Podziel się książką

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" w ramach swojej działalności statutowej prowadzi bibliotekę FFI, która dysponuje atrakcyjnym, ale wciąż skromnym zbiorem książek. Wspólnymi siłami i z Waszą pomocą chcemy wzbogacić zasoby naszej biblioteki. Jeżeli posiadasz niepotrzebne książki w dobrym stanie i chcesz podzielić się nimi z innymi osobami, zachęcamy do oddania ich na rzecz Biblioteki FFI.

a) Możesz oddać nam swoją książkę na zawsze,
b) Możesz pożyczyć nam książkę na okres 1 roku, a potem ją odebrać.

Ze względu na przekazaną nam w ostatnim czasie dużą ilość książek z kategorii beletrystki (powieści, opowiadania, nowele itp., przede wszystkim o charakterze rozrywkowym) od dnia 20 marca 2013 r. przyjmujemy wyłącznie książki branżowe, związane z rozwojem zawodowym np. z zakresu ekonomii, funduszy europejskich.

Biblioteka bezpłatnie udostępnia swoje zbiory każdej zainteresowanej osobie fizycznej i organizacjom pozarządowym. Powierzone nam książki będą służyły osobistemu i zawodowemu rozwojowi wielu osób. Książki i publikacje można oddawać osobiście w bibliotece w godzinach jej otwarcia lub przesyłać pocztą na adres biblioteki FFI:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw", ul. Narutowicza 57/6, 20-016 Lublin.

Biblioteka zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia książek, które są zniszczone, nieaktualne (np. z nieaktualnym stanem prawnym), propagują określone ideologie. Wówczas osoba dostarczająca książki zobowiązana jest do ich odebrania.

Przekazując książki poinformuj nas czy wyrażasz zgodę na upowszechnienie swoich danych (imię i nazwisko oraz miasto zamieszkania), które zostaną umieszczone na liście darczyńców. Lista darczyńców biblioteki zostanie umieszczona na naszej stronie internetowej.

Zapraszamy również do korzystania ze zbiorów biblioteki. Aktualny wykaz książek i publikacji znajduje się na stronie internetowej Fundacji: www.ffi.org.pl w zakładce "Wypożycz książkę".

Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 09:00-18:00. W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za bibliotekę - Małgorzatą Jończyk pod numerem tel. 81 532 10 30.
Nic o nas bez nas = empowerment

Termin "empowerment" oznacza zaangażowanie grup napotykających problemy społeczne oraz ich przedstawicieli w prace projektowe. W odniesieniu do projektów innowacyjnych empowerment to zaangażowanie w proces wypracowywania innowacyjnych rozwiązań przedstawicieli grup docelowych.

Interesuje Cię sytuacja kobiet na rynku pracy? Korzystasz z elastycznych form zatrudnienia? Masz pomysły jak godzić życie zawodowe z rodzinnym? Chcesz w swoim zakładzie pracy przetestować lub wdrożyć model godzenia życia zawodowego i rodzinnego z korzyścią dla osób, które zatrudniasz oraz z korzyścią dla zakładu pracy i efektywności działań? Chcesz podzielić się swoimi refleksjami? Masz konkretne propozycje rozwiązań organizacyjnych/prawnych? Podziel się nimi. Mogą one stać się częścią innowacyjnego modelu, który zostanie bezpłatnie udostępniony szerokim grupom odbiorców. Twoje zdanie może mieć realny wpływ na działania projektowe.

Wypowiedz się na forum! Weź udział w sondzie! Napisz do nas na ffi@ffi.org.pl! Odwiedź nas w biurze projektu w Radomiu!

Będziemy organizować cykliczne spotkania dotyczące postępów prac nad modelem. Chcesz wziąć udział w spotkaniu? Skontaktuj się z nami!

Serdecznie zapraszamy! Twoja opinia dużo dla nas znaczy!

Fundacja "Fundusz Inicjatyw" zaprasza do udziału w projekcie: "PI - innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO"

OFERUJEMY BEZPŁATNIE: ZAPEWNIAMY: (dokumenty zgłoszeniowe na stronie www.ffi.org.pl, podstrona dot. projektu)

Kontakt:

Fundacja "Fundusz Inicjatyw"
ul. ŻEROMSKIEGO 94/115
26-600 RADOM
TEL./FAKS 48 370 36 71
TEL. KOM. 519 144 716
e-mail: ffi@ffi.org.pl

Projekt "PI - Innowacyjny model GODZENIE PRZEZ KOBIETY ŻYCIA ZAWODOWEGO I RODZINNEGO" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Z ostatniej chwili - archiwum aktualnościwybierz projekt:świętokrzyskie
2012-08-10 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Wsparcie innowacji i badań: Program Ramowy HORIZON 2020

21 czerwca 2011 r. Máire Geoghegan-Quinn,  Komisarz UE ds. badań, innowacji i nauki ogłosiła nazwę przyszłego programu europejskiego dotyczącego finansowania badań i innowacji: „Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation". Wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. po zakończeniu 7. Programu Ramowego z dniem 31 grudnia 2013 r.

Ramy czasowe programu: 1 stycznia 2014 - 31 grudnia 2020 r. (program 7-letni)

Budżet:  80 mld EUR

Horizon 2020 to mechanizm Unii Europejskiej finansujący działania wspierające idee Innowacyjnej Unii w Europie 2020. Inicjatywa ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy w świecie.

Badania i innowacje prowadzone w ramach nowego programu ramowego mają przyczynić się do wzrostu gospodarczego i zwiększenia zatrudnienia w państwach Unii Europejskiej.

Horizon 2020 przewiduje znaczne uproszczenia proceduralne. Służyć temu ma ujednolicony zbiór przepisów. Program łączy w sobie dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie nauki i innowacyjności finansowanych w ramach Programów Ramowych ds. Badań i Rozwoju Technologicznego. Odnosi się do Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz do Europejskiego Instytutu ds. Innowacji i Technologii (EIT).

Proponowane wsparcie dla badań i innowacji w ramach programu HORIZON 2020:

Priorytet 1 - Excellent science, wzmocnienie pozycji Unii Europejskiej w zakresie nauki; szacowany budżet: 24.598 mln EUR. Będzie to impuls mający służyć osiągnięciu wysokiego poziomu wiedzy w Europie oraz zwiększenia o 77% dofinansowania Europejskiej Rady ds. Badań (ERC),

Priorytet 2 - Industrial Leadership, wzmocnienie przemysłowego lidera w dziedzinie innowacji; szacowany budżet: 17.938 mln EUR. Dotyczy to dużych inwestycji dla kluczowych technologii oraz wspierających MŚP,

Priorytet 3 - Societal challenges, działania przeznaczone na pomoc w rozwiązywaniu problemów wspólnych dla wszystkich Europejczyków takich jak: zmiany klimatu, ochrona zdrowia, zrównoważony rozwój transportu i mobilności, popularyzacja zagadnień związanych z energią odnawialną, zapewnienie bezpiecznej żywności a także zagadnień związanych ze starzeniem się społeczeństw; przewidywany budżet: 31.748 mln EUR.

Program Horizon 2020 ma za zadanie wypełnić lukę pomiędzy środowiskiem nauki a rynkiem. Służyć temu mają działania wspomagające rozwój technologiczny współczesnych przedsiębiorstw ukierunkowane na wytworzenie konkretnych produktów, które mają realny potencjał komercyjny. Program promuje wspólne przedsięwzięcia sektora prywatnego i państw członkowskich. Horizon 2020 będzie również finansował dalszy rozwój Europejskiej Przestrzeni Badawczej w 2014 r. Środki te będą miały na celu usunięcie barier utrudniających stworzenie jednolitego rynku wiedzy, nauki oraz innowacji.

Źródło: http://www.een.org.pl


lubelskie
2012-08-10 |

FFI poleca: Kulturalny weekend w Lublinie

Zapraszamy do zapoznania się z przeglądem ciekawych wydarzeń kulturalnych w nadchodzący weekend w Lublinie.

Miłego weekendu 

Przewodnik kulturalny na weekend 10-12 sierpnia 2012

 


świętokrzyskie
2012-08-09 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Najlepsi mają szansę odbycia dwumiesięcznego stażu na najlepszych uczelniach świata

Rozpoczęto rekrutację uzupełniająca do drugiej edycji rządowego programu „Top 500 Innovators Science – Management – Commercialization”. Program realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, ma na celu podniesienie kwalifikacji polskich kadr sfery B+R w zakresie współpracy z gospodarką, zarządzania badaniami naukowymi oraz komercjalizacji ich wyników.

Do kogo skierowany jest program?

Udział w rekrutacji mogą wziąć udział pracownicy naukowi lub badacze polskich jednostek naukowych, prowadzący badania w obszarze nauk: ścisłych, przyrodniczych, technicznych, rolniczych, leśnych, weterynaryjnych, medycznych, nauk o zdrowiu lub nauk o kulturze fizycznej oraz pracownicy centrów transferu technologii, zajmujący się komercjalizacją wyników badań.

Gdzie znajdę informacje o realizacji projektu?

Regulamin rekrutacji i elektroniczny formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sekcji Top 500 Innovators (www.nauka.gov.pl/ministerstwo/komunikaty/komunikaty/artykul/rozpoczecie-rekrutacji-uzupelniajacej-do-drugiej-edycji-top-500-innovators-science-managemen/).

Źródło: http://www.spinno.pl/strona-glowna/46-aktualnosci-b-r/527-najlepsi-maja-szanse-odbycia-dwumiesiecznego-stazu-na-najlepszych-uczelniach-swiata


podkarpackie
2012-08-09 | Aktywne obywatelstwo

Idea roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej zawarta w 10 minutowym filmie

Wolontariusze z Centrum Inicjatyw Senioralnych z Poznania na konferencji z okazji Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej zaprezentowali 10-minutowy film pt. "20-letni ja".

W filmie Polacy po 50. roku życia odpowiadają na pytanie, co by powiedzieli sami sobie w wieku 20 lat, gdyby mieli taką szansę. Opowiadają o sobie, o tym, co ich w życiu spotkało, co ich zdaniem jest w życiu ważne, a do czego lepiej nie przykładać wagi. Film wspaniale obrazuje tematy, którym poświęcony jest Europejski Rok 2012. Na twarzach bohaterów widać autentyczne wzruszenie i nostalgię, tym bardziej, że od chwili 20. urodzin niektórych z nich upłynęło około… 60 lat.
Polecamy obejrzenie filmu wszystkim bez względu na wiek: 

Źródło aktualności: www.frse.org.pl

 

 


ogólnopolskie
2012-08-09 |

This week's intercultural news: Pierogi Festival in Krakow/ Festival del Pierogi en Cracovia

Pierogi Festival in Krakow

The pierogi is one of the most typical dishes in Polish cuisine (kuchnia polska), one of symbols of national cuisine, although it is very common in many other countries of Central and Eastern Europe. The term comes from the archaic form of the Slavic "pir" meaning "festivity".

Pierogi, commonly translated as ''dumplings,'' are in fact only a ''dumpling'' because they have a variety of fillings: Ruskie pierogi stuffed with potato-cheese, pierogi z mięsem - meat filling; pierogi z grzybami - stuffed with mushrooms, z serem - stuffed with cheese and sweet with strawberries and blackberries, this kind of pierogi are served for dessert.


Each year in Krakow takes place Pierogi Festival, held between 12th and 15th August in the Main Square. This is a great culinary feast of great tradition in Poland, where is a large outdoor market to offer these tasty products and recipes of the country, while shopkeepers compete for great prizes awarded by experts. Also you can enjoy the performances and good live music, all accompanied by beer or wine.
Do not miss the opportunity to enjoy this wonderful holiday!

Festival del Pierogi en Cracovia

 

Los Pierogi es una de los platos más típicos en la cocina polaca (kuchnia polska), un símbolo nacional, aunque también es muy habitual en muchos países del centro y este de Europa. El término proviene del la forma del eslavo arcaico “pir” que significa “festividad”.

Pierogi, traducido comúnmente como ‘’bolas de masa hervida’’, son en realidad más que ‘’ una bola de masa hervida’’ ya que tienen una gran variedad de rellenos: pierogi Ruskie -relleno de patata y queso; pierogi z miesem - relleno de carne; grzybami - relleno de setas; z serem – relleno de queso y crema dulce junto con fresas y moras, este tipo de pierogi se sirve como postre.

Cada año, tiene lugar en Cracovia, el festival Pierogow, se celebra entre 12 y el 15 de Agosto en la misma Plaza Mayor. Se trata de una gran fiesta culinaria de gran tradición en Polonia, en la que se extiende un gran mercado al aire libre para ofrecer estos sabrosos productos y recetas del país, mientras los tenderos compiten por los grandes premios que otorgan un jurado popular y uno de expertos. Tambien podras disfrutar de las actuaciones y de la buena musica en directo, todo ello acompanado de una cerveza o un buen vino.

No pierdas la oportunidad de disfrutar de esta maravillosa fiesta!

 


świętokrzyskie
2012-08-08 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Z cyklu, co jest co?? – Patent

Patentem nazywamy dokument otrzymany z Urzędu Patentowego, potwierdzający prawo do wyłącznego korzystanie z wynalazku bądź wynalazków w celach zawodowych lub zarobkowych.

Istotą funkcjonowania patentu jest możliwość zakazania przez uprawnionego korzystania z wynalazku przez inne osoby, w zamian za ujawnienie idei wynalazku. W przypadku produktu zakaz dotyczy wytwarzania, używania, wprowadzania do obrotu lub importowania dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku. W przypadku sposobu wytwarzania zabronione jest stosowanie sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak również używanie, oferowanie, wprowadzanie do obrotu lub importowanie dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem. Zakres przedmiotowy patentu określają zastrzeżenia patentowe, które są elementem opisu patentowego.

Patent udzielany jest na 20 lat od chwili zgłoszenia w Urzędzie Patentowym. Uprawniony z patentu może w drodze umowy udzielić innej osobie upoważnienia (licencji) do korzystania z jego wynalazku. Patent jest zbywalny i podlega dziedziczeniu, pamiętać jednak trzeba, że umowa o przeniesienie patentu wymaga, pod rygorem nieważności, zachowania formy pisemnej.

Monopol na korzystanie z patentu nie ma zastosowania w przypadku, gdy wymaga tego interes publiczny, a wyrób jest dostępny społeczeństwu w niedostatecznej ilości lub jakości albo po nadmiernie wysokich cenach Wyższej konieczności publicznej Uprawniony z patentu nie może zabronić:

 • korzystanie z wynalazku dotyczącego środków komunikacji i ich części lub urządzeń, które znajdują się na obszarze RP czasowo, a także przedmiotów, które znajdują się na tym obszarze w komunikacji tranzytowej,
 • korzystanie z wynalazku dla celów państwowych w niezbędnym wymiarze, bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne do zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • stosowanie wynalazku do celów badawczych i doświadczalnych, dla dokonania jego oceny, analizy albo nauczania,
 • korzystanie z wynalazku, w niezbędnym zakresie, dla wykonania czynności, jakie na podstawie przepisów prawa są wymagane dla uzyskania rejestracji bądź zezwolenia, stanowiących warunek dopuszczenia do obrotu niektórych wytworów ze względu na ich przeznaczenie, w szczególności środków farmaceutycznych,
 • wykonanie leku w aptece na podstawie indywidualnej recepty lekarskiej.

Źródło: http://www.parp.gov.pl/files/74/81/469/12812.pdf


ogólnopolskie
2012-08-08 |

Oferta pracy na wakacje - Kielce

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” w związku z realizacją projektu „Kompetentni” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poszukuje osoby do przeprowadzenia działań promocyjno-rekrutacyjnych na terenie woj. świętokrzyskiego, głównie w Kielcach.

Szczegóły oferty znajdują się w zakładce Praca.


świętokrzyskie
2012-08-07 | Przedsiębiorczość akademicka – innowacyjny region

Spotkanie informacyjne pn. „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”

Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa - Regionalna Instytucja Finansująca oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zapraszają na spotkanie informacyjne dla potencjalnych Beneficjentów dotyczące Konkursu Pilotażowego: „Wsparcie na pierwsze wdrożenie wynalazku”  w ramach Priorytetu 4: Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwa Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka.

TERMIN: 13.08.2012 r. godz. 10.00-12.30.

MIEJSCE: Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, Kielce, ul. Sienkiewicza 53, IV piętro.

Więcej: http://www.siph.com.pl/


lubelskie
2012-08-07 | Zdobądź kwalifikacje zawodowe

Rezultaty projektu dla II edycji kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Zdobądź kwalifikacje zawodowe” dotyczące II edycji kursu „Płace z zaawansowanym Excelem”

 
 
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ponadregionalne
2012-08-07 | Kompetentni 2.1.1

Rezultaty projektu dla lipcowego szkolenia

Przedstawiamy Państwu dotychczas osiągnięte rezultaty projektu „Kompetentni” dotyczące uczestników i uczestniczek szkoleń: „Zarządzanie czasem i rozwiązywanie konfliktów” w Lublinie.
Informujemy również, iż można zgłaszać się kolejne szkolenie w woj. lubelskim „Współpraca i porozumienie w grupie”.

Wszystkie zainteresowane osoby prosimy o kontakt z Biurem projektu w Lublinie pod nr telefonu 81 532 10 32 lub 502 267 743.

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
strony: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 |

+ poprzednia strona | następna strona +

 • start
 • oferta
 • dzialania
 • praca
 • polecamy
 • kontakt
2009 © Fundacja "Fundusz Inicjatyw" ul. Seweryna Sierpińskiego 24/5, 20-448 Lublin, NIP: 9462553005, REGON: 060368615, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000306907,
Biuro Fundacji ul. Narutowicza 57/4, 20-016 Lublin, tel/fax: 081 532 10 30
e-mail: ffi@ffi.org.pl | mapa serwisu | Polityka dot. plików cookie


Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej +