Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:lubelskie
2015-08-27 | Mama na rynku pracy

Aktualności projektowe - "Mama na rynku pracy"

Informujemy, że aktualnie dobiega końca trzeci miesiąc stażu zawodowego dla grup I i II oraz drugi miesiąc stażu dla grup III, IV i V w ramach projektu "Mama na rynku pracy"

Równolegle trwają wizytacje miejsc stażowych, odbywają się kolejne spotkania z zakresu Coachingu psychologicznego, a już we wrześniu odbędzie się Warsztat równości płci dla grupy III.

Stażystkom i Pracodawcom/czyniom życzymy owocnej współpracy!

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


international
2015-08-21 | Local Actions. Global View / Step Forward

The eighth meeting of "Human Rights and Equality Academy" / Ósme spotkanie w ramach "Human Rights and Equality Academy"

“Initiative Fund” Foundation held the eighth meeting of the initiative “Human Rights and Equality Academy” within the project “Local Actions, Global View” implemented in cooperation with Sempre a Frente Foundation. The topic of this meeting was “Discrimination and Stereotypes” and the meeting  was held on August 13, 2015 starting from 16:30. It took place in pub “Dom Złotnika” Złota 4, Lublin (in the Old Town). The meeting was prepared by two foreign volunteers. Firstly we started with presentation about discrimination and the definition of stereotypes and prejudice. After the presentation we started with the workshop divided into two task: sharing stereotypes which the participants know about nationalities and drawing pictures with stereotypes describing different countries. We are thanking everyone who participated and we invite you to take part in our 9th meeting of “Human Rights and Equality Academy” in September.

More information about 9th meeting will be published few weeks before the meeting.

For more information please contact us on one of our e-mails, web page and/or FACEBOOK profile “Human Rights and Equality Academy Lublin” and don’t forget to visit our gallery.

________________________________________________________________________


Fundacja “Fundusz Inicjatyw” zorganizowała ósme spotkanie "Human Rights and Equality Academy" w ramach projektu “Local Actions, Global View” realizowanego we współpracy z Fundacją Sempre a Frente. Spotkanie poświęcone tematyce dyskryminacji i stereotypom odbyło się 13 sierpnia 2015 roku w pubie "Dom Złotnika" przy ul. Złotej 4 na Starym Mieście w Lublinie. Spotkanie zostało przygotowane przez dwóch zagranicznych wolontariuszy Fundacji „Fundusz Inicjatyw”. Przedstawiono prezentację na temat dyskryminacji oraz definicji dot. stereotypów i uprzedzeń. Zrealizowano również warsztat składający sie z dwóch części: rozmowy z uczestnikami nt. stereotypów dotyczących narodowości oraz ćwiczenia polegającego na przedstawieniu stereotypów opisujących różne kraje za pomocą obrazków i rysunków. Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniu oraz zapraszamy do uczestnictwa w 9-tym spotkaniu “Human Rights and Equality Academy Lublin” we wrześniu.

Szczegółowe informacje na temat kolejnego spotkania przedstawimy na kilka tygodni przed jego terminem.


Aby uzyskać więcej informacji o naszej inicjatywie, prosimy o kontakt mailowy, poprzez stronę internetową lub profil na portalu Facebook “Human Rights and Equality Academy Lublin”.  Zapraszamy również do odwiedzenia naszej
galerii.

 


international
2015-08-21 | Local Actions. Global View / Step Forward

Newsletter "Human Rights and Equality Academy"

We kindly invite you to get our 1st Newsletter 10-16.08.2015 on the topic "Human Rights and Equality".

 

On the following link: Newsletter you can find the newest as well previous newsletters.
For more information please contact us on our e-mails or 
FB profile.


lubelskie
2015-08-11 | Mama na rynku pracy

Warsztat równości płci - grupa II

Szanowni Państwo,

 
informujemy, że w sobotę 08.08.2015 r. odbył się drugi Warsztat równości płci w ramach projektu "Mama na rynku pracy".
 
W warsztacie wzięły udział uczestniczki z grupy II oraz ich mężowie/partnerzy/osoby towarzyszące.
 
Zdjęcia z tego wydarzenia są dostępne w zakładce galeria.
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

international
2015-08-06 | Local Actions. Global View / Step Forward

The eighth meeting of “Human Rights and Equality Academy”

Dearest,

We kindly invite you to take part in the eighth meeting of “Human Rights and Equality Academy” whose topic is “Discrimination and Stereotypes”.

It will be held on August 13rd, 2015 in pub “Dom Złotnika” ulica Złota 4, Lublin , starting from 16:30h. ending at 18:30 The eighth meeting whose topic is “Discrimination and Stereotypes” will be prepared by two foreign volunteers,  presented on English language, with translation on Polish if its needed. We are closely getting near the end of this project, 2 meetings left for achieving our goals. 

Free : participation, beverages and cookies.

NEWS: We change the place of our meeting. The new place is pub “Dom Złotnika” ulica Złota 4, Lublin (in Old Town) , on the second floor. Please contact us if you have question for the location of this place.

 

Don’t forget to visit our web page , FACEBOOK profile. In case of any additional information , you can contact us on our e-mail: ffi@ffi.org.pl

 

 


lubelskie
2015-07-30 | Mama na rynku pracy

Aktualności projektowe - "Mama na rynku pracy"

Szanowni Państwo,

Informujemy, że aktualnie dobiega końca drugi miesiąc stażu zawodowego dla grup I i II oraz pierwszy miesiąc stażu dla grup III, IV i V w ramach projektu "Mama na rynku pracy" 
 
Równolegle odbywają się kolejne spotkania z zakresu Coachingu psychologicznego, a już na początku sierpnia odbędzie się Warsztat równości płci dla grupy II.
 
Stażystkom i Pracodawcom/czyniom życzymy owocnej współpracy!
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

international
2015-07-22 | Local Actions. Global View / Step Forward

The seventh meeting of "Human Rights and Equality Academy"

“Initiative fund” foundation held the seventh meeting of the initiative “Human Rights and Equality Academy” within the project “Local Actions, Global View” in cooperation with Sempre a Frente foundation. The topic of this meeting was “Freedom of Expression” and the meeting  was held on July 21, 2015 starting from 17:00h. It took place in Coffee bar “Kawka” on 9 ½ Okopowa street, Lublin. In this meeting we showed prezi presentation prepared by two foreign volunteers. After the presentation we gave to the partipcipanti to draw a poster promoting the idea of freedom of expression using different mottos. We are thanking to everyone who participated , additionally we are very satisfied with the assess of our event and hope we will all meet again during next meeting in August, 2015 which will have the topic “Discrimination and stereotypes”.

For additional information please contact us on one of our e-mails, web page and/or facebook profile “Human Rights and Equality Academy Lublin” and don’t forget to visit our gallery.

 

 


lubelskie
2015-07-13 | Mama na rynku pracy

Warsztat równości płci - grupa I

Szanowni Państwo,

 

informujemy, że w sobotę 11.07.2015 r. odbył się pierwszy Warsztat równości płci w ramach projektu "Mama na rynku pracy".
 
W warsztacie wzięły udział uczestniczki z grupy I oraz ich mężowie/partnerzy/osoby towarzyszące
 
Zdjęcia z tego wydarzenia są dostępne w zakładce galeria.
 
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ogólnopolskie
2015-07-11 |

Trzeci wyjazd w ramach projektu Europejskie Standardy Fundacji „Fundusz Inicjatyw”

Informujemy, że w najbliższą niedzielę 12 lipca 2015 r. rozpocznie się trzecia mobilność w ramach projektu Europejskie Standardy Fundacji „Fundusz Inicjatyw”. Pracownik fundacji weźmie udział w 7 dniowym szkoleniu pt. "Creativity in teaching and learning by using ICT", które odbędzie się w Holandii.


international
2015-07-10 | Local Actions. Global View / Step Forward

Siódme spotkanie w ramach "Human Rights and Equality Academy" / The seventh meeting of “Human Rights and Equality Academy”

 Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na siódme spotkanie ,,Human Rights and Equality Academy” w ramach projektu „Local Actions, Global View”, które odbędzie się 21.07.2015r. (wtorek) w godzinach 17:00-18:30 w Kawiarni Kawka przy ul. Okopowej 9 w Lublinie.

Spotkanie będzie prowadzone w języku angielskim, w razie potrzeby zapewniamy tłumaczenie na język polski. Temat przewodni to wolność wypowiedzi.

Spotkanie będzie współprowadzone przez dwoje zagranicznych wolontariuszy Fundacji „Fundusz Inicjatyw”. Zapraszamy do kontaktu przez fan-page na Facebooku “Human Rights and Equality Academy

Zapewniamy darmowy poczęstunek.

__________________________________________________________________________________

Dearest,

on July 21, 2015 will be held seventh meeting of the  “Human Rights and Equality Academy” within project “Local Actions, Global View” in Kawiarnia Kawka 9 ½ Okopowa street, Lublin starting from 17:00h. We are inviting everyone who wants to get knowledge about human rights to participate in this meeting. The meeting will be in English language and if there is need we will translate it.

The topic is “Freedom of Expression”. The meeting is organized by two foreign volunteers in the “Initiative fund” Foundation.

Don’t hesitate to contact us on our e-mail address ffi@ffi.org.pl and/or visit our Facebook profile "Human Rights and Equality Academy.  

 

Free sweets and beverages for every participant.

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +