Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:ogólnopolskie
2012-08-16 |

Intercultural news of this week: Jagiellonian Fair in Lublin!/Feria de Jagiellonian en Lublin!

From 17th to 19th August, in the Old Town of Lublin you can enjoy the new edition of one of the most important cultural events in our region –Jagiellonian Fair.
During this weekend, there will be concerts, folk bands and ensembles, music and dance workshops, Jagiellonian Fair cinema, exhibitions, spectacles, portraits on glass, handicraft workshops and demonstrations, as well as another cultural shows.
Apart from that, there will be about 250 exhibitors from Ukraine, Belarus, Lithuania and Poland.
For sure, ambience of Jagiellonian Fair will be, one edition more, unique. Admission to all events will be free, so do not miss it. For more information you can visit the official website: www.jarmarkjagiellonski.pl

Del 17 al 19 de Agosto, en la ciudad vieja de Lublín, podrás disfrutar de la nueva edición de uno de los más importantes eventos culturales en nuestra región – La feria de Jagiellonian.

Durante este fin de semana, habrá conciertos, bandas folk y conjuntos musicales, talleres de música y danza, cine de la feria de Jagiellonian, exhibiciones, espectáculos, retratos en vidrio, talleres artesalanes y demonstraciones, así como otros eventos culturales.

Además de eso, habrá cerca de 250 expositores procedientes de Ucrania, Bielorusia, Lituania y Polonia.

No hay duda de que el ambiente de la feria de Jagiellonian volverá a ser, una edición mas, único. La entrada es gratuita en todos los eventos, así que no te lo pierdas. Para más informacion, puedes visitar la página oficial: www.jarmarkjagiellonski.pl


 

 


lubelskie
2012-08-16 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Ostatnie wolne miejsca na wrześniowy kurs: „Kadry z zaawansowanym Excelem”

 Serdecznie zapraszamy do udziału w kursie:

 

Kadry z zaawansowanym Excelem

I edycja - Lublin

88 godzin

w trybie popołudniowo-weekendowym

 

rozpoczęcie już 7 września

 

Zajęcia będą się odbywać  w wybrane piątki w godz. 16:20 - 19:50

oraz w wybrane weekendy w godz. 9:00 – 14:15, 9:00 – 16:00

 

Zapraszamy do wypełnienia wstępnego formularza zgłoszeniowego on-line:http://ffi.org.pl/zdobadzkwalifikacjezawodowe/dokumentyzgloszeniowe

 

Zapewniamy:

- materiały szkoleniowe, podręczniki

- zwrot kosztów przejazdu

- wyżywienie w trakcie zajęć

 

Ostatnie wolne miejsca

 

 

Projekt „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Człowiek – najlepsza inwestycja


świętokrzyskie
2012-08-14 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu co jest co?? – Przedsiębiorstwo innowacyjne

Według Podręcznika Oslo Manual przedsiębiorstwo innowacyjne jest to przedsiębiorstwo, które w badanym okresie – najczęściej trzyletnim – wprowadziło przynajmniej jedną innowację techniczną (technologiczną), tj. nowy lub ulepszony produkt, bądź nowy lub ulepszony proces, będące nowością przynajmniej z punktu widzenia tegoż przedsiębiorstwa.

Innowacyjność przedsiębiorstwa określana jest najogólniej, jako jego zdolność i motywacja do poszukiwania i komercyjnego wykorzystywania jakichkolwiek wyników badań naukowych, nowych koncepcji, pomysłów i wynalazków, prowadzących do wzrostu poziomu nowoczesności i wzmocnienia pozycji konkurencyjnej firmy czy realizacji ambicji technicznych przedsiębiorcy. Zatem za innowacyjne uważa się przedsiębiorstwa, które umieją tworzyć, absorbować (chłonąć) i zbywać nowe produkty (usługi) oraz te, które charakteryzują się zdolnością ciągłego adaptowania się do zmian zachodzących w otoczeniu.

Dla oceny innowacyjności przedsiębiorstwa istotne znaczenie mają takie charakterystyki jak, zróżnicowanie sektorowe i środowiskowe, skala firm, ich struktury i strategie, predyspozycje i aspiracje przedsiębiorców. W literaturze innowacyjnej często podkreśla się systematyczność i permanentny charakter działań innowacyjnych stanowiących przedmiot podstawowej działalności firmy, znaczny wysiłek badawczy, nowoczesność wprowadzanych rozwiązań jako warunków jej innowacyjności. W tym ujęciu innowacyjne przedsiębiorstwo to takie, które spełnia poniżej wymienione warunki:

– prowadzi prace badawczo-rozwojowe (bądź dokonuje zakupów projektów B+R),

– przeznacza na tę działalność stosunkowo wysokie nakłady finansowe,

– systematycznie wdraża nowe rozwiązania naukowo-techniczne,

– posiada duży udział nowości (wyrobów i technologii) w wolumenie produkcji (usług),

– stale wprowadza innowacje na rynek.

Źródło: „Przedsiębiorstwo innowacyjne”, A. Wojciechowski, WMARR S.A. w Olsztynie

http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf


świętokrzyskie
2012-08-13 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Rozwój sektora e-usług na świecie

Na stronach PARP pojawiła się poprawione i uzupełnione wydanie raportu „Rozwój e-usług na świecie”. Uaktualniona publikacja omawia najpopularniejsze gałęzie e-biznesu oraz omówienie e-usług, które posiadają, w perspektywie najbliższych 5 lat, największy potencjał wzrostu w warunkach współczesnej gospodarki.

Dokument, którego wydawcą jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, jest uzupełnieniem raportu z 2010 r.

Źródło: http://www.web.gov.pl/e-booki/272_1789_rozwoj-sektora-e-uslug-na-swiecie-ii-edycja.html


ponadregionalne
2012-08-13 | Kompetentni 2.1.1

Nabór na szkolenie „Współpraca i porozumienie w grupie” trwa. Zapraszamy

W dniach 24-26 sierpnia 2012 (piątek, zajęcia od 13:00 do 20:00, sobota, niedziela zajęcia od 9:00 do 16:00) w Lublinie, w Hotelu Campanile odbędzie się szkolenie nt współpracy i porozumienia w grupie.
W programie szkolenia znajdą się między innymi takie zagadnienia jak: narzędzia i techniki pracy zespołowej, konflikty w grupie, komunikacja w zespole, efektywność pracy zespołowej.

Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie Wstępnego Formularza Zgłoszeniowego on-line. Skontaktuje się wtedy z Państwem pracownik projektu udzielając wszelkich informacji i pomoże wypełnić dokumenty zgłoszeniowe do projektu.

Uczestnikami projektu są: przedsiębiorcy oraz ich wydelegowani pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę, posiadający wykształcenie średnie techniczne lub wyższe techniczne. Miejsca na szkoleniach poza kolejnością zgłoszeń gwarantowane są tylko dla osób 45+.

Wzięcie udziału w projektach szkoleniowych z poddziałania 8.1.1 lub 8.1.2 PO KL nie wyklucza przedsiębiorstwa z udziału w naszym projekcie „Kompetentni”, gdyż jest on realizowany z poddziałania 2.1.1 PO KL

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 


świętokrzyskie
2012-08-10 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Wsparcie innowacji i badań: Program Ramowy HORIZON 2020

21 czerwca 2011 r. Máire Geoghegan-Quinn,  Komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki ogłosiła nazwę przyszłego programu europejskiego dotyczącego finansowania badań i innowacji: „Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation". Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. po zakończeniu 7. Programu Ramowego z dniem 31 grudnia 2013 r.

Ramy czasowe programu: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020 r. (program 7-letni)

Budżet:  80 mld EUR

Horizon 2020 to mechanizm Unii Europejskiej finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020. Inicjatywa ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie.

Badania i innowacje prowadzone w ramach nowego programu ramowego mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

Horizon 2020 przewiduje znaczne uproszczenia proceduralne. Służyć temu ma ujednolicony zbiór przepisów. Program łączy w sobie dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacyjności finansowanych w ramach Programów Ramowych ds. Badań i Rozwoju Technologicznego. Odnosi się do Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz do Europejskiego Instytutu ds. Innowacji i Technologii (EIT).

Proponowane wsparcie dla badań i innowacji w ramach programu HORIZON 2020:

Priorytet 1 - Excellent science, wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej w zakresie nauki; szacowany budżet: 24.598 mln EUR. Będzie to impuls mający służyć osiągnięciu wysokiego poziomu wiedzy w Europie oraz zwiększenia o 77% dofinansowania Europejskiej Rady ds. Badań (ERC),

Priorytet 2 - Industrial Leadership, wzmocnienie przemysłowego lidera w dziedzinie innowacji; szacowany budżet: 17.938 mln EUR. Dotyczy to dużych inwestycji dla kluczowych technologii oraz wspierających MŚP,

Priorytet 3 - Societal challenges, działania przeznaczone na pomoc w rozwiązywaniu problemów wspólnych dla wszystkich Europejczyków takich jak: zmiany klimatu, ochrona zdrowia, zrównoważony rozwój transportu i mobilności, popularyzacja zagadnień związanych z energią odnawialną, zapewnienie bezpiecznej żywności a także zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństw; przewidywany budżet: 31.748 mln EUR.

Program Horizon 2020 ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy środowiskiem nauki a rynkiem. Służyć temu mają działania wspomagające rozwój technologiczny współczesnych przedsiębiorstw ukierunkowane na wytworzenie konkretnych produktów, które mają realny potencjał komercyjny. Program promuje wspólne przedsięwzięcia sektora prywatnego i państw członkowskich. Horizon 2020 będzie również finansował dalszy rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 2014 r. Środki te będą miały na celu usunięcie barier utrudniających stworzenie jednolitego rynku wiedzy, nauki oraz innowacji.

Źródło: http://www.een.org.pl


lubelskie
2012-08-10 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w nadchodzący weekend w Lublinie.

Miłego weekendu 

Przewodnik kulturalny na weekend 10-12 sierpnia 2012

 


świętokrzyskie
2012-08-09 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Najlepsi mają szansę odbycia dwumiesięcznego stażu na najlepszych uczelniach świata

Rozpoczęto rekrutację uzupełniająca do drugiej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”. Program realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

Do kogo skierowany jest program?

Udział w rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy naukowi lub badacze polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań.

Gdzie znajdę informacje o realizacji projektu?

Regulamin rekrutacji i elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sekcji Top 500 Innovators (www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/rozpoczecie-rekrutacji-uzupelniajacej-do-drugiej-edycji-top-500-innovators-science-managemen/).

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/46-aktualnosci-b-r/527-najlepsi-maja-szanse-odbycia-dwumiesiecznego-stazu-na-najlepszych-uczelniach-swiata


podkarpackie
2012-08-09 | Aktywne obywatelstwo

Idea roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej zawarta w 10 minutowym filmie

Wolontariusze z Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania na konferencji z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej zaprezentowali 10-minutowy film pt. "20-letni ja".

W filmie Polacy po 50. roku życia odpowiadają na pytanie, co by powiedzieli sami sobie w wieku 20 lat, gdyby mieli taką szansę. Opowiadają o sobie, o tym, co ich w życiu spotkało, co ich zdaniem jest w życiu ważne, a do czego lepiej nie przykładać wagi. Film wspaniale obrazuje tematy, którym poświęcony jest Europejski Rok 2012. Na twarzach bohaterów widać autentyczne wzruszenie i nostalgię, tym bardziej, że od chwili 20. urodzin niektórych z nich upłynęło około… 60 lat.
Polecamy obejrzenie filmu wszystkim bez względu na wiek: 

Źródło aktualności: www.frse.org.pl

 

 


ogólnopolskie
2012-08-09 |

This week's intercultural news: Pierogi Festival in Krakow/ Festival del Pierogi en Cracovia

Pierogi Festival in Krakow

The pierogi is one of the most typical dishes in Polish cuisine (kuchnia polska), one of symbols of national cuisine, although it is very common in many other countries of Central and Eastern Europe. The term comes from the archaic form of the Slavic "pir" meaning "festivity".

Pierogi, commonly translated as ''dumplings,'' are in fact only a ''dumpling'' because they have a variety of fillings: Ruskie pierogi stuffed with potato-cheese, pierogi z mięsem - meat filling; pierogi z grzybami - stuffed with mushrooms, z serem - stuffed with cheese and sweet with strawberries and blackberries, this kind of pierogi are served for dessert.


Each year in Krakow takes place Pierogi Festival, held between 12th and 15th August in the Main Square. This is a great culinary feast of great tradition in Poland, where is a large outdoor market to offer these tasty products and recipes of the country, while shopkeepers compete for great prizes awarded by experts. Also you can enjoy the performances and good live music, all accompanied by beer or wine.
Do not miss the opportunity to enjoy this wonderful holiday!

Festival del Pierogi en Cracovia

 

Los Pierogi es una de los platos más típicos en la cocina polaca (kuchnia polska), un símbolo nacional, aunque también es muy habitual en muchos países del centro y este de Europa. El término proviene del la forma del eslavo arcaico “pir” que significa “festividad”.

Pierogi, traducido comúnmente como ‘’bolas de masa hervida’’, son en realidad más que ‘’ una bola de masa hervida’’ ya que tienen una gran variedad de rellenos: pierogi Ruskie -relleno de patata y queso; pierogi z miesem - relleno de carne; grzybami - relleno de setas; z serem – relleno de queso y crema dulce junto con fresas y moras, este tipo de pierogi se sirve como postre.

Cada año, tiene lugar en Cracovia, el festival Pierogow, se celebra entre 12 y el 15 de Agosto en la misma Plaza Mayor. Se trata de una gran fiesta culinaria de gran tradición en Polonia, en la que se extiende un gran mercado al aire libre para ofrecer estos sabrosos productos y recetas del país, mientras los tenderos compiten por los grandes premios que otorgan un jurado popular y uno de expertos. Tambien podras disfrutar de las actuaciones y de la buena musica en directo, todo ello acompanado de una cerveza o un buen vino.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta maravillosa fiesta!

 
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

  • start
  • oferta
  • dzialania
  • praca
  • polecamy
  • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +