWiR wypełnia w coraz większym stopniu przy wsparciu wielu centralnych instytucji Państwa, głównie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska.

Mając na uwadze zainteresowanie polskich przedsiębiorstw prezentowanymi za granicą innowacyjnymi rozwiązaniami, Stowarzyszenie od 5 lat organizuje Międzynarodową Warszawską Wystawę Innowacji IWIS (International Warsaw Invention Show).W zeszłorocznej wystawie IWIS 2011 uczestniczyli wystawcy z 23 krajów z Europy, Azji i Bliskiego Wschodu, którzy przedstawili około 600 innowacyjnych rozwiązań.

Źródło: http://polskiewynalazki.pl/


lubelskie
2012-08-24 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zachęca do udziału w wydarzeniach kulturalnych w rozpoczynający się dziś weekend.

Zbiór najciekawszych wydarzeń w zamieszczonym poniżej przeglądzie:

Przegląd ciekawych wydarzeń kulturalnych w weekend 24-26 sierpnia 2012 w Lublinie


świętokrzyskie
2012-08-24 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Patronat medialny ITV Kielce

Informujemy, że Internetowa TV Kielce to kolejne ze świętokrzyskich mediów które zgodziło się objąć projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” swoim patronatem medialnym. Dzięki patronatowi Internetowej TV Kielce będziemy mieli dużo większą możliwość dotarcia do osób do których kierowany jest nasz projekt.

Informację na temat patronatów medialnych projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” dostępne są na stronie projektu i w zakładce Patronat medialny.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


podkarpackie
2012-08-24 | Aktywne obywatelstwo

Międzypokoleniowe Dni Aktywności

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w dniach 24 - 26 września 2012 na warszawskim Torwarze organizuje Konwencję: „Międzypokoleniowe Dni Aktywności". W programie zaplanowano wiele warsztatów, paneli oraz wystaw.
Międzypokoleniowe Dni Aktywności to wydarzenie realizowane w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej 2012. Jednym z bardzo ważnych obszarów tematycznych konwencji jest edukacja osób w starszym wieku.

Konwencji towarzyszyć będą Targi Aktywni 50+, na których prezentować się będą firmy i instytucje kierujące swoją ofertę dla osób starszych.

Program wydarzenia dostępny jest tutaj

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.50plus.warszawa.mtp.pl

Źródło aktualności: 

www.mpips.gov.pl/aktualnosci-wszystkie/seniorzy/art,5872,rejestracja-uczestnikow-na-konwencje-miedzypokoleniowe-dni-aktywnosci-warszawa-24-26-wrzesnia-2012-r-.html

www.grundtvig.org.pl/aktualnosci/targi-aktywni-50

 


świętokrzyskie
2012-08-23 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

140 mln zł na lepszą współpracę uczelni z gospodarką

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przewidziało 140 mln zł na ogłoszenie 2 konkursów na polepszenie współpracy wyższych uczelni z gospodarką.

Wnioski, które składać można do 28 września przez uczelnie oraz instytuty PAN, dotyczyć mają dofinansowania programów kształcenia o kluczowym znaczeniu dla gospodarki. Konkursy mają pomóc w lepszej realizacji unijnej strategii Europa 2020.

W I konkursie 100 milionów złotych zadedykowano na uruchomienie nowych kierunków studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich i doktoranckich, których absolwenci mogą przyczynić się do rozwoju i innowacyjności polskiej gospodarki. Pieniądze w ramach konkursu mogą być też przeznaczone na przygotowanie absolwentów do zawodowego startu, kreowanie bogatszej oferty staży i praktyk zawodowych albo stypendia dla doktorantów i młodych doktorów.

W II konkursie 40 milionów zostanie rozdysponowane  m.in. na otwieranie atrakcyjnych dla sektora gospodarki studiów podyplomowych, wzmocnienie kształcenia na odległość, organizację staży i szkoleń w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych.

W obu konkursach premiowane będą projekty, uwzględniające kształcenie w języku angielskim i obejmujące wiedzę oraz umiejętności z zakresu przedsiębiorczości, przekazywane przez ekspertów-praktyków.

Więcej: http://www.ncbir.pl/aktualnosci/art,1473,140-mln-zl-na-lepsza-wspolprace-uczelni-z-gospodarka.html


lubelskie
2012-08-23 |

Intercultural news of this week/Noticias interculturales de esta semana: Rock festival in Cieszanów!/ Festival de rock en Cieszanów!

Rock festival in Cieszanów!

If you like rock music, this is your opportunity to enjoy a huge rock festival in Cieszanów. It is situated less than 160 kms away from Lublin and the repertoire is really amazing, with more than 20 bands (7 bands will play on Friday and Sunday, and 8 bands will play on Saturday).

The best thing is if you would like to go to this festival, it is not going to be really expensive. The 3-day ticket costs only 50 zlotys, and 1-day ticket costs 20 zlotys.

If you like rock music, do not hesitate and go to this festival, which is going to take place from 24th to 26th August. For more information, visit the official website: www.cieszanowrockfestiwal.pl

 

Festival de rock en Cieszanów!

 

Si te gusta la música rock, esta es tu oportunidad de disfrutar de un gran festival de rock en Cieszanów. Está situado a menos de 160 Kms de Lublín y el repertorio es realmente completo, con más de 20 bandas (7 bandas tocarán el viernes y el domingo, y 8 bandas tocarán el sábado).

Lo mejor de todo es que, si quisieras ir al festival, no te saldría muy caro. El billete para 3 días sólo cuesta 50 zlotys, y el billete para un día cuesta 20.

Así que, si te gusta la música rock, no dudes en ir al festival, que va a tener lugar de 24 a 26 de Agosto. Para más información, visita la página oficial: www.cieszanowrockfestiwal.pl

 


świętokrzyskie
2012-08-22 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co?? – Know-how

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 772/2004 z dn. 7.04.2004 r. w sprawie stosowania art. 81, ust. 1 Traktatu Europejskiego, dotyczącego transferu technologii, oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

 • niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
 • istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową,
 • zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności.

Te praktyczne informacje składające się na know-how powinny być utrwalone na jakimś nośniku. W umowach know-how chodzi o to, że jedna strona przekazuje drugiej pewien opis procesu technologicznego czy organizacyjnego za wynagrodzeniem. Druga strona zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przekazywanej wiedzy.

Know-how musi mieć charakter sekretu lub nowości i może być chronione lub nie chronione patentami. W polskim prawie taka umowa nie jest nazwana, która nie przenosi praw majątkowych. Element sekretu powoduje, że dany wyrób posiada wartość ekonomiczną, jak towar. W odróżnieniu od patentów, know-how nie jest chronione specyficznym prawem. Kradzież sekretu know-how może być zaskarżona do sądu wyłącznie z tytułu naruszenia zasad konkurencji.

Udzielający know-how ma obowiązek udostępnić wiadomości będące przedmiotem umowy oraz umożliwić ich wykorzystanie. Odbiorca natomiast musi utrzymać otrzymaną wiadomość w tajemnicy oraz wypłacić wynagrodzenie za jej wykorzystanie.

Więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Know-how

                 http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf


ponadregionalne
2012-08-22 | Kompetentni 2.1.1

Oferta pracy - Warszawa

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w związku z realizacją projektu „Kompetentni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osoby do przeprowadzenia działań promocyjno-rekrutacyjnych na terenie woj. mazowieckiego, głównie w Warszawie.

Szczegóły oferty znajdują się w zakładce Praca.

 


świętokrzyskie
2012-08-21 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Zintegrowany System Zarządzania w Kieleckim Parku Technologicznym – pierwszy i jedyny taki w Polsce!

Lokatorem Kieleckiego Parku Technologicznego może zostać firma, która wykaże się stosowaniem innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji lub świadczonych usług. Nic więc dziwnego, że Park sam musi dawać dobry przykład wykorzystania najnowszej myśli technologicznej.

W najbliższym czasie będziemy mogli pochwalić się pionierskim wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego, który pomoże w procesie zarządzania Kieleckim Parkiem Technologicznym. Będzie to pierwszy w Polsce system wspomagający tego typu jednostkę. Na dzień dzisiejszy, żaden z Parków Technologicznych nie posiada takiego rozwiązania. Kielecki Park Technologiczny będzie więc prekursorem w tym obszarze. Po wdrożeniu i testach systemu, inne jednostki podobne do KPT będą mogły skorzystać z naszych doświadczeń i zaimplementować platformę u siebie - mówi Dyrektor Parku Szymon Mazurkiewicz.

Realizację projektu poprzedzi analiza wszystkich procesów zachodzących w KPT oraz opracowanie katalogu wymagań, które musi spełniać system. Celem podjętej inicjatywy jest przede wszystkim optymalizacja procesów tj. zarządzanie systemem oferowanych usług, zintegrowanie systemu komunikacji wewnętrznej oraz komunikacji z lokatorami KPT, zmniejszenie kosztów utrzymania istniejących zasobów, a także zwiększenie efektywności wykorzystywania tych, które są dostępne. Równie ważny jest wzrost jakości świadczonych usług czyli zautomatyzowanie procesów, budowa mechanizmów powiadamiania i przypominania, zbieranie informacji, ankietowanie, dostępność dokumentów, scentralizowanie danych i informacji w procesach operacyjnych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Zintegrowany System Zarządzania Parkiem powstanie dzięki projektowi pn. LivingLab realizowanego przez KPT w ramach Programu dla Europy Centralno-Wschodniej.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/543-zintegrowany-system-zarzadzania-w-kieleckim-parku-technologicznym-pierwszy-i-jedyny-taki-w-polsce


podkarpackie
2012-08-21 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc wrzesień 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc wrzesień 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznegostrony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +