Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2012-08-23 |

Intercultural news of this week/Noticias interculturales de esta semana: Rock festival in Cieszanów!/ Festival de rock en Cieszanów!

Rock festival in Cieszanów!

If you like rock music, this is your opportunity to enjoy a huge rock festival in Cieszanów. It is situated less than 160 kms away from Lublin and the repertoire is really amazing, with more than 20 bands (7 bands will play on Friday and Sunday, and 8 bands will play on Saturday).

The best thing is if you would like to go to this festival, it is not going to be really expensive. The 3-day ticket costs only 50 zlotys, and 1-day ticket costs 20 zlotys.

If you like rock music, do not hesitate and go to this festival, which is going to take place from 24th to 26th August. For more information, visit the official website: www.cieszanowrockfestiwal.pl

 

Festival de rock en Cieszanów!

 

Si te gusta la música rock, esta es tu oportunidad de disfrutar de un gran festival de rock en Cieszanów. Está situado a menos de 160 Kms de Lublín y el repertorio es realmente completo, con más de 20 bandas (7 bandas tocarán el viernes y el domingo, y 8 bandas tocarán el sábado).

Lo mejor de todo es que, si quisieras ir al festival, no te saldría muy caro. El billete para 3 días sólo cuesta 50 zlotys, y el billete para un día cuesta 20.

Así que, si te gusta la música rock, no dudes en ir al festival, que va a tener lugar de 24 a 26 de Agosto. Para más información, visita la página oficial: www.cieszanowrockfestiwal.pl

 


świętokrzyskie
2012-08-22 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co?? – Know-how

Zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu Komisji Europejskiej nr 772/2004 z dn. 7.04.2004 r. w sprawie stosowania art. 81, ust. 1 Traktatu Europejskiego, dotyczącego transferu technologii, oznacza pakiet nieopatentowanych informacji praktycznych, wynikających z doświadczenia i badań, które są:

  • niejawne, czyli nie są powszechnie znane lub łatwo dostępne,
  • istotne, czyli ważne i użyteczne z punktu widzenia wytwarzania produktów objętych umową,
  • zidentyfikowane, czyli opisane w wystarczająco zrozumiały sposób, aby można było sprawdzić czy spełniają kryteria niejawności i istotności.

Te praktyczne informacje składające się na know-how powinny być utrwalone na jakimś nośniku. W umowach know-how chodzi o to, że jedna strona przekazuje drugiej pewien opis procesu technologicznego czy organizacyjnego za wynagrodzeniem. Druga strona zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy przekazywanej wiedzy.

Know-how musi mieć charakter sekretu lub nowości i może być chronione lub nie chronione patentami. W polskim prawie taka umowa nie jest nazwana, która nie przenosi praw majątkowych. Element sekretu powoduje, że dany wyrób posiada wartość ekonomiczną, jak towar. W odróżnieniu od patentów, know-how nie jest chronione specyficznym prawem. Kradzież sekretu know-how może być zaskarżona do sądu wyłącznie z tytułu naruszenia zasad konkurencji.

Udzielający know-how ma obowiązek udostępnić wiadomości będące przedmiotem umowy oraz umożliwić ich wykorzystanie. Odbiorca natomiast musi utrzymać otrzymaną wiadomość w tajemnicy oraz wypłacić wynagrodzenie za jej wykorzystanie.

Więcej: http://pl.wikipedia.org/wiki/Know-how

                 http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf


ponadregionalne
2012-08-22 | Kompetentni 2.1.1

Oferta pracy - Warszawa

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w związku z realizacją projektu „Kompetentni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osoby do przeprowadzenia działań promocyjno-rekrutacyjnych na terenie woj. mazowieckiego, głównie w Warszawie.

Szczegóły oferty znajdują się w zakładce Praca.

 


świętokrzyskie
2012-08-21 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Zintegrowany System Zarządzania w Kieleckim Parku Technologicznym – pierwszy i jedyny taki w Polsce!

Lokatorem Kieleckiego Parku Technologicznego może zostać firma, która wykaże się stosowaniem innowacyjnych rozwiązań w procesie produkcji lub świadczonych usług. Nic więc dziwnego, że Park sam musi dawać dobry przykład wykorzystania najnowszej myśli technologicznej.

W najbliższym czasie będziemy mogli pochwalić się pionierskim wdrożeniem zintegrowanego systemu informatycznego, który pomoże w procesie zarządzania Kieleckim Parkiem Technologicznym. Będzie to pierwszy w Polsce system wspomagający tego typu jednostkę. Na dzień dzisiejszy, żaden z Parków Technologicznych nie posiada takiego rozwiązania. Kielecki Park Technologiczny będzie więc prekursorem w tym obszarze. Po wdrożeniu i testach systemu, inne jednostki podobne do KPT będą mogły skorzystać z naszych doświadczeń i zaimplementować platformę u siebie - mówi Dyrektor Parku Szymon Mazurkiewicz.

Realizację projektu poprzedzi analiza wszystkich procesów zachodzących w KPT oraz opracowanie katalogu wymagań, które musi spełniać system. Celem podjętej inicjatywy jest przede wszystkim optymalizacja procesów tj. zarządzanie systemem oferowanych usług, zintegrowanie systemu komunikacji wewnętrznej oraz komunikacji z lokatorami KPT, zmniejszenie kosztów utrzymania istniejących zasobów, a także zwiększenie efektywności wykorzystywania tych, które są dostępne. Równie ważny jest wzrost jakości świadczonych usług czyli zautomatyzowanie procesów, budowa mechanizmów powiadamiania i przypominania, zbieranie informacji, ankietowanie, dostępność dokumentów, scentralizowanie danych i informacji w procesach operacyjnych oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa.

Zintegrowany System Zarządzania Parkiem powstanie dzięki projektowi pn. LivingLab realizowanego przez KPT w ramach Programu dla Europy Centralno-Wschodniej.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/543-zintegrowany-system-zarzadzania-w-kieleckim-parku-technologicznym-pierwszy-i-jedyny-taki-w-polsce


podkarpackie
2012-08-21 | Aktywne obywatelstwo

Harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich na miesiąc wrzesień 2012 r. w BPPiO w Nisku, Stalowej Woli i Tarnobrzegu

Informujemy, że na stronie projektu „Aktywne obywatelstwo” są już dostępne harmonogramy dyżurów doradców prawnych i obywatelskich w Biurach Porad Prawnych i Obywatelskich w Nisku, Stalowej Woli oraz Tarnobrzegu na miesiąc wrzesień 2012 r. Harmonogramy są dostępne w podzakładce Harmonogramy dyżurów w BPPiO.

Serdecznie zapraszamy OSOBY FIZYCZNE do zapoznania się z harmonogramami dyżurów oraz korzystania z bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich. Prosimy o kontakt z Kierownikami biur (doradcami obywatelskimi) celem umówienia spotkania doradczego. Przypominamy, iż oprócz dyżurów wykazanych w harmonogramie BPPiO są czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00.
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

lubelskie
2012-08-21 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie I edycji kursu "Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem" oraz przedstawienie osiągniętych rezultatów miękkich

Informujemy, że dnia 20 sierpnia 2012 r. uczestniczki I edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu „Rekrutacji i selekcji pracowników z zaawansowanym Wordem” przystąpiły do egzaminu podsumowującego kurs.

Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.
 
Gratulujemy!
 
Zapraszamy do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia oraz z dotychczas osiągniętymi rezultatami projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe”, dotyczącymi kursu "Rekrutacja i selekcja pracowników z zaawansowanym Wordem".
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

świętokrzyskie
2012-08-20 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Supermaszyna lekarza z Sandomierza. Wynalazek podbije Polskę

Stanisław Radoń zaprezentował opryskiwacz własnej konstrukcji. Pracował nad nim ponad 3 lata. To nie pierwszy jego wynalazek. Ten najnowszy został już wprowadzony do produkcji, a pierwszy egzemplarz sprzedany.

Stanisław Radoń, lekarz wynalazca z Sandomierza zaprezentował kolejną maszynę rolniczą własnego pomysłu – niezwykle ekonomiczny i praktyczny opryskiwacz. Co ciekawe, konstruując go, wykorzystał znajomość anatomii człowieka. Pierwsza maszyna została już sprzedana. W kolejce czekają następni klienci.

- Potrzeba jest matką wszelkich wynalazków – mówi Stanisław Radoń, tłumacząc, jak narodził się pomysł skonstruowania opryskiwacza. - Potrzebowałem takiego urządzenia. Przez ponad 40 lat byłem dwuzawodowcem – lekarzem i rolnikiem. Pracując w polu, widziałem zalety, ale i wady stosowanych maszyn. Zacząłem się zastanawiać, co zrobić, żeby opryskać uprawy szybciej i oszczędniej, jak zrobić to wtedy, gdy wieje wiatr. Znalazłem sposób.

WYKORZYSTAŁ ZNAJOMOŚĆ ANATOMII

Prototyp zaprezentowanego niedawno opryskiwacza Stanisław Radoń skonstruował trzy lata temu. Od tamtego czasu konsekwentnie udoskonalał urządzenie. Efekty pracy, jak mówi, są znakomite.

- Czas potrzebny na opryskanie sadu jest o połowę krótszy niż w przypadku urządzeń dostępnych na rynku. O połowę mniejsze są również zużycie paliwa i amortyzacja ciągnika. Oszczędność środków ochrony roślin wynosi 20 – 25 procent. Zastosowane przez mnie rozwiązania umożliwiają pracę opryskiwacza przy sile wiatru dochodzącej do 40 kilometrów na godzinę – opowiada konstruktor z Sandomierza, prezentując maszynę.

Lista zalet dwurzędowego opryskiwacza jest dłuższa: świetnie sobie radzi na nierównym, pagórkowatym terenie, nie ma także kłopotów z zawracaniem. Zapewnia to użyty w konstrukcji ramion mechanizm krzyżakowy. Jedna strona jest niezależna od drugiej. Jedna może pracować, a druga może być wyłączona. Koła podpierające ramiona gwarantują dopasowanie się maszyny do nierówności terenu.

- Wykorzystałem anatomię stawu barkowego. Lewa ręka jest przecież niezależna od prawej, prawą możemy podnieść do góry, a lewą opuścić na dół. Tę właściwość zastosowałem w krzyżaku – wyjaśnia Stanisław Radoń.

(…)

Opryskiwacz to nie jedyna maszyna skonstruowana przez Stanisława Radonia. Opatentował także wózek sadowniczy do rozładunku 500-kilogramowych skrzyń (kistenów). Jesienią lekarz chce zaprezentować swoje najmłodsze dziecko, również już opatentowany - podnośnik obrotowy zbierający kisteny z kombajnów i załadowujący je od razu na przyczepę.

Kim jest Stanisław Radoń?

Jest lekarzem medycyny (chirurgiem ortopedą). Pracuje w ośrodku zdrowia w Wilczycach. Mieszka w Sandomierzu.

Więcej: http://www.strefabiznesu.echodnia.eu/artykul/supermaszyna-lekarza-z-sandomierza-wynalazek-podbije-polske


świętokrzyskie
2012-08-17 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

8. edycja rankingu Lista 500 najbardziej innowacyjnych firm

Instytut Nauk Ekonomicznych PAN i Sieć Naukowa MSN zapraszają do udziału w ósmej edycji rankingu „Lista 500 najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce”. Lista opublikowana będzie w „Raporcie o innowacyjności gospodarki Polski w 2012 roku”. Najbardziej innowacyjne firmy zostaną wyróżnione, ponadto firmy, które znajdą się na Liście otrzymają Certyfikat Innowacyjności, zawierający indywidualną ocenę firmy w systemie 5A.

Aby wziąć udział konkursie należy wypełnić ankietę, którą znaleźć można na stronie INE PAN do dnia 24 sierpnia b.r.

Szczegółowe informacje nt. metodologii badania i samego konkursu znajdują się na stronie
http://www.inepan.waw.pl/aktualnosci.html?id_komunikat=318


ogólnopolskie
2012-08-17 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w nadchodzący weekend w Lublinie.

Szczególnie polecamy Jarmark Jagielloński, który odbędzie się w Lublinie już po raz piąty w dniach 17-19 sierpnia. Organizatorem spotkania są Warsztaty Kultury. W ramach wydrzenia odbędą się pokazy, koncerty, wystawy artystów z Polski, Białorusi, Litwy i Ukrainy.

Szczegóły wydarzenia na stronie internetowej www.jarmarkjagiellonski.pl

Miłego weekendu

Przewodnik kulturalny na weekend 10-12 sierpnia 2012


świętokrzyskie
2012-08-16 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Świętokrzyski Portal Innowacji – Świętokrzyski System Innowacji

Regionalny System Innowacji jest rozumiany, jako sieć współpracy instytucji prawnych i publicznych, których współdziałanie umożliwia wytwarzanie, stosowanie oraz rozpowszechnianie wiedzy, innowacji i nowych technologii w regionie. Uczestnikami takiego partnerstwa regionalnego powinni być przedstawiciele środowisk regionalnych będących podmiotami regionalnej polityki badawczej i innowacyjnej, tj. administracja, nauka i edukacja oraz biznes. Fundamentem działania regionalnych systemów innowacji są władze lokalne i regionalne, prowadzące efektywną politykę innowacyjną. Podstawowym narzędziem kształtowania polityki innowacyjnej na poziomie regionu jest regionalna strategia innowacji. Określa ona strategiczne cele polityki innowacyjnej oraz taktykę ich osiągnięcia na bazie diagnozy potencjału innowacyjnego regionu. Wskazuje sekwencję działań i zadań niezbędnych do zdynamizowania innowacyjnego rozwoju regionu. Regionalna strategia innowacji to zarówno proces jak i dokument, dlatego powinna być w sposób ciągły weryfikowana i dostosowywana do dynamicznie zmieniającej się sytuacji zarówno w regionie, jak i w jego otoczeniu. Podstawowym celem regionalnej strategii innowacji jest właśnie budowanie efektywnego systemu innowacji, a w efekcie stymulowanie rozwoju regionalnego i przyczynianie się do wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności regionu poprzez tworzenie i wykorzystywanie wiedzy oraz innowacji. Proces tworzenia Regionalnych Systemów Innowacji ma z reguły charakter ewolucyjny.

Województwo Świętokrzyskie jest na początku swojej podróży innowacyjnej, której rezultatem będzie w efektywnie działający regionalny system innowacji. Czeka nas z pewnością droga żmudna i pełna przeszkód. Nie ma jednak wątpliwości, że jest to jedyna droga, która umożliwi naszemu regionowi poprawę pozycji w rankingach innowacyjności i konkurencyjności.

Najważniejsze znaczenie dla rozwoju regionalnych systemów innowacji, w tym naszego – Świętokrzyskiego Systemu Innowacji będzie miało szerokie zaangażowanie kluczowych partnerów regionalnych realizujących jasno określone zadania w ramach konsekwentnie i systematycznie wdrażanej strategii.

Ideę tę odzwierciedla hasło Świętokrzyskiego Systemu Innowacji: WIELU LUDZI – WSPÓLNY CEL. Kluczem do sukcesu jest współpraca i zarządzanie strategiczne. Wspólnie działając i kreatywnie myśląc przyśpieszymy „innowacyjną podróż” naszego regionu. Pozwoli to nam stworzyć lepszą przyszłość dla nas, naszych rodzin i całego województwa świętokrzyskiego.

Źródło: http://www.spinno.pl/
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +