Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-08-08 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu, co jest co?? – Patent

Patentem nazywamy dokument otrzymany z Urzędu Patentowego, potwierdzający prawo do wyłącznego korzystanie z wynalazku bądź wynalazków w celach zawodowych lub zarobkowych.

Istotą funkcjonowania patentu jest możliwość zakazania przez uprawnionego korzystania z wynalazku przez inne osoby, w zamian za ujawnienie idei wynalazku. W przypadku produktu zakaz dotyczy wytwarzania, używania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. W przypadku sposobu wytwarzania zabronione jest stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak również używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, które są elementem opisu patentowego.

Patent udzielany jest na 20 lat od chwili zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu, pamiętać jednak trzeba, że umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Monopol na korzystanie z patentu nie ma zastosowania w przypadku, gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach Wyższej konieczności publicznej Uprawniony z patentu nie może zabronić:

 • korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze RP czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej,
 • korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania,
 • korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności środków farmaceutycznych,
 • wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf


ogólnopolskie
2012-08-08 |

Oferta pracy na wakacje - Kielce

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w związku z realizacją projektu „Kompetentni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osoby do przeprowadzenia działań promocyjno-rekrutacyjnych na terenie woj. świętokrzyskiego, głównie w Kielcach.

Szczegóły oferty znajdują się w zakładce Praca.


świętokrzyskie
2012-08-07 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Spotkanie informacyjne pn. „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów dotyczące Konkursu Pilotażowego: „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”  w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.

TERMIN: 13.08.2012 r. godz. 10.00-12.30.

MIEJSCE: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce, ul. Sienkiewicza 53, IV piętro.

Więcej: http://www.siph.com.pl/


lubelskie
2012-08-07 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla II edycji kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące II edycji kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ponadregionalne
2012-08-07 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty projektu dla lipcowego szkolenia

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestników i uczestniczek szkoleń: „Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów” w Lublinie.
Informujemy również, iż można zgłaszać się kolejne szkolenie w woj. lubelskim „Współpraca i porozumienie w grupie”.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem projektu w Lublinie pod nr telefonu 81 532 10 32 lub 502 267 743.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


świętokrzyskie
2012-08-06 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Seminarium i kolejne posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji

 

W dniach 10-11 lipca br. odbyło się dwudniowe seminarium Świętokrzyskiej Rady Innowacji podsumowujące wytężony czas pracy. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się z założeniami Programu Horyzont 2020 (kontynuator Programów Ramowych) i polityki klastrowej UE jako narzędzia wsparcia badań i innowacji a także z kwestiami pomocy publicznej a działalności centrów naukowo-badawczych w aspekcie procedur określających korzystanie z aparatury badawczej finansowanej ze środków UE.

Dyskusję w tym zakresie poprowadziła Pani Agnieszka Krochmal-Węgrzyn, ekspert ds. funduszy publicznych.

Równolegle, zorganizowane zostało posiedzenie Świętokrzyskiej Rady Innowacji pod przewodnictwem Pana Marszałka Adama Jarubasa. Głównym tematem posiedzenia były założenia do kolejnego projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego, pod nazwą Perspektywy RSI Świętokrzyskie etap IV. Dyskusja na temat wyzwań polityki innowacyjnej województwa świętokrzyskiego, odbyła się z udziałem członków Komisji Weryfikacyjnej do oceny ofert złożonych w ramach konkursu na nabór partnera/ partnerów do realizacji w/w projektu systemowego (Adam Jarubas, Jan Maćkowiak, Jerzy Kwieciński, Michał Klepka) oraz przedstawicieli Konsorcjum pretendującego na partnera Biura Innowacji do realizacji cytowanego projektu.

W czasie seminarium nie zabrakło podniosłych chwil, gdyż spotkaniu towarzyszyła uroczysta gala podsumowująca Plebiscyt „Moje Innowacyjne Otoczenie - Moja Innowacyjna Gmina”, zwycięzcą którego została Gmina Połaniec uzyskując prestiżowy tytuł  „Innowacyjna Gmina 2011”, zaś wyróżnienia otrzymały gminy Czarnocin i Chęciny.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/535-seminarium-i-kolejne-posiedzenie-swietokrzyskiej-rady-innowacji

 


świętokrzyskie
2012-08-06 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Trzecia odsłona kampanii radiowej – sierpień 2012 r.

Informujemy, iż w dniach 6 – 19 sierpnia 2012 r. na antenie Radia ESKA Kielce będzie trwała 2-tygodniowa kampania radiowa poświęcona promocji zakładania przedsiębiorstw spin off i spin out, korzyści wynikających ze współpracy sektora B+R i przedsiębiorstw, innowacyjności, transferu wiedzy i technologii, komercjalizacji wiedzy oraz finansowania sfery badawczo-rozwojowej w ramach projektu „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region”.

Spoty z tej kampanii mogą Państwo odsłuchać w zakładce Kampania medialna na stronie internetowej projektu Przedsiębiorczość Akademicka – innowacyjny region.

Projekt „Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.


lubelskie
2012-08-06 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Zakończenie II edycji kursu "Płace z zaawansowanym Excelem"

Informujemy, że 5 sierpnia 2012 r. uczestnicy zajęć II edycji zajęć szkoleniowo - doradczych z zakresu Płac z zaawansowanym Excelem” przystąpili do egzaminu podsumowującego.

 
Wszystkie osoby zdały go z wynikiem pozytywnym.
 
Gratulujemy!
 
Zapraszamy również do zapoznania się z fotogalerią z tego wydarzenia.
 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

świętokrzyskie
2012-08-03 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Do wzięcia jest 8,1 mld euro!

Rusza konkurs innowacyjności Komisji Europejskiej. Adresowany jest do naukowców, wynalazców, całych instytucji czy przedsiębiorstw, a obszary, których ma dotyczyć, to m.in. zdrowie, środowisko, gospodarka odpadami. Generalny cel jest tylko jeden – zwiększenie konkurencyjności Europy w globalnej gospodarce. Wczoraj przedstawiciele Komisji oficjalnie zaprosili do udziału w konkursie polskich uczestników.

Priorytet w konkursie mają projekty ochrony zdrowia i środowiska naturalnego, a także wyzwania związane z urbanizacją i gospodarką odpadami. Największa pula nagród będzie dotyczyć prac związanych z kooperacją – dla tego typu przedsięwzięć zarezerwowano 4,8 mld euro. Konkurs ma też pomóc w ugruntowaniu pozycji Europy jako światowego ośrodka najwyższej klasy naukowców. Stąd zarezerwowanie około 2,7 mld euro m.in. na indywidualne dotacje dla naukowców. Około 1,2 mld euro trafi do zwycięskich projektów związanych z małymi i średnimi przedsiębiorstwami.

Obecnie ogłaszany konkurs jest ostatnim, przeprowadzanym w ramach 7 programu ramowego (7PR) - jednego z głównych instrumentów Unii stymulujących gospodarczy wzrost i zatrudnienie, , który pomaga budować w Europie gospodarkę opartą na wiedzy. Program ten ruszył w 2007 r. z budżetem 55 mld euro i potrwa do końca 2013 r.

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/1-aktualnosci/532-do-wziecia-jest-8-1-mld-euro


lubelskie
2012-08-03 |

FFI poleca: kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w nadchodzący, wakacyjny weekend w Lublinie.

Przewodnik kulturalny na weekend 3 - 5 sierpnia 2012
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +